Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Alles wat u waarneemt is een projectie ‘the double slit experiment’

Alles wat u waarneemt is een projectie ‘the double slit experiment’

Alles om u heen, zelfs uw eigen lichaam, wordt pas gecreëerd als u het waarneemt. Dat is nogal een boute uitspraak. Deze uitspraak wordt echter ondersteund door de wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van kwantumfysica. Kwantumfysici wereldwijd hebben onderstaande test honderden keren herhaald, omdat het tot zoveel ongeloof en tegelijk tot zulke grote verbazing leidde. Het is een ontdekking die van nog grotere impact is dan de ontdekking dat de aarde rond was. De ontdekking is gebaseerd op een belangrijke doch eenvoudige test. Voor een goed begrip hiervan moet u iets weten over golven. Heel veel dingen in het leven bestaan uit golfbewegingen. Geluid is een golfbeweging. Ook wordt wel het woord trilling of vibratie gebruikt. Het vibreren of trillen van een gitaarsnaar zorgt ervoor dat u een bepaalde toon hoort. Het vibreren (trillen) van het membraan van de boxen van uw stereo-installatie zorgt ervoor dat u geluid hoort. Gaat u maar eens op een concert of dance event voor een box staan en u voelt de trillingen van de bas door uw lijf gaan. Golven kunnen elkaar versterken of uitdempen. Onderstaand plaatje laat zien hoe de twee pieken van gelijk op lopende golven elkaar versterken (links) en de golven waar van de top en het dal niet synchroon lopen (rechts) elkaar uitdempen.

golfbewegingHet experiment dat voor het grote shockeffect in de wetenschappelijke wereld zorgde staat bekend onder de naam ‘The Double Slit Experiment’ (vrij vertaald: het ‘dubbele gleuf’ experiment). Dat experiment ga ik u hier proberen uit te leggen op een manier die voor iedereen helder is. Om te beginnen moet u begrijpen dat wetenschappers heel lang hebben gedacht dat materie iets ‘vasts’ is. Een atoom bestaat uit een kern met daarom heen elektronen. Van alle deeltjes waaruit een atoom bestaat werd verondersteld dat deze vast zijn. Het ‘Double Slit Experiment’ is een experiment dat eerst wat toelichting vergt, maar houdt u ondertussen in gedachten wat ik u vertelde over ‘materie’ en haar tot nu toe veronderstelde vaste vorm.

golfplayer_doublesplitAls je een pingpongballen-kanon op een muur zou richten met daartussen een plaat met daarin twee gleuven, dan zou op de muur het patroon ontstaan zoals u dat hier links ziet. Ook een golfspeler die je random ballen laat slaan die alleen doorgang door de gleuven tussenmuur vinden, resulteert in een patroon zoals zichtbaar op de achterwand. Het resultaat dat je boekt als je vaste materie door twee gleuven schiet, is twee parallelle strepen op de achterwand.

Doe je hetzelfde experiment met een golfbeweging, dus bijvoorbeeld met watergolven of met geluidsgolven, dan ontstaat een geheel ander patroon op de achterwand. Dus wanneer je een geluidsgolf op de tussenwand afstuurt en deze wordt gedwongen door de gleuven te gaan, dan blijkt dat achter de tussenwand twee golven zijn ontstaan die elkaar op bepaalde punten versterken en op andere punten uitdempen (zoals in plaatje rechtsboven uitgelegd). Hierdoor ontstaat een patroon op de achterwand dat totaal verschillend is ten opzichte van wat je krijgt als je vaste materie op de gleuven afschiet. Dat leverde immers twee grote strepen op de achterwand op. Onderstaand plaatje laat het beeld zien dat je krijgt wanneer je een golfbeweging op de wand met de twee gleuven afstuurt.

doublesplit_licht

Nu komt de grote verrassing die wetenschappers ontdekten toen zij hetzelfde experiment met elektronen deden. De verwachting was dat vaste materie hetzelfde effect op zou leveren als de twee strepen op de achterwand bij de golfballetjes. Tot nu toe werd immers verondersteld dat materie iets ‘vasts’ is. Tot grote verbazing van iedereen bleken de vaste deeltjes – de elektronen – echter het patroon van het resultaat van een golfbeweging op de achterwand te vertonen. Een nog veel grotere verbazing ontstond toen men het experiment ging meten. Meten is immers weten. Hiertoe plaatste men sensoren in de gleuven, zodat men precies kon zien door welke gleuf een elektron ging. Zo kon men van alle afgeschoten elektronen meten door welke gleuf deze ging en of deze dus op de achterwand terecht moest zijn gekomen. Verbluffend was het resultaat, want doordat men ging meten ontstond ineens niet meer het interferentiepatroon op de achterwand (zoals bij golven), maar het patroon dat behoorde bij vaste materie.

Het experiment werd nog uitgebreid. Men deed het experiment 102 keer en deed elke resultaat in een grote verzegelde envelop met daarin twee kleinere enveloppen. De ene kleine envelop (binnen die grote verzegelde) bevatte het meetresultaat van de elektronen die door de gleuven passeerden. De andere kleine envelop het patroon op de achterwand. Bij het openen van de eerste en laatste envelop uit de reeks werden beide kleinere enveloppen geopend. Zowel het meetresultaat van de tussenwand als het patroon op de achterwand werd bekeken. In beide gevallen zag men het patroon op de achterwand dat overeenkomt met de twee parallelle lijnen die je verwacht bij vaste materie. De 100 resterende grote enveloppen werden in twee groepen van 50 verdeeld. De meetresultaten van de eerste 50 enveloppen werden uit de grote envelop gehaald en bekeken. Vervolgens werden de achterwand resultaten bekeken en telkens was het patroon van de twee parallelle lijnen zichtbaar. Bij de andere 50 enveloppen werd iets anders gedaan. De meetresultaten werden verbrand en dus niet bekeken. Vervolgens werden de achterwand resultaten uit de envelop gehaald. En wat denk u wat daarop zichtbaar was? Juist, het patroon dat hoort bij een golfbeweging.

U zult net zo verbaasd zijn als ik en waarschijnlijk denken: “Nee, dat kan nooit, daar moet een illusionist aan het werk zijn geweest.” Nee, we hebben het hier over een serieus wetenschappelijk experiment dat juist om die reden zo vaak uitgevoerd is. Mensen kunnen het bijna niet geloven. Het betekent namelijk dat het elektron pas een vaste vorm aanneemt op moment dat er naar gekeken wordt. Op het moment dat de meetresultaten (kijken naar) niet bekeken worden – ook al is het experiment eerder uitgevoerd – manifesteert het elektron zich in de niet vaste vorm van een trilling. Wauw! Dat is een revolutionaire ontdekking. Dus alles wat wij waarnemen wordt pas vast als we er naar kijken? “Maar hoe kan dat nou? We leven toch in een wereld waarin alles om ons heen vast is? Het is toch tastbaar? Ik zie het toch?

Laat u bovenstaande eerst maar eens bezinken. Het is natuurlijk een introductie op een vervolgverhaal waarin ik zal onderbouwen waarom alles wat u ziet en waarvan u denkt dat het de tastbare wereld of het zichtbare universum is, slechts een projectie is van de informatie die uw zender/ontvanger doorkrijgt. Het vormt zich letterlijk pas als uw hersenen het binnen krijgen vanuit het ‘informatieveld’ dat overal om ons heen is. De realiteit waarin u leeft is niets meer dan de materie die zich pas vormt op het moment dat er naar het elektron gekeken wordt. De menselijke geest is een zender/ontvanger die zich in een informatieveld bevindt en die de realiteit vanuit dat informatieveld projecteert. Dit informatieveld is dus van grote invloed op onze realiteit. Als dit informatieveld bijvoorbeeld gehackt of gefirewalled is – zoals ik zo vaak benoemd heb in de omschrijving van de ‘Saturnus-maan-matrix – kan onze perceptie en dus de realiteit die wij nu beleven gehackt of gefirewalled zijn. Komen wij weer in contact met ons origineel binnen de on-gehackte versie van het informatieveld (de bron), dan zijn we de scheppers van een oneindige mooie realiteit met oneindige mogelijkheden.

Voor achtergrond info kunt u ook deze Engelstalige uitleg kijken: hier 

468 ad

33 Comments

 1. http://wp.me/p5fgge-2F

  http://www.crystalinks.com/reality.html

  http://www.bibliotecapleyades.net. Uitleg over de illussie van waarneming

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_matrix65.htm

  Dit is de methode die word toegepast
  http://wp.me/p5fgge-2t

  http://www.whale.to/b/hoffman3.html

  Mind control

  Albert Einstein…This Universe which is us….. – http://pinterest.com/pin/358458451565520621/?s=3&m=wordpress

  Seven Future Methods of Mind Control – http://pinterest.com/pin/358458451565490249/?s=3&m=wordpress

  Nikola Tesla ..

  Nikola Tesla said it best, “the day science begins to study non-physical phenomena, it will make mor… – http://pinterest.com/pin/358458451565331488/?s=3&m=wordpress

 2. Alles wat ooit gedacht is, bedacht wordt of zal worden ligt al vast in de ether. De elite gebruiken via de media onze gedachten om hun wereldorde te vormen. Daarom krijgen alternatieve ideeën geen podium in de mainstream media, dat zou de opbouw van de NWO tegenwerken.

  Er wordt wel gesteld dat alles een illusie is maar deze illusie is levensecht. Binnen deze illusie zijn meerdere eindscenario’s mogelijk zoals een natuurramp, buitenaardse invasie, of een wereldoorlog. De keuze welk einde deze tijd gaat krijgen is afhankelijk van de gedachten van de massa. Wetende dat de gedachte van de massa gecontroleerd wordt door de media.

  Dat is ook de reden dat ik zeg, wij hoeven niet te vechten tegen de elite, wij hoeven enkel onze eigen toekomst te visualiseren zonder hen daarbij en dan is het klaar. Daarin ligt dan ook hun grootste angst, dat mensen zelf gaan denken. Daar is onze hele samenleving op gebouwd, kuddevee die denken wat er van hen verwacht wordt.

  • Precies,spijker op de kop.Verander de wereld buiten via de wereld binnen (verander de waarneming) perception is reality.Dont like the reality ,shift it!

  • Daar geloof ik ook stellig in! Vechten is niet nodig, al mediterend en visualiserend gaan we een mooie tijd tegemoet. En toch zijn in Nederland al veel mensen daarmee bezig zie: http://stadsverlichting.nu/. Alles is energie, ook gedachten.

   Lees ook eens de boekenreeks Anastasia van Vladimir Megre, daar wordt dat haarfijn uitgelegd en geeft veel hoop voor de toekomst.

   Maar ik blijf er wel bij; eerst moet er individueel dat Eenheidsbewustzijn komen, maar de pijnappelklieren van velen zitten nog vol vergif (fluoride, e-nummers, mind control tv, alcohol etc.).

   Het is een zwaar proces waarbij je ook jezelf tegenkomt en ik denk dat daarom zoveel mensen liever blijven slapen. Cognitieve dissonantie op en top. Ze weten stiekem wel dat er veel niet klopt, maar durven er niet aan, omdat het ook een proces naar binnen is.

 3. Toppie! Een goed artikel om mensen te forceren om eens even na te denken over BELANGRIJKE zaken, zoals “Wie ben ik” en “Hoe zit de wereld in elkaar?” want na zovele jaren dat de mens al bestaat, weten we nog steeds helemaal geen flikker :oD

  Of beter gezegd: “Hoe meer we te weten komen, hoe meer we erachter komen hoe weinig wij eigenlijk wel niet weten!”

  • @realfraggy
   Dat zei Nietzsche al. Hij trok de vergelijking dat we op een eiland van weten wonen in een oceaan van niet weten om ons heen.
   Nu, Hoe groter, hoe meer ons weten toeneemt, hoe groter het eiland , maar dus ook de grens van het eiland met de oceaan. Kortom hoe meer we weten , hoe meer we niet weten.

  • Het enige wat ik zeker weet, is dat ik niks weet.

   Socrates

 4. Moeilijk onderwerp. Dr Quantum legt het op simpele wijze uit…

  http://youtu.be/DfPeprQ7oGc

  • super leuk filmpje en zeer leerzaam!!!

 5. Let op het begin van de 2de zin:

  Invention is the most important product of the human brain.
  The ultimate purpose is the complete mastery of mind over the material world, the harnessing of human nature to human needs.

  Deze man was een aluhoedje die zijn tijd ver vooruit was!

  Ik zeg aluhoedje, omdat hij in onze tijd zeer waarschijnlijk als zodanig bestempeld zou worden! Maar deze man was in werkelijkheid een genie, een groot ziener! En dat heeft hij met zijn leven moeten betalen.

  Zijn grootste uitvinding hebben “ze” weten te vernietigen (draadloze electriciteit) en van de meer dan 700 patenten (WTF??? Yup, zovéél!) hebben “ze” van de man kunnen afpakken.

  De man was een genie. Hij voelde de zaken (trillingen) erg gooed aan!

  https://www.facebook.com/OccupyTesla?ref=stream

 6. In zo ver wil ik toch afdingen op wat is illusie en wat werkelijkheid.
  De pijn die ik voel als mijn lief mij heeft verlaten (meestal door eigen toedoen 🙂 🙂 ) danwel ik een ongeluk krijg met m’n scooter en naast een opengescheurde buikwand, een gebroken been en pols is of komt toch levensecht op mij over. Idem als ik door de cia-agenten ookwel Al Nusra, ookwel AL Quaida, ookwel ISIS, ook wel IS, ookwel …etc genoemd wordt neergeschoten of gemarteld.

  Maar inderdaad als de massa anders gaat denken en voelen anders dan de MSM willen, zal de mensheid in een andere trillingstoestand kunnen geraken, die deze uitwassen zal bestrijden en zelfs opheffen.
  Heet dat hoop of is dit realiteit?!

  • “… een gebroken been en pols is of komt toch levensecht op mij over.”

   Zo kwam het ook levensecht over op de chinese filosoof Zhuangzi toen hij droomde dat hij een vlinder was:

   Op een dag droomde Zhuangzi dat hij een vlinder was, die helemaal niets van Zhuangzi meer afwist. Toen Zhuangzi echter ontwaakte, wist hij niet meer of hij een vlinder was die droomde dat hij Zhuangzi was, of dat hij Zhuangzi was die van een vlinder had gedroomd.

   Als je eenmaal een echte lucide droom hebt, of een hele levendige, dan pas ga je ECHT twijfelen. In je wang knijpen helpt dan echter helemaal niet, want ook in je droom voel je de pijn van die kneep!!!!

   En in dit specifieke voorbeeld van de vlinder wordt er de vraag gesteld of de ENE REALITEIT even WAAR is als de ANDERE REALITEIT.

   Maar om het nog ingewikkelder te maken: jouw realiteit speelt zich af in jouw hoofd. Jij kunt dus met geen enkele mogelijkheid bezijzen dat wat er zich in jouw hoofd afspeelt ook daadwerkelijk echt is. Misschien is alles wel een hele grote droom en is het bericht dat je nu leest slechts een onderdeel van jouw droom!

   Jij “voelt” misschien dan wel dat dit niet waar is, maar je kunt het echter nooit bewijzen! Dat hebben tal van filosofen vóór jouw al geprobeerd en dat is ze niet gelukt! Je kunt het PER DEFINITIE niet bewijzen, omdat je de werkelijkheid ervaart in jouw hoofd. Wat jij ziet als de kleur blauw, misschien zie ik deze als de kleur rood, ondanks het feit dat we beiden de kleur hetzelfde NOEMEN (consensus over naamgeving) kunnen we niet zeker zijn dat we de kleur ook op dezelfde manier hetzelfde waarnemen.

