Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Reïncarnatietherapie big business

Reïncarnatietherapie big business

In een eerder artikel deze week besprak ik onze perceptie van de realiteit en van ons bestaan. Veelvuldig gebruikte ik al ‘Het verhaal van de Platlanders‘, wat een allegorie is van hoe ons bewustzijn in een driedimensionale vijf-zintuiglijke waarneming gehouden wordt. Angst is de modus van onze hersenen die het ‘reptielenbrein’ activeert om ons bewustzijn afgestemd te houden op de frequentie die datzelfde bewustzijn beperkt. Ik noemde de Saturnus-Maan-matrix en legde al uit hoe ik vermoed dat dit als een soort WiFi netwerk functioneert, zodat de hersenen als het ware slechts en alleen de gefirewallde code van Saturnus kunnen ontvangen. Daarbij moet u denken aan een firewall op uw computer, maar dan in de functie die er voor zorgt dat alleen die ‘code’ binnenkomt die diegenen die ons ‘er onder houden’ willen dat we ontvangen.

In mijn vorige artikel gaf ik al aan niet in reïncarnatie te geloven. Daarop ontving ik een hoop reacties en mijn indruk is dat ik gerammeld heb aan veel ‘heilige huisjes’; of misschien moet ik zeggen ‘bankrekeningen’. Er zijn namelijk nogal wat mensen die hun boterham verdienen aan ‘reïncarnatietherapie’. Een sessie van 2,5 uur is al gauw € 140 (zie voorbeeld). Ik vraag me altijd af hoe deze mensen zo slecht hebben kunnen reïncarneren dat ze de behoefte voelen om een financiële vergoeding voor een therapie te vragen. Zou de ultieme reïncarnatie niet tot gevolg moeten hebben dat we mensen gratis helpen? Natuurlijk moeten we allemaal leven, maar je kunt mensen ook vragen een donatie te doen als jouw hulp ze verder geholpen heeft. Dit riekt naar het Bijbelse verhaal van de handelaren in de tempel en Jezus die ze er allemaal uit mepte. Dan ben ik natuurlijk even in de rol van Jezus. Helaas, ook het Jezus verhaal is een fabeltje, want de Jezus figuur bestond al eerder in de vorm van Mythra. De Romeinen hebben het verhaal gewoon aangepast en als we het verhaal verder analyseren komen we weer bij de Saturnus Cult uit. Dat ga ik echter nu niet doen, maar ik zal het ongetwijfeld nog een keer bespreken. Het gaat om het idee van ‘geld verdienen aan’ spirituele verrijking. In een gemiddelde kerk kost je redding door Jezus toch ook een aardige duit. Het is wel de bedoeling dat je lid wordt van de kerk en aan het begin van de week op de dag waarop de verdreven zon (zondag) Saturnus aanbeden wordt, mag je je laatste beetje geld in de collectezak dumpen.

In het genoemde artikel spreek ik over ‘Archontische hybriden’. Als ik spreek over ‘Archontische hybriden’ doel ik op een gecreëerd ras (het uitverkoren volk Gods) dat namens de Archonten deze wereld bestuurt. De ‘Archontische hybriden’ zijn de bewakers van de Saturnus-Maan-matrix die de mens cultiveren / gevangen houden voor energetische consumptie. Zij zijn als het ware ‘the agents’ uit de film ‘The Matrix’. De ‘Grote Architect’ van de vrijmetselarij is als het ware de ‘godheid’, de schepper van Archontische afkomst; degene die deze matrix gebouwd heeft. De Babylonische Ashkenazi joodse bloedlijn zijn de hybriden. Zij zijn als het ware half mens half Archont en wij zien ze als mens binnen ons waarnemingsspectrum. Daarom zijn wij voor hun slechts ‘goyim’ en zijn zij ‘het uitverkoren volk van god’. Archonten zijn eigenlijk hogere dimensionale wezens. Of liever gezegd: wezens van buiten deze valse realiteit. Zij zijn degenen die deze matrix gebouwd hebben. Zij houden de mens in een lagere dimensie; in een lager dimensionaal bewustzijn of liever gezegd: in een andere realiteit. De werkelijke capaciteit van de mens ligt echter veel “hoger” dan die wij ervaren binnen deze gevangenis ‘Prison Planet’. Dat besef is al voldoende. Dat besef is in feite ‘bewustzijn’ en het proces daarnaar toe noemen we wel ‘ontwaken’, ‘wakker worden’ of ‘bewustwordingsproces’. Althans, zo noem ik het. David Icke heeft het over de holografische projectie, wanneer hij deze realiteit uitlegt. Ik heb een iets ander uitgangspunt.

Gisteravond ben ik op mijn balkon in slaap gevallen toen ik naar de sterrenhemel zat te kijken. Het blijft een wonderbaarlijke belevenis en het is moeilijk voor te stellen dat wij dat slechts vanuit een beperkte beleving zien; dat wij dat slechts vanuit 3D kunnen zien met onze ogen; dat het eigenlijk een gecreëerde realiteit is. Zicht is 1 van de vijf zintuigen waarmee we nu slechts 3D kunnen zien. De firewall die geactiveerd blijft door middel van angst houdt onze fysieke zender ontvanger (de pijnappelklier) in een lagere afstemming. Liever gezegd; de pijnappelklier ontvangt alleen de code van het WiFi netwerk vanaf Saturnus. Echter, als alles slechts een waarneming of ‘projectie’ is vanuit een hogere dimensie of andere realiteit, hoe zit het dan met onze fysieke lichamen en al het leven om ons heen? Hoe zit het met de kat en de hond? Zijn die dan niet echt? Is mijn lichaam niet echt? De beste manier om het uit te leggen is om de gedachtesprong te maken naar de ideeën van transhumanisten als Ray Kurzweil. Deze topman van Google beweert dat de mens in 2045 onsterfelijk zal zijn. Hij zegt dat we tegen die tijd avatars hebben of digitale vormen en dat we onszelf in digitaal gecreëerde parallelle universa kunnen begeven. We kunnen ons bewustzijn dan – volgens de ideeën van Kurzweil – uploaden naar deze digitale werelden en ze niet onderscheiden van de echte fysieke wereld waarin ons “originele lichaam” leeft. Dat is toch wel een bizarre en tevens interessante gedachtesprong. Het doet onmiddellijk weer denken aan de film ‘The Matrix’. Mij deed het me afvragen of we nu niet al avatars zijn. Of ons bewustzijn niet binnen deze gecreëerde matrix gevangen gehouden wordt en dat wij deze realiteit niet van echt kunnen onderscheiden. Toch lijkt het erop dat we er via de wetenschap achter komen dat zelfs ons DNA een softwarepakketje is; een code is en dat zelf materie eigenlijk niet bestaat en dat we daarom het kleinste deeltje maar ‘Godsdeeltje’ (Higgs-boson deeltje) genoemd hebben.

Onze ziel wordt dus als het ware gevangen gehouden in deze Avatar wereld. In die zin zitten we dus in een andere dimensie of realiteit. Het vergelijk met dimensies is in dit kader misschien niet helemaal passend en het voorbeeld van het transhumanisme is wellicht sprekender. Alles op deze aarde en in dit universum is dus levensecht geschapen. Het is als het ware gebouwd door de Ray Kurzweil’s (de Archonten) uit de echte realiteit. Zij hebben ons bewustzijn hier gekidnapt; gevangen gezet en willen dat we niet terug kunnen keren naar onze oorsprong. De ontwakende mens begint zich te realiseren dat we hier niet horen. Voor die ontwakende mens zijn vangnetten gecreëerd. De New Age vangnetten en andere vangnetten zijn bedoeld om de illusie te wekken dat we als ziel op deze aarde terugkomen en ons verder kunnen ontwikkelen via reïncarnatie. Het terugkeren (reïncarneren) binnen deze “Avatar wereld” is echter slechts en alleen het terugkeren binnen deze gevangenis realiteit. Als Ray Kurzweil en de plannen van Google slagen, dan kunnen we ons (huidige en reeds gevangen) bewustzijn uploaden naar andere (digitale, maar levensecht te ervaren) werelden. Het punt is dan echter wel dat Google de systemen beheert. Zij zitten aan de knoppen. Wat zou er gebeuren als Ray stiekem een firewall in onze Avatar bouwt waardoor we niet meer terug kunnen naar ons originele lichaam? De beheerders van onze huidige matrix hebben onze ziel / ons bewustzijn ook gevangen gezet binnen deze door hen zelf geschapen realiteit. De bouwers van onze wereld / onze realiteit zijn als het ware de Google van toen en zijn de architect van het Saturnus-systeem. Wij kunnen ontsnappen uit deze gevangenis en daarvoor moeten we juist niet willen reïncarneren binnen deze gevangenis. Alles wat u ziet of ervaart is levensecht; zo goed is deze realiteit gebouwd. En toch klopt er ergens iets niet. Onze ziel behoort buiten deze ‘Prison Planet’ en onze vrijheid begint bij ‘bewustwording’; niet via reïncarnatie.

Op de vraag wie dan precies die Archonten zijn en waarom ze ons hier zo nodig gevangen willen houden kom ik een volgende keer terug. De Archontische hybriden kunnen echter wel communiceren met de Ray Kurzweil’s (de Archonten) uit die “echte realiteit”. Zij zijn de poortwachters binnen deze Avatar wereld. Alles draait om de ziel; om de bezieling van de (Avatar) mens. De sleutel en de ‘way out’ ligt niet in reïncarnatie, maar slechts en alleen in ‘het weten’. De ‘Archontische hybriden’ moeten er op toezien dat wij er niet achter komen hoe “het zit”. Zij moeten er op toezien dat onze pijnappelkier niet open gaat en we ontdekken dat we gevangen gehouden worden. Dat bewustzijn brengt ons terug naar onze oorsprong. Alle religies van de wereld zijn slechts en alleen bedacht om onze angstmodus geactiveerd te houden en ons een schijnverlossing te bieden binnen deze valse realiteit. Die angstmodus houdt ons afgestemd op de code van de Ray Kurzweil’s en Google van die andere realiteit (de Saturnus-Maan-matrix); degenen die ons bewustzijn gekaapt hebben en ons niet terug laten keren naar onze oorspronkelijke wereld. De vangnetten gebaseerd op reïncarnatie zijn een nieuwe leugen die de ontwakende mens weg moet houden bij haar echte ontwaking.

Bron linkvermeldingen: tobyornottoby.com

468 ad

140 Comments

 1. Je bevind je in goed gezelschap van diverse andere lieden

  http://www.in5d.com/why-i-am-no-longer-a-lightworker.html

  mooie site met interessante artikelen op spiritueel gebied ook over archons ed.

 2. Blauw bloed, de Merovingen..

 3. Daarom zijn natuurlijk alle (of bijna alle) middeltjes die de pijnappelklier activeren strafbaar gemaakt… En ook de middeltjes die je beter laten zien of beter laten (na)denken…

  En dat terwijl middeltjes die je kapotmaken (tabac, alcohol e.a.) gewoon vrij verkrijgbaar zijn (tegen een aardig prijsje, natuurlijk). Leve de War on Drugs!

  En wat reincarnatie betreft hebben de boeddisten dan dus toch gelijk? Nl. het loslaten van alles wat materieel is om de reincarnatiecyclus te doorbreken?

  Love & Peace.

 4. Ik ben niet bang, leeft niet in angst, heb helaas geen spirituele ervaringen, hoe kan dat dan?
  Even de advocaat van de duivel:
  Welk doel streven die lui na, wat is hun voordeel, zijn er geen andere wegen, voor een zeer intelligente groep zijn ze tot nu toe niet zo succesvol. Ons onderdrukken / uitdunnen is kennelijk een middel.
  Zijn er onder de reageerders die vanuit persoonlijke ervaring spreken, dus het leven in andere dimensies en zo?
  David Icke heeft natuurlijk wat van een leraar (professor), iemand die niet meer tegengesproken wordt (er verzamelen zich bewonderaars/ dwepers om hem heen), gaat leven in zijn eigen gelijk.

  • Wat het uiteindelijke doel is, is niet zo heel moeilijk te bedenken… Er zijn teveel mensen op onze aardkloot en dat worden er met de dag meer.

   In een resource based systeem kan dat allemaal nog wel tijdelijk opgevangen worden, maar in het huidige kapitalistische systeem kan dat niet. De bedoeling is dan ook overduidelijk, het is de “Endloesung”, die nu netjes “populatiereducering” heet.

   Nu klinkt populatiereducering misschien niet zo erg, maar de middelen die daarvoor ingezet worden zoals milieurampen (HAARP), biologische wapens (HIV / eBola, etc…) enzovoorts… enzovoorts… liegen er niet om.

 5. In een gemiddelde kerk kost je redding door Jezus toch ook een aardige duit.
  “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon van God niet wil gehoorzamen zal het leven niet kennen, integendeel Gods toorn blijft op hem rusten.” (Johannes 3:36).
  “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” (Joh. 5:24).
  “En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.“ (Titus 3:5a).
  “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” (Ef. 2:8-9).
  “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Joh. 1:12).

  Alle religies van de wereld zijn slechts en alleen bedacht om onze angstmodus geactiveerd te houden en ons een schijnverlossing te bieden binnen deze valse realiteit.

  “Je hoeft niet bang voor hen te zijn, want het is de HEER, je God, zelf die voor jullie strijdt.’ ” (Deuteronomium 3:22)
  “Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’ ” (Klaagliederen 3:57)
  “Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.” (Jesaja 41:13)
  “Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ ” (Jeremia 1:8)
  “Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ ” (Openbaring 1:17)

  Oftewel dit gaat totaal niet over angst inboezemen…

  Wat ze in sommige kerken verkondigen klopt totaal niet met wat het Woord van God (de bijbel) ons leert. Ik weet dat de elite vele zaken heeft verandert t.b.v. het promoten van de saturnus/satan cult. Echter weet ik dat ik niet bang hoef te zijn en dat ben ik ook niet omdat Hij mij gered heeft daarnaast hoef ik ook niet te lappen om gered te worden. Dat zijn juist zaken die de elite in de jaren heeft verandert. Een mens kan alleen gered worden door Gods genade. Niet door goede daden.

  • Weer iemand die met “Het Woord van God” teksten strooit. Ontwaak eens uit die ‘Woord van God’-hypnose.

   • Ik wilde alleen jouw beweringen onderbouwen Martin. Zoals vele dingen niet zo zijn zoals je hoort en ziet, zijn deze zaken op geloofsgebied ook niet altijd zoals je ze hoort en ziet op deze aardkloot. Wanneer je denkt alles zelf te kunnen ben je juist een volger van de new-age cult… Waar jij juist voor waarschuwd.

   • De ziel (ons “zijn”) leeft voor eeuwig. We hebben geen angst voor de dood nodig met als redmiddel Jezus. De Bijbel, het christendom en andere religies zijn ‘angst gebaseerd op problem – reaction – solution mind control’ die de mens in de angst frequentie houdt.

    Je bent vrij als je het je beseft.

   • Misschien zou het ook goed zijn als jij ontwaaht uit je je jeugd trauma dat je hebt overgehouden aan wat je geleerd is door je ouders en door de “kerk”. Voor zover ik het kan zien hooi je het kind met het badwater weg.

    Wat kan er verheerd zijn aan de oproep in de Bijbel elkander lief te hebben?

    Bovendien wat jij hier bespreekt staat ook in de Bijbel. Maar wie niet zoekt kan ook niets vinden. En wie een hond wil slaan kan altijd wel een stok vinden.

    Daarom onderzoekt alle dingen en behoud het goede. En stel alles wat je denkt te weten ter discussie. Dat is wel zo bevordelijk voor de verdraagzaamheid

 6. Reïncarnatie is gebaseerd op de oudste leugen, namelijk “Gij zult volstrekt niet sterven”, uitgesproken door de engel die tegen zijn Schepper in opstand kwam. Wij mensen moeten proberen om nooit “het kind met het badwater weg te gooien”. Dus omdat ALLE religie gebaseerd is op bedrog, wil dat niet zeggen dat alles wat met een Schepper te maken heeft onzin is. Gods Zoon bijvoorbeeld. Jezus. Wie van jullie heeft de brief van Pontius Pilates wel eens gelezen? Hij schreef over Jezus als een werkelijk bestaand persoon. Nou heb ik dat niet nodig om mijn geloof daarmee te ondersteunen 🙂 Maar misschien heeft een ander er wat aan: http://www.getuige-van-jehovah.nl/actapilati.pdf

  • @Watiswaar
   ZOwel de Bijbel als het “geloof” in reincarnatie is een mix van zin en onzin, van waar en niet-waar.
   Beiden worden gevoed ‘deep down’ door onze angst(en) en die worden weer gevoed door het ‘geloof in…’
   Kortom een vicieuze cirkel.

   Om daar uit te geraken moet je de angst kwijtraken los raken etc., maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. (zie: Vicieuze cirkel).
   Angst is verbonden met (van) alles. Onze zwakheden, pijntjes vooral als je ouder wordt, je eindigheid althans materieel.

   Het: “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede” is zeker geen slechte. Als je je angst (voor spinnen b.v.) onderzoekt en 1000den spinnen hebt gezien en bestudeert krijg je niet alleen respect voor het fenomeen “spin”, maar ge je ze ook begrijpen wat niet wegneemt dat je heilig (haha 🙂 ) respect blijft houden voor de Tarantula o.m.

   en nogmaals…Angst is een slechte raadgever!

 7. Dit artikel stelt me gerust. Dit betekent dat ik hierna niet meer hoef terug te komen naar deze poppenkast.

  Maar dat sommigen herinneringen hebben van ‘vorige levens’ zijn in feite gewoon geprogrammeerde herinneringen die in je hersenen zijn gepleurd? So to speak.

 8. Ach laat ik toch nog eens posten. Eens zien of Martin net zo censureert als Facebook.

  Martin,je schreef:
  Weer iemand die met “Het Woord van God” teksten strooit.
  Met welke woorden strooi jezelf dan en waar valt het zaad?

  _________________________________________________________

  Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’

  Jezus zei het volgende:” Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt” De vruchten zijn de werken van de volgelingen van Christus.

  Dus Martin,je leeft een goddeloos leven en daarom blijf jij ook dwalen en schoppen tegen het heilige geschrift.

  • Ik ben van jongs af aan dood gegooid met de Bijbel. Heerlijk om zonder die valse God en dat boek te leven. In die zin Goddeloos, dat ik niet de Satunus god van de Bijbel aanbid.
   Ik heb wel het lef gehad om de brainwash van de kerk te doorbreken en uit de hypnose te ontwaken.
   Durf eens buiten de kaders van dat boek te denken Waterman.

   • Ik praat niet over de kerk,dat weet jij heel best Martin.

    Lijkt me niet heerlijk zonder de heilige Geest te leven,beste Martin.
    Maar goed,als jij denkt dat jij dat wel kunt,succes ermee. Ik ben toch wel benieuwd hoe je de lange rit des levens gaat uitzingen?

    Belofte van den Heiligen Geest

    http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Johannes/14/15-31

   • Waarom ben je zo bang om buiten dat boek om te denken Waterman?

   • Ik ben niet bang.
    In het leven heb je nu eenmaal een goed fundament nodig.
    Waar staat jouw “huis”op,Martin. Drijfzand soms?

   • Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. De regens daalden neer en de vloed kwam op. Het huis stortte in elkaar.
    Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. De regens daalden neer en de vloed kwam op. Het huis op de rots stond vast.
    Bouw je levenshuis niet op Jezus, want hij is een Romeins bedenksel, met als voorganger Mythra.
    De Bijbel is een mindcontrol boek.
    Mijn fundament is niet gebaseerd op een externe ‘Helige Geest’, maar op bewustzijn. En dat dat meer waarde heeft dan die afhankelijkheidshypnose van religie mag je misschien ook ooit ontdekken.
    “That you are a slave Neo…” religie is schijn vrijheid.

   • De bijbel en het geloof in God en Jezus = LIEFDE

    Perhaps Love – John Denver & Placido Domingo

   • Ik zie niet in hoe geloof synoniem voor liefde kan zijn. Geloof is geloof en liefde is liefde. Dat staat los van elkaar.
    De spirituele ervaring van bekering is slechts gebaseerd op hypnose technieken. Datzelfde geldt voor de ervaring van ‘de heilige geest’.
    Het iedere week naar de kerk moeten is om er voor te zorgen dat de hypnose diepgeworteld blijft zitten.
    Het is mij gebleken dat het geen nut heeft om met religieuzen discussie aan te gaan, omdat ze alleen argumenteren vanuit de Bijbel of welk ander geschrift en religie men ook aanhangt.
    Mensen die wel de waarheid van de geschiedenis in zijn algemeenheid durven te betwisten, maar niet het lef hebben om de geschiedenis van de bijbel te betwisten zijn in mijn ogen bang om buiten hun kaders te denken.

    Het ga je goed Waterman. Je mag hier natuurlijk blijven reageren, maar ik hoop dat je de ‘bekeerdrift’ een beetje in toom weet te houden.

   • Hahaha Martin.
    Bekeerdrift?
    Je zoekt maar zelf je pad.
    En weer betrek je de kerk erbij.
    De kerk heeft helemaal niets met de”Geest der waarheid”te maken.
    Het geeft alleen maar steeds meer aan hoe weinig jij begrijpt van de bijbel.
    Je moet eens proberen om de kerk er buiten te laten en je onderzoek in de bijbel zelf/onafhankelijk te verrichten. Net zoals ikzelf ook al jaren doe.
    Ik ben er meer wijzer geworden dan welke media bronnen ter wereld ook.
    Dat kun jij niet zeggen,ook al beweer je van wel.
    Vroeg of laat kom je er zelf achter,wanneer je tegen de lamp aan loopt.
    Nu nog denk je,mij gebeurt dit niet.
    Maar ik zeg je,dat is hoogmoedswaanzin van je.
    Ja,ik geef kritiek.
    Dat horen de mensen niet graag en daarom gaat het volk ook ten onder.

   • De christenen zijn er altijd als de kippen bij als iemand een moment van zwakte of bijvoorbeeld depressie heeft om dan de redding van Jezus aan te bieden.
    Sorry Waterman, je bent niet de eerste die mij probeert te bekeren…(zie hier).

   • En weer verdraai je de woorden Martin.

    Bouw je levenshuis niet op Jezus, want hij is een Romeins bedenksel, met als voorganger Mythra.

    Je kunt niet lezen Martin en je wilt het ook niet lezen.
    Laat staan begrijpen.

    Jezus Christus de Rots het fundament van een levende Tempel

    http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104:jezus-christus-de-rots&catid=61:de-gemeente-van-jezus-christus&Itemid=87

   • Ik ben ook urthodox opgevoed. Ik ben ook bang gemaakt met de hel. Maar in tegenstelling tot jou geef ik God niet de schuld, maar ben ik tot het besef gekomen dat mijn ouder en waarschijnlijk ook de meeste dominee’s naar eer en geweten gehandeld hebben. Zij hebben waarschijnlijk nooit ter discussie gesteld of het wel waar was wat zij geleerd hadden. Dat hebben wij wel gedaan. Jij bent tot de conclusie gekomen de de Bijbel een vals boek is en ik ben tot de conlusie gekomen dat mijn opvoeders en leraren mijn een valse uitleg van de bijbel hebben gegeven. Het frappante is nu dat dat ook vele malen in de Bijbel staat dat er de wat de schriftgeleerden leren helemaal niet volgens de “leer”van de Bijbel is.
    Toeval?
    Is het ook toeval dat ik grotendeels vanuit de Bijbel begrijp wat jij bedoelt.
    We moeten zorgen dat we in de alternatieve wereld eenheid kweken , dat we ons met elkaar verbinden, de overeenkomsten zien en benadrukken in plaats dat we de verschillen uitvergroten, de strijd met elkaar aangaan en verdeeld raken.
    Als ik de alternatieven wereld overzie dan barst het van de gekweste ego’s. Laten we er in gods naam of in wiens naam dan ook er voor zorgen dat we ons niet uitelkaar laten spelen. Dan is er altijd een lachende derde die we juist willen uitschakelen.

  • Maar @Waterman hoe kan jouw Jezus mij verantwoordelijk houden voor de grond waarin ik gezaaid ben? Toen ik gezaaid werd was ik er niet bij en had derhalve geen enkele inspraak!

   • Ik heb het over het “woord” Donquijotte.
    Je reageert alweer veel te snel op mijn posting zonder het eerst te begrijpen allemaal.

   • “Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand.”

    Beproefd?
    Vervolgd???
    Inquisitie?

    Wat voor woord is dat? Welk woord vervolgd en beproefd? Dat is niet mijn woord!

   • Idd,

    En, met alle respect naar Waterman, ga eens onderzoek doen om je uit je conditionering te halen.Ik snap dat je er ‘diep in vast’ zit, maar toch.
    Zo heeft jezus bv nooit bestaan, er is geen spat bewijs voor. verder is IEDER verhaal uit de bijbel, terug te vinden, in HEIDENSE godsdienten, ver ver ver ver voor dat er sprake van de bijbel was. En als je eenmaal gaat spitten is het allemaal nog veel erger dan je denkt of zelfs denken kan!
    Zo zit de bijbel vol HORROR (OT), tegensprekingen etc.
    Maar goed, I can only show you the door. 😉

  • Beste Waterman,

   Misschien klinkt het vreemd uit mijn digitale pen, maar ik ben oprecht verheugd om jou weer in de reacties terug te zien.

   Afgelopen dagen eerlijk gezegd regelmatig aan je gedacht of alles goed met je gaat. Hoe is het ermee?

   Ik ga mij inhoudelijk niet mengen in deze discussie, want het toont weer aan hoe venijnig verdeel-en-heerstechniek werkt om een wig tussen mensen te scheppen.

   Dus mijn enige suggestie voor ons allemaal hier: laten wij allen samen één zijn en met respect voor elkaar opkomen zonder religie erbij te betrekken. Religie hoort wat mij betreft thuis in de eigen ‘temple’: het tussengebied wat in Nederlands de ‘slaap’ (beenderen) betekent ofwel ieders interne derde oog, de pijnappelklier in onze grijze massa.

   Dat lukt ons vast, toch?

   • @ALLEN Ik gebruik niet graag Engels (taal vd overwinnaar, ja zo gebrainwashed ben ik al door Herst de Rep o.a. haha 😉 ) maar beste mensen

    GROW UP !!!

    De sp(r)ookjes van het geloof zijn niet meer dan wat ik zeg en wat het zijn sp(r)ookjes.

    Onzinpraet, angst-praet vermengd met sociaal-praet met PRAET over liefde, over gij zult niet doden. De Bijbel is een grote getuigenis van oorlog en geweld!!!

    Jongens, toe, meisjes kom op: GROW UP!

    een ding heeft Martin abs gelijk: probeer eens buiten het kader te denken, probeer eens niet die ballst uit je jeugd, de indoctrinatie en de leugens op school en van je ouders etc etc etc mee te nemen in je denken, beschouwen en leven.

   • @schnijder gebrainwashed? Je bedoelt vast ‘gehersenspoeld’ 😉

    In aanvulling op ‘grow up’ zou ik toevoegen:

    Blijf altijd zelf logisch (na/over)denken

   • Sablo, hats off voor je dwarsdenken en het respect wat je toont voor de ideeen cq overtuigingen van anderen. Ik volg Martin al sinds de Zeevat periode, hij was daar m.i. een van de meer onbevangen geesten, die ook de relevante vragen durfde te stellen en niet bang was voor een prettige “uitwisseling”. Onlangs kwam het mij voor dat in dit blog mevr. Roedelof wederom haar rentree maakte, dezelfde “dame” waar Martin en ik destijds korte metten mee maakten. Eigenlijk daarna ben ik gestopt met reageren, omdat ik eerlijk gezegd niet meer wist wie waar stond en welke agenda’s werden gediend. Ik heb Martin vervolgens gestalkt naar dhr. Kat c.s., waar ik des meer reden vond om niet te reageren, vooral omdat het mij bevreemdde dat Micha met zijn grote bek overal mee weg kwam. Ik heb aanvankelijk gedacht dat het men van hem geen martelaar wilde maken, maar als ik die gedachtengang afzette tegen Nederland – Zombieland, begreep ik al gauw dat de elite zich daar geen enkele zorgen over hoefde te maken. Dus bleef ik voorzichtig en naar het zich laat voordoen zeer terecht… Dit even terzijde, Martin weet zich mij misschien wel te herinneren.
    Ik voelde mij om twee redenen genoodzaakt te herinneren. Ik wil graag bij Sablo beginnen:

    Jouw dwarsdenken met betrekking tot de zwaartekracht theorie had bij mij een groot WTF?!?!?- effect, want ik loop exact ditzelfde verhaal al jaren te pas en te onpas te verkopen. Ik realiseerde me op zeker moment dat onze hele wetenschap, visie en beschouwing gebaseerd is op het ethnocentrisch denken van de mens, de mens als centraal in zijn eigen bestaan. Maar alle fenomenen die buiten onze 5 zintuiglijke waarneming vallen, daar moeten we noodgedwongen naar gissen, en, zo mogelijk, tweaken naar ons idee van de werkelijkheid, om toch maar vooral onze entitlement als mensheid in stand te houden. Dit trok ik door naar onze “natuurwetten” en dit leidde mij tot de onmiskenbare conclusie dat o.a. de zwaartekracht theorie (wat zo is ingeprogrammeerd als onomstotelijk bewezen dat wij het gewoon als vanzelfsprekende waarheid aannemen) eigenlijk alleen maar een beschrijving is van onze eenzijdige waarneming. Net als Sablo kwam ik tot de (mijn inziens) veel plausiblere idee dat het universum werkt met balans, waarbij energie, trilling en frequentie in een constante staat van dynamisch evenwicht zijn. Het Jin en Yang symbool (als apex van de Chinese Filosofie) legt dit eigenlijk al eeuwenlang keurig uit, ruim voor Copernicus, Keppler, Galileii, Newton en andere toenmalige rocksterren. HIer kan ik verder uren over doorleuteren, heel interessant wat ik te melden heb enzo, maar ik wilde Sablo eigenlijk gewoon even aangeven dat je wel moet dwarsdenken om tot de kern van dingen te komen, en dude… Je bent in goed gezelschap hier 🙂

    Martin, ik heb al jaren tomeloos veel respect voor je en nogmaals, om voor mij stringente redenen, hou ik me bewust koest. Ik vind echter dat ik nu toch ff moet reageren op de teneur en toon van je aversie tegen religie, Bijbels geloof etc. Ook al ben ik het roerend met je eens dat er geen stuiver bewijs valt te leveren voor de Goddelijkheid, Zaligheid, Uitverkorenheid van de persoon van Jezus van Nazareth, Arithmea, Bethlehem, Antarctica, Schotland, bij de Essenen vandaan, God weet alleen hoeveel plausibele ouderlijk huis adressen mijn onderzoekend oog al zijn gepasseerd, denk ik toch dat je je onbedoeld een beetje in je eigen voet schiet op het moment dat je zelf vanuit je aversie op de overtuiging van anderen reageert. Als ik advocaat van de duivel wil spelen, kan ik direct riposteren met je voor te leggen dat je zelf ook geen modicus van bewijs voor je eigen stellingen kunt leveren, je kunt hooguit iets zeggen in de trant van : Mijn onderzoek noopt mij te denken etc… Ja, ik ben helemaal met je eens dat we uit onze collectieve hypnose en ingebeelde waan dienen te treden, maar dat gaat je niet lukken door, oog om oog, mensen zelf met hun eigen bijbel om de oren te slaan. Ik ben zelf volstrekt atheistisch opgevoed, niet vanuit een anti geloof, maar simpelweg omdat het geen issue was in ons gezin. Ja ik heb zelf de Bijbel ( en tig andere grote werken meermaals gelezen, en, ondanks het besef dat het maar een boek is, mensenwerk etc… staat er wel heel veel wijsheid in:”Wie ore heeft, die hore..” en ook die van de balk en de splinter is een goeie voor jou en mij en iedereen. De urgentie van waar we mee te maken hebben op deze planeet noopt ons echter tot het overstijgen van onze ingebeelde verschillen, van onze vermeende identiteit en onze toegedichte plaats in het geheel. laten we stoppen emt zieltjes winnen voor het ene kamp of het andere, want dat is precies het soort afgescheiden denken waardoor we niet uit de Matrix kunnen stappen. In die zin ben ik het eens met : “Behoud het Goede” en de rest, neem het voor wat het is en voor jou doet, niet mee en niet minder. Laat je niet afleiden door het spel van de Kerk en de Macht, want je speelt hen alleen maar in de kaart door de controverse en verdeeldheid die je oproept. Dit gezegd hebbende snap ik volledig waar je vandaan komt, want inhoudelijk heb je natuurlijk volledig het recht om zware vraagtekens te zetten bij het vermeende waarheidsgehalte van de Bijbel als HET WOORD VAN GOD. Daar word ik zelf ook erg moe van, want tegen deze geinternaliseerde overtuiging is geen heilzaam kruid gewassen.
    Wat betreft reincarnatie, afgezet tegen functie en doel van deze prison planet, heb je zeker een punt,maar dat levert geen enkel argument pro- of contra reincarnatie, noch diskwalificeert dat therapeuten of mensen die anderzins dieper met dit veld dealen. Ik spreek hier uit ervaring, door mijn werk als pionier in Nederland (Samen met twee anderen zette ik destijds de eerste HBO erkende beroepsopleiding voor het vak van Spiritueel Therapeut op in Nederland), heb ik o.a. een aantal fantastische regressietherapeuten ontmoet, diep integere mensen, die middels hun technieken hopeloos vastzittende blokkades bij mensen wisten los te weken. Daarnaast heb ik zelf de nodige ervaringen gehad, en of die nou parallel, multi, geprogrammeerd, voor of na dit leven indiceren, feit voor mij is dat ze vaak tot diep inzicht hebben geleid en me de mogelijkheid te geven om vanuit een vernieuwd bewustzijn nog diepere vragen te stellen, net als jij doet door je bevindingen en de rode draden die je daar in ontdekt. Tegelijkertijd heb ik ook wagonladingen fakers en dwepers meegemaakt, don’t get me wrong 😉
    Mijn excuus voor deze lange post, ik wilde vooral aangeven dat je waarschijnlijk beter niet op Kruistocht tegen de Kruistochten kunt gaan, want dan schiet je je doel voorbij. Wat betreft je ontwikkelingen en ontdekkingen over de Saturnus Cult, da’s plausibel, maar meer ook niet, want het doet er uiteindelijk niet toe. Het enige wat er toe doet is dat we de juiste vragen gaan stellen, te beginnen aan onszelf. Als je het systeem wil laten oplossen, stop zowel met strijden ertegen als het te financieren. Stop met er waarde aan toe te kennen, Mart, en leer de mensen alleen maar de juiste vragen te stellen. Ik ben het voor honderd procent met je eens dat buiten onze kaders denken broodnodig is, maar dat kan alleen maar als we onze kaders eerst gaan zien. En om dit helder te kunnen zien moet je eerst helder leren waarnemen. Je gaat helder waarnemen door zuiver naar de dingen te kijken. Zuiver kijken kun je alleen als je jezelf heb afgevraagd: Wat zie ik eigenlijk en hoe interpreteer ik dat?
    Begint bij jezelf 😉 Voor mij ben jij een echte held! Excuus voor de lengte, maar dit moest er ff uit 🙂

   • Of je nou Maslow, Darwin, de Paus of de groot Mufti volgt, feit blijft dat het een 1 grote teringzooi is op deze planeet en dat dat inderdaad al onze verschillende visies, overtuigingen, aannames en geloofsartikelen overstijgt 😉

   • Dank je Ozzy, jouw bericht betekent een hoop voor me. Hopelijk overweeg je om toch vaker te reageren om ons goede gezelschap te versterken 🙂

    Ik verblijf hier pas sinds kort, dus die “dame” in kwestie zegt mij niets. Mijn primaire agenda hier is zo onafhankelijk mogelijk onderzoek samen naar dubieuze verhalen of juist naar zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen, maar wellicht berusten op cruciale denkfouten die onze wereld ondersteboven keren.

    Een secundair doel is research en inspiratie voor mijn Sci-Fi boek (met filosofische insteek). Vrije tijd is voor mij helaas een schaars goed, dus ik moet het voor nu even hierbij laten.

    May the (anti-gravity) Force be with You 😉

 9. Martin:
  Ik kijk uit naar je artikel over die Archonten; wie of wat zij zijn en waarom zij ons hier gevangen houden.

  Komt het er op neer dat deze Archonten kunstmatig gecreëerde entiteiten zijn, die ook buiten een fysiek lichaam kunnen voortbestaan, mits zij energieën uit hogere dimensies parasiteren van een bewustzijn dat meer of minder in verbinding staat met het “Goddelijke”?

  Als dat zo is, hoe moet ik dat dan mijn moeder uitleggen?

  • Dan zeg je gewoon: Mams, dat van die ooivaar, ook dat waren gewoon de Archonten hoor…

 10. Hi Martin,

  Twee vrage

  1) Wat bedoel je precies met de stelling ‘reïncarnatie is een leugen’? Dat het fenomeen volgens jou niet ‘bestaat’ c.q. bij niemand optreedt? Of een Matrix-deceptie die ze wel degelijk toepassen, maar onder valse voorwendselen?

  2) Hoe beschouw je de Saturnus-Maan-link? Letterlijk of allegorisch net als de Platlanders?

  Ik snap dat je WiFi en firewalls volgens mij als metaforen gebruikt ter verduidelijking, alleen is het mij nog niet duidelijk of je nu beweert/gelooft dat ze Matrix-fysisch letterlijk van de planeet Saturnus via de (kunst?)maan code naar onze hersenfrequenties zenden.

  Indien een letterlijke Saturnus-Maan-link, welke logica en bewijsvoering zit daar achter? Nu lijkt het primair gebaseerd op de Saturnus-cult, hun rites en symbolen, maar dan erken je toch min of meer hun geloofsovertuiging?

  Bedankt voor je reactie en originele artikel uiteraard.

  • 1. Inderdaad een matrix-deceptie
   2. Allegorisch, want er zit natuurlijk geen WiFi zender in de maan, maar dat benadert het het dichts qua vergelijk. Toch komt het vermoedelijk wel in de buurt en is het niet ondenkelijk gebaseerd op trilling/frequentie. Het is natuurlijk moeilijk om te bewijzen. In die zin verkondig ik een “geloof”, een ‘nadrukkelijk vermoeden’ of mening en geen wetenschappelijk bewezen feit (voor zover je kunt zeggen dat de wetenschap feiten bewijst).

   We moeten het doen met aanwijzingen; ook aanwijzingen dat vergelijkbare matrixsystemen op deze aarde eerder bestaan hebben. Michael Tellinger heeft daarover een hele mooie presentatie gegeven in Groningen.

   Veel aanwijzingen heb ik hier op de site al gegeven, maar ik besef me dat het summier is. De belangrijkste aanwijzingen zijn te vinden in de Saturnus symboliek all over the place. In het kader van dit onderwerp is het boek van David Icke nuttig (The Percetion Deception).

   Bovenin het menu staat een zoekveld. Toets maar eens het woord Saturnus in en bekijk bijvoorbeeld ook eens onderstaande documentaire reeks. Dat is een paar uur werk, maar verheldert het e.e.a.

   • Thanks Martin voor je snelle reactie met extra toelichting. Ik waardeer onze on-the-fly discussies net zo veel als jouw doordachte artikelen.

    De documentairereeks van zowel de Thunderbold-project en Michael Tellinger had ik een tijd geleden al vol bewondering bekeken. Vooral vanwege de mechanisch natuurkundige benadering die mij plausibele verklaringen geven over identieke symbolen in verschillende culturen over de aardbol verspreid.

    Nikola Tesla vatte deze bronnen m.i. het meest treffend samen:

    If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

    Alleen heb ik nergens in deze bronnen enige link kunnen maken met Saturnus en de maan in relatie tot een Prison-Planet/Matrix. Enkel in de alternatieve media die put uit de symboliek van de MSM (pop, politiek & pulp).

    Hopelijk zie je kans om vraag/antwoord [2] nog eens nader uit te leggen met een artikel. Want het was mij al wel duidelijk dat jouw -goed gevonden en sprekende- WiFi/firewall termen beeldspraak zijn. Alleen is het mij nog onduidelijk of je met Saturnus en de maan letterlijk de hemellichamen bedoelt of die als metafoor gebruikt.

    Afsluitend even over een hele andere boeg wat gevoelsmatig diepgeworteld toch een sterke relatie heeft met alle sh*t de afgelopen 50 jaar:

    Executive Order 1110

   • @Sablo Executive Order 1110 komt voort uit iets dat ons al sinds Willem III, Bank of England, onderdrukt. Later, na Waterloo, werd het probleem dat Willem III schiep duidelijk. Hier komt inderdaad alle ellende vandaan. Fijn dat er hier mensen zijn die de hoofdlijnen zien.

   • Inderdaad fijn als we elkaar bij de hoofdlijnen betrekken. Wacht nog steeds met smart op jouw blogpost over o.a. de nieuwe chronologie.

    Naast de hoofdlijnen stel ik ook zeker wel fascinerende zijstapjes op prijs, zoals net over de zwaartekrachttheorie.

    Terug naar Exec. Order 11110, welke (betrouwbare) bronnen kunnen we nog meer raadplegen over de rol van Willem III? Ik neem Wikipedia vaak als vertrekpunt, maar wel met een gezonde dosis zout 😉

   • @Sablo Mag ik daar later op terugkomen. Ben nog ff druk met werk. Willem III was oprichter van de Bank of England. Dit deed hij met geld van het Vaticaan (zoek maar even via Monaldi @ Sorti). Die schreven erover en zijn sindsdien persona non grata in Italië. Wat ik bedoelde is dat geldschepping niet door de staat gebeurd maar in particuliere handen is. Dat wilde Kennedy aan banden leggen.

   • Thanks Donquijotte en ja natuurlijk, ik heb zelf ook nog bergen werk te verzetten :$

    Dat geldschepping in particuliere handen berust via private corporaties is natuurlijk een publiek geheim. Althans, ik hoop dat de grote mensenmassa dit inmiddels weet, maar da’s wel een tricky aanname. Ik informeer mensen hier al jaren zoveel mogelijk over, ook in relatie tot de gekoppelde petrodollar en de ‘Federal’ Bank van de VS.

    Wel nieuw voor mij is die Willem III-Vaticaan link. Net even quick search op Monaldi & Sorti gedaan. In hun 1e boek Imprimatur onthulden ze inderdaad dat Paus Innocentius XI uit zijn eigen familiebank Willem III geld verschafte voor de Bank of England. Ik snap nog niet 100% waarom het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk de protestantse koning Willem III van Oranje in het zadel heeft geholpen die daarmee de katholieke kerkelijke invloed uit Engeland heeft getrapt.

    Verder puntsgewijs wat me tot nu toe opvalt:

    – Paleis Het Loo is gekocht door Willem III en ligt ‘toevallig’ nu op steenworp afstand van het Bilderberg hotel

    – Het Loo lijkt vanuit de achtertuin gezien deed mij meteen denken aan het Sint Pietersplein in Rome en aan de voorkant aan het Witte Huis in DC.

    – De monarchvlinder is vernoemd naar Willem III en laat die vlindersoort nu net als symbool staan voor het MK Ultra mind control programma

    Afsluitend schrik ik een beetje dat de Nederlandse heersers de bevolking al decennia lang eigenlijk op dezelfde manier onwetend houden als in China.

    Veel buitenlandse journalisten weten en publiceren regelmatig over de oude en nieuwe vergrijpen van het Nederlandse koningshuis en politici. Zoals zaak Demmink, betrokkenheid Oranjes in vieze spelletjes, verkrachtingen en onwettige troonopvolgingen door gefingeerde Oranje-Nassau bloedlijnen (waar ook vrijmetselaars een rol speelde). De Nederlandse MSM slaagt er best goed in om die informatie van hardwerkende, eerlijke burgers te onthouden.

    Ach, waarom zou de Nederlandse bevolking die zich krom moet werken voor de Koninklijke Schatkist ook nog bekommeren over een luttele 35 miljoen voor het opknappen van Huis Ten Bosch.

    Dat kan onze koning W.A. met z’n schamele jaarinkomen van € 825.000 en onkostenregeling van slechts €4.400.000 per jaar natuurlijk niet zelf betalen. Ook niet met Máxima’s jaarinkomen van €327.000 en de €574.000 die Máxima elk jaar ontvangt als onkostenvergoeding. Ook (schoon)ma Bea heeft haar €1.413.000 per jaar zelf hard nodig, want de magische grens van 1 miljard voor haar familievermogen schijnt nog in zicht te zijn.

    Waarschijnlijker lijkt me al een meervoud van miljarden gezien de versnipperde Shell-aandelen, fondsen et al.

    Geeft allemaal niets, maar kom dan niet met participatiesamenleving bullshit, bezuinigingen op ministerie van zogenaamde ‘Gezondheid’ en ‘Onderwijs’. Trek gewoon de Oranje-knip eens en betaal mee en geef terug aan het volk wat van ons is.

    Laten we al onze ego’s opzijzetten en als eenheid werken aan een betere toekomst voor ál onze (klein)kinderen. Of er nu blauw, oranje, rood, bruin, groen bloed of zwarte olie of wat voor vloeistof dan ook onze (r)aderen smeert.

    Alvast bedankt koninklijke majesteiten mocht de AIVD deze informatie doorspelen 😉

 11. Ik ben het met martin eens dat geloof op angst is gebaseerd ,ik woon in het zuiden ,,des lands,, en hier is de ,,kerk,, een soort van opvangplek met name voor de ouderen onder ons,
  Iedereen moet doen wat zijn gevoel ingeeft en verder geen discussies voeren over wat wel of niet waar is.
  Iedereen heeft zij eigen waarheid wat dat betreft!
  Angst is een slechte raadgever en mensen zijn allemaal zoekende maar naar wat???
  Dat is individueel,
  Moeilijk dit maar het is mooi te zien dat ieder zijn eigen idee heeft en dat hier kan uitdragen.
  Geen noord Korea toestanden met censuur ed!!

 12. Persoonlijk vind ik je titel iets misleidend. Als wij gevangen zitten in een matrix, hoe kunnen/zullen uberhaupt de therapeuten kúnnen beseffen dat zij zelf onderdeel van de matrix zijn. Persoonlijk geloof ik echt in reincarnatie. Want de ene ziel is wijzer en ouder dan de ander en ik weet dingen die ik anders niet kan weten. Maar om even aan te haken bij de “Platlanders”, wat is tijd en wat is uberhaupt leven en dood. Je lichaam sterft, jij als ziel niet. Ik kan me wel heel goed er in vinden dat je uiteindelijk kunt ontsnappen uit de matrix en (terug) gaat daar waar je werkelijk hoort. Daar waar echt je thuis is. Tot die tijd zit je gevangen. Ik herken reincarnatie door oude en jonge zielen; ontwaakte mensen en de slapers.

  • Therapeuten zijn er voor om je wederom te conditioneren… of noem het herprogrammeren, indien iemands programmering vastloopt. Als je er als therapeut achter komt, dat je zelf ook geconditioneerd bent en het allemaal één grote leugen is, dan moet je wel hel sterk zijn om te stoppen met je werk. Stoppen met je werk kan dan ook alleen wanneer je ego aanzienlijk gereduceerd is en je bereid bent de riante financiële vergoedingen vaarwel te zeggen met alle consequenties van dien.

   Ik ben op deze planeet nog niet een ontwaakt mens tegengekomen, wel persoonlijkheden die zichzelf ontwaakt vinden. Ik zie ook dat er verschil in ontwikkeling is in de zieltjes en dat het ene zieltje meer tegen het ontwaken aan zit dan het andere. Mijn ervaring is dat helaas ook zogenaamde “oude zieltjes” nog in diepe slaap kunnen zijn.

   • Mijn beste, de observatie dat je op dees planeet nog niet 1 ontwaakt mens bent tegengekomen, kun je alleen maar maken indien je zelf ontwaakt bent, want anders ben je niet in staat om uberhaupt de ontwaakten te onderscheiden. Beter is het om in dit verband te zeggen dat jij, evenals alle bloggers/reaguurders hier het ook gewoon niet weten. mezelf incluis ;)We zijn en worden op grote schaal besodemieterd, zoveel is duidelijk. Ik mag aannemen dat als je je dat beseft, je al vaag enige contouren tussen je tergend langzaam openende wimpers kunt waarnemen, althans zo meen ik het bij mezelf te bespeuren.

 13. Allegorisch, want er zit natuurlijk geen WiFi zender in de maan,

  Wie zegt dat :
  De waarschijnlijkheid dat de maansatelliet niet solide zou zijn, werd voor het eerst geopperd in 1962 en die bewering werd natuurlijk onmiddellijk verwezen naar het rijk der fabelen.

  Dus werd er nieuw onderzoek gedaan, maar al die nieuwe studies hadden eigenlijk allemaal ongeveer dezelfde uitkomst. Tenslotte rapporteerde Dr. Sean C. Solomon van MIT in ‘Astronautics’ van februari 1962 dat: “de experimenten met behulp van de Lunar Orbiter onze kennis over het zwaartekrachtveld van de Maan aanzienlijk hadden verruimd … en wezen in de richting van de beangstigende mogelijkheid dat de Maan inderdaad hol kon zijn.”

  http://www.wanttoknow.nl/universum/ingo-swann/de-maan-een-onmogelijke-holle-satelliet/

  • hoe komt het dat de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde is gericht ???, net als een satellietschotel altijd op de zender gericht staat

   • Omdat de maan niet om z’n as draait. De kans daarop is echter onwaarschijnlijk klein in een zonnestelsel vol gravitatiekrachten. Het is inderdaad bizar dat deze satelliet al duizenden jaren waarneembaar geen meter verdraait in zijn baan om de aarde. Je zou bijna gaan denken dat de maan door een bepaalde kracht exact gericht bijft op de aarde.
    Scherpe observatie!

   • De maan draait wel om zijn eigen as, alleen lijkt het optisch vanuit de aarde van niet vanwege zgn. gesynchroniseerde rotatie.

    De rotatieperiode van de maan staat gelijk aan de omlooptijd om de aarde, waardoor steeds dezelfde zijde van de maan gericht is naar de aarde.

    De meeste manen schijnen -pun unintended- 😉 synchroon te roteren, zoals Jupiter’s maan Ganymedes en Pluto’s maan Charon.

   • Verdomd, Wiki bevestigt dat. Interessant en welhaast TE toevallig.

   • Hehe, ik beweer natuurlijk niet dat Wikipedia alle waarheid -uh- wijsheid in pacht heeft, maar volgens mij berust in onze kosmos niets op toeval.

    Nooit afgevraagd hoe onze veel kleinere maan onze grotere planeet en nog grotere zon nagenoeg precies optisch kan afdekken bij volledige zon/maansverduistering?

    Deze ‘toevalligheid’ is zo wat wiskundige perfectie met de ‘magische’ ratio van 400. De diameter van de zon is namelijk 400x groter dan de maan; en de afstand tussen de aarde en de maan is ~400x korter dan de afstand tussen de aarde en de zon. De relatieve grootte van de zon en de maan zijn bij een zonsverduistering daarom optisch praktisch gelijk aan elkaar.

    Ondanks de afstanden wisselen afhankelijk van de hemellichamelijke opstelling van ons zonnestelsel op dat moment, kent deze ratio een precisie van meer dan 97%.

    Lekker stralend zonnetje hè? 😉

   • @Sablo Ik merk dat je veel hebt nagedacht over de maan en de ruimte. Heb jij een verklaring voor het feit dat de zwaartekracht van de maan op aarde zorgt voor eb en vloed en dat mensen op weg naar de maan of aanwezig in de ruimte gewichtloos zijn? Waar houdt de zwaartekracht van de aarde op en begint de maan aan te trekken? Of zijn we nooit in de ruimte geweest en hebben we alleen mensen gefilmd tijdens parabool vluchten?

   • Klopt en nee ik heb daar geen verklaring voor, omdat in mijn denkwereld ook ‘zwaartekracht’ nog altijd op niets meer dan een hypothetische theorie berust. Ik beschouw als complete dwarsdenker de zwaartekrachttheorie inclusief de aangenomen invloed op het getij daarom niet als onbetwistbaar feit.

    Ik trek die theorie simpelweg in twijfel, aangezien het zwaartekrachtprincipe zo wat de zwakste kracht (b)lijkt in de huidige ‘natuurwetten’. Zelfs een baby verslaat makkelijk deze zwakke kracht; een pasgeborene kan immers al makkelijk ‘n gevallen speen op de grond van de zwaartekracht verlossen 😉

    Interessante bron: http://ncse.com/rncse/27/5-6/gravity-its-only-theory

    PS. In twijfel trekken staat bij mij ongelijk aan ontkrachten of debunken

    Als jarenlange mathematicus (in de betekenis voor ‘dol op leren’ 😉 uit het Grieks), gepassioneerd filosoof en beginnend astronoom kan ik jouw prikkelende, goede vragen nog niet naar eigen tevredenheid beantwoorden en enkel met nieuwe vragen onderzoeken:

    – Is een (hemel/mensen)lichaam in de ruimte echt gewichtloos of is de som van alle natuurkrachten in nagenoeg perfecte balans, precies of dichtbij 0?

    – Hoe beweegt het massamiddelpunt van een lichaam, stelsel lichamen of stelsel puntmassa’s in een ruimte waardoor het *lijkt alsof* alle krachten daar aangrijpen en alle massa daar is geconcentreerd.

    – Wat zien onze ogen nu eigenlijk? De werkelijkheid of een reflectie van weerkaatst licht?

    Voorbeeld: een appel is nooit echt rood, het is immers zijn eigenschap om de kleur rood slecht te adsorberen waardoor we juist zijn rode gloed observeren. Denk aan de atmosferische kleuren van Mars en onze ‘blauwe’ lucht. Google-tip: Rayleighverstrooiing

    Doorvertaald: zien wij de maan nu zo grauw vanwege het gebrek aan een kleurrijk leven of omdat dit (kunstmatige?) hemellichaam juist talloze kleuren absorbeert?

    Tot slot, instinctief denk ik dat moderne, standaard wetenschappers (on?)bewust misleiden en vergeten om andere natuurwetten te betrekken en dan met name die van Archimedes:

    Een lichaam geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof

    Wat betekent dit voor hemellichamen als die ondergedompeld zijn in een oneindige ruimte vol met plasma? Ik zeg dat we *misschien* al eeuwenlang verkeerd andersom hebben geredeneerd:

    Hemellichamen zoals onze planeet Aarde en de maan hebben dan géén aantrekkende zwaartekracht, maar juist een afstotende verwerpkracht; een ruimtelijke opwaartse kracht buiten de aarde duwt objecten dan juist naar ons hemellichaam. Deze stuwende factor? De grootste ster, onze zon.

    De mate van lichamelijke onderdompeling hangt af van massa en in mijn wilde, omgekeerde -theorie- ook van de hoeveelheid massa in een bepaald volume ofwel zijn soortelijke massa of dichtheid. En wie weet sneed Wubbo Ockels wel de kern aan:

    Nederland moet een kennisland zijn. Nou, dat is het niet. Nederland is nu meer een meningenland, een land van handelaren, handelaren die anderen mogen verneuken (…) We kunnen niet meer doorgaan met al die regeringen die alleen maar ja en amen zeggen tegen de grote olie- en gasmaatschappijen.

    Wij zijn allemaal astronauten van ruimteschip Aarde

   • Dank voor je uitgebreide antwoord. Interessante link! Ook ik ben een notoire dwarsdenker. Dat maakt denken leuk immers.

  • Ik bedoel niet letterlijk zoals wij het WiFi kennen. Maar het komt vermoedelijk heel dicht in de buurt.
   De term ‘allegorisch’ is dan ook niet helemaal gepast. Het is beeldspraak die de werkelijkheid waarschijnlijk meer benadert dan we denken.
   En ja in dat kader heb ik ook vaak de holle maan genoemd.

   Bedankt dus voor je aanvulling.
   Ik beantwoord dit soort vragen daarom ook liever in de vorm van een artikel, zodat ik er meer zorg aan kan besteden i.p.v. even vlug een antwoord te formuleren.

   • Als ik de taal bekijk kan de maan ons gek maken. Denk aan lunatic en in de Bijbel had je ook al maanzieke mensen.

    Hoe voel je dat je beinvloed wordt door het systeem?
    Hoe kun je voorkomen dat je beinvloed wordt door dat systeem? En als je wel ingeplugd bent hoe kun je de “stekker” er dan uithalen?

    Ik ben benieuwd hoe jij hier over denkt.

   • Scherp gevonden @watiswaar

    Wie weet waar maanzaad of manna en mana vandaan komen? 😉

    Misschien wel uit de Soemerische bron. Nanna was immers de ‘maangod’. Strooide hij met broodpitten of liet hij wat anders uit de hemel (als in luchtruim) naar beneden vloeien?

    Volgende keer bij de bakker toch maar eens vragen welke ingrediënten hij in maanzaadbrood stopt hehe

   • @Sablo, Manna werd-naar verluid-gemaakt met de ‘manna-machine’!!! zie erich von daniken-ik meen dat het was-‘terug naar de sterren’
    Het is een apparaat dat gebruikt werd voor interstallaire reizen,zodat er altijd voedsel aan boord is.
    Ik meen dat het iets met algen was.Ik kan het nu ff niet opzoeken en citeren want heb mn boek uitgeleend.
    Als ik denk aan algen denk ik aan chlorella en aan omega 3 en 6. Superfood dus… 😀

   • @Flabbergasted2

    Interessante materie, thanks! Lees graag meer als je jouw bron weer terug hebt. Net zelf wat online bronnen geraadpleegd en kreeg weer stroom synchroniciteit over me heen:

    Manna Machine op Wiki:

    The device was said to create manna, which is thought today to actually be a type of bulate.

    Bij het woord ‘bulate’ dacht ik linea recta aan een Aziatische delicatesse: balut, een bevrucht eendenei met z’n oorsprong uit China, maar nu vooral populair in de Filipijnen. Wellicht is balut ongerelateerd, want bulate betekent volgens mij zowel in Tagalog als Engels ‘aardworm’.

    Balut is overigens een afrodisiacum. Zouden de laatste 3 letters daarvoor in de Engelse slang terecht gekomen zijn? 😉

    Zonder gekheid, het begrip omega speelt wel een essentiële rol volgens mij, net als omega-3 een cruciale vetzuur is die wij mensen van nature niet aanmaken schijnbaar. Niet voor niets lijkt me dat het Omegapunt zo’n centrale plek inneemt in filosofie & (science) fictie.

 14. Reïncarnatie heb ik altijd wel interessant gevonden. De logica snap ik ook wel: Levende in een dimensie waarin geen ellende en pijn voorkomt kan een planeet als deze waarin we fysiek aanwezig zijn ons veel leren.
  Wellicht is het ook wel één grote test die wij doorstaan om te kunnen evolueren en komen we nooit meer terug.

  Gevangen in een dimensie waarvoor je zelf gekozen hebt in ieder geval.

  Gezien de kracht die wij bezitten is het ook natuurlijk dat wij de gevangenis herkennen en erop ageren, dit omdat ieder levende ziel ook het beste er uit wil halen. De één doet het voor zichzelf, de ander voor een ieder.

  En ondanks de verdrukking hebben we nog steeds een vrijheid van keuze.
  Een keuze om te geloven wat je wilt en daar je leven op in te richten.
  Indien dat een fictie is, zoeken de mensen automatisch naar iets anders.
  Maar als het positief uitpakt, waarom zou je dan moeten veranderen?

 15. Misschien mag ik er een draai aan geven. Wie zich verdiept in de Fibonacci gouden ratio, zal zich wel kunnen/gaan afvragen of God bestaat. De stelling/wijsheid/vingerafdruk komt voor in de gehele schepping. Tot in onze genen/DNA zijn wetenschappers er van overtuigd, dat we echt ‘ontworpen’ zijn.

  De bijbelvertaling laat echt te wensen over. Sinds 324 is onze bijbel vertaald door Rome. Ook de bijbel boeken die ‘mochten’ voorkomen in de bijbel is toen besloten.
  Een boek als Enoch bv. is niet in deze 66 boeken opgenomen. In geen enkele vertaling hé. Nee, allemaal door Rome besloten. Je moet je als Christen toch echt afvragen waar de bijbel vandaan komt?!

  God heeft via de vloed wel DNA zuiverheid (gedeeltelijk) veilig gesteld maar waarom zou hij wel de bijbel gespaard hebben?

  Satan immers regeert de wereld. Ik ben het niet totaal eens met Martin maar hij laat ons wel nadenken.Ja, en stilstaan is doodgaan..
  En respect voor alle reageerders hier. We zijn maar met een kleine groep, die (rotwoord) Uberhaupt zich hier druk om maken. Dus hulde…voor alle hier!

  • Natuurlijk mag je overal een draai aangeven, dat maakt onze (soms verhitte) discussies zo interessant . Dank daarvoor en ook hulde aan jou dus.

   De enige twee draaiingen die ik nog zou willen geven aan jouw gewaardeerde bijdrage is om ook:

   1) de meervoudige optie open te laten, dus ‘goden’ ipv God.
   2) de Nag Hammadi in beschouwing te nemen

   Vooral het ‘Geheime Boek van Johannes’ spreekt mij erg aan vanwege de kijk op een goddelijke orde. Het vormt mijn huidige, kneedbare denkbeeld over de filosofische (nous) logos in relatie tot een soort ‘hoogste god’ bestaande uit een oneindige hoeveelheid sub-sub-sub-etc-logos.

   Zie (sub)logos als een metaforisch onvoorstelbaar groot kaartenhuis. Alle kaarten samen vormen één geheel, een willekeurige kaart eruit halen en het huis stort in.

   De twee bovenste kaarten -zeg van mij paar schoppen heer én harten vrouw, of wellicht nog passender 2 geslachtloze azen die afhankelijk van het spel 1 óf 11 zijn- vormen samen de bovenste laag (logos) zonder besef hoe de onderliggende structuur (sublogos) eruitziet.

   Ik pauzeer even want mijn zin hierboven is misschien wat complex en lang, maar kreeg ‘m nog niet anders verwoord.

   Okay, weer verder.

   Elk paar kaarten die diagonaal tegen elkaar aanleunen, moet natuurlijk rusten op een horizontaal geplaatste kaart. Zie deze liggende kaart(en) per laag als een aaneengeschakelde, subjectieve scheiding van sublogos, een soort combinatie van tijdloze dimensie en objectieve wereldkaart. De twee diagonale kaarten en horizontale kaart vormen samen een drie-eenheid; een eigen driehoek of piramide binnen de grote driehoek.

   Een treffend Engels woord hiervoor vind ik ‘interdependent’ waar geen fraai Nederlands woord voor is zover ik weet, enkel de samentrekking ‘onderling afhankelijk’.

   Als je het mij vraagt is dat de allergrootste ‘Secret of the Ancient Order of the Illuminati’ en de oorspronkelijke betekenis van het piramidesymbool:

   Wij zijn allemaal goden ofwel (sub)logos. Gelijke goden welteverstaan. Een logos boven sublogos zegt niets over superioriteit, want *alle logos tezamen* vormen de Hoogste Logos. Hoe meer zielen bewust worden, hoe bewuster onze collectieve Hoogste Logos wordt.

   You’re Gods, we’re all God.

   Altijd al geweest, nu nog steeds en zullen we oneindig blijven. Weliswaar en gelukkig in een sterfelijk lichaam, want ik wil niet inbeelden dat we op deze aardkloot eeuwig in hetzelfde, steeds ouder wordend, verslijtend omhulsel zouden ronddwalen.

   Nee, ik snap die trans-humanisten echt niet. Doe deze vrijdenkende humanist maar gewoon in een lichaam van vlees en bloed met een stel goedwerkende hersencellen die mijn ziel optimaal beschermen en bijdragen om ons kaartenhuis stevig bij elkaar te houden.

   We’re all Aces 😉

   • Wel verdraaid zeg, mooi dat we daar ook een officieel Nederlands woord voor hebben, thanks Trebor!

    Nu nog ‘n sausje reciprociteit in een ‘gift exchange resource based economy’ en we hebben volgens mij een prima basis ter vervanging van het corrupte vrije markt kapitalisme 😉

 16. Ik ben er nu, dus ik zal er altijd zijn.

 17. Wij zijn allemaal goden ofwel (sub)logos. Gelijke goden welteverstaan.

  Op dit moment zijn we mensen allemaal gelijke mensen als we naakt zijn maar door het spel hebben sommige mooie kleren aan .

  • De nieuwe kleren van de keizer 🙂

 18. iemand wel eens nagedacht over het feit waarom de maan de enige”planeet”in ons zonnestelsel is die niet roteert zoals alle ander planeten in ons zonnestelsel????

  http://youtu.be/_3axPn65MGM

  • Wat bedoel je met ‘niet roteert’? Vanuit de aarde gezien lijkt onze maan inderdaad optisch niet te roteren, maar die maan is daar niet uniek in ons zonnestelsel.

   Hetzelfde optisch principe door synchrone rotatie geldt voor Jupiter’s maan, Pluto’s maan en nagenoeg alle manen in ons zonnestelsel.

   PS. Ik debunk niets, probeer enkel andere invalshoeken te belichten.

 19. Goden….ja wij hebben inderdaad de potentie Goden te zijn.

  Het gevaar schuilt in het ontkennen van een georganiseerde macht die ons probeert te beletten Goden te worden.

 20. Heeft het dan te maken dat de dark side of the moon linkt met sattelite Dark Knight?

  • Hi Dweep, waar refereer je naar met ‘het’?

 21. Het was in de tweede wereldoorlog.
  Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een
  klein dorp.
  De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een
  sergeant, naar de kerk.
  Nadat de geestelijke een gebed had gelezen begon ‘ie te preken.
  Die jongens die een kerkboek hadden haalden het te voorschijn.
  Maar 1 van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat ‘ie voor zich
  uitspreidde.
  De sergeant zag wat ‘ie deed en zei dat ‘ie de kaarten weg moest doen.
  Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier
  militaire politie
  gebracht.
  ‘Waarom heeft u ‘m hier gebracht, sergeant?’, vroeg de officier.
  ‘Hij zat te kaarten in de kerk’, was het antwoord.
  ‘Wat heb je daar op te zeggen, knaap?’, zei de luitenant.
  ‘Heel veel’, was het antwoord van de bewuste soldaat.
  ‘Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik
  je strenger straffen
  dan wie ook.
  ‘De soldaat zei: ‘Luitenant, ik ben zes dagen op patrouille geweest.
  Ik had geen bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de
  oprechtheid van mn bedoelingen’.
  Nadat ‘ie dit had gezegd, begon ‘ie zn verhaal.

  ‘Kijk luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er
  maar één God is, en de twee vertelt me dat de bijbel in twee delen
  verdeeld is, het oude en het nieuwe testament.
  Als ik de drie zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige
  Geest.
  De vier herinnert me aan de vier evanchelisten die het woord predikten,
  Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.
  De vijf doet me denken aan de vijf wijze maagden die hun lamp brandend
  hielden en gespaard bleven.
  Vijf van de tien waren dwaas en werden verstoten; de overige vijf bleven
  gespaard.
  Zes, dat zijn de zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt.
  Zeven herinnert me aan de zevende dag, de rustdag.
  De acht doet me denken aan de acht mensen die gered werden toen de aarde
  vernietigd werd.
  Het waren Noach, zn vrouw, zn zonen en hun vrouwen.
  Bij de negen denk ik aan de melaatsen die onze Redder reinigde van de
  zonden, en negen van de tien bedankten Hem zelfs niet.
  Bij tien denk ik aan de tien geboden die Mozes op de stenen tafelen
  ontving.
  Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts één grote Koning is.
  De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel.
  De boer van het spel is de duivel.
  Als ik de tekens op de kaarten tel dan kom ik tot 365, de dagen van het
  jaar.
  Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar.
  Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand.
  Er zijn twaalf kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen: twaalf
  maanden in een jaar.
  Ook zijn er dertien troeven in een spel, dertien weken in een kwartaal.
  Ziet u luitenant, mn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een
  almanak en een kerkboek tegelijk.’

  Beste mensen, dit was een waar verhaal.
  Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

  • @waterman,Als je je maar nooit inlaat met franse roulette want dat is puur satanisme.Alle getallen
   1 tot en met 36- zijn bij elkaar opgeteld 666 !!!
   Tel maar na met je rekenmachine.

   • @Flabbergasted2,
    Verrek dat klopt ook nog.
    Wees maar niet ongerust,ik speel nooit roulette.
    Eerlijk gezegd heb ik een bloedhekel aan alle bordspellen.
    Een kaartspel speel ik soms wel graag.
    Het ligt er wel aan welk kaartpel en met wie.
    Kaartspellen waar geld ingezet moet worden doe ik helemaal al niet aan mee.
    Ik heb vroeger ooit eens een relatie gebroken omdat de partner iedere week tarotkaarten legde.
    Die poes pas moet ik niks van hebben.

   • Rien ne va plus, het geld is niet meer van u 😉

   • en dat de vier’kleuren'(soms)ook nog een eigen waarde vertegenwoordigen is ook niet iedereen bekend.(want niet echt belangrijk)
    Schoppen= 1 (namelijk 1 puntje)
    Harten = 2 (twee harthelften)
    Klaver = 3 (drie blaadjes)
    en Ruiten = 4 (vier hoeken)

   • waarde = wat de mens zelf er aan gegeven heeft.Dat is met allekaartspellen,bordspellen
    en zelfs alle monetaire stelsels.

    € 1234567890 ,- of waarom niet gewoon helemaal van de pot gerukt?
    € 84575657383983929475476576578808938475768,-

  • Mooi verhaal en het zou mij niet verbazen als de numerologie achter de ‘Goddelijke Aas’ ook verborgen zit in de graden van de vrijmetselarij, namelijk:

   Totaal vier azen in het dek, waarvan slechts eentje de waarde ‘1’ krijgt en drie de waarde ’11’ ofwel 3 x 11 = 33.

   De enige aas met waarde ‘1’ daarbij opgeteld kom je op ’34’, een discutabele graad die volgens mijn korte onderzoek een 33rd-degree grandmaster toegewezen krijgt bij zijn tocht naar de Hemelse Lodge, ofwel bij overlijden:

   http://www.themasonictrowel.com/Poetry/poems/the_34_degree.htm

   Verdere denkstof: de aas als ‘1’ + als ’11’ maakt samen ’12’ natuurlijk, een uiterst symbolisch getal zoals 12 maanden, 12 tekens in de zodiak, 12 uur per dagdeel, 12 Griekse goden, 12 discipelen, 12 in een dozijn, de 60 minuten en seconden die perfect door 12 gedeeld kunnen worden, 12 inches in 1 foot, 12 ridders aan de ronde tafel naast koning Arthur, functietoets op keyboard F1 t/m F12. En ook 12 planeten in ons zonnestelsel? 😉

   In de Germaanse talen (zoals Duits, Engels en Nederlands) schijnt 12 het hoogste getal met een eigen naam, daarna volgen samentrekkingen van tien (vijf+tien, zes+tien, etc), alhoewel elf/eleven en vooral twelve/twaalf met tw- toch ook al terugwijzen naar twee.

   Romeinse talen wijken grappig genoeg van elkaar af. Spaans en Portugees gaan t/m 15, Frans t/m 16 en Italiaans net als Arabisch, Chinees en Japans t/m 10 waarna samentrekkingen volgen.

   Grappige synchroniciteit trouwens, op dit moment van schrijven keek ik even op mijn PC-klok en jawel, 12:12 😀

   • Hoi Sablo,
    Het is me wat met al die getallen als je er verder over gaat nadenken.
    Wat zou het leven een stuk aangenamer zijn wanneer we ons los konden maken van al die getallen en zelfs tijd.

    http://zenhabits.net/how-to-live-without-the-clock/

   • Sabloo ,je bedoelt het kaartspel blackjack oftewel 21-en.
    Daar heeft de aas de waarde van 1 of 11.

    21 is ook zo’n vreemd getal. Agenda 21.

   • Hoi Waterman,

    Inderdaad, wat zou het leven mooi zijn als we niet over tijd hoeven te bekommeren. Geen achterlijke, stressvolle deadlines, geen urencontracten voor loonslaven, geen angst voor te laat.

    Getallen daarentegen zie ik juist als een prachtig instrument van natuurlijke precieze. En het allermooiste getal vind ik ‘0’, vooral als we de achterlijke ‘regel’ van ‘delen door nul is flauwekul’ loslaten, want juist dan krijgen we het andere spectrum: oneindigheid 😉

    Bijzondere link trouwens, ik dacht eerlijk gezegd dat je anti-Tao was die toch veel invloed op Zen uitoefent. En de auteur is van Illuminated Mind; ga je ons nu vertellen dat je stiekem Illuminati-aanhanger bent? 😉 😉 😉

    PS. Let svp op de hele dikke knipoog, puur vriendelijke grappenmakerij 😀

   • Oh trouwens, er zijn wel meer kaartspelletjes waar de aas dubbele waardes kent. Volgens mij ook in jokeren en/of pesten en in ieder geval in poker.

    De link tussen 21’en/Blackjack en Agenda 21 had ik nog niet gelegd. Zou kunnen: de agenda van de 21e eeuw om die in de nieuwe geschiedenisboeken in te laten gaan als de 1e eeuw van het nieuwe (gereduceerd en genetisch gemanipuleerd) … ras?

   • Hoi Sablo,
    Je zou idd haast denken dat ik een illuminati aanhanger ben met sommige links die ik plaats.
    Toch voel ik mij niet zo.
    Ik probeer alleen duistere plannen van de illuminati bloot te leggen.
    Dat lukt mij niet altijd omdat ik vaak wordt tegengewerkt.
    Anyway, de illuminati probeert van mijn salaris geld te stelen.
    Tot op zekere hoogte slaagt de illuminati daar op achterbakse wijze in.
    Totdat ik levend oog in oog sta met iemand van de illuminati.
    Dan durft de illuminati niets meer,want ik heb een zwaard dat door alles heen snijdt.
    Wie durft?
    Niemand durft mij in het echte leven op straat aan,tenzij het achterbaks is.
    Denk maar zo,de illuminati zijn mensen onder ons.
    Ze gedragen zich meestal als wolven in schaapskleren.
    Trek hun de schaapskleren af en sla die wolf z’n hersens in of schiet ‘m een kogel door z’n kop.
    Dan ben je verlost van die illuminati die je ziel wil beroven.
    Don’t let them get you.

    http://youtu.be/52K1cZqC8xA

   • ILLUMINATI, YOU’VE COME TO TAKE CONTROL
    YOUR NEW WORLD ORDER WILL LEAD TO NOT AT ALL
    WE ALL SHALL BE FREE!

   • Hoi Waterman,

    Je zou idd haast denken dat ik een illuminati aanhanger ben met sommige links die ik plaats.

    Ik grapte natuurlijk enkel zoals aangegeven en ik denk niet dat onze beste Waterman een Illuminatie-aanhanger bent. Alhoewel … de beste dubbelspion ooit! Haha, grapje! 😉

    waarde = wat de mens zelf er aan gegeven heeft.

    Helemaal eens! Dus wie heeft ooit de symbolische waarde van drie zessen bepaald en dit toegekend aan al het kwaad?

   • Sablo,
    Ik wilde eigenlijk stoppen met posten.
    Goede en terechte vraag.
    Daar moet ik eerst eens even goed over nadenken.
    Wie heeft de illuminati uitgevonden.Is ook zo’n vraag.
    Het feit is wel, 666 bestaat en illuminati bestaat ook.
    Waar komt alle shit anders vandaan?

   • chi xi stigma

   • Sablo,
    Dit vond ik zojuist.

    Reading from left to right, the first Greek letter, χ (pronounced “chi”) has a numerical value of 600.
    The middle Greek letter, ξ, is pronounced “xi”, and it has a numerical value of 60.
    The third Greek letter, ς, is pronounced “stigma”. Although its numerical value has changed since the first century, back in the first century, the stigma had a numerical value of 6.

    http://icliks.wordpress.com/gods-changes/end-times/anti-christ/bismillah-the-mark-of-the-koran-and-the-chi-xi-stigma-of-revelation/

   • Hoi Waterman,

    Alle shit komt uit de ego volgens mij die zijn alter-ego slechts één vraag continu voorspiegelt:

    What’s in it for me?

    Mijn onderzoek naar de oorsprong van 666 komt steeds uit bij één man: Lucius Domitius Ahenobarbus beter bekend als:

    Nero (Caesar)

   • Zou me niet eens verbazen als een ooit populair softwarepakket om CD’s en DVD’s te fikken daar speels naar verwijst:

    Nero Burning ROM(e) 😉

    Fijne avond, ik moet echt aan de slag

   • Sablo,
    Nero liet ook christenen vervolgen.
    666 wordt altijd in verband gelegd met een anti-christ. Moslims zijn ook anti-christ.
    De koran indoctrineert de islamitische wereld om christenen te vervolgen.

    DE KORAN
    Doch de vergelding van hen, die Allah en Zijn Boodschapper bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land, is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden. (Soera 5:33)

    DE BIJBEL
    Gij zult niet doodslaan. (Ex. 20:13)
    Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. (Matt. 5:44)
    Doet wel degenen, die u haten. (Luc.6:27)
    Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Marc.12:31)
    Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heef, heeft Hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. (2 Kor. 5:21)

    http://www.dewegwijzer.net/Koran%20&%20Bijbel.html

    Het woord is het zwaard,Sablo.
    Het woord snijd veel dieper dan een vlijmscherp stalen zwaard.

   • Hi Waterman,

    Die tekstuele vergelijking tussen de christelijke bijbel en islamitische koran zal vast gefundeerd zijn, alleen blijft het voor mij -met alle respect- een godsdienstige versie van

    Wij van WC-eend adviseren …

    Lijkt wel alsof zulke vergelijken de menselijke ziel als een verhandelbaar product beschouwen. Soort Apple versus Microsoft versus Google, wat me doet denken aan:

    If you’re not paying for it, you are/become the product

    En juist het woord, specifiek de talrijke extra betekenissen van één woord, lijken mij medeverantwoordelijk voor onbegrip door miscommunicatie en uiteindelijk (bloedige) strijden. Niets voor niets luidt de uitdrukking ‘de pen is machtiger dan het zwaard’.

    Want een pen in de handen van iemand die woorden bewust met dubbele betekenissen opschrijft, creëert chaos en zaait angst en twijfel. Kijk maar naar de drie simpele woorden:

    novus ordo seclorum

    Wat betekent het nou écht? Er zijn minstens 100 (!) combinaties mogelijk.

    Nee, de pen met het geschreven woord en zwaard mag van mij net als alle andere wapens van de aardbodem verdwijnen. Geef mij liever gesproken woorden in de vorm van interactieve dialogen en als het cruciale zaken betreft dan onbewerkt vastgelegd met alle nuances en lichaamstaal erbij voor nu en alle generaties na ons.

    Peace out, brothers & sisters 😉

 22. Gratis Voor Niets

  • en vergeet de hersenspoeling niet. Gratis voor Niets.

 23. Dank voor je interessante uiteenzetting Martin. Dat geeft idd weer te denken, echter blijf ik toch met veel vragen zitten over het mysterie van dit leven. Wie bestuurt mij, is het mijn eigen hogere zelfbewustzijn buiten deze matrix? Hoe kunnen we verbinding maken met onze eigen GODSconnectie somewhere out there? Wordt vervolgd is mijn verwachting in deze.

 24. Reincarnatiebusiness is niet big business.

  Het is gewoon een therapievorm waar therapeuten geld en tijd in gaan investeren, (net als psychologen in hun opleiding, etc)

  Het investeren maakt dat mensen hun investering gaan verdedigen, OOK als de feiten niet kloppen, dus ook als het niet werkt. Dan doen artsen met chemotherapie ed.

  Dit is/zijn bekende psychologische fenomenen, te lezen onder cognitieve dissonantie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

  maar ook wilfull ignorance is een deel van het probleem.
  https://www.youtube.com/watch?v=mKTORFmMycQ

  Ook bij het geloven dat kinderen je gelukkig maken (wat dus NIET zo is cijfers, statistieken kan ik je geven) werkt het zo dat investeren je laat geloven.

  Als reincarnatie echt om t geld ging, zouden ze veel beter verdienen.
  er is met goede marketing veel meer te verdienen dan ze nu doen.
  Je kunt veel meer verdienen met supplementen of medicamenten,
  En je kunt veel meer verdienen met pure marketing technieken, niuwesbrieven, geluidsbestanden maken, die verkopen, apparaten verkopen die je kunnen helpen, etc.

  BTW een groot deel van je artikel gaat niet over Reincarnatie.

  Groeten

  • Yup, had al eens eerder gewezen op het dubieuze vers uit het Latijn waaruit het stamt:

   iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna

   Wat Wikipedia doodleuk vertaalt als:

   And now justice returns, honored rules return

   Nu is mijn kennis van het Latijn net zo springlevend als de taal zelf, maar je hoeft geen torenhoog IQ te hebben om in die ene regel al de verwijzing te zien naar Virgo (de constellatie, sterrenbeeld Maagd) en de planeet Saturnus.

   Dan deze versregel waar het om draait:

   Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.
   The great order of the ages is born afresh

   Ik zet serieuze vraagtekens bij de Engelse vertaling. Des te meer, omdat de Ancient Order of the Illuminati ene Simon Magnus als dé grootste en belangrijkste Grootmeester beschouwt. En laat ‘magnus’ nou net ook ‘edelman’ betekenen.

   As above, so below 😉

   • Helena Blavatsky
    Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken. (Geheime Leer, Deel I, p. 301)

    Ik wilde het toch even kwijt naar aanleiding van jouw “As above, so below”.
    Je zult “de Geheime Leer” wel gelezen hebben neem ik aan. Ik was en ben er nog steeds van onder de indruk.

   • Wat betreft de Nag Hammadigeschriften, die zijn ook een falsificatie van veel latere tijd want er komen teksten van Plato in voor. Het brengt heel wat teweeg als je een deeltje uit de geschiedenis niet voor waar aanneemt. Dat maakt het ook zo leuk!! Immers als Plato in de 13e eeuw is bedacht dan kunnen de Nag Hammadigeschriften niet meer dan 1000 jaar ouder zijn.

   • @Sablo en twimc. Ik vind dit wel een interessante site. Misschien kende je het al.
    http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/Homepage

 25. Bij het zoeken van Simon magnus kwam ik hier op leuke annecdote http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Magus
  Simon Magus was in het Colosseum om zijn mogelijkheid om te vliegen te demonstreren aan keizer Claudius. Petrus vond dit echter godslastering en bad tot God om hem te laten vallen, die zijn verzoek inwilligde, en Simon Magus stortte neer. Hij brak zijn been op 3 plaatsen en werd gestenigd door de volgelingen van Petrus.

  • Blijf niet te veel hangen in deze geschiedenis. Ze is volledig verzonnen. Alle genoemde hoofdpersonen zijn kopieën van latere personen of het resultaat van latere bedenksels/sprookjes (Fomenko). Hoe kan Plato ooit een verwijzing maken naar Jezus (Jean Hardouin)? Hij leefde immers eeuwen eerder! Dat kan alleen indien Plato een verzonnen identiteit is. Als Plato verzonnen is wie dan nog meer? Was Ceasar bedoeld als de eerste Jezus? Ik probeer die hele oude geschiedenis helemaal te verklaren vanuit de 13e 14e of 15e eeuw. Die oude geschiedenis is volgens mij volledig verzonnen en is onderdeel van de matrix.

   • Ik deel jouw compleet dwars denkende visie Donquijotte.

    Historische figuren vormen eerder archetypes en hetzelfde geldt voor steden zoals Jeruzalem, Constantinopel en Rome die als template dienen voor de ‘toekomstgeschiedenis van de mensheid en haar beschavingen’.

    Zoals de Rivella-light spreuk klinkt: een beetje vreemd, maar wel lekker (not!) 😉

 26. Magnus (cognomen)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_(cognomen)
  Magnus is een cognomen en agnomen in de gens Pompeia dat betekent: “de grote”.

  • Hebben we meteen een mooie bijnaam gevonden voor onze jonge heer 😉

  • Carolus Magnus (Charlemagne, Karel de Grote)…Ook zo’n figuur waar heel veel uit ontsproten is en waarvoor geen enkel bewijs is gevonden dat hij ooit echt heeft bestaan (Heribert Illig).

 27. Verrek die Simon Magus heeft zelfs een FB
  https://www.facebook.com/simon.magus/info

  • De stamvader van het karolingische huis is Karel Martel.

   http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/adel/karolingers.html

  • De Slag bij Poitiers is de geschiedenisboeken ingegaan als één van de grote confrontaties tussen het christendom en de islam. De Franken van Karel Martel versloegen in oktober 732 in Midden-Frankrijk een groot invasieleger uit het islamitische Spanje. Na deze nederlaag hebben de moslims nooit meer een grootschalige poging ondernomen om Frankrijk te veroveren.

   http://www.isgeschiedenis.nl/militaire-confrontaties/slag-bij-poitiers-confrontatie-tussen-het-christendom-en-de-islam/

   • Dit is verzonnen geschiedenis!!! Deze slag heeft nooit plaats gevonden! Dit is onderdeel van het Karel de Grote (Charlemagne) sprookje!!! Zie Heribert Illig.

   • Vanwege het gebrek aan contemporaine bronnen, zijn maar weinig details over de slag bekend. De bronnen die er zijn, spreken zich ook nog tegen. Hierdoor is bijvoorbeeld de exacte locatie van de slag onbekend. De meeste historici nemen aan dat de Moorse troepen het leger van Karel Martel ontmoetten bij de samenvoeging van de Clain en de Vienne ergens tussen Tours en Poitiers. In de Angelsaksische literatuur wordt deze slag meestal de slag bij Tours genoemd.

    @Waterman GELOOF toch niet alles kerel. 😉

   • En dan heb je nog de slag bij Roncevaux.

    Een ander ‘gevolg’ van de slag bij Poitiers was de literaire weerklank van de schermutselingen die tussen christenen en moslims in de Pyreneeën plaatsvonden na de slag. Vaak ging dit om verzinsels; zo zou de pas van Roncevaux die in werkelijkheid uitgevochten werd tussen christelijke Basken en de achterhoede van een leger van Karel de Grote, volgens het Roelantslied uitgevochten zijn tussen moslims en christenen.

    Nogmaal @waterman dit zijn allemaal verzinsels en leugens. De slag bij Roncevaux boeit mij al een tiental jaren. Is een grote leugen zonder welk bewijs dan ook. Zelfs de bezetting van Spanje door de Moren is een grote leugen!!!!

  • Tuurlijk joh.
   En Grutte Pier heeft ook nooit bestaan.
   Over 200 jaar zullen ze ook zeggen,die Donquijotte heeft ook nooit bestaan.
   Wat ben je verdwaald kerel.

   • Wie is er verdwaald? Wie komt niet los van zijn woord? Wie slikt alles wat Wikipedia schrijft? Wie analyseert muziekfilmpjes voor kinderen op satanische symbolen (Wat de bedoeling is om de kindertjes af te leiden)? Wie loopt hier subtiel de Wilders anti Islam agenda te promoten? Wie is hier een christelijke betweter? Wie is hier ONVERDRAAGZAAM?
    Ja dat is Waterman, ja dat is waterman.
    Waterman die alles beter weten kan!

    Blijf lekker hangen man in je eigen wijsheid en laat mij lekker verdwaald! Door jou hoef ik niet gevonden te worden in ieder geval. Dit was mijn laatste reactie op jouw betweterige input. Je vreet energie zonder te geven.

    DQ666

   • Beste Waterman,

    Voor iemand die zo heilig gelooft in het Woord, lees je verdraaid slecht. Ik vergeleek de bijbel in mijn laatste reactie helemaal nergens mee. Sterker nog, ik noemde de bijbel niet eens.

    Ik deelde enkel een stukje persoonlijke informatie over mij, namelijk dat ik zelf science fiction boeken schrijf.

    Ondanks ik jouw zienswijze over mij als science fiction nerd normaal als compliment beschouw, klinkt jouw toonzetting overduidelijk bespottend en denigrerend.

    Zo laat ik mij door niemand behandelen, dus bij deze: adios Waterman, jammer dat onze lijmpoging mislukt is. Wellicht kan je nog bij jezelf ten rade gaan waarom je in korte tijd minimaal vier medemensen hier over de kook hebt gekregen.

    Misschien kan je dan ook meteen afvragen wie nou in wiens nek hijgt en zichzelf tegenspreekt.

    Voel je vrij om te reageren op mijn comments zoveel je wilt, maar verwacht van mij géén reactie meer. Slurpt blijkbaar enkel negatieve energie.

    Vriendelijk gegroet,
    M.Sablo, sci-fi nerd

   • Waterman krijgt een definitieve ban

 28. Is Santos Bonacci ok een disinformant,en zo ja, op welke punten zit hij fout?
  Misschien kan iemand me dat uitleggen want ik ben de draad kwijt.
  Hopelijk werkt de link.

  • Die Santos joker mekkert over Jezus zoals velen al doen.

   Laat mij gerust zeggen ,Santos is een new age guru, een illuminati puppet die christenen van hun geloof af probeert te brengen.
   Want dat is namelijk ook het ultieme doel van de satan en de illuminati NWO.
   Het christengeloof wat vrede en Gods trouw predikt kapot maken.

   Sex, Magic & Love is the Law With Santos Bonacci
   Lees ook de comments onder het youtubefilmpje eens,door het youtube filmpje opnieuw te openen op youtube.

   • jammer, ik zou liever wat steekhoudende argumenten horen.(die had ik van jou ook niet verwacht)
    Trouwens, zijn uitleg over jezus is juist wel accuraat.Zover was ik al.

    Trouwens wel jammer dat je de video zelfs niet bekeken hebt waterman.
    Santon Bonacci vertelt juist in deze lezing dat ie-op zn youtube-kanaal-steeds verwarden aantreft, die meteen gillen over satan en new age! Dat is dan op zich wel weer grappig.

   • new age guru…. ik zat er al op te wachten.
    Wel een teken dat ik redelijk helderziend ben.

  • Ik heb veel meer gevonden over Santos.
   Maar weet je wat?
   Zoek het maar zelf uit! Ik ga geen info meer verspillen aan nitwits.
   Dit is mijn leven en weet allang wat er zich in de wereld afspeelt.
   Wat het einddoel is van puppets en hoe ze in de schaduw van de mens “opereren”
   Ik kijk dwars door alles heen.
   De wijsheid is mij gegeven en ik heb er ook maling aan wanneer anderen niet met mij mee kunnen denken.
   Ik ga mijn ingeslagen weg rustig in eigen tempo verder.

   • ‘de anderen’ kunnen wel met jou meedenken,maar andersom juist niet.

    ik weet niet meer wie het was,die stelde:
    ‘het mooie van een criticus is dat hij alles voor mogelijk houdt’

 29. Zou dit een entiteit kunnen zijn uit het hiernamaal die nog graag met de trein wil reizen maar blijft steken op de rand van 2 werelden en daardoor als en dwaallicht wordt gezien

  • Leuk gemonteerd dit filmpje.
   Net echt. 🙂

 30. @Sablo,
  Je schreef:”Nee, de pen met het geschreven woord en zwaard mag van mij net als alle andere wapens van de aardbodem verdwijnen”.

  Maar je schrijft zelf wel met de pen.
  Oke,je pen is nu vervangen door jouw toetsenbord.
  Spreek je nu jezelf niet tegen?

  • Nee, dit valt onder de categorie chit chat 😉

   • city?

 31. The verb CHITCHAT has 1 sense:

  talk socially without exchanging too much information

  Nou zeg,daar straalt veel wijsheid vanaf. NOT!!

  • Oh oh oh beste Waterman,

   Is iemand toevallig vanochtend met het verkeerde been uit bed gestapt? Wat heb ik in jouw ogen nu weer misdaan?

   Het enige wat ik wens is dat er een moment komt dat wij mensen geen digitale pennen en moderne zwaarden nodig hebben om … om wat eigenlijk? Gelijk te halen? Bewijzen dat anderen het bij het verkeerde eind hebben? Iedereen dezelfde geloofsovertuiging aanhangt? Aantonen dat een medestrijder zichzelf tegenspreekt?

   Weet je wat: je hebt gelijk beste Waterman. Ik sprak mezelf gigantisch tegen. Hoe kon ik nou als aspirant auteur van science fiction boeken beweren dat de pen de wereld uit moet! Echt te achterlijk voor woorden van mij. Mijn nederige excuses voor mijn stommiteit.

   Wacht, da’s nou precies mijn punt. Taal kan ontzettend mooi werken en mensen meenemen in een andere gedachtewereld. Zowel gesproken als geschreven. Alleen wanneer puntje bij paaltje komt voor zeer gevoelige onderwerpen zoals religie en politieke retoriek waar massa mensenlevens van afhangen, dan kan taal gigantisch gevaarlijk uitpakken.

   Bedankt beste Waterman dat jij mij hebt gewezen op het onomstotelijke gegeven dat ik de afgelopen maanden mijn inzichten, onderzoeken, visie en mogelijke wijsheden hier niet vrij hebt uitgewisseld met jou en anderen.

   En mocht je het niet doorhebben, laat ik een ontzettend grote bijsluiter onder deze reactie van mij zetten:

   SATIRISCH CYNISME

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close