De interactie tussen de mens en haar oorsprong

Filed in NIEUWE INZICHTEN by on 12 juni 2015 19 Comments

sourcecodeHoewel mensen op basis van mijn uitleg over de kwantumfysica en het ‘Double Slit Experiment’ (zie hier) tot de conclusie zouden kunnen komen dat ik een deterministische levensvisie heb, waarbij alles slechts een projectie is en dat de mens slechts in staat is om die ontvangen “realiteit” als een soort hologram te projecteren, is dat een conclusie die niet correct is. De theoretici achter de documentaire reeks ‘The Holographic Universe‘ geven aan dat zelfs onze hersenen een holografische projectie zijn en dat wij slechts als ontvanger in een ‘Informatieveld’ zweven waarbinnen de holografische projectie als het ware door een ‘Onbeperkte Ik’ aangestuurd wordt. De mens hier op aarde of in de waargenomen projectie is dan als het ware gereduceerd tot ‘het poppetje in het spel‘ dat vanuit een hogere realiteit binnen het ‘Informatieveld’ aangestuurd wordt. Dat er een informatieveld bestaat waaruit de realiteit geprojecteerd wordt als een soort holografische projectie is een conclusie die eigenlijk nauwelijks te vermijden valt, als je uitgaat van de kwantumfysica en de ontdekkingen van ‘The Double Slit Theory’. Materie zou dan pas een vaste vorm aannemen op het moment dat er naar gekeken wordt. Echter zijn er ook al wetenschappers die onderbouwen dat er een soort dragende golfbeweging zou kunnen bestaan die van invloed is op het wel of niet optreden van het interferentiepatroon (zie hier). Die theorie wordt als ‘zeer waarschijnlijk’ geacht, maar is nog niet uitgekristalliseerd. Als er dan een informatieveld zou bestaan waaruit onze “realiteit” geprojecteerd wordt en ons bestaan eigenlijk niets meer is dan een ontvanger in dat informatieveld, wie kan dan met stelligheid zeggen dat dit alleen een ontvanger is en niet tegelijk een zender? Kortom: waarom zou er geen interactie met dat informatieveld mogelijk zijn?

Kijken we naar het menselijk DNA, dan kunnen we na grondige analyse eigenlijk concluderen dat de menselijk genetische kaart als een soort informatiepakketje of een informatiedatabase opgeslagen is in ons DNA. Ray Kurzweil (filosoof, transhumanist en technische topman bij Google) zegt dan ook dat natuurwetenschap steeds meer informatica wordt. De nanotechnologie zorgt er dan ook voor dat mensen als Ray Kurzweil beweren dat we binnen afzienbare tijd de mens na kunnen bouwen. Als immers het menselijk DNA met nanotechnologie is na te bouwen, dan is zo in feite ook het gehele menselijke lichaam te reproduceren. Hoogstwaarschijnlijk is dat ook het doel van het Google X project. Gaan we even terug naar de deterministische levensvisie gebaseerd op de kwantumfysica, dan zou het op zich wel al een raar fenomeen zijn dat het hologram – de menselijke beleving binnen deze realiteit – in staat zou kunnen zijn om via nanotechnologie een nieuw hologram te bouwen. Ray Kurzweil beweert immers dat de mens in 2045 onsterfelijk is en dat we dan onze eigen avatars hebben. Welnu als we dan slechts en alleen een holografische projectie zouden zijn, hoe kan het dan dat ‘het poppetje in het spel’ zijn eigen nieuwe ‘poppetje in het spel’ bouwt? Ergens klopt er dus iets niet in dat zuiver deterministisch denken.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er inderdaad een informatiestroom bestaat waar vanuit wij grote delen van onze realiteit geprojecteerd krijgen of ontvangen. Echter bezitten wij niet slechts en alleen de ontvangstfunctie. Nee, er is sprake van interactie. Althans er kan sprake zijn van interactie met onze ‘Onbeperkte Ik’ dat ik eerder ons ‘Origineel’ noemde. Daarin is het niet uitgesloten dat de tastbare realiteit zich pas vormt als we het waarnemen, maar we zijn niet alleen waarnemers. We zijn als het ware verbonden met het ‘Origineel’, maar het is niet alleen een download van informatie, er is wisselwerking. Ontvanger, maar ook zender. Daarnaast lijkt mij het bestaan van de vaste vorm die in stand gehouden wordt door een soort ‘grondgolf’ een reële optie. Een informatiestroom die deze realiteit solide houdt ook als we “niet waarnemen”. Anders zou het hologram immers zelf een nieuw hologram kunnen maken binnen de holografisch projectie wanneer Ray Kurzweil zijn avatar af heeft. Ik hoop dat u mij nog volgt.

