Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

De achtergrond van de Griekse economische tragedie

Voor veel mensen is hun huis, mooie bak voor de deur, twee keer per jaar op vakantie een houvast die ze niet los kunnen of willen laten. Hun hele wereld stort in als ze dat kwijt raken. De huidige crisis zorgt ervoor dat mensen in de problemen komen, maar hoe heeft deze crisis nu eigenlijk écht kunnen ontstaan. Welke zijn de grote economische krachten achter de schermen de ellende zo zwaar maken dat je je er als individu nauwelijks meer tegen Kunt wapenen. Wat te doen? Een tweede baan aannemen? Dag en nacht werken? Wat kun je op een gegeven moment nog doen!? Het is op een gegeven moment gewoon te moeilijk of niet haalbaar, juist als de werkgelegenheid krimpt. Je huis verkopen? Ook erg moeilijk in een neer gaande markt. Al je spaar te goed op souperen? Ja, dat gebeurt al gezien de cijfers in dit artikel.

De angst om baan te verliezen of zekerheden kwijt te raken lijkt voor veel mensen ook de drijfveer om niet op te staan en te zeggen “Tot hier en niet verder!” Laten we de situatie waarin we met zijn allen in zijn beland nu eens puur zakelijk analyseren: De ellende met de landen die hun betalingsverplichtingen niet meer konden voldoen heeft er voor gezorgd dat Brussel alle landen dwingt tot draconische bezuinigingsmaatregelen. Nederland leek tot nu toe redelijk de dans te ontspringen, met wat niet noemenswaardige ingrepen als de BTW verhoging, maar met het nieuwe kabinet gaan we ineens vol gas op de keiharde tour.

Wat is de oorzaak?
Wat is er nu echter daadwerkelijk gebeurd? Wat is de oorzaak? Hoe heeft deze crisis kunnen ontstaan? Denkt u dat u het antwoord weet? Dan zou ik toch nog even verder lezen. De vraag die door respectabele journalisten zou moeten worden gesteld is: Waarom is Griekenland zo hard onderuit gegaan. Maar zowel economen als journalisten die mee draaien in de grote maatschappelijke molen, waarin iedereen zich vooral druk maakt om haar eigen carrière, durft niemand de waarheid te noemen of echt kritische vragen te stellen.

Even een stukje geschiedenis:
Griekenland was een lastige luis in de pels tijdens de Joegoslavië oorlog. Dit was de oorlog die veel Nederlanders zich nog herinneren met betrekking tot het Srebrenica debacle. De oorlog van van Karremans “I always say don’t shoot the piano player“. Griekenland heeft een historische band met Servië en steunde Servië in de Joegoslavië oorlog. Ik ga een hele harde bewering doen. Ik daag u uit deze bewering te analyseren, te laten bezinken en alles nog eens goed in ogenschouw te nemen. Stelling: Griekenland moest worden gestraft voor haar steun aan Servië met het listige plan van een financiële crisisDeze crisis moets als trigger dienen om de hele Euro zone in mee te trekken. Ik denk dat we een bewust geïmplementeerde crisis zijn gesleurd met mede weten van Brussel. Geen kritische journalist die hier aan denkt of ook maar over durft te schrijven! Dan moet immers de onderste steen boven. Dat kan niet in een land dat het Internationale Hof voor oorlogsmisdaden heeft gekregen. Zowel economische belangen voor Nederland als het feit dat Nederland vooral EU en NATO minded is, zorgt ervoor dat kritiek van binnenuit niet wenselijk is.

Wikipedia: Yugoslav wars quote:

