Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Familie Poot Chipshol vervalste stemmingsnotulen aanstelling directeur *Update*

Familie Poot Chipshol vervalste stemmingsnotulen aanstelling directeur *Update*

Zo’n twintig jaar geleden was het de bedoeling dat de gronden van twee belangrijke grondbezitters rondom Schiphol zouden worden verkocht aan een ontwikkelingsmaatschappij. Chipshol Holding (150 hectare) en Landinvest (450 hectare) zouden hun gronden verkopen aan Chipshol Forward. Deze nieuw opgerichte Naamloze Vennootschap zou investeerders aantrekken. Deze investeerders werden geworven op basis van een prachtige prospectus, waarin stond vermeld dat er een deal zou liggen tussen Chipshol Holding en Landinvest, waarbij de 150 hectare grond van Chipshol Holding door Landinvest zou worden gekocht en de gezamenlijke 600 hectare zou worden aangeboden aan Chipshol Forward. Deze laatste zou de kooprechten na bestemmingswijziging hebben op de totaal 600 hectare grond. Zoals eerder uitgelegd zaten er drie partijen als investeerders in deze Chipshol Forward NV. Het bestuur vond plaats vanuit een stichting administratiekantoor die de meerderheid van de aandeelhouders vertegenwoordigde. Deze stichting had 7 bestuursleden, waaronder de heer Charles Huber. Ik voerde meerdere gesprekken met een duidelijk aangeslagen en geëmotioneerde Charles Huber.

schema_chipshol_landinvest3

Omdat de investeerders van Chipshol Holding merkten dat de samenwerking met Landinvest niet echt meer wilde vlotten na het ontslag van Peter Poot als directeur bij Landinvest in 1992, werd besloten op zoek te gaan naar een onafhankelijk directeur voor Chipshol Holding. Deze directeur zou de relatie met Landinvest moeten proberen te herstellen. Het directeurschap van Chipshol Holding zou dan niet meer bij Jan Poot liggen, maar in handen komen van een onafhankelijk directeur. Hiervoor werden gesprekken aangegaan met de heer Van Wagtendonk. Alle onderhandelingen met Van Wagtendonk waren rond en hij zou kunnen worden aangesteld als de bestuurders van de stichting voor zouden stemmen. Hiertoe werden de leden van de beheerstichting van Chipshol Holding uitgenodigd op het kantoor Chipshol Holding te Schiphol-Rijk.

De avond voor de stemming was de heer Huber samen met een van de broertjes Tan (een mede investeerder) op bezoek in het huis van Harry van Andel te Wassenaar. Deze grote vrijstaande villa bevond zich op een eiland. Toen de heer Huber voelde dat de sfeer gespannen werd en de avond maar voort duurde, bekroop hem de angst dat hij op het eiland vastgehouden zou worden. Het hekwerk van het eiland was dicht en Huber bekroop de gedachte dat hij op deze manier de volgende dag de stemming voor aanstelling van de nieuwe directeur zou missen. Daarop deelde Huber zijn gastheer mede dat hij even naar het toilet moest. Hierop is hij naar buiten geklommen om al zwemmend het eiland te verlaten. U begrijpt uit deze anekdote wel hoe belangrijk de aanstelling van een nieuwe directeur voor de groot investeerder Huber was. Mede aanwezige en mede investeerder Tan maakte hier later een getuigenverslag van (wat u hier vindt). Huber wist te ontkomen om zo de volgende dag op tijd op de stemming te kunnen zijn.

