Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Geschiedvervalsing ontdekt: Friesland was een eiland bij Groenland met 1 miljoen inwoners

Geschiedvervalsing ontdekt: Friesland was een eiland bij Groenland met 1 miljoen inwoners

Hoe snel de geschiedenis vervalst kan worden, lijkt te worden bewezen met de ontdekking van het eiland Frisland op oude kaarten die gewoon in internationale bibliotheken blijken te liggen. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het toch kan dat er zo’n klein koppig volkje in het noorden van Nederland woont dat een taal spreek die totaal afwijkt van het Nederlands en erg dicht bij het Engels ligt? In Engeland is er een gezegde dat luidt ‘Frisian is to English like butter is to cheese‘; vertaald ‘Fries is tot Engels als boter tot kaas.’ De grote ontdekking die mij gister aangereikt werd, is dat er ten zuiden van Groenland (onder IJsland) tot aan het jaar 1680 een eiland op kaarten getekend stond, dat groter was dan IJsland en door een zeevarend volk bewoond werd. Het eiland zou dichtbevolkt zijn geweest en naar schatting 500 duizend tot 1 miljoen inwoners hebben gehad. Dat is voor die tijd best veel. Het vermoeden bestaat dat het eiland op een bepaald moment verzonken is als gevolg van bijvoorbeeld een zeebeving.

frisland2

De exacte oorzaak van het verdwijnen van het eiland Frisland is natuurlijk giswerk. Wel geven sommige geschiedenisboekjes weer dat het Friese volk zich eerst in Engeland probeerde te vestigen en daarna het Noorden van Nederland aandeed. Nu weten we allemaal dat de Friezen Bonifatius vermoord hebben rond het jaar 754. Dat zou dus betekenen dat de Friezen zich ook buiten hun eigen eiland vestigden. De kans is dus groot dat ze het noordelijke deel van Nederland in beslag hadden genomen en van daaruit handel dreven.

Redbad2Een andere onderdeel van de geschiedenis die met de ontdekking van dit eiland in een heel ander daglicht komt te staan is het verhaal van de ontdekking van Amerika. Naar verluidt zouden de oude inheemse indianen van Amerika gesproken hebben over een Scandinavisch volk dat het continent aandeed voordat Columbus dit deed. De Amerikaanse inheemsen zouden hebben gesproken van ‘roodbaard’. Dit verklaart een hoop, want de Friese koning heette Redbad; beter bekend onder de naam Radboud. Redbad is een verbastering van ‘rode baard’. Volgens Wikipedia is over Radboud zijn jeugd en jonge jaren niets bekend. Het heeft er toch alle schijn van dat de geschiedenis van de Friezen dan ook bewust weggepoetst is. Hoewel in latere kronieken wordt beweerd dat hij een zoon van Aldgisl was, bestaat hiervoor in het bronmateriaal uit die tijd geen bewijs. Hij groeide ongetwijfeld op in een familie die tot de Friese elite behoorde en kwam niet eerder aan de macht dan circa 680, na de dood van Aldgisl.

Verder stelt Wikipedia [citaat] Radboud wordt gezien als een machtige heerser, maar het begin van zijn bewind verliep teleurstellend. Hij raakte herhaaldelijk in conflict met het Frankische Rijk en moest genoegen nemen met een ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige buur. Tussen 688 en 695 leed hij een aantal nederlagen tegen de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal, onder andere in de slag bij Dorestad. Halverwege de negentiger jaren sloten Radboud en Pepijn vrede, waarbij Radboud afstand deed van Fresia citerior, het grondgebied ten zuiden van de Oude Rijn. Onderdeel van deze vrede was het sluiten van een huwelijk tussen Radbouds dochter Theudesinda met Grimoald, een zoon van Pepijn van Herstal, die in 714 werd vermoord. Van dit huwelijk is niet bekend of er kinderen uit zijn geboren.

