Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

De moord op Theo van Gogh een joods complot van list en bedrog?

De moord op Theo van Gogh een joods complot van list en bedrog?

Theo van Gogh werd op 23 juli 1957 geboren te Den Haag en was een zoon van Johan van Gogh en Anneke Vonhoff. Vader Johan van Gogh was een zoon van Vincent Willem van Gogh, de erfgenaam van de schilderijen van de beroemde kunstschilder Vincent van Gogh (de oom van Vincent Willem). De familie moet dus goed in de slappe was gezeten hebben. Johan van Gogh (de vader van Theo) was een volle jood. Ik zal u later uitleggen, waarom ik hierop gelet heb. Voor een goed begrip is het nuttig om te weten dat veel oude joods Babylonische (Judaïstische) bloedlijnen zich in het dagelijks leven niet presenteren middels een leefwijze die zich houdt aan joodse traditionele uitingen. Dit wordt ook wel Cryptojodendom genoemd. Cryptojoden hebben een vaak andere religie aangenomen of presenteren zich mogelijk zelfs ongelovig of neutraal, maar vereren in het geheim hun Judaïstische Luciferiaanse god. Om de inhoud van dit artikel goed te begrijpen is het nuttig hiervan kennis genomen te hebben. De oude judaïstische bloedlijnen, de afstammelingen van Mozes, zijn eigenlijk afstammelingen van een Archontische hybride bloedlijn die vinden dat zij de baas over de rest van de mensheid zijn. Daarom noemen zij zichzelf ook ‘het uitverkoren volk van god‘ en alle andere mensen noemen zij ‘goyim‘. Zul je een jood vragen wat hij van ‘goyim’ vindt, dan krijg je waarschijnlijk een antwoord als: “Het zijn allemaal mensen en alle mensen zijn gelijkwaardig.” Daarmee vermijdt hij te zeggen dat hij dan stiekem wel vindt dat al die gelijkwaardige mensen lager staan dan hij, maar strikt genomen beledigt hij zo niemand.

De moeder van Theo van Gogh komt waarschijnlijk ook uit een joodse bloedlijn. Zij was de zus van Henk Vonhoff die onder de oudere generaties nog wel bekend staat als burgemeester van Utrecht, staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Tweede Kamerlid en commissaris van de Koningin van Groningen. Mogelijk hebben we hier met een Ashkenazi joodse familietak te maken. Hoewel zijn ouders tijdens de tweede wereldoorlog een joodse onderduiker in huis hebben gehad, zou dat mogelijk de indruk kunnen wekken dat ze zelf niet joods zouden zijn, maar daarvoor moet u het onderscheid kunnen maken tussen de Ashkenazi joodse bloedlijnen (de Archontische hybride afstammelingen van Mozes) en de minder raszuivere joodse bloedlijnen. U moet dat plaatsen in hetzelfde licht als het feit dat de opa van Lodewijk Asscher in de joodse raad kon zitten ten tijde van de tweede wereldoorlog. Henk Vonhoff was lid van de vrijmetselaarsloge La Bien Aimée te Amsterdam (zie hier). Iedereen die zich enigszins in de vrijmetselarij verdiept, kan er achter komen dat binnen de vrijmetselarij de Saturnus symboliek prominent aanwezig is. In feite leidt dit ook weer terug naar het judaïsme en de aanbidding van Lucifer. De oude judaïstische saturnus cult zit in feite in alle religies verweven en de vrijmetselarij met haar illuminatie toplaag mag worden beschouwd als een orgaan dat een grote vinger in de pap heeft in alle religies, maar ook binnen maatschappelijke en economische sleutelposities. Ik durf zelfs te stellen dat de Archontische hybride judaïstische bloedlijnen de grondleggers zijn van de grote wereldreligies. Het gaat wat ver om dat hier exact te onderbouwen, maar een boek als ‘The Perception Deception’ van David Icke legt dit haarfijn uit. In dit artikel schreef ik meer over de Archontische hybride bloedlijnen. Ik probeer met bovenstaande familiaire verbanden vooral te laten zien dat Theo van Gogh uit kringen kwam waarin men het woord ‘goyim‘ waarschijnlijk goed kende en waar er ook onderscheid gemaakt werd tussen de buitenwereld en wat er achter de schermen gebeurde. Laten we zeggen dat Theo gewend was in een wereld vol geheimen te leven.

Theo’s vader had een belangrijke rol binnen de BVD (de voorloper van de AIVD) en was verantwoordelijk voor ‘Operatie Mongool‘ waarbij geïnfiltreerd werd binnen de Chinese regering. Je kunt dus wel stellen dat het Theo van Gogh met de paplepel ingegoten is om met geheimen te leven en te vertoeven in de wereld van misleiding, infiltraties en geheimen van wereldformaat. Rita Verdonk was van 1996 tot 1999 directeur Staatsveiligheid bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Rita Verdonk was ten tijde van de “moord op van Gogh” minister van Integratie. Zij moet Theo’s vader goed gekend hebben. Toevalligerwijze was Verdonk dus ten tijde van de moord op Theo van Gogh verantwoordelijk voor de verhoudingen tussen autochtone bevolkingsgroepen en allochtone bevolkingsgroepen. Nu weten we allemaal welke impact de “moord op Van Gogh” gehad heeft op de relatie tussen die twee bevolkingsgroepen. In feite heeft Theo van Gogh met de verfilming van het door (dubbelagente) Ayaan Hirsi Ali geschreven verhaal ‘Submission‘ de verhoudingen tussen deze twee bevolkingsgroepen juist bewust op scherp gezet. Theo gooide olie op het vuur. Hij had een uitzonderlijk gevatte en grote mond en soms kreeg je de indruk dat hij erg veel plezier had in die rol van provocateur. Het leek erop dat hij dit doelbewust deed.

Laat ik u de volgende vraag stellen: Zou het zo kunnen zijn dat Theo van Gogh als top agent van de AIVD zijn rol vervuld heeft en de verhoudingen in Nederland bewust op scherp moest zetten? Legde Theo de basis voor het noodzakelijke alibi van radicalisering, waardoor we nu kunnen zeggen dat er Nederlandse jihadstrijders naar Syrië afreizen? Is de gehele moord op Theo van Gogh mogelijkerwijze een setup geweest? Was het een filmset waar we met zijn allen naar hebben zitten kijken? Zijn de getuigen crisisacteurs geweest? Hebben we hier te maken met een enorm joods complot waarbij het ‘goyim‘ in de maling genomen is? De joodse burgemeester Cohen zal het woord ‘goyim‘ waarschijnlijk ook niet vreemd zijn. Herinnert u zijn prominente rol nog en ziet u hem nog samen met Rita Verdonk staan op de Dam? Kijken we naar de feiten en omstandigheden, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat er weinig klopt van het verhaal rond de moord op Van Gogh op 2 november 2004 (zie hier). Er is geen spatje bloed te bekennen, terwijl er toch sprake zou zijn geweest van een behoorlijk bloederige slachting waarbij zelfs Theo’s strot doorgesneden zou zijn. Ook zien we het ambulance personeel verveeld met de handen in de zak staan en niets doen. Dat was bij de moord op Fortuyn wel anders en daar zagen we wel bloed.

Al die jaren zijn we door interviews met vrienden, documentaires over Theo van Gogh en met een film als ‘2/11 Het Spel van De Wolf‘ op het verkeerde been gezet. Een witwasfilm als 2/11 moet ons de indruk wekken dat de AIVD een klein DDR-achtig clubje is dat nog met richtmicrofoons vanuit kamertjes mensen afluistert en een stoffige vergadercultuur heeft. Dat we in 2004 al in het NSA tijdperk zaten en alles en iedereen afgeluisterd kon worden via moderne technieken, wordt daarmee in de beeldvorming over het vermogen en de omvang van de AIVD even gemarginaliseerd. Het volk wordt zwaar in de maling genomen. U bent ‘goyim‘ en de Talmoed en de Zohar (Kaballah) leren dat joden het ‘goyim‘ als dieren mogen zien en mogen behandelen. Het ‘goyim‘ moet de uitverkorenen dienen (zie hier). Dit zou de joden het recht geven om list en bedrog toe te passen, maar ook dood en verderf te zaaien onder het ‘goyim‘ wanneer zij dit wenselijk achten. Welnu, met de “moord op Theo van Gogh” in 2004 is het volk mogelijk op de meest briljante manier in de maling genomen. Als iemand wist hoe dit te realiseren, was het wel filmmaker Theo van Gogh. Bent u getuige geweest van een grote filmset? Dit moet dan met medewerking van een behoorlijk aantal mensen zijn gerealiseerd. Kan zoiets, is het te bewijzen? Het bewijs is eigenlijk al geleverd. U moet het alleen willen zien. Nergens was bloed te bekennen. Laat u niet langer afleiden door emotionele verhalen en goed geregisseerde documentaires of films. Madame Tussauds heeft niet eens een goede pop hoeven leveren, want nergens staat Van Gogh goed op beeld. Zijn gezicht is simpelweg niet te zien.

Ik hoor u denken dat ik nu wel echt een doorgedraaide complotdenker moet zijn. “Waar is Theo van Gogh dan gebleven?“, zal menigeen vragen. Die vraag komt steeds weer terug in besproken complotten. De wereld is groot. Er zijn zat plekken waar “uitverkorenen” jaren onopgemerkt kunnen leven. Neem een illuminatie stad als Astana in Kazachstan. Astana (verwissel de posities van de letters eens) is een stad die volledig gebouwd is volgens de Saturnus cult symboliek. De vermeende moord op Theo van Gogh vond plaats pal voor het stadsdeelgebouw waarop de Saturnus afgebeeld staat. Astana zou zomaar eens een optie kunnen zijn als Theo nog zou leven.

In deze theorie van een groot joods complot zijn acteurs als Mohammed Bouyeri en de Hofstadgroep natuurlijk onderdeel van een goed geregisseerd scenario. Was Theo dan de regisseur van zijn eigen master complot? Heeft het volk zich in de maling laten nemen? De acteurs in een complot krijgen hun beloning wel, net als goed betaalde perceptiemanagers van de Main Stream Media. Ook medewerkers van politie en justitie en alle andere betrokken partijen in een complot zullen wel beloond worden. Acteurs, actrices en mensen die minder goed geïnformeerd zijn, maar toch op zijn minst moeten weten dat er iets niet klopt, zullen allemaal goed beloond worden. Zo houden ze hun mond wel en anders ligt er nog wel een ondertekend wurgcontract met daarin zware represailles opgetekend. Een medewerkster van het stadsdeelkantoor die getuige zou zijn geweest van de aanslag is nooit meer op haar werk verschenen, zo meldde mij een voorbijganger – tevens ambtenaar – afgelopen vrijdag toen ik hem aansprak op de plaats des onheils. Als we hier inderdaad te maken hebben met een groot complot, dan zijn daar jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan. Het zal toch niet waar zijn?

