Wat is er mis met het idee van een centrale wereldregering?

Filed in NIEUWE INZICHTEN by on 16 maart 2016 16 Comments

bewustzijnDe vraag die ik vaak krijg is: “Wat is er mis met een centrale wereldregering?” Soms wordt daar nog iets aan toegevoegd als: “Er zijn toch ook veel simpele mensen die nu eenmaal leiding nodig hebben en het is toch handig als je wereldwijd dezelfde regels hebt?” In principe plausibele vragen, zou je zeggen. Dat er veel mensen zijn die niet verder kijken dan hun neus lang is en wellicht als schaap te betitelen zijn is voor de gemiddelde onderzoekende lezer die sites als deze bezoekt misschien wel duidelijk. Er zullen echter ongetwijfeld ook mensen zijn die zeer intelligent zijn en een uitermate goede opleiding hebben, die mensen met een afwijkende mening het liefst betitelen als ‘complotdenkers’. Onder verschillende categorieën mensen van verschillende intelligentie en allure zullen er waarschijnlijk velen zijn die alleen maar voordeel zien in centralisering van macht, voldoende regels, orde en structuur. Tenslotte heb je met een groeiende wereldbevolking nu eenmaal een goed werkend systeem van regels en afspraken nodig. En nu de wereldbevolking alsmaar verder groeit en ook het milieu wereldwijd bedreigd wordt (zo zal de algemene consensus zijn) en er in vele landen oorlogsdreiging of oorlog is, is het idee van een wereldregering misschien zo gek nog niet.

En weet je wat? Ik kan deze gedachte heel goed begrijpen! Wat is er ook mis met het idee? Zou het bovendien in het omgekeerde geval niet een utopie zijn te stellen dat decentralisering van macht verbetering op zou kunnen leveren? Welnu, als we uitgaan van de huidige mentale een geestelijke ontwikkeling van de mensheid en de maatschappij, zou dat inderdaad een behoorlijke utopie zijn. Stel je eens voor zeg dat we bepaalde regels af zouden gaan schaffen of dat een dorp of stad weer zijn eigen groente en fruit zou moeten gaan verbouwen. Nee, kom op zeg, centralisering is handig en goed. Het is nu eenmaal handig om allemaal dezelfde wetten te hebben, zodat iedereen weet wat wel en niet kan of mag. En als je dat op Europees niveau of zelfs wereldwijd regelt, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Toch?

De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit inderdaad allemaal vrij plausibel klinkt en er zijn ongetwijfeld honderden redenen te noemen waarom centralisering en globalisering goed zou zijn. Echter zijn er ook meerdere redenen te noemen waarom er iets mis is met het idee. Daarvoor is het niet alleen verstandig om eens te kijken naar de vraag bij wie de macht ligt en wat voor soort mensen dit zijn, maar ook naar de geheimen en symboliek waarin zij zich hullen. En ook daarvan zou je kunnen zeggen: “Ja, maar op zo’n hoog niveau mogen er ook best wat geheimen zijn. Het is nogal wat waar ze verantwoordelijk voor zijn. En als deze mensen zo nu en dan psychopathische trekjes lijken te hebben is dat misschien ook wel een eigenschap die noodzakelijk is op zo’n positie.” Nog steeds ga ik met de redenatie mee en klinkt het allemaal prima.

Gaan we het verhaal echter vanuit een compleet ander perspectief zien, dan kan misschien een beetje duidelijk worden waarom het allemaal minder rooskleurig is dan het lijkt. Voor een beetje begrip van dit artikel raad ik aan de film Lucy eens te bekijken. Hoewel de film uitgaat van het verder benutten van onze hersencapaciteit, geeft het een mooie illustratie van de werkelijke capaciteit van de mens. Echter wordt dit dan nog wel beschouwd binnen de matrix-realiteit (zoals ik die pleeg te noemen). Maar dat laatste gaat een gemiddelde nieuwe lezer van deze site wellicht al te ver. Laten we dan beginnen met eens de vraag te stellen hoe onze maatschappij is opgebouwd en welk deel van onze hersenen domineert in het reilen en zeilen van de maatschappij. In principe kunnen we met een gerust hart stellen dat onze maatschappij voldoet aan de regels en structuur die passen bij onze linkerhersenhelft-denkpatronen. Ook dit zal door velen als een logisch en noodzakelijke ordening worden gezien. Maar wat nu als de mens veel meer is dan structuur, orde en logica? Wat nu als de mens niet alleen veel meer in zijn mars heeft, maar ook geen leiding, aansturing of regels nodig heeft? “Ach, nee joh, hou op met je wilde fantasieën, dan wordt het een zootje op de wereld.” Wat nu als de hele maatschappij gebaseerd is op een destructief piramide model dat steeds verder uitputting van mens, milieu, energie, en noem maar op met zich mee brengt? Is wat wij vooruitgang noemen wel daadwerkelijk vooruitgang?

Op die laatste vraag hoor ik al onmiddellijk een stortvloed aan argumenten opkomen: “Nou, de ontwikkelingen op het gebied van technologie hebben ons computers, auto’s, betere medische zorg en een hogere welvaartstand gegeven en daarnaast wordt de mens gemiddeld veel ouder.” Dus dat is vooruitgang? Heeft het de mensheid dichter bij zijn diepste wezen gebracht of zijn we daarvan juist verder verwijderd? “Ach, hou toch op Vrijland, dat doet er toch allemaal niet toe. Het gaat er toch om dat we erop vooruitgaan, goed en welvarend oud kunnen worden en een lekker leven kunnen leiden!” Maar wat heeft dat je gebracht als je bijna honderd bent en je kan nog nauwelijks een hap door je keel krijgen en weet dat je binnenkort dood gaat? Zijn al die goede herinneringen dan niet slechts herinneringen in de tijd, die je je graf niet mee in kunt nemen? Is bezit dan nog van waarde? Is wat je allemaal gedaan en bereikt hebt dan nog van waarde? Is het niet eens zinvol om over de vraag na te denken ‘wie wij in essentie zijn’ en ‘wat de zin van het leven en alle welvaart of technologische ontwikkeling is’? Wie is de mens en wat is het waard om structuur, luxe, welvaart, technologie, regels, en ‘you name it’ te hebben? Denk eens terug aan het laatste leuke feestje dat je had. Is het niet inmiddels niets meer dan een herinnering? Is niet alles in het leven uiteindelijk slechts een herinnering? Vraag je eens af wie je werkelijk bent en wat je hier doet.

Als jij je gaat beseffen wie je in diepste wezen bent, gaan alle begrippen als ‘maatschappij’, ‘economie’, ‘technologie’ en ‘welvaart’ een andere betekenis krijgen. Dan ga je inzien dat ze opgebouwd zijn volgens een machtsstructuur en een piramidemodel bedoeld om de mensheid machteloos en afhankelijk te houden van een systeem en dat dat systeem juist zo is ontstaan vanwege de drang om de mensheid in afhankelijkheid te drukken. Dat systeem is inmiddels zo groot en alles omvattend geworden dat het inderdaad lijkt alsof het niet anders kan en zelfs goed is dat de macht verder centraliseert, maar dat is zo omdat het systeem zich zo gevestigd heeft en van wieg tot graf opdringt dat het inderdaad lijkt niet anders meer te kunnen. Kijken we naar de werkelijke essentie van wie we zijn, namelijk ‘bezield’ of ‘ziel’, dan ontdek je dat die ‘rat race’ van wieg tot graf je eigenlijk bij je ware essentie vandaan houdt. “Ja, je kan mooi lullen, maar we leven nu eenmaal in de maatschappij en daar moet ik het toch echt mee doen.” Ja, maar sta eens even stil bij hoeveel mensen niet depressief of ongelukkig zijn binnen die maatschappij. Er zijn er ook genoeg die wel gelukkig zijn en met volle teugen genieten, maar in beide gevallen staan de meeste mensen niet in contact met de werkelijke essentie van wie we zijn. Dat besef komt misschien pas als we oud worden en de dood in de ogen kijken, maar voor velen zelfs dan wellicht nog niet. De essentie van wie we werkelijk zijn bewust gaan ervaren is een kunst op zich, maar als je dat gaat zien, zie je ook dat ‘de maatschappij’ zoals die nu draait je bij je essentie vandaan houdt.

Dat jij niet je lichaam, je gedachten en je ervaringen in de maatschappij bent, is een ontdekking die je misschien niet wilt doen. Maar dat is ook de reden dat de maatschappij zo is opgebouwd dat je in je linkerhersenhelft chronologische ervaringsrealiteit leeft. Tijd is net zo’n illusie als je hele maatschappelijke beleving in deze wereld. Je hele lichamelijke ervaring is niets anders dan een beleving van je ziel binnen deze matrix-illusie. Ik noemde het eerder de Saturnus-matrix, omdat er een cult is die laat zien dat ze de planeet Saturnus vereren. Zij zitten aan de top van de piramide waarmee de maatschappelijke structuur is opgebouwd. Zij zijn er bij gebaat dat jij niet beseft wie je in essentie bent en dus houden ze je van wieg tot graf zoet met de maatschappelijke, economische, welvaart en andersoortige beleving. Geef het volk brood en spelen en houdt ze kort met continue dreiging van angst. Alles in de maatschappij is door deze groep ingericht om je bij je werkelijke essentie vandaan te houden. Zelfs religie is bedoeld om je bij je werkelijke capaciteit vandaan te houden en je op basis van angst en ‘vooruitzicht op redding door een hogere macht‘ hoop te geven. In werkelijkheid ben jij in essentie niet je lichaam, maar is je lichaam een bio-avatar die bezield is en ben jij in feite je ziel. Je ziel beleeft een stukje leven binnen deze realiteit of illusie (hoe je het ook noemen wilt). Je werkelijke essentie ligt buiten deze illusie en is verbonden met de goddelijke bron.

Dus op de vraag ‘Wat is er mis met het idee van een centrale wereldregering?‘ is het antwoord eenvoudig. In diepste wezen is alle externe macht (en in feite de gehele maatschappij) bedoeld om jou bij je bewustzijn met betrekking tot je werkelijke essentie vandaan te houden. Deze matrix-realiteit wordt gerund door een cult die er op uit is jouw ziel te oogsten zoals wij varkens houden in een stal voor de slacht. De varkens beseffen zich dit niet, want ze krijgen te vreten en worden vet. Wij beseffen het ons niet, want we hebben brood en spelen en worden oud (en misschien vet). De matrix-illusie is niets anders dan een zielenstal of een zielengevangenis. Lees daarover meer in dit artikel. Door bewust te worden van wie we zijn, kunnen we weer in contact komen met de essentie van ons bestaan, namelijk met onze ziel. We zijn geen machteloze wezens die leiding nodig hebben. Echter door de ‘dumbing down of humanity’ zijn veel mensen dit besef kwijt geraakt. Je bent in feite ook geen mens, je bent oneindig bewustzijn en een ziel in connectie met de goddelijke bron die slechts een mensbeleving ervaart binnen deze zielengevangenis. Ontwaak uit die illusie en kom in connectie met je essentie via de liefde, de kwantumverstrengeling met de goddelijke bron!

 

561 Shares

Tags: , , ,

About the Author ()

Comments (16)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ezra70 schreef:

  Dank Martin voor dit prachtige artikel. Je hebt onder woorden gebracht hoe het werkelijk is.

  Om hiertoe te komen moet je in je leven eerst tot op het bot geraakt worden anders kan je niet tot deze conclusie komen.

  Wat ik zo prettig vind is dat er hier niet gescholden wordt zoals op vele andere alternatieve sites.

  Schelden is zo negatief en houdt je van het positieve af.

  Vertel gewoon je eerlijke verhaal zodat mensen begrijpen dat ze worden voorgelogen en dat gebeurt door de columnisten hier.

  Proficiat!

 2. Treowd schreef:

  Mooi beschreven Martin, blijf de passie volgen waarnaar het hart je wijst daar waar deze woordenstroom ogenschijnlijk zijn oorsprong heeft. Top!

 3. PieterStuurman schreef:

  Om te zien wat er mis is met een centrale wereldregering, is het nodig om 3 basale principes te begrijpen.

  1- Een situatie is alleen niet in orde als deze strijdig is met onze voorkeur. Als het dus een ongewenste situatie is.

  2- Macht van de één, is onvrijheid van de anderen.

  3- Machtscentralisatie is hetzelfde als machtstoename.

  Als vrijheid onze voorkeur heeft – en onvrijheid dus ongewenst is – dan is macht (iedere macht) strijdig met die voorkeur.
  Omdat centralisatie van macht hetzelfde is als toename van macht, betekent machtscentralisatie dus toename van onvrijheid.
  Machtscentralisatie leidt dus tot een situatie die in toenemende mate strijdig is met de voorkeur: vrijheid.

  Alleen als we onvrijheid okay vinden, is machtscentralisatie een goed idee.

 4. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=nwK7VRkbGiU.. politiek-correct en progressieve politiek, is een wapen die de NWO inzet om stapsgewijs Europa te beroven van zijn identiteit.

  Als de universele-principes gewaardeerd worden door de wereldburgerij, zullen verschillende huidskleuren en afkomsten als aangenaam worden bevonden binnen landsgrenzen en verschillende gebruiken en gewoonten als prettig aandoen zonder dat de dreiging bestaat dat de identiteit van de autochtone bevolkingen verloren gaat. Het is goed dat universele-principes binnen landsgrenzen een herkenbare invulling blijven krijgen door de autochtone meerderheid zonder de minderheid in diskrediet te brengen. Als er een gemeenschappelijke basis ligt aan principes, is het de verwachting dat de verschillen in afkomst, taal en invulling geven aan die principes, geen problemen zal moeten opleveren binnen een samenleving.

  Overal zal de minderheid respect gaan opbrengen voor de meerderheid met behoud van identiteit mits de universele-principes gedeeld worden en mede de voertaal geleerd wordt te spreken, anders is het vragen om problemen en is er feitelijk geen sprake van samenleven, maar van gescheiden-leven.

 5. Diewer schreef:

  Ha Martin (en allen),

  Inderdaad weer een heel fijne uitleg van ons bestaan op deze aardkloot… Ik ben aan het lezen “Het meest gevaarlijke bijgeloof” van Larken Rose – kun je op het internet als ebook downloaden. Misschien was het zelfs wel een link op deze website die ik gevolgd ben. Het is een heel erg goed stuk over de zogenaamde regeerders en het gezag en wat dat nu eigenlijk is. Ik kan het aanbevelen!

  Weet je wat ik wel lastig vind? Ik ben me er wel van bewust dat ik niet de persoon ben wiens rol ik hier speel, dat ik ‘meer’ ben dan dat en door mijn levensomstandigheden heb ik zeker ook wel ervaren hoe alle zaken gaan binnen ‘het systeem’.

  Hoe kun je nu aan de ene kant zien hoe ‘fucked up’ (excusez le mot) alles hier is en toch nog positief verder gaan? Ik vind dat soms heel erg moeilijk, omdat je vaak vermalen wordt door het systeem. Ik kan dan wel bedenken dat ik grootser ben dan wat het lijkt in mijn rol hier, maar het helpt mij (nog?) niet voldoende om het leven leefbaar te maken. Hoe doe jij / doen jullie dat?

  Het is geen gebrek aan kennis en inzicht – ik ben al heel wat jaren op dit pad, maar ik vind de combinatie lastig te maken… Door het leven en door wat er hier door zieke geesten aangericht wordt is het moeilijk om er boven uit te stijgen – maar dat is ook de bedoeling van het systeem, dat weet ik. Heeft iemand handvatten hiervoor?

 6. Ion schreef:

  De ideen en denkwijzen van personen achter de NWO zullen niet direkt doorzien worden door de massa die ook enkele voordelen van een NWO inzien. In dit boek van A. Ralph Epperson uit 1989 ( een insider ) verteld hij waar de NWO daadwerkelijk toe zal leiden. U bent gewaarschuwd. Wake up.

  Wikipedia:
  Epperson is a strong believer and educator in the Conspiratorial View of History, which he summarizes saying, “historical events occur by design for reasons that are not generally made known to the people.”[3] This is opposed to the view held by the majority of historians today, which is the Accidental View of History. Epperson describes the Accidental View of History saying, “historical events occur by accident, for no apparent reason. Rulers are powerless to intervene.”[3] and “no one really knows why events happen – – they just do.”[4]

 7. Kingdom schreef:

  We zien steeds meer dat de ‘gespeelde vijandschap’ tussen grootmachtigen plaats zal maken voor bondgenootschap tegen ‘gemeenschappelijke’ gecreeerde vijanden, altijd lucratief en big business (in dit geval tegen voornamelijk Islamitische-revolutionairen en uiteindelijk tegen alle soorten van fundamentalistische-groeperingen. Alles en iedereen die de NWO geen warm hart toedraagt zal het onderspit moet delven). http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Amerikaanse-Europese-Russische-invasie-van-Libi-begonnen..

  Een belangrijke ‘gemeenschappelijke’ vijand voor de sekte van Babylon is de biologisch-autentiek-gezinde-mensheid, en die moet ‘vervangen’ en getransmuteerd/formeerd worden, daar zijn ze volop mee aan de slag. En dan ook nog de hoax-dreiging van de door Vrijmetselaars geinterpreteerde planet-X die ze geleidelijk aan meer en meer in de gedachtenstroom binnen laten sijpelen bij het algemene publiek.

 8. Treowd schreef:

  What is the Self? Secret Knowledge of the Self.

 9. Treowd schreef:

  <The Love Foundation
  Inspiring People To Love Unconditionally
  http://www.thelovefoundation.com/

 10. Treowd schreef:

  New World Order – One World Government Conspiracy (Documentary)

 11. Analyze schreef:

  Heb steeds meer het gevoel dat het exponentiële groei van bewustzijn aan het toenemen is, dit merk ik aan alles. Het is een gevoel een vibratie die ik ontwaar als ik met medemensen praat, zie hoe bepaalde geopolitieke/economische ontwikkelingen lopen en welke waarden mensen laten prevaleren boven het materiële. We wantrouwen elkaar nog op bepaalde punten, maar diep van binnen zijn we in essentie hetzelfde.

  Mensen zijn niet meer zo snel voor de gek te houden, want zeg nou zelf hoe vaak kun je hetzelfde trucje toepassen eer men door gaat krijgen hoe het werkt?

  De koning heeft daadwerkelijk geen kleren.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten