Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Interview met Jesse Nouwen

Interview met Jesse Nouwen

Gister werd ik geïnterviewd door Jesse Nouwen van de website Freeskool Nederland. Eerder al plaatste ik een interview van Jesse met econoom Ad Broere. Jesse is een 14 jarige jongen die oprecht geïnteresseerd is in uiteenlopende onderwerpen. Ik vond het daarom leuk om op de uitnodiging voor dit interview in te gaan. Het gesprek gaat vooral over een hoger bewustzijn en religie. Nu kan ik de inhoud van het gesprek natuurlijk proberen samen te vatten, maar u kunt ook gewoon zelf even luisteren.

468 ad

31 Comments

 1. @Martin en Jesse: cool en leuk inhoudelijk interview. Jesse is trouwens een pientere en wijze jongen!

 2. erg mooi interview martin

  we zitten trouwens elke nacht in ons hoger bewustzijn spontaan als we dromen
  alleen kunnen veel dat niet vertalen in de morgen met de linkerhersenhelft logica

  in deze dimensie beleven we dingen of ze ons overkomen
  situaties noemen we dat
  vanuit de hogere dimensie zien we het proces ipv de gebeurtenis
  dus waar het vandaan en door komt,en waar de acties of inacties toe leiden

  de bijbel is een relevant boek dat processen in de kosmos en ons lichaam beschrijft.
  omdat de menselijke geest het op die manier beter kan onthouden

  maar doordat we los zijn geraakt van die kennis,zijn grote groepen het letterlijk gaan nemen
  en verdedigen dat standpunt,als voetbalsupporters met hun club

  dat is op het meest primitieve en dierlijke nivo

  de macht en kerken zien ons ook het liefst als dieren,dus stimuleren dit.
  want volwaardige mensen ,kunnen deurtjes in zichzelf openen
  die zolang je in de primitieve staat van zijn bent gesloten blijven.
  omdat er in de hogere dimensies geen plaats is voor lagere 3d energieen.

 3. mbt god/satan en waarom

  in deze dualiteit heeft alles zijn tegendeel nodig ,zodat de ziel kan ervaren

  wil je vrijheid beleven ,,dan kan dat pas als je de gevangenschap hebt ervaren
  zo ook warm/koud ,duister/licht etc etc

  de bron geeft ons alle vrijheid,,dus bewijst in dualiteit het duister een dienst door het tegendeel te bewerkstelligen

  in de meeste zuivere filosofieën wordt daarom de middenweg aanbevolen
  ipv een van de 2 polariteiten

  in de bijbel wordt dit beschreven als de appel van goed en kwaad die ons uit het paradijs houdt,,elk van de polariteiten is oorzaak dat we uit die staat van zijn geraken

  het komt nog een keer terug in de 10 geboden,,gij zult niet oordelen
  wat op hetzelfde principe betrekking heeft

  warm/koud kan je namelijk ook als “temperatuur”benoemen wat een neutrale lading heeft en meer de middenweg representateerd

  de reden en manier om ons in de polarieit te vangen was door de mannelijke energieen leidend te maken,,en het vrouwelijke te beschimpen en uit te bannen

  alleen met beide in evenwicht kan er ooit een verlichte of evenwichtige samenleving ontstaan

  1 van de meest duideljke voorbeelden is ,hoe het vrouwelijke gebruikt wordt door de commercie

  maar wie goed kijkt ziet ovverduidelijk hoe het mannelijk dominante overal wordt gepropageert

  ze gaan of gingen zelfs zover mensen die linkshandig waren,en dus rechterhersenhelft georienteerd(vrouwelijk) te dwingen met rechts te schrijven
  dyslectie wordt als een probleem gezien ,terwijl dat mensen zijn die meer vanuit de rechterhersenhelft observeren

  en dat zijn maar een paar voorbeelden.

 4. “The Secret of Genius
  is to carry the spirit of the child into old age,
  which means never losing your enthousiasm”

  Aldous Huxly

 5. Hola Hermanos del Polder Jesse & Martin,

  Jullie interview, zou eigenlijk op iedere school tijdens maatschappijleer en geschiedenisles verplichte kost moeten zijn voor de jeugd en hun volwassen leraren, i.p.v.

  DE TERREUR VAN DE KLEUTERTOETS

  http://olympiczion.nl/index.php/de-terreur-van-de-kleutertoets/

  Alle kinderen zijn artiesten. Het probleem is hoe een artiest te blijven wanneer hij opgroeit.
  Pablo Picasso

  Een kind kan een volwassene altijd 3 dingen leren: zich goed voelen zonder reden, altijd ergens mee bezig zijn en met volle overgave weten te vragen om dat waar ze naar verlangen.
  Paulo Coelho

  Saludos Pablo

 6. @moogle 1.

  Naar aanleiding van Martin en het balletje en jouw uitleg van polariteit binnen het kader van dualisme.

  Ga maar eens tegenover iemand staan en wijs zijn of haar linker arm aan.
  Voor die persoon is dat zijn rechter arm.
  Maar als je met diezelfde persoon voor een spiegel gaat staan en je wijst naar de linker arm vanuit het spiegelbeeld, dan is dat voor die persoon wel degelijk zijn linker arm.
  Dus wat we zien is een spiegelbeeld en wat we ervaren als spiegelbeeld is de werkelijkheid zoals we die innerlijk ervaren.

