Možemo li kontrolisati ishod ove simulacije?

izvor: vrroom.buzz

Iako sam u veoma mladom dobu već sam shvatio da vera nema nikakve veze sa ljubaznim boga, već je uglavnom bila u strahu, fascinantno mi je kako su milijarde ljudi konfiskovane njihovim sistemom verovanja i dozvoljava njihovom čitavom životom. Sada, ne samo vera u Boga, Allah, Isus, Krišna ili Muhamed je sistem verovanja. Imate i drugog uvjerenja, kao što je vjerovanje u teoriji evolucije, smatrajući da bilo šta nakon život završava, uvjerenje da je svemir je simulacija, vjerovanje u crvotočinama, vjerovanje u vanzemaljce ili uvjerenju da smo reinkarnirati. Zapravo, za svaki sistem verovanja, nema odgovora za najosnovnija pitanja. Pa kako da saznamo šta je istina kada obično izgleda da pravimo našu analizu sa spektaklom našeg sistema verovanja? Da li tajno dobijemo sve što čujemo, čitamo ili vidimo kroz taj filter? Kako možemo to zaobići?

Zapravo, možete reći da se to ne može zaobići, jer čak i ljudi koji godinama studiraju i sa najvećom sigurnošću predstavljaju svoju 'istinu' ne dolaze od najosnovnijih pitanja. Na primjer, u odgovoru na moje serije članaka, redovno me pitaju ko je tada kreirao Lucifer (graditelj Luciferian simulacije, u kojem tvrdim da živimo). Pod pretpostavkom da je ovo božanski lik, čak i bog Biblije ili Kur'ana, ostaje pitanje ko je stvorio taj Bog i da li taj stvarao nema tvorca. Čak i da bi univerzum trebao da izađe iz nigde, možda se pitate kako niets na kraju iets donela je.

Tako da možemo da napravimo nekoliko izbora u našim životima, budući da:

 1. jednostavno ostati sa našim sistemom verovanja jer je siguran i poznat
 2. ako naš sistem verovanja počinje da pokazuje neke praznine, proučava druge sisteme verovanja i vidi da li vidimo nešto u njemu
 3. sprovedimo forenzičko istraživanje u naše najbolje sposobnosti i stignemo na put (i slušajte unutrašnji radar)

Naravno, često je kombinacija ovih 3 opcija za mnoge, jer smo tajno uvek skloni da pretražimo nesvesno za potvrđivanje starog poznatog. To nije bio slučaj za mene lično, jer nisam bio vrlo srećan sa svojim hrišćanskim obrazovanjem u veoma mladom dobu. Uprkos vrsta toplih zajednice svih ovih strogih pravila mi nisu bili u i kada sam pogledao u 10 starosti tokom ljetni kamp ispred 3 u mraku dželati kamp odijelo-odjeven, da se pokaju, znao sam dovoljno: to je istina za bilo koji metar. Do tada vođe tako lijepo kamp izgledalo tako elegantan, sportski i šarmantan, dok sam morao da dam moje srce Gospodinu i to odbio. Tada mi je dozvoljeno da provedem noć na drvenim platformama u restoranu zbog kazne. Sama sam imala najveću zabavu te večeri, jer sam samo upravo zaradio, ali sam bio jedini među nekoliko stotina dečaka koji su odbili da "pretvaraju". Intuitivno imam nešto protiv "Gospodina".

Neki od mojih čitalaca vide ovo kao razlog da me optužuju za traumu u detinjstvu, na osnovu čega sam dobio iskrivljenu sliku o pravom bogu Biblije. Mogu čitaoci priznajem da sam kasnije u mom djetinjstvu i tijekom studija još ozbiljno pokušao moje najbolje da studira dalje dobro Bibliju, ali čak i Willem Ouweneel (ono što je u ime), poznati sveštenik, 7x doktorat Znam puno i nisam bio u stanju da se ubedim. Takođe mogu zamisliti da se može primijeniti psihijatrijski pečat, kao što su: "Aha, ovaj čovek je patio od opozicionog buntovnog poremećaja ponašanja u ranoj fazi!"Sve ide, sve dok to nije zdrav skepticizam vruće. Ako zdraviji skepticizam nije postojao, i dalje bi vjerovali da je zemlja ravna (žao nam je čitalaca između nas).

