Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

De interactie tussen de mens en haar oorsprong

De interactie tussen de mens en haar oorsprong

Hoewel mensen op basis van mijn uitleg over de kwantumfysica en het ‘Double Slit Experiment’ (zie hier) tot de conclusie zouden kunnen komen dat ik een deterministische levensvisie heb, waarbij alles slechts een projectie is en dat de mens slechts in staat is om die ontvangen “realiteit” als een soort hologram te projecteren, is dat een conclusie die niet correct is. De theoretici achter de documentaire reeks ‘The Holographic Universe‘ geven aan dat zelfs onze hersenen een holografische projectie zijn en dat wij slechts als ontvanger in een ‘Informatieveld’ zweven waarbinnen de holografische projectie als het ware door een ‘Onbeperkte Ik’ aangestuurd wordt. De mens hier op aarde of in de waargenomen projectie is dan als het ware gereduceerd tot ‘het poppetje in het spel‘ dat vanuit een hogere realiteit binnen het ‘Informatieveld’ aangestuurd wordt. Dat er een informatieveld bestaat waaruit de realiteit geprojecteerd wordt als een soort holografische projectie is een conclusie die eigenlijk nauwelijks te vermijden valt, als je uitgaat van de kwantumfysica en de ontdekkingen van ‘The Double Slit Theory’. Materie zou dan pas een vaste vorm aannemen op het moment dat er naar gekeken wordt. Echter zijn er ook al wetenschappers die onderbouwen dat er een soort dragende golfbeweging zou kunnen bestaan die van invloed is op het wel of niet optreden van het interferentiepatroon (zie hier). Die theorie wordt als ‘zeer waarschijnlijk’ geacht, maar is nog niet uitgekristalliseerd. Als er dan een informatieveld zou bestaan waaruit onze “realiteit” geprojecteerd wordt en ons bestaan eigenlijk niets meer is dan een ontvanger in dat informatieveld, wie kan dan met stelligheid zeggen dat dit alleen een ontvanger is en niet tegelijk een zender? Kortom: waarom zou er geen interactie met dat informatieveld mogelijk zijn?

[restrict paid=true]Kijken we naar het menselijk DNA, dan kunnen we na grondige analyse eigenlijk concluderen dat de menselijk genetische kaart als een soort informatiepakketje of een informatiedatabase opgeslagen is in ons DNA. Ray Kurzweil (filosoof, transhumanist en technische topman bij Google) zegt dan ook dat natuurwetenschap steeds meer informatica wordt. De nanotechnologie zorgt er dan ook voor dat mensen als Ray Kurzweil beweren dat we binnen afzienbare tijd de mens na kunnen bouwen. Als immers het menselijk DNA met nanotechnologie is na te bouwen, dan is zo in feite ook het gehele menselijke lichaam te reproduceren. Hoogstwaarschijnlijk is dat ook het doel van het Google X project. Gaan we even terug naar de deterministische levensvisie gebaseerd op de kwantumfysica, dan zou het op zich wel al een raar fenomeen zijn dat het hologram – de menselijke beleving binnen deze realiteit – in staat zou kunnen zijn om via nanotechnologie een nieuw hologram te bouwen. Ray Kurzweil beweert immers dat de mens in 2045 onsterfelijk is en dat we dan onze eigen avatars hebben. Welnu als we dan slechts en alleen een holografische projectie zouden zijn, hoe kan het dan dat ‘het poppetje in het spel’ zijn eigen nieuwe ‘poppetje in het spel’ bouwt? Ergens klopt er dus iets niet in dat zuiver deterministisch denken.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er inderdaad een informatiestroom bestaat waarvan uit wij grote delen van onze realiteit geprojecteerd krijgen of ontvangen. Echter bezitten wij niet slechts en alleen de ontvangstfunctie. Nee, er is sprake van interactie. Althans er kan sprake zijn van interactie met onze ‘Onbeperkte Ik’ dat ik eerder ons ‘Origineel’ noemde. Daarin is het niet uitgesloten dat de tastbare realiteit zich pas vormt als we het waarnemen, maar we zijn niet alleen waarnemers. We zijn als het ware verbonden met het ‘Origineel’, maar het is niet alleen een download van informatie, er is wisselwerking. Ontvanger, maar ook zender. Daarnaast lijkt mij het bestaan van de vaste vorm die in stand gehouden wordt door een soort ‘grondgolf’ een reële optie. Een informatiestroom die deze realiteit solide houdt ook als we “niet waarnemen”. Anders zou het hologram immers zelf een nieuw hologram kunnen maken binnen de holografisch projectie wanneer Ray Kurzweil zijn avatar af heeft. Ik hoop dat u mij nog volgt.

Het bestaan van een ‘informatieveld’ of een soort broncode-veld zou je ook kunnen vergelijken met het internet. Als u uw computer of smartphone aanzet komt het beeld uit het informatieveld. U heeft echter wel interactie met dat informatieveld via het toetsenbord of andere sensoren die aan het apparaat hangen. Onze biocomputer genaamd ‘lichaam’ heeft ook interactie met een dergelijk informatieveld. Ik ben van mening dat er een origineel informatieveld bestaat dat de originele bron van alle realiteit is. Het veld waarin alle code als het ware aanwezig is of geschreven wordt en waarin ons ‘Origineel’ zich bevindt als een soort zender/ontvanger en tevens schepper. We zijn dus mede-scheppers of mede-schrijvers van de broncode. Iedereen die enigszins thuis is in de werking van een computer weet dat er verschillende softwarelagen nodig zijn om het beeld wat u waarneemt op uw scherm te krijgen. Op een Windows computer zit onder de Windows laag immers nog een Dos laag en daaronder bevindt zich weer de broncode die op basis van eentjes en nulletjes de processor aansturen. Welnu het is in mijn optiek dan ook zo dat het ‘Origineel’ van de mens zich in de scheppende laag bevindt en dat de zender ontvanger van de biocomputer genaamd ‘lichaam’ gefirewalled is door een partij die op een andere programmalaag wat aanpassingen heeft gedaan. De informatiestroom is als het ware gehackt. Laten we zeggen dat ergens in een ‘hogere dimensie’ – of eigenlijk moet je het een lagere dimensie noemen, omdat het verder van de bron afstaat – op het programmaniveau dat als het ware op Windows-niveau onze waarneming beïnvloedt, onze waarneming gehackt is. We hebben als het ware een firewallfunctie of anders gezegd: het contact met ons ‘Origineel’ die de volledige broncode aan ons door wil geven, is gehackt. We kunnen wél interactie met die broncode afkomstig van ons ‘Origineel’ hebben, als we die firewall of die hack zouden kunnen doorbreken.