   Dus… “There is no spoon!” is voor jouw misschien al teveel, maar dan vraag ik je: “De lepel die jij ziet, is dat dezelfde lepel die ik ook zie? Of ziet “mijn” lepel er misschien anders uit?” – daarop is het antwoord dat je dat onmogelijk kunt weten!

   Straf he?

 7. Ik snap het niet. Ik las ook boeken over kwantumfysica en kwam zelf tot de conclusie dat het meten van het deeltje de eigenschap ‘selecteerde’ de een deeltje kan hebben, een golf of een ‘vaste’ eigenschap, net als elke elektromagnetische golf zowel een golf als een deeltje is. Dus, als men de golf waarneemt ziet men het deeltje niet en als men het deeltje waarneemt (met een apparaat) dan is de golf er niet meer. Het meten beïnvloedt de golf omdat meten niet zonder energieverlies kan. Zoiets begreep ik.

 8. Tsja, sorry dat ik het zeg,maar er klopt niets van de quantummechanica.

  De simpele uitleg: De meeste mensen hier weten dat er een elite is die
  zaken voor ons verborgen wil houden.
  Het laatste wat ze zullen doen is ons kennis doen nemen van echte fysica!
  Hoe meer iets gepromoot wordt hoe onwaarschijnlijker is dat het waar is.
  Quantum mechanica wordt aardig gepromoot, net als de stringtheorie en andere onzin en rotzooi.
  Ik ben eigenlijk altijd verbaasd dat ‘wakkere mensen’ nog wel vrij makkelijk in de ‘wetenschap’ tuinen, maar de huidige wetenschap is niets anders dan een gereedschap van de elite om ons te misleiden en ons er onder te houden.Het meeste wat je leert in de ‘wetenschap’ is pertinent onjuist. De Quantummechanica is onjuist, de relativiteitstheorie klopt geen hout van, de evolutietheorie is een hoax van heb ik jou daar, global/warming/klimaatverandering is pure nonsens (btw in werkelijkheid komt er een ijstijd aan! Heb ik al 10 jaar geleden voorspeld.) De Biggie Bangie is pure nonsens, zwarte gaten zijn er nergens en ga zo maar door.
  Bizar? Ja zo klonk het vroeger voor mij ook, maar het gaat er niet om of het bizar klinkt, maar of het waar is of niet.
  Echt,de schaal waar we op bedonderd worden is gigantisch!

  film at eleven.

  • M. dank je voor het relativeren, lijkt er op dat onze doorgaans heldere Martin er ook in tuint, in ieder geval met de de onderbouwing. Neemt niet weg dat ik het qua gevoel ook zo zie, er is schepping, dit is niet door toeval ontstaan, een dergelijk complexe wereld met vaak perfecte miniscule details is onmogelijk toevallig tot stand gekomen, dat kan elke statisticus beamen.
   Bovendien Einstein had ongelijk, de lichtsnelheid is niet de maximaal haalbare snelheid, twee deeltjes kunnen op twee plekken gelijktijdig zijn, dat impliceert oneindige snelheid.
   Darwin wist dat hij een theorie had ontwikkeld, kon niet weten dat het een geloof, doctrine zou worden met hersenloze adepten die zichzelf intellectuelen plachten te noemen.

   • Darwin wist heel goed dat hij de boel belazerde.
    Het komt uit de koker van zijn grootvader,
    Evolutie is gepromoot door de “Lunar Society”
    die wist dat het klinkklare nonsens was, maar het
    was en is een manier om weg te houden van echte spiritualiteit, en ons via deze theorie de
    ‘materie’ in duwde.

  • Daar heb je zeker een punt, uit welke koker komt bijv. what the bleep do we know,
   Ik las laatst op red ice creations een goed artikel over de dinosauriers hoax. Er waren waarschijnlijk helemaal geen dinosauriers. Er heeft nog nooit een amateur een dinosaurier bot gevonden vreemd vind je niet.
   Is een miljarden industrie die dino’s.

  • Ik zei al dat dit artikel slechts een introductie is. De quantumfysica wordt ook al weer in een ander daglicht geplaatst door andere wetenschappers (zie onder) en is natuurlijk al jaren lang punt van discussie. Nee, ik vertrouw niet blindelings op de main stream wetenschap, maar soms geven theorieën je een kapstok waarop je iets makkelijker kunt onderbouwen zoals in beeldspraak.

   http://www.wired.com/2014/06/the-new-quantum-reality/

   De quantumfysica impliceert dat wij slechts ontvangers van de geprojecteerde “realiteit” zouden zijn. In mijn optiek zijn we meer zender ontvanger en is er wel degelijk interactie met ons origineel. Dat we grotendeels uit informatie bestaan blijkt wel uit het feit dat ons gehele DNA in feite te vertalen is naar een digitale code-map. Dat die code uit een hoger veld komt is volgens mij ook te bevatten. Mijn intuïtie zegt me dat ons origineel in de ongehackte versie in contact staat met deze beperkte bio-avatar-projectie en dat daar wel degelijk interactie is. Daar ga ik ongetwijfeld nog over schrijven.

 9. Martin als alle dingen zich pas materialiseren als Wij ernaar kijken, dan zouden we eigenlijk dus op geen enkele manier meer moeten kijken ,of aandacht besteden aan de “boze dingen” waar jij ook vaak over schrijft???

  [energy goes where attention flows]

  Hmmm????

  • @Eleventwelve, “energy goes where attention flows”, beetje een paradox, we signaleren dus veroorzaken, zou dat betekenen dat de onwetende niets kan overkomen? (De geschiedenis bewijst het ongelijk) Of is ook dit weer een slimme truuk om de wakkeren in slaap te sussen? David Icke zegt trouwens ook dat we de negativiteit kracht geven door de focus. Ik ga voor aandacht geven, het is wat het is, voelt logisch.

 10. Can anybody tell me where the slit is to the other projection???

  I think it is our Heart. Not only to see the projection but also to feel the other projection in the energy of ones Heart.

  the Mind is from the Demiurg. the Heart is of Source.
  They gave us their Mind.

  So we have to go from Mind energy to Heart energy and reconnect with Source

  Less Computer and iphone more talking to Each other self and walking in Nature and so on.

  Get rid of the veils of deception they project over you. A more simpler Life instead of more hi- tech.

  we bid you all a good night

  ?????

 11. @Elvetwelve,
  Negeren van de narigheid is een goede keuze, denk ik wel eens. Kijk, dat sommige mensen er blijkbaar plezier in scheppen om lekker veel narigheid te veroorzaken op aarde is één. Maar om het geestelijk leven van de mens ook nog te bederven is twee. Ik denk dat sommige guru’s gelijk hebben als ze zeggen dat het geluk in de mens zelf zit. Het enige dat men ervoor moet doen is -grof gesteld’ iets laten. Het laten van het denken op een negatieve manier. Het denken zou het denkwerk moeten doen zoals het de mens uitkomt, het denken zou niet beïnvloed moeten worden door de narigheid op de wereld.
  Soms denk ik zelfs wel eens dat als men maar genoeg energie steekt in zaken zoals bijvoorbeeld het boek ‘Openbaringen’, deze openbaringen daarmee juist kracht krijgen en ‘ontwikkeld’ worden. Zo ook met films, (andere) boeken, televisie, kranten etc.
  Maar ja, dat is misschien wel een erg zweverige gedachte.
  Daarom zeg ik het maar simpel. Eten, drinken en een dak boven het hoofd is al goed. Wat gezondheid en gezelligheid is ook heel fijn, en als het kan ook wat positieve belangstelling van de medemens.
  En laat de patsers genieten van hun ‘rijkdom’, geestelijk zijn ze misschien wel heel arm.
  Wat wat heb je aan al de materie als er geen werkelijke aandacht is? Wat heeft men eraan om zich boven de natuur te verheffen? Wat is een lang leven waard als het niet geleefd wordt in de werkelijkheid?
  Wat heeft men eraan om andere mensen te verraden ten behoeve het eigen egoïsme? De natuur zou wel eens terug kunnen gaan slaan. De mens kan zich nóg zo veel verbeelden, maar hij is en blijft natuur. Eén met de natuur. Alles is één. Tenminste, zo zie ik het.

  • Klopt wat mij betreft met Openbaringen, dat wordt ook over de voorspellingen van bijv. Nostradamus gezegd. Als genoeg mensen daarin geloven, wordt het vanzelf werkelijkheid oftewel self-fulfilling prophecy. Dus laten we vooral met z’n allen denken aan een prachtige toekomst :-). Wij zijn natuur en één, als we dat gaan beseffen komen we in ‘het paradijs’ zoals de Schepper het bedoeld heeft!

 12. Let It Be So!

 13. If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?

 14. Goed artikel Martin. Bekijk ook deze filmpjes eens van Willem de Ridder: http://www.youtube.com/watch?v=eT3xpx9tTFA

  En nog iets, het ontwaken gaat nu toch redelijk snel als ik dit zo zie. Misschien iets voor jullie om naar toe te gaan? http://sg.tudelft.nl/event/willem-middelkoop-patronen-van-bedrog/

 15. Max Planck:

  I regard consciousness as fundamental.
  I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behing conciousness.
  Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates conciousness.

 16. Nog een interessante link: http://hetgrotereplaatje.nl/index.html

 17. http://livingunbound.net/inspiration/quotes-by-sri-nisargadatta-maharaj/

  Please understand that there is only one thing to be understood, and that is that you are the formless, timeless unborn.

  You are not in the body, the body is in you!
  The mind is in you.
  They happen to you.
  They are there because you find them interesting.

  En natuurlijk de groeten van Alexander Smit: helder hoofd, warm hart ende de handjes laten wapperen.

  CIA O

 18. Mooi onderwerp Martin! Jaren geleden hoorde ik van mensen die natuurwezens konden zien dat deze wezens zich ‘aanpasten’ qua verschijningsvorm aan hun verwachtingen. Dat klopt dus wel met het hier geschetste fenomeen.
  @ Marioana Bedankt voor de link naar Willem de Ridder; ik vind hem fascinerend! En mooi die lezing van Willem Middelkoop!

  • Graag gedaan Diewer. Willem de Ridder is inderdaad een genot om naar te luisteren. Afgelopen jaar ben ik naar een lezing van hem geweest, echt een aanrader. Check zijn website: http://www.willemderidder.com/

   Ja, die lezing van Middelkoop laat mij duidelijk zien dat het ontwaken nu in een sneltreinvaart gaat. Is niet meer tegen te houden, zo lijkt het.

 19. @ Elvetwelve,

  Precies. Het is geen probleem om zaken te benoemen. het enige waar je rekening mee zou kunnen houden is de uitkomst e de manier waarop je die wilt bereiken. Kijk bijvoorbeeld naar de geweld optie vanuit de massa, revolutie dus. vele revoluties heeft de wereld al gekend maar wat is het resultaat? Wij zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Naar mijn bescheiden mening bewijs dat negatieve acties negatieve reacties oproepen. Wat mij betreft zouden wij dus niet meer bezig moeten zijn met de zichzelf haast belachelijk makende NWO maar met de wereld die wij voor ogen zien, een wereld zonder geld, met slechts één regel die sowieso in ieders systeem verankerd zit, respecteer de vrije wil van iedereen zolang deze geen inbreuk maakt op de vrije wil van iemand anders. Slecht nieuws plaatsen is geen enkel probleem zolang het doel hiervan is een betere wereld te creëren. De intentie is wat wordt opgepikt. Ik tik daarom nog zelden en artikel als ik boos ben of in een andere negatieve vibe verkeer.

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close