Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

De crisis was nodig om mensen slaaf te maken

De crisis was nodig om mensen slaaf te maken

Al heel lang loop ik met die zin in mijn hoofd “De crisis was nodig om mensen tot slaaf te maken“. Ongetwijfeld heb ik het al regelmatig zo in gesprekken met mensen uitgesproken, maar laat ik het dan ook maar een keer als duidelijke slagzin opschrijven. De financiële crisis is op zichzelf al kolder. De noodzaak van bezuinigingen om zo de leningen aan centrale banken terug te kunnen betalen en de dwingende rol van Europa hierin, is complete onzin. Het geld wordt sowieso uit het niets gecreëerd en als je goed naar de feiten kijkt, dan lijkt er nergens een tekort te zijn. Met name als het gaat om oorlog voeren, stromen de miljarden rijkelijk. Het hele geldsysteem draait niet om hoeveel leningen een land heeft, hoe hoog de rente is en hoe snel een land dat terug kan betalen. Het draait om macht en slavernij. Er worden miljarden bij geprint. Alhoewel de drukpers fysiek niet eens aangezet wordt. Er wordt slechts een getal in de computer ingevoerd en hop daar hebben we weer een paar honderd miljard. Om het volk blij te maken druk je dan zo nu en dan wat nieuwe briefjes. Veel mensen hoor je dan zeggen “Oh, wat is dat nieuwe tientje mooi vind je niet?” Dan denk ik “Hoe kun je nu staan te juichen voor het bijdrukken van geld wat er alleen maar toe leidt dat het geld minder waard is geworden. Inflatie heet dat. Hoe kun je nu staan applaudisseren voor een nieuw stukje papier dat alleen maar je feitelijke slavenketting is?” Als er meer geld op de markt komt, neemt direct de waarde ervan af. Dat is natuurlijk de reden dat het vroeger bijzonder was wanneer iemand miljonair was. Tegenwoordig is dat niet meer uitzonderlijk, maar moet je minstens miljardair zijn. Vroeger kosten grote projecten miljoenen. Tegenwoordig spreekt men in miljarden.

Het bouwen van deze crisis is bewust gebeurd. Mensen moesten eerst via een periode van relatieve welvaart verleid worden om huizen te kopen. Jan Peter Balkenende – bekend van de Harry Potter films – vond het noodzakelijk om vrouwen het gevoel te geven dat het goed voor ze was om zichzelf te bewijzen in de maatschappij en het feminisme is jaren lang erg gepusht. Leuk voor de dames, maar ze hebben niet door dat ze feitelijk vooral gebruikt zijn om het tweeverdienersmodel te introduceren. Kortom, zonder twee inkomens kon je nauwelijks meer een huis kopen of huren. Bijkomend positief effect voor de staat was dat kinderen meer en meer in kinderdagverblijven gepropt werden, waar de Robert M-etjes van deze wereld zich lekker uit kunnen leven. De staat die de kinderen opvoedt; een New World Order agendapunt. Doordat vrouwen steeds meer gingen werken de afgelopen decennia, kreeg je ook meer relatiebreuken. Vaak zag je dan dat de vrouw met kinderen via een goede alimentatieregeling in het huis kon blijven zitten en de man ergens drie hoog achter zich krom kon werken om die alimentatie op te kunnen hoesten; daarbij vrijwel niets overhoudend om zelf nog een beetje normaal te kunnen leven. Althans dat was voor de crisis. Ten tijde van de crisis is het financiële plaatje over het algemeen helemaal niet meer rond te krijgen en komt ook de vrouw financieel in de problemen. Als de man immers niet meer aan zijn alimentatieplicht kan voldoen of de vrouw raakt zelf haar baan kwijt, dan wordt het allemaal wel erg lastig. Hoewel het CPB mag roepen dat de crisis voorbij is, is dit natuurlijk nog lang niet het geval. Dat wordt geroepen via de media, omdat die media er alleen maar voor zijn om te voorkomen dat het volk wakker wordt en in opstand komt.

De langdurige crisis leidt inmiddels meer en meer tot financiële problemen van gezinnen. Ook dit kan weer tot relatiebreuken leiden. Veel mensen kunnen niet meer rondkomen. Het verlies van banen werkt dat nog eens extra in de hand. Mensen belanden in de WW en vervolgens in de bijstand. De problemen beginnen zich dan op te stapelen, omdat de onbetaalbare rekeningen zich opstapelen. Incassobureaus en deurwaarders gooien nog eens draconische bedragen bovenop deze onbetaalbare rekeningen en voor je het weet heb je bergen schulden. Die mensen die nog wat spaargeld hadden beginnen nu ook in te teren op het vet dat ze nog om het lijf hadden. De financiële crisis knecht mensen volledig. Je kunt je afvragen wat het doel hiervan is. In mijn optiek hebben de machthebbers – de New World Order poppenspelers die aan de touwtjes van hun politieke marionetten trekken – de crisis bewust geïmplementeerd om mensen volledig tot slaaf te maken. Mensen belanden in de bijstand en werkgevers nemen de bijstandstrekkers als vrijwilligers via de achterdeur aan. Het is niet alleen je reinste werk-verdringing, maar het is dé manier om mensen te laten wennen aan een extreem laag inkomen en om de luxe en relatieve rijkdom uit de vorige eeuw te laten verdampen als sneeuw voor de zon. Zo kun je mooi de lonen door heel Europa op gelijk niveau trekken. Ondertussen blijven de huurprijzen stijgen en worden allerlei andere regels bedacht om het mensen nog moeilijker te maken. Bekeuringen zijn immens hoog geworden de afgelopen jaren, dus bega je een keer een fout door de onoverzichtelijke snelheidswisselingen op snelwegen, dan beland je in de gevangenis in het kader van de Wet Mulder en kun je opnieuw als slaaf aan de slag.