Ik heb dit vaak de Saturnus-maan-matrix of ook wel de Satan-matrix genoemd (zie hier). Nu zullen mensen met een geloofsovertuiging wellicht zeggen: “Ja, en daarom heb je nu Jezus of Allah nodig zodat je in de hemel komt.” Nou goed, dan heeft die lezer niet de moeite genomen om echt serieus denkwerk te verrichten op basis van wat ik geschreven heb. Wat wel een conclusie is die we zouden kunnen trekken op basis van de door mij gestelde ‘hogere laag’ of diepere laag van programmering, zijnde het informatieveld of liever gezegd het veld waarin de broncode geschreven wordt, is dat wij (ons ‘Origineel’) in staat moeten zijn om de gehackte Windows-laag te herschrijven. Die Windows laag functioneert immers uiteindelijk afhankelijk van de broncode. Kortom als we op ‘Dos niveau’ aanpassingen doen of op bit- en byteniveau er voor zorgen dat die firewall niet meer functioneert, dan hebben de bouwers van die hack een probleem. Dan verdwijnt de machtsbasis die gebaseerd is op die hack of firewall op Windows-niveau. Kortom de machtsbasis die ons binnen dit driedimensionaal-vijfzintuiglijk bewustzijn beperkt wordt dan volledig onderuitgehaald. In beeldspraak: Stelt u zich voor dat Ray Kurzweil met Google een Avatar wereld heeft gebouwd en die Avatars alleen afgestemd laat zijn op de softwarecode die zij willen. Ze hebben als het ware een firewall in de Avatar ingebouwd. Als er nu iemand komt die die firewallfunctie weet te doorbreken of te herprogrammeren (hacken zo u wilt), dan kan die Avatar ook andere informatie uit dat wireless internet ontvangen. Daarmee vervalt de machtsbasis van Google over die Avatars.

Ik denk dat de mensheid vanuit de laag van de ‘broncode’ bezig is de realiteit te herprogrammeren. Anders gezegd: ik denk dat ons ‘Origineel’ bezig is de Saturnus-maan-matrix te doorbreken. Hoe doen we dit? Ons ‘Origineel’ accepteert het niet langer dat wij gefirewalled zijn, waardoor we slechts binnenkrijgen wat de bouwers van die Windows-firewall willen dat wij binnenkrijgen. We zijn als het ware bezig de firewall vanuit de broncode te herschrijven. Of liever gezegd: we zijn nieuwe broncode aan het schrijven waarop die Windows-firewall code niet meer functioneert. Wat ik zeg impliceert wel dat de bouwers van de matrix niet in staat zijn om op broncode niveau te programmeren. En dat is precies de essentie. De mens is van origine scheppend en staat dus wel in contact met de bron. De Archontische hybride bewakers van deze derde dimensie staan slechts in contact met hun bouwers, die slechts 1 programmeerlaag hoger zitten. Uitgaande van meerdere code lagen zitten de Archonten – de bouwers van de matrix – als het ware op Dos niveau. De mens staat echter in contact met de broncode. Daarom hebben zij ons nodig, omdat zij onze broncode-programmeerkwaliteiten hopen te kunnen aanwenden in hun eigen voordeel. Zo hopen ze voldoende zielen te kunnen winnen die hun toegang geven tot de broncode, zodat zij onze firewallfunctie op de Windows laag – in onze driedimensionale waarneming – kunnen verstevigen. Zij willen hun machtsbasis vasthouden, omdat ze in de illusie leven dat deze van waarde is. De mens weet echter dat zij thuis hoort bij de bron, bij haar ‘Origineel’. Dat beseffen is de grootste ontwaking voor de mens. Weet uw ‘Origineel’. U bent scheppend en staat in contact met de broncode.

Bron linkvermeldingen: Wired.com [/restrict]

468 ad

44 Comments

 1. over de pogingen van de “process operators”om onz zo lang mogelijk in deze matrix te houden

  http://www.in5d.com/is-reincarnation-a-trap.html

 2. Je ziet letterlijk twee verticale streepjes op afbeeldingen van ons dna.
  Het is een soort blokering (firewall). Na de streepjes komt het junk dna.(bulls..t!)
  De mens is naar mijn mening gedowngraded in een grijs verleden , een verhaal van de zulu tribe van Credo Mutwa vertelt dit letterlijk , mensen gingen een grot in en werden met blauw en rood licht bewerkt (duizenden jaren geleden) Deze tribe heeft het ook over de maan dat die hol is van binnen en niet van hier is.
  Interessant is de link met mono-atomisch goud (manna, mfkt, white powder gold) in relatie tot dna .
  Er ontstaat namelijk , na bevestiging van mono atomisch goud op de uiteinden van de dna streng een geleiding (meetbaar) op de snelheid van het licht.
  Is dit de upgrade? Is daarom al het goud verdwenen (denk aan de kluizen van het wtc 9-11)

 3. Super inspirerende en moedige stukken Martin! Ken je onderstaand interview? Ironisch genoeg van een ‘familielid’, welke volgens mij heel veel over het totale plaatje onthult.

  http://www.wanttoknow.info/secret_societies/hidden_hand_bloodlines

  De strekking, vrije wil van een ieder bepaalt alles. Het is dus de bedoeling dat we vanuit liefde (= bewustzijn) handelen en niet alles maar accepteren en gedogen wat er voor negativiteit gebeurt in de wereld.

 4. Hey Martin,

  Ik zie dat je enthousiast geraakt bent door de materie! Da’s mooi om te zien. Het veld dat jij benoemt heet de ether.
  http://www.bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-echte-geschiedenis-van-de-aarde-de-ether

  Einstein, Newton, Lodge en Tesla waren allemaal bezig met de ether. Einstein ontkende het bestaan van de ether eerst maar gaf later in zijn leven toe dat zijn theorie van relativiteit gebouwd was op verkeerde aannames, namelijk dat er niets sneller kon zijn dan het licht. Tesla bewees dat dit niet zo was!

  De ether is datgeen wat ons verbindt met de bron zoals jij het noemt, de Oneness zoals ik het noem, de plek waar je vertoeft als je slaapt, als je sterft of als je nog in de buik zit van je moeder.

