Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Nano-tech synthetisch voedsel en Googles zoektocht naar onsterfelijkheid

Nano-tech synthetisch voedsel en Googles zoektocht naar onsterfelijkheid

Google heeft in haar zoektocht naar onsterfelijkheid een top-geneticus ingehuurd. Google zit volledig op de ‘road map’ zoals al zo vaak omschreven door transhumanist Ray Kurzweil die de term ‘singularity’ introduceerde en beweert dat de mensheid in 2045 haar onsterfelijkheid bereikt. Vorige week berichtte ik al dat men heeft ontdekt de DNA code te kunnen resetten door het deel van de DNA-streng dat zorgt voor een bepaalde afwijking te vervangen. De techniek hierachter is steeds gebaseerd op nanotechnologie. Met nanotechnologie kan men elk molecuul nabouwen. En omdat men inmiddels zover is dat het complete menselijk DNA in kaart gebracht is, kun je dus ook stellen – zoals Ray Kurzweil doet – dat de hele mens te reproduceren valt. Dat is natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar we moeten ons daarbij ook realiseren dat technologische groei altijd exponentieel verloopt.

[restrict paid=true]Op dit moment kan men bijvoorbeeld op de universiteit van Eindhoven al een hele kaaklijn laten hergroeien door middel van deze nanotechnologie. Maar in feite zou het natuurlijk mooi zijn als we ons lichaam vol zouden hebben met nanotechnologie die als het ware foutjes op kan sporen om ze te resetten. Vermoedelijk is Google daarnaar op zoek en heeft ze daarom deze Cynthia Kenyon ingehuurd voor het project Calico.

In de Bijbel staat in Genesis 6 vers 3 dat God de mens een leeftijdsbeperking van 120 jaar gaf. Opmerkelijk is ook dat we zien dat dit zo’n beetje de grens is. Als we kijken naar de uitleg die Zecharia Sitchin geeft over de Bijbel, dan is het niet 1 God geweest die de mens schiep, maar dan waren het de ‘Zij die van boven neerkwamen’ (de Nephilim) die zeiden “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld“. Deze goden ook wel Annunaki genoemd wilden een werkras bouwen dat het lastige werk van goudmijndelving moest overnemen. Ze hadden dus een ras nodig dat op ze leek en konden feitelijk niets anders dan ze min of meer hun eigen genen geven.

Mijn kanttekening hierbij is dat ik denk dat wij ook de kleitabletten waar Sitchin dit uit haalt, niet als 100% betrouwbaar kunnen achten, want wie vertelt ons dat ook die Annunaki niet al wisten dat je – net als in het huidige nieuws en de geschiedvervalsing – niet de waarheid moet vertellen, maar de perceptie wilt sturen. Sitchin spreekt echter over de bouw van de mens. We werden genetisch samengesteld. Eerst werden nog Annunaki draagmoeders gebruikt, maar omdat de draagmoeders uitgeput raakten, werd gesteld dat de mens zichzelf maar moest kunnen voortplanten. Dat God dus in de Bijbel een rib uit Adams lijf nam, moet worden gezien als dat men de DNA code als het ware aanpaste en de vrouw bouwde. De vrouwelijke variant van de mens was zo aantrekkelijk dat zelfs een van de goden genaamd Enki niet van ze af kon blijven.

Verondersteld dat het boek de Bijbel enkele kernen van waarheid bevat, die door Sitchin iets anders geïnterpreteerd zijn op basis van de gevonden kleitabletten, dan is die 120 jaar op zijn minst een beperking die we tevens terugzien in de realiteit van vandaag. Regelmatig hoor je wel eens in het nieuws over iemand die weer de bijzonder hoge leeftijd van boven de 100 bereikt heeft, maar nooit wordt de 120 overschreden. Recentelijk werd er weer iemand net geen 112 jaar oud. Dit alles zou kunnen impliceren dat er dus een bewuste versleuteling in onze ‘software code’ – of te wel in ons DNA – ligt opgesloten, die het verouderingsproces bewerkstelligt. En het lijkt erop dat Google daar vooral naar op zoek is. Achter de schermen is men waarschijnlijk allang in staat om ernstige ziektes op te lossen. Dat dit nog niet in de medische wereld wordt toegepast ligt wat mij betreft aan de duistere agenda die men maar liever niet benoemt. Deze agenda besprak ik al eens in dit artikel.

Ondertussen wordt het transhumanisme ook gebruikt om de massa een worst voor te houden. Wie zou er nu niet onsterfelijk willen zijn. Dat de voordelen van nanotechnologie gebruikt worden om de acceptatiedrempel te verlagen zorgt er ook voor dat mensen minder makkelijk sceptisch zullen zijn tegenover introductie van nanotechnologie in de voedselketen. Zoals het bedrijf Monsanto genetisch gemanipuleerd voedsel heeft gepromoot en we steeds meer GMO voedsel op de markt zien, zien we nu ook de introductie van nanotech-voedsel. Men is al zelfs bezig vleesweefsel te bouwen voor consumptie. Dit vlees kan men in laboratoria laten groeien en elke gewenste smaak geven. Natuurlijk heeft men dit vleesweefsel ook nodig voor de bouw van de avatar-mens of allerlei zelf gebouwde diersoorten of synthetische robots (handig als soldaat of politieagent), maar het is ook wel handig voor de voedselproductie en consumptie. De eerste stap in deze richting is nu al gezet door de commerciële introductie van vanille op de voedselmarkt door het bedrijf Evolva.

In eerdere artikelen verwees ik al naar de film Elysium. In mijn 45 minuten durende filmpje over nanotechnologie en onsterfelijkheid heb uitgebreid toegelicht wat de keerzijde van deze ontwikkeling is. Los van het feit dat nanotechnologie er voor zorgt dat we ook full time aan het internet gekoppeld kunnen worden en de NSA dus een hele andere functie krijgt dan alleen het afluisteren, is de grootste keerzijde misschien wel dat wat we in de film Elysium zien, namelijk dat levensverlenging en onsterfelijkheid van het lichaam, slechts voor de rijken bestemd is. Een andere keerzijde is, dat wij de illusie voorgeschoteld krijgen dat onze onsterfelijkheid afhankelijk is van ons lichaam. Net zoals andere transhumanisten als Kevin Warwick ons de voordelen van nanotechnologie verkopen door te vertellen dat het ons telepathisch kan maken en voorbij gaat aan het feit dat we dat al kunnen zijn, zo gaan alle transhumanisten voorbij aan het feit dat onze onsterfelijkheid niet aan ons lichaam gebonden is. Dat laatste is iets waar u echt even voor moet gaan zitten op een regenachtige zondagmiddag en eens goed over na moet willen denken. Ons lichaam is slechts een tijdelijke behuizing van onze eeuwig levende ziel. Dit besef is nu onderdrukt middels de hardware in onze hersenen die het werkelijke besef van deze onsterfelijkheid onderdrukt. De illusie dat we onsterfelijk worden als we deze biocomputer genaamd “lichaam” langer kunnen laten leven, is zeer misleidend. Daarmee verlengen we namelijk de levensduur van het stukje ‘hardware’ dat dit besef van de reeds bestaande onsterfelijkheid onderdrukt.

Uw lichaam is een tempel (lees: behuizing) voor de ziel. Deze ziel leeft voor eeuwig. U bent zelf een onderdeel van het collectieve scheppende bewustzijn. Dit bewustzijn is ‘ge-firewalled’ in het stukje hersenen van uw lichaam / biocomputer. Deze firewall wordt actief gehouden door iets in ons systeem dat de pijnappelklier (zender/ontvanger voor dit hogere bewustzijn, wat ook maar een stukje ‘hardware’ is) niet optimaal laat functioneren. David Icke heeft dit ‘the Saturn / Moon matrix‘ genoemd. Deze matrix is waarschijnlijk de oude firewall die onze biocomputer bij het volle bewustzijn vandaan houdt. Deze oude firewall begint zijn werking te verliezen, door de verschuivingen in de planetaire opstelling. Dat is wat er echt heeft plaats gevonden na december 2012. Wilt u ook graag dat Google en de NSA hun transhumanistische resultaat behalen en een nieuwe matrix weten te bouwen en onze ziel gevangen weten te houden in een langer levende of onsterfelijke biocomputer genaamd lichaam? Of gaat u zich liever realiseren dat de angst voor de dood de grootste leugen aller tijden is?

Bron linkvermeldingen: NOS.nl, Inforwars.comOldthinkernews.com [/restrict]

468 ad
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
21 Comments

 1. GOOGLE, Agenda 21, HAARP, Human Genome Project, DNA tracking

  http://www.youtube.com/watch?v=8IJ-2GYSv_Q

  Via DNA manipulaties proberen ze de mens te voorzien van het merkteken 666.
  U bent gewaarschuwd!

 2. Satan’s Seed & Demonic Nephilim & Igigi Grey Aliens DNA Manipulation & NWO deception

 3. “Ergens in de Bijbel staat in Genesis 6 vers 3 dat God de mens een leeftijdsbeperking van 120 jaar gaf.”

  In hetzelfde boekwerk :

  Genesis 5

  30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
  31And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
  32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

  • Metusalem werd zelfs 969 jaar oud.
   Het is waarschijnlijk zo dat dit voor deze aanpassing was.

 4. Angst en dan vooral de angst voor de dood (hemel en hel) ligt aan de basis van macht en religie. Als iedereen zich onsterfelijk zou weten is het gebeurd met de kerk.

  • Donquijotte, ik hoop dat deze switch eens wordt gemaakt, en dan een switch ten goede, waarmee ik bedoel dat het besef van onsterfelijkheid niet zal resulteren in een terugkeer naar heidense taferelen zoals de Germanen die kenden, waarbij mensen ritueel geofferd werden omdat de dood hen geen angst aanjoeg en het zelfs als een eer werd beschouwd om een dode te vergezellen naar het hiernamaals.
   Het juiste besef van onsterfelijkheid zou met zich mee moeten brengen dat we al onze energie aanwenden voor bewust-zijn in het hier en nu. Er zijn evangelische hallelujahgemeentes waarbij angst voor de dood geen rol lijkt te spelen, maar de focus op een vele malen gelukkiger leven-na-de-dood leidt uiteindelijk, zij het via een andere weg, tot hetzelfde resultaat: het niet leven in het huidige moment, en dat is gewoon een andere manier om de ontvanger van het hogere bewustzijn te blokkeren.

 5. Genesis 6:3-13
  Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan 120 jaar leven.In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.
  De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de HEER genade.

  Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

  In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij.

  ========================================================================Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.

  Het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn.Dat is allemaal het begin van de weeën.Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam.Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen.Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen.Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden.Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.

 6. Heb je dit stukje al gezien en let op wat de commentator zegt op 6:49 : de ufo weegt 2 ton en is aangedreven op jetfeul [[ kerosine ]], of terwijl een eigen krachtbron .
  FLASHBACK 1984: Los Angeles Olympics UFO

  Gepubliceerd op 23 apr. 2012

  08/12/1984

  The closing ceremony for the 1984 Olympics involved a UFO flying over the Olympic stadium and communicating with the audience. The UFO eventually lands, amid smoke and lights, at which point an alien steps out and greets the public.

  Considering the 1984 Olympics had no other connections to UFO and alien phenomena, the only logical reasoning as to why this happened was again to plant a seed in the publics mind and to judge our reaction.

  The 1984 games were officially opened by President Ronald Reagan

 7. Tja, we leven hier nu eenmaal in een sterfelijke wereld. En aan alles dat een begin heeft, kent ook een eind. Wellicht is het een natte droom van de beheerders van deze wereld dat mensen als zombies voor eeuwig blijven ronddolen op deze planeet? …. hoe moet het dan als men zich ook voort blijft planten?
  Dan wordt het op een gegeven moment een erg drukke boel stel ik me zo voor ….

  Henoch, een Esseen, werd 365 jaar oud naar verluidt. De Essenen stonden bekend om hun hoge leeftijd.
  http://www.essene.org/Ancient_Essenes.htm

 8. Het gaat de goede kant op Martin. Dit artikel bevalt me. Mij ging het nooit om het klokkenluiden of de journalistiek maar om het vissen in bijbelse termen gesproken. Ik ben blij dat jullie hier mee vissen. Ik had vanochtend een interessant filmpje op mijn site in verband met het geloof en het is een goeie. https://www.youtube.com/watch?v=WmUHYXSghqk

 9. Als je hulp nodig hebt met iets Martin help ik je. Wie meevist is mijn broeder haha.

 10. In de Bijbel zegt Jezus tegen Petrus “Gij zult vissers van mensen zijn”. Dat symboliseert een beetje wat kerken en religies doen: zieltjes vangen. In het woord vissen of vangen zit niet echt een kern van ‘vrijheid’. De echte ziel moet vrij zijn. Vrij van elke vorm van gevangenis en slavernij die de elite bedacht heeft. Ja, ook de kerk en andere religies zijn een gevangenis. Want net zoals het hebben van veel geld, slechts inhoud dat je veel hebt van dat gene wat je tot slaaf maakte, is een vroom geloof slechts een weerspiegeling van een ultieme toewijding aan een vorm van slavernij.

  De echte vrije ziel is zich bewust van de connectie met de schepper zonder religie en zonder angst. Kijk ook eens hiernaar:

 11. @Nieuwsbreker

  Welcome in the land of the free 😉

 12. Valse profeet volgens de bijbel:

  The POPE/PROJECT BLUE BEAM/April 27th Worldwide in 3D

 13. Goed artikel Martin, en goede reacties. Er gloort licht aan de horizon.
  en ik heb vanmiddag alleen maar een wandeling ” overal eetbare planten” gedaan. 😉

 14. Het zij genoteerd dat men zich in oude tijden identificeerde met de familienaam. Methusalem kan dus voor een geslacht uit meerdere generaties bestaan die zich allen identificeerden onder de stamnaam MethuSaLem o.i.d.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Martin Vrijland helpt mee vissen | nieuwsbreker - […] Martin Vrijland geeft aandacht aan het geloof en ook zijn bezoekers in het reactie forum. We kunnen met zijn…
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close