De volgende dag waren 6 van de 7 bestuursleden aanwezig: Janssen van Raaij (JvR), Jan Poot (JP), Peter Poot (PP), Charles Huber (LCU), R. Hofschreuder (RH), de Reus (DR). Dit zou dus betekenen dat er 1 blanco stem zou zijn, namelijk die van afwezig bestuurslid Piet Bakker (PB). De stemming ging dus om de aanstelling van de nieuwe directeur. Na de stemming heeft de heer Huber Theo Poot onmiddellijk om een kopie van de door hem bijgehouden handgeschreven notulen gevraagd (omdat Huber de zaak niet vertrouwde). Onder deze link vindt u de handgeschreven notities van Theo Poot. De stemmingsuitslag werd door de heer Huber als gematigd positief bevonden, omdat de uitslag voor aanstelling van de nieuwe directeur positief bleek uit te pakken. Ondanks dat Jan en Peter Poot hadden voorgestemd onder het voorbehoud: “JP is voor aanstelling van VW, maar wenst over dit onderwerp conflicten met van Andel te vermijden“, verliep de stemming ogenschijnlijk gunstig in de ogen van Huber. Heeft u ooit een stemming onder voorbehoud kunnen doen of meegemaakt? Nee, zo werkt dat niet, je stemt voor of tegen. Dat is de definitie van stemmen. Jan en Peter Poot maakten echter een voorbehoud. De heren Poot stemden dus voor de aanstelling van Van Wagtendonk (onder voorbehoud); Huber stemde voor; Janssen van Raaij stemde voor; er waren twee tegen stemmen en 1 blanco stem vanwege afwezigheid (PB). In totaal waren dat 4 stemmen voor en 2 tegen.

In de noties van Theo Poot ziet u de ‘voorbehouden’. Er werden als het ware escapes ingebouwd. Toch ging de heer Huber naar huis met de gedachte dat er een nieuwe directeur bij Chipshol Holding zou komen die wellicht de op dat moment verslechterde relatie met Landinvest zou kunnen herstellen. Tot zijn grote schrik ontdekte hij echter later dat de officiële notulen van de vergadering waren aangepast en dat zijn stem op blanco was gezet (zie hier bewijsstuk). Met alle mitsen en maren van de andere bestuursleden kwam het er vervolgens op neer dat Van Wagtendonk niet aangesteld werd als nieuwe directeur en dat de macht dus in handen van Jan Poot bleef. Er werd dus gewoon gefraudeerd met de notulen. De nieuwe directeur kwam er niet terwijl de stemming wel die uitslag opleverde. Pas veel later in zijn leven kon de heer Huber tot de conclusie komen dat het simpelweg niet de bedoeling was dat er een nieuwe directeur zou komen. Deze zou immers na bestudering van de stukken (zie hier) tot de conclusie moeten komen dat de hele deal over de gronden met Landinvest nooit had bestaan, dat de prospectus waarmee investeerders waren aangetrokken op een leugen (een niet bestaande deal met Landinvest) was gebaseerd en dat tijdens de rechtszitting over het wel of niet bestaan van deze deal, de advocaat van Chipshol zelf een voorstel deed tot ontbinding van de overeenkomst. Dit laatste gebeurde onder leiding van rechter Westenberg. Het hele rookgordijn dat jarenlang in de media werd opgetrokken dat Westenberg de familie Poot 450 hectare grond door de neus geboord zou hebben, is dus vals en klopt totaal niet. Poot liet de deal zelf cancelen bij monde van zijn advocaat Hugo Smit.

De 150 hectare grond die nu in het bezit zijn van Chipshol Holding en die Jan en Peter Poot gister in de verkoop zetten via het Financieel Dagblad, zijn dus eigenlijk onrechtmatig verkregen, zo concludeert Huber. De gronden waren immers in de prospectus aangeboden aan Chipshol Forward. De investeerders zijn dus met list en bedrog bestolen van hun geld. In een volgend artikel zal ik laten zien hoe Jan Poot miljonair werd op basis van het feit dat hij zich beriep op de ontbonden overeenkomst met Landinvest (die er dus nooit was geweest en hij zelf door zijn advocaat liet ontbinden, waar die zitting juist bedoeld was om de deal vast te leggen). De huidige miljarden waar Poot aanspraak op zegt te hebben behoren dus eigenlijk toe aan Chipshol Forward en haar investeerders. We kunnen wel stellen dat dit de grootste fraudezaak van de afgelopen 20 jaar is. Het gaat immers om miljarden. Poot zelf riep immers steeds dat hij wel recht had op 20 miljard. Als u de bewijsstukken hier bestudeert ontdekt u dat de gehele claim onrechtmatig is. Charles Huber is jaren van slag geweest en heeft zelfs met de recherche gesproken. Niets werd ondernomen om de bestolen Huber te helpen. Al die jaren is Huber tegengewerkt en is hij psychisch behoorlijk van slag geweest. Hij vertelde mij zelfs in tranen dat hij bijna een einde aan zijn leven wilde maken. Door het lezen mijn artikelen heeft Huber weer de motivatie kunnen vinden om de strijd aan te gaan. De andere investeerders zijn mogelijk afgekocht door Poot. Dit is op dit moment nog niet duidelijk. Huber heeft nieuwe kracht gevonden en zal er alles aan doen deze miljardenfraude aan het daglicht te brengen.

Update

In bovenstaande tekst had ik enkele onvolledigheden staan. Voor de volledigheid is het belangrijk dit recht te zetten. In het prospectus staat niet, dat er een deal ligt tussen Chipshol Holding en Landinvest met betrekking tot de overdracht van de Holding-gronden naar Landinvest; er staat dat de Chipshol Forward kooprechten na bestemmingswijziging heeft op 500 hectare grond. In dit verband wordt de naam van Landinvest genoemd. (zie pagina 12 prospectus).

De eerder genoemde drie partijen als investeerders waren niet de enige investeerders, maar de drie grootste privé-investeerders. Deze zijn gezamenlijk een prospectus-procedure begonnen, toen bleek dat de in het prospectus vermelde afspraken er niet waren! De investeerders stortten geen gelden op de rekening van de Chipshol Forward vennootschap, maar investeren door aandelen te kopen. De bottom line blijft dat de familie Poot haar investeerders een Poot heeft uitgedraaid en listige streken heeft uitgehaald, waarvan hierboven een voorbeeld te vinden is.

Bron linkvermeldingen: parlement.com, fd.nl

468 ad
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
18 Comments

 1. Ongelooflijk hoe ze Charles Huber bij de “Poot” hebben genomen.
  Niets zo erg dan je eigen investering zien verdwijnen door list en bedrog.
  Dat is nou eenmaal het risico van investeren.Je zult de addertjes onder het gras moeten zien te vinden. Soms is dit heel moeilijk.
  Als de investering eenmaal verdampt is zie je het haast nooit meer terug.
  Het enige wat dan nog troost kan bieden is de echte waarheid op tafel zien te krijgen.
  En daar mag Charles Huber jouw eeuwig dankbaar voor zijn,Martin.
  Deze affaire zal zeker nog een staartje krijgen waarmee de Poot maffia slapeloze nachten zal moeten ondergaan.

 2. Past Lakeman (samen met M. Kat co-auteur “Boekhoudfraude, 13 schokkende fraudezaken in binnen- en buitenland”) binnen een bepaald profiel?

  “Pieter Lakeman en Chipshol
  In 2005 werd door onderzoeker Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) tegen PwC een tuchtklacht ingediend over de rol van PwC in de zogenaamde Chipshol-affaire. PwC had volgens SOBI ten onrechte het jaarverslag over 2004 van luchthaven Schiphol goedgekeurd terwijl het onvoldoende duidelijkheid gaf over het financiële risico wegens onrechtmatig gedrag van Schiphol jegens Chipshol. De Raad van Tucht verklaarde de klacht ongegrond omdat er volgens de Raad geen rechtsregel is die voorschrijft dat informatie over schadeclaims waarover geprocedeerd wordt in de toelichting in de jaarrekening vermeld moet worden. Het was de eerste uitspraak van de Raad over verslaglegging van lopende juridische procedures.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers#Pieter_Lakeman_en_Chipshol