Bilo je rano u mojoj prirodi da koriste zdrav razum kao radar, a ne priče o kojima se pričalo. Ono što sam primetio u životu jeste da ljudi sa hrišćanskim, islamskim ili bilo kojim drugim religioznim sistemom verovanja veoma ponosni na knjigu (ili zbirku knjiga). A onda imate i dalje tokove koji tvrde da stvari u takvoj knjizi nisu ispravno prevedene ili tumačene ili da su određeni delovi autentični ili ne, ili trebali ili ne trebali biti deo radova na prikupljanju. U međuvremenu, postoji puno povjerenja u pisani i pretpostavlja se da stvarno dolazi od božanskog izvora ("napisano je!"). Sa moje tačke gledišta u kojoj tvrdim (na osnovu metoda 3 sa gornje liste) da živimo u Luciferovoj simulaciji, usuđujem se da kažem da su u pravu iu tom "božanskom izvoru". Svako ko proučava verske knjige ne može pomoći da dođe do zaključka da to nije samo nekoliko knjiga sa basnima. Onda ste bili previše lijeni da biste ozbiljno pogledali. Međutim, ja bih predložio da veliko povjerenje u knjige u većini slučajeva potiče od ranog programiranja, a ne do dubinske studije i da je vjerovanje da je "božanski izvor" autentičan možda u potpunosti zasnovan na viziji tunela.

Svako ko ozbiljno istraživanja ovdje na sajtu i ozbiljno, možda su otkrili da je graditelj svemira mora biti Lucifer i vjerskih spisa također dolaze iz tog izvora. Radi jednostavnosti, pretpostavimo da je to naš novi sistem verovanja, bez potrebe da zaista uđe u to. Dozvolite nam takođe da pretpostavimo da je svemir simulacija i da je ovo deo našeg novog sistema verovanja. Međutim, mi smo i dalje otvoreni za drugi ulaz i tumačenje, ali pitanje je ako ne tajno bio malo iskrivljen, jer smo toliko žele da imaju konačnu definiciju našeg vjerovanja sistema koji crtamo konačan zaključak i našao podršku. Već vam kažem: ne postoji konačan završni zaključak i ne postoji definitivan vodič. To je najveća prevara svakog sistema verovanja. Nikada nije stotinak solidnih. Možda se samo moramo naviknuti na to. Ali da li bi to učinilo demotiviranim ili da se nadamo da smo gotovo tamo? Mislim da bi trebalo da zadržimo nadu da će nam forenzička pretraga na kraju stići na pravi put.

Slijepa vjera je kao jedrenje piletina bez glave na vašem programiranju. Budući da svi prolaze kroz pristojan program, ne mogu poreći čak i najbolje vernike (u bilo kom sistemu verovanja). Forenzičko istraživanje je stoga jedini ispravan način unutar naših kapaciteta. Pored toga, moramo slušati našu intuiciju, pod uslovom da smo otkrili da naša intuicija nije radarski pogon um, već radar koji je usmjeren na dušu. U suprotnom, vaše hormonsko domaćinstvo, vreme, vaša finansijska situacija ili bilo šta, utiče na vašu "intuiciju". Ipak, logika takođe igra važnu ulogu. Za mnoge, ispostavlja se da je logika takođe pitanje "osećanja". Ako se primenjuje 1 + 1 = 2, to je zato što smo programirani na ovaj način. Bez tog programiranja, brojevi ili simboli koji predstavljaju te brojeve ne bi značili ništa. Indijanac iz Amazona ništa ne bi razumeo. Slučajno, ovo programiranje zasnovano je na logici, ali u svakodnevnoj praksi sada smo preplavljeni stvarima koje potkopavaju logiku. Na primer, ako mi neko kaže da mora da radi dobrovoljni rad danas, onda to potkopava logiku: ako je nešto dobrovoljno, moet ti to ne radiš, ali mag radite to dok to radite i vi može otići. Zato uvek ostanite fokusirani na programiranje / habituaciju koja je pod nečim.

