Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Wat is de New World Order?

Wat is de New World Order?

De term New World Order (Nieuwe Wereld Orde, lees nieuwe wereldregering) wordt vaak gebruikt, maar vandaag bedacht ik mij dat het niet handig is er standaard vanuit te gaan dat iedereen wel weet wat dat is.

Inleidend is het belangrijk om te weten dat vele bekende wereldleiders of eigenlijk praktisch alle politici in het internationale veld wel eens zinsneden maken richting de New World Order. Toetst u maar eens op Youtube ‘New World Order’ met daarachter een naam van een bekende politicus (Bush, Clinton, Kissinger, Obama,..). Allemaal willen ze deze New World Order en spreken ze dit nadrukkelijk uit. En als zoveel politici het daarover hebben, kun je je meteen afvragen in wiens dienst zij staan.

Op Xandernieuws las ik vandaag een goed artikel over de New World Order. Ik wil daarvan graag een samenvatting geven, maar tevens belangrijke aanvullingen maken. Met name waar het gaat over de door deze New World Order te vormen wereldreligie. Ik zal daarom stukken uit het artikel van Xandernieuws quoten (aangemerkt met *).

Het idee

poppenspelerVan wie het idee voor het vormen van 1 wereldregering komt is moeilijk in het kort samen te vatten. Kort gezegd kun je er vanuit gaan dat er een paar families zijn die boven het politieke toneelpodium hangen en de touwtjes van de marionetpoppen stevig in handen hebben. George Carlin zei al eind vorige eeuw “Politicans are put there to give you the illusion of choice. You’ve got no choice, you’ve got owners.” Dat is voor velen wellicht een iets te boute uitspraak, maar naar mate u er zich verder in gaat verdiepen zult u steeds meer ontdekken hoeveel hij gelijk lijkt te hebben.

Eigenlijk kun je wel veronderstellen dat het idee van het vestigen van 1 wereldregering komt uit de hoek van die paar families. Het is overigens lastig om het als families te definiëren, want je zou eigenlijk meer moeten spreken van ‘bloedlijnen’. Om daar een goed begrip van te krijgen raad ik aan het boek ‘De 13 Satanische bloedlijnen’ van schrijver Robin de Ruiter te lezen. Hoewel het woord ‘Satanische’ daarin voorkomt zou ik u willen adviseren daar niet meteen van af te schrikken. Het boek geeft een kijkje in de wereld van de marionetspelers. Die marionetspelers hebben hun ‘belangrijkste poppen’ zaken laten regelen via organisaties die doorgaans in het geheim bij elkaar komen.

Voor velen is het idee van 1 wereldregering zo gek nog niet. “Het is toch handig als alles centraal geregeld is en er geen landen meer zijn die met elkaar in oorlog kunnen gaan“. En zo zijn er tientallen argumenten te noemen die voorbij gaan aan de werkelijke drijfveer en agenda achter dit vormen van deze wereldregering.

De vorming

De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations (CFR) verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt, die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen. Maar al veel eerder was in het protocol van de Illuminati te vinden dat dit het doel was. De Illuminati is een geheime genootschap groepering die in feite de toplagen van alle geheime genootschappen wereldwijd in haar greep heeft. John F. Kennedy zei daar over ooit het volgende:

Wellicht dat u nu ook een beetje meer gevoel krijgt bij de aanslag op Kennedy en ontstaat ineens de behoefte om te onderzoeken of de werkelijke toedracht van zijn dood wellicht iets anders is dan het officiële verhaal. Maar dat terzijde.

De Illuminati

De Illuminati staan bekend om hun meedogenloosheid en het afrekenen met iedereen die ze tegenwerkt. Winston Churchill (zoon van ‘Jack the Ripper’) meldde op 14 mei 1947 tijdens zijn toespraak in de Royal Albert Hall: “Ons einddoel is het instellen van een gezaghebbende en almachtige regering op wereldniveau en daar zullen we dan ook naar streven.” Zoals al eerder aangegeven was Churchill niet de eerste en ook niet de laatste die over de vorming van deze wereldregering sprak. Je zou je in dat kader ook af kunnen gaan vragen wat het werkelijke verhaal achter de tweede wereldoorlog is. Want steeds weer blijkt dat achter de schermen ‘de poppenspelers’ beide kanten van de oorlog financieren. Zo speelde de Bush familie bijvoorbeeld een rol in de financiering van Adolf Hitler. Ook zou Hitler binnen Engeland opgeleid zijn en telg zijn uit een Rothschild bloedlijn (lees Robin de Ruiter, ‘Kroniek van Hitler’s vlucht uit Berlijn’). Na enig lees en speurwerk zou u wel eens tot de conclusie kunnen komen dat zelfs de grote wereldoorlogen georkestreerd zijn en onderdeel zijn van ‘the road map’ richting het vestigen van deze totale wereldregering.

albert-pikeAls u dan ook nog eens ontdekt dat een belangrijke Illuminaat genaamd Albert Pike al drie wereld oorlogen voorspelde. Albert Pike was een satanist, occultist en 33ste graad Vrijmetselaar. Hij was het hoofd van de Oude Aangenomen Schotse Rite van de Vrijmetselarij, de Groot Bevelhebber van de Noord-Amerikaanse vrijmetselarij in 1859 en behield die positie tot aan zijn dood in 1891. In 1869, was hij een topleider in de Ridders van de Ku Klux Klan. In een brief aan Giuseppe Mazzini schetst Pike plannen voor drie wereldoorlogen, die nodig zouden zijn om uiteindelijk tot één Wereldregering te komen. Hier de inhoud van de brief van Albert Pike over de drie wereldoorlogen (zie hier voor meer achtergrond informatie):

De Eerste Wereldoorlog moet worden geschapen zodat de Illuminati een einde brengen aan de macht van de Tsaren in Rusland en het land atheïstisch communistisch te maken. De verschillen tussen de Britse en de Germaanse rijken zullen worden aangewakkerd door de agenten van de Illuminati en zullen worden gebruikt om deze oorlog te bouwen. Aan het einde van de oorlog wordt het communisme opgebouwd en gebruikt om regeringen te vernietigen en om de religies verzwakken.