  Naast jouw stelling dat het oorspronkelijke dna altijd zijn weg naar huis vindt, hebben wij ook nog te maken met kosmische invloeden waarvan wetenschappers stellen dat deze ons dna beïnvloeden en zelfs veranderen.
  http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/bewustwording-in-werking?highlight=YToxOntpOjA7czo4OiJhc2NlbnRpZSI7fQ==

  Ik hoop dat je mij binnenkort even belt om deze materie door te spreken. het is van eminent belang dat zoveel mogelijk mensen deze informatie tot zich nemen want als wij onze eigen gedachten kunnen sturen, niet geleid door de media en wensen gecreëerd door tv etc., dan zal de elite als sneeuw voor de Zon verdwijnen.

  • Nexus, het woord ‘ether’ is wat mij betreft opzich een goed synoniem. De reden dat ik het zelf niet zo noem, is omdat het herinnert aan radio en televisie en dat zijn immers de communicatievormen die op ons afkomen en waarop we geen invloed uit kunnen oefenen. Radio en tv zijn als het ware eenrichtingsverkeer. Ik zou dan ook liever ‘draadloos internet’ als synoniem gebruiken; hoewel het in de basis beide via ‘de ether’ verloopt. Het is beide iets onzichtbaars en ‘informatiedrager’. Bij het ‘draadloze internet’ communiceren we terug naar ‘de bron’.

   Ik wil dus vooral wijzen op het ‘tweerichtingverkeer’. Wij staan in principe in contact met de ‘broncode’ via de ‘draadloze internet’ (of zoals jij het noemt ‘de ether’). We zijn dan wel ‘gefirewalled’, maar door slechts “het weten” of het “ons bewust worden” van dat contact met ons ‘Origineel’ of met ‘de broncode’, kunnen we erop vertrouwen dat we die broncode aan het aanpassen zijn en we de ‘hack’ gaan herschrijven. Wij zijn dus scheppend van aard en hebben toegang tot de ‘broncode’. Inderdaad moeten we ons daar op focussen, maar ook niet angsvallig of krampachtig. Ons ‘Origineel’ is er al aan begonnen. Hoe meer mensen zich dat echter bewustworden, hoe eenvoudiger en sneller de ‘hack’/’firewall’ afbrokkelt.

   Volgens mij zijn we het dus in feite grondig eens en zijn het slechts woordkeuzes die het verschil lijken te maken. Het draait dus allemaal om de (interactieve en aan continue herprogrammering of schepping onderhevige) broncode waarmee wij via ‘de ether’ of liever gezegd ‘het draadloze internt’ in contact staan. Tweerichtingsverkeer.

  • Wat men ook hierbij goed kan gebruiken is je facebook twitter ect.
   Wat moet je doen om iedereen van de tv te krijgen is, dat men duidelijk maakt dat er vele leugens je huiskamer binnen komt op die manier.
   Dat men alleen op ene partij moet stemmen die de macht aan de bevolking wil geven, dus het zwiterssysteem wil invoeren. Ik las dat de mensen die in de politiek in Zwiterland zitten niet enes betaald worden en dat puur voor de eer doen.
   Naast hun gewone baan.
   Daar moeten wij na toe streven.
   Daar kan je iedereen makkelijk van overtuigen dat dat het beste is voor deze wereld. Gewoon de macht bij het volk leggen en niet bij de industrieen laten zoals dat nu het geval is.
   Dan de jeugd nog overtuigen dat heel het politiek door hun leven stroomt zonder dat ze het in de gaten hebben.
   Dat van hun wieg tot hun graf en de meeste mensen hebben dat niet in de gaten en dat zelfs vele volwasne niet.
   Vele zeggen ik heb niks met die politiek maar klagen wel als loonstrookje binne komt of dat hun uitkering zo laag zijn en dat ze moeilijk kunnen rondkomen of moeten dwangarbeiden of voor hun moeder moeten zorgen die geen voldoende hulp krijgt. En sterker nog als men de slurf van de bezine tank oppakt om te gaan tanken, wat voor geld men dan in hun bezinetank gaat heeft toch wel degelijk de overheid bepaald. Dat alle eten die buiten de EU komt word bestraald als het hier de grens binnen gaat bv. Ook dat heeft de overheid bepaald.
   Als men de TV de deur uitknikkert en dat masaal zijn ze hun macht gewoon kwijt.
   dan nooit meer stemmen op de grote partijen en gaan voor partijen die nieuw binnen komen en gaan voor het Zwiters systeem.
   Ik weet ik heb nu ene vinkje achter mijn naam staan staatsgevaarlijk whahaaaa. Maar ja daar kom ik ook wel overhene.

   Leer bv als de over dit zegt dat je dat net niet moet doen.
   BV De kerncentrales in Japan gaan eraan en wat zegt men in NL nadta dta gebeurt is, eet minder zout dat is slecht UHUMM was da nou? De mensen moeten dan net MEER zout gaan eten ivm dat daar JODIUM in zit.
   geef dit soort voorbeelden maar eens door. Laat zien bv de foto van de MH17 vna Cor Pan daar staat ook de deur erop die is zeker 2 meter hoog en dan ziet men op de zelfde foto ook de motor eraan hangen aan de vleugel en die is meer als 3 mter hoog.
   Dan ga je naar foto’s kijken van de wrakken van de MH17 en zie je ook foto’s van die motor waar gele bloemen op liggen.
   Ook zijjn er foto’s waar mensen er langs die motor staan dan weet je gewoon, het is niet van de MH17 die motor want die daar ligt in het veld is amper 2 meter hoog.
   Dan neem men deze site eens door en men zal nooit meer kijekn naar het nieuws ect als van te voren. Men zal dan gauw overstappen naar hun laptop en het alternatieve nieuws op te gaan zoeken.

   Ik ben een comploter geworden ivm met ze zaak Vaatstra en dat de overheid nog steeds niks doet voor het milieu en begon te zien dat ze het alternatieve geneeswijze in het kwaad daglicht begonnen te zetten. dat men homopathie nog begrijpt kan ik me nog iets of wat voorstellen als je niet begrijpt dat ook water een geheugen heeft. Maar dat men gewone planten aan de kanten wilt schuiven en de wietplant op de verboden lijft blijft houden met de kennis van nu. dat gaat me te ver en ook nog eens het zilverwater als taboe bestempelen en het eten bestralen zodat het kracht ervan eruit gaat en of dat niet genoeg is het zout in het kwaaddag licht te zetten terwijl wij die net meer nodig hebben als ooit te voren op de nierpatient na en mensen met een te hoge bloeddruk.
   Dat alles op een hoop te hebben gegooit is het duidelijk dat ze er niet zitten voor ons.

