Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Egyptische symboliek, Babylonische symboliek, Vrijmetselaars symboliek, Saturnus en Satanisme

Egyptische symboliek, Babylonische symboliek, Vrijmetselaars symboliek, Saturnus en Satanisme

Om te beginnen is het belangrijk te vermelden dat de symboliek die binnen geheime genootschappen terug te vinden is, hoofdzakelijk Egyptische symboliek is. Het meest sprekende voorbeeld is wel de piramide op het one dollarbiljet. En Egyptische symboliek vormde de basis voor Babylonische symboliek. Deze symboliek is ook terug te vinden in bijvoorbeeld de katholieke kerk, maar ook in de Islam. Ook vinden we deze Babylonische symboliek gewoon vandaag de dag om ons heen. Zo is het hoofdkantoor van de Europese Unie 1 dag in de week op vrijdag in Straatsburg. Ritueel gaan wekelijks alle EU medewerkers iedere week naar dat gebouw dat de onafgebouwde toren van Babel representeert. Zij doen dus feitelijk mee aan de Babylonische symboliek die weer refereert naar de Egyptische symobliek van de zonnegodaanbidding (Aton-Ra aanbidding)

Het oog in de punt van het dollarbiljet boven op de piramide representeert het oog van Aton-Ra. Aton-Ra was de “god” die vereerd werd door farao Akhenaton en Nefertiti in de Aton-Ra aanbidding. Michael Tsarion is iemand die beweert dat Akhenaton en Nefertiti de donkere kant van de zon aanbaden. Waarbij hij met een mooi verhaal komt dat dit in feite het opkomende licht uit het Oosten representeert. Dan geeft hij er een draai aan dat dit opkomende licht in het Oosten het luciferisme representeert en dat luciferisme in de loop der jaren verkeerd geïnterpreteerd is. Hij noemt Jezus dan ook de ware lucifer. Dit verdraaide idee kan mooi worden gebruikt om het katholicisme een positief imago te geven. Verderop in dit artikel zult u ontdekken dat het tegendeel waar is.

In werkelijkheid is de Aton-Ra cultus gebaseerd op Saturnus aanbidding. De Ra aanbidding van Akhenaton en Nefertiti staat namelijk daadwerkelijk voor aanbidding van “de donkere zon”; ook wel “de zwarte zon” genaamd. En de zwarte zon is een andere benaming voor Saturnus. Waarom wordt Saturnus de zwarte zon genoemd? Welnu dit refereert aan de zogenaamde ‘Golden Age of Saturn’ of te wel het tijdperk van Saturnus, waarbij er sprake zou zijn van een periode waarin Saturnus de centrale zon was van een zonnestelsel. Er zou sprake zijn van de grote botsing van twee zonnestelsels, waarbij onze huidige zon zijn huidige positie ingenomen zou hebben. Door deze “grote botsing van stelsels” zou Saturnus zijn gemarginaliseerd tot een planeet.

Een Babylonische priester genaamd Berosus (niet te verwarren met de jezuït Barosso van de EU) schreef zo dat de planeten ooit in een andere samenstelling stonden. Ook in de Sumerische kleitabletten wordt hier over gesproken, maar dan in een iets andere variant. Ook Plato sprak van een periode waarin de planeten de hemelen regeerden vanuit een ander opstelling.

De vraag die we misschien vooral zouden moeten stellen is waar al deze sterren/planeten-aanbidding op is gebaseerd? Waarom zou je een zon überhaupt willen aanbidden? Wat heeft dat voor nut? Daar zijn wij toch te nuchter voor? Die Egyptenaren waren misschien gewoon een beetje gek. Wellicht heeft hun aanbiddingsdrang te maken met de verschillende “goden” die deze planeten onder hun hoede hadden. U moet dan vooral denken aan de Annunaki, of te wel de goden; de Nephilim. Volgens de Sumerische kleitabletten waren deze Nephilim, deze “ruimtereizigers” degenen die ons bouwden als werkras. De farao’s waren mogelijk de regenten die door deze Nephilim over de mensheid werden aangesteld. Zij kenden dus (mogelijk) de werkelijke energetische hogerdimensionale krachten die achter deze “goden” schuil gingen.

paus_saturnusFarao Akhenaton en zijn mooie vrouw Nefertiti aanbaden dus naar alle waarschijnlijkheid deze zon Ra. Dit was echter niet de zon zoals wij die kennen, maar de zon Saturnus uit de oude planetaire opstelling van voor “the great cataclysm”. En die Saturnus-aanbidding vinden we heden ten dage in eigenlijk alle wereldreligies terug. Ook de paus staat vaak afgebeeld met de zon op een staf in zijn hand (let op de zwarte ring om de zon). De zwart geworden zon Saturnus wordt vaak symbolisch weergegeven als de zwarte kubus, of de zwarte box. Dit is de zwarte doos die orthodoxe joden op hun voorhoofd dragen, maar mogelijk ook de zwarte kubus in Mekka waar de gelovige moslims omheen cirkelen.

Vrijmetselaarssymboliek is doorspekt met Egyptische Akhenaton symboliek. Deze symboliek refereert dus, net als in alle religies wereldwijd naar de Aton-Ra aanbidding. Dit draait om Saturnus-aanbidding; de aanbidding van de verdreven zon. En we weten allemaal dat volgens de Bijbel de Satan uitgebannen werd uit de hemelen. Satan is dus de verdreven zon die de positie van de huidige zon weer in zou willen nemen. Het satanisme staat dus voor de oude zon die door de huidig zon van zijn positie verdreven is; “God wierp Satan en zijn gevallen engelen uit de hemelen.

Aangezien de katholieke kerk met haar achter de schermen regerende jezuïeten-orde gebaseerd is op deze masonische (vrijmetselaars) symboliek en dit weer gebaseerd is op de Egyptische symboliek die kan worden gekoppeld aan Akhenaton en Nefertiti en de aanbidding van de verdreven zon (Saturnus, Satan), kun je dus met een gerust hart stellen dat het katholicisme in zijn diepste wezen Satan verering (Saturnus) is.

Dat dit stiekem voor alle religies wereldwijd geldt, is iets te veel om in 1 artikel over uit te wijden, maar let u vooral op de zwarte kubus. Het zwart gecombineerd met rood staat voor de dood van deze zon. De cultus die de hele wereld regeert vanuit deze geheime genootschappen is volledig gebaseerd op Saturnus aanbidding en zij verwachten de terugkomst van de zonnegod Saturnus.

