Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Wees de verandering die u wilt zien, ontkoppel u van de Saturnus matrix en haar programmering

Wees de verandering die u wilt zien, ontkoppel u van de Saturnus matrix en haar programmering

Een goede vriend zond mij onderstaand YouTube filmpje. Dat mooi stukje film vertelt veel waarheid, namelijk dat we ons mee laten zuigen in een wereld waarin geld het gereedschap is geworden om de mensheid te besturen en we volledig ontkoppeld zijn van de middelen die de natuur biedt. Ondanks dat het filmpje zeer de moeite waard is, wil ik waarschuwen voor het vangnet van de Saturnus cult die achter dergelijke filmpjes schuil lijkt te gaan. U herkent het aan het ‘1 oog teken’ en u herkent het aan opmerkingen waarin gesteld wordt dat we het internet als wapen kunnen gebruiken voor de grote ontwaking [citaat] “Het internet geeft ons de macht om berichten te delen en miljoenen mensen over de hele wereld te verenigen. Nu het nog kan moeten we onze schermen gebruiken om ons dichterbij elkaar te brengen in plaats van verder uit elkaar te drijven.” Dat is precies waarin de transhumanistische agenten van de Saturnus cult u willen laten geloven. Het filmpje is op een hele slimme NLP manier opgebouwd, waardoor ik meteen gealarmeerd werd om op te letten waar hier naar toegewerkt wordt. Zo begint het filmpje met statements waar u eigenlijk alleen maar met “ja” op zou willen antwoorden. Dat brengt u in de ‘acceptatie modus’ of te wel in de ‘ja modus’. Maar het is niet mijn bedoeling om hier een NLP cursus te geven, veel meer wil ik u waarschuwen voor de misleiding van dergelijke filmpjes die bedoeld lijken te zijn om u te doen ontwaken. In werkelijkheid zijn ze gebaseerd op de Problem, Reaction, Solution stelregel. Het probleem is de disconnectie, het vervuilen van de natuur en oorlogen, de reactie is totale vervuiling en afhankelijkheid van de elitaire groep. De oplossing ligt in het bundelen van de krachten via het internet.

Toegegeven; ik doe er zelf ook aan mee door het runnen van deze website en het delen van berichten via social media, maar onze feitelijke kracht ligt niet in het internet. Het internet is het nieuwe ‘matrix web’ waarin we gezogen moeten worden. De illusie dat we door de krachten te bundelen via dat internet een vuist kunnen vormen, wordt gevoed om ons nog actiever en verslaafder aan het internet te maken. Als wij mensen willen ontdekken wie wij werkelijk zijn, dan moeten we juist ontkoppelen van alle systemen die ons geboden worden. Het internet is het nieuwe ultieme controle systeem. De illusie dat wij de Saturnus cult omver kunnen werpen door onze krachten via internet te bundelen is vals. De verlossing uit deze matrix gevangenis begint bij bewustzijn dat onze gehele realiteit aan programmering onderhevig is. Die programmering begint al vanaf de wieg waarin we geboren worden. Kleuren, geluiden, omgeving, alles beïnvloed het onderbewustzijn en van het compleet leven in een tijdloos besef worden we, naarmate we opgroeien, aangeleerd om dingen te doen of te laten en ons aan regels te houden. We worden langzamerhand in een lineair gareel geprogrammeerd en beginnen tijdsbesef te ontwikkelen. Ook krijgen we religieuze of culturele regels en tradities mee naarmate we groeien en zo bepaalt de plaats en tijd waar je geboren bent voor een groot deel het programma wat jij volgt. Al deze programmering wordt gecoördineerd door een elitaire groep die aan Saturnus verering doet. Dit blijkt uit de symboliek die zij in religies, bedrijfslogo’s en allerlei andere expressies gestopt hebben. Dat zou een indicatie moeten zijn dat er iets met Saturnus is.

Dat blijkt ook uit het feit dat het illuminatie symbool dat ook op het dollar biljet prijkt het alziende oog van de zuidpool van de planeet Saturnus laat zien.

saturn_eye

De noordpool van de planeet Saturnus vormt een hexagram. Dit symbool kan in verkapte vorm worden teruggevonden in andere religieuze tekens.

saturn_hexagram

 

De documentaire ‘Symbols of an alian sky’ (samengevat in deze presentatie) laat zien dat er ooit een tijd is geweest waarin Saturnus, Venus en Mars lineair achter elkaar opgesteld waren. Dit gaf – gezien vanaf de aarde – het aureool effect wat we op bijvoorbeeld Jezus en Maria afbeeldingen zien, waarbij een oplichtende cirkel om het hoofd getekend is. Ook bedrijfslogo’s bevatten Saturnus symboliek. Als u de documentaire serie ‘Symbols of an alien sky’ volledig bekijkt, zult u ontdekken dat zelfs het Shell logo verwijst naar de oude planetaire opstelling van Saturnus, Venus en Mars, waarbij de schelp gloed vanaf de aarde in de lucht waargenomen werd. De obelisken die u in alle grote stadscentra over de wereld kunt vinden verwijzen eveneens naar de lineaire opstelling van deze planeten.

Alle symboliek die we om ons heen kunnen herkennen (start uw Samsung smartphone maar eens op) mag ons op zijn minst doen vermoeden dat er iets met Saturnus is; dat die planeet schijnbaar erg belangrijk is. Waarom anders al die symboliek? Ook het Vaticaan barst ervan en de zwarte kubus in Mekka verwijst hier eveneens naar. Het wordt steeds duidelijker dat de cult die hier achter schuilgaat, de toplagen van het bedrijfsleven en de wereldreligies bestuurt. Er zijn onderzoekers – waaronder ik – die beweren dat Saturnus onze realiteit beïnvloedt. Sommigen beweren dat Saturnus ons lineariteit en tijdsbesef geeft (zie hier). Ik beweer dat Saturnus een soort WiFi bron is die ons in onze programmering houdt. De geluiden afkomstig van Saturnus zijn te horen in dit filmpje. Ons lichaam, onze hersenen en feitelijk ons gehele DNA is onderhevig aan de programmering vanaf Saturnus. In feite is ons gehele realiteitsbesef onderhevig aan deze programmering. Angst en ellende zorgen ervoor dat wij afgestemd blijven op de frequentie van Saturnus. Omdat deze niet helemaal waterdicht is en de menselijke geest nog steeds kan kiezen om deze beïnvloeding uit te zetten – door als het ware de knop op de radio te verdraaien en andere frequenties te ontvangen – zijn programma’s nodig om de mens in het gareel te houden. Daarom moeten we al heel vroeg naar school en daarom begint culturele, maatschappelijke en religieuze beïnvloeding ons al van jongs af aan te programmeren. Geld maakt ons daarnaast afhankelijk. Zonder geld hebben we tekorten en dus problemen. En problemen houden ons in de ‘angst frequentie’. De meest buigzame slaven hebben minder problemen nodig. Zij kiezen er immers vrijwillig voor om op de Saturnus frequentie afgestemd te blijven. Zij mogen de minder makkelijke slaven besturen en in meer luxe leven.

Ik heb deze Saturnus realiteit vaak de Saturnus matrix genoemd. Dat is een soort web waarbinnen ons realiteitsbesef gevangen gehouden wordt. Mijn stelling is dat onze ziel buiten dit web volledig vrij is. De angst voor een hel of voor ‘het verloren gaan’ is een geprogrammeerde angst vanuit religie, waardoor we in de ‘angst modus’ blijven. Hierdoor blijven we afgestemd op de Saturnus WiFi frequentie. De verlossing die het christendom via Jezus biedt of de islam via weer een andere weg, is slechts de verlossing die ons al wacht als we onze angst loslaten. Maar om mensen hoop te geven, moet je ze een hemel of een duizendjarig rijk worst voorhouden. De weg daarnaartoe verloopt natuurlijk via overgave en toewijding. En dat is precies wat de Saturnus cult wil: “Blijf u overgeven aan de programmering van Saturnus.” De werkelijke hemel en de werkelijke god liggen buiten deze matrix realiteit. De bevrijde menselijke ziel (ontkoppeld van de matrix programmering) is onderdeel van die “goddelijke broncode” (zoals ik het voor het gemak maar even noem). Hoe het kon dat daar dualiteit is ontstaan en hoe het kon dat er een krachtveld was dat de Saturnus matrix wilde scheppen? Daarin konden de religies wel eens een stukje waarheid gestolen hebben van de werkelijke waarheid, namelijk dat er een groep was die behoefte had om de goddelijke status voor zichzelf te behalen. Waarom die dualiteit zou kunnen bestaan binnen die goddelijke broncode is natuurlijk de grote vraag. Een nog grotere vraag is waar die broncode dan vandaan zou komen. Die zelfde vragen kunnen we stellen als het gaat om de God van welke religie dan ook of bij de oerknal van de evolutietheorie. Waar ik mij nu toe beperk is de constatering dat alles om ons heen doorspekt is met Saturnus symboliek. Dat zou u tot nadenken moeten stemmen.

Het heeft er alle schijn van dat de religies zijn gecreëerd door deze Saturnus cult. Dat de onderlinge verschillen in de religies lijken te zijn bedacht om zoveel mogelijk bloedoffers (slachtoffers uit oorlogsgeweld) te realiseren. Bloedoffers zijn in religies vrij gebruikelijk. Zo was Jezus het ultieme lam dat naar de slachtbank geleid werd en met het vloeien van zijn bloed heeft hij eigenlijk “de zonden” van alle gelovigen op zich genomen. Dat het christendom ondertussen nog steeds bloedoffers lijkt te brengen middels alle soldaten die namens het christelijke Westen landje pik doen, is dan zogenaamd niet de bedoeling. Het helpt wel mee in het vervullen van de profetieën, maar het is niet per definitie door het christendom gedreven (zo beweert men). Het doen vloeien van bloed heeft blijkbaar een energetische waarde. Mijn idee hierbij is dat daarbij de scheppende kracht van de ziel gestolen wordt. Daarom stuurt de Saturnus cult via religie (mind control) aan op grote conflicten. De gelovigen van de religies vinden beide dat de strijders niet echte gelovigen kunnen zijn. De bijbel en de koran keuren dat nooit goed. Ondertussen dient de religieuze grondslag wel als prikkel om jonge strijders te rekruteren. De Saturnus cult gebruikt religie om de profetieën te vervullen en die profetieën moeten de gelovigen de idee geven dat hun eindtijdbeeld vervuld wordt. In werkelijkheid is er maar 1 doel en dat zijn zoveel mogelijk slacht-offers. Offers voor het stelen van de scheppende kracht van de menselijk ziel die een connectie heeft met de goddelijke bron buiten deze Saturnus matrix. Daarom creëerden Amerika en de mossad samen ISIS. Zo probeert men de bijbelse profetie te vervullen waarbij de islam (het gecreëerde ISIS) als het beest een zee van bloed kan gaan laten vloeien in Europa (zie hier) en alle joden terug naar Sion zullen gaan. Zo worden de profetieën self fulfilling prophecies.