Ako želite pronaći poslednju seriju članaka (ispod stavke menija 'um i kontrolu duše'), onda ste neopozivo protiv toga eksperiment sa dvostrukim prorezima pristao. Ovaj eksperiment pokazuje iz perspektive našeg ljudskog percepcije da materija postoji tek čim se primećuje. Napisao sam nekoliko članaka u kojima sam detaljno objasnio kako se to može uporediti sa simulacijom ili igrom. Za neke, možda su to prevedene kao slike, ali morate to shvatiti bukvalno. To nije šala. To je rezultat istog eksperiment sa dvostrukim prorezima. Iako je stolu gdje bi mogao sjesti ili tlo na kojem stojiš, jednostavno izgleda tvrdo i čvrsto, čini se da kada ste pod super mikroskopom bi ležao iznenada ogroman prazan prostor između jezgra i elektrona atoma u sedite. Molim vas, još više, onda je čitav čvrsta materija ispada zapravo da se sastoji od masivne malih čestica kreće (kao što su elektroni postoji jezgra protona i neutrona). A ako zumirate još više, to će biti mnogo manje. Na kraju krajeva, najmanja čestica bi sada bila čestica bosonskog higgsa; takođe nazvana božanska čestica. Ali, ako potom izvedete eksperiment sa dvostrukim prorezom, ispada da svaka čestica, ma koliko mala, ne postoji sve do trenutka nakon posmatranja! Solidna materija se tako materijalizuje kroz percepciju. Dakle, sve što se oseća tako teško i opipljivo dok ga sada doživljavate.

To znači da je vaše telo takođe posmatranje. Pokušao sam da uporedim to sa Playstation igrom, gde se avatar na ekranu pojavljuje na ekranu na osnovu vašeg izbora sa kontrolerom. Softverski kod (programiranje) igre je već fiksiran, tako da se svojim pokretima sa kontrolerom pikseli materijalizuju na ekranu tako da se slika formira. Na taj način, vibracije u toku protoka informacija se materijalizuju da su posmatrači važni za kontrolere ove simulacije (naš univerzum). Taj posmatrač sam definisao kao dušu. To je broj 3 koji se dodaje našem novom sistemu verovanja. Možda uopšte ne želite dušu i mislite da je taj koncept besmislica. Možda verujete da je svest posledica određene količine veza između neurona u vašem mozgu (razlika između ljudi i drugih sisara) što nas čini svesnim. To je vaše pravo. Sistem verovanja opisan ovde je zasnovan na logici koja se može izvesti iz eksperimenta sa dvostrukim prorezima, budući da mora postojati posmatrač pre nego što se materija materijalizuje. Logična posledica je onda zaključak da mora postojati duša. To je forenzički zaključak.

Sada bi mogli reći: "Oh, dobro, taj eksperiment sa dvostrukim prorezima je eksperiment 1-a od toliko eksperimenata u istoriji, pa šta to znači?"Pa, taj eksperiment pretvorio je sve teorije razvijene u prirodnim naukama od strane velikog Alberta Ajnštajna, naopačke. To može biti indikacija da je to važan eksperiment.

Jedna od implikacija tog eksperimenta bila je da stvar postane vidljiva za posmatranje 'superpozicija"jeste. Možete najbolje uporediti to sa Playstation igrom. Pre nego što premestite kontrolera u igru, možete ići u svim pravcima. Kod svih onih strana već je fiksiran u softveru. Zbog toga je vaš izbor koji određuje šta ćete videti na vašoj slici kada se vaš kontroler kreće. Softver zatim izračunava koju sliku treba da se prikaže na ekranu. Taj trenutak neposredno pre tog izbora je "superpozicija". Sve mogućnosti se mogu materijalizovati na ekranu. Testovi u kvantnoj fizici koja pokazuje da čestice mogu materijalizovati u određenom položaju, a zatim zadržati tu poziciju, forenzički pokazatelj da je koncept kvantne uplitanje dokazuje da je "superpozicije" kako bi se materijalizirati zahtijeva otkrivanje prvog promatrača.

Jednom posmatrano i materijalizovano, dva kvantna zapletena fotona izgleda da istovremeno menjaju položaje kada se 1 menja sa obe pozicije. Ovaj princip je neophodan u multiplayer igri, tako da svi posmatrači uvek vide isto kao i informacije kada je došlo do "superpozicije". To možete uporediti sa 1-om igrača u igri za više igrača koji prvi put gleda i preuzima objekat. Ako drugi igrači uđu u prostoriju, svi moraju da vide objekat u istom obliku i položaju. Ako okrene objekat okolo, svi moraju to sagledati istovremeno sa svoje perspektive i položaja. Ispostavilo se da je ovaj princip u svijetu razvijenog razvoja aplikacija u stvarnosti primijenjen. Kvantna zapleta pokazuje forenzičnost da smo u jednoj multiplayer game universe život. To će biti dio 4 našeg novog sistema verovanja.

Karakteristike igre su one koje prate određeni scenario. Takođe možemo prepoznati u našem multiplayer igri univerzumu. Ako imate religioznu pozadinu, možda ćete biti upoznati sa fenomenom "proročanstva". Ali ako ne, možda ćete biti upoznati sa horoskopima iz tabloid časopisa ili možda ići kod ozbiljnog astrologa ili tarot karticu. Iz svega ovoga izgleda da postoji određena predvidljivost u našoj igri. To ukazuje na to da izvorni kod zadovoljava određeni osnovni skup programa. Ako igrate CD igre za vašu Playstation igru ​​u plejeru, čitava igra je već fiksirana na tom CD-u. Računar u Playstation-u prevede kod baziran na više faktora. Počnimo od mulitplayer igre. Koji su to faktori:

 1. 'konstrukt' / univerzum u kojem se igra odvija - kako je programirao graditelj
 2. scenario igre
 3. vaš izbor i kretanje u igri
 4. izbora i kretanja drugih u igri
 5. interakciju između avatara programiranih u igri (od graditelja igre, koja pripada scenariji igre), vi i drugi igrač
 6. prvi posmatranje drugih područja u igri i njihove aktivnosti u ovoj oblasti (oni predlažu su pucali na lokaciji A čovjek, a vi samo pokrenuti mjesto A u sebi, onda morate da - izgleda isto na ekranu od vas aspekta - u multiplayer igri i perspektive)

Koliko ste uspešni u igri zato zavisi od mnoštva faktora. Međutim, jasno je da postoji skripta. A ako imate CD u vašoj ruci (pre nego što ga stavite u plejer), ceo taj kod je već zapaljen na CD-u. U multiplayer igri, igra, naravno, radi na centralnom serveru u oblaku. "Superpozicija" onoga što je prikazano na ekranima tada zavisi od prvog osmatranja 1 igrača. Scenarij je uvek fiksiran u širokim linijama. U okviru tog scenarija možete napraviti određene izbore, ali crvena linija je fiksna. To je zato što je igra programirana. Ovo omogućava graditelju igre da predvide ishod u x-izbornim varijantama x-multiplayera. Na kraju krajeva, on poznaje scenario.