Als we dit alles echter beschouwen vanuit onze driedimensionale-vijfzintuigelijke waarneming, is het eigenlijk totaal niet te bevatten. Je zou het “waanzin” kunnen noemen. Hoe kun je nou spreken over planetaire verschuiving en planeten die door “goden” beheerst worden? Als we de zon beschouwen als een plasmabol en als we de planeten beschouwen als massief en rekening houden met de natuurwetten zoals wij die kennen, is dat inderdaad een beetje surrealistisch. Als we er rekening mee houden dat er hogere dimensies bestaan en dat hetgeen wij zien slechts een reflectie is binnen onze dimensionale waarneming, krijgen we daar misschien een andere voorstelling bij. Zijn dat misschien de geheimen die deze “geheime genootschappen” binnen hun gelederen overdragen? Staat de Nefertiti van de organisatie Frontier dus heimelijk symbool voor satanisme?

Bron linkvermeldingen: Frontierworld.nl

468 ad

84 Comments

 1. Eén van de meest in het oog springende gevallen van de zwart-met-rood symboliek: de “Queen’s Guard” van Buckingham Palace (van de beroemde 45 minuten durende “wisseling van de wacht”-ceremonie).

 2. En laten we het geldpakhuis in de vorm van een kubus van Dagobert Duck niet vergeten. Hoewel deze in de strip niet zwart is maar grijs, is het de bedoeling dat geld het nieuwe geloof zal worden en de plaats zal innemen van de religies over de gehele wereld. Net als religie, houdt geld de mensen ook gevangen, daar het huidige geldsysteem is gebaseerd op schuldaanvaarding.

  Ons moderne onderwijssysteem is in feite niets anders. In de VS krijg je na het halen van je diploma niet voor niets een hoofddeksel op met een vierkante plaat… meestal zwart. Deze wordt in het Engels een “mortarboard” genoemd. Wanneer je een gebouw aan het bouwen… metselen bent, dan heb je een vierkante plaat om je mortel (cement) op te doen. Deze plaat komt dus van de “vrij”metselaars en zij laten hiermee zien, dat zij je in een hokje of kubus hebben weten te krijgen. In het onderwijssysteem leer je immers onderdeel te worden van het systeem dat de mensheid in gevangenschap houdt. Het laatste wat de machthebbers zouden willen, is dat je van jongs af aan wordt geleerd in groepen autonoom te leven en dat je je geen grond kunt toe eigenen; je kan slechts grond gebruiken zolang je leeft. Het is dan ook triest en hilarisch dat bij het speculeren met grond mega bedragen worden verdiend. Hoe lang pikken we dit nog?

  Zo… toch misschien maar weer naar GTST kijken en wat Beyonce nu weer heeft aangetrokken…

  Oh… trouwens… die zwarte Zorro kostuums, die ze in de rechtbank aan doen om daar zogenaamd neutraliteit mee aan te tonen, dat is ook allemaal saturnus verering.

  • En vergeet het hoofdkantoor van de NSA niet 😉

   • Vet stuk Martin . Mocht je een keer tijd hebben dan is de serie : The Arrivals absoluut de moeite waard.

    https://www.youtube.com/watch?v=U8W77RQi2ms

    Deze serie’s bestaan uit 51 afleveringen van 10 minuten ieders waaronder een intro en een outro

    91. De Zon (A-Shams)

    In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
    1. Bij de zon en haar licht,

    2. En bij de maan als zij deze volgt,

    3. En bij de dag wanneer hij dezs onthult

    4. En bij de nacht, wanneer hij haar bedekt,

    5. En bij de hemel en de schepping er van.

    6. En bij de aarde en haar uitgestrektheid,

    7. En bij de ziel en haar volmaaktheid,

    8. Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is,

    9. Voorwaar, geslaagd is hij die haar loutert

    10. En voorzeker hij gaat te gronde die haar te gronde richt.

    11. De Samoed verloochenden de boodschap in hun opstandigheid.

    12. Toen de ongelukkigste onder hen opstond,

    13. Zeide de boodschapper van Allah: “Laat de kamelin van Allah vrij in haar drinken.”

    14. Maar zij verloochenden hem en verlamden haar, daarom vernietigde hun Heer hen volkomen om hun zonden en maakte het land met de grond gelijk.

    15. En Hij vreest de gevolgen hiervan niet.

 3. We moeten deze symboliek niet overschatten. Dat wil niet zeggen dat het niet gigantisch gebruikt of beter gezegd misbruikt wordt om de meest sadistische en onmenselijke perversiteiten achter te verbergen.

  In wezen weet niemand, maar dan ook niemand hoe de wereld hoe de natuur precies in elkaar zit. De wetenschap weet het niet maar ook al die geheime of quasi geheime genootschappen, vrij metselaars, gevange timmerlieden, zon of maan aanbidders niet. Niemand dus.

  Er bestaat geen geheime kennis die leidt naar de bron des levens, de almacht of kennis hoe en wat het heelal in elkaar zit.

  Wel hebben ze kennis van elkaar(chantage) kennis en ervaring met en van sadisme, van dood en verderf van angst van kinderangst etc. Let wel deze kennis geeft ze macht maar meer ook niet. De rest hocus pocus wel pure “Horror Pocus” , zou ik zeggen.

  Ik zie zuiver als kinderachtige zij het wel zeer gevaarlijke en illegale jongens-klupjes, waar het handig is om bij te horen zodat je daar je geheime perverse behoeften en fantasieen kunt uitleven met als voordeel dat je niet gestraft wordt(kan worden) en nog geld/macht toekrijgt.

  De massa, de grote massa heeft dat helaas niet door, want gehersenspoeld en arm als ze zijn c.q. worden gehouden hebben ze nog de illusie van wet en recht en vooral het idee dat de Overheid er voor hen is, wat ook zo zou moeten zijn maar niet zo is. Zij/wij zijn er voor de rOVerheid, wij zijn er met onze kinderen om door deze zogenaamde Egyptische perverse slangen misbruikt en uitgezogen te worden.

  Een ding is wel zeker: Ik gebruik niet graag Engels als wij daar gewoon NEDERLANDSE termen voor hebben, maar “deep down” zijn wij mensen met gevoel en solidariteit naar onze soortgenoten. Wolven eten elkaar ook niet op.
  Ook hebben we las ‘mens’ meer behoeften of eigenschappen dan alleen maar het stillen van honger, seks en geweld ontwikkeld. Namelijk mededogen, liefde en verwondering. (E.e.a. niet in volgorde van belangrijkheid).
  Onze gevoelens verder vormggeven in ons leven de kunst kunnen we in het daglicht doen, de schadelijke perverse gevoelens kunnen dat niet.
  Daarom moeten deze vrij metselaars, egyptisch incestueuze afstammelingen, skull&bones jochies altijd in het duister opereren. Daarom aanbidden ze de duistere de nachtgoden en in hun perversiteit en psychopathie gaan ze zelfs zo ver als de Zon de zonnegod Ra met het duistere van de mens te associeren. Je moet er maar opkomen 😉

  Mensen blijf menselijk.
  O ja “deep down” ik heb het: “in de kern” of “in ons diepste wezen”
  make your choice …..Aiiiiiiii

  • Het is wel degelijk bekend ‘hoe de wereld in elkaar zit’ en hoe wij als mensen daarin moeten staan, inclusief de levensbron en hoe we ons daarmee moeten verhouden.

   De diepgaande, letterlijk millennia oude social engineering/conditionering om ons gewaarzijn daarvan te onthouden is het meest fundamentele front in de Grote Oorlog.

 4. Alles heeft een geschiedenis over hoe het allemaal begonnen is en zich vanaf toen steeds verder ontwikkeld heeft.

  Verlichting (stroming)

  https://uc.99kk.eu.org/0/?url=Z25pdGhjaWxyZXZfZWRfbmF2X2tyZXBkaml0X3RlSC9pa2l3L2dyby5haWRlcGlraXcubG4vL0EzJXB0dGg=

  Wie een keer een bezoek brengt aan Franeker moet eens het planetarium van Eise Eisinga bezoeken.
  Deze behoorde ook tot die wereld van verlichte.
  illumanati= verlichte
  Deze Eise Eisinga kreeg er zelfs koninklijke onderscheiding voor.(broeder van de orde van de Nederlandse Leeuw)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eise_Eisinga

 5. Niet te vergeten de ley lijnen.Rick Clay schreef er jaren geleden ook veel over.Of Rick Clay daarom vermoord werd blijft giswerk net zoals bij Bill Cooper.Officiele rapporten over hun doodsoorzaak kunnen net zo goed in scene gezet zijn.

  May 1st, during Beltane and the New Moon the elite cabal will be grounding LOW vibrating FEAR-BASED energies through powerful ley line nodes into the ley lines to keep on enacting the Faraday Cage!

  Ley-line nodes have vertical (wormholes/pillars of light) input from other star systems to enact the codes/open dna/knowledge and therefore we remember the knowledge we gained in higher dimensions.

  http://deathraywish.wordpress.com/2014/04/30/popes-ninth-circle-third-force-vatican-occult-connections-and-the-hadron-collider/

 6. Nog zo’n voorbeeldje van de illuminati brainwash

  Xanadu

  http://www.youtube.com/watch?v=–I8NguuJho

  http://dc.wikia.com/wiki/Madame_Xanadu_(New_Earth)

  Xanadu is ook een film die volop heeft gedraait in bioscopen (1980)wereldwijd

  De illuminati heeft zo en gebruikt zo nog steeds de film en muziekindustrie om het grote publiek te brainwashen om zo het grote publiek voor te bereiden op de anti christ die de illuminati zelf voort zal brengen.
  De anti christ wil niets liever dan in de Tempel van Jeruzalem te zitten om zichzelf als God uit te roepen.
  Daarom zal de grote eindverdrukking/oorlog zich ook het meest afspelen rondom Israël.
  De xanadu kaart komt hier in dit rijtje ook voor:

  http://reptilianilluminati.wordpress.com/tag/xanadu/

 7. Goed Artikel Martin! FrontierWorld is weer gelinkt met de New Age Movement. Deze movement heeft het vaak over verlichting , accension , the New Age en dergelijke. Helena Blavatsky en Alice Bailey zijn ook de grote inspiratie bronnen voor de New Age Movement. Helena Blavatsky was een grote inspiratie voor Hitler, vandaar de Arische ras en Atlantis. Alice Baily had ook een Uitgeverij genaamd Lucis Publishing en Lucis Trust. Als je de Logo bekijkt dan zie je ook de opgaande zon.

  http://www.lucistrust.org/

  De Zeitgeist Movement is ook de NWO aan het promoten. Als je de bron informatie ziet van Zeitgeist , kom je de zelfde namen tegen als hierboven beschreven. Zeitgeist is weer gelinkt met de Venus Project wat een soort futuristische Atlantis moet voorstellen.

  Lucis Trust is gelinkt aan de VN. Nu is het begrijpelijk wat Francis Capelle bedoelde met het EMMA gebouw waar de (gecontroleerde) alternatieve media bij een kwam. Deze EMMA gebouw in Utrecht is gelinkt met de VN.

  http://www.emmacentrum.nl/web/

  De Verenigde Naties / United Nations is de NWO.

  • @Nara Ik vind dat je hier redelijk kort door bocht gaat met het plaatsen van Blavatsky en Bailey op een lijn. Blavatsky is de auteur van “The secret doctrine” in Nederland “De geheime leer”. Ze schreef dit monumentaal werk na uitgebreid onderzoek en vele reizen rondom de wereld. Annie Bessant en later Alice Bailey hebben haar werk als uitgangspunt genomen voor hun politieke doelstellingen. Vanuit deze doelstellingen zijn Lucis trust en ook de VN voortgekomen. Blavatsky zou zich echter nu nog omdraaien in haar graf als ze zou weten hoe Besant en Bailey haar werk hebben misbruikt. Ook ik was in het begin sceptisch tegenover Blavatsky na alles wat ik las op het internet. Ik heb “De geheime leer” dus maar gekocht en ben het nu voor de 2e keer aan het lezen. Ik kan het iedereen aanraden. Een man als David Icke komt ook op een postieve manier uit de Blavatsky school evenals Michael Tsarion. Met mijn bewondering voor de laatste is Martin het niet helemaal eens maar dat kan en mag.