   Met deze kleine voorbeelden en nog vele meer kan je mensen van de tv afkrijgen en hun eigen beeld van deze wereld laten creeren.
   Beter als beelden van wij gaan oorlogje trappen en jullie verder naaien.

 5. Klopt Martin. Net omdat de elite het woord ether bewust in de verdomhoek heeft geplaatst, radio en tv golven bewijzen feitelijk wat Tesla stelde. Daarom wordt het woordje ether bijna niet meer gebruikt behalve door de oude garde tv en radio mensen. De elite doet verder haar best alles dat beschikbaar is over de ether te verstoppen of met trollen naar het rijk der fabelen te verwijzen.

  Hoe iemand het noemt is niet zo belangrijk maar ik blijf de ether gebruiken omdat bij het zoeken op die term de heren Lodge en Newton en Tesla toch altijd boven komen drijven waarmee velen de materie serieuzer willen bekijken.

  Ik blijf voorlopig met deze materie in de weer want er is zo veel belangrijke niet vertelde of zelden vertoonde informatie te vertellen, informatie die net als de informatie die al staat bij ons, onthullend is en ruimte biedt voor andere theorieën dan de gangbare evolutie en creatie theorie. Fijn dat je het ook oppikt en er iets mee doet!

  • Synchronicity! Overigens ben ik hier natuurlijk al veel langer mee bezig en heb ik eerlijk gezegd jouw site niet bezocht. Wel bijzonder dat we gelijktijdig het zelfde onderwerp uitlichten. Mooi dat je de grote naam Tesla uitlicht. Een groot denker en zender/ontvanger van de waarheid. Groet!

   • Oh, ik dacht toch echt dat je zelfs reageerde dat het satanisme was omdat het woordje Lucifer er in voor kwam. Ik heb je daarna via de mail laten weten dat er veel meer achter de docu steekt en in een reactie zelfs uitgelegd dat de elite lucifer inzet zoals de elite ook het woordje jood inzetten mbt zionisme.

    Dat zou ik dan toch een doen. Bekijken en lezen. Ik heb er inmiddels veel over staan, te beginnen met de serie, Stop met wachten, nu is tijd van handelen…

    Daarna de echte geschiedenis van de Aarde.

    Dit heeft op bovendien een permanente plek en zal straks een aparte kop krijgen bovenaan de site.

    Hoe dan ook, als het maar gelezen wordt, maakt niet uit waar en bij wie.

  • Ik zelf noem energieen die gestuurt kunne worden door je gedachtens freqenties. Iedere gedacht heeft een andere freqentie vandaar.
   Zo heeft alles ene freqentie en bv de mobiele telefoon laat men bewust op een verkeerde freqentie draaien.
   Zo moesten wij als kinderen van ons ma 1 en halve meter van de tv afzitten.
   Maar onze gedachtes hebben ook een freqentie. Bij kunnen positieve feqenties uitstralen maar ook negatieve.
   Ferqenties zijn gewone bepaalde trillingen die je op elkaar afstuurt.
   Ieder mens heeft ook ene andere freqentie en zo voelen sommige mensen gewoon niet prettig aan en de andere weer wel.
   Sommige mensen passen gewoon niet bij jouw energie veld en je reageerd dan ook vaak feller op deze persoon.
   Het wil niet zeggen dat deze mensen “slechter” (lage freqentie) zijn als jouw. Het kan zelfs zijn dat ze een te hoge freqentie hebben als jij zelf en dat niet aansluit bij jou trilling omdat ze je te diep “grijpen” ermee.
   Deze freqenties sluiten gewoon niet op elkaar aan.

   Vaak is er om deze reden dat vriendschappen komen en gaan.
   Men sluit gewoon niet meer op elkaar aan.

   Alles bestaat uit freqenties, Ieder mens zelf ook ivm dat je bestaat uit moliculen die botsen tegen elkaar aan en dat geeft een bepaalde freqentie af. Jij eet bv vele wortelsjes en die plant heeft ene bepaalde freqentie die jij tot je neemt en dat ook dna mede uitstraald met wat je verders eet.
   Je bent wat je eet komt mede daardoor vandaan.
   Op deze manier kan een plant wat je eet jouw genezen door zijn freqenties die hij heeft en jouw lichaam op een andere freqentie zet zodat je geneest.
   Ik zelf zie alles als een energie met bepaalde freqenties. Zelfs gedachts bestaan uit bepaalde freqenties.
   Ik heb net geneust door het internet en zag deze link staan die wel past hierbij

   Dat gedahctes een freqenties kunnen sturen naar iets,, en dat iets kan bv water zijn.

   http://www.yvonnevanhoudt.nl/water-en-gedachtenkracht/

   Zo ben je bv je medicijen vergeten en ook dat kan je via je gedachte kracht naar je toe halen.

   Maar zo kan je ook kristallen en stenen in het water doen want die hebben ook een hele andere freqenties.
   Die freqenties worden opgepikt door het water en als je dat water dna opdrinkt geeft het door die freqenties weer aan jouw lichaam die op deze manier geneest of jouw weer in een hoge freqentie zet.

   Zo deed men vroeger ene zilvere en goude munten in het water leggen zodat je minder vatbaar werd voor ziektes.
   Zilver en goud kan je ook mee laten koken in het eten. Maar dan moet je wel voor puur zilver en goud gaan.

   Je kan deze stenen/kristellen het zilver en goud weer opladen door het een paar dagen in de zon te leggen of met volle maan buiten te leggen.
   Ook dat heeft weer met freqenties te maken.
   Alles bestaat uit energieen. Als men iets leeggezogen heeft zal met het weer moeten vullen met trillingen.
   Ga maar eens als je leeg voelt in het zonnetje zitten die energie trilling van de zon daar kanp je van op.

   De overheid laat ons doen geloven dat de zon gevaarlijk is en op die manier gooien wij alle negatieve energie naar de zon toe.
   Vroeger kreeg men alleen te horen de zon is super goed voor je en hup naar buiten toe om je vit op te doen.

   Nu houd men de kinderen binnen dat is heel vreemd en die CO2 nonsens die kul gaat er bij mij niet in, die stof is supper goed voor de planten die gaan er extra hard van groeien zodat wij weer meer zuurstof binnen krijgen en die cirkel wilt men breken????