  “Opvallend genoeg was niet iedereen uit het Chipshol-kamp in 1994 overtuigd van de partijdigheid van Westenberg. Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), die optrad als adviseur, meende dat het allemaal wel meeviel en legde dat destijds ook vast in een brief aan de president van de Haagse rechtbank. In de huidige rechtszaak maakt Westenberg dankbaar gebruik van dit dissidente geluid. De rechter bracht de tien jaar oude brief van Lakeman in om te zeggen: zie je nu wel, er was niets aan de hand. Op één ding had Westenberg echter niet gerekend: Lakeman is van mening veranderd en denkt inmiddels ook dat Westenberg wel degelijk partijdig is geweest. Aanleiding voor dat nieuwe inzicht was, zo heeft Lakeman nu schriftelijk vastgelegd in een verklaring die aan het dossier is toegevoegd, onder meer het uiteindelijke vonnis. Daarin verbood Westenberg de veroordeelde partij (de familie Poot) haar recht te zoeken bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof op straffe van uitzonderlijk hoge dwangsommen. Helemaal ontsteld was de onderzoeker toen bleek dat Westenberg ook een volgende rechtszaak over Chipshol had willen voorzitten. Daarin had de rechter over zijn eigen eerdere vonnis moeten oordelen.”
  http://www.rechterwestenberg.com/000061_Pieter_Lakeman.html

  “Pieter Lakeman, de man die er nu van beschuldigd wordt de rampspoed over de DSB Bank te hebben afgeroepen, heeft al eerder merkwaardige dubbelrollen gespeeld. In 1982, hij was toen 40 jaar, opende hij met zijn stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) de aanval op de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. Mede als gevolg van de vastgoedcrisis in die tijd verkeerde Centraal Beheer financieel in grote problemen.”

  (…)

  “Centraal Beheer was samen met vastgoedontwikkelaar Chipsol – eigendom van de nog steeds geruchtmakende heer Poot – betrokken bij een ontwikkelingsproject in de Franse Alpen onder de naam Valmorel. Ook vele kleine beleggers deden mee in dit project .Vanwege de vastgoedcrisis kwamen er problemen en moest er worden bijgestort om het project, vandaag de dag een keurig wintersportplaatsje, te voltooien.

  Dat stuitte op hevig verzet van Chipsol. Volgens Geert Boreel, de toenmalige directeur van Centraal Beheer, opende Lakeman op instigatie van Chipsol en Poot de aanval op Centraal Beheer. Boreel nu: “Hij was door Poot op sleeptouw genomen. Wij verkeerden op het randje van de solvabiliteit maar konden door een forse bijdrage van ons eigen pensioenfonds het hoofd boven water houden. Niet ten onrechte verzette Lakeman zich tegen deze gang van zaken omdat naar zijn mening de pensioenen van onze medewerkers in gevaar zouden komen. Wij konden hem er maar niet van overtuigen dat in onze regeling dat gevaar niet bestond. Vandaar mijn uitspraak: ‘Lakeman, je staat onder de verkeerde boom te blaffen.’”

  http://www.vandaagenmorgen.nl/opinie/algemeen/lakeman-je-staat-onder-de-verkeerde-boom-te-blaffen.html

  https://web.archive.org/web/20091020052724/http://www.telegraaf.nl/binnenland/5096144/__Duistere_motieven_Lakeman__.html?p=19,1

  http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=2332_0_1_0_C

 3. Martin, snap niet dat de Poten onder voorbehoud voor stemden. Als ze al niet wilden dat er een nieuwe Directeur aangesteld zou worden hadden ze (of in ieder geval 1 van de 2) toch direct tegen kunnen stemmen en niet achteraf de notulen hoeven te veranderen cq vervalsen??

  • Ze wilden de schijn wekken dat ze de samenwerking met Landinvest wilden herstellen en dus stemden ze zogenaamd voor een nieuwe directeur die hier mogelijk een rol in kon spelen. Al die tijd probeerde men de investeerders als het ware zoet te houden. Stiekem kwam het Poot juist goed uit dat die deal gecanceld werd. Het zou hem miljonair maken. Dat laatste leg ik in een volgend artikel uit.