Bron linkvermeldingen: wijsman-genealogie.nl, Wikipedia, Wikipedia, labienaimee.nl, gahetna.nl, Literatuurplein.nl, truthtellers.org

468 ad

108 Comments

 1. Laten we ook de timing niet vergeten (zoals ook uitgelegd in mijn boeken): November 2 = 11/2 = 112.
  Net als met 9/11 was deze timing essentieel. En ook 911 was het lokale alarmnummer.
  Precies 911 etmalen na de moord op Pim Fortuyn vond de ‘scene’ rond Theo van Gogh plaats. Toeval?
  Ik denk, mede gezien alle feiten in bovenstaand artikel en het artikel van gisteren op deze website, dat 112 net als 911 een ‘meesterwerk’ van misleiding is geweest.

 2. Wederom dank voor de verhelderende informatie!

 3. Hij leeft dus nog! ALthans de kans is groot dat deze hele moord een fake-up is, soms noemen we zoiets een “inside job”. Aangezien ik vind dat voor iedere ENGelse term een goede Nederlandsche term te vinden en te gebruiken is, zou ik het DUS gewoon een “complot”, en wel een “binnenlands complot” willen noemen.

  mijn Vraag: Verveelde Theo zich en wilde ie eens ‘iets anders’?
  volgende vraag: Hoe zit het met zijn broer? Had of heeft hij nog een speciale rol in deze soap
  idem zijn vrienden???

  • Ik neem aan dat als het waar is dat mister Theo nog leeft dan is hij op te sporen Via zijn broer, aangezien ik aanneem dat de familiebanden toch zorgen voor onderling contact.
   Waar gaat zijn broer en die vriend (weet zijn naam even niet ook een Theo nml) regelmatig naar toe of op vakantie, brieven mail, internet. ANS help eens even haha 😉

   • o ja die vriend is Theo Holman.
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Holman

    Nu vallen ook die reactie van die broer van Theo mij op. Gematigd zal ik maar zeggen. Ik zou woest zijn, maar hij en overige vrienden en familie….
    nou ja etc.

    Het is maar een vermoeden, moet dat nog uitwerken.
    Wie weet daar meer van?

   • Theodore Holman (what’s in the name) is onder andere scenarioschrijver. Interesting vind je niet?

 4. Alle (puzzel) stukjes vallen op hun plaats.:

  -hij moest hier eerst de zaak opstoken met die film die hij met Ayan Hirsi Ali had gemaakt.
  -vervolgens wordt hij door een Arabisch iemand ‘vermoord’ zogenaamd als wraak van de Isl. gemeenschap
  en onder het motto dividem et impera dient de zaak verder opgestookt te worden.
  Ondertussen blijft Ned en de EU ons land volpompen met mensen met een Islamitisch geloof en dat was overigens al ver daarvoor.
  -de media zijn er als de kippen bij, alles wordt lang en breed uitgemeten.
  -het witte laken dat over hem heen lag met de zgn dolk die in zijn rug/borst stak is of beter laat men goed zien (haha geen bloedspatje te zien)
  tv, foto’s in alle grote landelijke dagbladen(leugenkrantjes annex reclamefolders vd Roverheid)

  Nederland is totaal geinfiltreerd en ge hersenspoeld door deze Archontisch bloedlijn afstammelingen, ookwel het uitverkoren volk genoemd.
  Wat een gruwelijke waarheid en de NEanderlander slaapt en snurkt voort tot ook die als Goyim [evt. langzaam]wordt vermoord.

 5. https://www.youtube.com/watch?v=_9Rqcm4dSCI

  Vanaf: 2.54 “Ik beschouw de Islam als de grootste bedreiging die het vrije(!) westen …etc.”

  Wat hij hier doet is pure propaganda ookwel perceptiemanagement genaamd.

  Alle stukjes vallen op hun plaats!

  • Alle stukjes vallen op hun plaats! 🙂

   Grappig ook dat in bovenstaand YouTube filmpje alles keurig in
   het Arabisch en het Turks wordt ondertiteld en op You Tube gezet.

   @Mensen Propaganda!!! Pure Propaganda
   Bullshit geklets van een redelijk arrogante vrij corpulente en bijna beledigende Theo v Gogh/

   Mensen zegt het voort…… zegt het voort……

  • Zoe best kunnen, maar als dit waar is, IS het toch wel erg.

   • Alle stukjes vallen op hun plaats! 🙂

    Ja hoor. In Zweden ook al. Kan waar zijn, maar is onwaarschijnlijk. Uiteraard zijn het buitenlanders in dit geval Afghanen.
    LAten we wel wezen behalve bij joris Demmink et al, komt het bij onze schone blanke bevolking niet voor, toch?
    Je gaat als vluchteling toch niet je status met bijbehorende privileges als geen werk, een uitkering, een huis etc. op het spel zetten.
    Natuurlijk was het een groepsgebeuren onder invloed van alcohol en drugs.
    Vooral die alcohol en drugs stimuleren ENORM de libido (Alcohol increases sexual desire but inhibits sexual performance, probeer maar ff na 20 borrels).

    p.s. Ja, ja ook Scandinavia MOET mee in de vaert(sic) der volkeren!

   • In Zweden kan het binnenkort wel een losgaan. Luister maar eens naar de volgende radiouitzending van Red Ice Radio.

   • En hier Barbara Spectra…Een super Joodse racist in Zweden. Er komt opstand in Zweden binnenkort. Ze zijn er daar helemaal klaar mee met die club uit Babylon. Dat mens, Barbara Spectra, is knettergek als ze denkt dat wij ons zo naar vde slachtbank laten leiden door een stel Joden. Laat staan de Vikingen!!!

   • Wat gedraagt die Barbera Spectra zich als een arrogante, neerbuigende trol zeg.

    In de clip die Don postte zie je van 0:07-09 ook duidelijk de symbolische driehoek, vast doelbewust zo in beeld gebracht.

    Verder duidelijk symbolisch gekozen naam: Paideia, bekend als Grieks initiatief van aristrocraten om de “ideale stadsbewoner” te vormen. Mijn interpretatie: slaafse belastingbetalers.

    Etymologisch gezien ook veelzeggend: Paideia = “opvoeding, jeugd” van paideúō “I raise a child” waar “pedagoog” naar verwijst.

    Kort sprongetje ook van pedagoog naar synagoog wat Ashkenazi Joden in het Jiddisch ‘shul’ noemen en het Duits overnam als ‘schule’, jawel school.

    “Whoever has the youth has the future” ―Adolf Hitler in Mein Kampf

 6. Fantastisch artikel van je Martin!
  Als ik het goed begrijp was Pim Fortuyn iemand die niet volgens het “script” van de Archontische bloedlijnen (de machtige adel ten tijde van diverse feodale systemen) te werk zou gaan en wellicht de machtsstructuren in onze zogenaamde democratie wel eens overhoop zou kunnen gooien. Pim heeft hierbij niet in de gaten gehad, dat Theo een infiltrant was, terwijl ik altijd had gedacht, dat Pim en Theo twee handen op één buik waren.

  • Fortuyn was een regelrecht gevaar voor de gevestigde orde waar hij geen deel van uitmaakte. Achteraf gezien, met de kennis van later, is het bijna voorspelbaar geweest dat hij uitgeschakeld werd. Misschien is de nep-aanslag op Van Gogh tevens bedoeld (bliksemafleider) om de geruchten in te dammen dat de Goddelijke Kale is vermoord in opdracht van de gevestigde orde.

 7. “Als iemand wist hoe dit te realiseren, was het wel filmmaker Theo van Gogh. Bent u getuige geweest van een grote filmset?”

  Als ervaren filmmaker maak je toch niet zo’n stomme fout om geen bloed te gebruiken, lijkt me. Ik kan dat maar niet rijmen.
  Maar bloed is wel het grote afwezige. Als je zo erg bent toegetakeld zoals de pers heeft omschreven, waar is het bloed op straat, waar is het bloed op z’n kleding, nek en gezicht. Helemaal niets van dat alles. En is simpelweg onmogelijk.

 8. Ijzersterk verhaal dat de hele zaak wagenwijd open blaast.

  • @Mad Artikel Hol-man: Zielig en knullig geschreven, waardeloze colomnist. Hol vat zogezegd.

   Btw De rondetafel in de piramide van Astana heeft 32 punten.
   De hoogste graad, vrijmetselaars is 33. Die 33e graders zitten dus nog een stapje hoger. Ik denk op de punt van die piramide, HAHA 🙂

 9. “Als iemand wist hoe dit te realiseren, was het wel filmmaker Theo van Gogh.”

  Waarom gebruikt een filmmaker geen bloed? Dat blijft me toch echt een raadsel. Want daarmee valt dit gebeuren simpelweg door de mand en dat was toch niet de bedoeling. Hoe kun je zo iets essentieels vergeten. Uit nonchalance?

  Met het scenario zoals de pers heeft verkondigd had je echt overal bloed moeten zien. Op straat, op z’n kleding, in nek en gezicht en handen. Maar niets van dit alles.

 10. Alle stukjes vallen op hun plaats! 🙂

  Ik even op zoek gegaan naar de oorsprong van de naam van Gogh!
  Waarschijnlijk stamt de naam uit e Bijbel reep. Koran waar we de volkeren Gog(h) en Magog(h) worden genoemd. Zie onderstaand met bronvermelding.
  (Tis een beetje lang, excuus daarvoor).

  Gog en Magog zijn in de eerste betekenis een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in het Bijbelboek Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In het Nieuwe Testament worden in de Openbaring van Johannes 20:8 Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan. En uiteindelijk zijn Gog en Magog twee beelden van reuzen die zich bevinden in de Guildhall in Londen en die teruggaan op de mythische verhalen over het ontstaan van Brittannië.
  BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh_%28geslacht%29

  Dhoo’l-Qarnayn was een goede man en koning; Allah gaf hem macht en hij regeerde het oosten en het westen. Hij reisde ver in zowel het oosten als het westen. Hij reisde oostelijk tot hij een bergpas bereikte waar mensen door kwamen. Zij begrepen niets omdat zij zo geïsoleerd waren; zij waren Gog en Magog. Zij verspreidden corruptie op aarde, en berokkenden de mensen, dus de mensen zochten hulp van Dhoo’l-Qarnayn. Zij vroegen hem om een barrière tussen hen en Gog en Magog te bouwen. Samen bouwden zij een barrière door ijzer, koper en teer te mengen. Aldus beperkte Dhoo’l-Qarnayn Gog en Magog achter de barrière. Zij probeerden om de barrière te doordringen, of er overheen te beklimmen, maar zonder resultaat. Zij konden niet slagen omdat de barrière zo reusachtig was. Zij begonnen te graven, en zij hebben eeuwenlang gegraven; zij zullen dit blijven doen tot de tijd wanneer Allah besluit dat zij er uit zullen komen. Op dat moment zal de barrière instorten, en Gog en Magog zullen in alle richtingen naar buiten stormen, corruptie verspreidend, planten ontwortelend, mensen dodend. Wanneer Isa (alaihi salaam) tegen hen bidt, zal Allah iets naar hun halzen zenden, en zij zullen erdoor worden gedood. Een andere relevante hadith: Ibn Mas’ood
  BRON: http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-217836-de-verschijning-van-gog-en-magog.html

  Die reuzen die in de bijbel staan zijn gewone mensen die erg lang zijn. Je had ook hele kleine volkeren, het volk van gogh en magogh of djoezj en mazdjoej. In de hadith van Bukhari en Muslim staat dat Adam (vrede zij met hem) wel 30 meter lang was. In het Paradijs zullen alle mensen even lang zijn als Adam (vrede zij met hem) We kunnen lezen dat mensen geleidelijk korter werden.

  BRON: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=5611&PN=2&title=wetenschappelijke-wonderen-van-de-koran

 11. Goed stuk en om in jouw woorden te spreken zeker opmerkelijk dat er geen bloed vloeide.
  Op zoek naar de lijkschouwer zou ik zeggen.
  Past zo in het Albert Pike verhaal, de one world toren staat er al in NY,
  nu nog de tempel (boaz en jachin in de vrijmetselarij/talmoed) en dan kan Lucifer op de troon in een gemixde goyim wereld (zonder eigen cultuur en indentiteit) behave in Israel daar moet het puur blijven natuurlijk. En zie daar Sion en new Jerusalem.

 12. Goed stuk en om in jouw woorden te spreken zeker opmerkelijk dat er geen bloed vloeide.
  Op zoek naar de lijkschouwer zou ik zeggen.
  Past zo in het Albert Pike verhaal, de one world toren staat er al in NY,
  nu nog de tempel (boaz en jachin in de vrijmetselarij/talmoed) en dan kan Lucifer op de troon in een gemixde goyim wereld behave in Israel daar moet het puur blijven natuurlijk. En zie daar Sion en new Jerusalem.

  • Oeps dubbele post.
   Bij deze een linkje (blijft nog maar een dag staan dan moet je betalen)
   Een gesprek tussen Fritz Springmeier en Chris Everard
   Wie zijn de Illuminati.
   (onderwerpen de joodse indentiteit van sommige nazi’s waaronder Mengele, Dutroux, koningshuizen, elite,satanische rituelen oa het drinken van bloed en duidelijke namen van de families.
   http://truthfrequencyradio.com/the-christopher-everard-show-45292/

 13. Wat weten we nog van die tijd, tien jaar terug? Ik kan mij nog een brief herinneren van de vrienden van Van Gogh naar Mohammed Bouyerie, iets met: Heb je nog pijn van de schotwond in je been, goed zo, zoiets,. Ze zouden elke week een brief schrijven die dan in de media zou komen, maar het is bij die enkele brief gebleven.

  Wat mij ook nog is bijgebleven is dat Maarten van Rossum sprak op de begrafenis, dacht ik? En dat ik latere uitspraken niet vond stroken met zijn media-optreden toen, ofzo. Ook iets met die advocaat, Spong, die is ergens 180 graden gedraaid. Was dat nou bij Van Gogh of bij Fortuyn, weet het niet meer.

  Ik weet de contexts niet meer precies, maar ik kan mij nu nog herinneren dat ik dat vreemd vond.

 14. Jeetje mina Martin, laat ik maar zeggen dat ik blij ben dat jij [“zoals je vaak wordt besmeurd”]
  door alle wateren gewassen bent.

  Ik ben voor dit soort grote complotten gewoon te onnozel. Maar het is weer een volkomen aannemelijk verhaal vooral volgend op het artikel van gisteren waarbij je een stukje uit de rechtbank verslag over het aantal kogels en messteken enz. Daar had inderdaad een gruwelijk bloedspoor te zien horen te zijn.

  Wel even oppassen dat dit niet net zoals bij de aanslag van een zgn moslim in london op een soldaat erin gephotoshopt gaat worden.ter geschiedvervalsing. Tjonge jonge

 15. Over de nep-moord op Van Gogh: daar zouden dan toch getuigen van moeten zijn geweest? Heb je daar een verklaring voor, Martin? Ook als Van Gogh is zijn eentje is gaan liggen op een fietspad en verder niets.

 16. Ok,
  maar hoe zit het dan met het levenslang van Mohammed Boyeri
  Martin?

  • Kun jij in zijn cel kijken?

   • Nee,
    Maar ik kan wel naar zijn levenslooop kijken
    en daar past geen samenwerking met een zionisties
    complot in.

   • En uit welke koker komt dat levensloopverhaal denk je?

 17. Een heel goed artikel.
  De false flag operation “Sandy Hook”: geen enkele dode is gevallen. Er vloeide ook geen bloed.
  De false flag operation “MH17”: geen één Nederlander is overleden. De met formaldehyde doordrenkte lijken vertonen geen bloed. Er werd een ander vliegtuig gebruikt.
  Geen bloed te zien bij Theo van Gogh. Dus hij leeft nog.

 18. moet het wel zeggen dat ik het alweer vreemd vond dat een moordenaar weer alle studiefaciliteiten krijgt aangereikt om een studie “bedrijfsinformatica’ te voltooien.

  Het loont dus als student om eerst iemand om te brengen en vervolgens zonder studieschuld te kunnen gaan studeren.
  of heb ik het mis????

 19. Bedankt Martin,

  en ieder ander met/voor hun behulpzame en informerende links.

  Martin het is een kluif om door je eigen grenzen heen te gaan, maar jij trekt me er wel door heen. Goed geschreven!

  Wat doe jij nou met deze kennis in het dagelijks leven? Hoe verhoud jij je tot anderen?

 20. Een heel scherpe analyse Martin Vrijland! Vergelijk http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28film_director%29 met http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28art_dealer%29 en je ziet dat over een periode van meer dan 150 jaar er geen spatje vreemd bloed in de familie van Gogh is terechtgekomen. Dit is een eerste zeer duidelijk kenmerk van een echte Illuminatie bloed-lijn. Om dat te bereiken moet je als familie niet alleen veel geld hebben maar ook echte macht.
  Dan over Theo zelf. Helaas, helaas, Theo is mors dood. Zijn vader John van Gogh leeft nog steeds en had een keihard conflict met Theo over webpagina’s op Theo’s website “De Gezonde Roker” [1] :

  “3. Deze operatie was niet nodig geweest als Theo maar geluisterd en ingestemd had met dringende verzoeken en waarschuwingen van de directeur van de AIVD om het artikel “Schaduwkommando van de prins” van zijn website “De Gezonde Roker” te verwijderen. Dit artikel van Jan Portein alsmede een aanvulling daarop onder de titel “Lubbers en de Muzelmannenbom”, waarin de schrijver Karate Bob in zijn destijds geheime functie als directeur van World Atomic Counter-Espionage (WACE) een centrale rol in een multimiljoenen plutoniumtransactie speelt, waren volgens de AIVD een bedreiging voor de nationale veiligheid en de Koningin. ”

  Tja bij clubs als de AIVD en lieden als Johan van Gogh wordt niet gebluft, maar gehandeld, in dit geval gedelegeerd [1] :

  “1. Enkele dagen voordat Mohammed Bouyeri, de “uitverkorene”, op de ochtend van 2 november 2004 op de Linneausstraat vlak bij het stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost Theo van Gogh doodschiet, diens keel doorsnijdt en een brief op diens borst met een mes vastpint, werd hij gehuldigd op de met bloemen feestelijk bedekte Javastraat in Amsterdam-Oost in de aanwezigheid van honderden toeschouwers, inclusief nota bene ambtenaren van de politie en geheime dienst. De schrijver heeft deze openbare ritueel in het hoofdstuk “Huldiging van de prins des doods” beschreven.”

  [1] Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh vermoord: De aankondiging – Orders van Hogerhand…!
  Posted by Robert Kelder at 11:08 AM, Wednesday, October 24, 2012
  http://doodlopende-weg.blogspot.nl/2012/10/de-aankondiging-orders-van-hogerhand.html

  • @rmstock Dat boek is onzin. Denk je nou echt dat van gogh om zijn royal en andere provocaties is vermoord?
   HEt is totaal anders:
   zie boven
   Allereerst is hij waarschijnlijk niet vermoord, althans zeker niet op de plaats die ZE ons willen doen geloven en
   ten tweede is deze ‘inside job’ of binnenlands(aivd)complot gesmeed om juist de Nederlanders=caChristenen op te zetten tegen de Arabische bevolking=caIslam!

   Topagent aivd is niet opgeofferd nee is schijnb opgeofferd en in werkelijkheid met een soort vervroegd uittreden definitief naar een levenslangvakantieoord naar keuze wellicht ‘verbannen’. Geld zat, zal ik maar zeggen….

   • Overigens is die site een slecht gelukte promotie of reclame van dat boek van Slobie M. 😉

  • Opmerkelijk dat je in een geacteerd conflict en gecontroleerde oppositie berichten daarover tuint RMStock. Ik had je iets scherpzinniger ingeschat.

   • Het is geen geacteerd conflict, maar een conflict wat al gaande is sinds de kruistochten. De mohammedanen die de westerse wereld, gebaseerd op het Christendom willen annihileren. zie bv. Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid). Het Kommunisme en Bolsjewisme hebben precies dezelfde agenda.

  • Hirshi Ali (AIVD) kwam zelf met het verzoek om Submission te maken. Abu Khalid (zgn. Al Quaida kopstuk) kon door heel europa reizen met valse paspoorten. Hij zat in het huis samen met Bouyeri toen hij op z’n missie ging. De rest van de Hofstadgroep werd afgeluisterd in een geprepareerd huis in Den Haag. Waarom niet in Amsterdam waar die gevaarlijke Khalid zat ? Bouyeri werd beschouwd als randfiguur van de Hofstadgroep maar in 2006 veroordeeld als leider ?!
   Een maand voordat de moord plaats vond werd Bouyeri opgepakt voor zwartrijden in de tram en schreeuwde hij dat er een spelletje met hem werd gespeeld en werd hij onder arrest gesteld. Zijn huis werd doorzocht en een gedeelte(?) van zijn afscheidsbrief werd gevonden. Tevens verschillende telefoonnummers van terroristen. Vervolgens werd hij vrijgelaten….
   Een dag voor de moord werd er in een Haagse Moskee opgeroepen om Hirshi Ali en Theo van Gogh te bestraffen.(geluid opgenomen door AIVD)
   Na de moord werden de tapes uit het huis in Den Haag, van De hofstadgroep gegeven aan de hoofdofficier Frits van Straelen, die Bouyeri veroordeeld moest krijgen. Hij kreeg alleen de tapes van 3 tot en met 10 November. De tapes van voor en tijdens de moord waren volgens de AIVD NIET relevant. En door wie werd Bouyeri gefinancieerd ? Hij kreeg al geen uitkering meer vanaf Mei.
   Het lijkt inderdaad op een mooi staaltje AIVD werk om die lastige/gevaarlijke van Gogh uit de weg te ruimen met gebruikmaking van verschillende (on)wetende personen.

   • @Rennie

    Alles wijst in de richting van opzet van een inside job noem het maar een binnenlands en ook buitenlands(verkiezing Bush) complot om de Moslims in diskrediet te brengen en de Nederlanders tegen de Moslims op te zetten.
    Bouyeri in de tram, Bouyeri schreeuwend etc. allemaal van tevoren gepland en GROOTS in het nieuws de MSM gebracht om de bevolking te MISLEIDEN!

    Frits van Straelen, nou nou daar noem je me toch een betrouwbare hoofdofficier. Denk aan Joris Demmink denk aan de leigende rechters (Chipshol) etc etc etc etc etc .
    De nederlandse rechtstaat bestaat niet: Zo corrupt en zo pervers als je maar kunt indenken.

    Als je de inmiddels tientallen, honderden puzzelstukjes samenvoegt zie je het grote plaatje en is het -voor mij althans- 100% duidelijk.

    @Allen: Ik hoop ook voor anderen

    zegt het voort…. zegt het voort….
    want de MSM doen het niet voor ons, daarom zijn wij onze eigen MSM: Internet burgerwacht en waarheids onderzoeks instituut en last but not least: Volkstribunaal.

 21. Is Rita Verdonk Joods?

  Lijkt een dubbelrol te hebben gespeeld.
  Moest doorgaan voor een zogenaamd kwaadwillende en onsympathieke minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, zie
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk#Deportatiekwestie,
  die onvermijdelijk antipathische reacties zou losweken bij de bevolking.

  Binnen de VVD en later met eigen partij anti-immigratie positie vertegenwoordigd en “marktsegment” daarmee ingevuld en de toon en boodschap gecontroleerd.

  • @hamecon
   Zou kunnen. In ieder geval in de voorouders Jezuiten!

   Hubert Verdonck,
   geboren in 1586 Zoon van: vader Hubert, villicus (grondeigenaar) 1597-1601 jezuiet, koopman en moeder Maria Vermeulen)

   Studeert deels te Antwerpen bij de Pères / paters jesuieten en zijn oom Rumoldus

   zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_waddxveen.htm

   • Teveel opmerkelijkheden in het c.v. in ieder geval.

    Op de pagina over Kay van de Linde, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kay_van_de_Linde :

    “In 2006 werd hij door minister Rita Verdonk aangesteld als leider van haar campagne om lijsttrekker van de VVD te worden. Van de Linde trachtte Verdonk te positioneren als buitenstaander die zich afzette tegen het Haagse establishment. Na het nipte verlies van Verdonk tegen Mark Rutte verklaarde Van de Linde in deze strategie te zijn doorgeschoten.[1] Hij bleef na deze nederlaag op de achtergrond betrokken bij Verdonk, die na de Tweede Kamerverkiezingen 2006 lid van de Tweede Kamer werd.”

    “Eigenlijk zijn er maar twee soorten campagnes. Of je verdedigt het establishment en komt met de leus ‘Kies Kok’ of je zet je af tegen de gevestigde orde en spreekt over ‘de puinhopen van paars.[3] (naar aanleiding van de campagne van Rita Verdonk om lijsttrekker van de VVD te worden)”

    “Een persoon, geen partij, geen inhoud, geen echte standpunten, helemaal niets. En Nederland zegt: daar ben ik bereid om mijn stem aan te geven.[2] (over de opkomst van Rita Verdonk in politieke peilingen, kort nadat ze opstapte bij de VVD)”

 22. Bericht uit 2008 over partijfinanciëring “TON” door Nina Brink (echte naam: Nina Bernadina Vleeschdraager) http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1226543/2008/05/02/Nina-Brink-suikertante-voor-Rita-Verdonk.dhtml

  Bijna geestig: “Toch knap, Verdonk weet zonder businessplan – lees beginselprogramma – enorme bedragen binnen te halen. Ze is wel een sterk merk, overigens. Doet u het haar na?” (http://www.sprout.nl/artikel/nina-brink-investeert-rita-verdonk)

  • Nina Vleeschdrager , Deze naam komt in 1947 13 keer voor in Nederland en in 2007 slechts 9 keer (in Amstelveen en Vught).
   Joodse nick-goyim naam?

   • Jazeker.

    (Joop) Van den Nieuwenhuyzen is ook een dergelijke naam. Deze duikt ook op bij (en in tal van andere dossiers) http://nl.wikipedia.org/wiki/Nina_Storms

    Het volgende is ook bekend:
    “Enkele uren vóór de aanslagen van 11 september 2001 heeft Brink haar bankier gebeld en hem de opdracht gegeven om haar complete aandelenportefeuille te liquideren. Dit is vervolgens ook zo gebeurd. Volgens Brink handelde ze op basis van intuïtie en is ze “hiervan zeker niet slechter geworden”.”

    Haar meest recente bezigheid:
    http://www.emerce.nl/nieuws/nina-storms-freemantle-isralische-omroep-reshet

 23. Ook opvallend in nabeschouwing
  http://www.nu.nl/algemeen/804546/theo-van-gogh-stuurde-dreigbrieven.html

  Ten tijde van de moord werd er ook in Duitse “extreem-rechtse” middens gewezen op de Joodse achtergrond van Van Gogh. Hier is nu niets meer van terug te vinden, maar er is destijds nog wel over geschreven in de Nederlandse pers (goed voor één marginaal artikeltje).

 24. Wat het bepalende moment in de stamboom Van Gogh (http://www.wijsman-genealogie.nl/parenteel/neustadt_am_berg_parenteel.htm) waar dit artikel op probeert te wijzen?

  Verder: had Van Gogh (als cineast en/of publicist) ooit te kampen met financiële problemen? Dit lijkt nergens te worden vernoemd.

  De films van Van Gogh – een aantal ervan waren tot nog toe (!) in de voorbije jaren lastig te verkrijgen – kunnen worden nagelopen op opvallendheden.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_van_Theo_van_Gogh

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Submission
  http://nl.wikipedia.org/wiki/06/05
  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_nacht_van_Aalbers
  http://nl.wikipedia.org/wiki/In_het_belang_van_de_staat

  “Loos is een Nederlandse speelfilm van Theo van Gogh uit 1989.

  Advocaat Willem Loos (Jansen) is een gereputeerd strafpleiter. Hij wordt betrokken in een gruwelijke zaak: een lustmoord. Intuïtief voelt Loos dat de verdacht, nachtclub eigenaar Harry Wery (Pam), minder onschuldig is dan deze doet voorkomen. Dan kruist de mysterieuze Anna (Fokker) zijn pad. Langzaam wordt Loos ingekapseld in een geraffineerd web, waar geen uitweg meer voor lijkt te bestaan. Loos komt terecht in een wereld waarvan hij het bestaan nooit had vermoed…”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Loos_%28film%29

  http://nl.wikipedia.org/wiki/06 herinnert indirect aan – misschien slechts een interessant detail – :

  “Als ondernemer kreeg hij voor het eerst landelijke bekendheid, nadat hij in 1985 als een van de eersten erotische 06-telefoonlijnen ging exploiteren.[2] Hij werd als gevolg hiervan miljonair, maar werd veroordeeld voor belastingontduiking.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Menno_Buch#Werkzaamheden

 25. De naam van de Joodse auteur en scenarioschrijver “Tomas Ross” (pseudoniem voor Willem Pieter Hogendoorn) duikt ook bij zowat ieder gelegenheid op (Theo Van Gogh, Pim Fortuyn, Joris Demmink, Prins Bernhard etc.)

  “Tomas Ross, pseudoniem van Willem Pieter Hogendoorn (Den Bommel, 16 september 1944), is een Nederlands schrijver die voornamelijk bekend is geworden door zijn misdaadromans in het genre faction (deels fictie, deels realiteit).”

  “Hij werd geboren als Willem Pieter Hogendoorn op een onderduikadres te Den Bommel (Goeree-Overflakkee). Het pseudoniem Tomas Ross gebruikt hij sinds 1980. Zijn vader Pieter Gerardus Hogendoorn (1912-1971) was tijdens de oorlog lid van de verzetsgroep Albrecht en werd na de oorlog gevraagd bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, een instantie die in veel van Ross’ boeken is terug te vinden.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tomas_Ross

  “Het scenario van de film is een bewerking van het boek De zesde mei van Tomas Ross uit 2003, waarin feiten en fictie rond de moord op Pim Fortuyn worden vermengd.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/06/05

  Zie ook http://www.omroepwest.nl/nieuws/07-04-2013/tomas-ross-wil-film-maken-over-moord-op-theo-van-gogh

  Het plegen van ‘faction’ is natuurlijk geen zuiver literaire bezigheid. Het werk van Ross beantwoordt aan de vraag complottheorieën – binnen gewenste kaders – te faciliteren.

 26. @Hamecon dank
  Inderdaad eens goed om alle films e.d. van van Gogh eens door te lopen.

  van Gogh als crypto-jood moest de boel hier opruien en wel op een heel subtiele manier.
  Eerst een grote bek in de media, dat trekt altijd wel het Volkse deel van de bevolking en dan de Moslims beledigen en in diskrediet brengen.
  Nee de Protocollen van Zion en de Talmoed zijn er bij hem GOED en DIEP ingeramd.
  Wat mij verder opvalt(omdat ik vroeger ook wat mensen met een joodse achtergrond heb gekend ) is dat vele maar niet allen ook een diepgeworteld superioriteits gevoel hebben , ze zijn slim, adrem en als het de verkeerde kant uitgaat eerder sluw en brutaal in hun uitingen.
  E.e.a. zal wel met a) het uitverkoren volkje en b) met hun geschiedenis in toto te maken hebben.

  ps Grote bek, klein (moreel) hartje
  nar analogie : ruwe bolster, blanke pit 😉 🙂

  • Eerst verguizing en dan alsnog acceptatie in een latere fase. Dit is de gangbare werkwijze van de media bij het lanceren van zogenaamde oppositiefiguren en het daarmee beïnvloeden van de publieke opinie. Zowel bij Fortuyn, Van Gogh als Wilders.

   Weliswaar opgetekend door Leon de Winter, en enkel in het Duits (het conflict met De Winter en andere vetes lijken eerder incrowd ruzies en pesterijtjes, die zich waarschijnlijk ook gemakkelijk laten verklaren door zijn maatschappelijke achtergrond – welhaast het clichématige beeld van een verwend kind uit een gegoede familie):

   “Auch sein Opfer war ein gequälter Mensch. Er war ein schwergewichtiges Großmaul, dessen Familienname Erwartungen weckte und Frustrationen hervorrief. Er wollte ein großer Filmregisseur werden, aber seine Bewerbung an der Holländischen Filmakademie wurde abgelehnt. Also finanzierte er seinen ersten Kurzfilm selbst.

   1957 geboren, wuchs Theo van Gogh in einer der reichsten Städte der Niederlande auf, in einer riesigen Villa, umgeben von Büchern, Kunst, intellektueller Anregung, mit verantwortungsvollen und zugewandten Eltern. Die Welt war voller Möglichkeiten, und van Gogh wurde, anders als Bouyeri, so erzogen, dass er sie wahrnehmen konnte. Er hatte Energie und Ambitionen, aber er suchte auch nach etwas Einmaligem, etwas Persönlichem, das ihn antreiben und seine Karriere auf ungeahnte Höhen befördern könnte.”

   “Van Gogh führte auch einen privaten Guerillakrieg. Er schrieb persönliche Hassbriefe an seine Feinde. Er schrieb sie nachts unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain. Einer seiner Freunde brachte die Briefe zur Post oder gab sie persönlich ab.”

   “Viele seiner Freunde hat er verraten. Einige verziehen ihm, weil er charmant und großzügig sein konnte. Zuweilen hatte er beim Fernsehen gut bezahlte Jobs. Das Geld saß ihm locker in der Tasche, und er finanzierte damit auch seine Filme. Es gibt allerdings auch frühere Freunde, die ihn immer noch verachten.”

   “Van Gogh reduzierte jeden Menschen zu einer Spielpuppe in dem zerstörerischen und verzweifelten Drama, mit dem er vergebens seine wahre künstlerische Berufung zu finden suchte.”

   http://www.welt.de/debatte/kommentare/article133890086/Ich-habe-dem-Grossmaul-Theo-Van-Gogh-verziehen.html

  • @Schnijder en natuurlijk is hun grote bek en brutaliteit in wezen ook een uiting van een diepgeworteld “minderwaardigheids” gevoel!

   De Joden (dat zie je aan de onverminderde promotie van ALbert Einstein als het grote genie) haten de Goyim met name de Duitsers (zie NAchtboek van Anneke Frankenstein 😉 ).
   Tenslotte hebben de Duitsers in ieder geval de grootste componisten (waarvan Bach, de aller-aller-allergrootste) en geleerden, als mede technici (denk aan hun auto’s, tanks en panzerfausten 🙂 ) met niet in de laatste plaats Werner von Braun (weliswaar een Nazi) als een v.d. vele Duitse raketgeleerden.
   Idem doet Rusland niet onder voor Duitsland. Vooral wat de literatuur betreft staat Rusland zijn mannetje. (Dostojewski, Puskin [niet Putin], Gogol, Lermontow etc. en mijn schrijver: Paustovski!).
   Ach natuurlijk hebben wij blanken ook onze zwakke kanten en momenten, alleen al voor de Oranjes schaam ik mij diep..alhoewel wel vervangende…

 27. Her en der wordt wel degelijk melding gemaakt van Van Gogh’s geldgebrek, mislukte of moeizame subsidieverzoeken en zijn haastige wijze van films produceren (en daarmee de sterk uiteenlopende productiekwaliteit). Weliswaar moet de vraag worden gesteld of dit betrekking had tot zijn algemene financiële situatie of alleen waar het het produceren van films betrof.

 28. Misschien slechts een willekeurig feit, maar toch hier vermeld:
  “Ross noemt het kwalijk dat `vrienden en familie’ Van Goghs voormalige vaste cameraman Tom Erisman en zijn vrouw, actrice Renée Fokker, niet wilden toestaan bij de herdenkingsbijeenkomst of de crematie aanwezig te zijn.”
  http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/van-goghs-laatste-vriend

  Verder verscheen in 2012 nog een roman van Leon de Winter waarin Theo van Gogh figureert:
  “De roman begint met de moord op Van Gogh die zich fietsend geconfronteerd ziet met zijn moordenaar. De schrijver De Winter kruipt op onnavolgbare wijze in de huid van zijn natuurlijke vijand. In het voorportaal van de hemel wordt Van Gogh opgeleid tot beschermengel van Max Kohn, een onderwereldfiguur van joodse afkomst die met hartproblemen kampt. Hij ontving een ruilhart van de Amerikaanse priester Jimmy Davis, de hemelse mentor van Theo. En met deze eerste lijntjes die van de ene naar de andere persoon lopen, zijn we er nog lang niet. Leon, gescheiden van zijn echtgenoot Jessica, wordt verliefd op een dame die eerder een relatie onderhield met Max Kohn en Jimmy Davis. Kohn heeft zelfs nog een familiaire verbintenis met een bekend politicus die ook in het verhaal voorkomt. Piet Hein Donner en Geert Wilders spelen allemaal hun rol in deze roman die toch wel grotendeels draait om Leon de Winter zelf en het streelt de schrijver dat hij zichzelf met veel zelfspot portretteert.”
  http://postscriptum.nl/boekbesprekingen/ruud/leon-de-winter-vsv.html

  Bij Theodor Holman, ‘vriend van’, kan sprake zijn van een Joods-Indische achtergrond.

 29. Heel interessant topic en in deze (te) gekke(n) wereld is alles mogelijk, maar ik vraag me als nieuwbakken reageerder af hoe iemand niet dood kan zijn en nog in leven als deze voor dood op straat ligt en omstanders niet anders zagen dan een dode Theo van Gogh die niet meer bewoog. En zo lang kan iemand niet voor dood spelen en roerloos blijven liggen. Er kan natuurlijk een siliconen dummy zijn gebruikt, maar hoe tover je zo snel een schreeuwende van Gogh op straat weg en leg je vervolgens een dummy ervoor terug?

  • Als we spreken over een filmset, zijn de omstanders naar alle waarschijnlijkheid crisisacteurs en is het dus niet nodig om met een pop te werken. Er zijn immers verder geen beelden van.

   • Duidelijk, en er zijn inderdaad geen bewegende beelden of ander fotomateriaal, ook niet vrijgegeven door justitie en dat is ergens wel vreemd, maar zal om privacy redenen niet mogen van ome agent? Het enige wat ik nuchter kan bedenken is dat het 2004 was en menigeen nog geen camera op zijn mobiel had, maar één magere miezerige foto is wel heel mager.

    Maar blijft voor mij de vraag; “wie ligt er dan op de grond?” En hoe heeft men dan dit alles klaargespeeld? Waren er alleen acteurs op deze plek? Het lijkt me heel moeilijk regisseren van een fake moord op de dag midden in een drukke straat, ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar begrijp niet hoe men dit heeft klaargespeeld zonder getuigen zoals buurtbewoners of omstanders.

    Wat ik wel vreemd vind is de getuige die als enige één lullige foto heeft genomen vertelde wat hij zag…. “De maker van de foto is de 27-jarige Amsterdammer Aron Boskma. Hij maakte de foto met zijn mobiele telefoon zonder te weten dat het Theo van Gogh was; Dat las hij pas thuis op teletekst. Boskma nam het plaatje om zijn ooggetuigeverslag tegen zijn vrienden kracht te kunnen bijzetten. ”Ik was bang dat ze me anders niet zou geloven.”

    Zijn verhaal: ”Ik zat in mijn auto in de Linnaeusstraat te wachten voor het stoplicht, toen ik opeens pistoolschoten hoorde. Even later kwam een man over het fietspad aanstrompelen. Hij liep een fietsster omver, ging voor mijn bumper langs en stak de weg over. Aan zijn houding kon je zien dat deze man de dood op zijn hielen had. Ik zag op dat moment nog niet dat het om Theo van Gogh ging en dat hij al een gapende snijwond in zijn hals had.”

    Hij vervolgt: ”Meteen daarop rende er een man voor mijn auto langs naar de overkant, achter hem aan. Op de stoep had hij hem te pakken. Met twee gestrekte armen probeerde Van Gogh zijn belager af te weren. Op dat moment stak de man hem een Rambo-mes in de hartstreek.”

    Volgens Boskma was het een enorm mes, met een lemmet van circa 30 centimeter. ”Onmiddellijk daarna plantte hij ook het tweede steekwapen, een gekarteld soort koksmes, in het lichaam. Van Gogh zakte in elkaar. Ik besefte niet goed wat ik zag. Ik vond het merkwaardig dat de dader de messen direct losliet en ze niet uit het lichaam trok. Het was een beestachtige afslachting. Van Gogh is als een stier in de arena afgemaakt.”…

    Een gapende halswond die volgens Theo van Gogh zijn moeder zo diep was dat bijna zijn hoofd van zijn romp was gescheiden. Vreemd dat hij dan nog kon lopen en zich verweren en er geen drup bloed is gezien en zijn kleding redelijk schoon leek. Een getuige in een uitzending van SBS6 vertelde dat hij ongeveer hetzelfde tafereel heeft gezien en Theo van Gogh zelfs nog aan zijn hals heeft gevoeld of deze nog leefde, maar weer geen opmerking over bloed wat letterlijk uit zijn hals moet zijn gespoten en uit de gapende kogelwonden zijn gestroomd. Dat is zeker opmerkelijk te noemen, maar hoe men dit dan als een filmset heeft laten gebeuren is voor mij nog even een raadsel. Maar alles is mogelijk en niets hoeft te zijn wat lijkt.

   • Bij een filmset wordt meestal de hele set afgezet. Timing zal erg belangrijk zijn geweest en daarom moest alles waarschijnlijk snel, zodat niemand zich de details zou kunnen herinneren of iedere potentiële toeschouwer op afstand mogelijk gedacht kan hebben “dat heb ik net gemist“.

    Nota Bene: omdat er geen beelden zijn, kan er met de feitelijke uitvoering – qua tijd – gerommeld zijn. Kortom de omgeving zou kunnen zijn afgezet en de mensen en het verkeer kunnen zijn omgeleid of zijn tegen gehouden (op voldoende afstand) met de vermelding dat er iets ernstigs is gebeurd. Op dat moment kan men de scene gecreëerd hebben. Het zal hooguit wat mensen achter hun oren doen krabben op welk tijdstip ze nu egenlijk zijn omgeleid. Er hoeft hooguit een paar minuten tussen te zitten en door de omleiding ontstaat toch al verwarring. De rest van de aanwezigen op de plaatsdelict zal waarschijnlijk uit crisisacteurs hebben bestaan. En dan bedoel ik alle aanwezgen op het beelmateriaal dat er te vinden is.

   • Overigens: als je met crisisacteurs werkt en de straat al hebt afgezet, zulen er feitelijk geen echte schoten te hoeven zijn gelost. De acteurs hoeven slechts te melden dat ze die gehoord of gezien hebben. De onwetende omstander die pas aan komt fietsen, wandelen of rijden, zal in de veronderstelling leven dat ze die schotenwisseling net gemist hebben.

    Zo sprak een vriend van mij die afgelopen vrijdag ook mee was, een oudere buurdbewoner die geen schoten gehoord had.

   • Slechts ter vermelding:
    http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/39957/2008/10/30/Lieuwe-van-Gogh-hoorde-de-schoten-op-vader-Theo.dhtml

    Uit een ander artikel over het gebeurde:
    “Onder het viaduct in de Linnaeusstraat wachtte hij Van Gogh op. Die fietste daar iedere dag van zijn huis naar kantoor. Ter hoogte van het stadsdeelkantoor ging Bouyeri naast hem fietsen en schoot een paar maal op de filmmaker. Van Gogh vluchtte lopend de straat over maar zakte voor een geparkeerde auto in elkaar. Bouyeri liep achter hem aan, sneed met een kapmes een paar keer zijn keel door en prikte met een andere mes een dreigbrief aan Ayaan Hirsi Ali op de buik van het slachtoffer.
    Over het aantal schoten en de precieze volgorde van handelingen verschilden de omstanders van mening. Maar één ding viel ze allemaal op: de huiveringwekkende kalmte waarmee Bouyeri handelde. Na de moord liep hij rustig weg in de hoop in een shoot-out met de politie als martelaar te zullen sterven. Maar op de Mauritskade werd hij in zijn been geschoten en ingerekend.”
    http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Wie-vermoordde-Theo-van-Gogh.htm

   • Van Gogh moet toch echt tussen de twee auto’s door gelopen zijn. Hoe kwam hij anders op het fietspad? Dus [citaat] Van Gogh vluchtte lopend de straat over maar zakte voor een geparkeerde auto in elkaar. klopt per definitie al niet.

 30. Journaalbeelden 2 november 2004 http://www.youtube.com/watch?v=J-KQ0IKvbV0

 31. Maakt deze redenatie deel uit van de officiële uitleg? Er is geen bloed op de foto te zien, omdat wanneer deze wordt genomen de verwondingen pas zijn aangebracht. Of een bewering van soortgelijk strekking.

  Gelet op de volgorde van de handelingen lijkt dit niet waarschijnlijk
  “Daarna sneed Bouyeri met een groot kapmes, een zogenaamde kukri-machete, de keel van Van Gogh door.[1] Vervolgens stak de toen 26-jarige dader het mes tot aan de ruggengraat in Van Goghs borst.” (http://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_Theo_van_Gogh#De_moord)

  Steek in de borst is al zichtbaar op de foto (!).

  Het gebied bij de hals is minder goed te zien. Geen sporen van bloed.

  Volledige tekst onder http://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_Theo_van_Gogh#De_moord :

  “Op dinsdag 2 november 2004 fietste Van Gogh om half negen ‘s ochtends door de Linnaeusstraat te Amsterdam, op weg naar zijn werk. Toen hij voorbij het stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer reed, werd hij door Mohammed Bouyeri vanaf zijn fiets met een HS 2000-pistool onder vuur genomen. Van Gogh werd door enkele kogels getroffen. Ook twee omstanders werden geraakt. Van Gogh vluchtte naar de overkant van de weg. Ook onderweg schoot Bouyeri op Van Gogh. Die rende een of twee keer om een auto heen en zakte op het fietspad in elkaar. Hij riep nog om genade, om het niet te doen, om niet te schieten, en maakte afwerende bewegingen in de richting van de dader. Bouyeri schoot hierop van korte afstand, ongeveer een halve tot een hele meter, vijf kogels af op de liggende Van Gogh.[1][2][3] Van Gogh werd door in totaal acht kogels getroffen. Daarna sneed Bouyeri met een groot kapmes, een zogenaamde kukri-machete, de keel van Van Gogh door.[1] Vervolgens stak de toen 26-jarige dader het mes tot aan de ruggengraat in Van Goghs borst. Van Gogh overleed ter plekke. Met een kleiner fileermes stak Bouyeri een brief met een doodsbedreiging gericht aan Ayaan Hirsi Ali op het lichaam van Van Gogh.[4]

  Bouyeri gaf met enkele uitspraken direct inzicht in zijn motieven. Volgens twee getuigenverklaringen zou kort na zijn daad een omstander hebben gezegd: Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken, waarop Bouyeri antwoordde: Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat.”

  Reconstructie op
  http://www.nu.nl/weekend/3917179/reconstructie-laatste-meters-van-theo-van-gogh.html

  “D: 8:45

  Linnaeusstraat 89

  Ter hoogte van het stadsdeelkantoor wordt Van Gogh ingehaald door B., die van dichtbij het vuur op hem opent. Hij wordt door meerdere kogels geraakt. Ook twee omstanders raken gewond.

  E:

  Linnaeusstraat 22

  De gewonde Theo van Gogh steekt de straat over en valt daar op het fietspad op de grond. B. schiet vervolgens nog een keer op de liggende filmmaker en snijdt zijn keel door met een groot kapmes, dat hij daarna in de borst van het slachtoffer steekt.
  F:

  Linnaeusstraat 22

  Met het mes steekt B. een brief op het levenloze lichaam van Van Gogh. De brief is een doodsbedreiging aan het adres van Ayaan Hirsi Ali, die samen met Van Gogh de korte film Submission maakte, die de nodige kritiek leverde op de Islam.”

  Dan de volgende handeling, het vluchten :

  “G: 8:46

  Ingang Oosterpark

  Vervolgens loopt B. in alle kalmte de straat uit in de richting van het Oosterpark.”

  De handelingen van de moord daarmee teruggebracht tot een tijdsduur van één minuut?

 32. Hier een Duitse documentaire met op 2 minuten een (Turkse?) getuige en de getuige die twee! foto’s heeft gemaakt. De moeder op 4,25 zij vertelt hoe zijn hals is doorgesneden. http://www.youtube.com/watch?v=9wbfApBFygA

  De Kro heeft deze documentaire, waarbij de Turkse getuige vertelt dat er nog twee mannen waren en niet alleen een mohammed B. http://www.youtube.com/watch?v=RUObC1y76EI

  Hofstadgroep, moslimronselaars door en voor de CIA? En waarom werd Theo van Gogh uitgerekend vermoord op de dag van de Amerikaanse verkiezingen en gaf zijn moord door een moslim George Bush een goede zet in de richting om herkozen te worden. Misschien heeft de moord op van Gogh door een moslim zelfs de verkiezingen in de VS bepaalt die op deze dag veel op tv lieten zien over de moord.

  Opmerkelijk is ook dit verhaal en was dat alleen na de moord of ook voor de moord?…… ROTTERDAM – Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is in zijn tijd als wethouder in Amsterdam een contact geweest van de Amerikaanse autoriteiten. De Amerikanen zagen hem als één van hun beste moslimcontacten in Nederland.
  Dat meldt de NOS op basis van informatie uit Wikileaks-documenten.

  ‘Slechtst geïntegreerd’
  Na de moord op Theo van Gogh in 2004 wilden de Amerikanen zoveel mogelijk te weten komen over de Nederlandse moslims. De Amerikanen beschouwden de Nederlandse moslimgemeenschap als ‘het slechtst geïntegreerd’ van heel Europa.

  Studiereis
  De Amerikanen zochten contact met tientallen bekende en minder bekende moslims, vooral in Amsterdam: buurtagenten, journalisten, jongerenwerkers en de toenmalige wethouder Ahmed Aboutaleb.

  http://nos.nl/artikel/213029-ambassade-vs-zocht-contact-met-moslims.html

  Als het al een filmset of setup was dan heeft het meer om de hakken dan alleen maar een aanslag.

 33. Het is zeer onwaarschijnlijk dat als je rechts op de weg (linnaeustraat) fietst, vervolgens (ik neem aan links) wordt ingehaald door een man die al 2,3, 4 kogels in je lijf schiet (plaats en ernst verwondingen) dat je i.p.v. je fiets valt en ernstig gewond blijft liggen, gewoon opstaat of afstapt en vervolgens doodleuk schuin links (in de richting van de dader dus) de straat over steekt tussen 2 auto’s doorloopt ook nog even na al ettelijke messteken (en echt niet met een aardappelmesje) en dan op het fietspad aan de overkant neervalt.

  Ik zou zeggen: BUSTED!

 34. Het werd hier al genoemd http://www.martinvrijland.nl/2014/09/25/vult-gijs-van-der-westelaken-zijn-zakken-over-het-hoofd-vermoorde-theo-van-gogh/ en het heeft er alle schijn van : “Thomas Korthals Altes is vermoedelijk de zoon van voormalig minister van justitie Frits Korthals Altes.”

 35. Martin, bedankt voor dit artikel en iedereen bedankt voor de reacties. Ik ben al 33 jaar met een grote puzzel bezig en ik vond hier weer een paar stukjes die aardig goed passen 🙂 Nu alleen de oplossing voor de mensheid nog. Een hedendaagse Koning deed eens de volgende uitspraak: . . .Vreest hen daarom niet, want er is niets bedekt dat niet ontdekt zal worden, en verborgen dat niet bekend zal worden.  Mattheüs 10:26

 36. (quasi-)reconstructie in “Der Tag als Theo van Gogh ermordet wurde” http://www.youtube.com/watch?v=M2SUXxasRlU

 37. Hè, hè, er zitten nog meer mensen op te letten. Dacht dat ik de enige was. Petje af, Martin.

  http://letsrollforums.com/pim-fortuyn-hoax-t31020.html

  http://fakeologist.com/forums/topic/the-pim-fortuyn-quiz/

  • http://www.eenvandaag.nl/binnenland/29695/gesprek_met_de_zus_van_theo

   Het zelf-“interview” (Van Gogh versus Van Gogh) dat hier ook even getoond wordt, is ook een interessant gegeven.

   • Inderdaad, hij was al eerder bezig met dit soort fratsen.
    Van Gogh heeft als regisseur natuurlijk aan de lopende band moord en doodslag geënsceneerd.
    De ultieme joke en natte droom zou dan ook zijn om zijn eigen moord te ensceneren.
    En dat heeft ie denk ik gedaan, met medewerking van politiek, media en overheidsdiensten.
    Hij was waarschijnlijk ook wel toe aan een “new lease on life”; had het hier wel gezien.
    Hebben we het nog niet eens over belastingvoordelen.
    Ik sta er niet van te kijken als van Gogh, de broertjes Buch, en Fortuyn elkaar zo af en toe nog zien op Bavaria Radler Island.
    Of gewoon op het strand van Pattaya.

 38. Goed artikel samen met het andere artikel over Theo.

 39. Dit artikel is nog maar pas verschenen en geschreven door deze zelfde Amerikaanse Van Gogh biografen, die niet uitgaan van een zelfmoord
  http://www.vanityfair.com/culture/2014/12/vincent-van-gogh-murder-mystery

  Voor de perceptie, over de ontstaansgeschiedenis van het museum:

  Het Van Gogh Museum werd geopend in 1973. Het gebouw, ontworpen door de architect Gerrit Rietveld, huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en 750 brieven van de kunstenaar, alsmede diens verzameling Japanse prenten.

  De collectie was oorspronkelijk in bezit van Theo van Gogh (1857-1891), Vincents jongere broer. Bij Theo’s dood ging de verzameling over in handen van zijn weduwe, Johanna van Gogh-Bonger (1862-1925). Zij verkocht een aantal werken, maar hield een ensemble bijeen dat representatief is voor Van Goghs oeuvre. Na haar overlijden kwamen de kunstwerken in bezit van haar zoon, Vincent Willem van Gogh (1890-1978). Op initiatief van de Nederlandse Staat droeg hij de collectie in 1962 over aan de Vincent van Gogh Stichting.” http://vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=44408&lang=nl

  Johan van Gogh’s reactie op televisieserie over Van Gogh:
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/489665-rel-om-van-goghserie.html
  http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/3314353/2012/09/11/EO-dramaserie-over-Van-Gogh-beledigt-familie.dhtml

 40. Dupers delight, volgens urbandictionary.com : “After an individual has deceived someone and he cannot control the joy on his face.”