   Die tv haald zoveel negatieve freqenties in huis en zetten mensen aan om nog meer negatieve energieen uit te laten stralen dat dit alles gezond is voor de mens.

 6. Goed stuk Martin. Moeilijke materie op een inzichtelijke manier uitgelegd waarvoor dank. Ben een simpele ziel hè! Waar het voor mij op neerkomt is dat de moderne mens door o.a. ethervervuiling niet meer bij zichzelf(bron) komt. Je kunt namelijk blokkeren (firewall) maar ook vervuilen (spam) of de ontvangst beperken (vaccinatie? GMO?) om mensen bij hun bron vandaan te houden. Ik hoop dat ik daarmee de juiste denkweg ben ingeslagen? Ik hoop dat ik het een beetje goed zie, is namelijk allemaal nieuwe materie voor me. Ik verklaarde alles tot voor kort nog vanuit de ouderwetse bekrompen psychologie.

  • @Don Q ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat het universum een organisch iets is. en ik denk dat dit soort constructies zoals ‘de Matrix’ hetzelfde werken als een kankergezwel in ons lichaam. een soort kosmische anomalities/ noem het een kwaadaardige kanker in het ‘kosmisch weefsel’. [ hence the fact that timetravelling is possible as fabric is soft en can fold]

   Volgens wel ingelichte bronnen worden kankers vaak door virussen veroorzaakt en zijn er ook “Cellen” die zich met deze energie voeden.

   Zo boven zo beneden

   Toevoegen van hoogwaardige mineralen supplementen zoals goud en zilver is noodzakelijk om laten we zeggen ” dna radiografisch” goed te kunnen functioneren. Vandaar ook het belang van parasiterende energieen om deze bij de bevolking weg te houden

   Het verhaal 100100010101000 coderen laat ik bij de technische jongens maar alle termen zoals firewall en spam/virus zijn volgens mij gewoon van toepassing als je er de organische frequenties van heilige geometrie[ wet van resonantie van getallen letters en symbolen] aan toevoegd. kwa materialiseren dan.

   dus ik ga vanmiddag iets “leuks doen” en ik stel voor dat we dat allemaal gaan doen en niet meer mee resoneren op krankzinnige pathogeen psychopatische resonantie patronen van deze en gene parasieten van het kankergezwel wat men “de overheid’staat de nederlanden/tweede kamer/ statengeneraal etc noemt”

 7. Voor degenen die interesse hebben in de praktische en natuurkundige kant van deze visie,bezoek oa http://ericpdollard.com/ ook de sites van naudin geven praktische voorbeelden van replicaties va tesla experimenten. Een hele mooie van tesla is de dynamic theory of gravity die de zwaartekracht beschrijft als golfverschijnsel in de ether. Deze theory is verroepen tot staatsgeheim vanaf het moment dat de fbi en cia teslas werkruimte na zn dood in 43 leegroofden.
  vanuit de vrije energie en tesla experimenten belandde ik in de wereld van de alternatieve media Interssant dat je deze artikelen nu aanhaalt. Er schuilt een immense hoeveelheid van interessante materie achter, je zou er een apart deel van moeten maken op de site

  • Dank voor de link, die kende ik nog niet. Ga dit zeker bestuderen!
   Tesla was een echt genie, Einstein daarentegen werd door de elite naar voren geschoven als grootste wetenschapper aller tijden. Voor mij is en blijft dat Tesla.Tesla weerlegde niet alleen de zwaartekracht theorie maar ook de relativiteitstheorie van Einstein.

   • Ik heb tesla ook veel hoger staan dan einstein welke nog meer kennis van zn vrouw kreeg dan andersom.
    einstein bouwde niets, kon enkel formules opschrijven.
    betreft goede links, bestudeer deze van leedskalnin http://www.leedskalnin.com
    de man was bekend met diverse experimenten met magnetisme en antigravitatie. In Coral castle kan je enkele van zn tools nog zien.lees ook zn filosofie op de site betreffende de sinterklaaskunde die ons nog steeds op school geleerd wordt.

 8. Ik lees dit alles met volle intresse en steek er behoorlijk veel van op en het begint steeds meer aan te sluiten op wat ik al wist. De laatste posten (blz) die hier neergezet zijn door martin.

  In de alternative wereld kan je leren dat gedachte krachten zeer sterk zijn.
  Ook bv met aura healing gebruik je dit heel sterk, deze energieen die je met gedachte kan sturen. Je zult dan heel goed gegrond moeten zijn om dit goed te kunnen doen. Ook dit kan je voor elkaar krijgen door je gedachte kracht. Je maakt daardoor een binding met de aarde zodat je beter in je vel zit en je gedachte beter bij blijft met waar je bezig bent. Sommige drukken dit uit dat je dan in het hier in nu zit.
  De basis wat vele toepassen met de aura healing is dat je je aura schoonmaken en je chakra’s.
  Maar wat sommige niet weten en waar weinig over gesproken word zijn de relatie koorden die aan de chakra’s zitten.
  Deze energie die we als mens op elkaar afsturen gaan sneller als het geluid en kunnen de mensen maken en breken.
  Vele ( duidelijk dus niet alle)mensen die te veel negatieve koorden aan hun keel chakra’s hebben praten vaak zachter of kunnen moeite heben met eten of kuen nzelfs kanker oplopen. Ook kan er te veel verdriet erin vast zitten en dat hoefd niks te maken te hebben met de relatie koorden.
  Men kan met gedachte krachten deze koorden los maken en terug sturen naar de porsonen die ze gestuurd hebben. Maar voor je dat doet zal men deze koorde moeten zuiveren.
  Het terug sturen gaat als volgt in zijn werk.
  Je maakt die koorden zuiver in je gedachte haal ze los van je chakra en rol deze in je gedachte terug naar alle personen van wie ze zijn.
  Nu zit je nog met een wond aan je chakra en die kan je genezen door in je gedachte bloemen erop te zetten of zalf erop doen die het geneest.
  Als je dit doet moet je goed geaard zijn.