Po mom mišljenju, pismo je predstavljeno u religijskim spisima i njihovim proročanstvima ili u drugim vrstama predviđanja. Međutim, avatari koji igra programer igraju glavnu ulogu u tome. Inače bi ste bili na broju x multiplayer one x na vlast x ima mogućnost da posmatranje potiče od "superpozicije". Dakle, kako bi scenario bio uspešan, eksterni (preko kontrolera) koji igra avatare u igri ne bi trebao dobiti dominantni položaj. Na kraju krajeva, ono što se materijalizuje na ekranu određuje prvo posmatranje (eksperiment sa dvostrukim prorezima). Kao graditelj igre, morate osigurati da imate što više avatara u igri koje pružaju "prvo posmatranje", tako da drugi avatari u igri mutliplayera moraju videti istu stvar. Ali sve ovo, naravno, u okviru pravila konstrukcije kao što ste ga programirali, a takođe igra dominantnu ulogu u percepciji.

Kada sam se preselio sa svojim partnerom aeronautike tokom moje posljednje projekta za mog studija upisani simulatoru letenja (barem Hans napisao kod i sam otvorio pivo), to smo pisali, tako da pejzaž odvija kuda idemo. Na osnovu osnovnog skupa pravila, taj pejzaž je očigledno bio slučajan, ali to je jednostavno osnovni skup pravila. Dakle, možete kreirati beskonačni pejzaž, gde se pejzaž materijalizira na osnovu izbora igrača. Možete zamisliti koliko je važno da avatari koji rade u NASA-u naprave prvo posmatranje "univerzuma". Jednom posmatrano, percepcija ostaje nepromenjena materijalizovana iz superpozicije. Koliko je važno da čitate novine i gledate TV? Percepcija koja vam je predstavljena tada je jednom materijalizovana i nepromenjiva. Zbog toga je veoma važno da postoje avatari u igri koji pružaju "prvo posmatranje".

Tada možemo skoro zaključiti da prva posmatranja igraju važnu ulogu u multiplayer igri. Zar to nije razlog za bacanje svih knjiga, TV računara i pametnih telefona? Ne, zato što postoje i drugi koji to posmatraju. Zapravo, sa multiplayer igricom kao što je naša - koja ima milijarde igrača - ne možete da pobedite u toj trci, čini se. Ali, sačekaj minut. Sve stvari kao što su knjige, TV, pametni telefoni itd. Već su materijalizirane stavke zasnovane na posmatranju. Došli smo do zaključka da je naša duša posmatrač. Jedini način da promenite ishod ove simulacije je da uradite nešto sa vašim odlukama u igri. Ako mnogi igrači u igri odstupaju od scenarija, nešto se može promeniti. Ali, nažalost, to izgleda kao nemoguća misija, jer mnoge duše idu tako identifikuju sa avatara u ovoj multiplayer igri, oni propustiti da svijest različitih izbora (kao i one iz perspektive sagledavanja duše).

Očigledno se nešto mora desiti scenariju konstrukt programa i skupu osnovnih pravila, pri čemu se avatari oslobađaju iz zatvora. Dakle, mislili biste da treba da hakujemo igru ​​i prilagodimo kod: od spolja; sa pozicije posmatrača, duše. Ali zar nije jednostavno da otkrijemo da se sve što se dešava u igri uopšte ne tiče? "To je samo igra .."Ako znate Fifa nogomet igra na Playstation izgubiti, izgubili ste, možda kao plug bala i stavio svoj put kontroler da odem malo svježeg zraka. Ako ste nekada igrali igru ​​i vidite da ste na stadionu pun ljudi sa svim VR naočare na nos, onda bi mogli ići 1 na 1 pokucati na ramenu i objašnjavaju da je to igra. Međutim, izgleda da se ova simulacija nije lako konstruisala. Izgleda nešto poput zatvora u duši gde ne možete vrlo lako da izbegnete. Ali možda je to zato što smo došli vjerovati u percepciju kroz naš avatar u igri koju smo došli da se identifikujemo s njim. Možda je vreme da pređemo na 'spooky akciju na daljinu"ili možda ne bi trebalo previše ozbiljno igrati igru.

Naravno da ćete gore razmotriti kao ponavljanje onoga što sam već napisao. To je tačno, ali sam želeo da pojasnim kroz ovaj članak da jeste forenzička istraga to dovodi do zaključka simulacije, a takođe do zaključka da je to Luciferova simulacija. Iako ću to kasnije potkrijepiti, to je zaključak koji potom kulminira u novom sistemu vjerovanja; sistem verovanja koji nažalost još uvek nije pronašao sve odgovore. Na primjer, još uvijek postoje pitanja ako:

 1. koji je zatim napravio Lucifera
 2. koja je njegova svrha / misija, zašto je on želio napraviti simulaciju koja se čini tako živopisnom da se u njemu gubimo?
 3. ko smo mi samo duša i odakle dolazi ta duša?
 4. postoji li božanstvo koje je učinilo i Lucifer i našu dušu?
 5. itd. i tako dalje

Možete samo produžiti forenzičku istragu ako je prvo istraživanje rezultiralo tragom. Ta staza je dovela do određene tačke u istraživanju, iz koje možete nastaviti. To je sada status. Možete napraviti vlastitu forenzičku istragu. Možda ćete doći do veoma različitih zaključaka. Volim da me stimulišu ulazima drugih, jer je bolje rano otkriti da li ste na pravom putu ili na pogrešnom putu. Ja lično pokušavam to isključiti koliko god je to moguće tako što uvek vidim da li ne postoje obojene naočare (kao rezultat sistema vjerovanja). U tom smislu, srećan sam što sam rano naučio da kritički gledam u sisteme verovanja. Nadam se da mi je to dalo početak i pritisak u pravom smeru. Odatle, istraživanje se nastavlja i javit ću se putem interneta. Ako ste zainteresovani, možete nastaviti da pratite to.

Da li ste već razmišljali o značenju Biblijskog stiha iz knjige otkrića 1 stiha 7?

"Evo, On dolazi s oblakom i sve oči će ga videti"

12 akcije

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

o autoru ()

Komentari (9)

URL adresa praćenja | Komentari RSS Feed

 1. Arie Maasland napisao:

  Juče Martin,
  Sa ovim se podrazumeva članak koji vam pruža čitaocima veliki izbor izbornika.
  Mislim da bi bilo dobro da svako može da navede sve varijante "šta bi moglo biti istina" za sebe. Zatim, procijenite kolateral za svaki scenario s brojem između 0 i + 10, i procijenite "neizvesne otvorene tačke" s brojem između 0 i -10. "Obračunski rezultat" daje sliku po scenariju o vašem sopstvenom ubeđenju (dostojanstvu) o svakom od tih scenarija.

  Kao što sam već rekao, svi scenariji pored Biblije (osnovni tekst) dobijaju nižu sliku od (istinite) hrišćanske doktrine. One (true) Christian doktrina ne mislim učenja većine vjerskih zajednica (uključujući sve obrazovne iskustva mladih koji ....), ali koža kroz plan uzrasta, krajnji oporavak sve stvari.

  Potražnja za dublje proučavanje jednog ili više scenarija, je naša: tolerišemo (ako se pojavi od istine) suverena božanske moći iznad nas, od "kroz Njega lanac statutarne autoriteits"? Ili se zapravo smatramo "najvišim vladarom"? (... što se takođe govori o nama u Bibliji)

  Vaša pitanja:
  • Lucifer (postoji više varijanti u hrišćanstvu o "ko je Lucifer") nije ništa drugo do krajnje "od strane ratnog lovca", vrha zla. Sa druge strane, ovo biće se ne razlikuje od alata u Božjem Planu da bi otkrio DOBRO. Na kraju krajeva, samo od realizacije EVIL-a možemo prepoznati DOBRO (Bog radi u ovoj eri punoj protivrečnosti)
  • Lucifer nije tvorac, već deo sistema. Takođe ne možete pobjeći iz sistema ... čak ni samoubistvom.
  • Pitanje zašto je Lucifer želeo da napravi tako živu simulaciju ... dolazi iz "sopstvenog scenarija". Možda je pitanje nepravilno.
  • Vaše pitanje 3, šta smo mi samo duša? Ljudsko biće sastoji se od duha i duše i tela. Mi možemo dodati sve vrste vizija na ono što je ono što. Ali vaše telo (meso) po definiciji podleže prolaznosti i po definiciji je greškom u prirodi, a takođe umire. (Obećali smo i novo telo). Naš duh je od Boga i vraća se Bogu kad umremo (tako da su naši umovi uvek bili tamo). Duša ("to jeste tko ste") zapravo je u krvi, a kod smrti duša će počivati ​​na određenom mjestu odmora do prvog ili drugog vaskrsenja.
  • Pitajte 4: da, jedno i isto božanstvo od koga, kome i kome sve stvari.
  • Zaista, mislio sam na "sve oči će ga videti". Vidi, ako si Bog, i Bog imovine ukazuje na to da će vas ispraviti prema svom obličju ... .then to je proces. Taj proces počinje negde ... i svi dolaze. Gore Biblija prolaz dolazi iz najviše simbolički pisani Bibliji, ali nešto drugo je također napomenuti da je on (Sin, Isus) i sam će se pridružiti izabranima da počne da obnovi Zemlju. U redu, onda možete postaviti neka praktična pitanja o ravnoj ili okrugnoj Zemlji .... Pored toga, znamo o različitim tehnikama holograma, ali ne brinem za to.

  • Martin Vrijland napisao:

   Preporučujem igranje Playstation igre jednom za zabavu. Ili samo online igru. Uopšte mi se ne sviđa, ali sam gledao.
   Ako se potpuno izgubite u takvoj igri, identifikovali ćete se sa lutkom u igri. Lutka ima telo. To se predstavlja od softverskog koda na ekranu.

   Mislim da biste zaista trebali pročitati članke i ozbiljno pogledati eksperimente sa dvostrukim prorezima. Vi kažete: "čovjek ima duh, dušu i tijelo" (to je jaka pozicija zasnovana na vašoj knjizi vašeg sistema vjerovanja). Ja kažem: čovek ne postoji. Čovek se materijalizuje kroz posmatranje, kao što je kada igrate igru ​​na vašem računaru, materijalizira lutku iz koda kao rezultat vašeg unosa (sa kontrolerom). Sve u igri je materijalizacija percepcije.

   Iz Biblije (knjiga napisana iznutra u simulaciji) čovek je stoga telo (sa dušom i duhom). Lutke u igri opisuju igru ​​iznutra. Neke lutke su čule kako graditelj igre govori kroz glas u igri i stavlja ga na papir. Međutim, lutkama nedostaje pogled helikoptera (izvan igre) da bi se razumelo šta se podrazumijeva.

   To telo je vaš "hram" (avatar) i postoji samo kao rezultat posmatranja. Dakle, postoji samo i jedina duša. Ostatak je simulacija koja se materijalizuje (pojavljuje se na ekranu) kroz percepciju duše.

   Oslobodite Bibliju kada se broj 1 računa.

 2. hans coudyser napisao:

  Pet tačaka koje ste pominjali da biste se još više izvukli iz radova, mea. 'pitanja koja su i dalje otvorena', ne možete ignorisati istraživanje o tome šta su 'aroneti'. O tome se puno toga može naći, iz naše vlastite kulture, ali sigurno i na drugim mestima kao preporuka (maternja). Moj zaključak iz ovoga je da je Lucifer, kako ga zovete, stvaranje arhanona. Po želji, vratit ću se na ovo detaljnije. Moje iskustvo je, međutim, da samoproizvođenje ima prednost. Dobar članak ovrigens. Nikada niste mislili da objavite deo vašeg rada na engleskom? Svakako je vredno globalne scene. Pozdrav, Hans.

  • Martin Vrijland napisao:

   Po mom mišljenju, arhioni su deo Luciferovske simulacije, a ne obrnuto.

   I da, probao sam jednu, ali to je pakao posla da se ovaj sajt održava na holandskom, a kamoli i da bude zauzet prevodima. Pored toga, shvatam da će Google prevođenje uskoro biti dovoljno da organizuje taj posao za mene.

