Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

De Matrix de gevangenis voor de menselijke ziel

De Matrix de gevangenis voor de menselijke ziel

Iedereen die de filmserie The Matrix heeft gezien kan zich vast herinneren hoe Neo ontdekte dat zijn fysieke lichaam in een soort rode cocon gehouden werd. Toen hij om zich heen keek zag hij een enorme massa cocons waarbinnen zich lichamen bevonden. De mensen binnen die cocons functioneerden als het ware als batterijen, zoals Morpheus hem liet zien bij het tonen van de batterij. Eenmaal terug in de “echte wereld” konden hij en de andere mensen op de Nebuchadnezzar weer terugkeren in de matrix door hun hersenen te koppelen aan de virtuele realiteit van de matrix. In verschillende trainingsprogramma’s laat Morpheus hem zien hoe moeilijk het is om de echte wereld van de virtuele te onderscheiden. In de jaren negentig bestonden er al redelijk professionele vluchtsimulators waarmee piloten allerlei vliegtuigmanoeuvres konden oefenen. De geprojecteerde beelden van de landschappen waren toen al zeer realistisch. Ruim twee decennia verder zijn we met de ontwikkelingen op het gebied van computers en simulaties al veel verder. Holografische projecties en 3D simulaties maken het mogelijk om beelden neer te zetten die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. De digitale simulaties in de film The Matrix zijn zo levensecht dat Neo er compleet in opgaat. Tijdens de eerste training van Neo leert hij allerlei vechtsporten waaronder Kung Fu. Tijdens de eerste training raakt Neo buiten adem, waarop Morpheus hem vraagt “Denk je dat dat lucht is die je inademt?” Verderop in de eerste film uit de reeks bezoekt Neo het Orakel en tijdens het wachten ontmoet hij een jongetje dat lepels laat buigen. Neo is verwonderd over hoe de jongen dit doet, waarop de jongen zegt “There is no spoon” oftewel “Er is geen lepel“.

[restrict paid=true]Als we de wetenschap enigszins in ogenschouw nemen, komen we er achter dat we niet in staat zijn om vaste materie als echt vast te kunnen beschouwen. Atomen blijken uit een kern van protonen en neutronen te bestaan, met daaromheen rondcirkelende elektronen. En ook die deeltjes zijn weer op te splitsen. Uiteindelijk komt de wetenschap op dit moment uit op een allerkleinste deeltje wat men maar ‘Higgs boson deeltje’ heeft genoemd; vernoemd naar de bedenker van dit “godsdeeltje”. Feitelijk is er helemaal niets. Nikola Tesla zei: “Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.” Eigenlijk kunnen we min of meer stellen dat deeltjes als een atoom – en de daaruit af te splitsen nog kleinere deeltjes – een trillingsenergie representeren. Althans, voor zover wij dat kunnen waarnemen. Het bureau waar ik nu achter zit is er dus in feite helemaal niet. Voor mij voelt het echter wel aan als een hard ding waarop ik mijn armen kan rusten om te typen. De woorden uit de film The Matrix zijn ook van toepassing op onze wereld. Het bureau is er wel, maar leg ik ieder individueel molecuul onder de microscoop, dan eindig ik in het niets of bij een andere definitie van het niets, zijnde het ‘Higgs boson deeltje’. Dat is een niet waarneembaar deeltje, maar het zou alle andere deeltjes massa moeten geven. Er is dus eigenlijk geen bureau waar ik aan zit. Mijn “geest” ervaart het echter wel zo.

De naam Ray Kurzweil heb ik al vaker genoemd. Deze filosoof, uitvinder en frontman van Google beweert dat we tegen het jaar 2045 ook niet van echt te onderscheiden digitale en tastbare werelden kunnen bouwen. Nanotechnologie zou het zelfs mogelijk maken om onze eigen “Avatars” te bouwen. Het idee van de filmserie The Matrix aangaande een digitale wereld waarin je jezelf kunt uploaden is een idee dat echt leeft binnen bedrijven die ons dagelijkse leven nu al voor een groot deel beïnvloeden. Het idee dat het “bewustzijn” in een digitale realiteit leeft, wordt prachtig uitgebeeld in de film. Pas als Neo zelf op zoek gaat naar datgene wat hem dat ongrijpbare gevoel geeft dat er ergens iets niet klopt, wordt hij uit die realiteit getrokken door Morpheus en zijn bemanning. Het ontwaken in een cocon buiten de digitale realiteit is een grote shock.

Veel mensen hebben ergens diep van binnen een besef dat ze een bezieling hebben. Religies spelen hier handig op in door dit bewustzijn aan te wakkeren. Zij koppelen het echter aan de angst voor het eeuwige hellevuur. De oplossing ligt in de hemel en de redding is afhankelijk van de religie. “Jezus is de weg naar het paradijs“, zingen christelijke kinderen al van jongs af aan. Er leeft dus een zielsbesef of een besef dat het niet ophoudt als dit lichaam het laat afweten. Als we die “ziel” of “bezieling” eens “bewustzijn” noemen en we zouden in staat zijn om onze hersenen te koppelen aan een digitale realiteit, dan zou het wellicht mogelijk zijn om dit bewustzijn te uploaden naar die realiteit. Dit is toch serieus waar Ray Kurzweil heilig van overtuigd lijkt te zijn en daarmee zit hij volledig op lijn met de film The Matrix. Gek genoeg lijkt onze wereld – die wij kennen als het universum met daarin sterrenstelsels, planeten, enzovoort – toch verdacht veel op een digitale wereld. In het voorbeeld van mijn bureau, kom ik immers op ‘helemaal niets’ uit, als ik deze onder de microscoop leg. Het menselijk DNA is al volledig na te bouwen met nanotechnologie, wat dus het bouwen van Avatars in de toekomst niet ondenkbaar maakt. Maar ook dat nagemaakte DNA is net als het originele DNA niets meer dan uiteindelijk helemaal niets. We zouden kunnen veronderstellen dat alles een trilling is die onze geest waarneemt en vertaalt tot iets tastbaars (denk aan de uitspraak van Tesla). In de film ziet Neo uiteindelijk alleen nog maar bitjes en byte-jes, zoals uiteindelijk de software van een computer in de broncode op eentjes en nulletjes draait oftewel stroompulsjes of lichtpulsen op een glasvezelkabel of geluidpulsen op het WiFi-netwerk. Ons computerscherm maakt er weer iets tastbaars van. Is het dan misschien zo dat Ray Kurzweil en Google een perfecte Avatar zouden kunnen bouwen, maar dat deze pas tot leven komt als de bezieling er in zit? Is een Avatar pas een levend wezen die zijn omgeving waar kan nemen als het “bewustzijn” zich verplaatst heeft naar deze Avatar? Is het sowieso niet zo dat ook die Avatar onder de microscoop gelegd niets meer is dan een verzameling ‘Higgs boson deeltjes’ oftewel eigenlijk niets? Dus is het sowieso niet zo dat alle waarneming afhankelijk is van het “bewustzijn”?

Dan kom ik op de volgende vraag: Zou het mogelijk kunnen zijn dat ons bewustzijn dan nu al in een matrix gevangen gehouden wordt? De gnostici spraken al over een Archontische soort; een soort die als het ware in hogere dimensies leeft. Uit analyse van de machtsstructuren op deze aarde, kunnen we zo langzamerhand wel concluderen dat we geregeerd worden door “leiders” die er een aardige puinhoop van maken. Dood en verderf ‘all over the place!’ Het heeft er dus op zijn minst de schijn van dat de heersende klasse niet het allerbeste met de mens voorheeft. Religies bevatten profetieën en deze lijken tussen de verschillende religies zo op elkaar afgestemd te zijn, dat de essentiële verschillen een reden zijn voor de verschillende partijen om dood en verderf te zaaien. Het ziet er dus niet zo heel erg best uit op deze aarde. Verschijnselen als pedofilie zien we bij geen enkele diersoort behalve bij de mens. Eerder stelde ik al dat wij binnen deze wereld geregeerd worden door een Archontische hybride soort. Dat is een soort die zich voor onze waarneming (“bewustzijn”) representeert als mens. Ik neem mijn bureau ook waar als bureau, maar hierboven lichtte ik al toe waarom het eigenlijk mijn “bewustzijn” is die deze vertaalslag maakt. Het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat de heersende klasse die de wereld bestuurt, wolven in schaapskleding zijn of Archontische hybriden in een mensen velletje. Volgens meerdere schrijvers en denkers is pedofilie het energetisch aftappen van de menselijke ziel. Dit zou een goede verklaring kunnen zijn voor het bestaan hiervan, omdat (nogmaals) geen enkele zoogdiersoort zijn eigen kinderen seksueel misbruikt. Dat brengt mij weer op de cocons van de film The Matrix. Het idee dat de mens dus gecultiveerd wordt voor ‘energetische consumptie’ door een soort die door ons misschien wel gezien wordt als mens, maar in feite een andere soort is. Alleen ons “bewustzijn” zou wel eens ingeperkt kunnen zijn, zodat we niet kunnen waarnemen dat ze eigenlijk ‘de wolf in schaapskleding’ zijn.