  Bij Michael Hoffman, het door hem gehanteerde begrip ‘Revelation of the Method’: “Revelation of the Method concerns mind control in the last stages and at a high level. When you tell someone what you are doing to them – murder, mayhem, kidnap, rape, you name it – and they do nothing to stop you or protect themselves, you have created a doubly enslaved subject. This part of the motivation for the occult processing of America through ritual murder etc. The Cryptocracy carries out “cereal” murder crimes attended by archetypal signs and symbols which the dreaming mind of the Group Mind groks at a certain level. Next they confess in the Videodrome that it is the police and the authorities who are behind the crimes. Then they let the whole stew percolate into the psyche of the masses until the next covert sting operation.” http://www.whale.to/b/revelation_method_q.html

  Zie verder http://downloads.umu.nu/Books/Michael.A.Hoffman.II–Secret.Societies.And.Psychological.Warfare.%5B1992%5D.pdf

 41. Bij de uitvaart werd dit lied gedraaid :

  Perfect day

  Just a perfect day
  drink Sangria in the park
  And then later
  when it gets dark, we go home

  Het eerste couplet geeft aan hoe helderziend iem is, want ik neem aan dat hij dat zelf ooit bedacht had(muziek keuze begrafenis). Als nabestaanden dit lied zouden uitzoeken komt het nogal vreemd over de titel “Perfect day”.

 42. “Dat was bij de moord op Fortuyn wel anders en daar zagen we wel bloed.”

  Misschien kwam dat ook wel uit een potje. Weten wij veel…

 43. Kijk ook eens in dit filmpje op 2.37 twee ingehuurde acteurs lachend het Parool lezen.
  Ostentatief, met sigaret in de hand. Een “Tevreden Roker”.
  Hoe snel krijg je zo’n krantje bij de drukker en verspreid?

  “Hij vluchtte niet eens”. Nee, natuurlijk niet. Was ook niet nodig.

  Toch wel humor, die Theo.

 44. Een mogelijk ander bedrog, de kwestie rondom de bewaking.

  Te lezen in http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/11/Beveiliging-Theo-van-Gogh-faalde-maar-niemand-zei-ooit-sorry-1633908W/ dat weliswaar een opiniestuk is:

  “Het stelsel van bewaken en beveiligen rammelde aan alle kanten. Daardoor was Volkert van der Graaf in staat om moeiteloos Pim Fortuyn te vermoorden. Dat zou Volkert nooit zijn gelukt als Fortuyn door de staat was bewaakt.”

  In een high-security mediapark (!).

  In de volgende alinea nog:

  “Hieruit trok de staat de nodige conclusies. Het systeem van bewaken en beveiligen werd herzien. Toch werd op 2 november Theo van Gogh vermoord. Hoe kon dat gebeuren? De Eenheid Bewaking en Beveiliging van de Nationale Coördinatle Terrorismebestrijding (NCTB) achtte zich wettelijk alleen verantwoordelijk voor het zogenoemde rijksdomein.”

  Artikel vervolgt met preciezere uiteenzetting over op welke terreinen bewaking van toepassing is.

  “Waarom is, ondanks alle aanwijzingen, de beveiliging van Theo van Gogh aan de lokale politie overgelaten? Waarom nam de NCTB onder leiding van oud-minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) niet de verantwoordelijkheid voor het coördineren van de veiligheid van Van Gogh?

  We moeten onszelf niet langer voor de gek houden en moeten de waarheid onder durven ogen te zien: Van Gogh kon worden vermoord omdat hij niet werd beveiligd. Beschikte hij over bewakers en vooral inlichtingenmatige ondersteuning bij de beveiliging, dan zou eventueel op 2 november de dood van Mohammed Bouyeri kunnen worden herdacht.”

  Bijna euforisch staat opgeschreven: “Van Gogh kon worden vermoord omdat hij niet werd beveiligd.”
  Kortom, men wordt geacht een bijzondere waarde toe te kennen aan het beveiligingsaspect, dat in feite een extra verhaalmotief vormt.

 45. Verder staat er:

  “Daarnaast is het zeer de vraag of Mohammed in geval van beveiliging van Van Gogh de moord überhaupt had gepland. Hij wilde eigenlijk Ayaan Hirsi Ali doden. Maar Ayaan was door de beveiliging een hard target geworden, dus moest Mohammed op zoek naar een soft target. En dat was Theo van Gogh.

  Dit is het pijnlijkste gedeelte van de waarheid van 2 november waarvoor politici noch ambtenaren verantwoordelijkheid hebben genomen. Pas in de zomer van 2005 werd onder druk van de publieke opinie en het parlement het stelsel van bewaken en beveiligen herzien.”

  Een voorlopige overweging bij Ayaan Hirsi Ali (initialen ‘AHA’. Werkelijke naam?):

  Over de kwestie rond de naturalisatie en het Nederlanderschap. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali#Nederlanderschap Deze was zogenaamd niet aan het licht getreden bij de gebruikelijke screenings vooraf aan haar aanstelling als fractiemedewerker bij de VVD en toetreding tot de Tweede Kamer? De kwestie speelt ook na de moord.

  Onder privé-leven http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali#Priv.C3.A9leven:

  “Hirsi Ali bevestigde op 17 maart 2010 in het televisieprogramma Pauw & Witteman dat ze een relatie had met de Britse hoogleraar, schrijver en televisiepresentator Niall Ferguson, die aan de Harvard Business School en de London School of Economics doceert.[27][28] Op 10 september 2011 trouwden Ferguson en Hirsi Ali in Boston. Ze beviel op 26 december dat jaar van een zoon, Thomas Hirsi Ferguson.[29] Op 25 april 2013 verkreeg ze het staatsburgerschap van de Verenigde Staten.[30] In mei 2013 schreef Ayaan Hirsi Ali in The Wall Street Journal:[31]

  De politieke islam maakte mijn leven in Nederland uiteindelijk onmogelijk. Ware het niet voor de politieke islam, dan zou ik bijna zeker nog steeds Nederlandse zijn.”

  • Getrouwd dus met een Joodse Harvard-historicus.

 46. “Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.”

  “Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?
  Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen (”Alleen jullie zijn mensen genoemd”). Zie ook Kerlthoth 6b onder sub-kop (”Oll of anointing”) en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden genoemd (‘vrouwtjes-ezels”).

  Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.

  Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?

  Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens (”listen”) gebruiken om een Gentile te misleiden.

  Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide bepleit?
  Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim herog (”Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden”).

  Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.”

  http://www.furorteutonicus.eu/2011/11/02/de-brieven-van-de-moordenaar-theo-van-gogh-werd-op-deze-datum-vermoord/

 47. Zo net op AT5 een reportage gezien over een getuige over de “moord” op Theo van Gogh. De ex-wethouder Pieter Hilhorst was ook aanwezig. De getuige liep naar Theo van Gogh. Hij zag dat de keel was doorgesneden. Hij voelde de hals en zei dat Theo morsdood is.
  Het is heel vreemd. Zo maar iemand die toevallig voorbij kwam en die een “vermoord” persoon de hals voelde. De getuige sprak niet over bloed of een bloed plas. Ook niet dat er veel bloed uit de keel kwam. Er lopen veel (slag)aders in de hals.
  Het lijkt net of hij een script repeteerde.

 48. En wie A zegt, moet ook B zeggen.

  De “moord” op Fortuyn is waarschijnlijk ook op eenzelfde wijze geënsceneerd, door Theo, met medewerking van politiek, media en overheidsdiensten. Op een afgesloten mediapark was zoiets nog veel makkelijker te doen.

  Luister ook nog eens naar hoe de moord toen werd aangekondigd, door acteur Harmen Siezen van het NOS-journaal.

  Politie krijgt nieuw veiligheidsvest dat hen moet beschermen tegen messteken en kogels uit lichte vuurwapens.
  Dan: Fortuyn neergestoken of neergeschoten. O, wat een toeval.
  En vervolgens die verwisseling van de band bij 2Vandaag, waarbij we Thom de Graaf in beeld krijgen bij kabouters in een kleuterklasje.
  Je moet de aanwijzingen wel willen zien. Of anders gewoon in sprookjes blijven geloven.

  • “Ik erken dat ik op 6 mei 2002 te Hilversum [slachtoffer] heb doodgeschoten.
   Ik erken dat ik op 6 mei 2002 te Hilversum [slachtoffer2] heb bedreigd met een vuurwapen.
   Ik erken dat ik op 6 mei 2002 te Hilversum een vuurwapen bij mij had.”

   http://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/4841-v-d-graaf-zeven-kogels-in-t-wapen.html

   “Ik zoek geen toevalligheden, maar de hoeveelheid die ik onderschep vind ik bijzonder en als merkwaardig te bestempelen. Vandaag is het 8-11-2004. Morgen op 9-11 is Theo van Gogh’s afscheid. Op die datum viel in 1989 de Berlijnse Muur. Op het Amerikaanse 2001-9-11 vielen de WTC torens. 9-11 is tevens Amerika’s alarmnummer. Het alarmnummer van Europa is 11-2. Laat Van Gogh op 2-11, 911 dagen na Pim Fortuyn, vermoord zijn. Fortuyn was 54 jaar oud toen hij op 6/5 werd omgebracht. Laat de som van 5+4 en 6+5 weer op 9-11 uitkomen.

   Laat mijn vader 2004-9-11 gestorven zijn. Die Berlijnse muur viel dus 15 jaar geleden. De lijst Fortuyn was no. 15. 1+5 is 6: het getal van de mens. Om 6 minuten over 6 werden op de 6e dag van de maand door een schutter uit dezelfde plaats als waar ik woon 6 kogels op Fortuyn gemikt: 1+5 raak. 6 Minuten later verschenen 6 agenten in 6 kogelvrije pakken bij Fortuyn en werd meegedeeld dat hij 6 weken later begraven zou worden. Wat met al die zessen. Lees Op.13:18. Maar 666 is de hoeveelheid goud die de koningin van Sjeba jaarlijks in talenten gaf aan koning Salamo. Dat goud is verwerkt in een schat die ligt op Golgotha en de verwijzing daarnaar is in Hebreeén 9:11. Ongelooflijk? Toevallig? Opmerkelijk? Merkwaardig? Ik moest dit even kwijt.”

   http://www.12forum.nl/forum/bericht.php?ID=269&tID=110&fID=1

 49. Van welke loge was Fortuyn (officieel Fortuijn) lid?

  “Balkenende I (CDA, LPF en VVD) is met de chaotische LPF, stuurloos zonder Pim Fortuyn, geen lang leven beschoren. De drie partijen stemmen tijdens de korte samenwerking wel in met deelname aan de JSF. Pim Fortuyn was lang tegenstander geweest, maar was vlak voor zijn dood overstag gegaan na een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur. Na de moord op Fortuyn zegt diens opvolger Mat Herben een ‘voorzichtig positief standpunt’ in te nemen.”

  Dit is alsnog mogelijk (vetgedrukte passage)

  Pro-JSF standpunt geuit in een radio 1-interview.
  http://www.youtube.com/watch?v=W_ur5K54qT0
  http://www.youtube.com/watch?v=i79oZ-BzKeU

  “Business Class (2002) – praatprogramma van presentator Harry Mens. Van Gogh verzorgde hierin een column die al na twee keer door RTL 5 werd geschrapt omdat hij LPF-fractievoorzitter Mat Herben had beticht van het aannemen van steekpenningen.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28regisseur%29

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2778017/2002/09/21/LPF-eist-50000-euro-van-Theo-van-Gogh.dhtml

  De “officiële” complottheorie m.b.t. de moord op Fortuyn werd eveneens naar buiten gebracht in een uitzending van BNN.