   • Ik ben Jordan Maxwell vergeten te noemen in het rijtje Icke, Tsarion. Maxwell was één van de leermeesters en inspiratiebronnen van zowel Icke en Tsarion.

   • @ Donquijjote OK Zal het nog extra goed onderzoeken hoe dat zit.Bedankt voor de info.

   • @Donquijotte, David Icke, Michael Tsarion, Alex Jones, Mark Pasio, zijn dit niet allen Kat(en in de zak? heel veel goede info maar ik zie/voel ook veel verborgen agenda’s…. is er een lijst met ontmaskerde trollen?

   • o,ja ik vergeet Jordan Maxwell.

 8. Dat plaatje “paus_saturnus.jpg” heeft toch een hele andere betekenis. In ieder geval de betekenis zoals katholieke priesters en kerkbezoekers die hebben. Wat de paus in z’n handen houdt is de z.g. The Blessed Sacrament, presented in a monstrance.

  Het Heilig Sacrement verwijst naar het feest Corpus Christie zoals ingevoerd in 1264 door paus Urban IV. Het heeft te maken met de heilige Juliana van Luik (1192 – 1258) (ook bekend als `Juliana van Cornillon’) die in haar visioenen de opdracht kreeg Het heilig Sacrament (Corpus Christie) als feestdag in te voeren, op de donderdag na Pinksteren. Na haar dood zijn meerdere heilige hosties gevonden die begonnen te bloeden bij het oprapen. Het best gedocumenteerde is de z.g. Corporal of Bolsena waar in 1263 een heilige hostie begon te bloeden op de corporal, een klein stukje linnen waarop de hostie en chalice rusten gedurende de heilige mis. Dat hier op de akkers rondom Breda rond het jaar 1300 een heilige hostie is gevonden die bij oprapen begon te bloeden is opmerkelijk :

  http://www.niervaertgilde.nl/site/geschiedenis/vondst.html
  “De Vondst

  Een zekere Jan Bautoen was omstreeks 1300 nabij het dorp Niervaert (Klundert) in het veen bezig turf te steken, toen hij plotseling in de bodem een Hostie ontdekte. Hevig ontsteld riep hij, die een vroom man was, twee vrouwen die in de nabijheid aan het werk waren. Zij konden ook niet verklaren hoe de blanke en geheel gave Hostie in het veen terecht was gekomen; onwillekeurig knielden ze gedrieën eerbiedig neer. Jan waagde het na enige tijd de Hostie in zijn handen te nemen. Onmiddellijk begon deze overvloedig te bloeden. Geschokt liet hij de Hostie vallen, die dadelijk weer op dezelfde plaats lag als waar ze gevonden was. Daarop haastte een van de vrouwen zich naar de pastoor van Niervaert, om hem verslag te doen van het wonderbare voorval. De zielenherder twijfelde geen moment aan het woord van de vrouw en begaf zich uit eerbied voor het Allerheiligste op blote voeten en gehuld in een haren rouwgewaad naar de plaats van het gebeurde. Een menigte parochianen vergezelde hem. De Hostie werd met alle eerbied opgenomen en in plechtige processie naar de parochiekerk gebracht. Weldra stroomden gelovigen van heinde en verre naar het dorp om de wonderbare Hostie te vereren. Talrijke bijzondere gebedsverhoringen moeten in die tijd hebben plaatsgevonden.”

  • @rmstock

   Hou toch op … wat een absolute nonsens, wat een boerenbedrog.
   Er bestaan geen bloedende hosties, althans niet zonder Hans klok////
   De rest is allemaal bull-shit.
   Wel is het zo dat er inderdaad idioten, soms vrijmetselaars of anderszins genaamd die geloven dat de zwaartekracht hier op Aarde niet bestaat enz….

   • @rmstock toch interessante informatie over deze geschiedenissen iz hostie e.d., want het is wel zo de gelovige graag willen geloven en dit vaak/altijd als machtsmiddel wordt gebruikt om ze in het gareel te houden.

 9. Ik weet niet hoe je plaatjes moet uploaden maar als je eens op zoek gaat naar alle logo’s van corporaties waar de ringen van Saturnus omheen staan. Nou dan ben je nog wel even bezig.

  als eerst Saturn, zo moet techniek , hunter douglas. Aerospace frima’s enz enz

  • Denk ook eens aan het heel bekende merk Nike met zijn gedeeltelijke ring van Saturnus.

 10. TSjonge martin , weer een keigoed artikel!! vele duizended jaren occulte kennis goed en eenvoudig samengevat. Chapeau!

 11. Hoi Martin.

  Ik volg enige tijd een youtube-gebruiker genaamd superluminous1.
  deze man die heeft het bijna niet anders over als over Saturnus the black hole sun, the black qube, jesus is satan, the matrix, de maan, reptylian brain, etc.

  https://www.youtube.com/user/SuperLuminous1

  dit komt voor mij erg overeen met wat jij hier nu mooi in het nederlands schetst. klopt dat

  • Op de meeste punten ben ik het met hem eens. In sommige opmerkingen die hij maakt moet ik me nog eens nader verdiepen. Met name m.b.t. de “taartpunt”-aarde. Dat is weer een bizar verhaal. Dat de maan altijd met 1 kant naar ons gericht is, moge duidelijk zijn.

   We zitten in de Saturnus-maan-matrix. Het reptielendeel in ons brein houdt de werkelijke capaciteiten van onze hersenen gekaapt als een soort firewall die actief gehouden wordt door deze saturnus-maan-matrix. De werking daarvan is aan het verzwakken en daarom moet men nu de ‘Microsoft-Aplle-NSA-Google-Wireless-Wifi-Nanotech-matrix’ over ons uitrollen.

   De kans is groot dat deze persoon met zijn taartpuntplaatjes van de aarde een deels goed verhaal zo in de belachelijke hoek probeert te drukken. Dus ik kan het in die zin niet echt serieus nemen.

   • Die gast van super luminous is super gestoord met z’n plat earth plane bewering.Hij is teveel hollywood films gebrainwasht. :mrgreen:

    http://www.youtube.com/watch?v=xxZ_htYh9go

    Misschien dat hij nog nooit in z’n leven een transatlantische vlucht heeft gemaakt naar de andere kant van de wereld.
    Uit eigen vliegervaring weet ik dat ik hier op een globe ben.