  Aurahealing is je geestkracht gebuiken en dat alles gaat sneller als het geluid wat je stuurt.
  Je denkt en het is er, ook al zie je het niet met je ogen.
  Je eerste chakra is roos van kleur als het gezond is en heeft ene doorsnee van 15 cm en is naar ondere gericht. Als ik iemand zie dan kan ik denken woow wat een armoede sloeber.
  Op dat ogenblik maak ik terplekken de onderste chakra naar de vernieling (beetje maar) doordat er een relatie koord ontstaat die de energie armoede in zich heeft.
  Als je op dat ogenblik zou denken ik hoop dat ie zo snel mogelijk weer rijk word en je ziet hem voor je in een mooie pak. Dan zet je de energie rijkdom erin. Als we dus heel het NL volk als rijk voor stellen en beter nog heel de wereld dan werkt die kracht gigantisch als we dat alle toepassen.
  Wij alle denken al jaren afrika daar zijn ze arm. Daardoor blijft Afrika arm en dat al jaren zo.
  Dromen zijn bedrog word er vaak gezegt dat is dus zeker niet waar en laat de kinderne heerlijk dromen want die zijn prachtig en krachtig. Laat ze dromen van een mooi wereld want dat kan het ook zeker te weten ook worden.
  Hoe pakken de elite deze kinderen aan,,, door de tv zo maken ze alle dromen kapot van deze kinderen door hen gruwelijke beelden voor te zetten die alles behalve gezond zijn.
  wat belangrijk is als ouders zijnde is de tv de deur uit te knikkeren.
  Mijn kinderen zijn er blij mee dat er gene tv is geweest hier in huis.
  Van de week had men er nog over dat ze daarom zo’n leuke jeugd hebben gehad daardoor. Je haald de gezeligheid in huis daarmee omdat je spelltjes gaat doen en wij verzonnnen verhalen en luisterde naar elkaar en vulde die verhalen weer aan met nog grotere kul waar wij alle hard om moetsen lachen. Nog steeds maken wij kul in huis zodat wij met elkaar veel plezier hebben. Ook merk ik dat onze kinderen veel meer plezier hebben in hun leven doordat hun fantasie snel geprikkelt is en hun sneller oplossingen hebben gevonden voor wat op hun pad komt.
  Ook de brabanders zijn mensen die van feesten houden en er flink op los leven. Ook van deze mensen word de fantasie veel geprikkelt en raast lekker door hun leven. De brabanders hebben gemiddelt ook de meeste per hoofd van de bevolking patent aanvragen.
  Wat ziojn de voordelen als je de tv er uit knikkert.
  Jij bepaald wat je ziet en niet de roverheid.
  Je spaart geld ermee.
  Je kan je laptop koppelen aan je TV scherm en je zet zelf op wat je met gezin kijkt die avond. Wil je als nog tv kijken dat kan ook via jouw computer.
  Wat kost ene tweede hansje 150 euro? Voor 150 euro heb je ene leuke PC waardoor je zelf bepaalt wat je die avond kijkt. En je haald dat rap terug dat geld ivm dat je de kabel kan opzeggen.

  Wat doen satanisten,,,,, omdat ik geleerd heb om met positieve energie te werken en die te sturen zodat mensen kunnen genezen, kan ik me voorstellen hoe de satanisten werken.
  Die doen vele leed, bv; als een kind op de offerbank ligt en dan staat zo’n kind doodangsten uit en die angsten en pijn-energieen sturen ze naar waar ze het hebben willen.
  Nou denk je dan dan sturen wij die energieen terug naar hen.
  helaas daar heben ze ook iets op gevonden en dat weet ik van iemand die voodoo toepast. Jij krijgt alles terug van hen,, en hoe dat in zijn werk gaat weet ik niet. En je hebt er ook niks aan kwaad met kwaad te vergelden.
  Het beste is gewoon positief in het leven staan en het beste ervan te maken. Als men alle maar dna ook alle een betere wereld voor de geest houd, dan is alle maar dan ook alle leed zo voorbij.
  Door de negatieve kranten en tv berichten houd men ons er ook in deze negatieve spiraal die ons alle naar beneden trekt.

  Jaren terug gingen wij kleren weg brengen naar Polen en het verschil vond ik enorm tussen het westen en het oosten.
  De mensne daar liepen heel anders als wij hier men kijk elkaar niet aan en meer met hun hoofd naar de grond toe gericht.
  In die tijd als men door de stad hier leip zag je allemaal vrolijke mensen die elkaar aan keken en veel plezier hadden met elkaar.
  Helaas ik zie hier in het westen nog maar weinig van die vrolijke gezichten die toen overal te zien waren. Men ziet er tegen woordig er echt belabbert uit als men door de stad loopt gruwelijk gejaagd alles behalve vrolijk en het staren naar de mobiel is tegenwoordig heel normaal. men loopt langs ene vriendin en men staart op zijn mobiel. Hoe ombeschoft kan men zijn!
  Mijn zus heeft om die reden haar beste vriendin de deur uitgetrapt, omdat haar beste vriendin van haar haar mobiel was, goededag zeg! Aan zulke mensen heb je niks, hun hart sterft langzaam uit, als ik het zo mag uitdrukken.
  Mensen die te veel tv kijken en aan hun mobiel gekluistert zitten die sturen te weinig positieve enegergieen uit om alles op deze wereld in belans te houden, of sterker nog, het nog mooier te maken dan het al is.

  Wat kan je verwachten dan in loop der tijd als je geen tv meer kijkt,,, wat men dan zegt over je,, en gelukkig krijgen wij dit dan zelf niet mee omdat deze heilige staats-tv niet meer in onze huiskamers staan

  http://zapruder.nl/portal/artikel/complotters_zijn_staatsgevaarlijk/

  .

  • Wie weet is die op haar mobiel starende in haarzelf gekeerde langslopende dame wel jouw relaas aan het lezen hier, en dan? is internet niet erger dan tv? Probeer de juiste weg maar eens te vinden op het web,je raakt verdwaald,echt!

   • Op de tv krijg je alleen binne wat door de overheid goedgekeurt is op het net bepaal je zelf wat je kijkt daar zit het verschil in.
    Als je door de stad loopt vind ik het niet gezond voor je energie veld om op jemobiel te kijken. Daar raak je je binding mee kwijt met de aarde.
    Wie goed geaard is is in het hier en nu.
    Op je mobiel kijken terwijl je door de stad of bossen ect loopt haalt die aarding weg. Je bent dan niet bezig om het leven om je hene te aanschouwen.

    Een klein voorbeeldje hoe ik het bedoel/

    Je zit als gezin aan tafel gezamelijk te eten en iemand pakt zijn mobiel en gaat daarop aan het lezen en berichten op zitten te tikken en staart hele de tijd op dat schermje. I
    Deze persoon zondert zich af van de rest.

    De persoon die in de stad loopt of waar dna ook zonder zich af van de wereld om zich hene en dat doet wat met zijn energie veld en dat van zijn naaste om zich hene.

    Ga jij enes ergens staan en alle mensen gaan om jouw hene staan en mijden jouw en gaan naar hun mobiel kijken.

    Nou dta gebeurt er dus in de stad.

    Ik woon niet in NL en als ik hier winkel of in NL dat is al een giga verschil.
    Hier wonen vele ouderen mensen doordat vele jeugd vertrokken is naar de stad ivm dat daar werk is en hier niet.
    Hier ziet men stukken minder mensen naar hun mobiel staren en men spreekt elkaar nog aan als men alkaar tegen komt in de stad omdat men alkaar niet door de haast en door scherm kijken voorbij loopt. Men heeft nog tijd voor elkaar. En dan als je naar NL gaat en door de stad loopt is het heel vreemd dat mensen elkaar mijden.
    Ik vind persoonlijk er ombeschoft met dat ding rond te lopen tussen de mensen.
    Okee misschien ben ik ouderwets maar mijn kinderen moeten dat niet flikken. Op dat moment ga ik geen heisa maken, maar owee als we dan thuis zijn.

 9. http://www.anarchiel.com/display/staat_u_op_de_lijst

  Ik neem aan dat ik op de lijst sta hier whahahaaa

 10. Hi Martin,
  Ik vroeg me af of je de (Hollywood) ruimte film ‘Interstellar’ hebt gezien, die onlangs in de bioscoop is uitgekomen? Aangezien daar zo ontzettend veel elementen in voorkomen waar jij het over hebt in je artikelen en de grote Hollywood producties vaak een kern van ‘waarheid’ hebben voor het publiek, ook al doen ze geloven van niet.

 11. Het is geweldig dat je dit onderwerp aankaart! Het gaat de meeste mensen ver de pet te boven, en voor de mensen die het niet de pet te boven gaat, dat zijn óf geniussen – zoals Tesla – óf mensen die niet teveel nadenken!

  Je eigen realiteit wordt waargenomen in je hersenen en jij bent de enige die daarvan “echt” getuige is. Het kan zelfs zijn dat ik niet besta en slechts onderdeel ben van jouw illusie die jouw werkelijkheid is, en ook al “voel” je misschien dat dit niet waar is, tóch kun je het PER DEFINITIE niet bewijzen!

  • (je raakt een “gevoelige” snaar bij me, zie mijn gekozen naam :). Vandaar dit commentaar)

   Denken wordt door de psychopatenkliek (archons, zo je wilt) uitgeschakeld, dat doet men voor je. Zo manipuleert men je gevoel. Denken en voelen zijn de teugels van het levenspad. Gebruik je slechts 1 van beide dan draai je cirkeltjes of bewandel je het gemanipuleerde pad en leef je dus eigenlijk niet.

   Zei de ene illusie tegen de andere.

 12. Welnu als we dan slechts en alleen een holografische projectie zouden zijn, hoe kan het dan dat ‘het poppetje in het spel’ zijn eigen nieuwe ‘poppetje in het spel’ bouwt?

  Prof. Moriarty in Star Trek Next Generation wil ontsnappen uit het Holodek, wat niet mogelijk is omdat hij slechts een creatie is van Geordi. Uiteindelijk krijgt hij zijn vrijheid op het moment dat hij de wijde ruimte invliegt in een Runabout, maar dat is een val van Geordie, want het is slechts via een Holodek gecreeerd in een Holodek.

  Daarom heet deze aflevering dan ook “Ship in a Bottle”.

  Dat wilde ik even maatstaven tegen Martin’s zin:

  “Welnu als we dan slechts en alleen een holografische projectie zouden zijn, hoe kan het dan dat ‘het poppetje in het spel’ zijn eigen nieuwe ‘poppetje in het spel’ bouwt?”

  Sidenoot: Het was prof. Moriarty echter wel gelukt om de controle over de echte Enterprise, dus Moriarty was het gelukt om grip te krijgen op materie buiten zijn kooi (Holodek), ondanks het feit dat een Holodek creatie is.

  Deze aflevering is ten zeerste aan te raden!

 13. Een interessante wending in de Roestige Spijker/Rubinstein/Poot vs Demmink et.al. zaak. N.B. Micha Kat, `NRC DOET ULTIEME POGING CHIPSHOL TE SLOPEN’, 8 nov 2014, verwijst naar dit artikel :

  Hard tegen hard
  Chipshol huurde Britse spion in om Rijk en Schiphol zwart te maken
  Door Jan Meeus & Tom Kreling, op zaterdag 8 november 2014
  http://www.nrcq.nl/2014/11/08/chipshol-huurde-britse-spion-in-om-rijk-en-schiphol-zwart-te-maken

  http://www.scribd.com/doc/245828620/Chipshol

  Waar de peperdure consultacy group Brooklyn Bridge — TBLI Consulting van Robert Rubinstein en Jack Abramoff weer te voorschijn komt.

  • Bedankt. Interessante info.

   Ondertussen zien we hoe Micha Kat probeert een schijnaanval door Eric Donk te hoaxen, waardoor hij zich in het vertrapte hoekje probeert te laten plaatsen en ondergetekende op 1 lijn probeert te scharen met Eric Donk. Het is slechts en alleen toneelspel. De slachtofferrol. Kat, je bent een slecht acteur.

  • inderdaad, zeer interessant en opvallend

  • Leeuw, ben het geheel met je eens over het gepeupel dat cognitief dissonant de afgrond inloopt met hun mobiele kijkapparaatjes. Ze vergeten dat de volgende stap aansturing gaat worden en ook dat zullen ze vrijwillig toelaten want het wordt leuk gebracht, stapje voor stapje… of ze verloren zijn, het is de vraag in hoeverre dat erg is als je het zelf niet meer beseft…

   • @@corrupteboel
    De klap komt denk ik pas als ze wakker worden en weten hoe hard ze genaait zijn.

 14. Als ik dit lees moet ik steeds denken aan het OSI model denken van de tcp/ip stack.

  Hetgeen wij zien en waarop wij ageren is op de 7e fysieke laag. De laag waarop wij waarnemen. Daaronder liggen nog meer lagen waarop wij bijvoorbeeld ook gefilterd kunnen worden.

  http://nl.m.wikipedia.org/wiki/TCP/IP

  Ik zelf log regelmatig in op virtuele omgevingen waar ik een remote desktop in een remote desktop in een remote desktop open om mijn werk te kunnen doen.
  Alle virtuele machines reageren alsof ze op hardware geïnstalleerd zijn.
  De vraag is altijd: op welke hardware is deze machine gehost.

  De intelligentie komt echter altijd ergens vandaan. In mijn geval ben ik degene die op de knoppen drukt vanuit thuis.

  Indien wij virtueel zijn, waar komt de intelligentie vandaan?

  • Ik denk dat sommige deze wezens god noemen of allah

   • PS en dan de vraag wie heeft hun weer gecreerd en met welke reden?

 15. Het spijt me wat betreft de schrijffouten. Ik reageer vanaf mijn telefoon 🙂

 16. @ memories
  De hollywood productie zie je overal in het dagelijkse leven.
  Langs De snelwegen staan nu ook mega tv schermen in de trein in de bus en metro. In de wachtkamer tandartsen snackbars, je kunt er niet meer omheen, misschien moeten we met zun allen het lef hebben om ze uit te schakelen , luchtvervuiling maar dan visuele vervuiling zoals gekmakende windmolens.

  En dan vertellen hoe goed de techniek is , dit filmpje is werkelijk fantastisch. En zie ook de rol uitgelegd van RT tv (een soort Klol 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=iGvXWV65ESs

  • Klopt, maar aangezien de ‘Matrix’ zo op deze blog wordt uitgelicht als een film die waarschijnlijk vele gelijkenissen met de waarheid vertoont, vond ik het wel interessant om de onlangs uitgekomen ‘Interstellar’ te noemen (welke in veel opzichten lijkt op de film de matrix).

   In deze film wordt de planeet Saturnus constant heel groot in beeld gebracht en ook meerdere malen naar verwezen. Het deed me gewoon erg denken aan de symoboliek waar Martin het meerdere malen in zijn artikelen over heeft en vroeg me af of, net als in de film de Matrix, deze film misschien ook meer dingen ‘vertelt’ dan we eigenlijk zien. 🙂

  • Klopt, waar ik op doelde was dat de film de Matrix zo vaak wordt genoemd in deze artikelen als een film die veel ‘gelijkenissen’ met de waarheid vertoont (ook al hebben we dat niet door) en de meeste Hollywoodproducties een verhaal vertellen die vaak dicht bij de waarheid ligt om het volk te testen hoe ze reageren op zo’n film in deze matrix (kan het exacte bron artikel niet meer vinden). Waar ik geinteresseerd in was is hoe de onlangs uitgekomen film Interstellar dan kan worden opgevat.

   Deze film gaat over de toekomst, en speelt zich ontzettend veel af bij de planeet Saturnus, welke tijdens de film vaak groot in het beeld komt en waar ook meedere malen naar verwezen wordt.
   Aangezien er in veel van Martins artikelen verwezen wordt naar de symboliek van deze planeet i.c.m. het toekomstbeeld van deze wereld, was ik wel benieuwd in hoeverre deze nieuwe (veel gehypte) hollywood productie gelijkenissen vertoont met de ‘waarheid’. De Apollo missie wordt in deze film ook afgedaan als een ‘hoax’.

 17. Martin,

  Opmerkelijk die singulariteit?!

  En chapeau voor de duidelijke taal, omdat dit soort onderwerpen dikwijls cognitieve dissonantie veroorzaakt bij mensen die nimmer spirituele ervaringen hebben gehad.

  Het blijft dan doorgaans de ver van mijn bed show helaas.

  Ik was ‘toevallig’ op 3 oktober begonnen met onderzoek voor een artikel over ditzelfde onderwerp.

  Probleem bij dit soort onderwerpen is dat het sowieso nagenoeg onmogelijk is de ‘juiste’ woorden te vinden om ‘het’ correct te kunnen verwoorden en duiden, dit aangezien de taal en letters op zichzelf al verstorend werken door hun intrinsiek energetisch refractiepatroon.

  Men doet er alles aan om de communicatie te verstoren.

  De Matrix is echter nog niet geheel gesloten, maar dit duurt niet lang meer, HAARP zorgt voor de allerlaagste frequenties en de nog uit te rollen 5G en 6G netwerken sluiten het ‘web’ volledig.

  D.m.v. ELF worden o.a. onze bioritmes verstoord en ‘smartphones’ en ‘slimme meters’ storen de andere chakra’s, de druk wordt momenteel zo opgevoerd omdat ook het trillingsgetal van het collectief menselijk bewustzijn omhoog gaat.

  Een willekeurig onderzoek:

  Department of Biochemistry and Biophysics, University of Pennsylvania, Philadelphia 19104-6089.

  Cognition-activated low-frequency modulation of light absorption in human brain.

  Animal model studies indicate light-absorption changes of the exposed animal brain in response to visual stimulation. Here we report observations of red-light absorbance changes, attributable to repetitive blood concentration changes in response to stimulation in the human brain frontal region by a cognitive process. These responses are observed as low-frequency recurrence of changes by Fourier transform analysis and are attributed to blood concentration change stimulated by the increased metabolic rate of brain tissue in cognitive function. A simple, portable dual wavelength spectrophotometer was attached noninvasively to the human forehead to measure the low frequency and power spectra of fluctuations of absorbances attributed to variations of brain blood concentration in the frontal region. The responses are associated with brain activity in responses to problem solving of analogies presented visually that require an associative function in the frontal region. The method of subtraction of test -rest Fourier transforms minimizes the arterial pulse frequency contributions and identifies specific frequencies–for example, 0.8, 1.6, 1.8 Hz in 24 of 28 tests of nine individuals (85%).

  http://www.pnas.org/content/90/8/3770.short

  Namasté

 18. ben geen borderliner maar heb de grens ruim overschreden
  want deze woordenschrijver heeft de onzin verdreven
  in zichzelf gekeken op zoek naar het weten
  en weetje ik weet het nu gewoon allemaal zeker

  er is niets te weten enkel dingen te beleven
  geen smartphone verkregen toch geplugged in de ether
  want in feite is de ether gewoon mijn hele wezen
  en het enige weten waar ik naar luister is geweten

  • Nog wel grappig: heb bovenstaand versje geschreven op 7 november 2014. Lees dit artikel nu net.

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close