De bevrijding van deze Saturnus cult ligt niet in het internet, zoals onderstaand filmpje propageert. De vrijheid ligt in het ontkoppelen van alle programmering van de Saturnus cult. Het internet kan de boodschap wel helpen verspreiden, maar het is diezelfde Saturnus cult die ons wil vangen in het nieuwe WiFi, 4G, or you name it, netwerk, waarbij we steeds meer meegezogen worden in een digitale verslaving. Waar we als androïde mensen steeds meer afhankelijk worden van de beïnvloeding van juist dat internet. Want het uiteindelijke doel van het internet is aansturing. Mind control 2.0. De nanotechnologie en de koppeling van ons brein in de nabije toekomst zal daarin een grote rol spelen, maar ook uw informatieverslaving heeft u mogelijk nu al in uw greep. Ook is aantoonbaar dat bepaalde frequenties direct van invloed zijn op onze hersenen. Hoe vervelend en moeilijk het ook zal zijn, is zoveel mogelijk ontkoppelen van het internet juist erg verstandig. Ontkoppel van elke controle systeem. Ontkoppel van elk geloofssysteem. De evangelisten van het transhumanisme – zoals Kevin Warwick – willen ons doen geloven dat die koppeling met het internet ons bijvoorbeeld weer telepathisch zal maken (zie hier 14e minuut). Ook de gepropageerde onsterfelijkheid door Google topman Ray Kurzweil schetst als het ware de nieuwe hemel voor deze nieuwe religie. Laat u niet meezuigen in deze nieuwe programmering. Iedereen die alle programmering afwerpt hervindt de capaciteiten die horen bij de “goddelijke broncode”. Intuïtie en telepathische eigenschappen zijn van ons vervreemd door onze afstemming op de Saturnus frequentie via programmering. Maar onze werkelijke vrijheid ligt buiten deze matrix. Het daarvan bewust worden en het afwerpen van afhankelijkheid van religie voor het bereiken van “de verlossing”, is de ultieme bevrijding.

Bron linkvermeldingen: Xandernieuws, wanttoknow.nl

 

 

468 ad

40 Comments

 1. Die twee kinderen van het eerder geplaatst filmpje over satanisch misbruik in Engeland blijkt toch waar te zijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=HSPeapStNXA

  Goed stuk Martin,
  Je schrijft over de Saturnus frequenties (dat geloof ik ook)
  In de geluidstechniek kan je een geluidsgolf compleet laten verdwijnen tot 0. Dat doe je met anti-sound, een geluidsgolf met precies dezelfde frequenties.
  De frequentie van Saturnus is in ieder geval niet hoorbaar (voor de mens) dus boven de 20.000 HZ .
  De nare geluiden, die je kan horen in de Saturnus opnames zijn omlaag ge-pitched om hoorbaar te worden.
  Een anti veld creeren, een schild.

  • Als kind is het me al voorgeschoteld, 1978 die robot heet Lucifer.
   Sound! technologie.

  • MineurF,wat betreft
   ‘Die twee kinderen van het eerder geplaatst filmpje..’

   Het lijkt me een totaal bullshit verhaal,maar helaas doet het filmpje het niet.
   Hopelijk heb je nog een andere bron want ik zou graag willen checken waaruit blijkt dat het bericht geen BS verhaal is.

 2. Martin,
  Lees al je artikelen omtrent de Saturnus cult met grote
  belangstelling. Wat mij betreft is er een hele simpele manier om
  je los te koppelen van de matrix, namelijk “aarden”. Het is een
  vorm van mediteren en jezelf één te voelen met de kosmos. Dus los van
  alles om je heen wat als stoorzender fungeert. Eigenlijk is het
  heel simpel. Zoek een plekje in de natuur of voor mijn part in
  je eigen tuin, een park, een bos. Zet je blote voeten in de
  aarde en maak je hoofd leeg. Daarna zet je als het ware in je
  hoofd een luikje open voor alle kosmische energie. Als je dat
  een aantal keren oefent merk je dat je daar heel rustig en
  tegelijkertijd heel sterk van wordt. Alsof je innerlijke “ik”
  weer boven komt. Er zit zoveel energie in de aarde zoals wij die
  kennen alleen zijn we vergeten en worden we geïndoctrineerd
  omdat vooral te vergeten. Als ik bv naar een bijeenkomst of
  verjaardag ga waar veel mensen samen zijn, aard ik van te voren
  en bescherm me als zodanig tegen alle negatieve energie. Ik ben
  geen “zweverig” type maar een mens, door schade en schande wijs
  geworden, die heeft geleerd om open te staan voor alles. Als
  jong volwassene werd ik hierin ook gestimuleerd door mijn
  ouders. Ontdek en ervaar alles en vorm dan je mening. Ben nu op een punt in mij leven dat ik niets en niemand meer geloof op hun woord totdat ik zelf onderzoek heb verricht. Vroeger hadden we geen internet maar wel bibliotheken vol boeken, en wat misschien nog belangrijker is, wijze oude mensen. Ik heb ongelooflijk veel geleerd van opa’s, oma’s, oudtantes enz. Ik ben het met je eens dat loskoppelen van internet een begin is. Internet is net als al het andere. Overdaad schaadt.

  • Ja, “AARDEN” is zeker nodig, maar ik zou wel er rekening mee houden dat ons ENERGETISCH VELD is zwaar vervuild, en de kosmische invloeden hoeven niet persee zuiver te zijn, al kan dat door ons als zodanig ervaren worden, dan nog hoeft het niet per definitie zuiver te zijn.

   Wat zeer belangrijk en essentieel zal zijn, is zoveel mogelijk je loskoppelen van het SYSTEEM van SATURN binnen onze 3D werkelijkheid, die minder en minder in stand houden en ons minder en minder er door laten voeden. En energetisch/emotioneel is het een zware opgave, om op dat punt, echt te breken met DE-MATRIX-REALITEIT van de Archonten, het is wel noodzakelijk.

  • Als je aard binnen de matrix, waarmee aard je dan? De focus op “moeder aarde” en de kosmos is precies wat ze willen. Dat is slechts de focus op elementen van deze valse realiteit. Slechts het ontwaken voor dat besef en het daarvan bewust worden is alles wat nodig is.

   Ik sluit me bij Freeman aan.

 3. “De angst voor een hel of voor ‘het verloren gaan’ is een geprogrammeerde angst vanuit religie, waardoor we in de ‘angst modus’ blijven. Hierdoor blijven we afgestemd op de Saturnus WiFi frequentie”

  Ja, daar ben ik het mee eens, zo zie ik het ook, maar ik sluit niet uit dat “de essentie van de mens, de zielekracht” gegrepen wordt door SATURN door alle programmeringen via (BLACKMAGIC-WOORDSPELLINGEN, HUN TAAL EN VERBORGEN CODERINGEN, waardoor wij de vloek over onszelf brengen), en het daardoor mogelijk wordt gemaakt om een kopie af te drukken op het astrale vlak, (etherisch is van je oorspronkelijke ziel)waardoor ze dus over die “entiteit” die ze handig van jou zielekracht hebben ontstolen, de macht hebben verkregen, en zij dus de macht ook hebben om jou te doen reincarneren, of te pijnigen naar het overlijden. In die zin, sta ik op 1 lijn met de gedachte die terug te vinden is in de NAG HAMMADI geschriften wat betreft de macht van de Archonten over de zielen van mensen die zij hebben weten te onderwerpen in hun wereld orde programmering. Ik deel ook jou punt dat we in staat zijn met onze geest ons te bevrijden van SATURN-MATRIXREALITEIT&PROGRAMMERINGEN en ons te koppelen aan de oorspronkelijke BRON, maar ik zit dan wel met de vraag of het dan niet vereist is CODE EN TAAL te kennen van de BRON zodat het juist mogelijk wordt om ons COMPLEET los te kunnen van de heerschappij van SATURN.

  “Het doen vloeien van bloed heeft blijkbaar een energetische waarde. Mijn idee hierbij is dat daarbij de scheppende kracht van de ziel gestolen wordt. Daarom stuurt de Saturnus cult via religie (mind control) aan op grote conflicten”

  Ben ik het ook mee eens, wel wil ik eraan toevoegen dat ook door DUALITEIT-PROGRAMMERING waarbij de kiem van conflicten wordt gezaaid, aan ons ook ook scheppende kracht van de ziel wordt ontstolen, en ook op het gebied van PORN-PROGRAMMERING op welk niveau dan ook, wordt zielekracht ontstolen, en ik heb dan het idee dat ze van die gestolen zielekracht op het astrale vlak, een afdruk creeren, een entiteit die zij dan kunnen bezitten, om die te veroordelen, of om te doen reincarneren ect ect, maar tegelijk geloof ik ook dat we het in onze macht hebben, om ons uit hun greep te verlossen, en onze ziele-potentie kunnen herstellen.

  Al met al kan ik me 100% vinden in de door jou hierboven geschreven artikel, ik denk dat je de de agenda in grote lijnen hebt weten te ontrafelen Martin. Weinig mensen zijn genaderd tot de door jou beschreven inzichten en verbanden die hout snijden.

 4. @Martin Mooi artikel, die universele zaken behandelen die voor mens en dier, eigenlijk de hele natuur gelden.

  Ik ben het niet eens dat er een directe lijn Saturnus, ‘wifi’ invloeden op de mens is. Dat riekt mij teveel naar Astrologie e.d.
  Natuurlijk hebben planeten, sterren, zon en maan direct invloed op al het leven op Aarde (denk maar aan de maanstanden en de maandstonden van de vrouw, bijna parallel) en eb en vloed.

  In algemene zin is er dus wel degelijk een tamelijk directe invloed op de mens. Maar het is zo, dat de prehistorische mens dat ook zag maar later dit ook figuurlijk en tegelijk met de ontwikkeling van technologie en wetenschap deze hele invloed symbolisch is gaan gebruiken, daarbij gebruik makend van taal, cultuur etc.

  Even over Saturnus zelf i.r.t. Jupiter:

  Saturnus heeft de (pre)historische mens altijd meer geboeid dan Jupiter, terwijl qua massa en grootte Jupiter verreweg Saturnus overtreft.
  Jupiter is de zwaarste planeet in het zonnestelsel. De planeet heeft twee keer zoveel massa als alle andere planeten samen. De atmosfeer bestaat voornamelijk uit waterstof en helium en doet denken aan de Zon.
  Het meest opvallende aan Jupiter is ongetwijfeld de Grote Rode Vlek, een gigantische storm die we al meer dan 300 jaar kunnen waarnemen. De storm heeft een diameter die drie keer die van de Aarde is. De storm draait tegen de wijzers van de klok in rond met een snelheid van 360 kilometer per uur. De kleur van de storm, die varieert tussen steenrood en lichtbruin, wordt veroorzaakt door kleine hoeveelheden zwavel en fosfor dat zich bevindt in de ammoniak kristallen in de wolken. De storm groeit en krimpt in de tijd en lijkt soms helemaal verdwenen.
  zie verder op b.v.: http://www.kuuke.nl/wp/zonnestelsel/jupiter/

  Dus als je het over de gevallen Zon hebt (ofwel Lucifer) komt Jupiter astronomisch gezien meer in aanmerking dan Saturnus.

  Jupiter heeft net als Saturnus ringen om de planeet.
  Jupiter heeft drie ringen die als een verrassing in 1979 door Voyager-1 werden ontdekt. De ringen zijn veel zwakker dan de bekende ringen van Saturnus. De hoofdring is ongeveer 30 kilometer dik en heeft een breedte van 6400 kilometer.

  Waarschijnlijk heeft de prehistorische mens Saturnus het meest geboeid, aangezien de ringen van Saturnus met het blote oog zijn waar te nemen.

  Jupiter heeft echter met die bijna eeuwigdurende storm, een soort oog.
  Een oog dat later in de gemaakte symboliek van de machthebbers het ‘alziend oog’ werd en misschien soms ook wel het ‘boze oog’ etc.
  🙂
  Toch met de algemene redenering van Martin, eliza1956 en Freeman ben ik het geheel eens. Je ontworstelen aan de matrix. het Aarden, het gebruik en ontworstelen aan alle digitale media ook INternet is een must wil je je vrijheid, de echte vrijheid beleven en vrijmaken van angst, tijd, verslaving en alle verder bedrog waarin wij worden grootgebracht en in leven!!!!

  • Daarom wissel ik ook regelmatig het gebruik van Internet, mobiel e.d. af met een wandeling in de natuur of even de tuin in en vooral luisteren maar muziek en/of zelf even wat op de piano etc.
   ZO hoop ik op die manieren even mij los te koppelen van de invloeden, die Martin en anderen hierboven beschrijven!

  • Bekijk de presentatie (klik op de link) “Symbols of an alias Sky”. Erg belangrijk voor fundamenteel begrip!

 5. Het hoe en waarom we leven in deze maatschappij lijkt me wel leuk en aardig, maar lijkt mij ook teveel een zij-waardse beweging. En of we nu door Saturnus beïnvloed worden of niet zie ik ook als een zijweg. Er kan ook naar Orion gekeken worden. Ook die ster (samen met zijn tweeling-ster) schijnt invloed te hebben.
  Zelf las ik veel over het ‘ego’, zelfbewustzijn, dualisme, taal, werking van het brein en andere aspecten van het ‘zelf-idee’. Zo zou ook de taal zélf voor dualisme zorgen. Taal geeft ons immers een idee van het ‘ik’. Los daarvan zijn er ook doofstomme mensen met een zelfbewustzijn, dus ergens klopt het ook weer niet dat de taal de boosdoener is. Maar goed. Ik vind essentiële zaken belangrijk; eten, drinken en een dak, wat liefde en gezondheid. De rest is eigenlijk ‘bijzaak’. Natuurlijk bestaat er een elite die ons (gewone mensen) willen gebruiken. Dat is een uitgemaakte zaak. En dan kom ik tot GROND. We kunnen alleen goed leven met aarde om voedsel te verbouwen en te kunnen leven. Mensen zouden de aarde helemaal niet mogen ‘bezitten’, ook al vinden zij van wel. Dát is het punt (denk ik) Eten, drinken en een dak. De rest is gedoe.

  • Het wegwuiven van het kijken naar Saturnus is simpelweg het wegwuiven van millennia aan symboliek en verering. Ik raad aan om je er serieus in te verdiepen, anders kun je net zo goed op de Kijk of Quest abonneren en daar reageren. Ik wijs er niet op omdat ik het een leuke hobby vind.

   Als mensen ineens over vitamines beginnen dan ga ik me toch echt afvragen of ik niet duidelijk genoeg schrijf.

 6. In het artikel boven wordt ook Shell genoemd, inderdaad de symboliek is niet te ontlopen indien je eens een kijkje gaat nemen in het Shell gebouw in IAMsterdam aan het Y met het EYE museum (oogmuseum,voorzien van symboliek in de lampen en meer, olympische ringen etc )

  Maar ook het oude Shell gebouw is vergeven van Saturnus symboliek , de Zeshoeken die je op de Bijenkorf naast de Obelisk(vrijheidsmonument Dam) aantreft, treft u ook aan in de muren van het Oude Shellgebouw

  Hier een filmpje van het Nieuwe Shellgebouw

 7. Aanvulling:
  Er gaan stemmen op dat we misschien helemaal geen voedsel nodig hebben. Wat me trouwens opvalt is dat wij vitamine C nodig schijnen te hebben. Als een van de zeer weinige zoogdieren kunnen we dat zelf niet aanmaken. En dat vind ik toch zó raar. (http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1803)
  Hoe zo dat toch komen? Zou er toch met soorten geklooid zijn? Want het is opvallend dat sommige apen, vleermuizen en de cavia geen vitamine C aan kunnen maken, ook al schijnt die vitamine zeer belangrijk te zijn. Er is een verklaring voor (o.a. http://energiekevrouwenacademie.nl/vitamine-c-heb-jij-mischien-last-van-beginnende-scheurbuik/) maar vreemd is het ergens wel.

 8. Excuses, linkje moest zijn:
  http://energiekevrouwenacademie.nl/vitamine-d-het-belang-van-zonlicht-voor-je-energieniveau/
  En DAT is geen leugen (weet ik uit eigen ervaring).

  • Miljoenen mensen kampen met een vitamine D gebrek, ik zelf hoort ook bij deze groep. Bij een natuurwinkel kan je vitamine k2 kopen.K2 is betrokken bij de opname van calcium in het lichaam. Door de toevoeging van vitamine D ( dat bijdraagt aan de opname van kalk in de botten. Vitamine k2 kan ook bijdragen aan een normale bloedstolling.
   Best vreemd dat dit fenomeen de laatste jaren steeds meer plaatsvind. Chemtrails?