 4. Je bouwt de spanning mooi op. Het lijkt zowaar wel een spannende thriller. ” Revenge is a dish best served cold ” lijkt hier door te klinken in jou stellingname. Of ligt het gewoon aan mijn interpretatie. Zou goed kunnen overigens. Ben pas onlangs aan het internet gehaakt, nadat mijn dochters mij de basis principes van de pc hebben bij gebracht. Digibeet af !!! En gelijk in het diepe. Er is mij een wereld open gegaan. Kan niet wachten totdat er eindelijk iets gaat veranderen in deze “poppenkast” ( In algemene zin dan wel te verstaan )

  • Hahaha geweldig. Hoe je het gedaan hebt weet ik niet Flynn maar inderdaad ben je gelijk in het diepe terecht gekomen. Succes met je internetaansluiting en veel plezier.

 5. Mag ook intereseren hoe ze aan de grond kwamen voor hoe veel van wie en of dezen nog wel leven.

  Zo als demmink psyops was voor alle misbruiken afdekken en afleiden na vaticaan zo was poot om alle grond landroof en speculaties af te dekken waardoor alle gronden onbetaalbaar stegen afgelopen decennia wegens malversaties en prijsopdrijvingen.

  Poot moet al 11 miljard hebben en waren via corrumpering westenberg uit op nog eens 14 miljard naar ik nu verneem zelfs 24 miljard via valse claims.Wetgever vol op samenspannend als in veel meer land grond erfenis eigendoms rechten en zelfs mensen/kinder mensen handel en roven ook.

  Feit is als poot niet tot de banken en adel mafia had behoord ze noch de eigendommen noch de vermogens hadden gehad daar alle grote eigenaren eigendommen bedrijven industrien onroerende goederen onder voorwendsel privatiseringen afgelopen decennia beroofd ontstolen en geroofmoordt door de centrale bankiers en adel alsook Wij totaal leeg gezogen beroofd en geplunderd werden via instanties werkgevers belastingdiensten verzekeringen sociale diensten wetgevers politiek media banken chronische doomsday berichten manipulaties extreme woekerhuurverhogingen bad finance en leningen en politieke partijen.

  Elkmaal men ditsoortig scenarios op klokkenluideronline en wim dankbaar inzake grondroof en valse claims en de massale misbruiken voorlegde werden deze berichten en bezoeker gebannen verwijderd geweigerd .

  Tot in hoogste kringen adel en centrale banken oa vollenhovens berlusconi´s lubbers kok van agt rotchild loeb li goldman presidenten ministers eucommissie van begin betrokken alle decennia

  http://www.twitlonger.com/show/n_1rl94mh
  http://itccs.org/2014/06/11/breaking-news-from-the-trial-of-pope-francis-issued-by-the-citizen-prosecutors-office-brussels-wednesday-june-11-2014-public-information-bulletin-no-5/

 6. Poot woont in Zwitserland en draagt dus niet bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Hij maakt zich druk dat de Nederlandse economie zich niet maximaal kan ontwikkelen omdat zijn plannen lukken.

  citaat uit interview in de Volkskrant:

  “Joris Demmink is de reden dat Nederland zich economisch niet goed kan ontwikkelen. De pedofilie is bijkomend. Daar gaat het me niet om”

  Maar ondertussen draagt hij zelf niet bij aan de Nederlandse economie, hij ontloopt de belastingen hier. Maar wil wel van de Nederlanse staat een dikke bonus, wat een bedrog!

  • Dit soort frauders, pooiers, moordenaars en pdeofielen annex psychopaten bijdragen aan de Nederlandse economie?