In ieder geval is het opmerkelijk dat dit kleine volkje uit het noorden van Nederland koningen had. Je zou je af kunnen vragen waar die koningen dan woonden? We zien nergens paleizen van deze adel. Zou de verklaring dan liggen in de verdwijning van het eiland Frisland? Was dat de uitvalsbasis van dit volk? Het heeft er alle schijn van dat de regel van Winston Churchill hier al is toegepast: ‘De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar.’ De vraag is alleen of deze overwinning door het Frankische rijk te maken had met feitelijk overwicht of dat deze overwinning simpelweg behaald kon worden door het feit dat het eiland Frisland door een natuurramp van de aardbodem gevaagd werd. Mogelijkerwijze heeft het Frankische rijk toen haar kans gepakt en het door de Friezen overheerste deel van noordelijk Nederland ingelijfd. Daarop is waarschijnlijk de geschiedenis aangepast en moeten de Friezen het doen met het totaal onsamenhangende verhaal zoals u dat hier leest op Wikipedia. Misschien wordt het tijd dat de Friezen hun werkelijke roots gaan herontdekken.

frisland3

Bron linkvermeldingen: Wikipedia, Wikipedia

Alle Shares 6K
468 ad

32 Comments

 1. Niets is wat het lijkt. Zo schrijven sommige wetenschappers (Illig, Fomenko) dat de Roomse kerk er minimaal 3 eeuwen bij bedacht hebben om zo de geschiedenis te kunnen herschrijven Dit verhaal past daar wel in. Om een klein beetje een idee te geven hoe er gemanipuleerd is kun je onderstaand artikel op mijn blog lezen. Stel je toch eens voor dat Plato, Eusebius, de Bibliotheek van Alexandrie en nog veel meer zaken gewoon bedacht zijn door de Katholieke kerk en nooit bestaan hebben, om te kunnen heersen. Dan pas ben je een echte complotdenker. En weet je, complotten bestaan en zijn van alle dagen. Denk aan 9/11. Ik ben blij dat ik die complotten eindelijk zie.
  http://donquijotte.wordpress.com/2014/03/30/heeft-keizer-karel-de-grote-ooit-geleefd/

 2. En nog een. Echt niets is wat het lijkt.

 3. De eerste 1000 jaar geschiedenis van Nederland is knip- en plakwerk uit de Franse Kronieken. De Romeinen zijn nooit in Nederland geweest, de Batavieren ook niet en Bonafatius kan hooguit zijn verzopen in zijn tocht naar die paar terpen bij Dokkum.
  Als je goed gaat zoeken ga je Dorestad(um) vinden in Normandie (vlak bij Trajectum), daar woonde oa de Fresonen en de Batua.
  Onze ‘Hollandse roots’ liggen bij Duinkerken, “Holland heette vroeger Houtland” hebben we op school geleerd, maar alleen Mangrove bomen groeien in zout water. Houtland kennen we nu als de Ardennen. De Hollandse leeuw is slechts een kopie van de Leeuw van Vlaanderen.
  Als je ook op de Engelse Wikipedia kijkt naar ‘The Dutch history’, zal je opvallen dat je voor feiten uit het eerste millennium, wordt doorverwezen naar de Nederlandse Wiki. Kennelijk wil Wikipedia daar zijn handen niet aan branden.
  Ik ben hier achter gekomen omdat ik sinds de lagere school (lang geleden) met de vraag bleef zitten: “Waarom is Nederland jarenlang geteisterd door plunderende Vikingen?”
  Het (officiële) antwoord was, dat de Vikingen door hongersnood gingen plunderen. Maar waarom vaar je dan weer terug naar je “hongerland”? Waarom vestig je je niet in dat vruchtbare land?
  Het echte antwoord is, dat we nooit enig spoor van plunderende Vikingen hebben gevonden. Het heeft zich allemaal afgespeeld in Frankrijk. Als rond het jaar 700 n.Chr. een zwaar bewapende Viking uit zijn Drakar in de Hollandse prut zou springen, zou die tot zijn ballen in de modder vast komen te zitten.
  Dit verhaal over een Frieze oorsprong vanuit een verzonken eiland, lijkt verdacht veel op het verhaal uit het Oera Linda boek. Maar ooit is mij geleerd, dat het Oera Linda boek een vervalsing zou zijn, inmiddels zoek ik dit soort zaken zelf uit. ;D

  • Haha een geestverwant. Als je op Nijmegen en de Romeinen zoekt kom je ook tot leuke conclusies. De geschiedenis zoals wij die opgedrongen krijgen is een grote leugen inderdaad. Nederland en ook Friesland was lange tijd een groot moeras zoals je schrijft.

   http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/82996-willibrord-de-apostel-der-friezen.html

   Albert delahaye is een naam om te onthouden bij onderzoek naar de werkelijke geschiedenis van Nederland.

  • http://ddem.infoteur.nl/specials/albert-delahaye.html

   Om op gang te komen. Bonifatius is nooit in de buurt van Dokkum geweest denk ik ook.