   • @bewust van het kwaad,
    Dat zou best eens kunnen. Gisteren was het ook weer raak. De hele lucht werd vanaf 11:00 uur zo een beetje dichtgekliederd. Wat het ook moge zijn, chemtrails of contrails, het was weer heel raar.
    Want natuurlijk, als het zonlicht wordt tegengehouden, dan wordt er ook UV tegengehouden. Ergens snap ik niet dat dokters die link niet leggen.

   • Gebruik geen geisoleerde vitamine D. De explosie van tekorten en dus ziekte komt doordat mensen een meer plantaardig dieet zijn gaan volgen ipv van zijn natuurlijke dierlijke dieet. Antisoof heeft gelijk, Je hebt meer vetoplosbare vitamines nodig. Ik zelf neem levertraan als supplement voor vit A D en goeie omega vetten. Het is gelogen dat cholesterol en verzadigd vet slecht voor je zijn. Ze vervullen beide te belangrijke rollen, dus ben ik van mening dat het demoniseren ervan bewust gebeurt. Als de mens niet terugkeert naar een natuurlijkere traditionelere voeding zal de mens door degeneratie uitsterven.

    http://www.vitavie.nl/webshop/Visolie/product/Concentratie_en_geheugen/Blue_Ice_Royal_Kaneel_240ml_gel.html

    http://www.westonaprice.org/health-topics/abcs-of-nutrition/dietary-guidelines/

    Eat whole, natural foods.
    Eat only foods that will spoil, but eat them before they do.
    Eat naturally-raised meat including fish, seafood, poultry, beef, lamb, game, organ meats and eggs.
    Eat whole, naturally-produced milk products from pasture-fed cows, preferably raw and/or fermented, such as whole yogurt, cultured butter, whole cheeses and fresh and sour cream.
    Use only traditional fats and oils including butter and other animal fats, extra virgin olive oil, expeller expressed sesame and flax oil and the tropical oils—coconut and palm.
    Eat fresh fruits and vegetables, preferably organic, in salads and soups, or lightly steamed.
    Use whole grains and nuts that have been prepared by soaking, sprouting or sour leavening to neutralize phytic acid and other anti-nutrients.
    Include enzyme-enhanced lacto-fermented vegetables, fruits, beverages and condiments in your diet on a regular basis.
    Prepare homemade meat stocks from the bones of chicken, beef, lamb or fish and use liberally in soups and sauces.
    Use herb teas and coffee substitutes in moderation.
    Use filtered water for cooking and drinking.
    Use unrefined Celtic sea salt and a variety of herbs and spices for food interest and appetite stimulation.
    Make your own salad dressing using raw vinegar, extra virgin olive oil and expeller expressed flax oil.
    Use natural sweeteners in moderation, such as raw honey, maple syrup, dehydrated cane sugar juice and stevia powder.
    Use only unpasteurized wine or beer in strict moderation with meals.
    Cook only in stainless steel, cast iron, glass or good quality enamel.
    Use only natural supplements.
    Get plenty of sleep, exercise and natural light.
    Think positive thoughts and minimize stress.
    Practice forgiveness.

 9. SATURN-goden&demons/DEMIURG&archonten houden ons gevangen in een realiteit van dualiteit-programma en daarmee hebben zij ons in bezit in hun wiel van reincarnatie, en hebben onze licht-ziel-energie reeds lang geleden gestolen, en hebben een afdruk op astraal-niveau van onze LICHT_ZIELEN gemaakt om daarover te heersen na het overlijden. We zijn verworden, middels genetische-manipulatie, tot 2 strengen-DNA SATURN&MOON-MATRIX-REALITEIT slaven. Van OORSPRONG zijn wij lichtwezens, etherisch van aard met 12 strengen-DNA, wij stammen absoluut niet van SATURN, zij zijn onze oorspronkelijke voorouders/goden niet. Er bestaan ETHERISCHE VELDEN EN KOSMISCHE FREQUENTIES van ongekende evolutie mogelijkheden en oneindige groei, waar wij van afgesloten zijn, we zijn door de DUISTERE SATURN-BROEDERSCHAP GEFIREWALLED en gereduceerd tot hun mindcontrolled-slaves in hun tijdlijn-klok-programma om hun UTOPIA TE CREEREN, wat zeggen wil, is dat zij een geselecteerd gezelschap van AGENTEN&VERTEGENWOORDIGERS en cyborg/transhumane slaven voor altijd willen gebruiken om ZICHZELF te voorzien van ENERGIE.

  Secrets of vibration, frequency, Saturn, mind control, the matrix & the moon.. https://www.youtube.com/watch?v=hn5IVstjEpM..

 10. De creaties van de ZWARTE PRIESTERS VAN SATURN hier in onze 3-D-5 zintuigen-MATRIX-REALITEIT, wat betreft de natuurlijk-persoon/stroman/demon/digitale entiteit, is om ons mensen tot dode-entiteiten te reduceren en als energetische vampieren ons leegzuigen en hun wereld orde vorm geven en in stand houden. En als zodanig worden wij ingeschreven in hun dodenboek/BURGER-SLAVEN-REGISTER van de dienaren van de SLANG (CULT OF BABYLON AND THE BLACK SON). Wat de CABAL hier met ons op aarde doet, hebben de ARCHONTEN met onze zielen gedaan, de CABAL voert dan ook precies uit wat de ARCHONTEN/RECHTERS=GODEN VAN DE ZWARTE KUBUS, vraagt.

 11. Message to Pope Francis to end World Slavery.. https://www.youtube.com/watch?v=DBTBpk3yru4..

 12. https://www.youtube.com/watch?v=wyESC6pRf2I.. bekijk het filmpje maar even goed, en doe research jwjes. Het heeft me trouwens niet verbaasd dat je mijn vragen die ik je een aantal weken geleden gesteld had, niet hebt willen beantwoorden.

  Want ik weet 100% zeker, dat je ze ook niet kunt geven, en dat je ze ook niet hebt kunnen vinden in jullie voorgekauwde (IN DIENST VAN DE CABAL) lectuur en bibliotheek van jullie organisatie die de ORDE van de priesters van SATURN dient.

 13. DE WARE EN VOLMAAKTE MENS, is etherisch van aard, is een LICHTMENS (hemelingen) (ANDROGYN), een lichtdruppel uit de EERSTE MENS (ANDROGYN, VADER, MOEDER, ZOON) uit wie de ZODIAK ontstaan zijn, de 12 LICHTSTERREN, die etherisch van aard zijn, feitelijk onzichtbaar voor het HEELAL van de DEMIURG/ARCHONTEN, voor SATURN, de VADER, de HOOFDARCHONT. Het energetisch/kosmisch-veld van zuiver en oneindig-licht is van een tijdloze tijd binnen een ruimteloze ruimte.

  Het lichaam waarin we gevangen zitten binnen de MATRIXREALITEIT van DE ARCHONTEN, is opgebouwd vanuit het astrale gebied, dat hun domein is, van waaruit zij ook kunnen simuleren en manipuleren. Zij hebben IN HET LICHTWATER HET ETHERISCH LICHTLICHAAM AANSCHOUWD VAN DE VOLMAAKTE MENS, en zijn dat gaan NABOOTSEN, MODELLEREN MET HUN MATERIE, ZWAAR VIBREREND, VIA HUN INFORMATIE-ASTRALE VELD. DAT FYSIEKE LICHAAM, een projectie vanuit hun holografische VELD&KOSMOS.

  Dat lichaam waarin we zitten, is niet van ons, de energie is afkomstig van SATURN/MOON-MATRIX, en keert daar weer naar terug, een RECYCLE/REINCARNATIE-SYSTEM en de afdruk van onze ziele-kracht, die zij bezitten, is ook niet van ons, en wij zijn dat ook niet, ofschoon de informatie van onze ziele-lichtkracht in hun bezit is.

  https://www.youtube.com/watch?v=vJXAuzXkKXc..

  Het is ook goed om ons los te koppelen, van de KALENDER VAN DE PRIESTERS VAN BABYLON, NOCH AAN DE MAAN EN/OF ZONNEKALENDER, DAGEN&MAANDEN dienen we ons langer aan te conformeren, het is een grote stap, best een zware stap, zelfs met de verkregen naam van onze ouders, is in werkelijk VAN HUN AFKOMSTIG, van de DEMONS VAN SATURN.

  De vraag is, hoe zijn wij hier terecht gekomen? En hoe kunnen we aan ze ontsnappen, door hun heerschappij te overwinnen?

 14. ONZE LEVENDE MOEDER zal ons verwelkomen in de negende sfeer&DIMENSIE in dien wij gehoor geven aan onze LICHTZIEL en we zullen haar vergissing rechtzetten, en de CHAOS-wereld-ORDE en de SCHEPPING EN HOLOGRAFISCHE(astrale&electric) projectie van DE WACHTERS ineen doen storten. De REIS terug is de EVOLUTIE voor DE ZIEL, de LICHTKRACHT om DE ETHERISCHE LICHTMENS TE WORDEN, WAARVAN DE POTENTIE/de kiem in ons latent aanwezig is, en wacht om ONTVOUWT en BEGREPEN TE WORDEN DOOR aanwakkering/activatie van het BEWUSTZIJN. KAIN (het grofstoffelijk lichaam) staat voor de bloedvergieter in dienst van de MOON/SATURN-MATRIX en ABEL (de psyche/ASTRALE-MOON-SATURN-ZIEL van de ARCHONTEN met de geüploade informatie van alle karma –>met betrekking tot de door hen geprogrammeerde goed&kwaad dualiteit-werkelijkheid die de genetisch gemanipuleerde&gemodelleerde MENSEN in hun WIEL van REINCARNATIE vasthoudt<– en ABEL BETEKENT IJDEL) staat voor de ijdele rechtvaardige in dienst van de MOON/SATURN-MATRIX, een type die de DEMIURG gunstig wil stemmen met zijn OFFERS om het hier op aarde goed te hebben. SETH staat voor de nakomelingen van de LEVENDE MOEDER, de hemelingen, zij die zullen ONTWAKEN en de dood zullen opstaan, in hen zal het ZIELE-LICHT-LEVEN tot aanzijn komen en zich verlossen van de NAMAAKGEEST&valse geest van dualiteit (waarvan het goed, niet werkelik goed is en waarvan het DNA met die van hun is gemengd) en van het graf van het LICHAAM van DEMONS/KRACHTEN&MACHTEN van SATURN, zij zullen BOVEN HUN 2-STRENGEN-DNA uitstijgen van de ARCHONTEN&WACHTERS (ongeacht van welke PLANEET hun goden zijn in verband met de DIERENRIEM van DE KONING VAN DE ONDERWERELD.

  Demonic Spirits and Angels of The New Age Deception.. https://www.youtube.com/watch?v=UjAlp1AFKv8..

  Illuminati Are Commanded By Devils – Imminent "ET" Disclosure & World Government.. https://www.youtube.com/watch?v=daQmqRSpqk8..