  De Maya’s bouwden waterbassins, om ook van daaruit de sterren te bestuderen.
  Niet omdat ze bang waren voor een stijve nek, maar omdat ze zich bewust waren van ons waarnemingsvermogen.
  Polariteit is nodig voor beweging en vanuit beweging ontstaat energie.
  Energie schept massa.
  Massa wordt materie, waardoor creatie mogelijk is binnen het kader van het bewustzijn.

  Om op jouw verhaal terug te komen.
  De Hopi indianen gebruiken de term “koyaanisqatsi”, wat betekent, de wereld in onbalans.
  De Hopi indianen hebben het ook over een transformatieproces, waarbij de beide hersenhelften in balans zullen komen. Dit wordt vaak heelheid genoemd.
  Daarbij speelt de pijnappelklier (verhaal van Martin) een belangrijke rol.
  De Azteken en de Maya’s noemen dit ook wel, tweevoudig schepper God.
  Dus dualiteit is een feit binnen ons huidig bewustzijnskader en dient enkel in balans te worden gebracht.
  Daarvoor is transformatie nodig.
  Met de technologie, wat door de huidige machtselite wordt gebruikt, probeert men dit angstvallig te voorkomen.

  Hun achilleshiel is echter het economisch systeem, wat ze overigens zelf hebben ontwikkeld.
  Technologie kost immers bakken met geld.
  En binnen het kader van een geldsysteem gebaseerd op rente, raakt door eigen vraatzucht het geldsysteem uitgeput en kunnen ze de kosten, door verlies van hun eigen kredietwaardigheid, niet meer betalen.
  Hun geplande rooftocht naar Mali, zal daarom ook maar een tijdelijke en tijdrovende bezigheid zijn om hun faillissement te verbloemen.
  En vroeg of laat gaat de stekker er gewoon uit.
  Volgens mij zijn ze zich daar wel degelijk bewust van en proberen ze enkel om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in hun ellendige creatie.
  Er is geen ontkomen aan en als de pot op is en de stekker gaat eruit, breekt er voor ons een nieuwe dag aan waarbij de transformatie een realiteit is geworden.

  Tot slot.

  Het nieuwe is er al. Het oude hoeft alleen nog maar te verdwijnen.
  En dat proces is in volle gang.
  We hoeven alleen maar te blijven staan in plaats van buigen.

  Veel liefs toegewenst en God zij met u, Gr. Henk.

 7. @martin.

  Onze jeugd verdient een eerlijke toekomst, vandaar dat dit soort gesprekken vaker plaats horen te vinden.

 8. Zal de ware aap NU eindelijk uit de mouw tevoorschijn komen 😉 ,

  ‘HOMO GEORGICUS’: GEORGIA SKULL MAY PROVE EARLY HUMANS WERE SINGLE SPECIES

  http://myscienceacademy.org/2013/10/19/homo-georgicus-georgia-skull-may-prove-early-humans-were-single-species/

  &

  Skull challenges understanding of evolution

  http://www.bostonglobe.com/news/science/2013/10/17/ancient-skull-challenges-understanding-human-evolution/X4aE0sfJw94s0fju4ldopI/story.html

  Saludos cordial,

  Pablo

 9. Profetieën over Mohammed(vzmh) in de het Oude Testament . De Koran leert ons dat de profeet Mohammed zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren: Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18) De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo’n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:”..om te vervullen (Matth 5:17-18)” De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord ‘hun’ verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van ‘hun’ broeders verschijnen. Wie zijn ‘hun’ broeders? Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord ‘hun’ wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh). Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten). Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden (Koran 73:15) Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed. Mozes is evenals Mohammed geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader. Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet. Mozes werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes. * Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen: Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17) Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor’aan staat: En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (5:49) Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus. Mozes en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus werd door Allah verheven naar de hemel. Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God. Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden: Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken , of die in den naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (vzmh) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals. Profeet Mohammed (vzmh) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden Profetieën over Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament. En toen Jezus zoon van Maria, zei: “O kinderen van Israël, ik ben Allah’s boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn….. (Koran 61:6) Jezus beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13 Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de ‘Geest der waarheid’ is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus over een andere: En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven. Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is. Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: ” Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met ‘andere’? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven. Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord ‘Periclytos’ de ‘prijzenswaardige’. Men heeft het woord ‘Periclytos’ echter veranderd in ‘Parecletos’ wat betekent ‘de trooster’. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor ‘geest’. Want het Griekse woord voor geest is ‘Pneuma’ en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit ‘andere Pneuma’ gezegd. Jezus heeft het woord ‘Fhiriclit’ gezegd. Het woord ‘Fhericlit’ komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent ‘de prijzenswaardige’. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed. Wij zijn van mening dat Jezus Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen. De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord ‘geest’ uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord ‘profeet’ betekent: Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld. Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is. Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een ‘komende’ gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al. Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26) Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ….. (Johannes 16:7) Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; De zin ‘…dat Jezus Christus in het vlees gekomen is…’ legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is. God openbaarde in de Koran: De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden. (Koran 5:75)

  • Ik heb het helemaal gelezen en vindt het een plausibele uitleg Één ding laat je buiten beschouwing, namelijk het risico van de menselijke fout. Daarbij doel ik op het volgende. Winston Churchill zei “De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar”. Daarmee doelde hij op het idee dat je de geschiedenisboeken naar je hand kunt zetten als overwinnaar. De boeken waar we het over hebben zijn honderden jaren oud. Daar zouden wel eens “foutjes” in geslopen kunnen zijn. Als we alleen al kijken naar de recente geschiedenis, wordt nog steeds vast gehouden aan 6 miljoen joden die in de gaskamers omgekomen zijn. Dit getal is echter zelfs door de officiële lezing al lang naar beneden bijgesteld, maar onze algehele consensus is nog steeds ‘er zijn 6 miljoen joden vernietigd’. Het blijft ook maar gewoon zo in de geschiedenisboekjes staan. Ook is nog steeds de algehele consensus dat Adolf Hitler in zijn bunker zelfmoord heeft gepleegd. Dat hij daadwerkelijk tot zijn dood in Argentinië geleefd heeft, wil er bij velen niet in. En dan hebben we het over de geschiedenis van enkele decennia. Die wordt al herschreven. Wat moeten we dan verwachten bij boeken die nog veel ouder zijn en waar nogal wat oorlogen tussen gezeten hebben en dus de kans bestaat op aanpassingen en vertaalfouten.

   In Genesis wordt bijvoorbeeld gesproken over het scheppingsproces. God zei “Laat ONS mensen maken naar ONS beeld”. Waarom spreekt een God tegen zichzelf? Was hij in zichzelf aan het praten? En waarom spreekt hij tegen zichzelf in meervoud? ONS? Als je naar de zelfde tekst op de Sumerische kleitabletten kijkt, dan staat er Nephilim in plaats van God. De Nephilim zeiden laat ons een Lulu maken naar ons beeld. Nephilim betekent: zij die van boven neer daalden. Zo beginnen de eerste vertaalfouten dan ook mogelijk al in het boek Genesis. Wie vertelt ons dan dat in de Bijbel en de voor de moslims heilige Koran geen vertaalfouten of aanpassingen staan?

   Dat over zoveel verschillen van mening enorme strijd en zelfs moordpartijen ontstaan, omdat de ene religie zijn mening dominant vindt over de andere, is in de basis erg “jammer”. Het bestaan van die tweestrijd lijkt mij te worden gevoed vanuit een hogere macht achter de schermen, die belang heeft bij die onderlinge twist. Is dit misschien zelfs bewust zo gecreëerd? Twee religies waarin veel zaken overeenkomen, maar die elkaar fundamenteel naar het leven staan.

 10. en voordat men de tekenen ontkracht: * Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18 * God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18 * Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18 * Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43, Johannes 4:22 * Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13 * Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12 * Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11 * Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1 * God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13 * Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3 * Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6 * Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39 * Zal na de Messias komen; Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7 * Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13 * Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6 * Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8 * Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8 * Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8 * Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10 * Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4 * Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Habakuk 3:6-7, Haggai 2:8 * Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44 * Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10 * Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7 * Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5 * Zal met een Wet komen; Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4 * Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19 * Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12 * Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17 * Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God; Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9 * Zal koning worden; Genesis 49:10, Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43 * Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5 * Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10 * Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9 * Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13 * Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:6-10 * Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21 * Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41 * Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35 * Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25 * God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2 * Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35 * Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17 * Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psalm 72:17 * God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16

  • @rashuan, dat klinkt toch best goed? Althans voor christenen.
   Ik heb er geen verstand van, alleen ezechiël vind ik wel leuk, voorlal omdat ie een ruimte vlucht heeft meegemaakt.
   En als god dan eindelijk komt dan worden de archons vernietigd dus..
   Ik hoop dat god wel weet wie wie is en dat ze Jeroen Overbeek niet vergeten af te voeren..
   Maar worden bijv.boedhisten,theoastrologen,soefisten,natuurreligies en dergelijke dan ook vernietigd door de lieve heer of hoe denk jij dat dat zal gaan.
   .

 11. Dat thuisonderwijs is toch wel goed. Mooi filmpje!

 12. @ Martin en Rashuan.

  Van de koran weet ik nagenoeg niets, maar ik lees wel eens in de Bijbel.
  Ik heb twee bijbels tot mijn beschikking. Eentje van voor de tweede wereldoorlog en een vrij recent geschreven exemplaar.
  Martin heeft gelijk. De verschillen zijn duizelingwekkend te noemen en veel symbolieken zijn inmiddels uit de teksten verdwenen en worden totaal anders omschreven.
  Het is bijna niet meer mogelijk om de ware bedoeling van de Bijbel te filteren.
  Dit brengt mij tot het volgende.
  In het embleem van de R.K.K. zijn twee sleutels te zien. Eentje is van zilver en de ander is van goud.
  Deze staan voor tijdelijke en spirituele macht.
  De sleutels kruisen elkaar, wat duidt op conflicten.
  Dus hun tijdelijke macht is gebaseerd op dualiteit.
  Bovendien heeft Jezus het tijdperk vissen ingeluid.
  De Apocriefe Jezus zegt, volgens Thomas, “Jullie denken dat ik jullie liefde en vrede kom brengen, maar ik breng jullie verdeeldheid en oorlog”!
  De geschiedenis is onze getuige geweest. Geen wonder dat dit stukje niet in de Bijbel is opgenomen.
  Vertrouw niet op wat er geschreven is maar vertrouw op je innerlijke zelf, want daar ligt een schat aan informatie.

  Gr. Henk.

 13. Ja Martin, ik begrijp jou goed. Maar weet dat de stichters van NWO allang een keuze hebben gemaakt en dat ze de Islam vrezen omdat ze Allah en zijn gezanten en volgelingen erkennen vanwege hun keus voor Lucifer( immers erken je Lucifer dan erken Allah).Echter zullen ze nooit opgeven en zullen ze de oorlog aangaan om die te winnen voor hun leider Lucifer. Een proces dat zich steeds sneller opvolgt vanwege de technologie en onwetendheid en de te uit te spelen troefen. En het volk, tja we zitten in de tijd dat we bewust slinks worden geinformeerd over de plannen en zij weten hoe ze ons onder bedwang kunnen houden. Wil je winnen , begin met het hervormen van de democratie in Nederland.Betrek het volk middels niet bindende en bindende referendums. De burgers zijn slimmer dan 30 jaar terug en kunnen meedenken in elk aspect van het leven. Democratie dient de belang van de mens en niet een het belang van een partij en co. Geloof is er en is misbruikt, dat wordt met de Islam ook gedaan maar Allah is alwetend en die hou niet voor de gek !! rustig aan Martin

  • Rashuan

   Ik ben het met je eens dat ze voor Lucifer hebben gekozen. Ik weet alleen niet of de ware Allah/God goed tot zijn recht komt in de geschriften van de Bijbel of Koran. Wie vertelt mij dat juist zij die religies niet gebruiken om ons tegen elkaar uot te spelen.

   In een volgend interview wil ik een keer dieper in gaan op de noodzaak van deze machten achter de schermen om onze zielen te roven. Hoe Lucifer de zielen nodig heeft om Allah/God van de troon te willen stoten.

   In mijn optiek zou het wel eens zo kunnen zijn dat de wereldreligies valse hoop geven op een hemel terwijl we eigenlijk al de connectie met Allah/God hebben als de firewall van “ons systeem” gehaald wordt. De machten die hier op aarde de baas zijn, willen niet dat we dat zullen ontdekken en dus houden ze ons zoet met een surrogaat escape van de hemel. Daarvoor heb je dan wel ook een hel nodig, want mensen moeten wel in angst gehouden worden. Vanuit die angst volgt het verlangen naar de verlossing.

   Onze verbinding kan worden geopend en onze ziel hoeft niet gestolen te worden. Daarvoor moet de beperking er van af. Dat kan als we ons bewust gaan worden; bewust worden van deze godsconnectie en de onderdrukkong hiervan. Onze werkelijke capaciteiten in onze hersenen worden letterlijk fysiek onderdrukt. De maan is de firewall (zo vermoed ik). Maar dat leg ik nog een keer uit.

 14. Wereldreligies zijn er niet om ons hoop te geven. Sterker nog , gezien de tijdslijn en gebeurtenissen in het verleden ( de Thora van Mozes, de Psalmen van David , de Bijbel en Jezus en de Koran en de profeet Mohammed) kun je uitmaken dat het volk van die tijd die de openbaringen heeft ontvangen , ze uiteindelijk heeft verwaarloosd.

  Zie het als het volgende : Ik woon bij jou thuis in Martin en vanaf het begin ben ik jou dankbaar voor de hulp die jij mij biedt in vorm van onderdak, eten, douchen etc. etc. Dat toon ik aan jou door het te laten blijken in vorm van woorden en daden, en vervolgens vervaagt dit om wille om wat voor reden dan ook en de relatie komt onder de druk te staan, echter is het mij schuld omdat ik vergeten ben hoe dankbaar ik jou moet zijn en inmiddels het tegendeel aan jou bewijs. Ik zie de bui al hangen dat je me eruit dondert, dus hou ik daar al rekening mee om te kijken wie mijn onderdak kan bieden, echter is het te laat, en sta ik op straat. Uiteindelijk bied iemand anders mij onderdak, en nu is de vraag : ga ik nu opnieuw de fout maken of heb ik geleerd dat ik dankbaar moet zijn voor de hulp die mij geboden wordt.

  De Profeten en Boodschappers hebben elkaar opgevolgd omdat dat nodig was . Lucifer was toen al sterk en is allemaal sterker geworden. Ik promoot hier niet de Islam, maar de boodschap dat er een God bestaat en dat dat het fundament is. De volgelingen van Lucifer zijn alleen maar blij als ze horen van de mensen: Ik geloof nergens in in geloof in mijn zelf, mission completed .Ze zijn er immers al in geslaagd om de boodschap van God te vergiftigen door het te wijzigen : Thora >>> Talmud, Oude Testament>> nieuwe Testament. Christenen en Joden gaan er van uit dat ze God op de juiste manier eren maar ze worden voor de gek gehouden en wat betreft de Islam : ze hebben de Koran niet kunnen aantasten ( en daarom is dat voor Lucifers vijand nr 1 ), echter wel de verdeeldheid gecreëerd tussen de Sjiieten en de Soennieten

  Niks je leeft maar 1 keer, doe wat je wil. Het is : je gaat maar 1 keer dood. dus gebruik het leven wat je geschonken is nuttig. En jij Martin, hoewel ik niet alle items van jou interessant vind, vind ik toch dat je steeds weer kort op de waarheid zit in de meeste items die je bespreekt. Chapeau.

 15. Salam aleicum habibis Rashuan, Martin en andere bezoekers,

  Ik wil jullie beiden en ook Van Der Jagt Gea hartelijk danken voor het delen van jullie levenservaringen.

  Hopelijk zullen Moslims, Christenen, Joden en de pelgrims van andere religies in de toekomst gesamenlijk en vredig naast elkaar lopen zoals Alpha Blondy zingt in het nummer Jerusalem.

  Alpha Blondy – Psaume 23 / Jerusalem

  Indeed, Allah will not change the condition of a people untill they change what is in themselves.
  Quran 13:11

  en in het Nederlands betekent dat,

  Ken U Zelve

  Inshallah,

  Pablo

 16. @Pablo

  Dat is nou precies wat ik bedoel!
  Je innerlijke waarheid is de sleutel die alle kennis bevat!

  Thanks Amigo Gr. Henk

 17. @martin

  Ik heb best wel lang zitten te malen over jouw vermoeden, dat de maan een firewall is.
  Daarbij hield ik in gedachte dat de maan hol is vanbinnen.
  Dus is het de functie van de maan om te resoneren, want holle vaten klinken immers het hardst.
  Ik bezit een boek (Pamela Ball), waarin droomsymboliek wordt omschreven.
  Ik wil je daar iets uit citeren.

  Men heeft altijd geweten dat de maan een psychisch effect heeft op de mens.
  Oude natuurvolkeren waren bijvoorbeeld van oordeel dat ze (de maan dus) de gevoelens van de mens beheerste en de intuïtie van de vrouw bewaakte.

  Dit brengt mij tot de conclusie, dat de maan geen firewall is, maar als firewall wordt gebruikt.
  Men heeft dus de technologie ingezet om de maan naar eigen believen te laten resoneren, om onze psyche en onze intuïtieve aard uit balans te brengen.

  Niburu was twee jaar geleden al op NASA foto’s zichtbaar.
  Deze foto’s hebben op het internet gestaan(ik heb ze gezien), totdat Niburu om de een of andere reden in rook is opgegaan.
  Gewoon geretoucheerd dus.
  Ik wil je niet teleur stellen, maar er mankeert niets aan mijn geheugen.
  Zoals ik al eerder heb aangegeven, het nieuwe is er al.
  Het oude hoeft alleen maar te verdwijnen.
  We moeten niet wachten op de komst van Niburu, maar opstaan en eisen dat die rotzooi wordt uitgezet en vernietigd.
  Er ligt een speeltje in de golf van Aden, wat omringt is met 300 internationale marine schepen. Wat de functie van dit speeltje is staat niet breed uitgefilterd op het internet en is, voor mij althans, koffiedik kijken.
  Maar ik durf te wedden, dat het een met het ander te maken heeft.
  Dit speeltje is in ieder geval in gebruik genomen rond oktober 2010.
  En dat valt samen met de komst (foto’s) van Niburu.
  Toeval? Ik dacht het niet.

  Misschien een uitdaging voor jou, om je daar in te verdiepen.
  Voor mijzelf blijf ik erbij, dat het proces van heelheid van binnenuit plaats zal vinden, want waar een wil is, is een weg.
  M.A.W. als we niet door de voordeur kunnen is er altijd nog een achterdeur.

  Ik hoop dat je hier iets mee kunt, Gr. Henk

  • Welk speeltje bedoel je?
   Heb je een weblink?

   En het omzeilen van die beperking is al mogelijk. Dat begint bij ‘bewustwording’. Vergelijk het een beetje met het ontwaken van Neo in de film The Matrix. De kracht die ontstaat door bewustwording zorgt ervoor dat de beperkingen overstegen kunnen worden. Eenvoudig eigenlijk toch?

 18. P.S. Martin

  Zo’n twee of drie maand geleden zijn de Westerse ambassades een tijdje gesloten in Jemen.
  Ook in omliggende landen rond de golf van Aden was er sprake van een negatief reisadvies. Het vehikel van terroristische aanslagen werd weer uit de kast gehaald.
  In Jemen zijn destijds middels drones meerdere, “vermoedelijke terroristen” uitgeschakeld.
  Problem solved.

  Bron Nu.nl.

  Questions?
  Waarom waren deze mensen op de vlucht? Waar waren ze getuige van? Wie waren deze mensen? En wat was hun beroep?
  Wilden ze soms niet meer meewerken en iets wereldkundig maken?
  Wie zal het zeggen.
  Het antwoord krijgen we in ieder geval niet van Nu.nl.
  Of je moet hun onzinverhaal geloven.

  Case closed. Gr.Henk.

 19. Hola hermano del Universo Henk en alle andere medemensen/pelgrims die Martin’s site verkennen,

  Zelf ben ik in Den Beginne van deze verkenningstocht door mijn Ouders atheïstisch opgevoed. De religie zonder goden en waarbij vele atheïstische medemensen een andere religie gaan belijden, welks ook op -isme eindigt namelijk, het Materialisme. In het Materialisme zijn de goden vervangen door materie/consumptiegoederen, de engelen door actrices & acteurs en heilige plekken door McDead, Monsanto, Big Pharma, Royal Dutch Shell & Co en ten dienste van GELD/PLATA.

  Bekijk o.a. :

  Decadence : Decline of the Western World – Documentary Trailer

  &

  Food Inc.

  &

  money as debt (geld als schuld) nl ondertiteld volledige versie

  Daardoor ben ik zelf ook bijna zowel geestelijk als fysiek ten onder ondergegaan vanwege het belijden van deze religie, het Materialisme. Uiteindelijk ben is mijn persoon door allerlei factoren zowel privé als zakelijk er weer boven op gekomen. Zoals men hier in Holanda zo een levenservaring mooi beschrijft: door vallen en opstaan wordt men ook wijzer.
  Later opende ik wel mijn hart/ziel en geest voor alle geschriften & documentaires die betrekking hebben met religie zoals de Bhagadvad Gita, Veda’s, bijbel. Koran, Torah, de mondelinge overdrachten van onze rode zusters & broeders uit het continent Amerika, andere boeken van andere religies en tevens heb ik mij ook verdiept in het esoterische en occulte. Mensen zoals Jiddu Krishnamurti en andere filosofen dienen ook als gids voor mijn persoon, maar niet als leider of goeroe voor mijn persoon/soul gedurende mijn verkenning van de reden, nut & oorzaak van ons bestaan.
  Nu ervaar ik mijn atheïstische opvoeding als een goed blanco fundament en waarbij mi alma/ziel niet wordt gehinderd door de leringen van een enkel heilig geschrift of levensvisie ten tijde van mijn verkenningstocht en zoektocht naar SOUL FOOD & HUNAB KU, een van de vele benamingen van GOD/SCHEPPING.

  En tevens ben ik als techneut heel erg geïnteresseerd in verhandelingen m.b.t. Kwantum Fysica en alle thesissen over ons geheugen. Zelf ervaar ik Kwantum Fysica als de conceptie van Goddelijke Kennis en Wetenschap. Een professor uit de Kwantum Fysica heb ik eens horen zeggen: als je denkt dat je de thesissen van de Kwantum Fysica volledig begrijpt, dan snap je er totaal niks van. Net zoals met religie, heeft men in de wetenschappelijke wereld nog weinig kennis van het Universum en alle dimensies. En om Martin te citeren, de mensheid is in wezen ook nog een plattelander.
  De onderstaande boodschap doet mijn hart stralen zoals de sterren doen bij nacht als zowel overdag.
  India kent al duizenden jaren een sterke niet-dualistische traditie, die ‘vedanta’ wordt genoemd. Dit betekent letterlijk het einde van de Veda’s, het punt waar je niets meer hebt aan heilige teksten, waar elke lering zwijgt en bewustheid daagt. Er bestaan namelijk vier vedische geschriften, de 4 Veda’s, die ten grondslag liggen aan het huidige Hindoeïsme. De Rigveda, de oudste van de vier Veda’s dateert naar men denkt van meer dan drieduizend jaar geleden en is misschien nog wel veel ouder.
  We moeten nu onze bewustheid transformeren in handelingen/daden om onze hulp behoevende medemensen te ondersteunen. Want alleen citeren uit heilige teksten en andere levensvisies, maar die niet toepassen in het dagelijks leven, leidt alleen tot meer lijden.
  Want zie hoe de verkenningstocht en zoektocht van andere zielen verloopt nu op Pacha Mama/Moeder aarde en van die beelden gaat mijn ziel en geest atrofiëren.
  From The Fragrant Spirit of Life

  &

  DARWINS NIGHTMARE

  En de volledige documentaire van Darwin’s Nightmare kan IEDEREEN middels deze links downloaden:

  Naam file: yyddr-dn-cd1.rar
  Link: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-G4VWW7HERBCQ.rar
  & Deel 2

  Naam file: yyddr-dn-cd2.rar
  Link: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-MV8DFGGYRQ7I.rar

  Beide bestanden zijn ongeveer 700 MB, waardoor het downloaden enkele minuten in beslag zullen nemen, maar ach tijd is maar een illusie en misleidend in het eeuwige en oneindige 😉

  Panga vis wordt van de kannibalistische vis gemaakt, die is ontstaan een menselijk experiment, welks voorkomen in de bovenstaande beelden uit Darwin’s Nightmare………………….
  En een ieder heeft te vrije keus of men deze vis wil consumeren.

  Tevens heb ik mij ook verdiept in de religie van de Illuminati & Co en de onderstaande docu met NL ondertiteling kan ik iedereen aanraden om te bekijken:

  British Film Director Chris Everard – Spirit World – The Alien Kabbalah

  en deze ook maar zonder nl ondert. :

  The Illuminati 2-The Antichrist Conspiracy

  Onze mohammedaanse zusters en broeders omschrijven en benoemen de anitchrist als Dajjal, The Dark Messiah.

  Van een andere verkenner/pelgrim heb ik deze boodschap meegekregen. Net iets anders geformuleerd/beschreven als de boodschap in Quran 13:11, maar beide boodschappen zijn voor mijn ziel DEZELFDE.

  Ontdek wat er vals is, en dat betekent sociaal, economisch, in alle aspecten van het leven, inclusief psychologie en de Zelf.
  Als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je eigenlijk de distels aan het opruimen die in de weg staan op het pad naar de openbaring, deze openbaring zal een onafhankelijke zijn, welke gebeurt in de beslotenheid van iemands Zelf.
  De zelf ontdekken van iemands Zelf kan in geen enkele collectieve vorm gebeuren, je kunt het niet doen rond een kampvuur, je kunt het niet doen in de kerken, je kunt het niet doen in denktanks, je kunt het niet doen in bijeenkomsten. Het is een absoluut persoonlijke zaak, in feite kun je het niet eens doen met het gezin en zelfs niet met je relaties.
  Mensen moeten hierover eens diep nadenken, je doet het alleen in relatie met JEZELF.
  (Brian Heatly, better known as Michael Tsarion).

  En na je zoektocht naar je innerlijk, moet je uittreden en niet naar binnen groeien, anders word je een zwart gat en implodeer je.

  Daarom o.a. leef ik in deze tijden als een:

  Soul Rebel

  And last but not least:

  Het ware inzicht komt voort uit het denken buiten de gebaande paden en verken en oordeel zelf het leven en Dios, en laat je daarbij niet door een ander persoon of mijn persoon hierin leiden, enkel alleen door je eigen ALMA/ZIEL/SOUL. Daarom kunnen ook analfabeten met hun soul gaan verkennen, althans dat is mijn perceptie en ik zal zelf nooit pretenderen de volledige waarheid in pacht te hebben.

  Inshallah en ik wens iedereen veel verkenningsplezier toe op pacha mama/moeder aarde.

  Polder Pablito

 20. @ Martin.

  Bewustwording komt van binnen uit en niet van buitenaf, anders kun je in de meest simpele vorm ook de heersende indoctrine wel voor waar aannemen en tevens dat je, zomaar blind, alles kunt geloven wat er in boeken is geschreven, want al onze bronnen van kennis komen van buitenaf.
  Dat heet met een mooi woord, indoctrine.

  Als je het voorbeeld van mijn spiegelbeeldverhaal hebt begrepen, dan weet je dat we in spiegelbeeld een projectie zien van wat we zelf projecteren (en dat is eenvoudig te controleren).
  De opperste werkelijkheid is de spiegel, want die staat in het midden.
  En dat is tevens onze grootste angst.
  Het onderkennen dat we zelf medeschuldig zijn, en waardoor we blijven projecteren.
  En dat is wat we in spiegelbeeld terug zien.
  Natuurkundig gezien:”actie is reactie”!
  Bijbels gezien: Satan is de aanklager totdat ie zelf wordt berecht.
  Dit duid op dualisme en dat is een proces wat in ieder mens afspeelt.
  Totdat de balans wordt opgemaakt.
  Ik weet dat veel mensen deze gedachte niet kunnen accepteren, omdat ze zich niet willen associëren met het kwaad.
  Ze verklaren zichzelf onschuldig en blijven hopen op hogere machten, die hen uit hun misère komen bevrijden.
  EN DAAR IS DE INDOCTRINE VAN WELKE RELIGIE DAN OOK OP GEBASEERD!!
  Maar uiteindelijk ben je het zelf, die over jezelf een laatste oordeel velt.
  Omdat het spiegelbeeld en je innerlijk beeld dichter bij elkaar komen, totdat de beelden over elkaar vallen.
  En daar zijn geen hoger machten voor nodig, alleen inzicht.
  Zie het als het scherpstellen van een verrekijker.

  OVER NEO GESPROKEN, HIJ HOEFDE NIET BEWUST TE WORDEN VAN DE MATRIX.
  HIJ WERD ZICH ALLEEN BEWUST VAN ZIJN AANDEEL EN WAT ZIJN AANDEEL ZOU KUNNEN ZIJN.

  De Matrix is voor mij de illusie, die de mens heeft gecreëerd, wat men vasthoud en als waarheid is gaan zien.
  En daar is geen ruimte voor nieuwe inzichten.

  Nogmaals van mijn kant en uit het hart.

  Er is geen goed.
  Er is geen slecht.
  Er is enkel en alleen de waarheid.
  En dat meen ik echt.

  Om de vierde en vijfde dimensie te kunnen zien, zul je in het midden moeten staan.
  Via de derde dimensie heb je diepte leren ervaren en daarna volgt de diepgang met de bijbehorende uitwerking.
  Daarna is het tijd om de balans voor jezelf op te maken.
  De mens is geschapen met een vrije wil.
  Niet om als slaven ras te dienen voor vermeende Goden.
  Want het rijk Gods schuilt in ons allen.
  En zodra we het Goddelijke in onszelf accepteren, kan God onder de mensen wonen.

  Het is niet een kwestie van God zei met u, maar een kwestie van God is in u!!

  P.S. Betreft Golf van Aden.

  Er is in 2010 een vloot van 300 marine schepen naar de golf van Aden vertrokken om piraterij te bestrijden. Daar is een apparaat in werking gesteld, wat bollen (ik vermoed plasma) afschiet die harmonisch (ik denk zelf voedend) om elkaar heen dansen en hemelwaarts gaan.
  Daar ik al jaren niet beschikte over internet, hebben ” complottertjes”, mij daarover geïnformeerd.
  Heb toentertijd wel de foto’s van de NASA gezien, betreft een onbekende planeet (genoemd Niburu). Dit was volgens mij op de website Nibiru.
  De geretoucheerde versie kwam in ieder geval van dezelfde website met dezelfde vermoedens, die ik heb.
  Heb later zelf gezocht naar, onder andere de Golf van Aden.
  Ik kon daar nagenoeg niets van terug vinden.

  Maar toen ik een maand of drie geleden het nieuws las over Jemen, begonnen er toch weer kwartjes te vallen.

  Sorry Martin, verder kan ik je nu niet helpen.
  Voor mij blijft het vreemd, dat ambassades worden ontruimt, een negatief reisadvies wordt uitgegeven en vervolgens drones worden ingezet om mensen uit te schakelen.

  Ik weet wel dat in Februari van 2011 een kanteling van de aardas heeft plaatsgevonden.
  De zon kwam twee dagen te vroeg op in Alaska en telescopen moesten worden bijgesteld (dit waren de exacte berichten).
  Hoe dit heeft kunnen gebeuren weet ik niet. Maar ik lees niets over het feit (kind kan de was doen), dat we volgens de heersende logica een cyclische tijdreis hebben gemaakt en volgens mij in het tijdperk van waterman beland zijn.
  Kortom, er wordt een boel wereldkundig gemaakt via het internet, maar de details worden bewust verzwegen.

  Het tijdperk vissen is dus verkort. En dat staat hoe dan ook in de bijbel geschreven. De tijd zal verkort worden, omwille van de uitverkorenen.

  Het lijkt misschien, dat ik van de hak op de tak spring.
  Maar het een heeft met het ander te maken.
  Uiteindelijk wordt niet alleen het beest (de beschavingen gebaseerd op macht en rijkdom), maar ook de valse profeet verslagen.
  Profetie is immers vastgelegd aan de hand van de stand van de sterren.

  Ooooops!!!!

  Tot slot, ik geloof niet dat mijn lot afhangt van hogere machten, maar dat ik het recht heb om mijn lot in eigen handen te nemen.

  Gr. Henk

 21. @pablo

  Zoals de rijken niet zien, dat hun gedrag ten koste gaat van velen.
  Zo zien de armen niet, dat ze vanuit rijkdom, hetzelfde niet zien.

  gr, Henk

  • Beste Van Der Jagt Gea,

   Onder deze omstandigheden:

   Children in Africa are Starving to Death

   Zal een arme nooit kunnen verkennen en onderzoeken of ZIEN, want de armen zijn alleen bezig met OVERLEVEN.

   Saludos cordial

   Pablo

 22. Poetry by RUMI — Only Breath

 23. @Pablo.
  Voor mij staan deze beelden al jaren op het netvlies ingebrand en hebben een onuitwisbare indruk op mijn ziel gebracht Vroeger werden deze beelden gebruikt om veel geld in te zamelen, zodat we onze zielen konden troosten bij de gedachte, dat we hier toch wat aan konden doen. .Uit schaamte voor onze weelde doneerden we geld, wat slinks gebruikt werd om deze landen van hun grondstoffen af te helpen, omdat die “sukkels” er zelf geen waarde aan hechten.
  Om op jouw vraag terug te komen, natuurlijk zien die mensen vanuit hun armoede, maar het is niet de bedoeling dat ze dat vanuit hun positie zullen verkennen.
  Wat ik wil benadrukken is, dat mensen alleen de werkelijkheid kunnen ervaren vanuit armoede en niet vanuit rijkdom. Andersom kunnen de rijken niet zien, dat hun vraatzucht ten koste gaat van onrecht in de wereld.
  En daarom kun je deze beelden maar beter verdringen, zodat je niet per ongeluk naar je eigen waarheid moet kijken.
  Hoe als je er ook tegen aan wilt kijken. Ik heb de weelde afgezworen en leef al jaren in armoede en dat heeft mijn leven behoorlijk verrijkt.

  Gr. Henk

  • Hola aloha Henk,

   Mi alma y espirtu voelden en dachten zoals jij jouw gevoelens en gedachten in je laatste reactie omschrijft.
   Echter jouw eerste reactie was niet echt duidelijk voor mij, maar door je addendum/toevoeging is jouw visie nu voor mij compleet en daarom is mi alma/ziel heel blij, dat wij beiden ons op dezelfde frequentie bevinden.

   Je andere reactie over de Polder sjamanen, psychiatrie, is ook zo puur en zuiver humaan en universeel, mi amigo del Polder Henk..

   Saludos cordial,

   Polder Pablito

 24. @PABLO

  Soms kom ik wat onduidelijk over. Dat ligt niet aan jou maar aan mijn manier van uitdrukken. Maar troost je met de gedachte, dat jij me beter begrijpt dan menig, geboren en getogen, Nederlander. Jouw zienswijze heeft veel raakvlakken met de mijne, alhoewel jij jouw kennis put uit andere bronnen dan ik. Wat mijn mening over universele kennis alleen maar bevestigd.
  En dit verklaard ook mijn connectie met jou en de rest van de mensen, die naar binnen durven te kijken om van daaruit een andere visie durven te schetsen.
  HET GAAT IMMERS NIET OM MIJN WAARHEID, MAAR OM DE UNIVERSELE WAARHEID. EEN WAARHEID WAARBINNEN WIJ ALLEN MET EEN GERUST HART KUNNEN LEVEN.

  Saludos cordial, Henk.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Wie ben ik? | Martin Vrijland - […] mijn interview met Jesse Nouwen heb ik het gehad over hogere dimensies. Ook in mijn artikelen heb ik al geprobeerd…
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close