   • Earth Flyover to High Roller – Crystal Method

   • Mystique 2.9 E-Glider Horizon/E-Flite

   • Ik heb niet de indruk dat hij het belachelijk probeert te maken, maar gewoon geen andere middelen tot zijn beschikking heeft om het verhaal goed uit te leggen, maar dat terzijde.

    maar heb jij je wel eens verdiept of wij eventueel op een platte aarde leven (ultieme matrix), want de filmpjes die Waterman hieronder plaatst (no disrespect hoor Waterman) is voor mij geen bewijs dat de aarde rond is, het eerste filmpje lijkt voor mij geen live videobeelden meer een Hollywood productie, en de tweede al helemaal niet aangezien wanneer de camera op de het dorp gericht is een afstand van 200meter al gebogen is,

    ook om het feit dat de united Nation UN zelf een logo hebben van een platte aarde, en google tijdens Earth day op google altijd plaatjes tonen van een platte aarde. aangezien the powers that be ervan houden om vaak de waarheid recht in je face te gooien waar zogenaamd niks mee bedoeld word. is het toch iets om ook over na te denken.

    wat denk jij?

    Ik weet dat je ten alle tijden zelf onderzoek moet doen, daarbij komt ook dat je veel disinformatie tegenkomt, met “complotverhalen “maar 1 ding staat vast alle “complottheorieën kunnen nooit allemaal waar zijn, aangezien er een heleboel elkaar tegenspreken

   • Ik geloof ook niet dat de man op alle fronten ongelijk heeft. Als ik heb goed begrijp doelt hij op een soort rondvlak met daaronder een punt; als het ware een stuk geslagen uit die andere planeet. Dat is dan wel een beetje in strijd met de satellietbeelden die we van de aarde kennen. Vandaar dat dat ongeloofwaardig lijkt en de rest van het verhaal ongeloofwaardig maakt en dus bedoelt lijkt om ideeën van anderen in de zotte hoek te plaatsen.

   • Ik zal het morgen eens uitproberen.
    Dan loop ik tot aan de horizon.Als de aarde plat is dan zal ik heel diep vallen aan het eind van de platte aarde.
    Dus,als ik morgen avond niet meer post hier,dan weten jullie dat de aarde plat is en waterman van de aarde is afgevallen. hahaha 🙂

 12. Hallo Martin,

  Bekijk het eens op een andere manier. Zoals bijna niemand weet zijn alle planeten en de zon levende wezens waar een ziel in woont.
  Net zo als bij mensen.
  De zon is het centrum en de moeder van dit stelsel.
  De planeten zijn de kinderen. De aarde dus ook. al deze planeten zijn uit de zon geboren. Hoe dat is gegaan, ik weet het niet.
  Als een planeet dus wordt aanbeden, dan aanbid je dus een kind van de zon. Misschien klinkt dit wel een beetje vreemd maar net zoals platlanders kunnen wij vaak niet begrijpen hoe iets werkt.
  Met onze paar zintuigen kunnen wij ook lang niet alles zien.
  Ga dus alles eens op een andere manier bekijken, dan kom je vaak op heel andere ideen.
  VanChrissum

 13. “Lucifer” betekent niets meer dan lightbrenger/drager in het Latijns. Het is een Latijnse naam/titel.
  De oorsprpong ervan ligt bij de Romeinen. Romeinse astronomen gaven die naam aan de Morgenster, de planeet die we nu kennen als Venus.
  “Lucifer” is dus een TITEL – het is helemaal geen wezen, laat staan Satan.
  Lucifer=Satan is een grote leugen.
  Ook: Lucifer bestaat niet eens in het Hebreeuws. Het is Latijns.
  Vertaler Hieronymus bracht in de 4e eeuw door een foutieve vertaling die term(Lucifer) in de bijbel in het boek Jesaja 14:12, een passage dat gaat over de val van de Babylonische koning…

  Een beetje verder kijken dan de neus lang is mensen, en je niet mee laten slepen door allerlei sensatieverhalen van allerlei alternatieve pseudo-historici, verwarde protestantse christenen die niet in staat zijn de betekenis van hun eigen geschriften te begrijpen, en andere vermeende samenzwerings experts.
  Kijk zelf naar de FEITEN en doe je eigen onderzoek, zonder vooroordelen. Het bulkt van de in eerste instantie logische klinkende misinformatie in de alternatieve media.
  Zwart is wit en wit is zwart in deze wereld. Wat al die misleiders in feite doen is het goede besmeuren en onteren, en het kwade verheerlijken.

  Zelfs een paar Christenen trekken de conclusie dat Jezus Christus de ware Lucifer is:

  http://sanctusvesania.hubpages.com/hub/Jesus-Christ-IS-the-TRUE-Lucifer
  http://www.masonicinfo.com/lucifer.htm (een maconnieke link, maar de gepresenteerde feiten kan iedereen eenvoudig voor zichzelf naslaan)

  Latijns:

  Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
  ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
  Christus Fílius tuus,
  qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
  et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

  Nederlands:

  Moge de morgenster haar brandend vinden:
  die morgenster, zeg ik, die geen ondergang kent,
  Christus, Uw Zoon,
  die uit het dodenrijk teruggekeerd,
  over het menselijk geslacht haar helder licht verspreid heeft
  en leeft en heerst voor altijd en eeuwig.

  • Creation of the End Time Delusion – In the Image of the Beast the Sun god Lucifer 2014

   • Living under UN-NWO that worships Lucifer is NOT AN OPTION.

 14. Mark of the Beast: What it is & how to avoid it!

 15. The History of 666 – Mark of the Beast
  Part 1: Nimrod and the 666 Trinity of Babylon
  Part 2: NKJV 666 the Protestant Bible
  Part 3: Saul and Solomon: 666 the Wolf of Benjamin
  Part 4: Leviathan the sea beast and Paulus the little horn
  Part 5: 666 in the Old Testament
  Part 6: Lucifer, morning star king of Babylon. *
  Part 7: The 666 Poison and the 999 Vaccine
  Part 8: Carbon 666 and 616
  Part 9: The Cross, Swastica, Barcode, and RFID.
  Part 10: 666 The Beast Aliester Crowley and the Book of the Law
  Part 11: Invisible RFID Ink
  Part 12: 666 In the Old Languages
  Part 13: The Mathematics of 666
  Part 14: Modern interpretations of 666

 16. THE BEAST ! EMPTY SEAT 666 ? The UN and lucifers trust

  http://www.youtube.com/watch?v=a_lLyNzNv_A

  Niks aan de hand mensen,aanbid jullie lucifer zon maar en vergeet ook niet in de toekomst het merkteken 666 te nemen.
  Zonder dit slavennummer kunnen jullie geen giftig monsanto food meer bij de Lidl of Aldi kopen/betalen.

  • Dat giftige spul ligt vooral bij Jumbo en Alber Heijn. Die verkopen alleen met de mond kwaliteit!!

 17. Over monsanto gesproken.
  De laatste dagen is er veel ophef over het MERS- virus.
  Zie xandernieuws.

  Wat men vergeet is dit:
  Russische wetenschappers die een verband leggen tussen het MERS-coV virus en de genetisch gemanipuleerde producten van Monsanto zeggen ook dat op plekken waar dit virus zich voor het eerst openbaarde, zoals Saoedi Arabië, men brood bakt van graan afkomstig uit Amerika.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5177:het-dodelijke-geheim-van-monsanto-breaking&catid=20:het-complot&itemid=33

 18. Bij de ontwikkeling noem jet voor mijn part evolutie van ons zonnestelsel vormden zich om de HUIDIGE Zon ringen die geleidelijk ‘samenklonterden’ tot planeten. Saturnus werd zo een reuze planeet met veel massa meer dan de Aarde of Mars. Echter Jupiter is de echte reuzeplaneet en heeft nog veel meer massa dan Saturnus. Jupiter heeft nog veel te weinig massa om een zon te vormen.
  De rest is allemaal bijgeloof, speculatie en zelfs flagrant bedrog : Hocus pocus dus.

 19. Hallo martin, in aanvulling op je bovenstaand prima artikel geef ik een artikel weer wat illustreert wat Karen Hudes, World Bank whistle blower onlangs gaf over”de global puppet masters. Zij verteld hierin dat binnen oa. het Vaticaan al duizenden jaren een tweede soort hominiden “de dienst uit maakt. Deze hominiden zijn tegenwoordig alom tegenwoordig in het hoogste echelon of het bankwezen, en pentagon ed
  De homo capensis , de langschedeligen. Echnaton en zijn dochter Nefrititi droegen nl niet voor niets dit soort lange hoofdeksels, dat was om deze schedel te verbergen. De mijters uit het vaticaan zijn een overblijfsel, een vorm van hoofdbedekking om deze schedels te verbergen, evenals sommige middeleeuwse hoofdeksels van vorsten zo gemaakt werden dat het leek alsof ze ook zo’n dergelijke lange schedel hadden. En dan Heb ik het nog niet over een oude maya gewoonte waarbij men de hoofdjes van babies tussen plankjes deed om een zo lang mogelijke schedel te krijgen

  eerst even de link naar het interview

  Korte uitsnede

  http://youtu.be/knRJt65k2NY

  orgineel interview

  http://youtu.be/ELVe5Cq8sZo

  Als je homo capensis googled komen er voldoende plaatjes over de langschedeligen naar boven.

 20. Trouwens er mag van mij wel een beetje minder bijbelverering en yahuweh gedeuns. Yahuweh was even eens “een jaloerse god die geen andere goden naast zich dulde” en een archon. Af en toe lijkt het hier de laatste tijd wel Xander nieuws.

  Als en nu toch een religieus geschrift door de romeinse keizers het vaticaan ,politiek correct is geredigeerd, dan is het wel “de bijbel”. Vandaar de prominente rol voor de Yahuweh verering. dus de bijbel als ‘een bron’ van waarheid gebruiken lijkt me het paard achter de wagen spannen.

  😉

 21. The black sun. Kijk maar eens naar de Nazi elite “thule society”

  Alles wordt nog steeds geregeerd vanuit de Nazi(bloedlijnen).

  NATO And its Future NAZI headquarters.

 22. Elvet je stelt dat het hier minder Yahweh mag. Laat ik jou een ding vertellen. We geven als alternative media aandacht aan het kwaad. Dus doen we dat ook met het goede. In onze schepper geloven is niets om je voor te schamen. Onze schepper wil slechts dat we onze zondes afwerpen en bied ons een eeuwige plek in de hemel met vriendschap, vrede en liefde. Voor je oordeelt zou je eens een de film Passion Of the Christ moeten kijken van Mel Gibson op You Tube, dan praat je wel anders. Als je denkt het is allemaal een fabel vergeet het dan maar. De bewijzen voor gebeurtenissen uit de Bijbel staan op mijn site.

  • @nieuwsbreker.
   De passion of christ met Mel Gibson is een illuminati film.
   Eerlijk gezegd vind ik het een gotspe om mensen te indoctrineren hoe Jashua op een beestachtige manier is vernederd en vermoord.
   Nog meer een gotspe vind ik de mensen die dit ieder jaar openbaar menen uit te beelden in de straten van Jeruzalem.
   Daar is de Heer niet voor gestorven.
   Hij gaf z’n leven zodat alle mensen juist zouden leven.
   Leven in de liefde die de Heer voor mensheid had.
   Dat is wat ieder mens wil. Leven in liefde.
   Dit kan alleen als wij mensen vergevings gezind zijn naar elkaar toe.

   Let bv op de één oog uitbeelding van the passion of christ.
   De illuminati doorsteken hiermee juist de Heer ipv Hem lief te hebben.
   We weten inmiddels dat de illuminati de chazaarse talmud joden zijn. Zij verwerpen tot op heden de liefde van de Heer.

   • Gotspe is een nogal joods/jiddish woord. Ach it’s all mind control!

 23. Martin als je een aktie opzet om een aantal mensen te vinden die per maand een kleine bijdrage willen storten om je van loon te voorzien, zodat je de Sociale dienst niet meer nodig heb, help ik je met een aktie via mijn site.

 24. martin zou je-een deel van-de uitzending van De Gulden Snede willen luisteren van gisteren?
  ongeveer vanaf 1:43.
  Veel eerder in de uitzending vraag ik ze in de chat of ze luciferanen zijn. Dat zijn ze niet,maar lucifer zien we helemaal verkeerd.

  Ik ben benieuwd naar jouw mening.
  En misschien wil je -als je je daar geroepen toe voelt-als je het anders ziet jouw anti-these dan tegenover hun these te plaatsen in hun uitzending volgende week of zodra of indien het lucifrverhaal voor jou duidelijk.

  • Link graag

   • correctie ,het onderwerp over illuminati is vanaf 1:01:25

    als je het niet tot het eind uit kan zitten ,luister dan ff de laatste 22 minuten. dus vanaf 1:43:00.

    http://www.frontierradio.nl

  • Dus volgens pateo zien gelovigen “lucifer” verkeerd?
   Betekenis pateo(logie)is beoefening van de oudheidkunde.
   Toch begrijpen zij niet hoe de bijbel en God in elkaar zit en hoe de bijbel tot stand is gekomen. De zonne aanbidders zijn al van den beginne van Schepping tegenstanders geweest van God.Met name de eenvoudige 10 geboden hebben tegenstanders van God een zeer grote moeite mee.
   Juist uit die tegenstand is kwaad voortgekomen.
   Zolang als kwaad heerst zal de mens blijven zondigen.

   De oorsprong van het kwaad

   https://bijbelenzo.wordpress.com/tag/lucifer/

   • In het boek Jesaja van de Bijbel staat de aarde als rond beschreven:
    40:12 Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal?
    40:13 Wie bestuurde de Geest des HEREN en onderrichtte Hem als zijn raadsman?
    40:15 Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt.
    40:17 Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.
    40:18 Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?
    40:21 Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde?
    40:22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

    Maar goed, de bijbel geloven is een tweede.
    De bijbel verplicht niemand om het te geloven.
    Trouwens,ik heb nog nooit verhalen gehoord of met eigen ogen gezien dat iemand van de “platte aarde” is afgevallen.

  • De gulden snede is een vrijmetselaarssymbool. Dat is ook de hoek waarin je Frontier radio etc kunt plaatsen. De gulden snede staat ook voor mind control!!! Deception!!!

 25. Frontier is dus eigenlijk de organisatie die zelf Nefertiti (Ashkenaton) symboliek aanhangt en dus in feite de vrijmetselarij/illuminati-symboliek vereert. Zoals uitgelegd in dit artikel staat dat voor Saturnus (satan) verering. Ik weet niet of ik die organisatie nog serieus kan nemen. Niet voor niets hebben zij zoveel geld om van alles en nog wat te organiseren en dat lukt ze vast niet alleen van die paar boekjes die ze per week verkopen en ook niet van die paar kruiden en elixers.

 26. Ha Martin, goed artikel.
  De relatie tussen “Goden” , “Engelen” en planeten en zonnen is erg belangrijk als je iets van occultisme wilt begrijpen. Ik onderken deze relatie wel degelijk…
  Het is inderdaad onze dimensie niet en wij zien doorgaans slechts de doorsnede ervan. Als je een punt ziet, weet je niet of er een lijn achter zit, als je een lijn ziet, weet je niet of er een vlak achter zit , en als je een vlak ziet, kan er best een kubus achter zitten….
  De tijdsverschillen tussen de verschillende “kosmossen” zoals ik ze liever noem, maken een objectieve waarneming van planeten en zonnen onmogelijk… je ziet er maar een aspect van…
  Het idee dat zonnen een goddelijke intelligentie bezitten is een feit.
  Overigens zegt de bijbel ook dat engelen gekoppeld zijn aan planeten , ik ga ervan uit dat aartsengelen gekoppeld zijn aan zonnen…
  Het lijkt me dat er met zonneverering niets mis is, tenzij je een “foute” of “zwarte” zon gaat vereren.

  Over Saturnus en zijn geschiedenis weet ik niets , ik heb dit nooit bestudeerd. Het zou zomaar kunnen dat Saturnus onze vorige zon was , blijkt dat ergens uit, of waar staat dat geschreven ?

 27. Willem “Opa in de Spiegelogie+CD” de Ridder legt haarfijn uit wat er aan de hand is in de alternatieve “recht op je bek fegt” media, waar ook Micha Kat vs. Martin Vrijland ter sprake komen …

  http://frontierworld.nl/radio/wp-content/uploads/2014/04/W3.jpg
  http://frontierworld.nl/radio/wp-content/uploads/2014/04/W2.jpg
  http://frontierworld.nl/radio/podpress_trac/web/3310/1/FrontierRadio-20140418-GOV2.mp3

  Uit welke diepe bureau-la hebben ze bij Frontier Radio deze, voorheen netjes opgevouwde, clown vandaan getoverd ?

  • ik schoot al bijna in de stress van je ‘legt haarfijn uit’
   althans ik logde al in om te reageren, maar toen las ik god zij dank je onderste zin. pew.
   Wat de de ridder allemaal uitkraamt! en frontier-pannel hangt aan zn lippen.

   De ridder is ingeschakeld omdat hij 3 eeuwen ervaring heeft met revoluties.En dus net als Rob en Maud alles vanaf een afstandje bekijkt.
   Helaas heeft willem van de vorige revoluties nooit begrepen dat ze ge-social engineerd waren.En dat is m nu niet meer aan zn verstand te peuteren,want hij is juist diegene die komt uitleggen hoe het allemaal zit.spiegelogisch.
   Hij heeft zelfs woorden uitgevonden.Echt een zeer originele man.
   Dikke sigaar, gekke bril, haar in de war.Rukken in clubverband en dat aan heel nederland vertellen
   Het is niet zo moeilijk om naamsbekendheid te krijgen in nederland.

 28. Vandaag weer de ieder jaar terugkerende hersenspoeling die U door de Nederlandse volksverraders wordt aangeboden.
  Wij vieren “bevrijding”.
  De landverraders vertellen U ,dat U vrij bent.
  U bent vrij om te doen,wat wij(landverraders) U zeggen te doen.
  Mensen,doe toch niet mee met die poppenkast wat “Bevrijdingsdag” genoemd wordt.

  Illuminati – You Are Free To Do As We Tell You

 29. Dit wordt U niet vertelt op de Nederlandse staatpropaganda televisie.

  Land verraad door de Nederlandse Krijgsmacht in April 1940

  In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw en in de jaren 10 van deze eeuw zijn ouderen ge-interviewt die in de jaren 1939 -1940 onder de wapenen moesten bij het Nederlandse krijgsmacht.
  In deze film die in samenwerking met de Sociale Databank Nederland is ontstaan wordt een oudere veteraan geinterviewt.

  Alle verhalen van al die veteranen zijn hetzelfde: Let op:
  In April 1940 werden bij de Nederlandse Krijgsmacht de Nederlandse officieren vervangen door Duitse officieren.
  En kregen de soldaten nieuwe wapens met niet passende munitie.
  De gloednieuwe kanonnen die langs de Maas en Grebbenberg stonden konden zo niet een afweer vormen.

  Dit stond in verbintenis met een brief, die nog voor de tweede wereld oorlog, door ZKH Prins Bernhard van Libbenbiesterfeld geschreven gestuurd werd, namens het koningshuis, naar Adolf Hitler.
  Om stadhouder van Nederland te worden.
  Maar dan moest Nederland wel met zo weinig mogelijk schade in handen van
  de Duitsers vallen.

 30. Goed artikel van olympic zion die de hele (satanische)illuminati muziekwereld ontmaskerd.

  Nieuw album MARIAH CAREY ‘I AM’ * aangestuurd door entiteiten / anderdimensionale energie.

  http://olympiczion.nl/index.php/nieuw-album-mariah-carey-i-am-aangestuurd-door-entiteiten-anderdimensionale-energie/

  Me I Am………….. wat? Dat vroeg ik mij af.
  Als je weet hoe de illuminati zo’n beetje inelkaar zit dan kom je al snel op de naam lucifer(satan/engel des lichts) uit.
  En jawel hoor, wat zien we hier?:
  https://twitter.com/Devoted2Mariah

 31. @ alle lezers hier:
  Zeer goede comment en denk dat deze commentschrijver op olympiczion de plank raak slaat.

  06/05/2014
  ontmasker de occultisten .

  Interessant artikel en erg duidelijk die I Am. Echt ziekelijk dit. En zelfs Amsterdam is I Am. En studenten verenigingen.
  In feite zeggen ze hiermee ook: EYE AM. (vrij vertaald: het oog is). Het all seeing eye dat alles ziet, ander dimensionale energie die over de wereld heerst en beheerst.
  Gezien het één-ogige karakter van de machtsmisbruikers geen rare zet dat I Am. En het heeft zoals meestal weer meerdere of dubbele betekenissen.

  Ook deze van willem:
  Door de hele stad zichtbaar Logo van de katholieke studentenvereniging Albertus Magnus (occult filosoof?) te groningen : ” I AM”….

  http://lidworden.albertus.nl

  Ongelooflijk hoeveel mensen hier toch trappen in Nederland.
  Maar dat komt ook dat de powers in control dit zeer geslepen doen en de massa niets vermoed.
  De satan wordt niet voor niets listig of vermommer genoemd.

  Daarom is het juist heel belangrijk dat we elkaar zoveel mogelijk hierover moeten informeren.Via internet en van mens tot mens op straat.
  De MSM zal dit namelijk nooit doen.

 32. Fallen Angelic Nephilim – Their Agenda n the Deception – Who They Are

 33. It’s going By The Book (holy bible) – The End Approaches

 34. VRIJMETSELARIJ BEDREIGDE BEATRICE DE GRAAF.
  In de laatste uitzending van Pauw en Witteman deed “terrorisme deskundige” Beatrice de Graaf een opvallende ontboezeming. Ze was namelijk na een uitzending bij P&W via email bedreigd door een vrijmetselaar. Vervolgens kreeg ze nog van driehonderd andere vrijmetselaars een bedreiging, waarbij ze onder meer dreigden hun invloed bij de universiteit, waar Beatrice werkt, aan te wenden om haar te laten ontslaan. Na deze ontboezeming keek trol Maarten van Rossum verschrikt naar de presentators maar gelukkig bracht Gerard Spong redding door direct over te schakelen naar een ander onderwerp.

 35. The Wisdom of William Cooper – Warnings and Lessons

 36. Verzet je Tegen de NWO: de Nieuwe Wereld Orde Dictatuur (NL ondertiteld)

 37. Mystery Babylon the Great SOLVED The Beast Arrives r u worshiping him

 38. Waarom het fout is gegaan en nog steeds verder fout gaat totdat een door de mens zelf geschapen allesvernietigend vuur (armageddon)aan alles een eind maakt.
  Ach,de mens leert het nooit. De mens is het enige domme levend wezen op aarde dat betaald voor z’n eigen slacht.

  ‘DO WHAT THOU WILT’ : THE SATANIC MANDATE

  http://19justinbrown88.yolasite.com/do-what-thou-wilt—-the-satanic-mandate.php

 39. Let op, morgen is het weer zo ver:

  4TH of JULY 1776 The Declaration of Independence-ILLUMINATI

 40. Warning! July 4th Illuminati Attack 2014

 41. 4th of July and the Washington Monument . Illuminati Freemason Symbolism.

 42. JULY 4,2014 Tribulation Secrets Uncovered! The Illuminati Has Hidden

 43. False flags,maar wel dodelijk.

  Agenda 21 Ebola Viruses (Depopulation) Hidden Agenda

 44. Stick Your New World Order Up Your Arse!

 45. de paus en satanistische symbolen accoord, christendom en jodendom die met duivelaanbidding te maken hebben weet ik niks van maar wat ik in ieder geval wel weet is dat de islam 100% niks te maken heeft met satanaanbidding of wat dan ook want dit is het tegenovergestelde van wat islam is. Je hoort alleen Allah te aanbidden en als je iets anders aanbid ofzo dan word dat shirk genoemd en dat is de grootste zonde! en als je satanaanbid dan ben je gewoon bezig met shirk.

  en wat betreft de zwarte kubus, in de tijd van de profeet Ibrahim was het gewoon een kubusgebouw waarvan je de stenen gewoon kon zien (dus niet zwart. maar om het te beschermen hebben ze er een doek op gedaan, ze hadden er ook een witte doek op kunnen doen maar wit word snel vies en zwart is gewoon standaart kleur, rood ofzo past toch niet?

 46. Misschien goed voor jou, Martin, om te weten.

  Al mijn gedeelde artikelen op Facebook zijn weg.. verwijderd? Vraag me niet hoe of waarom. Wilde het alleen mededelen.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vakantie periode | Martin Vrijland - […] liefde, de waarheid en het menselijk goddelijk bewustzijn stellen, dient slechts de agenda van de Saturnus cult. Men is…
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close