Het bestaan van een ‘informatieveld’ of een soort broncode-veld zou je ook kunnen vergelijken met het internet. Als u uw computer of smartphone aanzet komt het beeld uit het informatieveld. U heeft echter wel interactie met dat informatieveld via het toetsenbord of andere sensoren die aan het apparaat hangen. Onze biocomputer genaamd ‘lichaam’ heeft ook interactie met een dergelijk informatieveld. Ik ben van mening dat er een origineel informatieveld bestaat dat de originele bron van alle realiteit is. Het veld waarin alle code als het ware aanwezig is of geschreven wordt en waarin ons ‘Origineel’ zich bevindt als een soort zender/ontvanger en tevens schepper. We zijn dus mede-scheppers of mede-schrijvers van de broncode. Iedereen die enigszins thuis is in de werking van een computer weet dat er verschillende softwarelagen nodig zijn om het beeld wat u waarneemt op uw scherm te krijgen. Op een Windows computer zit onder de Windows laag immers nog een Dos laag en daaronder bevindt zich weer de broncode die op basis van eentjes en nulletjes de processor aansturen. Welnu het is in mijn optiek dan ook zo dat het ‘Origineel’ van de mens zich in de scheppende laag bevindt en dat de zender ontvanger van de biocomputer genaamd ‘lichaam’ gefirewalled is door een partij die op een andere programmalaag wat aanpassingen heeft gedaan. De informatiestroom is als het ware gehackt. Laten we zeggen dat ergens in een ‘hogere dimensie’ – of eigenlijk moet je het een lagere dimensie noemen, omdat het verder van de bron afstaat – op het programmaniveau dat als het ware op Windows-niveau onze waarneming beïnvloedt, onze waarneming gehackt is. We hebben als het ware een firewallfunctie of anders gezegd: het contact met ons ‘Origineel’ die de volledige broncode aan ons door wil geven, is gehackt. We kunnen wél interactie met die broncode afkomstig van ons ‘Origineel’ hebben, als we die firewall of die hack zouden kunnen doorbreken.

Ik heb dit vaak de Saturnus-maan-matrix of ook wel de Satan-matrix genoemd (zie hier). Nu zullen mensen met een geloofsovertuiging wellicht zeggen: “Ja, en daarom heb je nu Jezus of Allah nodig zodat je in de hemel komt.” Nou goed, dan heeft die lezer niet de moeite genomen om echt serieus denkwerk te verrichten op basis van wat ik geschreven heb. Wat wel een conclusie is die we zouden kunnen trekken op basis van de door mij gestelde ‘hogere laag’ of diepere laag van programmering, zijnde het informatieveld of liever gezegd het veld waarin de broncode geschreven wordt, is dat wij (ons ‘Origineel’) in staat moeten zijn om de gehackte Windows-laag te herschrijven. Die Windows laag functioneert immers uiteindelijk afhankelijk van de broncode. Kortom als we op ‘Dos niveau’ aanpassingen doen of op bit- en byteniveau er voor zorgen dat die firewall niet meer functioneert, dan hebben de bouwers van die hack een probleem. Dan verdwijnt de machtsbasis die gebaseerd is op die hack of firewall op Windows-niveau. Kortom de machtsbasis die ons binnen dit driedimensionaal-vijfzintuiglijk bewustzijn beperkt, wordt dan volledig onderuitgehaald. In beeldspraak: Stelt u zich voor dat Ray Kurzweil met Google een Avatar wereld heeft gebouwd en die Avatars alleen afgestemd laat zijn op de softwarecode die zij willen. Ze hebben als het ware een firewall in de Avatar ingebouwd. Als er nu iemand komt die die firewallfunctie weet te doorbreken of te herprogrammeren (hacken zo u wilt), dan kan die Avatar ook andere informatie uit dat wireless internet ontvangen. Daarmee vervalt de machtsbasis van Google over die Avatars.