   Nikogda (никогда), nada, niemals, nooit niet dus nogmaals NOOIT NIET drageen dit soort mensen (lees: wezens/egoisten/empathielozen/uitbuiters, etc) bij aan de Nederlandse economie, noch aan de Nederlandse identiteit, noch aan de Nederlandse Cultuur, noch aan de Nederlandse trots.

   Inderdaad dat deze mensen hun gang kunnen gaan omdat de gemiddelde Jaknkiklander sorry Nederlander te dom, te lui, te laf, te onnozel(nogmaals) is om dit in te zien, te stoppen of zelfs te voorkomen!!!

   Helaas dit soort onderkruipers zitten overal, maar vooral onder stenen en verrot hout. Zodra je de steen omkeert _Zoals hier gebeurt EINDELIJK!!!_ schieten ze weg naar alle kanten, o.a. naar Zwitserland.
   Op dat land moeten eens een paar atoombommen bij wijze van spreken dan of een internationale burgerpolitiewacht om dat eens en voorgoed volledig uit te mesten.

   Sorry mensen ik zeg het even in krachtige termen anders snapt Jan met de P.. van het KL…volk het niet, als ie het al leest en begrijpt. Helaas zit het gros met een krat pils en een zak chips voor de buis naar de Oranje-waanzin van de dag te kijken in Oranje homo juichpakken van Donders(je houdt het ook niet voor mogelijk).
   Hoer a leve de K(r)euning, blauw stinkbloed of illegale nietsnutten of hoe je ze ook wilt noemen….

 7. En ondertussen worden de rijen voor de voedselbanken steeds langer, loopt het begrotingstekort steeds verder op ( Hoe zou dat toch komen? Zou een claim van 20 miljard waarvan inmiddels het grootste deel is uitgekeerd daar wellicht misschien een klein beetje mee te maken hebben + de overige fraude in NEd+…) en volgt de ene ‘aanslag’ (false flag datwel) na de andere, schiet de politie hier en daar een nietvermoedende burger van achteren in de rug (dat wel natuurlijk) houdt midden in Amsterdam een “Knal de burger neer” oefening met echte kogels (dat weer wel) om de burgers nog meer te terroriseren en angst in te boezemen, want ze zouden maar eens in opstand komen.

  • Politie?
   Wat voor een type gehersenspoelde mensen/robots zijn dat?
   Mensen in dienst van deze oranje staat kunnen niet meer als vrij mens hun beroep uitoefenen.
   Zij moeten hun opdracht uitvoeren volgens het oranje draaiboek als het puntje bij paaltje komt.
   De politieman heeft zeer waarschijnlijk ook een schuld/hypotheek op z’n huis. Uit angst om z’n goed betaalde macho baantje die het mogelijk maakt om z’n schuld af te lossen te verliezen zal hij de oranje staat trouw blijven.
   Kortom gezegd, de politieman is ook maar niets meer dan een oranje slaafje en alle andere Nederlandse slaven/fiscaalnummertjes zijn verplicht deze oranje politiestaat te financieren via het verplichte belastingstelsel.
   Mooi krom zooitje als je het mij zo vraagt.

 8. @Soof
  Dat zou natuurlijk heel krom zijn: Eerst mijarden van de belastingbetaler roven en vervolgens dan hierover belasting betalen. Dat ken natuurlijk niet.

  Bovendien belasting betalen betekent inzicht in je vermogen, zelf hoewel er wellicht geen onderzoek zou worden gedaan naar hoe dit vermogen verkregen zou e.e.a. toch getraceerd kunnen worden.

  Ik stel daarom ook voor dat niet alleen de belasting inzicht krijgt in het totale vermogen van de Nederlandesche burger, maar ook hoe dit vermogen verkregen! Even alle 16,9 miljoen doorlichten, een voor een incl het K.huis.
  Onrechtmatig verkregen en gestolen vermogen direct confisqueren.

  Overigens ik gun iedereen eengoed inkomen en een redelijk eigen vermogen.
  Echter wat is ‘redelijk’?
  1 miljoen?
  10 miljoen?
  100 miljoen?
  1 miljard (=1000 miljoen)?
  10 miljard?
  1 biljoen? (=1000 MILJARD)

  Wat mij betreft ALLES boven X miljoen afhakken!!!
  X dient in samenspraak met de bevolking en bestuur vastgesteld te worden.
  elke als iemand daar boven komt aftoppen (zn/hr vermogen niet zn/hr hoofd 😉 )

  • excuse de tikfouten en omissie. Gaarne zelf even aanvullen corrigeren .

 9. Doe er nog maar schepje boven op.

  Misschien kan de belastingdienst beter eens de boekhouding van de Rothschilds checken ipv Jan modaal met de pet.

  The family of Trillionaires and the Rothschild Conspiracy

 10. Ik snap het allemaal niet zo goed.

  Waar komt die 150 hectare die Chipshol holding al had vandaan?
  Die hadden ze toch al voordat ze die deal met landinvest bekokstoofden?

  Dan mogen ze die gronden toch ook gewoon verkopen?

  Of zijn die 150 hectare ook met geld van investeerders bij elkaar gekocht, misschien wel omdat er uitzicht op die overige 500 hectare die er zou vrijkomen om te worden verkocht.

  Zou je mij , Martin, mij kunnen uitleggen waar het hier nu om draait? Heeft Chipshol nou zogenaamd grond ‘verloren’ door de, zoals je zegt, niet bestaande deal met landinvest en stelden zij daar Landinvest aansprakelijk? Of gaat het hier puur om de rechter annex Nederlandse staat die de claim van Poot op Landvinvest torpedeerde en de zogenaamde onderliggende afspraken ontbond (op voorstel van Poots eigen advocaat)? Hoe kan je nou aan de ene kant iets claimen en aan de andere kant afspraken die grond voor een claim wegnemen, laten ontbinden? Wat vond Landinvest hiervan of ontkende dat er zo’n afspraak überhaupt lag?

  En heeft Landvinvest dan zelf ook nog iets met de Nederlandse staat of Schiphol te maken.

  Ik zie door de bomen het bos niet meer.

  • Chipshol Holding had die 150 hectare al (waarbij nog de vraag is of ze deze daadwerkelijk fysiek hebben of dat het ook hier weer slechts om kooprechten gaat).
   Chipshol Holding is dus niets verloren.
   Wel zijn de investeerders in Chipshol Forward op basis van verkeerde informatie hun investeringen verloren. Poot is daar-en-tegen miljonair geworden, omdat er wel al claims uitgekeerd waren aan Chipshol Forward en hij op gegeven moment zijn aandeel uit de NV trok na het verbreken van de overeenkomst met Landinvest via zijn advocaat (zoals te lezen in het tussenvonnis). Daarbij is het handig om te weten dat hij de aandelen Chipshol Forward voor 1 gulden kocht en deze 1.750 waard waren toen hij zijn deel uit Chipshol Forward trok.
   Dat er kooprecht zou moeten bestaan op gronden door Chipshol Forward is onderdeel van deze misleiding geweest. Landinvest betwiste immers dit recht op zeker moment.
   Ik zal nog eens bij Huber navragen hoe het precies zit met de door hem genoemde 600 ha. en de 500 ha. in de prospectus en kom er op terug.

 11. En de door Poot betaalde Kat maakt nu weer ruzie met zijn cameraman….http://rechtiskrom.wordpress.com/2014/06/15/petitie-voor-ondersteuning-aangifte/

  Kat, die man kan echt geen enkele professionele relatie langer dan enkele weken in stand houden zonder flinke ruzie te maken!!! ooit iemand zich afgevraagd waar hij die rechtzaken allemaal van betaald?? Juist ja ‘De Poten” … maar die trekken er nu de stekker uit…dus ook uit Kat!!

 12. Martin: Het wel of niet hebben van grond is toch makkelijk na te zoeken bij het Kadaster? daar houden ze dat bij, dit is openbare informatie.

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close