Wie ontspringen de dans? Dat zijn de mensen die deze regels bedenken, implementeren, uitvoeren, controleren, administreren en ga zo maar door. De ambtenarij, bankiers, accountantskantoren, BOA’s, politie, justitie, jeugdzorg, gemeente- en provinciemedewerkers, enzovoort enzovoort. Wilt u dus de dans ontspringen volg dan snel een cursus om Buiten Gewoon Opsporingsambtenaar te worden of wordt bijvoorbeeld pleegouder. Dat laatste is een erg leuk bijbaantje. We hebben afgelopen week gezien hoe een gezin met 5 kinderen opgejaagd wordt door de staat als gevolg van financiële problemen. Als zij zouden hebben getekend voor een indicatiebesluit – dat in 2015 niet meer nodig is om in te kunnen grijpen – dan waren de kinderen ze nu al afgenomen en ondergebracht bij een pleeggezin. Dit pleeggezin ontvangt dan € 500,- per kind per maand. Dat is € 2.500,- belastingvrij per maand voor het opvangen van 5 kinderen. Hieruit blijkt al dat het geld er wel is. De staat kan het blijkbaar gewoon uitgeven. Als dat geld simpelweg aan de ouders gegeven zou worden, zouden hun financiële problemen opgelost zijn en zouden al die uitvoerende overheidsmedewerkers dat dure salaris ook niet hoeven te ontvangen. Het is een financiële molen waarin bergen met geld verslonden wordt. De ouders zouden in 1x uit de geldzorgen zijn met de vergoeding die naar een pleegouder gaat. Jeugdzorg zelf schijnt ongeveer een ton op te strijken bij uithuisplaatsingen. Ook daar vloeit het geld rijkelijk. Hoewel de media verkondigen dat de staat bezuinigen moet vanwege de crisis, lijkt er – als je er zonder die rookgordijnen van de media naar kijkt – een ongelimiteerde berg geld te bestaan binnen diezelfde overheid. Het kan maar niet op. Je kunt niet anders dan concluderen dat we compleet in de maling genomen worden.

De gehele crisis draait om macht en om slavernij. Er moet zoveel mogelijk macht naar de staat. Iedereen die ervoor kiest om in die machine mee te draaien en voor de staat komt werken mag de rest van het volk de slavernij opleggen. Gelukkig hoef je je niet te schamen op een verjaardag, want naast jou zitten dan nog 10 NSB-ers die een dik salaris vangen en in een mooie leaseauto rondrijden voor het opjagen van die arme sloebers en primitievelingen die “niet willen werken en het dus maar moeten voelen.” Ja, in 1 ding zijn de overheidsmedewerkers goed en dat is in het zichzelf voorhouden dat zij goed werk doen en dat de mensen die zich niet aan hun regels houden “het ook wel een beetje aan zichzelf te danken hebben.” Zo kunnen zij zonder last van hun geweten te krijgen de kinderen uit huis plaatsen en ouders psychisch en financieel gebroken in de staatsarmen drijven terwijl hun kinderen gedesillusioneerd bij wildvreemden zitten. En als de ouders dakloos raken, zal het in de nabije toekomst waarschijnlijk in Nederland net zo met ze vergaan als in Amerika. Daarvoor bouw je dan kampementen (zie hier). Je geeft er een leuke naam aan, zodat het marketingtechnisch leuk verkocht kan worden door Jeroen Pauw en zijn collega perceptiemanagers. Ach, eigenlijk hoef je geen kampementen te bouwen. De financiële problemen confronteren die armoedzaaiers vanzelf een keer met de Wet Mulder en dus kun je ze opsluiten en spulletjes laten verpakken voor IKEA. Iedereen blij. De ambtenaren kunnen goedkoop hun mooie interieur blijven kopen bij IKEA. IKEA heeft goedkope loonslaven. Je houdt de armoede lekker uit beeld voor die dienstbare overheidsmedewerkers en zo draait het circus ongestraft verder. Overigens wekken de media de indruk dat er minder gevangenissen zouden zijn. Als de media echter roepen dat de staat ergens op bezuinigt, dan kun je er donder op zeggen dat het omgekeerde het geval is. Let u er maar eens op hoeveel mega gevangenissen er inmiddels in Nederland staan. Onder de rook van Amsterdam wordt ondertussen gewerkt aan zo’n splinternieuwe mega gevangenis. De bajes komt op het oostelijke gedeelte van bedrijventerrein Hoog Tij te Westzaan en zal plaats bieden aan ruim 1.000 gedetineerden. Kosten nog moeite worden gespaard.