Wat nu als deze wereld er alleen is omdat ons bewustzijn in een Avatar of een digitale realiteit zit (denk aan The Matrix), die datzelfde bewustzijn beperkt houdt in haar waarneming? Ray Kurzweil en zijn Google maatjes – of liever gezegd de Archontische bouwers van deze matrixrealiteit – hebben als het ware een beperking ingebouwd in de Avatar of de software; een firewall voor het volle “bewustzijn”. Als Ray ons echter met een prachtig promotiefilmpje heeft uitgelegd dat we in de door Google gecreëerde wereld alle defecten van ons huidige menselijk lichaam kwijt zijn, zijn we wellicht te verleiden om de stap tot het uploaden van ons bewustzijn naar die Avatar te maken. Stel nu dat ons bewustzijn al uit een andere realiteit komt en we verleid zijn naar een “betere wereld”, maar nu tot de ontdekking komen (net als Neo in de film) dat we gevangen zitten. Wat nu als onze originele mens een veel sterker en een hoger dimensionaal wezen is? Laten we eerlijk zijn, als je Ray Kurzweil in de kroeg tegenkomt mep je hem zo onder de tafel in een vervelende bui. Als onze originele mens nu eens veel sterker is dan de bouwers van deze digitale gevangenis realiteit waarin we nu leven, dan zouden we de bouwers van die gevangenis wellicht ook zo onder de tafel meppen. Ik probeer duidelijk te maken, dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat de originele mens nog met ons verbonden is via ons “bewustzijn” en dat dit ‘origineel’ zich buiten deze digitale simulatie bevindt.

Mijn stellige overtuiging is dat ons “bewustzijn” ons verbindt met ons originele wezen. Tevens ben ik er van overtuigd dat alles wat wij waarnemen een simulatie is. Het bestaat slechts omdat ons bewustzijn die vertaalslag maakt; net zoals ik nu aan mijn bureau zit, maar de moleculen die dit bureau tastbaar maken, feitelijk niets zijn. Kijken we met een Hubble telescoop in de ruimte of bouwen we nog modernere telescopen, dan zien we alsmaar meer. Het softwareprogramma van de matrix genereert er wel gewoon nieuwe stelsels bij; tot in het oneindige. Daarbij komt dat we alles slechts driedimensionaal waarnemen. Uitgaande van hogere dimensies is dit slechts een projectie; zoals een bal die door een plat vlak valt door de Platlanders slechts waargenomen kan worden als stip, uitdijende streep, kleiner wordende streep, stip en weer verdwijnt. Elke waarneming is slechts van 1 factor afhankelijk en dat is de vertaalslag van ons bewustzijn. Onze werkelijke mens bevindt zich buiten deze matrix. En iets in mij zegt dat die veel “hogere” capaciteiten heeft. Iets in mij zegt dat die ook veel sterker is dan de (Archontische) bouwers en de (Archontische hybride) bewakers van deze matrix (‘the agents’, ‘de Merovingianen’, de heersende klasse binnen deze matrix). Zij doen er alles aan om te voorkomen dat de mensheid ontwaakt. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat het “bewustzijn” ontdekt dat we in een valse realiteit leven en dat ons origineel zich buiten deze matrix bevindt en mega krachtig is. Binnen deze matrix wordt ons bewustzijn beperkt en worden mensen verleid of geforceerd om hun ziel weg te geven ter consumptie door de Archonten en de Archontische hybriden, zodat zij hun scheppende kracht kunnen stelen. Buiten deze matrix zijn wij scheppend, zijn we hoger dimensionaal, zijn zij een lagere soort en moeten zij als de dood voor ons zijn. Begrijpt u nu ook de onderdrukte angst in de ogen van Archontische hybriden als Frans Timmermans?

Angst is de energie die de mensheid bij de connectie (via haar bewustzijn) met haar ‘origineel’ vandaan moet houden. Dat is de reden waarom we continu in crisis, oorlog, ziekte of andere angst stimulerende zaken gedrukt worden. Ook religie is gebaseerd op angst. Christenen moeten de Heer vrezen. Angst is de modus die de ingebouwde firewall in dit Avatar-lichaam geactiveerd moet houden. Daarmee blijven we afgestemd op het programma van de matrix en verliest ons bewustzijn de capaciteit om haar origineel te voelen of daarmee zelfs in verbinding te geraken. Gelukkig biedt religie de schijnoplossing. Het is inderdaad echter niets meer dan schijn, want als u niet bang blijft voor de toorn van God of Allah en deze ‘mind control’ adopteert, gaat u naar de hel. Angst dus. De ‘substitute’ voor de aan de Archonten weggegeven ziel, wordt binnen de kerken gevormd door de ‘heilige geest’ (een surrogaat programma dat de leegte van het weggegeven bewustzijn invult). De angstmodus houdt het “bewustzijn” gevangen en geeft de Archonten de mogelijkheid om het vee van haar hogere bezieling te beroven. De mensheid als vee in een stal. De Archontische hybride, oude Egyptische, Babylonische, Judaïstische, joodse bloedlijnen die via genetische programma’s de elitaire groep op deze aarde vormen en de religies bedacht hebben, zijn degenen die bang moeten zijn voor de ontwakende mens. Het is afgelopen met hun kinderverkrachtingen, dood en verderf! De toren van Babel in Straatsburg waarin de EU 1x per week ritueel bijeenkomt is op zich al een duidelijk bewijs dat we hier met de oude Babylonische priesterorde te maken hebben. Archontische beesten: wij hebben jullie door en wij zijn niet langer jullie vee. De rollen worden omgedraaid en deze matrix is binnenkort definitief voorbij! De ontwakende mens zal jullie vanuit een hogere dimensie – vanuit haar ‘origineel’ van buiten deze matrix – wegvagen! Jullie kunnen nu nog vrijwillig kiezen om zelf deze matrixgevangenis open te gooien. Soon it will be: Game over!

Filmtip: Lucy (2014, zie banner foto) [/restrict]

468 ad

62 Comments

 1. http://www.nujij.nl/politiek/pvv-wil-opheldering-over-ronselen-jihadist-bij.29802795.lynkx

  Door deze kolder blijf je vast zitten in je angsten
  Kijk zeitgeist 2 vanaf 23 minuten en kijk dna verder en kijk zeker zeitgeist 3 erachteraan en al is het in begin saaie kost door kijken en dan ben je daarna een hoop aardse zooi kwijt.

  Het is de moeite waard. Kost je wat tijd maar je bent dan wakker en je hebt weer goede hoop voor deze wereld. Gewoon doen!

 2. Thanks Martin voor wederom een top artikel!

  Nothinghas two sides of the same coin

 3. Hoi Martin,

  Interessant onderwerp!
  Ik vraag mij af wat er gebeurt als je in deze ‘Matrix’ sterft. Ben je dan automatisch verlost uit de Matrix, of zit je dan nog steeds gevangen en wordt je bewustzijn opnieuw geïnstalleerd om middels ‘ reïncarnatie’ in een ander persoon in deze realiteit te komen. Als een soort van heroplaadbare batterij!?

  Je hebt hier al eerder over geschreven en ik stelde je toen ook een vraag waar ik nog geen antwoord op heb gekregen; hoe zit het met onze dieren bv? Onze huisdieren geven ons ook liefde, zijn zij slechts een programma (zie die zwarte kat uit de film die een De ja vu moment weergeeft) of hebben dieren ook een bewustzijn en dienen zij ook als batterij?

  Ik ben heel benieuwd wat jou visie daar op is.

  Kijk ook eens de film “Surrogates” met Bruce Willis. Als we het hebben over een geupload bewustzijn in een avatar/androide.

  • Geduld

 4. Thank you martin voor weer een voortreffelijk artikel.

 5. The merovingiaanse bloedlijn is de lijn waarvan Lippe Biesterfeld Crime Inc. zegt af te stammen en vandaar “bij de gratie gods te mogen regeren en vooral mensen te beroven in naam der koning’

  Niet dat er ooit enig bewijs[DNA tje voor mijn hond kost €80] voor deze stelling wordt geleverd anders dan eeuwenoude deelname aan maandelijkse offerfeesten in de innercircle of Bezelbubi die dit soort families er graag erop na houden.

 6. Er zijn denk ik 2 toekomstscenario’s: Het eerste is het absolute geloof dat technologie ons gaat redden. We spelen voor God en alles lijkt goed te gaan, totdat we er achter komen dat onze levenskracht bij iedere stap op het pad van de technologie achteruit gaat. Het tweede scenario is het herstel van het contact met de natuur. Als je een mobiel tegen je hoofd houdt en je voelt niets, is dit een teken aan de wand. Voelen of voedsel dat je eet levenskrachtig is of alleen maaar vulling, vraagt een nog iets grotere gevoeligheid. We bouwen onze huizen op plekken zonder iets te weten van de energetische context. De moderne mens leeft een afgescheiden ego bestaan. Angst voor alles is hiervan het gevolg.
  De aarde is een bewustzijns gevangenis geworden en zelfs als je dood bent zit je nog in de matrix.
  Yann Lipnick http://www.youtube.com/watch?v=Hytkg7dpsMo is één van de weinigen die nog een echt en oorpronkelijk contact met de natuur heeft. hij wordt uiteraard voor gek versleten. Ook Ibrahim Karim snapt hoe de natuur werkt, al is hij afhankelijk van een pendel en voelt de subtiele enrgieen zelf niet. http://www.youtube.com/watch?v=VtXFkscVHoM

  • Mijn boodschap is dat iedereen die in contact komt met zijn/haar “bewustzijn” vrij is van de matrix gevangenis. We hebben geen goeroe’s, leraren of helden nodig; ook niet de nieuwe angst dat er geen ontsnappen mogelijk is en we zelfs na de dood nog gevangen zitten. Voor alles hebben de Archonten een laatste verdedigingslinie bedacht, maar hier gaan we niet intuinen: excusez moi! Wij zijn vrij zodra we ons het beseffen! Een beeld als ‘Yann Lipnick is één van de weinigen die nog…‘ is dus kolder; een laatste poging tot angst inboezemen. Bedankt, maar via de voordeur er weer uit. De mens in zijn volle bewustzijn is krachtig, scheppend en onsterfelijk.

  • Denk dat het aan alle kanten gebeurt Peter. Verharde wandelpaden zodat je weinig contact meer hebt met de aarde, speakers in het plafond in winkels zodat je gedesorienteerd raakt en niet meer nadenkt. Maar ja, als ik bijvoorbeeld zeg dat die draadloze zooi slecht voor je gezondheid is, krijg ik de reactie dat ik daar gewoon gevoelig voor ben.

 7. Het komt er gewoon op neer dat ze onze zielen hebben gekaapt van ons werkelijke thuis om als slaven te worden ingezet. Heb ik wel een vraag: waarom nu dan de-populatie? Ze wilden toch zoveel mogelijk slaafjes hebben om noeste arbeid te verrichten? Hebben ze nu genoeg dan?

  • Vermoedelijk omdat men de mens in cocons wil gaan broeden en de robots het werk kunnem doen. Men heeft de afgelopen paar honderd jaar aangestuurd op snelle bevolkingsgroei om veel zielen te kunnen oogsten om de matrix sterker te maken via de geoogste scheppingskracht van de gestolen zielen.

   • That makes sense!
    Door alle angst, verdeeldheid en haat is de matrix enorm gegroeid. 500 Miljoen zielen is ook genoeg om alle robots te kunnen besturen, dus hebben ze de rest niet meer nodig.

    Wij, de elite, willen jullie hardwerkende zieltjes hartelijk bedanken voor het instant houden van de matrix, maar nu zijn jullie niet meer nodig. De groeten.

 8. Inderdaad, als je de materiele bouwstenen van onze werkelijkheid onder de loep neemt, zie je dat de atomen voor meer dan 99% uit absoluut vacuum bestaat: een leegte die nog leger is dan de leegte in de ruimte!

  Wat er voor zorgt dat je hand niet dwars door je bureau heengaat, zijn de magnetische velden die door de electronenwolken gegenereerd worden.

  Deze “actuele” werkelijkheid (want er bestaan meer realiteiten, zoals DMT en Paddo gebruikers kunnen bevestigen) bestaat dus hoofdzakelijk uit wat? Precies: NOTHING, puur vacuum oftewel helemaal NIETS.

  En dan die restje die dan wel uit “IETS” bestaan (massa), zoals protonen / electronen etc…, daarvan blijkt nu dat als we deze telkens verder ontleden in subatomaire deeltjes dat deze terug te leiden zijn naar pure energie (het godsdeeltje waar Martin het over heeft)…

  Dat zijn de “feiten”… Stof om over na te denken, zelfs als je nergens in gelooft.

 9. Mooi artikel Martin. Nu even het volgende:

  Alles is in balans op deze planeet. De natuur is in balans, de mens is in balans (leven en dood, karma) enz.

  Nu hebben deze kwaadaardige “wezens” ons gevangen op aarde. Ze tappen onze energie af. Geld is een middel en geen doel meer voor hun (de elite). Waar is de balans in dit gebeuren? Als er zulke slechte energie wezens ons in de greep houden, waar zijn de goede energie wezens in mensen velletjes die aan ons kant “vechten”?

  Wie houdt ons, de mensheid, in de gaten? Welke intergalactische federatie heeft een ziek antfarm aka de aarde geschapen?

  Er klopt iets niet met alle negativiteit. Is deze website een goede samenvatting Martin? hetgrotereplaatje.nl

  • Waarom is alles in balans in een digitale gevangenis? Er is geen balans, maar onbalans. Dat balans en ying/yang gekletskoek is ook allemaal bedacht om mensen op een vals spoor te zetten. Er is slechts onbalans en controle vanuit de matrix. Ontwaking voor onze connectie met ons ‘origineel’ doorbreekt de matrix.

   • Deze ontwaking voldoet door middel van kennis/besef (hoe moeilijk het ook te bevatten is) of door meditatie?

    Mijn logica staat toe dat ik wakker ben geworden. Het besef is er. Maar het meest intrigerende wat ik heb gelezen is toch wel meer zintuigen te gebruiken dan het basispakket waar de mens mee wordt geboren. Meditatie.

    Dit is het meest interessante van het ontwaken, beseffen dat wij mensen meer kunnen en weten dan we denken. Controle over je onbewuste. Of heeft dit niks met ontwaken te maken? Of laat dit zien dat het reptielenbrein een backdoor heeft?

 10. Alhoewel ik mens ben en ook angst ken, voel ik me niet gevangen. Daarvoor heb ik te veel staaltjes gezien. Een vorm van troost misschien.

 11. Martin vind het altijd fijn om je artikelen te lezen daar Ik msm al jaren niet meer geloof maar wat je schrijft over de matrix dat gaat er bij mij niet in ik geloof in de Bijbel (niet een boek van mensen en zeker niet van de kerk) maar eigenlijk kan je het zien als een brief van God waarin Hij uitlegt waarom er zoveel ellende is en wat Hij er aan gedaan heeft doet en gaat doen. In Openbaring 12:9 staat: Neergeslingerd werd daarom de grote draak de oorspronkelijke slang die Duivel en Satan word genoemd die de gehele bewoonde aarde misleidt neergeslingerd werd hij naar de aarde en zijn engelen werden met hem neergeslingerd. En in 1 Johannes 5:19 staat Wij weten dat we uit God voortspruiten maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze (Satan en zijn neergeslingerd engelen:demonen)

  De Bijbel leert ons dat de hele wereld in de macht van de Duivel is ik zie wel eens artikelen voorbij komen die daar over gaan daarom mijn vraag Martin Hoe denk jij hier over?

  • We kunnen de bijbel net als de koran vergelijken met verschijnselen die we nu ook in de alternatieve media zien. Dat wil zeggen dat ze veel waarheid laten zien, maar als vangnet dienen. We kunnen twee dingen doen: naar de inhoud van de bijbel of koran kijken of naar het ontstaan van de religies. Dat gaat wat ver om daar nu uitgebreid op in te gaan. De essentie is dat in mijn optiek de wereld inderdaad geregeerd wordt door Satan. Een andere benaming die ik vaak gebruik is de ‘Saturnus (Satan) – maan – matrix’. In feite is het dan ook deze ‘Satan-matrix’ waar ik in bovenstaand artikel over spreek. Het punt is dat veel christenen het niet aandurven om de correctheid en mogelijke verdraaiingen in de Bijbel te toetsen. Ditzelfde geldt voor de andere grote wereldreligie. De ‘Satan-matrix’ bestaat; echter de hel en de verlossing door Jezus of Mohammed is bedacht om vanuit een angst-modus de stelregel ‘Problem – Reaction – Solution’ aan te bieden. Ik stel dus dat de angst voor de hel onterecht is.

   Het probleem van de Satan-matrix wordt dus in 1 Johannes 5:19 wel benoemd. Ik vergelijk dat met de gecontroleerde alternatieve media, die de problemen in het nieuws van alle dag ook aan kaarten. Ze laten de dreigende machtsstructuren wel zien, maar tonen niet het achterste van hun tong. Het gaat erg ver om hier in 1 comment toe te lichten dat alle grote wereldreligies feitelijk barsten van de Saturnus (Satan) symboliek. Waar men dus de mensheid verleid om zich te bekeren via de weg van het kruis van Jezus, zijn al deze verhalen in essentie gebaseerd op de symboliek van deze Saturnus-cult. De geboden oplossing verloopt dus ook via deze Saturnus-cult. Dat is het grote geheim achter de religies. Ik probeer via mijn website mensen uit te dagen om daar onderzoek naar te doen. In dat kader is het bijvoorbeeld handig om eens de term ‘Saturnus cult’ in het zoekveld rechtsboven in in te vullen.

   Het is natuurlijk best shockerend wanneer ik zeg dat het christendom de verlossing door Jezus biedt en dat dit heimelijk juist geen verlossing is, maar net zo goed Satanisme is, vermomd in een nieuw jasje als een wolf in schaapskleding. David Icke geeft een grondige onderbouwing in zijn boek ‘The Perception Deception’. Verwacht niet dat ik dit hier even in 1 klein comment doe.

   De essentie is dat alle grote wereldreligies hun oorsprong vinden in het oude Babylonië en eigenlijk nog daarvoor in Egypte. De judaïstische joden, de afstammelingen van de hoge priesters van Mozes, zijn in feite de bedenkers van de grote wereldreligies. Zij aanbidden feitelijk Lucifer (Satan, Saturnus). Het zit dus verpakt in alle religies en om dat te ontdekken moet je bereid zijn die zoektocht te doen. Veel christenen en moslims wuiven deze informatie echter weg, omdat de Bijbel of de Koran ze nu eenmaal opdraagt om ‘wat geschreven staat’ niet in twijfel te trekken. Zo slim zijn de bedenkers van de religies wel geweest. Zorg er wel voor dat mensen niet de moeite nemen om buiten de kaders te gaan zoeken. Je kunt dat een beetje vergelijken met het revisionisme aangaande onze geschiedenis van de afgelopen eeuw. Waag het niet om de holocaust te onderzoeken en tot andere conclusies te komen. Dat is strafbaar. Met mijn website daag ik mensen uit om toch hun ‘woord van God’ eens te bestuderen vanuit een perspectief dat niet aangestuurd wordt door schrijvers uit hun eigen kliek of geloofsovertuiging, maar zelf op onderzoek uit te gaan. Daarvoor is lef nodig. Je moet dan ‘het woord van God’ kritisch durven te bekijken en dat was nu juist precies wat je niet mocht doen volgens dat ‘woord van God’.

   De wereld is dus in de greep van de ‘Satan-matrix’ of te wel de bouwers van de ‘Satan-matrix’. Die heb ik betiteld als de Archonten. De bewakers van die matrix zijn de Archontische hybriden. En juist die Archontische hybriden zijn de grondleggers van de wereldreligies. Zij bevinden zich in de bestuurlijke lagen van regeringen en religies. De weg naar de escape uit deze matrix is niet Jezus of Mohammed, maar de connectie vanuit ons bewustzijn met ons ‘origineel’ buiten deze matrix. Just as simpel as that? Ja, zo simpel is het. Weg uit die angstmodus. Er is geen hel. Deze Satan-matrix waarin we nu zitten lijkt nog het meest op een hel. We moeten loskomen van angst en programmering.

   Dat de profetieën uitkomen en net in essentie iets van elkaar verschillen in de twee grote wereldreligies, is ook te verklaren. De profetieën in zowel de Bijbel als de Koran zijn als het ware de bol die door Platland valt. Het software programma voor beide religies was al geschreven (net zoals de bol er boven en beneden Platland ook al is). Zoals de Platlanders de bol als lineaire tijdsbeleving zien verschijnen en weer verdwijnen, beleven wij ook in een tijdslijn iets wat allang voorgeprogrammeerd is. Het programma (de bol) is echter gebaseerd op deceptie en angst en onderdeel van de Matrix gevangenis. De profetieën spreken over nogal wat dood en verderf….maar uiteindelijk “komt de verlossing” (liars liars!). De profetieën zijn juist een aansporing voor de aanhangers van een religie om hun zaak te verdedigen. Dat zien we nu bijvoorbeeld in het Midden Oosten. De grootste brug die mensen nog moeten nemen in het ontwaken, is het ontkoppelen van de (meest slimme en meest effectieve) mind control van de religies.

   http://www.martinvrijland.nl/2012/12/12/het-verhaal-van-de-platlanders/

   • @martin: de connectie vanuit je bewustzijn hervinden met je echte ‘hogere ik’ buiten deze matrix wasn’t as simple as that. Ik heb er lang naar gezocht en lang voor moeten oefenen en het blijft een work in progres, maar transcendente meditatie (TM) gaf mij de tools om in elk geval mijn zintuigen steeds beter en scherper te gebruiken. Het bereiken van een zero-point-energy field geeft je oneindige mogelijkheden, meer dan ik ooit had durven geloven….in alle bescheidenheid kan ik zeggen dat TM de katalysator is geweest van mijn ontwakeningsproces. JA we are being fooled!
    Verder wederom mijn complimenten voor je betoog!

   • Ik weet dat ik misschien erg veel naar de film The Matrix refereer, maar het moet duidelijk zijn dat deze film natuurlijk een transhumanistisch visie representeert, waarbij er uiteindelijk juist toegewerkt wordt naar de samenwerking/balans met de matrixwereld (3e film in trilogie). Zo van “accepteer het maar“. Wij kunnen juist escapen aan die gevangenis. In die zin laat de film dus veel waarheid zien, maar ook weer juist compleet niet. En dat is natuurlijk de bedoeling van de Hollywood (satanistische) misleiding.

    Toch een mooie uitspraak uit nogmaals die film: “Don’t think you are, know you are” (Morpheus)
    Of te wel…we moeten niet te veel proberen, maar gewoon weten.

 12. Let wel: de film ‘Lucy’ laat veel waarheid zien, zoals de meeste Hollywood films, maar zet natuurlijk uiteindelijk een vals beeld neer (in dit geval alsof het slechts om het aanspreken van de capaciteit van onze hersenen gaat). Ook dit geldt voor de meeste (zo niet alle) Hollywood films. Daarnaast blijft Lucy binnen de (door mij omschreven) Matrix-realiteit. Het echte aanspreken van onze capaciteit ligt in het hervinden / connectie maken met ons ‘origineel’ buiten deze matrix. De naam Lucy verwijst natuurlijk naar Lucifer.

  Hollywood films worden gebruikt om de ontwakende mens te testen en om valse sporen te zetten.

