Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Jan Poot nam investeerders bij de poot in Chipshol zaak

Jan Poot nam investeerders bij de poot in Chipshol zaak

Jarenlang wist Jan Poot van de firma Chipshol mensen zand in de ogen te smeren met uitgebreide mediacampagnes, websites en boeken die er voor zorgden dat de gemiddelde lezer compleet afgeleid werd van de werkelijkheid. Na gesprekken met meerdere insiders komt inmiddels steeds duidelijker een heel ander beeld naar voren. Jan Poot wist zowel in de alternatieve media en in de Main Stream Media het beeld neer te zetten dat de rechters Kalbfleisch en Westenberg hem het leven zuur zouden hebben gemaakt en hij door toedoen van hen miljarden schade ondervond. Uit gesprekken met deze insiders ontstaat echter een heel ander beeld, namelijk dat deze rechters Jan Poot feitelijk steenrijk maakten. Het rookgordijn dat is opgetrokken valt volledig weg als u het gehele verhaal stap voor stap uitgelegd krijgt. Daartoe zal ik hier in een reeks artikelen een poging wagen.

Om te beginnen moet u begrijpen dat Jan Poot eigenaar was van Chipshol Holding en hij de kooprechten bezat van 150 hectare grond rondom Schiphol. Een andere partij – genaamd Landinvest – had 450 hectare grond rondom Schiphol in haar bezit. De grote financiële belangen waren hierin gelegen, dat deze gronden van landbouwbestemming zouden worden omgezet naar bouwbestemming. Één van de zoons van Jan Poot, zijnde Peter Poot was in de periode waarover we spreken directeur van Landinvest en de groot aandeelhouder van deze firma was de heer Harry van Andel. Jan Poot zocht investeerders voor een dochteronderneming genaamd Chipshol Forward. Zelf had Jan Poot hierin een aandelenbelang van 25%, die waren ondergebracht in de Chipshol Holding. Jan Poot wist drie grote investeerders te vinden die hij een winstpotentie schetste op basis van een prospectus die na verloop van tijd helemaal niet bleek te bestaan. Toch wist Jan Poot deze drie grote investeerders te overtuigen. Het volgende beeld werd geschetst:

 • Landinvest gaat 150 hectare grond van Chipshol Holding kopen
 • Landinvest bezit dan 600 hectare grond en geeft de eerste kooprechten op deze grond aan de nieuw op te richten BV die de naam Chipshol Forward zal dragen
 • Chipshol Forward mag op deze gronden bouwprojecten gaan realiseren die goed zijn voor zo’n 40.000 arbeidsplaatsen rondom Schiphol en die een miljarden opbrengst zullen realiseren.

Onderstaand schema laat zien hoe de constructie er uit zag. De investeerders betroffen drie partijen die ieder een paar miljoen geld op de rekening stortten. Deze investeerders waren de heer Huber, de gebroeders Tan en Van der Heijden (via de Liechtenstein Stichting). Ook werd externe financiering aangetrokken, omdat het uiteindelijk natuurlijk zou gaan om miljarden waarbij de projecten ontwikkeld en gebouwd zouden moeten worden.

De investeerders dachten een mooie deal te hebben tot het moment dat zij ontdekten dat de hele prospectus gebaseerd was op niet op schrift staande afspraken (een niet bestaande deal tussen Chipshol Forward en Landinvest). De investeerders waren min of meer blind afgegaan op de gerenommeerde namen op de positie van commissaris bij het bedrijf Landinvest. Ineens kwamen de investeerders in 1992 echter tot de ontdekking dat Peter Poot ontslagen werd als directeur bij Landinvest. Achteraf gezien blijkt dit allemaal onderdeel te zijn geweest van de strategie van Jan Poot om steenrijk te kunnen worden. Ook Landinvest heeft dit spel hoogstwaarschijnlijk mee gespeeld. Het ontslag van Peter Poot was dus niet ten nadele van Jan Poot noch van Landinvest. Zij speelden dit pokerspel waarschijnlijk gezamenlijk. Ook de rechters Kalbfleisch en Westenberg speelden een dubbelrol. Dit zal u hierna duidelijk worden.

schema_chipshol_landinvest3

Houdt u ondertussen in gedachten dat Jan Poot nog niet of nauwelijks geïnvesteerd heeft. De 150 hectare is naar alle waarschijnlijkheid zuiver gebaseerd op kooprechten en niet op concreet bezit. We spreken dus over het schuiven van rechten zonder het nog feitelijk hebben laten plaatsvinden van transacties; behalve van de investeerders, die wel geld stortten op de rekening van Chipshol Forward. Ook in Chipshol Forward heeft Jan Poot geen cent geïnvesteerd. Een van de zoons van Jan Poot, Theo Poot wist 40 miljoen van een kredietverstrekker genaamd Harry Nefkens los te peuteren en kreeg hiervoor 4 ton commissie. Later zult u gaan zien hoe de leden van de familie Poot allemaal rijk worden en eigenlijk zelf nooit geïnvesteerd hebben.

Hugo SmitHet spel wordt duidelijk en het opgetrokken rookgordijn van de ruzie met Kalbfleisch en Westenberg wordt duidelijk als u ontdekt dat Landinvest het bestaan van de afspraak voor het recht op koop van de genoemde 600 hectare grond door Chipshol Forward begint te betwisten. De familie Poot doet op dat moment alsof ze woest zijn en zwaar gedupeerd worden. Hiervoor worden alle registers open getrokken, maar let u op: dit is juist het rookgordijn. Het ontslag van Peter Poot en conflict dat daarna ontstond over het bestaan van de kooprechten werd aangevochten door de door Chipshol Forward namens Jan Poot gemachtigde advocaat Hugo Smit (foto rechts). Uit onderstaand vonnis uit 1994 kunt u niet alleen opmaken dat Landinvest het bestaan van een overeenkomst betwist, maar tevens dat de advocaat van Chipshol Forward er op aanstuurt een al dan niet bestaande deal gewoon te cancelen. Weet u wat dit betekent? Dat betekent simpelweg dat terwijl Poot jaren heeft beweerd schade te zijn berokkend voor het niet kunnen ontwikkelen van projecten op gronden, hij zijn advocaat deze deal zelf heeft laten cancelen en dus de complete vermeende miljardenschade gebaseerd is op een niet bestaande overeenkomst. Kijkt u maar even:

Tussenvonnis-Westenberg-pg2v3

 

Dit alles werd binnen enkele minuten bekokstoofd. Het had er volgens een getuige alle schijn van dat dit allemaal vooropgezet was en dat dus ook rechter Westenberg meewerkte aan het van tafel vegen van de overeenkomst (die al die tijd überhaupt niet bleek te hebben bestaan). U kunt zich voorstellen wat de gevolgen waren voor de investeerders in Chipshol Forward. Het beeld dat hen voorgehouden was in de prospectus van de te ontwikkelen projecten werd tijdens die ene zitting nota ben door de advocaat van Jan Poot van tafel geveegd. En wat deed Jan Poot vervolgens? Die trok voor 25% van het aandelenkapitaal geld uit Chipshol Forward en was niet alleen in 1 klap miljoenen rijker, maar behield tevens de rechten over de 150 hectare grond (in Chipshol Holding). Landinvest verkocht vervolgens de 450 hectare grond aan Schiphol en de investeerders in Chipshol Forward waren al hun geld in 1 klap kwijt. Althans er zat nog wel geld in Chipshol Forward, maar er waren geen projecten meer, dus deze zaak was gedoemd te mislukken.

Overigens is het voor een goed begrip belangrijk dat de genoemde investeerders wel aandeelhouder waren, maar geen bestuurlijke rechten hadden. Zij konden dus gedurende dit hele proces zelf niet ingrijpen. Jan Poot was immers gevolmachtigd directeur. Zij moesten dus tandenknarsend toezien hoe het gehele project om zeep geholpen werd en Jan Poot er met miljoenen vandoor ging.

Dat Jan Poot echter een ‘master of deception’ bleek te zijn kwam nog eens extra naar voren toen na dit vonnis in 1994 de jaarcijfers opgemaakt werden. In deze jaarcijfers – die zijn opgesteld na het gewezen vonnis – ziet u dat Jan Poot gewoon zonder blikken of blozen laat vermelden dat er nog steeds recht is op ontwikkeling van 500 hectare grond. Jan Poot goochelt daar ook nog eens bewust met het getal 600, omdat in het jaarverslag ineens 500 staat. Veel belangrijker is echter dat er dan al een vonnis ligt, maar het jaarverslag spreekt slechts van [citaat] “In december 1994 vond de rechter de zaak dermate gecompliceerd dat partijen werden doorverwezen naar de onderhandelingstafel.” Daarbij komt dat advocaat Hugo Smit nota bene zelf namens Chipshol Forward een voorstel deed tot het cancelen van de deal.

jaarverslag_chipsholfroward

 

claimAls we af gaan op de getuigenverklaringen en de bewijsstukken, kunnen we met een gerust hart stellen dat de claim van Jan Poot op 20 miljard zoals hij die ooit deed in de Telegraaf (zie rechts), gebaseerd is op list en bedrog en diefstal van investeerders. De 450 hectare van Landinvest is verkocht aan Schiphol, maar niet door toedoen van tegenwerkende rechters. Uit bovenstaand vonnis blijkt immers onomstotelijk dat Hugo Smit, de advocaat van Chipshol Forward zelf de deal gecanceld heeft. Jan Poot wilde zelf van Landinvest af. Landinvest kon daarna vervolgens de gronden aan Schiphol verkopen.

Al die tijd is niet alleen het Kalbfleisch en Westenberg rookgordijn, maar tevens het Joris Demmink rookgordijn opgetrokken om de Nederlandse staat onderdruk te zetten om 20 miljard aan de familie Poot en haar bedrijf Chipshol (Holding) te voldoen, terwijl de hele claim onterecht blijkt te zijn. De partijen die daadwerkelijk recht hebben op een claim zijn de investeerders in Chipshol Forward, omdat zij geld gestoken hebben in een bedrijf die geen deal bleek te hebben met Landinvest. Zij zijn dus de echte gedupeerden. Jan Poot is naar verluid schatrijk geworden van deze hele affaire.

Deze zaak krijgt dan ook zeker een vervolg, want er liggen stapels dossiers met bewijsmateriaal klaar die deze zaak op haar grondvesten zullen doen schudden.

468 ad

13 Comments

 1. Top Martin!!! Laat intuïtie vaker je drijfveer zijn 😉

 2. Wat ik mij weleens afvraag over deze Dagobert Ducks is of de mijnheer Poot van de piraten partij ( de voorzitter?) misschien een familie lid van hun is?
  Ze houden meestal wel van eigen banden smeden met allerlei organisaties en clubjes.Maar ik weet het verder ook niet zeker.

 3. Goed werk!

 4. Geweldige research Martin. En op de side van Kat blijven zijn volgers (Mind over matter) de Poot uitdraaiers maar verdedigen!!!

 5. Scherpe analyse Martin.
  Ontmaskeren is ieders recht.
  Wat in het duister geschied zal in het daglicht geopenbaard moeten worden.
  De elite agenda voor een NWO is nu al jaren lang ontmaskerd,dus waarom niet die Poot maffia groep?
  Of dacht Nederland soms dat die Poot bende die gecreëerde crisis wel eens eventjes oplost?
  Forget it.Het zijn gewoon net zo goed ordinaire zakkenvullers die niet genoegen nemen met een normaal modaal inkomen.Nee,die gaan voor hun eigen miljarden winst Voor de dagelijkse statestieken is het gewoon weer voor iedereen zijn eigen gat krabben met een klein modaal inkomen en zijn eigen boontjes weer doppen zoals het altijd met iedereen gaat wereldwijd wil iemand enigszins iets kunnen opbouwen.
  De gecreëerde kloof tussen arm en rijk is naar mijn weten nog nooit zo groot geweest in die 49 jaar dat ik hier op deze aardbol rondloop.
  En ik zeg gewoon gecreëerd omdat als het om centen gaat, zijn mensen nog erger dan dieren die op zoek zijn naar voedsel.
  En dat is nou precies wat die NWO creëren wil.
  Het tegen elkaar opzetten van de mens die verdeeldheid en armoede veroorzaakt,zodat de elite kunnen blijven heersen.
  Tools zijn: centen/inkomensverschillen ,religie,propaganda,mindcontrol of stalken.
  Wellicht dat ik nog NWO tools ben vergeten op te noemen.

 6. Kudos Saludos Martin

  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/ook-last-van-cognitieve-dissonantie/

  Goed artikel over Cognitieve Dis-Sonantie, een der INNERLIJKE tijdbommen onder al deze FATA en Morgana luchtspiegelingen, dwalingen, gesponsorde pestprogramma’s, griezelgrotjes en alle perceptie ‘waan-management’…

  De Waarheid tikt door.

  Speak UP, because the day you don’t speak up about the things that matter to You, IS the day Your freedom truly ends.

 7. Tering!
  Het wordt steeds gekker in deze zaak!

  Dit lijkt verdorie wel op het monetaire stelsel: alles gebaseerd op lucht, list en ligfietserij!

  Ben wel heel benieuwd waar je deze info vandaan hebt.
  Wel heeeeeel toevallig weer dat Peter Poot ook weer directeur was van Landinvest ten tijde van de deal.

 8. Toevallig…?

  Toeval is schijn, het bestaat niet echt.
  The ‘veil’ ja.
  Het rookgordijn wat ons allemaal maar bedwelmt en bezig houdt…

  Toeval is het (nog… tijdelijk…) ongeziene verband,
  de nog onbegrepen dynamiek achter de ‘schermen’…

  Until we brake / break these Spells.
  Wanneer gaat ieder zijn eigen conclusies (durven) trekken?

  Revolve, reset.

 9. Goede research Martin,
  Benieuwd naar jou volgende delen welke bekende personen
  er wellicht nog meer deel uitmaken van het Poot imperium.

 10. De familie Poot is bewust onderuitgehaald door deze Harry van Andel. M.i. is dit een duidelijke Agenda21 strategie om de Nederlandse economie plat te leggen. Dat is mijn mening. Theo van Gogh heeft hier een zeer interessant en gedetailleerd artikel aan gewijd.

  Geen krant of tijdschrift durfde onderstaand verhaal te publiceren; na aanvankelijk groot enthousiasme werd gebogen voor de druk van de advocaten van de onderstaand beschreven partijen. Zowel de schrijver zelve (naam en adres bij redactie bekend), als zijn bronnen zijn verwikkeld geweest en nog altijd verwikkeld in juridische procedures naar aanleiding van dit stuk.
  Op een gegeven moment spande de voornaamste bron, advocaat Smit, een kort geding tegen de schrijver aan omdat Smit niet meer wilde dat het stuk werd gepubliceerd. Hij was te bang voor de tegenpartijen die hem al jaren bestookten met tuchtklachten etc. Op die zitting kwam iemand binnenvallen van VNU om te vertellen dat ze afzagen van publicatie. Pure mazzel voor die Smit, want inhoudelijk had hij geen argumenten op grond waarvan hij het stuk zou kunnen tegenhouden.
  Enfin, een enorme heisa om één enkele reden: de waarheid mag niet boven tafel komen.
  Advocaat Smit heeft toen wel van de rechter een verklaring weten los te peuteren dat het stuk nergens meer mag worden gepubliceerd (althans niet met zijn naam erin), maar daar moeten we ons maar niets aan gelegen laten liggen.
  De risico’s liggen dus niet bij de schrijver (zijn journalistieke methode is glashelder en onomstreden: hij heeft gewoon opgeschreven wat die Smit hem allemaal heeft verteld) maar bij Smit die bang is dat zijn tegenstanders hem kapot maken als het stuk naar buiten komt.
  Nu weet U lezer een beetje waar de problemen met dit stuk liggen.
  De Gezonde Roker nodigt U uit het verbod van de rechter in de wind te slaan.
  http://www.degezonderoker.nl/chipshol.html

  • Rookgrodijnen, rookgordijnen, rookgordijnen…allemaal opgevoerde shows om het ingewikkeld te maken en er voor te zorgen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien.
   Wel eens gehoord van de Babylonische spraakverwarring?

 11. “Één van de zoons van Jan Poot, zijnde Peter Poot was in de periode waarover we spreken directeur van Landinvest”

  Wisten de investeerders dat niet? Ene bedrijf de vader , in de andere de zoon aan het roer.Zulke situaties zijn link als je er gaat invsteren (belangenverstrengeling).

  • Dit leek juist gunstig te zijn. Echter het vertek van Peter Poot is waarschijnlijk opzettelijk gebeurd, om zo de niet bestaande deal te kunnen cancelen. Poot is hier steenrijk van geworden ondanks dat hij juist beweert dat hij hierdoor gedupeerd is. Alles wat er jarenlang beweerd is kan dus 180 graden worden omgedraaid. Dit wordt met bewijzen gestaafd. Bovenstaand bewijs is niet het enige. Er volgt meer…veel meer!

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close