Hoe lang duurt het voordat de laffe ambtenaren die bijdragen aan het in stand houden en zelfs versterken van dit monster dat ‘overheid’ heet, zullen opstaan en zeggen “We stoppen ermee!“? Het volk wordt onder slavernij gebracht met de crisis als alibi. De uitvoerders moeten zich diep schamen en wakker worden. Ik ben echter bang dat dit nooit gaat gebeuren. Het Nederlandse volk is misschien wel het lafste volk ter wereld. En de uitvoerders zitten te lekker in hun comfortzone om zich schuldig te voelen of überhaupt na te denken over de gevolgen. De staat heeft het slim gedaan, want doordat iedereen slechts delen van dossiers behandelt, voorkom je dat mensen last van hun geweten krijgen of een band krijgen met de mensen die slachtoffer zijn van het systeem. Leve de koningin en vergeet Willem niet!

Bon linkvermeldingen: Niburu.co, rtvnh.nl

468 ad

26 Comments

 1. ik zou weer in herhalingen vallen dus dit keer maar eens geen compliment maar een dank je wel voor het duidelijke feiten overzicht over hoe we met zijn allen steeds verder de jezuitische schuldslavernij ingedrongen worden wat ons steeds met mooie praatjes en propaganda verkocht wordt als leuk, modern, nodig, bewustmaken, enz. en ook fijn dat je de vijfde kolonneleden eens noemt bij de naam die ze verdienen namelijk nsb’érs en landverraders.

  • ps ik wil alle lezers graag eens wijzen op de serie van
   Bradley Love Het gaat over de Great ‘con’of man. en legt uit hoe wij door getricket worden via de woordvoorzetsels con[ false] in de samenstelling van de formules ‘consent’ en ‘contract’.

   Zeer interressant voor diegene die geinteresseerd zijn in “archons en woordmagie waarmee wij gevangen worden gehouden.

   duidelijke uitleg en een volledige verklaring van intrekken van al je “toe- stemming

   http://jhaines6.wordpress.com/2014/11/05/the-all-caps-name-gets-a-face-lift-while-freedom-takes-a-serious-hit-by-bradley-loves/

   http://jhaines6.wordpress.com/2014/11/05/the-all-caps-name-gets-a-face-lift-while-freedom-takes-a-serious-hit-by-bradley-loves/

   Serie bestaat uit inmiddels een deel of 8 waarin de mechanismen van de slavernij via de dagelijks beoefende magie door de archonfamilies word uitgelegd en ik kan je dit zeggen

   het zit hem in het accepteren dat JIJ als mens gelijk zou zijn aan de naam in hoofdletters{ capitus diminutio maxima] een juridische persoon die de overheid op je geboortecertificaat geschapen heeft.

   Op het moment dat zij jou kunnen bedonderen en je ervan overtuigen dat jij gelijk bent aan de creatie die zij geschapen hebben ben je gevangen.

   Kosmisch is een ieder nl eigenaar van hetgeen hij of zij geschapen heeft. Kunnen ze jou overtuigen dat jij als mens gelijk bent aan de door hun geschapen juridische identiteit “de natuurlijke persoon= rechtsterm= naam in hoofletters= bsn nummer’ ben je het haasje en kunnen zij hun wetten en regels over jou toepassen omdat je je immers volledig identificeert met hun creatie.

   Dus wakker worden, je bent een mens, en je hebt zogenaamd een “natuurlijke persoon’

   waar je overigens absoluut niet de eigenaar van bent. dat is nl de Corporatie “de staat de nederlanden” die je ouders via mooie praatjes bedonderd heeft om de eigendoms rechten van hun lading[geboorte van een kind uit de vruchtwateren van de moeder] aan de havenmeester[burgelijke ‘stand’/ ] af tegeven in ruil voor een waardeloos certificaat nl een kopie.

   [ ga maar eens met een kopie van een bankbiljet afrekenen kan je direct zien hoeveel waarde een kopie heeft].

   vervolgens kan er met de lading gehandeld en gespeculeerd gaan worden.

   Gezien het feit dat je al of niet door truukjes “vrijwillig je met de archon creatie identificeert kan er volgens de nauwkeurige wetten van de kosmos niet “ingegrepen worden” je identificeert je namelijk uit vrije wil met een valse creatie.

   enfin genoeg hierover

   lees de artikelen van bradley Love en geloof me….

   het loont de moeite om bij deel 1 te beginnen. Hoewel ik me al jaren met het vrije mens gebeuren bezig hield en al wist van het verschil tussen de mens en”de natuurlijke persoon’is het echte kwartje van hoe deze energetische slavernij mechanismen die door de Archon en Bilderbergfamilies worden gebruikt pas echt gevallen na het lezen van deze artikelen.