Ik denk dat de mensheid vanuit de laag van de ‘broncode’ bezig is de realiteit te herprogrammeren. Anders gezegd: ik denk dat ons ‘Origineel’ bezig is de Saturnus-maan-matrix te doorbreken. Hoe doen we dit? Ons ‘Origineel’ accepteert het niet langer dat wij gefirewalled zijn, waardoor we slechts binnenkrijgen wat de bouwers van die Windows-firewall willen dat wij binnenkrijgen. We zijn als het ware bezig de firewall vanuit de broncode te herschrijven. Of liever gezegd: we zijn nieuwe broncode aan het schrijven waarop die Windows-firewall code niet meer functioneert. Wat ik zeg impliceert wel dat de bouwers van de matrix niet in staat zijn om op broncode niveau te programmeren. En dat is precies de essentie. De mens is van origine scheppend en staat dus wel in contact met de bron. De Archontische hybride bewakers van deze derde dimensie staan slechts in contact met hun bouwers, die slechts 1 programmeerlaag hoger zitten. Uitgaande van meerdere code lagen zitten de Archonten – de bouwers van de matrix – als het ware op Dos niveau. De mens staat echter in contact met de broncode. Daarom hebben zij ons nodig, omdat zij onze broncode-programmeerkwaliteiten hopen te kunnen aanwenden in hun eigen voordeel. Zo hopen ze voldoende zielen te kunnen winnen die hun toegang geven tot de broncode, zodat zij onze firewallfunctie op de Windows laag – in onze driedimensionale waarneming – kunnen verstevigen. Zij willen hun machtsbasis vasthouden, omdat ze in de illusie leven dat deze van waarde is. De mens weet echter dat zij thuis hoort bij de bron, bij haar ‘Origineel’. Dat beseffen is de grootste ontwaking voor de mens. Weet uw ‘Origineel’. U bent scheppend en staat in contact met de broncode.

Bron linkvermeldingen: Wired.com 

62 Shares

Tags: , , ,

About the Author ()

Comments (19)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Torah-Freeman schreef:

  De mens -niet die van de uiterlijke schillen, de nefesh, of die gefirewalled is, de lagere 4-tal, of het modellichaam van waaruit grofstoffelijk-lichaam geweven is, waarvan het leven in het bloed zit, het dier- is een spirit en zelfbewustzijn, de altijd in beweging-zijnde om tot zijn potentieel te groeien en om wat latent aanwezig is, dankzij de hogere werelden ontvangen, tot openbaring kan komen. Wij, het de spirit en zelfbewustzijn, afkomstig van de Ruach en Nesjamah (Origineel) zijn inderdaad medewerkers/scheppers, mits wij niet onszelf tot slaaf maken van het lagere 4-tal, dan zijn we onszelf tot firewall, de bedoeling is om het lagere 4-tal te verheffen en te gebruiken om het huwelijk te laten plaatsvinden (in het midden is er die ontmoeting, kan pijnlijk zijn als men er niet klaar voor is, dan wordt men erop attent gemaakt dat men nog veel te corrigeren heeft) en de mens als geheel, binnenkant en buitenkant tot een zelfbewust-niet-illusionaire licht-engel op te laten staan, waarbij sprake is van verschijnen en verdwijnen, materialiseren en dematerialiseren, kortom, men beklimt de ladder van beneden naar boven, en daalt af van boven naar beneden, de firewall op elk niveau is doorbroken en men is in staat om te reizen.

 2. Torah-Freeman schreef:

  De weg naar Boven is de weg naar Binnen en is ook de weg terug, wie opstaat is het waard door verdiensten (ontwaakt) om het recht te verkrijgen te eten van de Boom des Levens, men verkrijgt dan de toegang om die Boom te worden wat men in potentie is. De geesten die zichzelf tot firewall zijn, laten zich verslinden en verteren door het animale 4-tal, waarbij de begeerte gehoorzaamt wordt. Dan valt die spirit en zal voor 100% zeker opgaan in het materialisme, of een spirituele/intellectuele-faker zijn, die zichzelf en hun naaste schade berokkent en in het ergste geval verworden zal tot een demon/vernietigers/de destructieven om enkel te willen overleven. Wie een afbeelding/ecomomische/juridische-entiteit leven geeft en zich daarmee vereenzelvigd, geeft de dood leven, wie de dood leven geeft is zichzelf tot firewall en geeft de slinkse occulte krachten/machten/Architecten de mogelijkheid hun gewenste Orde te laten bouwen door hun (onwetende) slaven.

 3. boterbloem schreef:

  Tja, het is nogal wat informatie wat onze breinen dagelijks moeten verwerken .
  Het is een hele kunst om alles te kunnen filteren , en dus echt niet alles in je harde schijf op te slaan .
  Op tijden loslaten , dus deleten via b.v meditatie .
  ( we zitten met ons allen in een te lage trilling in de ether)
  Hier 528 HZ DNA repair

  https://www.youtube.com/watch?v=b-6B2zyoFsI

  En Lieve Martin , ik weet we worden allemaal zwaar beproeft , geen eentje uitgezonderd lijkt het wel.
  Wij van de Goddelijke Bron behoeven ons echter alleen aan de 12 Universele wetten te houden.
  De politieke wetten vallen daar bij in het niets.

  http://vitalifeiten.nl/de-12-universele-wetten/

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   ik heb het filmpje ‘het wakkere weekend’ van vitalifeiten bekeken.
   All we need is love.
   Of is het: All we need is brood?
   Al die wakkere mensen zitten brood te eten.
   Brood is slavenvoedsel.
   En bovendien heel slecht voor je gezondheid.Nog slechter dan roken, wat een deel van deze wakkere mensen blijkbaar overigens ook doen.
   En waarschijnlijk ook nog eens met polonium besproeide tabak.
   Wat een onzin dat wakkere weekend.
   Wat is er wakker aan?
   Eten ,eten en nog meer eten.’O het was zo gezellig met al die wakkere mensen ,en ook veel gelachen’.

 4. boterbloem schreef:

  Ons gedachten systeem dat alles zo complex maakt rond om ons heen.

  Laten we proberen elkaar gelukkig te maken op een positieve manier .

  https://www.youtube.com/watch?v=4ILx3CvEsGw

  Martin , Ik houd van jou persoonlijkheid ( Ik zie mijzelf in jou )

 5. boterbloem schreef:

  Love Signal ; Music 528 HZ Frequentie / DNA repair

  https://www.youtube.com/watch?v=v2CvZ6MzMX0

  Trillingen van het Hart / gevoel stimuleren .
  En wat kunnen we met ons allen voor elkaar betekenen.

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   boterbloem,dit new age order filmpje komt van Bea,de partner van vitaliti.(zie einde van het filmpje)
   Deze controlled opposition figuren hebben-in opdracht van de luciferaanse diensten-mensen bang gemaakt om hun soevereiniteit officieel op te eisen.
   Bewustzijn is ook bewust zijn van Lucifer.Laat je toch niet foppen met deze B.S.

   • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

    Dus, boterbloem, je zou je filter moeten verschonen. Het zit volledig verstopt met new age particles.Vitaliti behoort tot de club van globalisten.Hetzelfde clubje als Karel van de familie Bagger,Chris den Daas(maakte met een aantal anderen de SOPN kapot)Toos van de familie Nijenhuis(ITCCS) ,Maud Oortwijn etc.etc.Is allemaal allang ontmaskerd als controlled opposition.
    Dus connecting the dots is alles wat je hoeft te doen om de new age movement te doorzien.
    Daarvoor heb je enkel logisch denkvermogen nodig.Dus je linkerhersenhelft.
    Dat is bij velen nu volledig uitgeschakeld.

 6. boterbloem schreef:

  Lezing Universeel bewustzijn , mooi uitgelegd door Marco van Delft ;

  https://www.youtube.com/watch?v=RbDxnmUchB4

  Hoe maak je weer contact met je lichaam ;

  https://www.youtube.com/watch?v=AWWp7wfqeHU

  Vergissing van de mensheid ;

  https://www.youtube.com/watch?v=L05PKbi5q4I

  IK – Persoon is een illusie ;

  https://www.youtube.com/watch?v=VzRNsSg4DsE

  Wat is het NU, aanwezigheid ,tegenwoordigheid , het heden :

 7. boterbloem schreef:

  En deze er ook nog even achteraan in het NU ;

  https://www.youtube.com/watch?v=NhsctMROWzQ

  Puur bewustzijn lekt niet ;

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   Doodvermoeiend dit.
   Het meest boos ben ik op de new age beweging.
   De werkelijkheid wordt volledig ontkent.
   Er wordt een onbalans gecreerd tussen linker en rechterhersenhelft.
   Dus geloven ipv realistisch nadenken wordt gepromoot.
   Levensgevaarlijke ontwikkelingen.

