Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Bankrun-preventie door opnamelimieten

Bankrun-preventie door opnamelimieten

Omdat de economie nu echt steeds verder bij de afgrond komt zult u de komende tijd gaan zien dat banken het opnemen van contant geld aan banden gaan leggen. Mocht u nog een spaarsaldo hebben – wat voor vele Nederlanders inmiddels erg onwaarschijnlijk is – dan zou het misschien wel eens een idee kunnen zijn dat u dat op gaat nemen. Sowieso is uw spaargeld niet meer veilig bij welke bank dan ook, omdat de Eurogroep, waar onze eigen Jeroen Dijsselbloem hoofdbeul van is, heeft besloten dat spaarders voortaan banken gaan redden. Dat is een beetje wollig geformuleerd, maar de strekking is dat bij de eerste de beste bank die om dreigt te vallen ergens in Europa, uw spaargeld gebruikt wordt om de klap op te vangen. Nu wordt dat pas spannend als er weer ergens een bank om dreigt te vallen, maar dat kan zomaar ergens in Europa gebeuren.

Nu zullen velen zeggen “Als je paniek gaat saaien krijg je een bankrun en dat is pas slecht voor de economie.” Tegen die mensen zou ik willen zeggen: de paniek wordt niet gezaaid, de paniek is bewust geschapen en is waar op aangestuurd wordt. Die bankrun gaat er simpelweg komen; net als voedseltekorten en honger; net als massale protesten en opstanden (in vele landen al gaande maar niet/nauwelijks getoond in de media). Het is ingecalculeerd door de financiële beulen van Europa. Euro Commissaris Olli Rehn is degene die landen individueel zijn financiële bezuinigingseisen oplegt. En omdat Jeroen Dijsselbloem weer verantwoordelijk is voor de Eurogroep, zijn die twee samen dus eigenlijk twee handen op 1 buik in het financiële ramkoersbeleid van Europa.

Waarom geef ik de banken en Europa de schuld. Welnu, uit verschillende documentaires zoals de VPRO docu ‘Goldman Sachs and the destruction of Greece‘ en de docu ‘De biecht van de bankier‘, komt naar voren dat banken in staat zijn landen een financiële strop om de nek te leggen. Hoe wollig verder hoogleraren economie ook spreken – zoals in laatste genoemde docu – en u proberen via ingewikkeld taalgebruik de indruk te wekken dat begrip van het financiële stelsel hogere wetenschap is, wil ik u aansporen om al die wollige taal langs u heen te laten glijden en er onafhankelijk over na te denken. Gebruik uw ‘boerenverstand’. De banken zijn in handen van enkele grote families. Een bank als de FED (Federal Reserve) in Amerika is een bank die aan privé personen toebehoort en dus niet aan de Amerikaanse overheid. Banken bepalen wereldwijd de economische situatie van een land. Dit is natuurlijk een samenspel tussen politiek en banken. Want zonder landpolitici die de landen laten meezuigen in torenhoge schulden, kunnen die banken deze leningen niet verstrekken. De politieke lobby moet zorgen voor de juiste mee-buigzame poppetjes op de juiste posities en de banken zorgen voor de niet terug te betalen schulden. De dames en heren in Brussel spelen hierin een belangrijke rol. Daarom zie je ook vaak voormalig bankiers hoge functies bekleden binnen het machtsbolwerk van Brussel. Zo was voormalig Goldman Sachs Vice President voor Europa – Mario Draghi – verantwoordelijk voor het opkopen van de Griekse schulden om ze vervolgens weer met nieuwe schulden op te zadelen. De oude schulden werden dan verhandeld in zogenaamde CTO’s op de beurs. Mario Draghi is nu president van de Europese Centrale Bank.

De banken bepalen het spel. Zij moeten steeds maar weer koste wat het kost gered worden. En dat gebeurde tot nu toe – zoals we hebben gezien bij de ING en ABN-AMRO – steeds met staatssteun. Dit betekent dat er belastinggeld gebruikt wordt om de banken te redden en dus ligt de rekening bij het volk. Nu op Europees niveau besloten is dat aandeelhouders en spaarders mee moeten doen aan het redden van banken door heel Europa, verandert daarin niet veel. Daarbij komt dat Europa steunpakketten aanbiedt aan landen via de Europese Centrale Bank (de ECB waar Mario Draghi president van is). En het geld dat die ECB ophoest moet uit de zak van de burger gehaald worden. Mede daarvoor legt commissaris Olli Rehn dus strenge financiële regels op aan landen. Een alibi dat je veel hoort voor bezuinigingen is dat een land als Griekenland haar overheidsuitgaven op orde moet krijgen. Dat is in feite een excuus voor het uitmergelen van het volk. Als commissaris Rehn aan Nederland strenge bezuinigingsregels oplegt is dat allemaal bedoeld om die schuldencrisis het hoofd te bieden. Dat wordt althans zo gebracht in de Main Stream Media. De échte reden krijgt u niet te horen. De échte reden is namelijk simpelweg ‘het volk in financiële wanhoop storten‘.

De oplossing voor de schuldencrisis in Europa zit hem er namelijk niet in dat landen geholpen worden met zakken geld om hun schulden en rente op schulden af te betalen. Dat dient uiteindelijk slechts en alleen het belang van de banken die die leningen hebben verstrekt. In feite ben je dus steeds en alleen maar het omvallen van banken aan het voorkomen. Maar ook dat is een broodje aap argument, want die banken hoeven niet gered te worden. Het probleem ligt namelijk bij de bron. Dat geld dat uit het niets gecreëerd is, vertegenwoordigt namelijk geen enkele waarde. De centrale banken kunnen dus simpelweg de schuld kwijtschelden. Ze verliezen dan immers niets, omdat dat geld compleet uit het niets gecreëerd is. Daarvoor is dus een financiële reset nodig. Mijn verwachting is nu dat er wereldwijd aangestuurd wordt op een geleidelijke crash. Het volk moet en zal in complete financiële paniek gestort worden. Er moet honger komen. Er moeten opstanden komen. Want een volk in honger en paniek kun je brengen onder ‘de staat van beleg‘.

Inmiddels is de macht onder uw ogen steeds verder in handen van Brussel komen te liggen. Dat is ook het doel. De Verenigde Staten van Europa moet en zal zich vestigen. En vanuit deze Verenigde Staten van Europa kan men in de situatie van chaos en volksopstanden ‘martial law’ (de staat van beleg) uitroepen. Dan kan men met geweld en toepassing van militaire middelen (zoals inmiddels steeds vaker wordt aangekondigd – zie hier en hier) de politiestaat vestigen. Het volk dat jarenlang getuind is in de schijn van democratie, komt dan tot de ontdekking dat ze onder het dictatoriaal regiem van Europa leeft en zal moeten buigen voor de wil van Europa. De Europese superstaat – als deelstaat van de New World Order – zal dan een verlossend nieuw digitaal financieel systeem invoeren mits het volk buigt voor de politiestaatvoorwaarden van deze nazi dictatuur. Het punt van oplaaien van deze volksopstanden moet echter zo lang mogelijk worden gerekt, maar reken maar dat de heren in Brussel weten dat het volk dit op den duur niet langer gaat pikken. Natuurlijk blijft u al die tijd het sausje van democratie voorgeschoteld krijgen, want ook dat zorgt ervoor dat u maar zolang mogelijk stil blijft.

Mijn verwachting is dat de banken de komende tijd strengere voorwaarden gaan stellen aan het opnemen van geld aan het bankloket en de pinautomaat. We zullen steeds minder pinautomaten gaan zien in steden. Er zal worden aangestuurd op de afschaffing van contant geld. Dat zijn slechts voorbodes voor wat er staat te gebeuren. De grote crash is gepland en gaat er komen. Het zal echter een geleidelijke crash zijn en daarom gaat men ongetwijfeld bankruns proberen te voorkomen door middel van opnamebeperkingen. De verantwoordelijken voor deze economische ‘controlled demolition‘ zijn de jongens in kostuum uit Den Haag en Brussel die u dagelijks toe lachen via de krant en tv, zodat u niet doorheeft dat zij wolven in schaapskleding zijn. En zolang u niets doet zullen zij u toe blijven lachen.

Bron linkvermeldingen: Xandernieuws, Xandernieuws, tegenlicht.vpro, Telegraaf, Telegraaf, RealCurrenciesWordpress

468 ad

15 Comments

 1. Klopt helemaal Martin.

  Om dit scenario af te wenden is het noodzakelijk dat we beseffen dat het geen crisis is. Het is een oorlog. Een oorlog van de machtselite tegen de rest van de mensheid. Het doel is hetzelfde als van iedere oorlog: meer macht.

  Het instrument is geld. Het monetair system dat volledig in handen is van die elite wordt ingezet tegen de bevolking met als doel het verkrijgen van de totale controle over iedereen. Het is een tactische oorlog die al minstens honderd jaar gevoerd wordt en die nu richting de finale slag gaat: de totale instorting van het systeem waarvan wij denken afhankelijk te zijn. En uitsluitend omdat wij dat denken, zijn we het ook.

  Zolang de meeste mensen nog denken dat het om “fouten” gaat, heeft de elite vrij spel en zal niets ze in de weg liggen om hun doel te bereiken. Alleen het besef dat we van geen enkel van bovenaf aangeboden geldsysteem afhankelijk zijn om toegang te krijgen tot (de resultaten van) elkaars arbeid (de enige functie van geld), alleen dat besef kan ons hiervoor immuun maken.

 2. Je had het niet beter en duidelijker kunnen beschrijven!

 3. Martin, zoals vaak ben je weer overduidelijk en compleet, goed stuk. Wellicht weet je dat 90% van de geldautomaten op XP draaien en dat XP na 8 april niet meer wordt ondersteund met softwareupdates (bron: Webwereld). Bovendien draaien nog tienduizenden computers van gemeenten op XP. Mocht na 8 april een groot securitygat in Windows XP gevonden worden, dan hebben banken een groot probleem. Het kan dus zijn dat je verhaal eerder uitkomt dan je zou verwachten.
  Grappig vindt ik bij schuld de vraag schuld aan wie. In de VS is bijvoorbeeld 70% van de schuld schuld aan pensioenverzekeraars, lokale aangelegenheid dus, wel is die andere 30% lastig, grootste deel aan de Chinezen.

 4. Energie gaat nooit verloren. Elke wereld burger heeft recht op het gedeelte wat hem toekomt als hij hier verschijnt. Het moet gemakkelijk uit te rekenen zijn door knappe koppen hoeveel dat is.
  ( GRAAG VERNEEM IK HOEVEEL DAT IS VAN DEGENE DIE BIJ MACHTE IS OM DAT UIT TE REKENEN.
  DAN HEBBEN WE EEN GETAL WAAR WE ONS OP KUNNEN RICHTEN EN KUNNEN WE DAAR AANSPRAAK OP MAKEN.
  DAN WETEN WE OOK METEEN HOEVEEL GELD ER GEDRUKT KAN WORDEN )
  Doordat de zon schijnt en deze een enorme energie levert aan de aarde. ( b.v. groei van planten ) geeft deze aan ons bv. eten en nog zo vele dingen. Dat er dus geld gedrukt wordt en als schuld op ons wordt afgewenteld is onzin. ( diefstal )
  Dit geld en veel meer dient als ( tijdelijk ) bezit van elk individu te zijn. In de jaren 90 was er hier een tijd dat de mensen even aan hun recht mochten ruiken die ze hadden ( door middel van leningen die door de banken uitermate gemakkelijk werden verstrekt )
  Evenzo verstrekte men in de jaren 2000 de Grieken snoepjes om ze later weer af te pakken en terug te eisen. Dus mijn betoog is: schulden bestaan niet ( of toch wel maar dan is de elite de schuldenaar en de bevolking schuldeiser )

 5. Als de mensheid minder hebzuchtig was geweest,hadden de criminelen van hun frauduleuze-geldsysteem,nauwelijks kans gehad om succesvol te zijn,maar het gros van de mensheid heeft zich laten misleiden en door hun hebzucht en grote onwetendheid,hebben ze zichzelf laten knechten.

  Wanneer iemand reclame maakt voor sigaretten om die te kunnen verkopen,wie is eindverantwoordelijk wanneer dat iemand het koopt?
  U of de reclame-maker?
  Er wordt voor allerlei onzin en misleiding,destructieve dingen,schadelijke dingen reclame en propaganda gemaakt,wie is eindverantwoordelijk wanneer iemand er voor kiest dat wat schadelijk is te kopen of fictief geld te lenen tegen rente?
  U of de propagandisten?

  De wekelijkheid vandaag de dag in deze wereld is door een collectieve mensheid geschapen,het wil vooral wat zeggen over die mensheid.
  De nieuwe wereld orde heeft aan mij steeds minder,ze kunnen aan mij weinig verdienen,zo weinig,dat ze er niet machtig van worden,het ligt aan ons,waar gaat onze aandacht naar uit?
  Naar bullshit,de tijdelijke nonsens,of gaan we ons realiseren wat we hier komen doen op aarde?
  Het is een kwestie van keuze,de gevolgen van onze keuzes maakt deze wereld tot een hemel of een hel,een plannenmaker kan nog zoveel willen,kan nog zoveel misleiding toepassen om het verkocht te krijgen of om een bevolking een richting op te manipuleren die het wenst,als men dat niet wenst te laten gebeuren,door inzicht en levensdoel,dan gebeurd dat wat die “oudemannetjes-elite” achter gesloten deuren bekokstoven,helemaal niet.

 6. Martin, het is interessant om je visie te publiceren maar heb je dé oplossing voor de hand ? Haal je geld van de bank? Dan spoor je toch aan op een bankrun!? met alle gevolgen van dien. Er verschijnen steeds minder pinautomaten, logisch, je kan bijna bij elke supermarkt geld opnemen. Als er een rem komt op de geldopname kan ik ook minder uitgeven en dat is slecht voor de economie ????

  • we MOETEN een bankrun hebben. Het is toch te belachelijk voor woorden om geld te zetten op een bank die als enige doel heeft ons te verkrachten en tot slavernij te brengen?
   Een 200k hypotheek kost 300k rente over dertig jaar, terwijl het vers gedrukt krediet is. Banken lenen geen geld uit, ze SCHEPPEN geld.

   De oplossing is simpel: laat de overheid rentevrij krediet verschaffen en als de overheid het niet doet, dan moeten we het zelf gaan doen.

   Als de bevolking z’n geld weg haalt uit de bank, dan zullen ze wel moeten.

 7. Als de banken geld creëren wanneer zij het nodig achten, kunnen ze ook het geld waardeloos maken. Geld opnemen van de bank is dus ook tegen ons belang.
  Wat we ook doen, het gaat fout!

 8. @trees Wat we ook doen het gaat fout? Een beter leven begint bij jezelf zij een “wijsman” mij ooit,het gros van de mensen ‘moet’ leren meer zelfvoorzienend te zijn met bijvoorbeeld je eigen groente tuin (mits je geen onkruid verdelgen heb gebruikt zogehete roundup),en er zijn genoeg alternatieven ipv je geld op de bank te laten zoekt en gij zult vinden!

  Gegroet

 9. Martin/medemensen,hou de meeste alternatieve sites in de gaten zoals xander biflatie noem ze maar op,weinig tv kijk ik gelukkig meer,had van de week een serieus gesprek met me vriendin die ik pas net een beetje heb wakker kunnen schudden en wat we ons beide af vroegen was: Als die elite zo machtig en sterk zijn en we zomin mogelijk mogen weten waarom worden dit soort sites dan niet plat gelegd????

  • Dit soort sites worden behoorlijk tegen gewerkt. Als je ze plat legt duiken ze ergens anders weer op. Veel effectiever is dus de boodschappers achter de site te demoniseren. Dat gebeurt via sites als Barracuda en Nieuwsbreker. De kunst daarbij is dat je op dat soort sites ook complot-gerelateerde artikelen plaatst, waardoor het lijkt alsof de kritiek ook uit de ‘andersdenkenden’-hoek komt. Zo roept bijvoorbeeld Nieuwsbreker [quote] Morgen is er een demonstratie en Martin hoopt op een klapper zoals hij dat toen ook deed toen het landelijk nieuws was, waarmee hij 200,000 bezoekers scoorde en tienduizenden Euro,s aan donaties, en waarmee hij aan de haal ging volgens de moeder van het vermoorde jongetje.

   Dat geeft een indicatie van de methoden. Men hoopt dan dat vele lezers zullen denken “Er zal vast wel iets van waar zijn“. Ik kan natuurlijk die sites uit gaan dagen door ze te vragen of ze ook kunnen aantonen dat ik tienduizenden euro’s heb verdiend, maar dat is wat ze willen. Uitdagen en gevoed worden. Wat je aandacht geeft groeit. Wat de echte volgers van mijn site wel weten, is dat ik bepaald niet geld verdiend heb aan de Anass zaak, maar dat het me vooral veel heeft gekost. Zoveel dat ik nu antikraak ben moeten gaan wonen.

 10. Dank voor de snelle reactie, negatieve aandacht is ook aandacht zou de PvdA zeggen dat terzijde, heb je een link of eventueel wat meer info over morgen?!

  • wat is er morgen?

   • Beste Martin, morgen is gisteren begonnen, zodat we er vandaag wat aan kunnen doen. En dat is alles behalve een grapje http://www.deblijeb.nl Doe je ook mee?

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close