   • Ik vond het vroeger op de lagere school wel een leuk 🙂 verhaal. Het gruwelijke zie je als argeloze 9 jarige nog niet.
    Wel bedacht ik later wat deed die Bonifatius een katholieke mallot in dat Friesland. Goed nu weet ik beter.
    Martin prima stuk. Niets is wat het leek of was het NIets was wat het lijkt?!! ha ha!

    Pure Bull-shit dus, en dat vertellen ze je op de lagere school.

  • Het Oera Linda boek:

   Hoe de bange tijd kwam.
   Geheel den zomer had de zon achter de wolken gescholen, als wilde zij de aarde niet zien.
   De wind rustte in zijn holen, waardoor rook en damp als zuilen boven huis en poelen stonden.
   De lucht werd aldus droef en dof, en in de harten der menschen was blijdschap noch vreugde. Tresoar, Leeuwarden 2005 20
   Te midden van deze stilte begon de aarde te beven, alsof zij stervende was. De bergen spleten
   van een om vuur en vlam te spuwen; andere zonken in haren schoot neder, en waar zij eerst
   velden had, hief zij nu bergen omhoog. Aldland, door de zeelieden Atland geheeten, zonk
   neder, en de woeste golven traden zoo verre over bergen en dalen, dat alles onder de zee
   bedolven was. Vele menschen werden in de aarde begraven, en velen die aan het vuur
   ontkomen waren, kwamen daarna in het water om. Niet alleen in het land van Finda spuwden
   de bergen vuur, maar ook in het Twiskland. Wouden brandden daardoor achter elkander weg,
   en toen de wind daar van daan kwam, waaiden onze landen vol asch. Stroomen werden
   verlegd en bij hunne monden kwamen nieuwe eilanden van zand en drijvend vee. Drie jaren
   was de aarde zoo lijdende, maar toen zij herstelde, kon men hare wonden zien. Vele landen
   waren verzonken, en andere uit de zee opgerezen en het Twiskland voor de helft ontwoud.
   Benden Findas volk kwamen de ledige ruimten bezetten. Onze weggetrokkenen werden
   verdelgd, of zij werden hunne bondgenooten. Toen werd waakzaamheid ons dubbel geboden,
   en de tijd leerde ons, dat eendracht onze sterkste burgt is.

   Lees het hele boek hier:
   http://www.oeralindaboek.nl/pdf/OLBvertaling1871.pdf

   • Hoi Martin,

    Dit verhaal zou wel eens de waarheid kunnen zijn en mogelijk kan hier ook bewijs voor geleverd worden!

    Ik hou van onderzoek dus vandaar dat ik op het Oera Linda verhaal reageer.

    Op de website http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php kan je satelietbeelden van onze planeet bekijken en ik moet zeggen dat het lijkt dat ik er een eiland onderwater (NW van engeland) ziet staan ongeveer op de plek waar frisland zou hebben kunnen bestaan en een beetje dezelfde vorm heeft als van de kaart.

    Ik heb er snapshots van gemaakt maar ik weet niet hoe ik dat hier kan plaatsen.

    Wat als ik zeg dat het eiland is verwoest waarschijnlijk door een grote meteoriet of komeet?

    Dit zou dan overeen komen met het verhaal uit het Oera Linda Boek.

    Als je namelijk inzoom op de satelietbeelden zie je een dikke lange streep op de bodem van de zee die begint ongeveer bij newfoundland (is het dikst daar) en eindigt aan de rechter bovenkant van het frisland eiland. Ook zie je dat bij de linker onderkant van het eiland (op de beelden) duidelijk bij de streep dat daar iets heel groots doorheen is gegaan wat mij lijkt op een massive verwoesting van een gedeelte van het eiland.

    Misschien is het interessant om ernaar te kijken. Is toch historie lijkt mij!