In mid-1992, the UN responded to Serbian offensives in the former Yugoslav republic of Bosnia and Herzegovina by declaring a full embargo on trade with Serbia by all member nations. The sanctions placed Greece, which had recognized the independence of Bosnia and Herzegovina shortly after its declaration in 1992, in a difficult position. Serbia was an important trading partner with strong religious and historical ties to Greece, and Serbia had initially supported the Greek position on the Macedonia naming dispute. Beginning in 1992, the Konstantinos Mitsotakis and Andreas Papandreou governments, fearing that the Bosnian war would spread in a direction that would involve Turkey, Albania and Greece, undertook long series of peace-negotiations with Serbia’s president, Slobodan Milošević, Bosnian Serb leader Radovan Karadžić, and the Bosnian government without results. Meanwhile, food, oil, and arms were reported moving from Greece into Serbia in violation of the UN embargo. Before, during, and after its 1994 presidency of the EU, Greece was the only EU nation to back the Serbian position that Serbian forces had entered Bosnian territory. In early 1994, Greece incurred the displeasure of its European allies by voting against NATO air strikes on Serbian positions. Greece also refused the use of its NATO air bases at Preveza on the Ionian Sea for such attacks and refused to supply Greek troops to the UN peacekeeping mission in Bosnia. In NATO, Greece’s position was diametrically opposed to that of Turkey, which supported the Bosnian government.

Als je goed graaft blijkt dat Amerika via de CIA infiltratie een grote rol in deze oorlog had. Waarbij je moet denken aan de zelfde belangen als die nu in het Midden Oosten de drijfveer zijn tot de oorlogen daar.

 

Goldman Sachs
Voorafgaand aan de crisis blijkt de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs de Griekse overheid jaren lang te hebben voorzien van riskante financiële constructies die de schuld van het land lager lieten uitvallen dan ze in werkelijkheid was. Daarmee hielp Goldman Sachs niet alleen Griekenland om boven zijn stand te leven en zich steeds dieper in de schuld te steken. Het leverde Goldman Sachs honderden miljoenen op en was het begin van de structurele ondermijning van de euro. Zowel de bank als de Griekse overheid vonden het kennelijk de normaalste zaak van de wereld. ‘Iedereen deed het’, zo heette het. De Europese controleur, Eurostat, was op de hoogte van de deals en zag er geen kwaad in. Zou die controleur dan wellicht willens en wetens op deze crisis aangestuurd kunnen hebben? Heeft Brussel boter op zijn hoofd? Ik zou zeggen kijk eens naar deze VPRO documentaire voor meer. Je kunt je dus afvragen of Griekenland niet bewust in de problemen is gebracht. Je kunt je ook afvragen of Griekenland hierin als lijdend voorwerp is gekozen als straf voor hun steun aan Servië in de Joegoslavië oorlog. En daarnaast zou je je af kunnen vragen of Griekenland niet simpel weg de trigger was om de hele Euro zone mee te zuigen in deze crisis.

Het grote plaatje
Nu gaan we het Echte grote plaatje eens bekijken. Dan zie je dat zowel de olie belangen als de pijpleidingen een rol spelen en dat strategische landen ingenomen moeten worden.

Op deze website vinden we het opvallende bericht dat er sprake is van interessante olievondsten: De ontdekking eind 2010 van een enorme hoeveelheid gas voor de Israëlische kust aan de Middellandse Zee, zorgde ervoor dat de buurlanden van Israël hun eigen kusten ook begonnen te onderzoeken. Men ontdekte zo dat de hele oostelijke Middellandse Zee zwemt in gigantische ongerepte olie- en gasvoorraden. Voorlopige exploraties voor de kusten van Griekenland, Turkije, Cyprus en potentieel ook Syrië, hebben bevestigd dat er daar ook imponerende reserves aan gas en olie te vinden zijn. Deze ontdekking heeft enorme politieke, geopolitieke en economische consequenties. En ze zou ook wel eens militaire consequenties kunnen hebben.

Te midden van de huidige desastreuze financiële crisis, valt het niet te verwonderen dat de Griekse regering de exploratie naar olie en gas opdreef. In december 2010, toen het er nog naar uitzag dat de Griekse crisis opgelost zou geraken zonder de gigantische reddingspakketten en privatiseringen die ondertussen doorgevoerd zijn, stelde de Griekse minister van Energie een speciale groep van experts samen die de mogelijke grote aanwezigheid van olie en gas in de Griekse wateren moest onderzoeken. Zeker na de succesvolle kleinere ontdekking van olie in 2009, werd er meer geïnvesteerd in het boren in de wateren voor de Griekse kust. Er werden grote geologische onderzoeken gedaan. Men schat nu dat er in de Ionische Zee ten westen van Griekenland meer dan 22 miljard vaten olie zitten en dat de noordelijke Egeïsche Zee zo’n 4 miljard vaten herbergt. De zuidelijke Egeïsche Zee en de wateren rond Kreta moeten nog geëxploreerd worden, dus de cijfers kunnen nog aanzienlijk de lucht inschieten. Een eerder rapport van de Griekse Nationale Raad voor Energiebeleid stelde dat “Griekenland een van de minst geëxploreerde landen in Europa is op het vlak van koolwaterstoffen-potentieel [olie en gas].”

De massa wordt naar mijn mening weg gehouden van de waarheid. Het Nederlandse volk laat zichzelf in door de main stream media onbewust via een soort full time conversational hypnose in een onbewuste trance brengen en is zo in slaap gesust dat ze alle berichtgeveing kritiekloos slikt.

Stelt u zich zelf eens de volgende vragen: Wat is er écht gebeurd in Joegoslavië? Wat is de échte reden achter de economische crisis? Waarom is de crisis nu juist begonnen bij Griekenland? Maar stelt u zich zelf vooral de meest Essentiële Vraag: Wordt het niet eens tijd dat ik in ga zien dat de Overheid niet altijd de waarheid spreekt!?

 

Zoethouder
Mensen: Staakt het blinde vertrouwen in de eerlijkheid van de overheid. En zie in dat Nederland niet een op zich zelf staand land is, maar dat er op wereld schaal een script uitgevoerd wordt. Verbind alle punten van de zaken die zich afspelen op het wereldtoneel en ga het grote plaatje zien:

De financiële crisis houdt ons (het volk) lekker zoet en ondertussen vinden er imperialistische oorlogen plaats die door onze Main Stream Media volslagen kritiekloos verslagen worden. Het doel is het vormen van Eén Wereld Regering. De oorlogen die gevoerd worden hebben meerdere doelen, maar hoog in het vaandel staat de olie. De crisis, waarin Griekenland als lijdend voorwerp genomen is om de hele EU zone in mee te zuigen, is bedoelt om iedereen in Europa financieel zo klem te zetten dat we steeds meer macht vanuit Europa zullen gaan accepteren. Alles gebeurt parallel. Brussel en de euro zijn slechts tussen stadia tot de weg naar de totale macht vanuit de VN.

Dus het feit is dat in de gehele Euro zone, ja nu zelfs in Nederland, de pijn voelbaar wordt als resultaat van deze gebouwde crisis die bij Griekenland begon. De vraag zou dus (naar mijn idee) niet moeten zijn: “Moeten mensen die jaren lang gewend zijn geweest in relatieve luxe te leven nu niet gewoon eens inzien dat er andere dingen belangrijk zijn in het leven?”. Nee de vraag zou wat mij betreft moeten zijn: “Waarom brengen de grote banken (als Goldman Sachs), die achter de schermen bestiert worden door een paar families, landen bewust zo in de problemen dat grote werkeloosheid ontstaat, mensen hun vaste lasten niet meer op kunnen hoesten en het einde nog lang niet in zicht lijkt?” In 2013 wordt al een te kort in de wereldvoedselproductie verwacht, dus naast dat mensen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, gaan dagelijkse kosten ook nog eens om hoog.

Journaille
Welke journalist of krant durft het aan dit diepgaand te onderzoeken. Wie durft de onderste steen boven te halen en zijn baan op het spel te zetten door echt kritisch te zijn!?
Wanneer gaan wij als volk “Nee” zeggen tegen al die maatregelen die zogenaamd noodzakelijk zijn om landen als Griekenland te helpen waarvan de economie door Brussel zelf in samenwerking met een Amerikaanse bank (lees Amerika) financieel doel bewust om zeep geholpen is?
Wanneer gaan we inzien dat die steun pakketten geen steun zijn, maar gewoon een financiële strop om de nek en een alibi om alle landen in de Eurozone in een ongelooflijke crisis te leiden?
Wanneer gaan we inzien dat onze overheid ons niet helpt, maar tegen werkt zuiver en alleen om de grote agenda van Brussel door te drukken?
Wanneer gaan we inzien dat dit alles parallel loopt met het voeren van imperialistische oorlogen waarbij valse alibi’s worden gecreëerd en CIA infiltratie plaats vindt met als doel de olie landen volledig in te pikken? (waarvan ook geen kritische verslaggeving)
Wanneer gaan we inzien dat het grote doel is om een nieuwe wereld regering te vormen met één munteenheid en één wereldregering en één wereldleger als oplossing voor het (zelf geschapen) probleem.

Oproep
Ik doe daarom een directe oproep aan u de lezer van dit artikel. Mensen Word wakker! Genoeg is genoeg! Word wakker uit de Leugen die de main stream media u continu voor speigelt op velerlij fronten. Kom van uw stoel en onderneem iets. Accepteer niet langer wat onze overheden en de grote banken ons opleggen met als doel om ons te knechten! U kunt al op kleine schaal iets doen. Zeg nee tegen de bank die u een strop om uw nek legt met uw hypotheek. Onderhandel over hypotheek verlaging. Zeg nee tegen uw verhuurmaatschappij en onderhandel over de hoogte van uw huur. Zeg nee tegen onterechte belastingverhogingen. Verenigt u! Reken niet langer op vakbonden of anderen om in opstand te komen. Zeg uw vakbond lidmaatschap maar op! Zeg nee tegen alles waar uw hart zich tegen verzet! Soldaten trek je uniform uit! Politieagent zeg nee tegen de uithuisplaatsing van mensen. Durf je los te wrikken van onmenselijkheid!

Sta op!
Wij zijn geen slaven en we laten ons niet langer in de klem van Europa mee sleuren. Ook niet door landspolitici die onze ziel aan Brussel verkopen met een grote glimlach. Vanwaar deze glimlach? Welnu: hun carrière is verzekerd nadat ze u en ik dieper in het centrum van de draaikolk van de nieuwe wereld orde hebben geplaatst. Of zoals David Icke het zo mooi zegt: Human Race Get Off Your Knees!

468 ad

5 Comments

 1. Buitengewoon helder en duidelijk geschreven artikel die de waarheid weergeeft zoals ik dat ook persoonlijk ervaar.

 2. De gecreëerde crisis:

  Were fucked! heres what they think of us,
  quotes from the insane.

  “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
  – David Rockefeller

  “Give me control of a nation’s money and I care not who makes its laws.”
  – Mayer Amschel Bauer Rothschild

  “If the people were to ever find out what we have done, we would be chased down the streets and lynched.”
  – George H W Bush

  “Needless to say, the President was correct. Whatever it was he said.”
  – Donald Rumsfeld, February 28, 2003

  “Military men are dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy.”
  – Henry Kissinger

  “We can’t be so fixated on our desire to preserve the rights of ordinary Americans…”
  – Bill Clinton

  “A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”
  – Ted Turner
  (denk maar eens aan de georgia guidestones)

  “If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”
  – Prince Philip, Duke of Edinburgh

 3. HAARP ?

  Recent Earthquake Near Greece

  http://earthquaketrack.com/p/greece/recent

  Very strong dangerous earthquake in Greece / Turkey coastal area (Aegean Sea)

  http://earthquake-report.com/2014/05/24/strong-earthquake-aegean-sea-on-may-24-2014/

 4. H.A.A.R.P Weapon _ How to make Earthquake

 5. De elite brengen gebieden bewust in crisis door hun moderne klimaatwapens in te zetten.
  Zodra dan een gebied hier slachtoffer is van geworden worden er weer zogenaamde acties opgezet om de ramp gebieden zogenaamd financieel te helpen.
  Via deze weg wordt er dus weer geprobeerd vermogen weg te trekken uit welvaart landen waardoor deze welvaart landen financieel mee getrokken worden in crisis.
  En zo rolt dus ieder land in de crisis als ware het domino steentjes die elkaar aantikken en omvallen.

Trackbacks/Pingbacks

 1. BOINNK!!! | Let wel dat voor Boinnk geen enkele politieke partij nóg ook maar iets te zeggen heeft. Wij verwachten het dus niet meer van de politiek! - […] het verstrekken van de enorme Griekse schulden. Misdaad loont. In een van mijn eerste artikelen legde ik uit hoe…
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close