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet worden geïmplementeerd om het nazisme te vernietigen en er voor te zorgen dat het politieke zionisme sterk genoeg is om een soevereine staat Israël te stichten in Palestina. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet internationale communisme zich sterk genoeg ontwikkelen als tegenwicht op het christendom, tot de tijd dat we deze verschillen kunnen benutten voor de finale sociale catastrofe.

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.

De Nieuwe Wereld Orde *

‘De Aankondiging van de Geboorte van de Nieuwe Seculiere Orde,’ is de vertaling van de tekst ‘Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum‘, zoals die op het Grote Zegel van de Verenigde Staten, en tevens het Amerikaanse dollarbiljet, is te vinden. Voordat deze ‘Nieuwe Wereld Orde’, inclusief een nieuwe wereldmunt, een feit is, moeten er eerst nog een aantal ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd. De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations (CFR) verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt, die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen.

CFR-lid James Warburg, zoon van voormalig Federal Reserve bankier Paul Warburg, ging in 1950 een stap verder, en hield een subcomité van de Amerikaanse Senaat voor dat het niet de vraag is óf er een één-wereldregering komt, maar of deze op vreedzame wijze kan worden gevormd. ‘We krijgen een wereldregering, of we dat nu leuk vinden of niet,’ sprak hij. ‘De vraag is alleen of deze wereldregering er komt door instemming, of door verovering.’

Onderwerping aan wereldregering *

Oud admiraal Chester Ward, tevens voormalig CFR-lid, waarschuwde in 1975 dat het doel van de CFR de ‘onderwerping van de Amerikaanse soevereiniteit en nationale onafhankelijkheid aan een almachtige één-wereldregering’ is. Volgens hem is het de CFR dat het beleid van de Amerikaanse regering bepaalt. De CFR (mogelijk gemaakt met geld van dezelfde beruchte namen -zoals J.P.Morgan, Paul Warburg en John D. Rockefeller- die ook de Federal Reserve vormden) werkte na de Tweede Wereldoorlog mee aan de oprichting van de Verenigde Naties. De Amerikaanse delegatie telde tijdens de oprichtingsconferentie maar liefst 47 CFR-leden, inclusief John Dulles (medeoprichter van de CFR), Nelson Rockefeller, en Sovjetspion Alger Hiss, de secretaris-generaal tijdens deze eerste VN-conferentie. Veel bekende prominenten zijn ooit directeur van de CFR geweest, bijvoorbeeld Zbigniew Brzezinkski (de grote man achter Jimmy Carter en Barack Obama), Paul Volcker, George H.W. Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, Alan Greenspan en Richard (‘Dick’) Cheney. De CFR controleert multinationals zoals BP, Mercedes-Benz, General Motors, General Electric, Ford, Chrysler, IBM, AT&T, Sears, American Express, diverse concerns van de Rockefellers, en media zoals Newsweek, Reader’s Digest en de Washington Post. [einde quote *] Maar niet alleen de onderwerping van Amerika is de doelstelling. Ook Europa en andere werelddelen staan op het menu.

Bilderberg en de Club van Rome *

Veel CFR-leden zijn tevens lid van de Bilderbergers en de Club van Rome, die in 1968 werd opgericht door wetenschappers, economen, humanisten, industriëlen, en vertegenwoordigers van overheden, die het als hun taak zien de hele wereld te verenigen, te beginnen met het samenvoegen van regio’s zoals Europa (de Europese Unie).

Met name in de Club van Rome werd de duistere spirituele kant van het wereldwijde globalisme zichtbaar. Aurelio Peccei, de oprichter, onthulde in Mankind at the Turning Point zijn pantheïstische New Age overtuigingen, door te schrijven over de eenheid tussen mens en natuur, de noodzaak van een ‘wereldbewustzijn’ en een ‘nieuw en verlicht humanisme.’ Peccei was een leerling van de Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, misschien wel de bekendste en meest geciteerde New Age occultist, die feitelijk de ‘uitvinder’ was van het ‘Christus bewustzijn’ concept, dat ook in kerken steeds populairder wordt. Onder de leden van de club bevinden zich veel New Age sprekers en auteurs, alsmede ook VN-officials, leden van de Carnegie- en Rockefeller Foundations, en vertegenwoordigers van pro-abortusgroepen zoals Planned Parenthood. De CFR zelf heeft na de president de controle over de vier machtigste posities in de VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid Adviseur. Tevens is bijna iedere ambassadeur en diplomaat een overtuigde globalist. Velen zijn lid van de CFR of de Trilaterale Commissie (TLC). Hetzelfde geldt voor iedere oppercommandant van de NAVO.

Politiek, media en onderwijs *

John F. Kennedy en Ronald Reagan waren de enige presidenten die geen lid waren van de CFR en/of de TLC, alhoewel van JFK vermoed wordt dat hij lid was van de CFR-tak in Boston. Ted Kennedy is hier in ieder geval zeker lid van. Het zal tevens geen verrassing zijn dat CFR-leden op hoge posten zitten bij de drie grootste medianetwerken, CBS, ABC, en NBC, en drie van de grootste internationale persbureaus, te weten AP, UPI en Reuters. Tevens zitten talloze bekende kranten en magazines ‘in de zak’ van de CFR, denk bijvoorbeeld aan de Wall Street Journal, de Washington Post, Time, Life, Fortune, Newsweek, Business Week en Reader’s Digest.

De CFR heeft ook een stevige greep gekregen op het onderwijssysteem, universiteiten en uitgevers van schoolboeken. De atheïst John Dewey, die vier van de vijf Rockefeller broers onderwees, wordt beschouwd als de ‘vader van het progressieve onderwijs’ en onderwees talloze leraren, ook in de Sovjet Unie. Zijn op het humanisme, socialisme en globalisme gebaseerde filosofie is tot diep in het Westerse onderwijs doorgedrongen.

God in alles wat leeft *

CFR-leden geven het niet graag toe, maar het plan voor de Nieuwe Wereld Orde is veel steviger geworteld in spirituele dan in materiële of fysieke overtuigingen. Veel CFR leiders zijn direct verbonden aan de New Age beweging, milieugroeperingen, grote kerkverbanden en de Verenigde Naties. De basis van dit globalisme is het pantheïsme, de visie dat ‘God’ de som van alles is wat bestaat. God is dus geen persoonlijke God, maar een kracht die in alle levende wezens is te vinden. New Agers geloven dan ook dat mensen feitelijk ‘goden’ zijn, en dat de ‘god-kracht’ pas goed kan stromen als de wereld zich verenigd heeft onder één regering en één alomvattend ‘verlicht’ systeem. [einde quote *] Dit is misschien wel de grootste misleiding ooit, omdat het patheïsme wat mij betreft erg het ‘oer gevoel’ dat in de mens schuilt aanspreekt.

Zoals ik in het artikel ‘Wie ben ik’ al aangeef (raad ik u aan te lezen) ben ik er namelijk van overtuigd dat wij mensen een ‘godsconnectie’ hebben. Onze ziel staat in verbinding met de scheppende kracht. De ontwaking voor dat bewustzijn zit er aan te komen. En om daar op in te spelen zal de wereldregering die potentiële ontdekking willen bevredigen. Alleen ze vervangen het door een nieuw surrogaat. Een vangnet.

De missie was en blijft om de mensen die op het punt staan te ontwaken voor hun werkelijke capaciteiten in een lager bewustzijn te houden. Omdat dit niet meer met de oude methoden van onderdrukking lukt en bij een spirituele ontwaking tot onze hogere capaciteiten, ‘geld’ als slavenketting niet meer zal werken, wordt nu hard gebouwd aan een technologisch web. De nieuwe technologie moet het (in rap tempo) wegvallen van én het steeds meer disfunctioneren van het “oude slot” – zijnde het reptielenbrein – opvangen. De satanische elite heeft het doel de mensheid als slaaf er onder te houden. De religieuze instanties vormden een perfecte plek om mensen in angst te houden en hun zielen te oogsten. Zouden mensen zien dat er geen hel en verdoemenis bestaat, maar slechts de strijd tussen de alles scheppende kracht en de satanische kracht die menselijke zielen nodig heeft om een machtsgreep te kunnen doen, dan zouden ze te sterk worden voor deze satanische groep. Een mens die zijn werkelijke capaciteiten gaat ontdekken en de hogere dimensie gaat ervaren en daarmee de ‘godsconnectie’ en kracht ontdekt, is een overwinnaar op de satanische elite. Dat is de grootste bedreiging die hen te wachten staat.

Superioriteit van Satan *

De Theosophical Society (TS) vormde het boegbeeld van dit New Age globalisme. TS-leider en occultist Alice Bailey richtte Lucis Press op, een tak van Lucis Trust, dat ooit zijn hoofdkwartier bij de VN had. Lucis (van ‘Lucifer’) Press promootte de superioriteit van Satan, en heeft nauwe banden met de politieke één-wereldgenootschappen en de World Constitution and Parliament Association (WCPA). Oude en tegenwoordige leden waren tevens lid van de TLC en CFR: Robert McNamara, Henry Kissinger, David Rockefeller, Paul Volcker en George Schultz. [einde quote *]

Het is dus bijzonder om te constateren dat satanisme een niet te ontkennen fenomeen is binnen onze wereldelite. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij samenwerken met deze macht genaamd Satan. Het ‘oogsten van zielen’ is een noodzakelijke bezigheid. Angst is daarvoor het instrument. Door mensen in angst te houden activeer je het (steeds zwakker werkende) reptielenbrein. Dat dit reptielenbrein steeds zwakker gaat werken heeft te maken met de afnemende werking van de ‘frequentie’ (zender functie) van de maan. David Icke noemt dit de ‘Maan Matrix’. Het reptielenbrein zorgt ervoor dat de mens binnen zijn driedimensionale-vijfzintuigelijke bewustzijn blijft. De werkelijke kracht van die zielen wordt gestolen en benut door de Satan. Helaas vermoed ik dat dit gebeurt wanneer je je hart aan ‘de Heer’ geeft in de kerken. In werkelijkheid hoef je namelijk helemaal niets weg te geven.

Waarom heeft de satanistische groep zoveel controle nodig? Welnu, enerzijds uit angst voor de ontwakende zielen en anderzijds voor het ‘oogsten van die zielen‘. De Satan heeft uit zichzelf geen scheppend vermogen. Waarom er zo nodig een strijd met God of de goddelijke scheppende kracht moet zijn weet ik ook niet, maar ik vermoed dat dat in zichzelf puur ego is. Het kwade tegen het goede. Just as simple as that.

Om scheppend vermogen te bemachtigen (voor de Satan) zijn dus die zielen nodig, die wél die scheppende kracht in zich hebben. Als de mens dat gaat ontdekken, gaat die ziel natuurlijk nooit meer ter beschikking komen van dat grote kwaad. Als mensen vrij gaan komen van dat reptielenslot, gaan ze bundels licht worden. En wat licht nu eenmaal doet met duister, is het overwinnen. Je zet immers alles ‘in de schijnwerpers’. Het werkt als een grote windturbine op en plas water. Al het water blaast weg. Alleen trap niet in de surrogaat die de New Age u wil bieden, want u heeft niets aan surrogaat vrijheid, terwijl u daadwerkelijk vrij kunt zijn. U heeft geen meditatiegoeroe’s, channelaars of methoden nodig om gewoon in verbinding te staan met uw ziel en daarmee met de ‘scheppende kracht’ c.q. ‘het goddelijke’ c.q. God. Het zit al in u. Punt. Niet mee doen aan nieuwe vangnetten.

Federatie van de aarde *

De eerder genoemde WCPA heeft een wereldgrondwet voor de toekomstige ‘Federatie van de Aarde’ opgesteld, waarin wordt opgeroepen tot de snelle vorming van een internationaal monetair systeem en een regerende instantie voor de oceanen, de zeebodem en de atmosfeer, die als ‘gemeenschappelijk erfgoed’ van heel de mensheid moeten worden gekenmerkt. Dat betekent dat alle fossiele brandstoffen worden verboden, de welvaart wordt herverdeeld, alle landen en burgers totaal worden ontwapend (behalve de VN), er een einde wordt gemaakt aan alle nationale soevereiniteit en iedere vorm van zelfbeschikking, en er een wereld milieuorganisatie, een wereldrechtssysteem, en een wereldbelastingdienst wordt opgericht. [* einde quote]

nicola-teslaHet zou mij in dat kader dan ook niets verbazen als deze nieuwe wereldregering de reeds door Nicola Tesla ontdekte vrije energie ter beschikking zal stellen. Niet voor niets sijpelt daarover steeds meer informatie door via het internet. De elite is daarmee wel hun (ogenschijnlijk zo belangrijke) verdienmodel gebaseerd op olie, gas, kolen, kerncentrales en andere lineaire voorzieningssystemen (gebaseerd op pijpleidingen, draden, tankstations, stopcontacten, etc.) kwijt, maar uiteindelijk draaide dat ook alleen maar om macht. Wat nu als je vrije energie – zoals Nicola Tesla – dat al ontdekte, overal ter wereld beschikbaar stelt? Dan heb je een oneindige energiebron voor het aansturen van al die chips die we tegen die tijd geïmplanteerd hebben gekregen, zodat we opnieuw in een Matrix zitten. De nieuwe matrix van (nano)chips en aansturing vanuit de NSA. Geld, olie en andere vormen van energie zijn dan niet meer nodig als machtsmiddel. Het is simpelweg buigen of barsten voor het systeem of ‘shut down’.

In mijn optiek zal de New World Order zich dus presenteren als Verlosser. Wie wil er ten tijde van wereldwijde crisis en wanhoop nu niet dat er een nieuw systeem komt, waarbij alle schulden afgeschaft worden, landen elkaar niet meer in de haren vliegen, energie voor iedereen gratis beschikbaar is en er nog veel meer verlossing van andere aard aangeboden wordt? Wie wil nu niet dat al die milieuvervuiling in 1x opgelost wordt? Er is misschien 1 kleine ‘maar’. U moet wel bereid zijn die chip te dragen. En het is ook dan nog steeds niet de bedoeling dat u uw werkelijke capaciteiten ontdekt.

Bron links: OlympicZion, UNC, nu.nl

*Bron delen tekst: Xandernieuws

468 ad

38 Comments

 1. Zie voor meer info over de NWO/illuminati o.a.

  ” The Illuminati ” by Chris Everard

  The Illuminati Vol. II – The Antichrist Conspiracy

  The Illuminati 3 “Murder by the Monarchy” by Chris Everard

  Illuminati 4 Brotherhood of the Beast

  &

  British Film Director Chris Everard – Spirit World – The Alien Kabbalah (met nl ondert.)

  http: // http://www.youtube.com/watch?v=7h5sBGRzO48

  En Martin wist je dat Nicola Tesla samen heeft gewerkt met bankster JP Morgan?
  Tesla gebruikte namelijk JP Morgan’s geld voor zijn eigen onderzoeken.
  Echter die samenwerking heeft niet lang geduurd.

  Tevens beweren mensen dat de illuminati niet bestaan, want het onderstaande bericht ontving ik vandaag via de digitale weg…

  Beste Pablo. De illuminati bestaan niet, echt niet, zelfs de maker van het spel heeft dit toegegeven in een interview, Steve nogwat, zoek maar op. Zoek op youtube illuminati explained exposed only right way en alles wordt je in 35 min. duidelijk. En keer je niet tegen degene die je wil redden. Mijn enige loyaliteit is met de waarheid, dat is het enige wat ik je geef.

  http://olympiczion.nl/index.php/feminisme-nieuwe-wereld-orde/#comment-31546

  Mensen volg nooit meteen een ander zijn visie op, ga zelf op onderzoek uit en wordt nooit een volgeling van een ander zijn visie, want dat lijkt zo slaafs en lijkt op religie en dat gaat meestal ten koste van je onafhankelijkheid en vrije wil.

  Saludos cordial,

  Polder Pablito

  • Ja Pablo

   J.P. Morgan heeft het Tesla project alleen een beetje ‘in duigen’ laten vallen toen hij ontdekte dat zijn verdienmodel er aan ten gronde ging.

  • tja, Pablo, tegen domheid is geen kruid gewassen.
   (er is trouwens wel een kruid tegen domheid, maar de mensen die nu nog de illuminatie en de NWO/agenda21 ontkennen zullen hoogstens psychotisch worden als ze het kruid roken dat tegen domheid is gewassen)

   Ook domme mensen bezoeken het internet.
   Je kunt ze vaak herkennen als ze naar Wikipedia verwijzen.
   Sommigen lijken zelfs zo dom te zijn dat ze niet veel verder komen dan Wikipedia, of ze zijn zo bang voor de waarheid dat ze enkel ‘blue pill’ sites kunnen verdragen.

 2. Bewust worden dat je in n matrix leeft en ontdekken dat sommigen proberen om de film the stepfords wives te realiseren pfff Ik ken overigens al wel n paar huwelijken waarin de vrouw als n stepford wive functioneert en ik weet zeker dat die mannen de duivel aanbidden (verklaart normaliter onverklaarbare gebeurtenissen en ook waarom zelfs eigen geschreven woorden die in mijn voordeel hadden moeten uitpakken, zo staat het letterlijk op papier, in het voordeel van anderen, ja het is n hele groep, uitgepakt zijn) en is (door n gore narcist die zichzelf god noemt maar dus slijk der aarde is omdat ook hij zn ziel letterlijk verkocht heeft (zulke kennen geen geldzorgen omdat er om ook al onverklaarbare redenen altijd voldoende geld is) om als n zeg maar koning misbruik van eigen vrouw en eigen kinderen en al dat denkbaar is te kunnen maken in kader van gemak dient de man) bij mezelf ook al geprobeerd mja, ik ben n mislukt object uhh project dus fail whahahhahaha

  En Martin, graag n serieuze reactie erop omdat de zeer korte omschrijving geenszins n grap is.

  • Ik ken de genoemde film niet, dus ik kan geen reactie geven. Ik zie ook geen vraag geformuleerd overigens.

   • Ff googlen misschien? Is denk ik toch interessant om te zien, in kader van dat films bepaalde dingen duidelijk kunnen maken. Hoe dan ook, de kern van film de Stepford Wives, is dat alle vrouwen bij elke keer dat ze n geluid horen, n pil ofzo innemen waardoor ze de zeg maar ideale (robot)vrouw blijven, mannen hebben dus n luizenleven, geen gezeur van n vrouw, geen ruzie (omdat vrouw maar 1 doel ingeplant gekregen heeft: man behagen dus alle tijd spenderen aan huis spic en span houden en te doen whatever ega wil), kortom: vrouwen zijn maar bedienden en gebruiksvoorwerpen en mannen leven als god in frankrijk. Totdat n vrouw stopt met innemen van de pillen, rest van het verhaal laat zich raden. Mja, is maar film natuurlijk in de zin van dat in het echte leven vaak tegenovergestelde van n goed einde plaatsvindt. Maar zoals de film The Matrix vergeleken wordt met echt leven in n Matrix, zie ik nav lezen van meerdere verhalen die jij al geschreven hebt duidelijk n soortgelijk verband. Maar dan ipv n pil, is het oa de maan die onderdrukkend werkt maar blijkbaar is het effect van de maan aan het afnemen dus proberen ze nu om die dingen in te spuiten zodat we zeg maar controleerbaar blijven.

   • Buenos dias señorita van Beurden,

    Als U de film The Stepford Wife waarin Nicole Kidman de hoofdrol speelt bedoelt, dan zit daar een kern van waarheid in, echter wel met een dubbele betekenis, want mevrouw Nicole Kidman is een Vrijmetselaar/NWO’er van de zuiverste vorm. Zie ook o.a. de film eyes wide shut, waarin mevrouw Kidman samen met dhr. Tom Cruise, scientology memeber, de hoofdrollen spelen.

    Mevrouw van Beurden, ik heb op uw facebook pagina gekeken:

    En u promoot:

    De winnaars van de Expeditie gaan heerlijk uitrusten in het enige echte All Inclusive Resort van Curaçao: het Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino!

    Wat jammer dat de caribische eilanden zo verkracht en ontdaan worden van hun natuurlijke en pure schoonheid en dan vooral de Westerse Toeristen. Wist U tevens om de prijzen laag te houden van de GRINGO Resort, er heel veel misbruik wordt gemaakt van arme latino’s. Maar ja dan kunnen de winnaars, meestal decadente medemensen, heerlijk uitrusten 🙁 :-(.

    Enneh wist U dat Shell, die voorheen een raffinaderij aan het Spaanse water had, het zeewater flink heeft vervuild. Ik ben namelijk zelf in 1969 geboren in Latijns Amerika en heb heel vaak kennissen bezocht op Curacao en ik heb de natuur achteruit zien gaan. De natuur aldaar is het hetzelfde lot beschoren als de oorspronkelijk bewoners, namelijk de caribean Indianen, zie onderstaande info welks U nooit op school heeft geleerd tijdens de geschiedenis les. Maar gelukkig kunnen er een paar decadente toeristen gratis lekker uitrusten en dat gedrag doet mij aan Nicole Kidman en Tom Cruise jun levensvisie en levensstijl.

    Waarom werd de Indiaan bijna volledig uitgemoord in Suriname en Antillen

    Het aantal Indianen of Roodhuiden in de kolonie vermindert jaarlijks en bedraagt nu ongeveer 800; zij bestaan uit 2 stammen, de Arrawakken en de Caraiben. Zij wonen gewoonlijk in kampen of dorpen, hunne hutten bestaan uit een dak gedekt met pina- of palmbladen, het geraamte dier hutten is met bewonderingswaardige netheid ineengesloten en door slingerplanten verbonden; geen spijker is er aan te bekennen. Jacht en visscherij maken hun hoofdbezigheid uit en voorzien in hun voedsel.
    De Indiaan, weleer de alleenheerscher in Amerika, houdt zich meestal in de bovenlanden buiten het bewoonde gedeelte der kolonie op. De Europeesche beschaving, of liever de Schiedamsche jenever en de daaruit voortvloeiende armoede, zijn in vroegere oorlogen krachtige bondgenoten in deze laatsten geweest, en hebben het volk tot het peil van volkomen verdierlijking doen dalen. Treurig is het denkbeeld dat een geheele volkstam tot volkomen vernietiging gedoemd is, nog treuriger dat hij geen enkel spoor van zijn bestaan zat achterlaten; waar zoo vele vroeger bestaande volken, als het ware nog voortleven in de geschiedenis of in prachtige bouwvallen, daar blijft hier van den Indiaan geen enkel monument over, zelfs geen zangen of overleveringen zullen in Suriname later aan dat Indiaansch volk herinneren.

    Saludos cordial,

    Polder Pablito (Ps Amigo del Polder Martin, controleer mijn ip, want dan weet je zeker of je voorgevoel en geest uitstekend werkt zoals gisteren:-) )

 3. In 1945 schreef de heer H.R. Nord een VVD’er al in het socialistisch blad ‘De Baanbreker’ over een federaal Europa als onderdeel van een federale wereld regering.

  http://www.infowars.com/ep-founder-in-1945-european-federation-first-step-towards-a-world-federation/

  • Gelukkig heb je je achternaam mee 😉
   Wel een goede tip btw

 4. @Martin en Pablo.

  Ik heb zelfs gelezen, dat JP Morgan, Tesla voor gek heeft laten verklaren.
  Waarna Morgan het octrooi, voor het project, heeft opgestreken.

 5. Wie zit er achter de NWO?
  Volgens mij de katholieke kerk met hun eigen geheime dienst, de Jezuïeten.
  De Rothschilds, de Joden, de moslims, alle vrijmetselaar loges (Illuminatie) allemaal zijn ze puppets van en ondergeschikt aan de katholieke kerk. De enige tegenstand die er was kwam uit protestantse hoek. Al eeuwen. Die tegenstand is inmiddels via de oecumenische weg, de contra-reformatie en de wereld raad voor kerken vernietigd. De tijd is nu rijp voor een NWO met één wereldreligie gericht op pré-gnostische, luciferiaanse overtuigingen (oude Egypte). Vergelijk hiervoor Jezus en Maria en Osiris en Isis en de zon en de maan (man/vrouw). Als oprecht atheïst is dit mijn visie op de NWO. Een oorlog in het midden oosten tussen de moslims en het Judea-christendom is hiervoor een noodzaak. De joden in Israël zullen volgens de profetieën moeten worden vernietigd waarna de luciferiaanse katholieke kerk vanuit een groot Israhel de wereld zal regeren. Volgens mij lopen er teveel geloofsgekken op deze aardbol rond.

 6. Het verhaal gaat dat het mannetje op het Monopoly-spel JP Morgan voorstelt.

 7. ”De Protocollen (van de wijzen) van Sion” geven precies de NWO agenda aan dacht ik zo.

 8. Deze mensen bereiden de komst voor van hun leider Lucifer ook bekend onder de naam de Dajjaal. Zij kennen de tijdslijn en zij zullen van generatie tot generatie elke mogelijkheid gebruiken (magie,occultisme,offeren) om hun plannen ( NWO , troon in Jeruzalem, One Eye Deceiver ) te voort te zetten zodat ze op tijd klaar zijn wanneer de juiste atmosfeer bereikt is :

  De komst van Dajjaal

  • De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).
  • Hij zal één oog hebben en de ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Muslim).
  • Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).
  • Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel zijn. (Muslim).
  • 70.000 Joden uit Isfahan zullen hem volgen. (Vandaag leven er meer dan 40.000 Joden in het ‘Jewish neighborhood of Isfahan’). (Tirmidhie).
  • De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).
  • Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.
  • Zo erg zelfs dan een man zijn vrouw, moeder en dochter zal vastbinden aan een boom, uit angst dat ze Dajjaal zullen volgen.
  • Zijn fitnah zal zo groot zijn dat alle profeten voor hem hebben gewaarschuwd, zelfs profeet Noah. (Muslim)
  • Het woord ‘Kafir’ (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).
  • Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Abu Dawud).
  • Een persoon zal denken dat hij sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen. (Muslim).
  • Jabir ibn Abdullah verhaalt dat de profeet, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Dajjaal zal rijden op een witte ezel, gemaakt van metaal, het afstand tussen twee oren van hem zal 40 cubits zijn’. (Vliegtuig?) (Ahmad).
  • Hij zal reizen zo snel als wolken in de hemel (Vliegtuig?). (Saheeh Muslim).
  • Surah Al Kahf zal je beschermen tegen Dajjaal. (Muslim).
  • Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).
  • Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn lopen en zal ertegen zeggen, ‘Breng je schatten voort’ en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Muslim)
  • Dajjal zal komen bij een ander man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen, ‘Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?’ die man zal zeggen, ‘Waarom niet?’ Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Ahmad).
  • Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.
  • Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn

  Novus ordo seclorum

 9. Dit wil ik nog even gezegd hebben.
  Lucis Trust is het geesteskind van Helena Blavatsky.
  En het is David Icke, die haar vaak citeert.
  Know youre Enemy.

  Dit is mijn laatste bijdrage en ik hoop oprecht, dat u uw weg zult vinden in de dingen die zeer snel zullen komen.
  De finale van het technologisch wonder, afkomstig van het menselijk denkvermogen, staat voor de deur.
  Daar waar de indoctrine heeft gefaald moet de technologie uitkomst bieden om u in deze realiteit vast te houden.
  Ze hebben hun hele vermogen ingezet op hun nieuwe wereld en kunnen de rente van hun eigen gecreëerd geldsysteem niet meer betalen.
  Dus het is erop of eronder.
  En voor hen, net als voor u, is het hopen op een wonder.

  U hoeft niets van mij aan te nemen en u mag op betere tijden blijven vertrouwen.
  Denken dat u zult ontwaken zonder uw eigen aandeel te aanschouwen.
  Denken dat u onschuldig bent.
  Totdat de wereld geen mensheid meer kent.
  Ik kan u vragen, zelfs smeken om vrede in uzelf te sluiten.
  Maar u kijkt liever niet naar binnen, maar wel naar buiten.
  Dus is het niet gedaan en moet u meer ervaren.
  Om van daaruit andere inzichten te vergaren.

  Zolang het ego (Lucifer) over de mens regeert, wordt de mens door Satan (de dualistische geest) verteerd. Jezus is uit het ego van lucifer ontstaan en daar komt de vermeende onschuld van de mensheid vandaan.

  Met pijn in mijn hart neem ik afstand, Gr. Henk.

 10. Het hangt er vanaf Henk aan welke kant je staat. 1 ding is zeker , de komst van de Dajjal wordt voorbereid

 11. NWO = wereld zionisme voor één wereldregering/één wereldreligie/één wereldvaluta
  Kijk niet alleen naar Amerika of Europa.

  General Patton had het schijnbaar eindelijk door aan het einde van de tweede wereld oorlog waarom de geallieerde met Engeland(nest zionisten)samen tegen de nazi’s moest vechten.
  General Patton werd na de oorlog vervolgens hiervoor vermoord in opdracht van de zionisten elite.

  The Zionist Murder of General George S. Patton
  http://nodisinfo.com/zionist-murder-general-george-s-patton/

  Nu Amerika:
  DO Americans Face A “Red TERROR” Threat?
  http://beforeitsnews.com/alternative/2014/05/do-americans-face-a-red-terror-threat-2-2950024.html

 12. NWO wordt door de compleetdenker niet voor niets een zionistische NWO genoemd.
  Natuurlijk zullen de door de zionisten betaalde trollen dit altijd proberen tegen te spreken.
  Ze zullen wel moeten anders valt ook die hele schijnheilige door zionisten beheerde MSM poppenkast in duigen en wordt het volk massaal wakker.
  Nu zijn hoofdzakelijk alleen de wel ingelichte internetters ECHT wakker!

  Zionist Terror:

  1] Hard Proof the Israeli Kidnapping is a Hoax

  2] Hard Proof of Staging in Iraqi Massacre Hoax

  3] The Mossad, New York Jewry, and the Prosecution of Aafia Siddiqui

  4] The Fake Iraqi Soldier Massacre is a Zionist War Plot

  5] The False Witnesses of the Canadian Shooting Hoax

  6] The Fake Funeral of the Canadian Mounties Shooting Hoax

  7] The Mass Slaughter of Iraqi Soldiers is a Hoax

  8] The Fake Funeral of Las Vegas Hoax Policeman Alyn Beck

  9] The Staged Funeral of Las Vegas Hoax Mossad Mole Igor Soldo

  10] Bowe Bergdahl Kidnapping and Torture is an Islamophobic Hoax

  Zo maar 10 hoaxes,maar het zijn er ontelbaar veel wereldwijd!

  http://nodisinfo.com/category/other-hoaxes/zionist-terror/

 13. Dit nieuwsbericht zet je rugharen overeind.
  Wat is het toch een misselijkmakende wereld als dit waar is.

  Illuminati Human Sacrifice Denver Friday June 20-21 8pm (dat is dus nu!)

  http://www.veteranstoday.com/2014/06/19/illuminati-human-sacrifice-denver-friday-june-20-21-8pm/

  Denver heeft zowiezo al iets eigenaardigs over zich.Maar ach,dat is zeker ook weer zo’n dom complotdenkerij net zoals die chemtrails.

  Slaap kindje slaap,daar buiten loopt een schaap. Let op want onder dat schapenvacht schuilt de boze NWO wolf.

  Hidden Prophecies of Armageddon, Denver Airport & the Reptilian Illuminati Agenda

 14. NWO Google BLACK NOBiLITY they are behind JESUITS, ZIONIST , CFR , AIPAC ,ADL, KKK

 15. NWO Vatican Jesuit Black Nobility Control

 16. WHO CONTROLs the ILLUMINATI – The Highest Seat in the WORLD

 17. WARNING – Illuminati final MOVE – A NEW DEVICE to take over our MINDS

 18. En uitgerekend waar verblijft Kat nu op dit moment op kosten van de Poot maffia.

  Hij verblijft nu op de plek waar die thuis hoort.
  De stad des doods Taranto(tarantula) in een straat genoemd naar Giuseppe Mazzini.

  Like Pike, Mazzini was Illuminati and held the rank of 33 degree Mason. He is also the founder of the MAFIA, which is named after him.

  http://www.moneyteachers.org/Mazzini+Mafia+Freemasonry.html

 19. Vorig jaar in het nieuws.

  EU leitete europäische Steuergelder an die italienische Mafia.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/09/eu-leitete-europaeische-steuergelder-an-die-italienische-mafia/

  Wat denken jullie op welke mafia groep die joodse Kat nu op teert?

 20. Washington D.C is been taken over!!!!!! Government is being overthrown!

  • Natuurlijk is dit een fake bericht.
   Waarschijnlijk gaat het om een filmopname voor het witte huis op 4 juli (indepedence day)

 21. BRICS bank about to change everything..China set to extend financial muscle across the globe

  http://investmentwatchblog.com/brics-bank-about-to-change-everything-china-set-to-extend-financial-muscle-across-the-globe/

 22. Mensen noemen het NWO- nieuwe wereld orde omdat de denktanks van deze NWO hun plan niet gerealiseerd krijgen voordat er chaos gezaaid wordt.
  Want juist die chaos hebben ze nodig om alles kapot te maken wat wij hebben opgebouwd. Orde uit chaos!
  Alleen uit de chaos kunnen ze een wereldwijde orde uitroepen.

  In feite is het ook Novus ordo seclorum oftewel nieuwe orde der tijden.
  Het latijnse woord seclorum komt van saeclorum.

  http://lysy2.archives.nd.edu/cgi-bin/words.exe?saeclorum

  En waarom doen ze dit?
  Gewoon omdat het 1 % psychopaten zijn die zelf te lui zijn om het werk te doen.
  Zij paraciteren liever op de 99%. En dat doen ze door de 99% zoveel mogelijk in schulden te brengen en ze ook nog een schuldcomplex aan te praten.
  Hun fiat geld is een van hun vele hulpmiddelen om de vrij denkende mens te knechten en zelfs te mindcontrolen.

  Ik zeg maar altijd zo: ALLES IS LUCHT! 🙂

 23. Schijt Aan Regels

 24. Recorded: 05-07-2014

  Darren Nesbitt Sings

  Stick Your New World Order Up Your Arse! 🙂 🙂 🙂 🙂

 25. Ach ja,

  New Kid in Town

 26. Wat een energie,niet waar?

 27. Ik bedoel dus deze.
  Oke,ik stop nu weer met posten voor vandaag.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Belasting ontduiking EU functionarissen « - […] mensen inzien dat ze geplunderd worden door arrogante zelf verrijkende witte boorden die slechts de New World Order agenda…
 2. Jetta Klijnsma bijstandswet terrorisme « - […] dat de crisis zelfgeschapen is en slechts en alleen ten doel heeft het volk uit te putten. Dat New…
 3. NSA verzamelt locatiedata van honderden miljoenen gsm’s wereldwijd « - […] heeft u misschien nog de illusie dat u in Nederland woont, maar woont u eigenlijk allang onder het New…
 4. Nelson Mandela overleden « - […] Mandela wordt zo volop gebruikt om het volk af tel leiden van de tsunami aan leugens waarin de New…
 5. Global Warming blijkt steeds meer een leugen « - […] Onderstaande korte documentaire laat zien dat CO2 toename in de lucht wel een gevolg is van global warming, maar…
 6. George Orwell Nieuwspraak Mark Rutte Soevereiniteitsoverdracht naar EU « - […] Maar dat dit slechts toneelstukjes blijven, moge duidelijk zijn. We leven onder de dictatuur van de NWO deelstaat Europa.…
 7. Dagen van bezinning binnen vier muren « - […] ogen, hebben toegelaten. De politiek van de afgelopen decennia heeft Nederland in de handen van de New World Order deelstaat…
 8. Nieuw keihard bewijs dat Hitler Duitsland ontsnapte met behulp van CIA « - […] Is het dan misschien allemaal waar dat Europa een nazi idee is? Is de hele VN (andere naam voor…
 9. Nederlands grootste exportproduct: de homomarketing « - […] plaats haar eigen machtspositie verzekert. Volgens (afgetreden) Paus Benedictus is het dus een New World Order agendapunt om de natuurlijke…
 10. Edwin De Roy Van Zuydewijn spreekt op radio 1 Echte Jannen « - […] uit hun bolwerk trekken voordat ze na hun paar jaren van roven namens het koningshuis en de New World…
 11. De Killer Cop in opmars « - […] wereld regering wil zich vestigen via de regel van ‘Problem, Reaction, Solution’. In dit artikel leest u de oorsprong…
 12. Destabilisatie Oekraïne doden en gewonden alibi EU ingrijpen « - […] Het is goed te doorzien welke rol George Soros via zijn instanties speelt bij het destabiliseren van landen, met…
 13. Al Qaïda in Syrië, soennieten en sjiieten, de uitleg « - […] iedereen zo langzamerhand wel moet weten, volgt het Westen een zionistische agenda die uiteindelijk wereld dominantie […]
 14. Al Qaïda in Syrië, soennieten en sjiieten, moslimbroederschap, de uitleg « - […] iedereen zo langzamerhand wel moet weten, volgt het Westen een zionistische agenda die uiteindelijk wereld dominantie […]
 15. De nieuwe vriendin van Poetin en een legendarische toespraak « - […] orde gebaseerd op soevereine staten. Zijn hele toespraak geeft er blijk van dat het vestigen van de New World…
 16. Homomarketing nu heterodiscriminatie op Correndon vluchten « - […] plaats haar eigen machtspositie verzekert. Volgens (afgetreden) Paus Benedictus is het dus een New World Orderagendapunt om de natuurlijke voortplanting te…
 17. Beatrix feestje 33 jaar, 2,5 miljoen kijkers « - […] Het instituut dat onderdeel uitmaakt van en het land stuurt in de richting van de zich vestigende New World…
 18. Beatrix feestje 33 jaar 2,5 miljoen kijkers « - […] Het instituut dat onderdeel uitmaakt van en het land stuurt in de richting van de zich vestigende New World…
 19. Bankrun-preventie door opname limieten « - […] en zal moeten buigen voor de wil van Europa. De Europese superstaat – als deelstaat van de New World…
 20. Grote bankrun op komst in 2014 | Stop de bankiers - […] leeft en zal moeten buigen voor de wil van Europa. De Europese superstaat – als deelstaat van de New…
 21. Russische wet is geen anti-homowet Amerika minder holebi tolerant dan Rusland « - […] en Poetin zijn reeds in meerdere aspecten dissident gebleken binnen de NWO-agenda. Er staat in deze mediale oorlogsvoering derhalve…
 22. Dagen van bezinning binnen vier muren | Martin Vrijland - […] en de politiek van schijndemocratie die ons land overgedragen heeft in de klauwen van de hongerige New World Order…
 23. Edwin De Roy Van Zuydewijn spreekt op radio 1 Echte Jannen | Martin Vrijland - […] uit hun bolwerken gaan trekken, voordat ze na hun paar jaren van roven namens het koningshuis en de New…
 24. Over de doden niets dan goeds, vooral over Els Borst | Martin Vrijland - […] moet hebben om in Den Haag te kunnen opereren. Feitelijk dienen alle politici het belang van de New World…
 25. Fred Teeven introduceert NWO razzia-wetgeving | Martin Vrijland - […] infiltreerden binnen alle vrijmetselarij bewegingen en verkondigden daar de geheime doctrine van de New World Order. Al jaren lang…
 26. Rusland breekt zich los van de New World Order | Martin Vrijland - […] onder leiding van Poetin als een grote bedreiging zien voor het vestigen van hun lang gedroomde New World Order.…
 27. Oekraïne, een andere kijk op het nieuws.. | De Soevereine Mens - […] In feite blijkt steeds duidelijker dat de VN en Amerika samen met Europa, zich gedragen als de New World Order.…
 28. Rusland breekt los van New World Order | Pensioenactivist - […] onder leiding van Poetin – als een grote bedreiging zien in het vestigen van hun lang gedroomde New World…
 29. My Homepage - ... [Trackback] [...] Read More: martinvrijland.nl/2013/11/12/wat-is-de-new-world-order/ [...]
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close