 8. Vanchrissum schreef:

  Weet je Martin
  Er zijn verschillende soorten computer systemen.
  die dus een eigen taal hebben, die passen niet bij elkaar en communiceren dus niet met elkaar.
  Je zal dus zoals jij het zegt wel moeten weten wat voor systeem je gebruikt.
  Als ieder mens zijn eigen systeem gebruikt dan moet je dus voor alle mensen een ander soort systeem maken om met elkaar te communiceren. en dat lijkt mij haast onmogelijk want niemand geeft zijn eigen systeem vrij.

 9. boterbloem schreef:

  Even een respons op je schrijven (PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling.)

  Maak je over mij persoonlijk geen zorgen .
  Ikzelf behoor zeker niet tot de New Age Beweging.
  Ben een Nuchtere Brabantse , en eet nu ruim 3 jaren geen Brood / Gluten.
  Dus alleen voedsel wat moeder aarde ons te bieden heeft .
  Ik ben geen zweverig type mens / wil ik ook niet zijn.
  Mijn Linker en Rechterhelft zijn naar tevredenheid perfect in balans gelukkig.
  Zeker blijven we realistisch .
  Ik ken Bea van Kessel niet persoonlijk , dus ook haar Vitalifeiten aanhang niet.
  Mijn intentie is Vrede in jezelf hebben , en met respect naar elkaar toe in harmonie kunnen leven ,
  zonder vooroordelen voor je naasten , en al wat leeft .

  Vraagje ; Denk jij dan dat Marco van Delft / van posts hierboven ook tot de New Age hoort ?
  Ik heb begrepen dat hij een Shiatsu massage praktijk heeft .

  Geloven in je natuurlijke ZELF ZIJN , in een groot goed.

  https://www.youtube.com/watch?v=–6BIKXbq-M

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   Ik denk dat er veel mensen veel geld verdienen over de ruggen van zieke mensen.
   Stel iemand mankeert iets.Zeg bijvoorbeeld,krampje hier krampje daar,pijntje zus en pijntje zo.
   Ipv de oorzaak aanpakken,dus brood en suiker en E621 en andere troep uit je voedselpatroon weren, gaan ze je masseren,vaak zonder je te vertellen hoe je de pijnen kunt voorkomen, want dan kom je niet meer terug en dan kunnen ze de huur van hun villaatje niet meer betalen.
   En dan nog een tip voor mensen met een bipolaire stoornis.Verdiep u eens in lithium orotaat.
   Mensen met deze ‘stoornis’ hebben waarschijnlijk gewoon een mineralen tekort.
   Lithium carbonaat wordt gegeven in overdosissen. terwijl orotaat in normale dosis kan worden genomen en dus minder ongezond is. Dat is maar een voorbeeldje.

 10. sandercinemon schreef:

  Vraag me af waarom Neo in de Matrix in een wereld opereerde zoals hier beschreven maar wel steeds wakker werd als echt mens in een harde fysieke wereld. Mijn conclusie is nu dat het allemaal een truc is om degenen die willen nadenken af te leiden, net als hinduisme/ mediteren/ wat er in de Vedas staat.

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   sandercinemon, dat is ook mijn conclusie.
   Om tot die conlusie te komen zijn 6 jaar verstreken.
   Ik ben er dus ook helemaal klaar mee.
   Dit is overigens mijn laatste reactie in complottersland.
   Want het is me te frustrerend allemaal.

 11. boterbloem schreef:

  Nou..die Marco van Delft lijkt mij een nuttig dankbaar beroep uit te oefenen , en hij zal daar een mooi centje mee verdienen maar het is hem gegund ;

  https://www.youtube.com/watch?v=-Y7aeI1TKB8

  Tja, en wat mensen allemaal in hun mond stoppen zoals inderdaad Suiker , E 621 enz..
  Daar bemoeien ze zich vaak niet mee , ( dat doen je Buren , Tandartsen enz..ook niet )

  Mediteren \ Yoga op zijn tijd is best gezond voor de ademhaling en een mooie optimale Bloeddruk.
  Dus Stress reducerend.
  Wat minder bevorderlijk is voor ons allen , en wat leeft is ;
  ( of is dit fictie ??)

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten