Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Geert Wilders is een acteur die voor extremisme moet zorgen

Geert Wilders is een acteur die voor extremisme moet zorgen

De trend die we door heel Europa zien is dat er tweedracht gezaaid moet worden. Van Geert Wilders is inmiddels wel bekend dat hij gefinancierd wordt vanuit Israël. Eigenlijk zien we wereldwijd een trend waarbij de verhouding tussen moslims en Westerlingen op scherp gezet moet worden. Dit heeft met de grote voorbereiding op een derde wereldoorlog te maken. Dat klinkt een beetje vergezocht, maar in dit artikel legde ik al uit hoe de Soenitische moslims gebruikt worden voor een zionistische agenda. In allerlei landen worden Al Qaïda groeperingen gefinancierd, getraind en bewapend door Amerika en Europa (met Israël in de schaduw). In Westerse landen worden Soenitische moskeeën uit de grond gestampt om twee doelen te dienen. Enerzijds moeten ze de binnenlandse spanning voeden die aangewakkerd wordt door tweespalt drijvers als Geert Wilders; anderzijds dienen ze als kweekvijver voor jihadistische strijders die “onder de aandacht van de geheime diensten doorglippen” en naar landen als Syrië vertrekken om daar als rebellen te vechten tegen een om ver te werpen regime.

Ook in Afrika zien we dit en spelen er andere belangen dan dat u in de Main Stream Media te zien krijgt. Zo wordt in Nigeria ineens gesproken over het bestaan van een terroristische groepering genaamd Boko Haram. Maar de werkelijke agenda is simpelweg te vinden in dezelfde imperialistische motor die achter de overname van Libië en Syrië zit. In De Afrikaanse landen barst het van de grondstoffen en China heeft iets te veel voet aan de grond gekregen door een charme offensief van investeringen in de economieën van deze Afrikaanse landen. Wat is er dan mooier dat je kan roepen dat er terroristen rondlopen en je er dus een interventieleger naar toe moet sturen, zoals wij op dit moment doen in Mali.

Steeds weer wordt er in de Main Stream Media gesproken over jihadisten, terroristen of Al Qaïda. Het wordt zo vaak door elkaar gebruikt, dat de gemiddelde hard werkende Nederlander er niets meer van snapt of zich er maar niet te veel druk meer om maakt. “Het zal wel kloppen wat het journaal zegt.” Nou dat doet het dus niet. U wordt compleet in de maling genomen. Al Qaïda, de jihadisten of de terroristische groeperingen in diverse landen zijn steeds onomstotelijk gelieerd aan het Westen.

U kunt binnen de islamitische wereld grofweg de Soenitische islamitische tak en de Sjiitische tak onderscheiden. Dat is zeg maar het verschil tussen de Noord Afrikaanse en de Saoudische islam aan de ene (Westerse) kant versus de islamitische stroming in de Gaza strook, Syrië en Iran aan de andere (Rusland/China) kant. De Moslim Broederschap is ook een groepering die aan de kant van het Westen staat. Opgeteld kunnen we dus zeggen dat Amerika, Europa, Israël, Saoudi Arabië, de Noordelijke landen van Afrika, de Moslim Broederschap landen (Egypte op dit moment) en Turkije allemaal aan dezelfde kant staan. Het andere kamp wordt gevormd door Rusland, China, Syrië en Iran. Natuurlijk noem ik alleen de belangrijkste spelers.

Rusland en China zoeken steeds meer samenwerking. China heeft een grote vinger in de pap in Afrika en daar probeert het Westen nu iets aan te doen met allerlei interventies. Ook de onrust tussen China en Japan heeft met het grote schaakspel te maken. Datzelfde geldt voor de aanwakkerende spanning tussen China en Vietnam, maar ook Venezuela is getarget door het Westerse imperialisme.

Wat heeft dit alles met Geert Wilders te maken? Welnu, er is een groot schaakspel gaande tussen de twee zojuist geschetste kampen. Dit alles moet leiden tot de grote derde wereldoorlog zoals die reeds door 33e graad vrijmetselaar Albert Pike voorspeld werd. De rol van Geert Wilders wordt u daarna duidelijk. Ik zal dat toelichten.

Albert Pike was het hoofd van de Oude Aangenomen Schotse Rite van de Vrijmetselarij, de Groot Bevelhebber van de Noord-Amerikaanse vrijmetselarij in 1859 en behield die positie tot aan zijn dood in 1891. In 1869, was hij een top leider in de Ridders van de Ku Klux Klan. In een brief aan Giuseppe Mazzini schetst Pike plannen voor drie wereldoorlogen, die nodig zouden zijn om uiteindelijk tot één Wereldregering te komen. De eerste twee daarvan zijn volgens zijn script uitgevoerd. Het script voor de derde wereldoorlog luidt als volgt:

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.

Nu zult u wellicht denken “Dat zegt mij niet zo veel.” Anderen zullen zeggen “De brief van Pike is fake.” Toch is het de moeite waard om er eens over na te denken. Als het namelijk zo is dat er een strijd moet komen tussen de politiek zionisten en de leiders van de islamitische wereld, dan zou dat dus kunnen betekenen dat de islamitische bevolking geradicaliseerd moet worden. De grootste islamitische stroming is nu eenmaal de Soenitische (ongeveer 85%). De vraag die dan terecht op zou kunnen borrelen is “Waarom strijden de Soenitische moslims dan nu in feite aan Westerse zijde en voor Westers belang?“. Welnu, mijns inziens is dat om er voor te zorgen dat alle grote economische en militaire machten die de “zionistische New World Order agenda” nu nog in de weg staan, uit te schakelen. Rusland, China en de aan hen gelieerde landen als Iran en Syrië (en alle Sjiitische moslim landen) moeten eerst op de knieën. Als dat gelukt is kan die grote Soenitische islamitische tak – die tot dan toe steeds aan de zijde van Amerika, Europa (met op de achtergrond Israël) streed – zich tegen Israël, de Westerse autochtonen en christenen keren.

Tegen die tijd moet er inmiddels een flinke haat tegen de christelijk zionistische Westerse stroming zijn aangewakkerd. Er moet als het ware alvast een onderlinge haat tussen Westerlingen en moslims binnen hun landsgrenzen zijn aangewakkerd. Daar is Geert Wilders nu alvast mee bezig. Hij richt zich daarbij op de Marokkanen, omdat dit een makkelijk te onderscheiden grote groep in Nederland is. Tegelijk wordt deze strategische gekozen anti-Marokkanen opstelling gekozen om het anti-Europa sentiment onder de bevolking te koppelen aan rechts-extremisme. Ook dat is dus een bewuste keuze. Ook zit dezelfde agenda achter de christenvervolging die op dit moment in meerdere landen door diezelfde aan het Westen gelieerde moslim strijders (Westerse huurlingen) wordt uitgevoerd. Het is aan u of u het doorziet of dat u aan deze bewust onderling geschapen vijandigheid mee wilt doen.

Bron linkvermeldingen: Donquijotte, Infowars.com, Reuters.com, scgnews.com

468 ad

11 Comments

 1. Dank voor deze voortreffelijke analyse van de politiek situatie in de wereld.
  Wij moeten met zijn allen aan totale waanzin lijden[mijzelf incluis] dat we deze manifestatie van energie toestaan.

  iemand nog een toetje?

 2. Om het allemaal te begrijpen vind ik de boeken van Robin de Ruiter ‘n absolute aanrader.
  Mensen die het verleden, heden en de toekomst willen begrijpen raad ik dit echt aan.
  Deze man heeft zo’n ongelooflijke feiten kennis en schrijft op ‘n manier waardoor zijn boeken lezen als ‘n trein.

 3. De drijvende kracht achter deze machinaties zijn de Rotschilds, de rijkste ratten van deze planeet. Zionistische Ashkenazi’s, door inteelt gedegenereerd. Met een geschat vermogen van 490 biljoen dollar en een wurggreep op bijna elke bank en overheid in deze wereld. Elk land dat nog niet door het IMF wordt geterroriseerd, wordt ten gronde gericht. Rusland en China worden steeds verder economisch en politiek geïsoleerd. WOIII is onvermijdbaar, gelijk WOI en WOII.

  • En wie zitten er achter de Rothschilds?

   • Volgens mij het Vaticaan.

   • Dat weet je toch Don?
    Goeie vraag wel dit.
    De Rothschilds maken deel uit van een geperverteerd gedegerereerde groep bioborgs die elkaar de BAL/Bar toespelen, en als ware bloedzuigers de levens-enerGie van mensen afpakken, oppakken, aanpakken, inpakken etc. waarbij zij vormen van zwarte magie/spells gebruiken om mensen tot hun slacht-offers te maken. (Voorbeeldje: de G in enerGie is zo’n spell: deze vervangen door de K haalt deze betover-ring er af. Voor ‘G’ zoek bij vrijmetselarij etc etc.)

    Daardoor is er op de hele aarde al eeuwenlang een strijd gaande op leven en dood, die gaat om de levende ziel/presentie en om ons bewustzijn.
    Die staan nu op het spell, en die zijn nu aan zet: het bewustzijn dat we een geestelijk wezen zijn, is op sterven na dood.

    Maar nu gaat plotseling het licht aan, en de vampieren proberen te vluchten voor dat licht,
    want ze sterven daaraan.
    Dat weten ze.

    Dat weten ze nog beter dan wij.
    Ze schrikken zich nu dood, letterlijk.
    Vandaar dat van alles gebeurt zoals nu gebeurt.
    Ieder komt bij de poorten van waarheid terecht.
    In vrije wil ga je de poort door naar het land der levenden.
    Met je bewuste intentie.
    Anders niet.
    Saai he.

    Dit slechts “mijn mening”, een van de velen, gewoon een inzicht, nu in bruikleen aan jou lezer, doe ermee wat je wilt,
    we leven immers met een vrij bewustzijn in-op een land waar we zelf iets mogen vinden?
    Ok dit vinden we dus, waar of niet

    Saludos

 4. Er bestaat ook nog zoiets als selff-fulfilling prophecies.
  Als iedereen gaat geloven dat een crisis of oorlog onvermijdelijk is dan werkt iedereen er onbewust naar toe. Of is dat te simpel gedacht?

 5. De reden dat we met al die Arabieren opgezadeld zijn in Europa: Om de olie crisis in de 70er jaren te beeindigen is er beloofd om meer goedkoop werkvolk uit die landen toe te laten. Uiteraard tegen zeer goeie conditities voor de grote bedrijven. Diezelfde grote bedrijven die via de lobbyisten de wetten maken waar wij ons aan moeten hoouden in de EU.

 6. Inderdaad.
  Beetje Land van Ooit achtige acteur, duidelijk ENDEMOL type cast.
  End them all.
  En inderdaad is het “Land van Ooit” failliet, geruimd, vergaan oid.

  Als je goed kijkt en wat python humor hebt, zit praktisch de hele OH cast achter de ramen zogezegd :- )))
  Niet te filmen gewoon…

  Trouwens laatst kwam ergens een erg grappige link langs,
  http://nicokwakman.blogspot.nl/2014/03/congres-acting-together-in-crime.html,
  ‘men’ kondigt het zelf gewoon aan, stipt en keurig.

  En even later, tja, deze…
  http://www.rug.nl/rechten/congressen/strafcrim/acting-together-in-crime/

  en kondigen ze de voorstelling weer AF.
  Ok dan.

  Nou hup jongens, allemaal naar die wachtkamers van de werkelozen, mag je zo naast zijne heiligheid plaats nemen, mochten de rijen niet tot ver buiten de poorten staan…

  Gezellie, alleen de koek is op…!

  OH: een afkorting van het kul(T)woord ‘overheid’ B.V.

 7. Nazi mengele praktijken.
  Hier schieten woorden tekort bij wat deze smeerlap Le Pen uit durft te spreken:
  Le Pen: “Ebola kan immigratieproblemen oplossen”

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1893794/2014/05/21/Jean-Marie-Le-Pen-Ebola-kan-het-migratieprobleem-in-drie-maanden-oplossen.dhtml

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1974660

  En met zo’n partij doet die Wilders graag zaken?
  http://www.speld.nl/2014/05/16/gewoon-geert-wilders-die-een-t-shirt-draagt-van-jean-marie-le-pen/
  Ga je eens diep schamen Geertje.

  Dit zijn geen mensen meer maar monsters/psychopaten van de ergste soort wat goed zijn in toneelspelen en hun schijnheiligheid hoog weten te houden.

  Ga niet stemmen op zulke mensen.

 8. Inderdaad zeer sterke en goede analyse over de situatie nu in de wereld.

  @Fleur. Inderdaad goede aanraders zijn de boeken van Robin de Ruiter; De 13 satanische bloedlijnen, George Bush en De mythe van Al-Quaida, De transitie; het einde van ons zelfbeschikkingsrecht.

  Daar wil ook nog aan toevoegen het boek ‘De Boogeyman’ van Peter Stuivenberg.. zeer sterk boek ! Echt een aanrader !

  De Eerste Wereldoorlog lanceert het communistische atheïsme en moet de Russische tsaar van zijn troon stoten. ( Voltooid )

  De Tweede Wereldoorlog zet Groot-Brittannië en Frankrijk tegen Duitsland op zodat uiteindelijk de koloniën in handen komen van de elite. (Illuminatie) Het nationaal-socialisme moet het zionisme naar Palestina drijven, waar het onder de naam Israël een natie kan vormen. Het communisme moet worden ontwikkeld tot een wereldmacht, die met de ‘vrije democratische’ landen zoals de Verenigde-Staten en Europa in de slag gaat. (Voltooid)

  En zoals Martin al aangaf.. Voor de Derde Wereldoorlog zwepen agenten van de Illuminatie de agressie tussen politieke zionisten en de leiders in de islamitische wereld op, waarna deze elkaar in de haren vliegen. Dit conflict moet een sociale, politieke en economische chaos veroorzaken, die andere naties fysiek, moreel en economisch uitput, zodat er uiteindelijk een nieuwe Wereldorde kan herrijzen.

  @Donquijote ‘Wie zit er achter de Rothschilds?’ Satan..het beest, lucifer…noem het op…het kwaad zelf.

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close