   [ vooral de zwart magische energetische waarde van een handtekening is ook erg interessant]

   identificeer je ook niet meer met de naam die je ouders je op je geboortecertificaat hebben gegeven. het is hun naam niet de jouwe.

   Waarom zou je uberhaupt een naam moeten hebben.

   Niet voor niet staat het feit dat iedere persoon na geboorte een naam moet hebben vermeld in de zgn rechten van de mens, zoals opgesteld door het rockefeller opgerichte VN] daarom wordt de vn te voor en te na gepushd als zijnde ‘God weet wat in ieder geval niet om vrede te brengen want er is nog nooit zoveel oorlog geweest als sinds de oprichting van deze ultieme slavenmeester

   op het moment dat een rechter vraagt “: wilt u mij voor de griffier= met de griffier als getuige, even uw naam geven. !!!!niet doen!!!! je draagt met je naam nl ook het laatste restje zelfbeschikkingsrecht over aan de rechtbank om met jou te kunnen doen wat zij willen.Geen enkel woord wat de rechters [in zwart geklede priesters van saturnus]= uitspreken in dit soort protocollen betekent nl wat wij denken dat het betekent[ be- tekenen= markeren].

   Dit heeft alles te maken met de juridisch/ zwart magische termen/rechten die uit het engels overgenomen aan naam en titel vasthangen.

   Veel liefs en fijn weekend

  • Wat ik niet begrijp is hoe de economie op deze wijze verder kan draaien wanneer wij (het gewone volk) allemaal op bijstandsniveau leven. Dan nemen de consumentenuitgaven rap af, dus minder winst bedrijven, dus minder belastinginkomsten overheid, dus meer ontslagen ambtenaren etc

 2. Dat veruit de meeste mensen angsthazen zijn, kan ik alleen maar bevestigen. Zelfs je “beste” vrienden en goede collega’s laten je in geval van nood zakken in de stront. Deze angst verlamt en verhindert dat deze angsthazen uit het corrupte systeem stappen en ophouden hun medemens verder in slavernij te brengen. Deze angst verhindert ook dat deze angsthazen gaan inzien, dat er voor hen en hun kinderen een zeer sombere toekomst te wachten staat, doordat zij meegraven aan de collectieve valkuil voor de mensheid… met scherpe pennen op de bodem.
  Wanneer uiteindelijk het moment daar is dat deze angsthazen inzien dat zij moeten stoppen het systeem te ondersteunen, is het meestal te laat. Zij zijn dan zelf de klos en weerloos gemaakt.

  Dat is waar het systeem om draait:
  Mensen hun autonomie afpakken door ze afhankelijk te maken van het systeem.

  Zo… vanavond weer lekker voor de buis hangen met een biertje en een zak chips!

 3. Precies zoals ik al tijden beweer op Twitter onder andere: uitbuiten van de loonslaaf en verkrachten van zijn kinderen. Stem VVD. Je denkt toch niet dat dit laffe kut volk daar iets tegen gaat doen? Zelfs de Belgen hebben meer ruggengraat dan de Hollander en komen wel massaal in opstand.

 4. Heldere analyse. Lijkt me ook heel correct te zijn.

  En dit is niet nieuw. Een heersende klasse zal dit altijd doen. Als mensen teveel rijkdom kennen worden ze te vrij, gaan ze zelf nadenken en zouden ze wel eens gaan protesteren tegen de heersende klasse.

  Om aan de macht te blijven moet je de bevolking bang houden, moet je ze overladen met (verzonnen) problemen die jij als heerser zegt voor ze op te lossen. En waar nodig moet je wat geweld toepassen op wat al te mondige burgers.

  Ik heb zelf een 5 delige serie geschreven om een einde te maken aan deze slavernij en de eerste stap is hoe mensen hun angst kunnen leren transformeren. Zodra mensen begrijpen wat angst is, hoe dit ze kan dienen, hoe ze dit constructief kunnen gebruiken en het kunnen transformeren naar openheid en nieuwsgierigheid dan zijn mensen niet langer via angst te controleren.

  http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-nieuwsgierigheid/#.VBnglfmSyad

 5. “Angst is een slechte raadgever”

  @Douwe je hebt gelijk we moeten ons niet door angst laten leiden.

  De grapangst is dat dit niet alleen in Nederland gebeurt, maar in de hele EU, in alle landen die zo stom waren om in de EU te gaan zitten.

  We kunnen er vrijwel niet meer uit, tenzij we al die NSB-ers en andere lafbekken het land uitjagen (bevolking slinkt van 17 milj naar 7 miljoen ha 😉 ha), een eigen munt (de floryn) uitgeven die uitsluitend gekoppeld is aan de factor arbeid (ww, sociale uitk., zieken, bejaarden e.d. krijgen navenant arbeidspunten naar waarde, pensioen etc.) en niet aan lucht of zelfs goud, want dat laatste hebben we ook niet(ligt in de VS, lees is gejat).
  Vervolgens worden lucht-, water- en landsgrenzen voor 100% bewaakt om de cia, e.d. geheime agenten, infiltranten a la Maidan en ander gespuis buiten ons mooie land te houden. Tegelijk wordt een eigen defensief tot de tanden toe bewapend leger gecreëerd, krijgen alle daartoe in staat en gemachtigd zijnde burgers een eigen wapen en bijbehorende periodieke training om NEderland te verdedigen tegen false flag aanslagen, inside jobs en aanvallen van Navo cq Eu legers en ander bewapend tuig!!! 🙂

  Het geheel wordt gesanctioneerd middels een totaal de (resterende) bevolking omvattend referendum, geheel internationaal rechtsgeldig en bekrachtigt.

  Ik denk dat het ene na het andere land in de EU Nederland in de kortste keren zal volgen.
  Problemen met de handel? Welnee ieder zn eigen munt betekent : Werkvoorziening voor velen! communicerende vaten economie, landen die het even moeilijk hebben , devalueren gewoon, de rest goedkoop op vakantie etc…

  • En het onderwijs, op scholen wordt echte geschiedenisles gegeven, naast sociale vaardigheden en ontwikkelen van empathische vaardigheden.
   Bij de geschiedenis de waarheid over WO I , WO II, de propaganda, de leugens, het bedrog, de economie(ook een enal leugens).
   De waarde en de onwaarde van de wetenschap en de schetenwappers wetenschappers.
   Niet de zucht naar kennis, de weetgierigheid is een gevaar maar de onkunde, het gebrek aan kennis (!) van de gevaren het fout toepassen, het misbruik, het je voor het karretje van de macht laten spannen!!!

   De waarde en waardering van en voor het gezin dient hersteld.
   Arbeidstijd en arbeidsverdeling naar rato mannen en vrouwen , behoefte en mogelijkheden individueel persoon.

   enz enz enz zegt het voort……

   • Wellicht klinkt het wat utopisch allemaal.
    Natuurlijk kan het en zal ieder wellwillend en menselijk mens dit ook willen, want het gaat niet alleen om hem, om ons maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen enz kortom om degene die na ons komen.
    Het kan ook allemaal, maar daar is een totale omslag in ONS denken voor nodig. En met ONS is toch de grote meerderheid van de bevolking van Nederland noodzakelijk. Echter voor het zover is……

 6. Het volk hier zoals ik al eerder beschreef kunnen we vergelijken met de joden, die overal schijt aan hebben en als er gebombadeerd word gaat iedereen juichen. Beetje vergelijkbaar met hier, NL met de meeste kinderporno shit en als je hier over spreekt gaan mensen je voor gek verklaren/beledigen enz..

  Maja khad gisteren de tijd genomen om de hele documentaire te bekijken over Hitler, maar natuurlijk in mijn achterhoofd dat dit gemaakt is door “een iemand”.. Hier word Hitler neergezet als een “good guy” het zal me dan ook niet verbazen dat hij bij de elite groep hoort om expres oorlog uit te lokken en zo mensen slaaf maken van het zelf gecreerde systeem door de zionisten.

  Wat ik hiervoor al wist is dat de geschiedenis zich weer herhaald, ditmaal met Poetin… Zou Poetin daadwerkelijk een good guy zijn of speelt hij het spelletje mooi mee..

 7. Als je als vrouw niet mee werkt kan je het haast niet meer redden als je twee kinderen hebt en een huis.
  Vroeger pal na de oorlog kon je las man een gewone baan hebben plus je had dna ene vbrouw en 12 kinderen en dat was geen probleem.
  Ik ben niet de oudste en heb zelfs klasgenoten gehad die 1 van de 14 kinderen en een buurvrouw gehad met 16 kinderen en alleen hun vaders werkte en ze hadden iedere dag vlees op tafel staan en hun kleren zagen er netjes uit en ze waren alle goed verzorgt en ze kwamen niks te kort. De vaders hadden zelfs een auto voor de deur staan en hun hadden een simpele baan 1 van hen was een mijnwerker de andere een boer en nee hij was geen grote boer in dat dorpie waren geen grote boeren te bespeuren.

  Ik zelf ben 51 jaar en in mijn jeugd hoefde pa alleen te werken.

  Nu kan je zeggen maar nu hebben de mensen meer luxe en kunnen niet meer zonder.

  Ik heb het hier vaker neer geschreven.
  Lever 1 kind in tegen wat luxe en hou op die manier eens 2 kinderen over.
  Dan zou je zeggen, waarom moet nu ma mee werken om rond te kunnen komen?

  12 kinderen

  11 kinderen maar wel een wasmachine en droger.
  10 kinderen maar wel een auto voor de deur
  9 kinderen maar wel een auto voor ma
  8 kinderen maar wel een tv en radio en koelkast
  9 kinderen maar wel een computer
  8 kinderen maar dan wel beter zorg als toen
  7 kinderen maar wel meer kleren als toen
  6 kinderen maar wel betere wegen als toen
  5 kinderen maar wel meer speelgoed als toen
  4 kinderen maar wel een telefoon
  3 kinderen maar wel een mobiel
  2 kinderen maar dan wel vakanties

  als je als toen leeft nu kan je dan nog 12 kinderen houden? Nee dus dat zelfs niet. Terwijl het toen normaal was een lampje te hebben hangen over door het huis van 60 a 100 watt. Dubbelen ramen nee hoor dat had men toen niet dat was in mijn jeugd net in opkomst. Wasmachines waren in mijn tijd gewoon en met de hand waste men al lang niet meer toch heb ik het hier boven in mijn lijstje gezet.
  In mijn tijd kon je zelfs 12 kinderen onderhouden zonder vele problemen.
  Men droeg zonder te morren kleren door van de ander maar dat heb ik in mijn lijstje ook rekening mee gehouden.
  Ook kregen mensen een uitkering in mijn tijd en als je weduwe werd of ging scheiden, ook dan hoefde de vrouw niet te gaan werken.

  Wat is er dus mis gegaan?
  Waarom moet je nu met zijn tweeen gaan werken om rond te kunnen komen?
  De moeders thuis hadden een sociale funtie en dat houd de gemeenschap in stand.
  Dan heb je geen (enkelingen uitgezondert)kinderen die een stap te ver gaan. Of mensen die weken door in bed liggen. Dan heb je geen eenzame oudjes die voor de raam zitten voor zich uit te staren.

  NU word er van de mensen verwacht dat je werk hebt of de dwangarbeider gaat uithangen bij een 1 of andere aardbeier kweker of zo die 400 euro per dwangarbeider krijgt en geen loonkosten over jouw hoefd te betalen.
  Dat je na je werk voor je kinderen zorgt daar na holt naar je moeder die op straat dwaalt omdat ze de weg kwijt is geraakt. Dan koken voor je moeder en haar te eten geeft om daarna in de douche zetten en te bed doet. Omdaarna weer thuis te zijn voor je man en kinderen die je nog net op tijd nog weltrusten kan zeggen. Om dan over je geld zorgen maar te zwijgen.

  • http://www.doorbraak.eu/aardbeienteler-verdient-tonnen-aan-dwangarbeiders-en-andere-baanlozen/

   zie hier men heeft geld te kort en de gene die een dwangarbeider in dienst neemt die gratis bij je komt werken krijg je zelfs 400 euro toe om hem te “leren werken”.

   Anders kost je als werkgever een werknemer 2000 euro en nu krijg je 400 erbij. Het verschil is dus 2400 euro.

   Ook partcullieren bedrijven mogen hier gebruik van maken na vele papierwerk in te vullen enz.
   Nu ik denk dat vele dat best wel willen maar ik sta niet raar te kijken als men door een opstand enz, deze gasten vroeg of laat goed aangepakt gaan worden. EVT dat ze alsnog met terug werkende kracht betaald moeten gaan worden en terecht.

 8. Ik woon in Frankrijk en als ik zie wat men pikt als Nederlander woowwwww Blij dat ik er weg ben zeg!
  Ik vraag me echt af waarom pikken jullie dit alemaal?

  Hier in FR word er heleaam niet zo erg bezuinigt als in NL.
  Hier geen wegenbelasting maar wel MEER kindergeld en niet om de driemaanden nee per maand voor vier pubbers 800 euro.
  Heb je drie kindren of meer minder belasting.
  Onderwijs is er gratis ja mensen gratis. Of dat niet genoeg is krijgt men hier warm eten op school en voor de armen is dat gratis en anders voor een prikkie. Ook je kinderne worden gehaald met de schoolbus en de kosten zijn ongeveer 45 euro per jaar. Dat kan gewooon in FR.
  Op woensdag middag voor 10 euro op vele scholen sport voor 11 jaar en ouder. Ook mogen ze dan geregelt wetstijden spelen tegen andere scholen en dan word een bus geregelt en dat is weer gratis. Naast de loon belasting heb je maar twee andere belastingen en verders valt men je niet lastig. Voor de oudere mens heeft men hier gewoon respekt en die worden netjes opgevangen. Ook de kosten voor de zorg is hier heel goed geregelt en de basis verzekering is hier gratis. Ook de uitkeringen zijn hier erg netjes en zeker als je invalide bent. Raar je werkeloos en komt daarna in de soos terecht hoef je hier niet je huis op te eten en men heeft het beste met je voor hier en er word inderdaad weleens opgestaan tegen de overheid, maar men luistert dan wel naar je dat idee heb ik hier wel zeker. Belgie en Frankrijk die twee landen lijken op vele opzichte het zelfde kwa voorzieningen voor de mens. Als ik nu in NL woonde vertrok ik zo spoedig mogelijk naar FR of Belgieen. ook al heb je geen cent te makken ook dan vertrok ik meteen.
  Toen ik nog in Belgieeen woonde zij me vaak daar tegen mij de Nlders zijn arm de staat is rijk onze staat is arm maar wij zijn rijk.
  Dat is inderdaad zo. Weet dat boerderijen in Belgieen en in FR geen drol kosten. Voor wie goed rond kijkt heeft al een huisje voor pl min 100.000 euro gewon kontact opnemen met een notaris (makelaars zijn veel en veel te duur)Ja notarissen verkopen ook huizen in FR en ook in Belgieen. Vraag om goede uitleg want huizen per opbos verkopen is heel normaal. Men bied in Belgieen daar meestal op dinsdagen en donderdagen op huizen. Men bied twee keer op ene huis en de tweede maal is wie de laatste bod heeft gedaan de eigenaar. Regel met de bank van te voren goed en alles op papier tot hoever je mag gaan met je bod. Met geluk heb je dan zelfs een oud boerderijtje voor 80.000 euro met 1000 vierkante meter grond. Echt mensen kijk over de grens en je ogen gaan dan pas open hoe je in NL bedondert word.

  Als niemand op wil staan en je weet dat je in NL bedondert word dan vertrek je toch.
  Wat heb je in NL te zoeken als mens tussen mensen met een grote minderwaardigheids komplex zit en die maar een pauw en witteman denkvermogen van 0.0 genieten en alles wel okee vinden als ze maar een tv hebben.

 9. http://www.360magazine.nl/politiek/4153/gaat-utah-het-vuurpeleton-weer-invoeren#.VHBi0Mkgv9t

  Over humaan gesproken. Niet eerst in narcose brengen nee gewoon tegen de muur zetten en afschiten.
  Dat in 2014!!!!!!! Dat je dat als volk nog wilt.

  Dat er zelfs mensen bestaan in 2014 die dit nog okee vinden.

  Zo ook met die Pool die drie mensen heeft aangereden.

  Hoevaak heeft hier iemand 40 kilomter per uur te hard gereden?
  Ik durf gerust te zeggen dat heb ik weleens gedaan. Zelde maar toch.
  Ik kan spreken ik heb gewoon geluk gehad.
  Waarom moet ik niet de cel in voor jaren en deze man wel?
  Omdat hij d epech had dat zijn wagen geslipt is en de mijne niet?
  dat hij mensen daardoor omver reed en ikke niet?

  Was zijn zonde groter als de mijne?
  Ik dronk niet en die Pool ook niet.
  Ik zat niet aan de drugs en hij ook niet.
  beide reden 40 kilomter te hard. Ik had geluk en hij niet.
  Mijn straf zou een bon moeten zijn die ik niet kreeg want ik ben nooit gesnappt geweest.
  En hij moet 120 uur werken en had al een tijdje in de cel gezeten plus heel zijn leven zal deze ongeluk hem blijven achtervolgen.

  Waar gaat dit over?
  Moeten de wraak gevoelens van de nabestaande gevoerd worden of gaan wij voor menselijkheid.
  Waar diend gevangenis straffen voor.
  Wraakgevoels te voeden of om te zorgen dat de mensen die erin belanden leren in te zien dat ze een fout hebben begaan en hen leren weer een plaatsje in de maatschapij te geven waarin niemand meer iets te vrezen heeft voor ze.
  Ik ga voor het laatste.

  Je straft iemand om hen iets af te leren en niet om je woede op iemand te botvieren.

  Wat is in de USA gaande wat wij in NL ook voor kunnen vrezen als de gevanneissen geprivateerd worden.
  Lange gevangenisstraffen zodat grote bedrijven goedkoop personeel hebben die kunnen werken. Willen wij daarna toe als mens?
  Burgers mogen werken voor de onderhoud van de bajes en bewakers en de gevangenen mogen overdag werken en giga bedrijven gaan met de winst vandoor.

  Waar gaan we voor? Wraak of voor gerechtigheid?

  • Hallo geachte heer Leeuw,

   Ik weet niet of je dit nog leest, maar heb een vraag of vragen betreft het verhuizen naar het buitenland. Ik zelf wou volgend jaar het huis uit maar vooral naar 1 van de volgende landen België, Frankrijk of Duitsland. Reden daarvoor zal wel duidelijk zijn, maar ik zou hier graag wat informatie over hebben aangezien u in Frankrijk woont en Nederland papier/documenten geil zijn.

   Zou je het eventueel in een comment, mail of anders kunnen beschrijven, ik zou dat heel er op prijs stellen.

   Mvg,

   S0M30N3

   • Ohjah de mailadres is [email protected], “there goes my anonymous name” lol..

    en bedankt Martin voor het plaatsen.

   • Soms ben ik even in de war haha, kan het natuurlijk ook zelf opzoeken iig bedankt..

 10. DOE MEE…27 JANUARI OP HET BINNENHOF!!

  Break the System en Regeringswaanzin trekken met alle leden naar Den Haag om een statement te maken!
  We eisen het aftreden van kabinet Rutte en verbetering op allerlei vlakken!
  Het binnenhof wordt bezet en Den Haag moet dicht!!
  We hebben medestanders nodig, dus STA OP EN SLUIT JE AAN!!
  Help ons met ‘reclame’ maken en DEEL zoveel mogelijk!
  Voor informatie en aanbieden van hulp, kijk op de Break the System fbgroep!

  https://www.facebook.com/events/756354857778823/?pnref=story

  • Wat heeft het voor nut om te gaan demonstreren bij een stelletje acteurs dat niets in te brengen heeft?
   Mensen kunnen beter hun werk neerleggen ipv zich te laten strikken voor zinloos gebrul zwaaiend met door de AIVD gedrukte spandoeken.
   ‘Break the system’ door het gewoon van binnenuit in te laten storten. De ambtenaren en semi-overheidsmedewerkers moeten massaal werk weigeren.
   Je geeft credits aan de acteurs in Den Haag als je voor ze langs gaat lopen met spandoekjes. We leven in een dictatuur onder de schijn van democratie.
   Demonstreren is zinloos; ‘werk weigeren’ is pas echt een statement maken.

   • Juist Martin kijk ook eens naar hun datum op facebook,
    27-1 . 2+7=9 liggend streepje omdraaien (45graden) maakt 1 en de 1 van januari maakt
    9-11 een belangrijk getal voor de (EL)ite!!!
    Gewoon weer een ritueel , laat niet met je spelen waarschijnlijk weet 99% van de mensen die gaan niet tegen wie of wat ze strijden en hun energie wordt weer afgetapt.
    DEMONstreren heeft geen zin , de waarheid achterhalen is belangrijker en dan actie ondernemen goed beslagen ten ijs!
    Ik ruik de Hegeliaanse dialectiek probleem , reactie, oplossing, trap er niet in.
    They can fool the public they can’t fool me!

   • Gewoon gratis werken voor elkaar en uitkering vangen (basisloon noem je dat dan) gewon lekker je ding doen (ik bedoel geen dwangarbeid)Ook niet vor oudjes werken die dan gekort worden op hulp omdat je je voor hun werkt. Ik he het bv dat je buurvrouw wol koopt en je breid er een tui voor haar of naait ene leuke jurfk inelkaar. Behang plakken bij je vrienden. Samen een tuintje runnen bij een boer en je geeft een deel van de opbrengt aan die boer. Samen ene paard aanschaffen en die paard delen om op te rijden. samen ene geit aanschaffen en die melk delen. Als ie jongt (voorjaar meteen melken ook al drinkt zijn jonkie en dan geeft ie 7 liter melk als zijn jonkie ophoud met drinken en in het volgend voorjaar helaas een halve liter en moet ie weer gedekt worden.
    Samen boodschappen doen bv dat is 1 auto plaats van twee sommige heben gewoon een geboren talent om haren te knippen.
    Op deze manier kunnen wij elkaar helpen.
    Vele mensnen kunnen niet meer iets betalen en kunnen op deze manier het nog redden. Het geld blijft als nog in het systeem zitten alleen hebben de armen mensen dan een extraatje.
    Als je goed nadenkt weet je dat eigenlijk alles gratis zou kunnen. De aarde geeft alles voor niks weg. Alles bestaat door wat de aarde schenkt. Olie lucht water groente bomen goud zilver en andere delf stoffen en ook wij komen door stof en zullen in stof wederkeren.
    Zelfs stoffen dat door weterschappers in elkaar geknutseld word komt uit wat de natuur.
    Ieder cel ieder molukuul is door de aarde geschonken.
    Alles zou dus gratis kunne zijn.
    Wat betalen wij eigenlijk?

    De uren waar men aan werkt of de naam die wij eraan geven (merk-namen) of te hoge lonen die men zich toeeigend.

    Als men gratis zou werken voor elkaar hadden wij alle genoeg en was er geen honger.

    Nu werken wij voor geld die verkeerd word weggesluist waardoor wij vele uren moeten werken en andere honger moeten lijden door roofbouw.

  • Demonstreren…
   Met demonstreren erken je dat je je macht hebt afgegeven en machteloos bent… een slaaf! Is het bovendien niet raar om in een democratie te demonstreren? Blijkbaar functioneert een democratie niet!

   Er zijn mensen die zeggen dat demonstreren een goede manier is om andere mensen bewust te maken van een bepaalde problematiek. Wanneer in dit tijdperk van informatie technologie en nieuwe (alternatieve) media mensen nog steeds voor de buis hangen en de krant lezen i.p.v. zelf op zoek te gaan naar hoe de maatschappij in elkaar steekt, wat heeft het dan voor zin om zogenaamd die mensen wakker te schudden met demonstreren? Daar komt nog bij dat er tussen de demonstranten dikwijls onenigheid is over wat er dan dient te veranderen om de problemen op te lossen. De reacties onder de artikelen op deze site laten hetzelfde zien.

 11. Oh ja wel je aanmelden met je naam op hun FB pagina als je echt gaat, sorry hoe dom kan je zijn na al die onthullingen eerder naief zou ik zeggen.

  • Het logo van break the system is ook in your face. (masons )
   We zien het infinity sign of het liggende getal 8.
   Het getal 8 in numerologie is de heerser van de planeet saturnus(satan). De vlam staat voor zij die zichzelf verlicht noemen (illuminati/EL-ite) onder de vlam zien we 3 pilaren ,
   3 pilaren net als in de vrijmetselaars loges in de Kabbalistische levensboom!
   BUSTED!!!

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close