Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Hersencapaciteit in de cloud

Hersencapaciteit in de cloud

Op alle fronten worden we overspoeld met de geweldige positieve gevolgen van de technologische ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld computerprocessoren. Meestal wordt een wereld van fantastische medische toepassingen gebruikt om de mind-set van mensen positief te krijgen. Zo is er nu de supercomputer Watson van IBM die al in een televisie programma alle deelnemers versloeg. De computer wist de juiste vragen bij de gegeven antwoorden te zoeken. Daarnaast wordt verteld dat Watson alle medische kennis tot zich neemt en op basis daarvan artsen in de toekomst kan helpen diagnoses te stellen. Wat er echter écht aan de hand is, is dat u als lezer van dit soort Main Stream Media berichten alvast klaar gemaakt wordt voor het transhumanisme en intelligentie ‘in the cloud’.

Het ‘in the cloud’ principe kent u wel. Dat gebruikt u bijvoorbeeld bij uw Facebook, Gmail of Hotmail. U zet uw foto’s op facebook en uw emailberichten staan er gewoon als u inlogt op uw Gmail-account. Dat heet ‘in the cloud’. Het staat zogezegd op een plek ergens in de internet wolk. U heeft geen idee waar het zich fysiek bevindt, anders dan ergens in een Data Warehouse van Google. En dat doet er ook niet toe. U kunt er altijd bij en het gaat eigenlijk nooit fout. Welnu, wat is er nu mooier als u straks ook extra ‘denk capaciteit’ binnen kunt halen in de cloud. U ziet het; artsen kunnen dat binnenkort al. En in feite zijn uw hersenen al gewend aan zaken als ‘geheugen in the cloud’. Als u bijvoorbeeld een afspraak in de agenda van uw Smartphone zet, zweeft dat ook ergens in the cloud. U kunt zo bijvoorbeeld uw Google agenda op meerdere plekken en overal ter wereld bekijken. Handig!

Hersenuitbreiding

Wetenschappers zijn al heel lang bezig met het bouwen van 3D-hersencelstructuren op kweek. De eerste tests werden gedaan met levende hersencellen van een rat. Deze werden geplaatst op een karretje met elektroden enkele mini-sonarradartjes. De cellen op kweek beginnen al snel verbindingen te vormen en na verloop van tijd leert het robotje met levende hersencellen zich door zijn omgeving manoevreren. Kijkt u maar even.

Professor Kevin Warwick is een onderzoeker die een beetje de frontlinie vormt van de wetenschappelijke onderzoeken naar toepassing van levende hersencellen. In onderstaande uitgebreide presentatie van professor Warwick legt hij uit hoe wetenschappers al bezig zijn menselijke hersencellen voor dit onderzoek te gebruiken. Deze hersencellen worden gekweekt uit menselijke stamcellen. Zo is men al behoorlijk ver gevorderd in onderzoek naar de functionaliteit van levende hersencellen op kweek. Geheugenfunctionaliteit kan zo via transplantatie van de hersenen van de ene robot op de andere zorgen dat de robot niet opnieuw hoeft te leren.In mijn filmpje uit dit artikel probeer ik eveneens uit te leggen wat er gaande is.

Feitelijk komt het er op neer dat de wetenschap via meerdere wegen onderweg is richting het transhumanisme. Dit gaat overigens over het algemeen zonder kwade opzet van deze wetenschappers. Zo is men al in staat om het menselijk DNA synthetisch te reproduceren op basis van nanotechnologie. Dat heeft er weer toe geleid dat men in staat is om complete delen van het menselijk lichaam te laten hergroeien. Zo zijn Nederlandse wetenschappers aan de Universiteit van Eindhoven er al in geslaagd om een kaak te laten hergroeien. Moet u zich eens voorstellen welke mogelijkheden dit biedt.

Nu al is men in staat om computersystemen te bedienen; gebruikmakend van het elektromagnetische spectrum van de hersenen. Ook is men bezig levende hersencellen te kweken. Dit zou dus kunnen betekenen dat men mogelijkerwijze op den duur het hele menselijke lichaam kan reproduceren. En dat is precies wat Ray Kurzweil – de CTO van Google – beweert. Men heeft dus plannen in die richting. De test met de hersencellen op kweek laten nu al zien dat je bijvoorbeeld geheugencapaciteit van hersenen kunt transplanteren. Als je in staat bent om die geheugencapaciteit via het elektromagnetisch spectrum over te dragen naar een persoon, hoef je geen dure risicovolle transplantatie uit te voeren. Bovendien hebben we al genoeg hersencellen in onze schedel. De film de Matrix geeft een aardig beeld van deze ogenschijnlijk bizarre veronderstelling. Een pen achter in het hoofd van Neo zorgt ervoor dat hij binnen no time Kung Fu geleerd heeft. Onderzoek van professor Warwick laat dus zien dat we niet ver van deze mogelijkheid verwijderd zijn.

In the cloud

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen altijd en overal zichzelf van super menselijke kwaliteiten kan bedienen. Daarom is het nuttig dat dit beheerd wordt. En het meest handig is dat dit gebeurt door de bedrijven van de New World Order. Zij kunnen de nieuwe mogelijkheden ‘in the cloud’ aanbieden.

Zodra mensen de bereidwilligheid gaan tonen zich te laten chippen uit bijvoorbeeld veiligheidsoverwegingen is de stap richting het transhumanisme een stuk dichterbij. De medische toepassingen zijn er al en niet voor niets houdt een bedrijf als Samsung zich daarmee bezig. In de nabije toekomst zullen overheden het implanteren van chips bij kinderen gaan stimuleren. Dit zal gebeuren op basis van het ‘problem – reaction – solution’ principe. Het kwijt raken van kinderen of het vermoorden van kinderen door bijvoorbeeld ontspoorde vaders moet er toe leiden dat het chippen van de volgende generatie kinderen makkelijk geaccepteerd wordt. Eenmaal een chip in het lichaam, is het heel makkelijk om de draadloze verbinding met de hersenen te leggen en de kinderen ‘in the cloud’ te hangen. Natuurlijk zullen de mogelijkheden dan positief worden gebracht. Het is niet alleen veilig, maar het is ook makkelijk bij het betalingsverkeer en er worden ook toepassingen ontwikkeld om psychische problemen te voorkomen. De medische toepassingen zijn ook legio.

De Main Stream Media en de gadgets als Google Glass – die u maar wat graag koopt – zorgen ervoor dat de stap in de richting van het transhumanisme met de dag verkleind wordt. Wat u zich echter moet realiseren dat u de macht over uw hersenen en dat van uw kinderen in de hand van de multinationals legt en daarmee in de handen van de New World Order control state. Het netwerk van de NSA ligt er al. De onthullingen van Edward Snowden laten u er alvast aan wennen dat u full time afgeluisterd wordt, maar de infrastructuur is er klaar voor om het omgekeerde te gaan doen, namelijk het actief aansturen van de mensheid. Langzaam sluit het web zich. Het wordt tijd dat u het gaat zien.

Wat kunnen we er aan doen?

Veel wordt gesproken over de gevaren en de ontwikkelingen van de New World Order, maar weinig wordt gesproken in oplossingen. Laat ik dat dan een keer doen. Daarvoor is het wel belangrijk om begrip te hebben van hoe de situatie ervoor staat, hoe onze realiteit er uit ziet en hoe deze eruit kan zien.

Allereerst is het belangrijk om een beeld te hebben van onze perceptie van de realiteit. Onze hersenen lijken maar in zeer geringe mate te worden benut. Daar ligt misschien al een sleutel. Voor het vinden van de andere sleutel wil ik het eerst even hebben over de maan. In zijn boek Human Race get off your Knees haalt David Icke een passage aan van twee Russische wetenschappers. Mikhail Vasi en Alexander Shcherbakov stelden in 1970 in een wetenschappelijk artikel dat de maan een onnatuurlijke en holle constructie is.

eye-in-the-skyHet meest verbazingwekkende onderzoek dat het idee bevestigt dat de maan daadwerkelijk wel eens hol zou kunnen zijn, vond plaats op 20 november 1969. De Apollo 12 bemanning stuurde de lunar LM module richting de maan om een kunstmatige aardbeving te bewerkstelligen. De LM raakte het maanoppervlak op ongeveer 65 kilometer van het Apollo 12 landingsgebied waar zich seismologische meetapparatuur bevond. De resultaten waren bizar! De maan bleef ruim een uur tijd resoneren als een gong. De trillingsgolf versterkte zich tot een piek na 8 minuten en nam daarna heel langzaam af in intensiteit.

David Icke is van mening dat de maan een soort station is dat geplaatst is om ons in een lager dimensionaal bewustzijn te houden. Persoonlijk vind ik dit geen rare gedachte. Het gaat alleen een beetje boven de pet van velen, omdat we gewend zijn vanuit een materialistische kijk op de wereld te denken. We sluiten daarbij de mogelijkheid van alles buiten onze driedimensionale-vijfzintuigelijke-beleving uit. Als nu blijkt dat wij in deze 3D-5zintuigen-werkelijkheid gevangen zitten en we in feite een veel hogere bewustzijnsconnectie hebben, dan ligt daar misschien wel de sleutel tot de overwinning op de technologische opengevangenis die de New World Order ons opdringt. Want die technologische gevangenis is men aan het bouwen. U moet het alleen nog even gaan zien.

Wat nu als wij deze beperking van ons hoger bewustzijn die ons al is opgelegd weten te doorbreken? Kan dat al? Hebben we dat in ons? Ik vermoed van wel. Onze makers (lezen) hebben ons ooit al in een soort gevangenis geplaatst. Hierbij speelt de maan een sleutelrol. Maar ook mogelijke genetische versleuteling met als doel de toepassing van het reptielenbrein in onze hersenstructuur zijn daarin waarschijnlijk belangrijk. We zijn als het ware al gechipt door onze makers. Deze chip (het reptielenbrein) zorgt voor de connectie met de Firewall (de maan), waardoor we binnen ons beperkte bewustzijn worden gehouden.

De huidige elite heeft echter door dat wij op het punt staan onze werkelijke capaciteiten te ontdekken. Dit komt waarschijnlijk door een verschuiving in de astrologische opstelling van de aarde. Hierdoor lijkt de invloed van de maan te veranderen. En daarom moeten ze als een speer een nieuwe technologische oplossing bedenken voor onze ontwaking. Wij hebben namelijk veel meer in ons mars dan de elitaire inteelt groep die ons onderdrukt.

Zodra u gaat bewust worden begint u al te ontwaken voor uw hogere capaciteiten. Dat is dan ook alles wat u moet doen. Wakker worden. Bewust worden. Uw medemensen bewust maken. Daar is niets spiritueels aan. Het is simpelweg de deur richting het doorbreken van de firewall!

Bron: Patentbolt, Volkskrant, nu.nl

468 ad
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
9 Comments

 1. Cymatics – Bringing Matter to Life With Sound owned by: pf. hans jenny

  &

 2. Meditatie

  De uitkomst van een onderzoek welks is uitgevoerd in de jaren zestig door de Amerikaanse fysioloog Robert Keith Wallace is:
  De transcendentale toestand, die zich kort na het begin van de meditatie voordoet, gekenmerkt wordt door een toename van de alfagolven-activiteiten in de frontale en centrale hersenkwabben. Men kwam toen voor het eerst met natuurwetenschappelijke methoden de veranderingen in lichaam en geest op het spoor die tijdens de meditatie fasen optreden.
  Uit slaap- en droomonderzoeken weet men dat zich in deze beide bewustzijnstoestanden belangrijke ontstressingsprocessen voltrekken en spanningen van de dag verwerkt kunnen worden. Met name in een bepaalde fase van diepe slaap, die per nacht vier of vijf keer twintig minuten lang optreedt, worden onze hersenen zeer actief. De oogappels bewegen plotseling snel heen en weer, alsof ze een imaginaire pingpongbal volgen. De slaaponderzoekers noemen die de REM-fase, Rapid Eye Movement.
  Zo blijken meditatieve toestanden ook te werken. Ze zijn geschikt om diepgewortelde stresssymptomen op te lossen en dragen ertoe bij lichaam en te ontspannen en te herstellen. Tijdens de transcendentale toestand gebeurt echter aanzienlijk meer dan in droomfase. De regelmatige alfagolven duiden erop dat ons bewustzijn tijdens de meditatie klaarwakker is. Het constante alfaritme breidt zich al enkele minuten na het begin van de meditatie uit over de middenhersenen en de voorhoofdskwab en heeft daar een harmoniërende uitwerking en wordt ook wel als isomorfisme omschreven. In de harmonie van de alfagolven (gewoonlijk 8-9 Hertz) gebeurt iets wat sommige wetenschappers met verbazing vervult: de trillingen betrekken de gewoonlijk minder actieve hersenhelft erbij en waardoor de processen in beide hersenhelften worden gesynchroniseerd.
  Dat is belangrijk, want de linkerhersenhelft die bij de mens dominant is, is volgens de meest recente inzichten verantwoordelijk voor het analytisch-logisch denken. In de rechterhersenhelft verlopen de creatief-abstracte processen; daar schijnt de intuïtie, de toegang tot fijnere bewustzijnstoestanden gelokaliseerd te zijn.
  Na een hele reeks van onderzoekingen neemt dr. Bernard Glueck aan dat tijdens een bepaalde fase van de meditatie enkele miljarden hersencellen in de rechterhersenhelft bij het actieve netwerk worden betrokken. Als deze veronderstelling juist is, kan daarmee de expansie van de bewuste waaktoestand en van het vermogen tot verwerking worden verklaard.
  Meditatie kan dus de hersenen op talrijke positieve manieren beïnvloeden. De fysieke gevolgen van even ergens rustig zitten en je op je innerlijk concentreren blijken onvoorstelbaar veel omvattend te zijn.
  Het heeft lang geduurd voor dit raadsel werd opgelost in het Westen. De onderzoekers moesten opboksen tegen de westerse aanname dat meditatie een mystieke of op zijn best een religieuze praktijk was. Tegenwoordig beseffen de onderzoekers echter dat door meditatie zowel de prefrontale cortex – de zetel van het hogere denken – wordt geactiveerd als ook de vrijlating van neurotransmitters wordt gestimuleerd, met inbegrip van dopamine, serotonine, oxytocine en hersenopiaten. Al deze stoffen, die van nature in de hersenen voorkomen, kunnen we koppelen aan verschillende aspecten van geluk. Dopamine heeft een kalmerende uitwerking; serotonine wordt verbonden aan en groter gevoel van eigenwaarde; oxytocine wordt inmiddels als het genotshormoon beschouwd (met hogere concentraties wanneer iemand xexueel opgewonden is); opiaten zijn de lichaamseigen pijnstillers die onder het roesgevoel veroorzaken dat sporters na een zware inspanning kennen. Als we door meditatie een hogere concentratie van dit soort neurotransmitters teweeg kunnen brengen, ligt het voor de hand dat meditatie ook een doeltreffender manier moet zijn om de predispositie van de hersenen voor geluk te beïnvloeden. Er bestaat geen enkel (artificieel) geneesmiddel dat gelijktijdig de gecoördineerde vrijlating van al deze stoffen kan choreograferen.

  &

  Neuron & Dendriet
  Een neuron is met elk ander neuron verbonden door miljoenen draden die zich vertakken in duizenden vezels per cel. Dit vormt een reusachtig netwerk. De vezels, die DENDRIETEN genoemd worden, ontspruiten uit een cel zoals de takken aan de stam van een boom ontspruiten, het woord ‘dendriet’ is afgeleid van het Griekse woord voor boom.
  Hoewel dit een hechte en stabiele indruk zou kunnen maken, ondergaat dit netwerk (van dendrieten) onophoudelijk veranderingen. En zelfs als een neuron gelijk zou kunnen blijven, zonder nieuwe takken te vormen, zouden signalen die door de dendrieten stromen geen moment gelijk zijn. Overal ontstaan elektrische impulsen, die veranderingen ondergaan zodra wij een nieuwe gedachte denken. Onze hersenen zijn als een telefooncentrale die duizenden gesprekken per seconde verwerkt. Het voornaamste verschil is dat de kabels in ons zenuwstelsel onstabiel zijn en met elke ervaringsmoment – zowel innerlijk als uiterlijk – hun moleculen veranderen. De draden zijn immers niet gemaakt van koper, maar bestaan uit vloeibare vetten, water en elektrolyten en de elektrische impulsen die erdoorheen gaan. Eén enkele gedachte is een ingewikkelder aangelegenheid dan het opzoeken van één enkel telefoongesprek in alle gespreken die wereldwijd worden gevoerd. En terwijl we erin slagen die prestatie op elektrisch niveau te leveren, wellen in de hersenen ook voortdurend chemische boodschappen op. De ene dendriet is niet vast geknopt aan de andere – tussen twee dendrieten bevindt zich altijd een kleine open ruimte. Elke boodschap moet een manier zien te ontdekken om deze kloof, die synaps wordt genoemd, te overbruggen; anders zouden de neuronen geïsoleerd zijn en niet met elkaar kunnen communiceren. Elektriciteit springt niet over de open ruimte heen – daarvoor is de voltage te gering. In plaats daarvan worden bepaalde chemische stoffen aan de andere kant van de synaps afgegeven en aan de andere kant opgenomen. Tot deze chemische stoffen, die neurotransmitters worden genoemd, behoren dopamine en serotonine.
  Te midden van deze chaotische wervelingen van chemicaliën en elektronen heeft niemand ooit een herinnering aangetroffen. Herinneringen zijn vaste gegevens. Ik kan mij het gezicht van een vriend(in) alleen herinneren door het intact naar boven te halen, niet bij stukken en beetjes. Waar moet ik naar toe gaan om dat te doen?
  In elk geval niet naar de onweersbui in de hersenen. Er is in mijn hersenen geen neuron te vinden dat twintig jaar oud is. Moleculen van vet, eiwitten en suikers zijn als trekvogels door mijn hersenen gegaan, hebben er iets aan toegevoegd en zijn na een poosje weer vertrokken.
  Hoewel we de geheugencentra in de hersenen kunnen lokaliseren, heeft niemand ooit kunnen bewijzen dat de herinneringen daar opgeslagen liggen. We nemen aan dat dit het geval is, maar hoe werkt het? Het opslaan van een herinnering in neuronen is als opslaan van herinneringen in water. In feite zijn de hersenen zo vloeibaar dat ze, als ze gehomogeniseerd zouden worden, evenveel vocht zouden blijken te bevatten als een banaan of een kom havermout. Ons bloed bevat meer vaste stoffen dan de hersenen. Er is geen bewijs voor de theorie dat we herinneringen opslaan zoals we gegevens opslaan in het geheugen van een computer, door kleine hoeveelheden informatie in te printen in de microchip.