 15. ONZE LEVENDE MOEDER zal ons verwelkomen in de negende sfeer&DIMENSIE in dien wij gehoor geven aan onze LICHTZIEL en we zullen haar vergissing rechtzetten, en de CHAOS-wereld-ORDE en de SCHEPPING EN HOLOGRAFISCHE(astrale&electric) projectie van DE WACHTERS ineen doen storten. De REIS terug is de EVOLUTIE voor DE ZIEL, de LICHTKRACHT om DE ETHERISCHE LICHTMENS TE WORDEN, WAARVAN DE POTENTIE/de kiem in ons latent aanwezig is, en wacht om ONTVOUWT en BEGREPEN TE WORDEN DOOR aanwakkering/activatie van het BEWUSTZIJN. KAIN (het grofstoffelijk lichaam) staat voor de bloedvergieter in dienst van de MOON/SATURN-MATRIX en ABEL (de psyche/ASTRALE-MOON-SATURN-ZIEL van de ARCHONTEN met de geüploade informatie van alle karma –>met betrekking tot de door hen geprogrammeerde goed&kwaad dualiteit-werkelijkheid die de genetisch gemanipuleerde&gemodelleerde MENSEN in hun WIEL van REINCARNATIE vasthoudt<– en ABEL BETEKENT IJDEL) staat voor de ijdele rechtvaardige in dienst van de MOON/SATURN-MATRIX, een type die de DEMIURG gunstig wil stemmen met zijn OFFERS om het hier op aarde goed te hebben. SETH staat voor de nakomelingen van de LEVENDE MOEDER, de hemelingen, zij die zullen ONTWAKEN en de dood zullen opstaan, in hen zal het ZIELE-LICHT-LEVEN tot aanzijn komen en zich verlossen van de NAMAAKGEEST&valse geest van dualiteit (waarvan het goed, niet werkelik goed is en waarvan het DNA met die van hun is gemengd) en van het graf van het LICHAAM van DEMONS/KRACHTEN&MACHTEN van SATURN, zij zullen BOVEN HUN 2-STRENGEN-DNA uitstijgen van de ARCHONTEN&WACHTERS (ongeacht van welke PLANEET hun goden zijn in verband met de DIERENRIEM van DE KONING VAN DE ONDERWERELD.

  Demonic Spirits and Angels of The New Age Deception.. https://www.youtube.com/watch?v=UjAlp1AFKv8..

  Illuminati Are Commanded By Devils – Imminent "ET" Disclosure & World Government.. https://www.youtube.com/watch?v=daQmqRSpqk8..

 16. Ook in Friesland is de Satrunus cult de baas. Het voormalig Friesmuseum gebouw (inmiddels vervangen door een nieuw zwart vierkant kubus gebouw op het Zaailandplein in het centrum):

  http://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2015/02/Leeuwarden_Fries_Museum.jpg

  • [email protected]#$king-zar. With a pyramid and goat and everything… Erover lezen is een ding. EEN [email protected]#$CKING KUBUS MET EEN GEIT EROP EN EEN PIRAMIDE VORMIG RAAM!?!?!11!!? IN FRIESLAN? What the actual [email protected]#$k is er toch mis met die mensen? Stelletje clowns met hun kubusjes en piramidetjes. Goed ahum. Dat deze mensen knettergek zijn wist ik al, maar dit maakt het nog overduidelijker. Gevalletje jezelf te serieus nemen lijkt me. Ik zie dat hele saturnus gedoe, ondanks de duidelijke impliciaties, als een slechte grap. Niks meer niks minder. Wat heeft een geit trouwens ooit gekoppeld aan Satan/saturnus? Hebben ze gewoon ooit gedacht dat is een leuk beestje die nemen we!

   • “Pan was a composite creature, the upper part–with the exception of his horns–being human, and the lower part in the form of a goat. (…)The pipes of Pan signify the natural harmony of the spheres, and the god himself is a symbol of Saturn because this planet is enthroned in Capricorn, whose emblem is a goat” -Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages.

    So Pan was depicted with horns due to the fact it represented Saturn, the ruler of the house of Capricorn which symbol is a goat.

    Capricorn – symbol of the Goat rising from the body of a fish.

    Pan was the controlling spirit of the lower worlds. He was portrayed roaming through the forests, penis erect, drunk and lascivious, frolicking with nymphs and piping his way through the wild. We might say he ruled the lower nature of man, its animal side, not unlike Satan.

    Despite acknowledging its association with Evil, secret societies find the veneration of Saturn necessary to obtain illumination. It is the necessary counterpart of the principle of Good. Masonic authors clearly.

   • @ZeroTheHero

    Ik zou het toch maar iets serieuzer nemen. Zoals gezegd (en ook hier weer blijkt) barst de wereld van de Saturnus symboliek. Omdat ik er veel over schrijf komt het nu een beetje in de schijnwerpers te staan. Anders had nauwelijks iemand er aandacht aan besteed. Ik ben zelf regelmatig langs dit pand gelopen, zodner het maar te zien.

    De Baphomet is een heel belangrijk symbool voor de Satrunus cult. Het staat onder meer symbool voor de hermafrodite status waartoe ze de mensheid nu aan het transformeren zijn. andaar de opkomst van de transgenderpropaganda, met als voorstadium de homopropaganda.

    Lees mijn artikelen hierover maar eens:
    http://www.martinvrijland.nl/2014/05/11/conchita-wurst-rise-like-a-phoenix-eurovisie-songfestival/
    http://www.martinvrijland.nl/2014/05/14/conchita-wurst-rise-like-a-phoenix-deel-2-en-de-organisatie-frontier/

    Het wegwuiven als een grap lijkt dus vooral een cognitieve reactie bij jezelf. Het is serious shit.

   • Thanks freeman voor de toelichting! En je hebt absoluut gelijk martin. Je hebt me er akelig bewust van gemaakt!

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close