Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Het Mali schoolreisje gaat beginnen

Het Mali schoolreisje gaat beginnen

Telegraaf.nl kopt vandaag over de imperialistische missie van de Nederlandse militairen alsof het om een schoolreisje gaat. [Quote] Voordat de 13 mannen en 1 vrouw vertrokken, sprak plaatsvervangend directeur operatie Theo ten Haaf ze toe. „Dit is een bijzondere dag, we gaan eindelijk beginnen” en verderop „We proberen weer stabiliteit te brengen en willen de burgerbevolking beschermen.” Nou laat 1 ding duidelijk zijn de enige reden dat we daar zijn, is voor de grondstoffen. De zelfverzonnen term ‘jihadisten‘ – of hoe “terroristen” tegenwoordig ook genoemd worden; zolang het maar geen Al Qaïda meer is – is geen nieuw alibi om dit schoolreisje te verklaren. Dit volgende schoolreisje, dat doet herinneren aan het Srebrenica uitje. De New World Order (VN) is de aanstichter van dit imperialistisch feestje ter plundering van de grondstoffen, want dat zijn er nogal wat.

Terwijl veel mensen inmiddels wel geloven dat 9/11 een inside job was, wordt het woord Al Qaïda nog steeds gebruikt. Steeds vaker wordt het echter heel tactisch vervangen door het woord ‘jihadisten’. Dat is de vertaalslag die men wil maken. Aan ‘Al Qaïda’ zit namelijk een luchtje. Let er daarom goed op dat u steeds vaker de term ‘jihadisten’ zult horen. Dat is namelijk beter, omdat kritische websites al te veel hebben uitgelegd dat Al Qaïda namens het Westen vecht en (hoe dubbel ook) tegelijk hét grote alibi was om de ‘War On Terror’ te starten. U weet wel: Osama Bin Laden (Al Qaïda).

Herinnert u zich onderstaand filmpje nog? Dat is meneer Karremans. De man van het vorige meest spraakmakende schoolreisje van Nederland namens de VN. Leest u goed hoe u toen ook al in de maling genomen werd door de propagandistische methode van de Main Stream Media, door het verkopen van deze genocide als een soort vredesmissie. Nederland heeft een zeer kwalijke rol gespeeld in deze missie, maar in de media werden de beelden verdaaid. Zo werd in onderstaand filmpje zo geknipt, dat het leek alsof Karremans bedreigd werd toen Mladic vroeg “Wil je je vrouw en kinderen weer zien?”. Het stuk tekst waar Mladic zegt “dat wilde mijn mannen ook die jij vandaag in Srebrenica hebt vermoord”, werd bewust weg gelaten in de Nederlandse media. Dat zijn de perceptiemanagement methoden. En omdat Joegoslavië voor de gemiddelde Nederlander een net zo ‘ver van mijn bed show’ was als de nieuwe missie naar Mali, heeft u het waarschijnlijk allemaal niet gezien. Of u heeft simpelweg gedacht “Het zal allemaal wel“. Misschien moeten we toch eens wat kritischer naar dit soort berichtgeving gaan kijken en ook eens nadenken over de grote hoeveelheden slachtoffers dit soort poezelige schoolreisjes eigenlijk opleveren.

Bron linkvermelding: Telegraaf.nl

468 ad

7 Comments

 1. Martin het linkje achter “deze genocide” werkt niet. Het verwijst naar de admin kant i.p.v. een SEO-vriendelijke URL van het artikel.

 2. 2014: Het jaar, waarin de media verantwoording moeten afleggen voor het niet geven van juiste informatie aan de mensheid, de 99%.

  Het internet heeft ons veel gegeven de afgelopen jaren. Veel nare dingen, veel positieve dingen, veel te veel erotische foto’s en filmpjes. Maar boven alles heeft het internet ons laten zien, dat we eeuwen voor de gek zijn gehouden door de Mainstream Media.

  Elke dag komt er nu informatie naar buiten, waaruit blijkt dat hetgeen ons altijd verteld is door de media van geen kant klopt. Er is altijd een achterliggend hoofddoel, dat vakkundig gecamoufleerd is.

  Het wordt nu echt heel erg duidelijk, dat de media een verlengstuk zijn van de grote corporaties, die enkel als doel hebben geld te verdienen aan de massa. Hierdoor verschaften ze zich een rijkdom, die de kloof zo groot maakte tussen arm en rijk, dat alleen de rijken het voor het zeggen hebben op deze planeet.

  Zo gebruikt Big Pharma de media om ons te doen geloven dat we met chemisch middelen onze ziektes moeten bestrijden, terwijl het internet nu prijs geeft, dat vrijwel alle ziektes met natuurlijke middelen te genezen zijn. Deze middelen zijn echter slecht te pattenteren en dus niet interessant voor de farmaceutische industrie. Erger nog is dat deze chemische middelen de geldstroom voor Big Pharma in stand houden, omdat die middelen zo ontworpen zijn, dat we na gebruik ervan weer andere kwalen moeten bestrijden, die al door het vorige middel veroorzaakt zijn. Zo houden we die industrie extreem rendabel. Het is inmiddels zo, dat zelfs het noemen van positieve werkingen van kruiden en natuurproducten een probleem is. Dit is in de Codex Alimentarius ondergebracht.

  De wapenindustrie gebruikt de media om ons te doen geloven, dat het noodzakelijk is dat we ingrijpen in sommige landen, omdat dat de wereldvrede dichterbij zou brengen. Deze propaganda is er uitsluitend om de gigantische wapenindustrie rijkelijk te laten floreren en het is dan ook de normaalste zaak, dat er miljoenen mensen sterven, om deze kwade industrie profijtelijk te doen zijn. Het woord “terrorist” is dan ook een van de meest genoemde sleutelwoorden van hun misleidende agenda.

  De industrie van de fossiele brandstoffen (Shell BP enz.) heeft de media gebruikt om ons te doen geloven dat we afhankelijk van olie en andere fossiele brandstoffen zijn, terwijl in de eerste helft van de vorige eeuw al gratis onbeperkte energie was ontdekt door Tesla. Deze ontdekking en vele andere ontdekkingen zijn door de olie industrie vakkundig bij ons ( het volk) weggehouden en honderden wetenschappers zijn op gruwelijke wijze de mond gesnoerd. De media hebben ons deze informatie onthouden en hebben hiermee wederom alleen de belangen van de grote corporaties gediend.

  De staalindustrie heeft er voor gezorgd, dat materialen die staal prima hadden kunnen vervangen (hennepvezels) niet in de bekendheid gebracht werden. De zeer vervuilende industrie was allang tot 10 % gereduceerd geweest als de andere nog sterkere natuurproducten waren toegepast in de auto industrie en tal van andere industrieën. Ook zouden deze materialen ervoor gezorgd hebben, dat de producten veel langer mee zouden gaan. Producten mogen niet te lang mee gaan, omdat het moment van vervanging dan te lang zou duren waardoor er niet genoeg verdiend kan worden. Dit laatste geldt overigens voor de meeste producten in onze huidige maatschappij.

  De banken hebben de media gebruikt, om de bevolking te sturen in hun leengedrag. Er werd veel desinformatie verspreid over het geld uit lucht creëren, middels het verstrekken van leningen. Elke lening die zij verstrekten, had en heeft tot gevolg, dat de schulden hoger worden en er nieuw geld gecreëerd wordt. Hierdoor is er in de laatste 20 jaar 8 keer zoveel schuld gecreëerd in de wereld. Deze schuld heeft tot gevolg, dat de mens nu onder controle kan worden gehouden middels deze schuld.

  De overheid heeft de media gebruikt voor tal van doeleinden zoals ons te laten denken, dat de overheid er voor ons is, terwijl ze gewoon een verlengstuk zijn van een paar rijke families op de wereld. Nederland is zoals bijna alle landen een BV, die als enig doel heeft winst te maken. De overheid staat dus al heel lang niet meer aan de kant van het volk en gebruikt de media om een schijnwereld aan ons te presenteren die de bestaande macht instand houdt. Als de overheid het goed met ons voor zou hebben gehad, stond ons land nu vol met vruchtdragende nuttige bomen, voor iedereen beschikbaar en zou de voedselbank nu het meest ondersteund worden, i.p.v. de banken. Ook zou het verboden zijn om bij groente- en fruitveilingen vrachtwagens vol goed voedsel per dag gewoon door te draaien. Zo zijn er nog 1000 aanwijzingen om aan te tonen dat onze overheid al lang niet meer in dienst van het volk staat.

  De media wereldwijd worden betaald en aangestuurd door een paar machtige families op deze aarde. Deze families controleren elke grote industrie en hebben daarmee de macht over de wereld. Geld is in die families al lang niet meer het doel. Alleen macht is wat hun interesseert. Zo hebben ze een agenda die hun in die macht moet houden. Een onderdeel daarvan is het reduceren van de mensheid. 90 % van de mensen is voor hun overbodig en dit is terug te vinden onder de doelstellingen van de NWO. Een organisatie van de rijkste families op aarde.

  Deze doelstelling probeert de NWO te bereiken door de volgende activiteiten, waar ze de media voor gebruiken. De nu volgende informatie is dus goed terug te vinden op het internet en dit is dan ook precies waarom de medewerkers van de Mainstream Media (MSM) schuldig zijn aan de vernietiging van de mensheid, door hier stelselmatig niet over te berichten. Natuurlijk is “schuld” een groot woord voor diegenen die niet wisten, dat ze gebruikt werden voor het uitrollen van het NWO-programma. Schuldig wordt het, nu deze medewerkers er van op de hoogte moeten zijn, waarvoor ze al die tijd gebruikt zijn. Daar komt bij, dat ook deze MSM-medewerkers blootgesteld worden aan de tal van vernietigende stoffen die nu in de lucht, het water, het voedsel en in de geest worden gestopt. Het is dan ook in ieders belang, deze informatie naar buiten te brengen.

  Er wordt door de MSM nooit over chemtrails bericht. Deze zeer kwalijke sproeiwerkzaamheden die volop uitgevoerd worden, wereldwijd, met zeer ernstige gezondheidsgevolgen voor iedereen op deze aarde. Er wordt heel af en toe over wat testjes met geo-engineering gesproken, terwijl de werkelijkheid is, dat men dagelijks duizenden vluchten uitvoert om de wereldbevolking met zeer schadelijke stoffen te besproeien. Deze vliegtuigsporen (chemtrails) zouden onder het mom van geo-engineering de opwarming van de aarde tegen moeten gaan, maar helaas is dat valse informatie. Er zijn inmiddels duizenden bossen bezweken door extreem hoge aluminium- en boriumgehaltes . Ook neemt het aantal kankerpatiënten schrikbarend toe en worden er steeds meer kinderen geboren met allergieën en andere afwijkingen, als het überhaupt nog lukt om zwanger te worden.

  Ook worden de schadelijke kanten van vaccinaties niet of nauwelijks aan het volk gepresenteerd. De lobby voor al die vaccinaties en de goede kanten daarvan worden wèl dagelijks gepropageerd. Dat er nu bijna 50.000 kinderen in Afrika geheel verlamd zijn door het Polio vaccin, beschikbaar gesteld door een van de rijkste mensen van de wereld, wordt in het nieuws niet verteld. Dit is dan ook wederom een ernstig verwijt aan de MSM.

  Een deel van de rijke elite heeft nog een andere zeer ernstige bezigheid en dat is het misbruiken van zeer jonge kinderen. Overal komen er nu kleine stukjes van dit wereldwijde schandaal naar boven. De MSM proberen dit, onder druk van diegenen die hen aansturen, angstvallig in de doofpot te houden. Wij zullen binnenkort zien, dat dit niet meer onder het tapijt te houden is. Het wordt dan ook een ernstig probleem voor diegenen die er moedwillig (al dan niet onder druk) aan mee gewerkt hebben deze beerput dicht te houden. Voor diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn is er binnenkort geen weg meer terug, nu duidelijk wordt hoe extreem het misbruik wereldwijd is en hoeveel moeite er door de MSM ingestoken wordt dit voor de bevolking verborgen te houden. Ook het justitie-apparaat is voor een groot deel schuldig aan de bescherming van mensen, die zich met deze zeer gruwelijke activiteiten bezighouden. Voor mensen binnen justitie, die zich distantiëren van deze praktijken is dan ook nu het moment te laten zien dat ze wel degelijk aan de kant van de slachtoffertjes staan. Nietsdoen aan gruwelijke zaken, waarvan je op de hoogte bent, staat gelijk aan deelname en zal je zeker worden aangerekend, als blijkt dat er willens en wetens niets aan gedaan is. En dat komt zeker naar buiten dit jaar.

  Tot slot is het volgende van groot belang!!

  De laatste eeuwen was het voor het welzijn van de mensen misschien een soort van noodzakelijk, dat er hard gewerkt werd door de mens, om de luxe die nu op de wereld is te creëren. Inmiddels is die noodzaak door alle technische ontwikkelingen geheel niet meer nodig. Op dit moment is 80 % van de banen alleen nodig om dit verouderde systeem op gang te houden, omdat banen aan inkomen gekoppeld zijn. Als we alleen de nuttige, mens/natuur dienende werkzaamheden zouden hoeven verrichten, dan zou iedereen maar 1 dag in de week hoeven te werken. Dus 80% van de banen is om de baan en niet meer om het nut ervan. (banken, leger, gemeenten, makelaars, controleurs van 1000 beperkende regeltjes enz.). Het is dus van belang door te krijgen, dat het systeem verouderd is en dat we toe zijn aan een nieuwe manier van denken. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden, door iedereen op deze aarde een basisinkomen te geven. Wat er gewerkt wordt is extra bij het basis inkomen op en verder kunnen we ons richten op de spirituele en sociale kant van het leven. De industriële, verzadigde kant van het leven heeft zijn grens bereikt. Het bewustzijn is de materie voorbij. De materie die we nog belangrijk vinden is met de huidige technieken vrijwel zonder mensenhanden te maken, dus is het ook logisch dat de grens bereikt is, dat er nog werk genoeg is om dit werk/inkomen systeem in stand te houden.

  Minimaal 50 families op deze wereld zijn in staat om per familie de wereld honger per direct op te lossen. Zoveel geld hebben deze families afzonderlijk. Ook al zouden deze families eerlijk hun geld verdiend hebben, dan is het nog zeer crimineel om niet de medemens van de eerste levensbehoeften te voorzien. Doordat we dit systeem blijven voeden met zijn allen, zal dit probleem niet oplossen, maar nog verhevigen. Het is dus onze verantwoording om te zeggen: genoeg is genoeg! En de MSM zouden daar een heel grote positieve positie in moeten innemen en de belangen van een paar rijken moeten negeren. Het zijn tenslotte de kinderen van ons allen die een stukje van een eerlijke, schone wereld verdienen.

  Laat 2014 het jaar van de 99% worden.

  • @Tim Enerismeer

   Dat is precies wat gister en vannacht almaar liep te denken:
   “GENOEG is GENOEG!”

   Er moet een grootschalig PARTICULIER (dus van ons allen) initiatief komen om dit een ieder duidelijk te maken, wereldwijd!

   Met dit stuk van Tim en al de vele, vele, vele uitermate scherpe stukken van @adm en niet te vergeten de vele andere websites, te veel om op te noemen, echter een paar wil ik wel explicitiet noemen, Steven Brown, Herstel de Republiek en KLOL(over laatste heb toch een beetje zo mijn twijfels, maar goed) is het redelijk duidelijk hoe de vork in de steel is.
   Toch wil nog opmerken dat dit systeem veranderen niet eenvoudig is, want de meeste mensen werken er bewust maar vooral ook onbewust aan mee. Tja kinderen he en brood op de plank en vakantie en allemaal hebben ze toch die auto etc.

   Eigenlijk zou direct ieder in het leger, politie, farmaceutische- en wapenindustrie DIRECT het werk moeten neerleggen en zich aan de kant van het volk scharen, maar ja dan ligt zowat de hele werkende bevolking plat en de infrastructuur stil….

   We zijn er nog niet, maar het (collectief) bewustzijn begint te dagen.
   Zodra deze/onze websites vervolgd cq verboden gaan worden, krijgen de eilites, de rijken, de pedofielen, de massamoordnaars en hoe ze allemaal nog meer heten het benauwd…en dan doorzetten.

   Zegt het voort, zegt het voort…..

 3. Al in de VOC tijd schreef Jan Pietsrszoon Coen, gouverneur generaal van de VOC in Oost-Indië, geen handel is mogelijk zonder oorlog en geen oorlog is mogelijk zonder de handel. We hebben in 400 jaar nog niets geleerd lijkt het.
  Het draait allemaal om de Uranium exploitatie van Areva uit Frankrijk.

 4. Link vergeten

 5. hoi martin

  wie kan ze stoppen ? nederlandse militairen zitten daar samen met de fransen en de amerikanen we weten dat het alleen voor het plunderen van grondstoffen is
  de politiek hebben schijt aan jou en aan mij en wat wij vinden of willen
  ze doen toch waar ze zelf zin in hebben
  wie kan ze stoppen niemand want ze moeten van de amerikanen gaan

 6. Martin, gaat dit jaar voort met mensen wakker te schudden!
  Het enge van het kolonialisme is niet het moorden an sich maar de stelselmatige apatische ontkenning ervan. We zijn al dermate geconditioneerd dat we het niet eens meer zien. Nee, we denken zelfs dat we in het westen er de hoogste moraal op na houden en in de “derde wereld” is men maar “corrupt”. Technische ontwikkeling en moraal worden door de gemiddelde wetsterse zombie gelijkgesteld.

  Als je in andere delen van de wereld hebt geleefd gaan je ogen open voor lachwekkende tafereeltjes als de volgende. Een ingenieur, getrouwd, aantal kids, nieuwbouwwijk, nu “leidinggevend” in t bedrijfsleven, door de telefoon: ” Heb je de troonswisseling gezien? We hebben met z’n allen (met kindjes) gezellig in het oranje op de bank gezeten! De kindjes hadden op school vlaggetjes gemaakt!”

  We hebben het over een volwassen vent, ex-marineofficier, met een IQ groter dan z’n schoenmaat. Zwaait met ‘n vlaggetje in de hand zingend naar een TV apparaat – naar een van de grootste maffiafamilies ter wereld – ten overstaan van z’n kinderen?
  Hier worden de kinderen door aseksuele ouders overgedragen aan de New World Order.

  Het einde van de mannelijkheid, het einde van het onafhankelijk denken.

  “Lang leve de Koning !”

  Volkov

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close