  • Interessant feitje: Lucy’s hoofdrol is gespeeld door Scarlett Johansson. Zij is van (Ashkenazi) Joodse afkomst. Vast niet geheel toevallig.

  • Martin net zoals de wereld van reclame, muziek en de pers. Die domweg de weg inslaan om bij de “top” te horen. We zien het overal om ons heen. Je kan nog zo goed zijn in welke kunstvorm/werk dan ook maar als je niet aan de regels van de matrix (systeem) houdt zal je nooit en te nimmer in de top belanden. Je moet slaafs en manipuleerbaar zijn en dan zit je in de club. Dat is brengt men al bij groep 1 van hun schoolsysteem de kinderen bij. Niet mee doen wil zeggen slechte punten of waarderingen en geen kans in dit systeem. Dat had Semler ook door en creëert nu met zijn eigen scholen eigen systeem stuk voor stuk geniën in hun eigen wereld.

 13. Martin. Fijn dat je het even toelicht over de matrix nu snap ik wat je bedoeld en kan ik het in een ander licht lezen. Ik moet zeggen ben het met veel dingen die je schrijft eens de meeste mensen nemen inderdaad alles maar aan maar als ze oprecht zouden zoeken zoals in de Bijbel meerdere keren word aangemoedigd in bv:in handelingen 17 vanaf vers 10 staat beschreven dat Paulus en Silas predikten in een joodse synagoge in Berea. Er staat dat de Bereeërs bereid waren hun boodschap aan te horen en de Schriften gingen onderzoeken om te zien of dat gene wat ze geleerd hadden ook zo was ze worden in de Bijbel edeler van geest genoemd omdat zei onderzochten.
  Dat je zegt dat er geen hel is ben ik ook met jou eens dat leert de Bijbel ook niet in psalm 146:4 staat: Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar zijn grond waarlijk op die dag vergaan zijn gedachten. Satan gebruikt inderdaad religie om mensen te misleiden de valse religie staat bol van de satanistische gebruiken en symboliek neem bv het gegeven dat de christenheid aanduiden dat Jezus aan een kruis gestorven zou zijn ten eerste klopt dat niet hij is aan een martelaar gestorven en ten tweede is dit iets waar God mee gelasterd word moet je je eens bedenken dat jou kind veroordeeld word in een elektrische stoel en iedereen gaat met een ketting van een elektrische stoel om zijn nek lopen met de naam van je kind er op. Dat is èèn voorbeeld maar zo gaat het maar door zo staat er in Exodus 20:4 Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enig gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden is of wat in de wateren onder de aarde is. Hij moogt u voor die niet buigen.(en toch staan de kerken er vol mee) om over de boedah nog maar te zwijgen zie psalm 115:vers 3-8.

  1 ding kan ik toch niet rijmen en corrigeer me als ik er naast zit: je gelooft wel in Satan maar niet in God?

  • Satan is een verbastering van Saturnus, wat verwijst naar ‘de matrix’.

   • Puur om jouw briljante beeldspraak beter te begrijpen: waar bestaat de planeet Saturnus uit volgens jou? Uit niets tastbaars, gedachtes, gebakken lucht, onzichtbare heersers over lagere dimensies zoals de Platlanders en Matrix-Aarde?

    Hoe zou je zonder beeldspraak ons leven in het hier en nu fysisch beschrijven?

    Alvast bedankt (!) om mijn geringe (nee, geen knipoog naar Saturnus) kennis bij te schaven.

  • Awake11, kijk op deze youtube channel zolang het nog bestaat. Fantastische video’s en analyses over de donkere tijden waar wij ons nu in bevinden

 14. Correctie Jezus is aan een Martelpaal gestorven.

 15. Thanks Martin. Super artikel. Je valt vaak in herhaling over dit onderwerp. Maar dat is goed! want ook ga je elke keer toch weer stapje verder.
  Het blijft ingewikkelde materie.

  Je weet dat er iets niet klopt in deze wereld. Ook ik had dat als kind al. En later ga je je dan verdiepen in het zogenaamde spirituele wat klauwen vol met geld kost. De zogenaamde controlerende andere kant waar je t wel eens over hebt. Maar dan om de ontwakende mens een worst voor houden

  Toch blijven er omtrent dit onderwerp vragen rijzen.

  Zoals de depopulatie geplant Door de elite.
  als ze onze gevangen willen houden hier maar tegelijkertijd depopulatie dat is tegen strijdig

  En als deze wereld een gevangenis is , wat ons beperkt, dan is deze wereld niet de plek waar wij vrij kunnen zijn ongeacht de elite aan de macht is of niet.
  We blijven beperkt!

  Nog zoiets
  het algemeen bekende verhaal
  in vrijwel alle religies.
  Dat als je overleeft je altijd op het witte licht af moet gaan.

  zou dit ook een trucje zijn van de elite.
  zo van je volgt het witte licht en BAM je bent weer in gevangenis aarde.
  misschien vind je de vrijheid wel als je overlijd joust niet het witte licht moet volgen.

  wat ik al zei het blijft een ingewikkelde materie maar super Martin voor je tomeloze inzet het volk aan het denken zetten

  • Afgrijslijke depopulatie staat weliswaar op de Agenda (21), maar de uitvoerende macht en hun elitaire opdrachtgever beschouwen dit als noodzakelijk kwaad wat niet tegenstrijdig is met hun doelstellingen.

   De mensheid slaafs gevangen houden is voor hun namelijk geen doel op zich, maar ‘slechts’ een (onderdrukkings)middel voor de realisatie van hun primaire doelstelling: totale macht.

   Vergelijk de elite met hun walgelijke plannen en daden eens met veeboeren om in de elitaire, zieke geest te kruipen:

   Handjevol wollige schapen, sterke werkpaarden en vette koeien die grazen op het uitgestrekte land van de veeboer leveren hem te weinig omzet, rendement en continuïteit, wat grote risico’s betekenen voor zijn levensonderhoud, leefstijl en bedrijfsvoering van zijn boerderij.

   Zijn boerenland biedt immers volop ruimte voor veel meer slachtvee plus biologische draag- en arbeidskracht. Zijn dieren fokken er natuurlijk en kunstmatig op los, zodat het vleselijk aanbod van de veeboer exponentieel toeneemt. Min of meer evenredig aan de groeiende marktvraag: de consumerende mensenbevolking die zich ook suf neukend voortplant.

   “Oei,” denkt de veeboer op een gegeven moment, “mijn overbevolkte kudde vreet mijn land leeg en schijt het vol, mijn legbatterij met kippen heb ik al kaalgeplukt en mijn machinale robots leveren veel hogere winstmarges.”

   De veehouder roept zijn boerenzonen tot de orde:

   “Maak overtollige en zieke dieren af, mest nog gezonde dieren vol voor lekker sappig vlees, maar wel met genetisch gemodificeerde goedkopere troep voor de consument. Waag het niet om je lichamelijk in te mengen met deze volgespoten gifsoort, dus trouw alleen met boerendochters van onze aanverwante families om onze bloedlijn zuiver te houden.”

   “Oh ja, zet ook vogelverschrikkers op en rond onze boerderij om stelende slimme vogels weg te houden. Schiet ze af met hagel zodra ze te dichtbij [waarheden] komen, want zij heroveren ons land en geheim en openbaren die publiekelijk door bewust grotere broodkruimels te delen.”

   Die slimme vogels, dat zijn wij. Die broodkruimels bevatten de fantastische artikelen van Martin en onze reacties. “Hun” boerenland is onze planeet, die niemand mag bezitten behalve Moeder Natuur van de Aarde die wij allen in bruikleen nemen van onze toekomstige generaties. Hun vogelverschrikkers bestaan uit Archonten, agenten die het Matrix-Net spannen om onze gevangen planeet gevoed door legbatterijen aan slapende grijze massa’s.

   Mocht je na het lezen van m’n bovenstaande beeldspraak het licht horen doven of juist zien bij een eventuele doortocht tijdens ontwaking:

   • Prachtige metafor

    Thans!

   • Als je je laat drijven en besturen via angst zal men altijd een slaaf van het systeem blijven.

   • Hey, deze aflevering kende ik niet. Echt heel toepasselijk! dankje erg leuk.