  Dat is dezelfde muur waar Einstein en andere grondleggers van de kwantumfysica tegenop liepen. Een neuron is een slechte opslagplaats voor een herinnering, omdat de moleculen ervan in feite geen concrete materie zijn, maar patronen van onzichtbare energie, gegroepeerd tot ogenschijnlijke deeltjes. Deze pakketjes van energie kunnen zich alleen handhaven op het kwantum-niveau; als we nog dieper doordringen, tot het virtueel niveau, vallen ook de patronen uiteen, de energie vervaagt tot schimmige trillingen en vervolgens tot niets. Kunnen herinneringen opgeslagen in NIETS?
  Het antwoord is ‘ JA’. Toen ik mij het gezicht van mijn vriend(in) herinnerde, maakte ik een reis naar het ‘niets’ en haalde hem/haar uit het ‘niets’ tevoorschijn. Om deze reis te maken, of in elk geval er aan te beginnen, gebruikte ik mijn hersenen. Maar het waren niet mijn hersenen die zich het gezicht herinnerden, zoals de muziek die ik in mijn auto hoor zich niet in de radio begint. De hersenen lijken
  Herinneringen op te vangen vanuit een andere bron, net als de radio. Omdat die bron niet in de stoffelijke wereld gelokaliseerd kan worden, wordt het reële bestaan ervan door de wetenschap niet erkend, met uitzondering van de kwantumfysica, die dit ‘niet’ het virtueel domein noemen.

 3. vind je het heel erg dat dit iets boven mijn pet gaat!! zo ver wil ik helemaal niet gaan denken hoor wat ik hier doe vind ik al ver genoeg !!!! spit maar lekker verder !!!!!

 4. max Igans TRANSFORMATION

  hierin schetst hij de toekomstige agenda

 5. Ironie van “the cloud”
  in de chemtrails die over ons worden uitgestort ,zitten nano deeltjes
  zodat ons lichaam al op weg is naar het transhumanisme ,omdat de nanos de plek van organische cellen innemen
  en we gedeeltelijk micro robotjes in ons systeem krijgen
  terwijl we dat niet bewust zijn.

  bij een google bril heb je nog de keus ,er wel of geen op te zetten

  maar GMO en Nano deeltjes gaan buiten onze toestemming om.

  daarom zijn het echte psychopaten,de lui die zonder moreel besef helpen de agenda uit te rollen

  • Terechte opmerking en helemaal mee eens. Ik vond het alleen te ver gaan om dat er ook nog bij te proppen in dit artikel.

 6. @pablo.
  Mooi verhaal en volstrekt geen onzin.
  Heb jij wel eens een boek van Susan Joy Rennison gelezen (afstemmen op de kosmos)?
  Daarin vertelt ze o.a., dat een groot deel van je geheugen opgeslagen ligt in je organen. Dus mind control alleen, zal niet werken. Het elektro magnetisch veld van je organen en van je hart moeten ook beïnvloed worden. Je perceptievermogen is afhankelijk van jouw persoonlijke frequentie. Waarbij jouw emoties een belangrijke rol spelen. Jouw emoties spelen zich af in de organen en de hersenen vertalen dit alleen.
  Het is mijn mening, dat dit de hoofddoelen zijn ,voor het toepassen van HAARP en de kwantumfysica. Met de nanotechnologie om de draadjes te verbinden. Oftewel de kosmische wetten van ligt en geluid (frequenties), worden bewust verstoord om ons in een lagere trilling te houden, waardoor ons perceptievermogen niet veranderd.

  En wat Martin betreft.

  Dat verhaal van de maan was mij niet bekent. Wel weet ik, dat de afstand van de maan ten opzichte van de aarde gevolgen heeft, voor de aardbevingen die op onze planeet plaatsvinden. Dus de maan is wel degelijk een frequentie omzetter. En wat gevolgen heeft voor het frequentievermogen van de aarde, heeft ook gevolgen voor ons innerlijk frequentievermogen. Dus ook voor ons perceptie vermogen.
  Al in de Perzische beschaving wist men, dat onze zon in een tango danst met een andere zon en dat beide zonnen in tijdperken van 13000 jaar (binnen de vertraging gemeten) dichter of verder van elkaar verwijderd zijn. Deze cyclus duurt dus 26000 jaar.
  De Maya cultuur heeft hier zelfs een kalender op gebaseerd.
  U denkt nu, maar in 2012 is er niets veranderd! Dus niet waar!
  Maar dan moet u even het bovenstaande herlezen en weet u de oorzaak.
  Als twee zonnen dichter bij elkaar komen, heeft dat gevolgen voor de frequentie van de aarde.
  En dat geld ook voor uw innerlijk frequentievermogen. Dus ook voor uw perceptievermogen.
  Balletje rond.

  EN NU ALS DE BLIKSEM JE EIGEN TRILLINGSNIVEAU VERHOGEN!
  JIJ BENT DE BAAS OVER JE EIGEN EMOTIES!
  JIJ BENT NIET GEK!
  DAT WILLEN ZE JE GRAAG DOEN GELOVEN!
  MAAR GELOVEN DOE JE IN JEZELF, WANT DAAR LIGGEN IMMERS ALLE ANTWOORDEN!

  Mijn naam is Henk en ik maak gebruik van het account van een vriendin, daar ik zelf geen internet heb.

  P.S. Martin.
  Het is niet de vraag of onze hersenen, dit alles aankunnen.
  Maar meer, of we emotioneel gezien bereid zijn de strijd voor onze zelfbeschikking op te eisen.

 7. Nog even ter verduidelijking.
  Waar een tweede zon is zijn uiteraard ook planeten, binnen dit zonnestelsel aanwezig. Dus twijfel ik geen seconde aan de komst van Niburu.
  Lijkt mij logisch.
  gr. Henk.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Supercomputer IBM vernoemd naar topman die met Hitler samenwerkte « - […] mijn vorige artikel – waar ik spreek over transhumanisme – vindt u dat IBM een supercomputer heeft gebouwd […]
 2. Chip je kind! « - […] voorbij komen in meerdere berichten. Deze website biedt aan wat ik al enkele weken geleden in een artikel voorspelde en…
 3. Laat nu je kind chippen - […] voorbij komen in meerdere berichten. Deze website biedt aan wat ik al enkele weken geleden in een artikel voorspelde…
 4. NSA verzamelt locatiedata van honderden miljoenen gsm’s wereldwijd « - […] nog veel meer is dan alleen een ‘Big Brother instrument‘. Grote supercomputers (zoals IBM’s Watson) kunnen via kunstmatige intelligentie…
 5. Google topman: over 5 jaar chip in je hoofd « - […] brein met het internet niet eens operatief hoeft te gebeuren. Inteligentie koopt u straks ‘in the cloud‘. Intelligente lantaarnpalen…
 6. Supercomputer IBM vernoemd naar topman die met Hitler samenwerkte | Martin Vrijland - […] mijn vorige artikel – waar ik spreek over transhumanisme – vindt u dat IBM een supercomputer heeft gebouwd […]
 7. Chip je kind! | Martin Vrijland - […] voorbij komen in meerdere berichten. Deze website biedt aan wat ik al enkele weken geleden in een artikel voorspelde en…
 8. Wie ben ik? | Martin Vrijland - […] functie (met de hogere dimensie) van de hersenen beperkt is geen gekke gedachte. Deze externe bron (mogelijk de maan)…
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close