 50. Meer “offiële” complottheorie (“Tomas Ross”) https://www.youtube.com/watch?v=c6bBa8ctX9I#t=191

  Ook op de wikipedia-pagina over de BVD http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Veiligheidsdienst , valt te lezen : “Rita Verdonk was van 1996 tot 1999 directeur Staatsveiligheid bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Daarnaast werkten zowel de vader van Theo van Gogh als van Tomas Ross bij de BVD.”

  • Thomas Ross is een BVD (AIVD dus) patsy die de complotkant in mag vullen.

   • Ja, vandaar dat we spreken van “officiële” complottheorie.

 51. Over (mogelijk) geënsceneerde ontvoeringen.

  “De ontvoering van Caransa was de eerste ontvoering van een bekende persoon in Nederland en was de inspiratie voor de ontvoering van Freddy Heineken in 1983.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Maup_Caransa#Ontvoering

  “De zaak Caransa sleepte zich jaren voort, namen van betrokkenen waren bekend, maar uiteindelijk werd niemand gearresteerd. De ontvoeringszaak had vele frappante overeenkomsten met de ontvoering van Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983, en via de crimineel Piet Clement ook een directe verbinding daarmee. Meerdere malen werd niet in het onderzoek ingegrepen door de toenmalige hoofdcommissaris Th.C.J. Sanders na informatie van de Duitse advocaat Rudi D. in 1978, van de hasjsmokkelaar Robbie Koning in 1979, van de onroerend goedhandelaar Pim Evers in 1979 en van twee journalisten van de Telegraaf in 1981 (de Vries 1985).
  Toorenaar concludeerde in 1985 dat bij de ontvoering van Caransa wel enorme belangen op het spel moesten staan. Volgens informanten van geheim agent Slobodan Mitric was de verklaring hiervoor dat de ontvoering door Caransa zelf in scène was gezet (De gouden tip, Slobodan Mitric 2008). Bovendien zouden bij de ontvoeringszaak functionarissen van Nederlandse geheime diensten betrokken zijn die deel uit maakten van een misdaadorganisatie die later achter tientallen raadselachtige verdwijningen en onopgeloste liquidaties in de Nederlandse onderwereld zat. Als bovenwereldcontacten van de organisatie werden in dit verband onroerend-goedhandelaar Caransa, Tweede Kamerlid kolonel Ad Ploeg, biermagnaat Freddy Heineken, de grootste textielhandelaar van Nederland en een Nederlandse miljardair genoemd. Als dubbelagenten binnen het misdaadsyndicaat golden meesteroplichter ‘Heer’ Olivier, onderwereldbaas ‘Dominee’ Bruinsma en wapenhandelaar ‘Pistolen Paultje’ Wilking.”
  http://degoudentip.blogspot.nl/2008/10/politile-corruptie-in-nederland.html

  “De ontvoering van Heineken in 1983 was goed geënsceneerd en goed getimed. Je moet het niet alleen vormgeven, je moet het lange tijd kunnen uitvoeren, ook mentaal. Het was werk van doorgewinterde criminelen. Gelukkig zijn ze gepakt. Ik heb er geen respect voor, maar het was wel knap.”
  http://www.camilleri.nl/2011/10/politiechef-over-heinekenontvoering-knap-gedaan/

  “Croiset zette eigen ontvoering in scène
  Joodse acteur stuurde zelf dreigbrieven

  AMSTERDAM – De joodse acteur Jules Croiset heeft verzonnen dat hij in december in België door Nederlandse fascisten werd ontvoerd. Hij heeft zelf alles in scène gezet. Ook is hij verantwoordelijk voor een valse bom-melding tijdens het theaterstuk “Het vuil, de stad en de dood” van R. W. Fassbinder in Rotterdam. De verslagenheid in joodse kringen is groot.”
  http://www.digibron.nl/search/detail/012e922141ff76c460c8d5de/croiset-zette-eigen-ontvoering-in-scene

  “Bende-Haemers hield politicus dertig dagen in Frankrijk vast

  Wat zegt u de naam Paul Vanden Boeynants? U hoeft de Slimste Mens ter Wereld niet te zijn om spontaan de woorden premier, VDB, pijp, ontvoering en trop is teveel te noemen. Op 14/01/2009 is het precies twintig jaar geleden dat de voormalige premier en ex-minister van Defensie door de bende-Haemers gekidnapt werd.

  Kan iemand zich in 2009 voorstellen dat Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene of Yves Leterme – net als Paul Vanden Boeynants allen christendemocratische ex-premiers – door een gangsterbende ontvoerd zouden worden? Nauwelijks. Waarom leek zoiets in 1989 bij de Brusselse slagerszoon en toppoliticus dan wel aannemelijk? Ons land was in de jaren tachtig toen wel wat gewoon. Maar toch.

  Het werd nog erger: terwijl de minister van Staat halfnaakt lag vastgeketend in een vakantiewoning in het Noord-Franse Le Touquet, begonnen speurders en media in zijn thuisland te twijfelen aan de echtheid van zijn ontvoering. Kon het niet dat Vanden Boeynants – tegen wie een procedure liep om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen – zelf zijn ontvoering geënsceneerd had? De vraag stellen was ze beantwoorden.”
  http://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?id=593

 52. Het is een kleine wereld: “Voor alle duidelijkheid, er zijn pedofielen en er zijn pedoseksuelen. Beiden hebben een seksuele voorliefde voor kleine, minderjarige kinderen, vaak van dezelfde sekse. Jongens dus. Je zal er maar mee zijn geboren. Ik heb Boudewijn Büch gekend die er behoorlijk last van had en zichzelf bewonderenswaardig bedwong wat dat betrof. Ik heb het niet over hem en de zijnen, ik heb het over pedoseksuelen die kinderen misbruiken en over de criminelen die die kinderen leveren.”
  http://www.hebban.nl/crimezone/artikelen/tomas-ross-welkom-in-de-hel

 53. De zogenaamde aanslag op op Koninginnedag 2009, ook hier veroorzaakte “Tomas Ross” ruis:

  “Op 14 april 2010 kwam in het nieuws dat schrijver Tomas Ross, op basis van een niet nader bekende informant, tegenover Story beweerd had dat Tates in 2003 als beveiliger van Villa Eikenhorst op staande voet ontslagen zou zijn toen in de media foto’s van de villa waren verschenen. Het beveiligingsbedrijf waar Tates voor gewerkt zou hebben was juist ingehuurd om dat te voorkomen. De Dienst Nationale Recherche reageerde namens het landelijk parket hierop met de mededeling dat Tates in de genoemde periode bij een tankstation gewerkt had, waardoor het bericht niet waar zou kunnen zijn.” http://nl.wikipedia.org/wiki/Karst_Tates#Speculatie_over_werkverleden_bij_prinselijke_villa

 54. “Gefaciliteerde” informatie.
  Bij Ine Veen, ‘Moord namens de kroon’: “Fortuyn zou zijn neergeschoten door een Libanese huurmoordenaar die betrokken was bij een complot van bepaalde kringen in Nederland die bang waren voor een verkiezingsoverwinning van de politicus.”
  http://www.ninefornews.nl/video-moord-op-pim-fortuyn-geniaal-complot

  Over het laatste boek van Mitric, getrouwd met de Joodse kunstenares Iris de Vries, is hier al iets geschreven.

  In dezelfde categorie http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Siebelt

  https://www.google.nl/search?q=micha+kat+gezonde+roker&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=hppgVK3vIIOvOq7cgOgP

  Going in circles.

 55. “Voor hetzelfde geld was het een filmopname geweest” (2.47)

  http://www.at5.nl/tv/straten-van-amsterdam/aflevering/16273

  • “Hij was blauw en ik herkende niet meteen Theo van Gogh erin…”
   Waar was het bloed?
   En vervolgens belt hij natuurlijk als eerste de wethouder van wie hij blijkbaar het telefoonnummer op zak had.
   Geloofwaardig verhaal toch?

 56. Boeiend. In deze was ik naif. Alhoewel de man bij mij instinctief weerzin opwekte door zijn schofterig taalgebruik.

  Jullie bijdragen lezend, moest ik denken aan wat ik gisteren tegenkwam. Andere opzichte leugens van onze corrupte Regering en Hoernaille.

  ‘t een zijpad – maar wel 1 die verbinding legt met de leugens (complottheoriën over Moslims (aboutaleb), Turken (Ascher), Russen (Timmermans).
  Geen van allen, ook maar 1 woord over de grootste entiteit van georganiseerde misdaad ter wereld: de JoeSA.

  De onderzoeksraad voor Veiligheid, zou de onderste steen boven gaan halen in de Ukraine.

  Als je nog naïef bent, wil je zoiets wel geloven.
  Aanleiding om daar eens in te duiken.
  Báf: –> ‘Good old’ Tjibbe. Tjibbe Joustra ..

  Waarom die?
  Immers brokkenmaker op LNV, brokkenmaker bij het UWV, nutteloos sujet bij de Nederlandse anti-terreur cel.

  Begint een vermogen te laten verspijkeren alvorens zijn werkkamer (voor 3 dagen per week) meneer naar de zin is. Een peperduur transportmiddel, met sjofeur. De crisis, ontslagrondes, loonsverlagingen, e.d. gaan meneer geheel voorbij. Alsmaar hoger, meer, beter; sky is the limit.

  Op voorhand gaan berichten de persen op dat het onderzoek zeker lang zal duren.. (al dermate veel feiten zijn bekend, dat overtuigend en sluitend bewijs al lang beschikbaar is om de betreffende personen per direct te vervolgen en veroordelen).
  Maar nee, lang onderzoeken. (zorgvuldigheid suggererend). Tegendeel zal blijken.
  Het patroon tekent zich nu al af van in kaart brengen welke ‘exhibits’ aan elkaar geknoopt kunnen worden, en welk script daarom heen kan worden gefantaseerd.
  Om natuur weer met de meest fantasische complottheorien te komen als sucesvol is gedaan met het Al Qaeda, IS – complot. En het complot van de Russen, of de Islam tegen het Westen.

  De ware opdrachtgevers gaat Tjibbe niet in zijn rapport opnemen. Uitgesloten. De geloofwaardigheid van de man – met zijn ‘staat van dienst’ is nul.

  in 2004, even voor de moord op Van Gogh, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) aangesteld. Het werd Tjibbe Joustra, de man die bij zijn ontslag bij het UWV had bedongen binnen een jaar weer een vette overheidsbaan in de schoot geworpen te krijgen. Eigenlijk was Joustra dus een pion die nog ingezet moest worden en excuus-terrorismebestrijder werd. Overigens moet gezegd dat hij niet incapabel was.
  Desondanks namen de AIVD en de MIVD hem niet serieus. Bovendien was hij een bedreiging omdat hij een deel van hun macht naar zich toetrok. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/04/van-gogh-beschermt-door-stagiair
  Joustra zelf werd wegens grof wanbestuur over de schandalige inrichting van zijn werkkamer op het UVW ontslagen.

  Een zijstapje, maar wel 1 met links naar de besproken intriges.
  En maar wijzen naar complottheorien, naar dé vijand. Dan weer moslims, russen, turken – terwijl ondertussen de subversie binnen onze eigen overheid nét toevallig helemaal nooit in beeld was gekomen.

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close