 16. Voor zover mij nu duidelijk is is het “witte licht”een soul harvesting device”dwz na je dood wordt je ziel opnieuw gevangen in een wondere illusie van liefde en geborgenheid in de astrale wereld. Ieder medium die hier over bericht zegt altijd.”het is daar zo mooi!!! nee ze willen echt niet naar aarde terug>>>>> maar ze gaan wel altijd….. Rara hoe kan dat. Goh kind jij hebt twee van je lesopgaven niet goed gedaan nou dan ben je gezakt hoor en moet je terug.{ next round] goh wat goed dat je die twee opgaven/levenslessen goed heb gedaan wel jammer dat je nu andere’fouten hebt begaan’ en weer karma hebt opgedaan. maar gelukkig mag je nog een keer naar beneden. Wel met een gewist geheugen want dat is zo handig i.vm met de dingen die je al geleerd had en de opgaven die je nog moet doen.
  ergens is dit een heel vreemd principe wat ons verkocht wordt dat wij hier zogenaamd levenslessen hebben te leren. Hoezo onze ziel is een volledig stukje van Source met al de eigenschappen al aanwezig. wat moeten we hier dan nog leren. Ik heb voornamelijk het gevoel dat we hier moeten ontleren of dommer worden om vooral de batterijen voor de parasitaire 4D krachten te zijn die zich hier in deze scheur in het kosmisch weefsel{ de abyss gevallen engelen]
  hebben gevestigd/

  heel veel interessante en goed doordachte info te vinden op deze site over o.a. dit onderwerp

  http://www.in5d.com/how-to-exit-the-reincarnation-system.html

  [ the bad makes the white light look good but are on the same team]

  • Dat artikel vind ik best disturbing eigenlijk. Het maakt je bijna bang om deze shitholl te verlaten, uit angst dat je toch de verkeerde keuze maakt. Ik vraag me af wat er dan nog meer ‘te zien’ is naast die witte tunnel zodat je de juiste keuze maakt. Want 1 ding is zeker: hier wil ik nooit meer terugkeren.

   • Beste angela,

    volkomen begrijpelijk dat je ontzet bent. Ik ben al twee jaar compleet in schock over alle ontdekkingen en het feit hoe wij voorgelogen worden vanaf de eerste dat op onze planeet tot ver daarna.

    Er is alleen jij, je overziel/hoger zelf/ en source. ALle anderen die menen over jou authoriteit te kunnen laten gelden of aan wie jij je eigenkracht weggeeft behoren bij het demiurge universum/matrix.

    zie je het witte licht ,draai je 180 graden om de andere kant uit en vraag je overziel je direct terug te brengen naar source.Vanuit Source kan je incarneren als je dat nog wilt maar wel met volledig geheugen.

    Wordt je wel gevangen in de illusie van het witte licht.Laat je niet beoordelen. teken geen contract door te bevestigen zeggen/denken[ ja] dat je iets “fout’ zou hebben gedaan. eis dat je met volledig geheugen naar beneden kan gaan. Enkel op jou voorwaarden en niet op de hunne.

    Er wordt nl op grote schaal energetisch/boekhoudkundig karma gedumpt op exact dezelfde manier waarop grote banken hier beneden met de cijfers rotzooien en toch met goede jaarverslagen naar buiten kunnen komen. Karma van anderen (systeembeheerders) wordt rustig op de rekeningen van anderen weggeschreven en zodoende klopt de kosmisch energetische balans toch.

    Dit weten de machthebbers en daarom maken ze zich ook geen enkele zorgen over hun misdaden. De rekening hiervoor word immers toch door hun vee betaald.

    het is inderdaad ontluisterend maar besef wel dat alle religieuze systemen. OOk deze en misschien wel vooral deze hele oude leringen uitgevonden zijn om ook het toenmalige slavensysteem voor de elite[ annunaki en vele anderen] op te richten en in stand te houden door de bewust via genetische manipulatie versimpelde menselijke geest wijs te maken dat zij goden waren en namens de grote god konden spreken.

   • Angela jij haalt exact aan waar het probleem ligt ANGST, BANG ZIJN, is waar de matrix van dit moment om draait. Men creëert ziektes, oorlogen en vreemde voorvallen om de mens meer en meer bang te maken. Door uit deze angstwereld te stappen is er geen vat meer op zo’n persoon en dan laat het systeem je vallen en ben je vrij. Zelf heb ik dat alsmaar beschreven in vele boeken en het werkt want wat ik nu nog doe zowel het juridisch systeem als de huidige maatschappij laat me links liggen.

 17. Martin we leven niet in de Matrix ,we zijn de Matrix .

  Het bureau waar ik nu achter zit is er dus in feite helemaal niet. Voor mij voelt het echter wel aan als een hard ding waarop ik mijn armen kan rusten om te typen.

  Martin eigenlijk besta jij ook niet 🙂

  • Existentie, realiteit en illusie zweven als dubbelzinnige begrippen steeds vaker door elkaar in mijn ogen.

   Op zich wel grappig (goed bedoeld) inbeeldingsexperiment: ene Jos Troublemaker loopt op ons af en zegt:

   “Jij bestaat eigenlijk niet.”

   Als vredelievende dwarsdenker haal ik toch vol uit met m’n rechter op Troublemaker’s bovenarm.

   “Haha, deed geen pijn hoor,” grinnikt Jos Troublemaker.

   Dan komt ene Arnold Zwartenek die dezelfde opmerking naar zich geslingerd krijgt van Jos Troublemaker: “Jij bestaat niet, Arnie!”

   Woedend geeft Zwartenek snoeihard een uppercut op Troublemaker’s onderkin die zijn bewustzijn verliest.

   Wat bijgekomen van die knock-out glimlacht Jos: “Thanks Arnold, you made me forget my total recall!”

   Dan voegen de gebroeders Bruce & Lee Will bij de menigte die allemaal van Jos Troublemaker te horen krijgen dat ze echt niet bestaan.

   Lee trapt Jos tot appelmoes met z’n behendige karatemoves. Bijna geeft Josje Troublemaker toe dat die pijn toch best echt voelt:

   “Wel godverdegodver,” mompelt Jos Troublemaker, “pijn líjkt misschien wel echt, maar is gewoon een holografisch signaal vanuit de holle maan naar m’n hersenpan!”

   Bruce Will is het zat, grijpt zijn Glock en wil Jos doorzeven met kogels die als super-energieke projectielen met hoge snelheid op hem afvliegen.

   Uit het niets verschijnt Jos’ oudtante Kee: “Ah nu, riep je mij net alweer op tijdens je gevaarlijke spelletjes met de onwetende mens?”

   Vol verbazing kijkt de mensenmenigte hoe de kogels stil in de lucht hangen vlak voor tante Kee’s uitgestrekte hand ter bescherming van haar achterneef Jos Troublemaker.

   “What the hell,” zegt Bruce tegen Arnold, “dat lijkt die scene uit The Matrix wel met Neo, alleen nu als een soort oude heks met goddelijke krachten.”

   Jos Troublemaker schuddebuikt: “Whoaha, ik zei toch dat niets is wat het lijkt. Jij en ik, wij bestaan niet!”

   Op dat moment bitchslapt oudtante Kee’s haar achterneef in z’n gezicht: “Schaam je om ons zo belachelijk te maken, Jos T!”

   De tranen springen ditmaal wel in Jos Troublemaker’s ogen en begint te snikken: “Ik mis u echt ongelooflijk veel, tante.”

   “Ik mis jou ook,” vervolgt zijn tante, “zie je nu in dat wij met onze echte, diepgewortelde gevoelens bestaan en altijd blijven bestaan?”

   Jos Troublemaker knikt en op het moment schiet één kogel los en raakt de zijkant van zijn hoofd precies in z’n slaap.

   Bezweet in bed schrikt Jos wakker uit z’n nachtmerrie en kijkt op z’n alarmklok hoe laat het is:

   9.11 AM. “Shit, verslapen op de eerste werkdag van m’n nieuwe droombaan,” denkt Jos.

   Hij draait zich nog eens lekker om in bed voor extra droomtijd en verzucht: “Ik ben toch al te laat”

   Precies twee uur later om 11:11 wordt Jos heerlijk wakker en bedenkt: “Zo, ff nieuwe artikelen en reacties checken op m’n favoriete blogs” 😉

   Ik denk dus ik besta. Ik denk dat ik lach en huil dus ik voel. Ik denk dat ik voel dus ik leef. Ik denk dat ik leef dus ik besta echt

 18. Geweldig dit te lezen en zo komt de boodschap stapje voor stapje verder de wereld in de wereld van onze eigen matrix

  Title: De MATRIX van het systeem deel 1. ISBN 978-1-291-88840-9
  http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf
  File size 2.8 MB

  Title: De MATRIX van het systeem deel 2. ISBN 978-1-291-88841-6
  http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf
  File size 3.7 MB

 19. @trebor. ik vraag me ook werkelijk af hoe dat zit. Waarschijnlijk is de matirx dan wel onze zintuigen gecallibreerd op de elecytro magnetische frequentie die in deze tijd ruimte je hologram bij elkaar houd waar door je de ervaring hebt dat je er niet door heen kan gaan.

  Dat is me laatst bij twee ernstige vallen in 6 weken.[Possible exitpoints] pijnlijk duidelijk geworden.;-)

 20. Interessant artikel Martin Vrijland,steengoed.

  In de movie ‘The Matrix’heeft Neo de mogelijkheid om de keuze te maken tussen twee pillen zelfs nog tussen twee kleuren en wel een rode of een blauwe om erachter te komen ‘how deep the rabbit/rabid-hole is’.
  In de tastbaar gecreëerde realiteit en omgeving van MA-TRIX,oma van de oranje koelbloedige blauwe-bloedlijnen hebben de meer dan 400.000
  neo-bijstandsgerechtigden ook twee keuzes echter kleurloos.
  De eerste zware pil is recht op bijstand en voor de rest helemaal niks,
  moeilijk om door de strot te krijgen en de visvijver is groot.
  De tweede keuze en kleurloze pil is de ‘pil van Drion’.
  Allebeide pillen laten zien hoe eindeloos diep het in de mangel van de rabbit-hole is n.l. zwart en zwart absorbeerd alle kleuren van het spectrum U weet wel die regenboog met aan het einde in die matrix die grote illusie van een pot met goud.
  Kraakhelder naar ik dacht maar niet interessant genoeg.Daarintegen
  is het de martix bijzonder goed gelukt(nu al) om de digitale illusie
  in mensen te implanteren gezien het veegscherm-zombie volk.
  De FNV probeert a.s.woensdag in Tilburg deze matrix te forceren.
  Angst wordt ons aangepraat maar ik ben bang dat het alweer een kansloze missie is.Denk vooral aan Uwzelf en filosofeer alleen in Uw gedachtengoed “The Matrix”i.p.v. echt wat te ondernemen……

  http://www.fnvbouw.nl/actueel/nieuws/paginas/Protestmars_Stop_werken_zonder_loon_1236.aspx.

 21. Maar Martin, wat ik me af vraag is, wat gebeurd er dan met je bewustzijn als je drugs hebt gebruikt? Wat gebeurd er dan met je realiteit? Is dit nog steeds binnen de matrix? And if so, waarom is het dan illegaal? Waar zijn ze bang voor, waarom mogen wij dit niet gebruiken..

  • de werkelijke reden voor het verbod op hashiesj en Weed heeft hier mee te maken. Het breekt nl de zorgvuldig aangebrachte programmatie af. Je gaat buiten de lijntjes denken.
   dit is een van de grootste bedreigingen voor het systeem en derhalve mogen de mensen deze middelen niet gebruiken.

   zij zelf wel natuurlijk om het grotere plaatje te kunnen zien en te kunnen manipuleren.

   • De personen in de top van dit systeem (lees maatschappij) zijn allemaal gebruikers van verdovende middelen. Anders kunnen ze niet functioneren in deze slaafse wereld waar men stee vast beweerd dat krom recht is en waar men van zwart wit maakt. Een mooi voorbeeld is het juridisch systeem waar men via klassenjustitie nog steeds weet de mens te behandelen als slaven. Drugs is de motor voor deze mensen in de top. Dit alles heb ik uitvoerig beschreven in de 1060 pagina’s tellend boek wat ik reeds eerder hier vermeld heb.

 22. Martin,

  erg fijn dat je dit onderwerp aansnijdt. Het wordt langzamerhand tijd om te handelen in plaats van te mekkeren over wat er allemaal mis is. De mensen die willen weten weten inmiddels wel dat het mis is, de mensen die niet willen weten zijn zo onverschillig dat het tevergeefse moeite lijkt deze nog aan te spreken, uitzonderingen daargelaten.

  Ik wil jou en je lezers attenderen op een zeer interessante documentaire die de matrix in al zijn facetten bespreekt, inclusief het kindermisbruik, de Babylonische groep, satanisme, buitenaardse, NWO, etc. momenteel bespreken wij deze documentaire op Bovendien.com. Het is zeker de moeite waard hier aandacht aan te schenken en er je licht eens over te laten schijnen.

  http://www.bovendien.com/categorieen/wetenschap/1794-stop-met-wachten-het-is-nu-tijd-voor-handelen-deel-1

  http://www.bovendien.com/categorieen/wetenschap/1795-stop-met-wachten-het-is-nu-tijd-voor-handelen-deel-2

  http://www.bovendien.com/categorieen/wetenschap/1797-stop-met-wachten-het-is-nu-tijd-voor-handelen-deel-3-t-m-7

  http://www.bovendien.com/categorieen/wetenschap/1799-bent-u-al-bang-genoeg-inleiding-deel-8-t-m-14-holographic-disclosure

  Zeer de moeite waard om iets mee te doen en aan je lezers te introduceren. Tevens biedt deze documentaire een hele simpele oplossing voor de problemen waar wij met zijn allen tegenaan lopen. Ik vind het een knaller van een docu. Was verbaast dat in deze serie tal van onderwerpen besproken worden die wij de afgelopen jaren behandeld hebben maar de rode draad niet wisten te vinden. Die hebben de makers van deze reeks wel weten te vinden met deze docu als verbluffend eindresultaat. Groeten,

  Nexus

  • Ik ken deze reeks en beschouw het als goed in elkaar gedraaide (gevaarlijke) disinfo. Het staat ook haaks op mijn uitleg hierboven. Ik ga nu niet de moeite nemen om dat hier uitgebreid toe te lichten. Alleen al de term ‘Secret Key Activator’ en ‘the six pointed star’ zou de mensen moeten waarschuwen uit welke hoek dit komt. Het zoveelste zio-vangnet voor ontwakenden.

 23. de russen geven ondertussen een kijkje in de keuken van de consumenten uitvoering van Project blue beam binnen kort te verwachten in een theater bij u in de buurt.

  http://youtu.be/QAWHIEG554k?list=UUpwvZwUam-URkxB7g4USKpg

  • Dank je Elvetwelve,

   Video 17 uit die lijst van 100 zo te zien.
   Ook te bekijken via directe URL:

 24. foutje snap er niets van wilde het filmpje van rt en de hd projecties op het bolsjoitheater uploaden. { ik mis een edit functie}

 25. Kennen of helemaal gezien, groot verschil. De zionhoax kom er trouwens ook in voor. De 6 puntige ster is enkel een symbool dat door sommige groepen bewust in een kwaad daglicht gesteld wordt. Een beetje zoals joden en zionisme, om een rookgordijn te leggen zeg maar.

 26. @ Martinvrijland.
  Heb je commentaar gelezen en zal de link die je aanhaalde over de platanen zo lezen. Ben het met best wel wat dingen die je schrijft eens maar wat je over 1 joh 5:19 zegt niet helemaal er staat namelijk de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze die goddeloze is Satan de Duivel hij word ook wel de heerser van de autoriteit der lucht genoemd in ene ziens 2:2 deze lucht slaat op de manier van denken van de wereld . Satan gebruikt deze manier van denken om mensen er toe aan te zetten God ongehoorzaam te zijn. Maar wat ik wou zeggen want ik dwaal af je schrijft over de gecontroleerde alternatieve media maar de tekst zegt heel duidelijk de gehele wereld niet alleen de media maar ook het wereld omvattende politieke stelsel de valse religie enz… niet alleen de media. Jezus leerde zijn discipelen geen deel van de wereld te zijn zie Johannes 15:vers19 als 1 voorbeeld. Satan wil graag dat mensen niet in God geloven en daar heeft hij een reden voor zie Petrus 5 vers 8. Wij als mensen hebben namelijk iets heel kostbaars iets wat Satan al heel lang geleden verspild heeft. In het boek Openbaring staan profetieën die nog uit moeten komen. Vele zijn er al uitgekomen maar zoals je in Openbaring 20:10 kan lezen daar staat: en de Duivel die hen misleide werd in het meer van vuur en zwavel geslingerd….. Dit is een profetie die nog uit moet komen (meer van vuur en zwavel is hier symbolisch en staat voor eeuwige vermietiging) maar de Duivel weet dat dit gaat gebeuren hij wil het liefst zoveel mogelijk mensen met hem mee nemen. Benieuwd wat wij als mensen hebben wat zo kostbaar is? Lees Psalm 37:29 Psalm 37:34 en kijk voor een betrouwbare vertaling van de Bijbel op http://www.jw.org .

 27. Grotendeels loopt de tekst van dit artikel parallel aan de tekst van de video’s die ik aanreikte. Er is één belangrijk verschil. Buitenaardsen, nucleaire oorlogsdreiging ( is niet zomaar mogelijk ), natuurrampen, zo wat elk scenario zijn mogelijke eindtijd-scenario’s. Zij die de kennis over de matrix bezitten gebruiken de media om hun gedachtepatronen op ons dagelijks leven te en die vervolgens werkelijkheid te laten worden via de gedachtekracht van de massa. Wij zijn dus diegenen die alles wat wij om ons heen zien gebeuren doen manifesteren omdat wij de matrix niet begrijpen en die kleine groep elite wel, die hebben deze kennis duizenden jaren doorgespeeld aan hun dierbaren en handlangers.

  Op het moment dat al die kennis gedeeld zou worden met iedereen is er geen machtsbasis meer en vervalt de heerschappij van die 13 bloedlijnen.

  Wij hoeven dan ook niet te vechten tegen die club maar hoeven enkel onze werkelijkheid voor ogen te houden waarmee wij deze ook zullen realiseren. Lucifer betekent in deze lichtdrager, de eerste gedachte gecreëerd vanuit de oneness die er altijd was en altijd zal zijn. Die oneness waar je vertoeft als je slaapt of als je sterft of als je nog niet geboren bent. Er was eerst een proton, de vader, daarna kwam de neutron, de zoon en om de illusie van materie te scheppen was er het elektron dat negatief is en rond de vader en de zoon draait, de heilige drie-eenheid.

  De elite weet deze gedachten te sturen, molecuul voor molecuul, daarbij gebruik makende van het principe van de honderdste aap.

  Inderdaad, zoals je artikel stelt, niets is werkelijkheid maar tegelijkertijd ook weer zo waar als het kan zijn.

  De symbolen worden gebruikt tijdens meditatiesessies om de gedachtesturing kracht bij te zetten. Elk symbool heeft een betekenis en een bepaalde kracht, net zoals de nummers die de elite gebruiken om zaken aan elkaar in code door te spelen.

  Een vijfpuntige ster is alleen negatief als jij wilt dat deze negatief is. Neem het swastika als voorbeeld. Teken van vruchtbaarheid bij vele oude beschavingen maar als je dit teken nu op je arm zou hebben staan wordt je met de nek aangekeken omdat een kleine groep een andere betekenis eraan gegeven heeft.

  Desinfo is het allerminst want in het verleden, 1984, is ronduit bewezen dat met gedachte-experimenten zaken wel degelijk te beïnvloeden zijn. Chicago, experiment om criminaliteit te verlagen met 25% gelukt.

  Kijk eerst eens alle delen, met name deel 9 en 10 zijn erg belangrijk omdat die ook de Babylonische idioten en kindermisbruik, rituele offering, etc bespreken. Er zit echt wel veel meer in deze docu dan je denkt. Mocht je hem helemaal gekeken hebben wil ik daar graag met jou over van gedachten wisselen.

  Groet,

  Nexus

  • Dank voor dit commentaar. Ook ik ben van mening dat strijd (met de interpretatie die we meestal aan de term geven) enkel averechts werkt. Je kan ook “strijden” door je eigen leven te leiden.

 28. @ Martinvrijland.
  Heb je commentaar gelezen en zal de link die je aanhaalde over de platanen zo lezen. Ben het met best wel wat dingen die je schrijft eens maar wat je over 1 joh 5:19 zegt niet helemaal er staat namelijk de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze die goddeloze is Satan de Duivel hij word ook wel de heerser van de autoriteit der lucht genoemd in ene ziens 2:2 deze lucht slaat op de manier van denken van de wereld . Satan gebruikt deze manier van denken om mensen er toe aan te zetten God ongehoorzaam te zijn. Maar wat ik wou zeggen want ik dwaal af je schrijft over de gecontroleerde alternatieve media maar de tekst zegt heel duidelijk de gehele wereld niet alleen de media maar ook het wereld omvattende politieke stelsel de valse religie enz… niet alleen de media. Jezus leerde zijn discipelen geen deel van de wereld te zijn zie Johannes 15:vers19 als 1 voorbeeld. Satan wil graag dat mensen niet in God geloven en daar heeft hij een reden voor zie Petrus 5 vers 8. Wij als mensen hebben namelijk iets heel kostbaars iets wat Satan al heel lang geleden verspild heeft. In het boek Openbaring staan profetieën die nog uit moeten komen. Vele zijn er al uitgekomen maar zoals je in Openbaring 20:10 kan lezen daar staat: en de Duivel die hen misleide werd in het meer van vuur en zwavel geslingerd….. Dit is een profetie die nog uit moet komen (meer van vuur en zwavel is hier symbolisch en staat voor eeuwige vermietiging) maar de Duivel weet dat dit gaat gebeuren hij wil het liefst zoveel mogelijk mensen met hem mee nemen. Benieuwd wat wij als mensen hebben wat zo kostbaar is? Lees Psalm 37:29 Psalm 37:34 en kijk voor een betrouwbare vertaling van de Bijbel op http://www.jw.org .Hoop niet dat dit bericht ! Zo vaak geplaatst word als ik geprobeerd heb het te plaatsen want ik kom er n iet Door! !!!

 29. Aha nu wel 😉

 30. Ik bedoel trouwens efeziërs 2:2 er staat in mn comment ene ziens 2:2

 31. Toch denk ik dat religie op zich misschien niet verkeerd is maar wordt gebruikt om mensen eronder te krijgen door onvolledige informatie te geven, net als in de wetenschap eigenlijk. Een touw is op zich ook niet slecht maar als je er mensen mee vastbindt kan het wel kwaad. Vrees is ook wat anders dan angst. Het is eerder ontzag, respect. En woorden als zonde moeten we ook niet zo zwaar opvatten. Zonde wil zeggen iets wat z’n doel mist. Als je het eten laat aanbranden is dat zonde maar je kan altijd naar de Chinees of naar de winkel om wat te halen. De hele zondag met je armen over elkaar omdat je niks mag doen, da’s pas zonde.

 32. luister als ik deze woorden zeg
  zonder inhoud komen ze in je oren terecht
  daar vertaal je ze in abstracten aan concepten gehecht
  maar zeg me wat is echt?

  illusies uit dromen welke zich in realiteit tonen
  kopieën van klonen van patronen van de fractal

  De realiteit: het kleinste en tegelijkertijd grootste deeltje
  is dat werkelijk niet meer dan een gedachtespeeltje

  echt

  een mooi woord dat helemaal niets zegt
  slechts een illusie zorgt er voor dat de grens zich verlegt
  weer die dromen, maar dromen is toch slecht?

  echt.

  slecht.

  vecht.

  Niets is echt behalve bewustzijn wat slechts een illusie van de geest is
  en daarmee dus een fabeltje blijft en nooit echt geweest is

  zijn we weer terug bij af. Beginnen we weer met een woord.
  Realifobie. Dat is angst voor alles wat ik zie, ruik, proef, heb gevoeld of gehoord.

  En zo hebben we weer een fabeltje de oh zo echte realiteit in geslingerd
  via fictieve mechanica en restrictieve logica op het toetsenbord gevingerd

  Maar deze telde dan ook niet, echt.

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close