  • Ja, Albert is een beetje mijn held, hebben we er veel te weinig van in dit land. Mensen die even wat verder denken en niet zomaar een verhaal slikken.
   Vooral het idee, dat Julius Caesar (we spreken zijn naam niet eens goed uit, circa klinkt ook niet als cirSa) met zijn legioen (met flink wat logistieke aanhang op wielen), door de Ardennen zijn getrokken, dan door een moeras, om vanaf de Betuwe de oversteek naar Engeland te maken, is volkomen belachelijk! Vanaf Calais kun je (letterlijk) zwemmen naar Engeland.
   Ik ben sinds een paar maanden al mijn oude schoolboeken (ik bewaar nog wel eens wat) aan het herlezen. En eigenlijk zijn ze hilarisch. De Peutingerkaart, die je eerst handig uitsnijd, zodat je niet ziet dat Engeland wel heel erg dichtbij ligt. En dan ook nog op twee bladzijden weergegeven, dus wil je de hele kaart zien, heb je twee boeken nodig. Ha ha ha, want ze hadden niet genoeg ruimte in de platen-atlas!
   En in het onderschrift gaat men er vanuit dat ze Trajectum “vergeten zijn” en “Fletio moet Fectio (Vecht) zijn, maar dat is weer een schrijffout van de monnik die deze middeleeuwse kaart heeft overgetekend van een Romeinse kaart.” Yeah right!
   Of over de enorme ruitermacht van de Caninefaten die het de Romeinen zo lastig maakte, wat zielig, eerst je paarden laten zwemmen naar die smalle duinrij midden in de zee. En ook nog laten leven op een dieet van helmgras en vis.
   Nee, wil je wat leren over je land, check de geschiedenisboekjes van je buurlanden. Dat geeft een veel beter beeld!

 4. Haha
  Interesante geschiedenisles bij Martin Vrijland.
  Mijn vader is een Fries(geboren Leeuwarden)
  Bûter, brea en griene tsiis; wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. 🙂
  Vertaald: boter,brood en gele kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte fries.

  Mijn ingelijste familiewapen/spreuk is:
  balstjurrich mar fan bügjen fremd.
  Vertaald: eigenzinnig maar niet te buigen/afwijken

  Vandaar dat ze mij soms een eigenwijze stijfkop noemen.
  Ik heb fries bloed.
  Ach ja, beter dan het bloed uit een van die dertien bloedlijnen. 🙂

  • Je weet toch wel dat ik ook een Fries ben?

 5. Nee,dat wist ik nog niet Martin.
  Vandaar dat we misschien zo goed over één lijn kunnen.

  • Of beter gezegd: op één lijn zitten,als het gaat om kritisch denken.

 6. Dan moet je de verhalen over Grutte Pier ook wel kennen,Martin.

  De geschiedenis van Grutte Pier:

  http://myths.e2bn.org/mythsandlegends/origins11200-grutte-pier-big-pier.html

 7. Van de Bronstijd tot ongeveer 1200 bestond een groot deel van Noord-Nederland uit kwelders, afgewisseld door meren en veenmoerassen. Grote delen stonden in open verbinding met zee. De bewoners leefden van de jacht, de visserij en de veehouderij. Om zich te beschermen tegen overstromingen wierpen ze kunstmatige heuvels op. Die heuvels noemen we terpen
  Fryslân is het land van terpen. Vooral op de kaart in het noorden van de provincie zijn ze veel te zien. In totaal zijn er in het Friese gebied langs de Noordzeekust ongeveer duizend kleine en grote terpen te vinden. De eersten werden aangelegd rond 600 voor Christus en zij hebben tot ongeveer het jaar 1000 hun nut bewezen.

  http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/de-friese-vrijheid?language=ned

 8. de helft van niburu.co is Fries 🙂

 9. Cartographica Neerlandica

  http://www.orteliusmaps.com/index.html

 10. Zeno map
  http://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_map

  Proof of Theory – 1.07 The mythical island of Frisland

  http://www.riaanbooysen.com/terra-aus/87-terraproof1?start=7

 11. Radboud en Bonifatius

  Een heidense koning en een christelijke martelaar

  http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/radboud-en-bonifatius

  • Toen kenden ze nog niet de woorden hoax en false flag. Wel de psychologie erachter denk ik 😉

 12. Nederland (komt dat van Neer-land of wel “Laag land?) is een rivierdelta en wel van de rivieren de Rijn en de Maas.
  Delta’s stromen/stroomden regelmatig over. De continue bezinking van slib uit midden en zuid europa betekende dat het één groot moeras zonder moerasgas was.
  In 1000 v C moet het een prachtig landschap zijn geweest met duizenden vennen, eilandjes met bomen, struiken hier en daar al afgewisseld met de eerste stukken grasland. In de fauna troffen we bevers, otters, vossen, wolven, beren, zalm, snoek en paling en wellicht steuren(?) alsmede honderden soorten watervogels aan.
  Nog geen auto, huis of oranjestrontvlieg alsmede brave burger te bekennen!
  Jammer alles verpest door die perverse diersoort: homo pesti perversicus…

  • Nederland was zoals de Biesbos .

 13. Hallo Martin,

  In de onderstaande link wordt de kaart die jij in jouw artikel laat zien ergeleken met de Farao Eilanden, zelfs de plaatsnamen komen aardig overeen.

  Groeten Gertjan

  http://historum.com/european-history/36637-frisland-land-time-forgot-5.html

 14. Leuk artikel goed onderbouwd. Weer wat wijzer geworden. Ben benieuwd hoelang internet vrij blijft voor de waarheid.

 15. https://productforums.google.com/forum/#!topic/gec-history-illustrated/k5bgVv9vKQM

  dit is de meest logische locatie gezien de flemish cap verschoven is en alles er op duid dat het verzonken is in de zee lang geleden.
  Ben hier in 2009 al eens mee bezig geweest, en destijds geplaats op google earth.
  Er is rekening mee houden dat kaarten in die tijd niet al te accuraad waren, is dit de meest logische locatie met alle overeen komsten die de kaart aangeeft inclusief de eilanden wellis waar verschoven maar wel aanwezig.

  Overigens is het niet zo vreemd de geschiedenis is altijd verkeerd geweest en onwaar zelfs nu nog is er een vorm van geschied cencuur.
  Wist je dat de oudste wet in nederland een friese wet is, de frisia magna wet wel te verstaan, waarin wordt beschreven dat de friezen hun vrijheid hebben verdiend en van dat moment af ze hun vrijheid als vrij mens konden aantonen door een ring te dragen, ja een ring.
  Doet je denken aan lords of the rings, erkend door een duitse heerser albert die de friezen als slaven naar de slachtbank stuurde om rome te veroveren denkende dat zij het toch niet zouden overleven.

  Maar het omgekeerde gebeurde waar albert nooit rekening mee had gehouden, en de friese slaven rome veroverden en de deuren voor albert dicht gooiden.
  De friese overwinnaars hadden gezecht dat hij rome mocht hebben maar onder een beding dat zij hun vrijheid voor altijd terug zouden krijgen.
  En nooit meer als slaaf aaangemerkt konden worden, na accoord heeft albert gouden ringen laten maken en inde wet heeft laten vastleggen en iedere friese slaaf zo’n ring gegeven en gezecht; draag deze ring opdat u als vrij mens kunt leven en uw vrijheid heeft verdiend als vrije fries, moge niemend uw vrijheid afnemen en als onderdaan aanmerken, voor u en uw naasten, zolang u deze ring draagd tot in den eeuwig heid.
  Dat is de oudste wet in nederland de frisia magna wet, wat velen niet weten maar wel degelijk nog van kracht is.

  Vandaar dat de friezen ook als enige een kerk hebben staat op het vaticaan, en de originele wet is daar ook aanwezig en bekend en erkend door het vaticaan.

  Dus mochten sommige mensen zich afvragen waarom wij friezen zo hard vechten voor onze vrijheid als vrije fries, en derhalve ook erkend willen worden als vrij mens, dan is dit een antwoord op uw vraag.

 16. Zeer interessant. Ik ben opgegroeid in West-Friesland het aantal (echt)blonde mensen is daar in de kop van Noord Holland is veel hoger dan in Brabant waar ik nu woon. Voor Friesland geldt dat nog sterker. De blonde Friezen. In het noorden zie ik vaker Scandinavische trekken en in het zuiden kijk met grote regelmaat in ree bruine ogen.

  Van een aantal families heb ik stamboom onderzoek gedaan. De registratie(…) begon al vroeg dankzij de kerk, zonder doopregisters e.d. was ik niet ver gekomen. Bij de meeste takken kom ik tot ongeveer het jaar 1500 of 1600. 1 tak kwam tot 1160. Opvallend is dat vele takken, of eigenlijk wortels ;-), eindigen in Noord Frankrijk (d.w.z. toen Frankrijk, nu Belgie) als in de plaats Henegouwen.

  Dit artikel maakt me nieuwsgierig naar Friese stambomen.

 17. Op de onderste kaart die bij het artikel gevoegd is bestaat Frisland tegelijkertijd met een soep van eilandjes op de plek waar Nederland nu ligt. Op deze kaart wordt NL aangeduid als “Frisia”? Lees ik dat goed?

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close