 3. hans coudyser napisao:

  Lično, pokušavam da shvatim arhanontološko polje iz njihove perspektive. To zahtijeva sasvim drugačiji način vršenja stvari jer su potpuno drugačije nego što možemo zamisliti. Oni imaju potpuno drugačiju reakciju i vidno polje i to je teško izraziti u verbalnom razumevanju koje imamo pri ruci. Lucifer i kako to tumačimo i obrazujemo ovo potiče iz našeg svijeta percepcije. Do sada verujem da to uopšte ne utiče na arhontsko polje. Rešenja leže gde smo u mogućnosti da posmatramo i razumemo njihovu prirodu i ovo je moje mišljenje. takođe moguće upotrebom arhontskog identiteta koji u svakom od nas na bilo koji način upada ili pokušava. Do sada vidim Lucifer stvarajući visoku stvorili svoj identitet te vrste učiniti neki posao i dok se pravi identitet se krije iza toga. U svemu tome, naučio sam da se odričem striktne definicije i ograničenja identiteta. Ovo je drugačije u arhonetima. Pozdrav, Hans.

  • Martin Vrijland napisao:

   Ja kažem: eksperiment u dvostrukom prorezu
   Sve što percipirate je kao kod na centralnom serveru u oblaku multiplayer igre. Posmatranje ga čini materijalizacijom - od superpozicije - na ekranu. Tvoja duša je posmatrač.
   Nekoliko nivoa je programirano u tom kodu. Da je nivo arhonske / demonske / angele / jinove (dobri momci - loši momci) nivo 1. Pripada bogu boja straha nasuprot satanu, nebu naspram pakla, anđela naspram demona, ispunjenje svetog duha naspram ispunjenja demona (arhoneti). Stoga pripada takvom duhovnom nivou u ovom programu (ova simulacija).
   Ne slažem se s tobom.

 4. hans coudyser napisao:

  Takođe se ne moramo složiti sa Martinom da zajedno sastavimo naše nalaze i istražujemo dalje. Kada pogledate iz arhiontskog polja, oni govore o "običnom" statusu preživljavanja kao što radimo sa podređenim. Moral ili rođaci ih jednostavno ne poznaju, kao da nemaju 'žice' za ovo. Kroz e-poštu sam spomenuo percepciju onoga što "usmerava" našu percepciju i manifestaciju od duše. Ovim nazivam nekoliko susednih svesnih života. Verovatno ima još nekoliko igrača koji delimično koriste drugu drugu strategiju. Porijeklo -uiteindelijk- sveden na jedan -lucifer- proizlazi iz naše percepcije Slika je skenirana, baš kao npr teoriju Velikog praska. Mogu pratiti koncept programirane kodove i jetru, ali ovo je afkomstich iz naše percepcije samo kao ODM duhovnosti. Archons uopće nemaju dualitet. Oni koriste naše programe koji najverovatnije imaju drugačiju istoriju. Se ubaci kroz posmatranje od pokušaja da napuste centralni server koji možete vidjeti drugim oblastima koje se čine "drugačiji" na posao. To podrazumijeva rizik, ali kao što sam rekao da mi je najmanje isplati.

  • Martin Vrijland napisao:

   Više ne volim da se bavim beskonačnim diskusijama, ali uzmite u obzir "arkonski sloj" kao deo Luciferian simulacije, kako je objašnjeno ranije. Baš tako jednostavno.
   Sve to može učiniti veoma duhovno interesantnim i složenim Hansom, ali pokušavam da pokažem njegovu jednostavnost.

   Ukratko, daj mi svoje komentare na duhovnom zvuči gluposti (ili trebalo da bude zanimljiv ili koji proizlaze iz apsorpcije informacija iz različitih izvora), ali uglavnom konfuzija opwerpend sijanje i dimne zavese, dok je sve vrlo lako uhvatiti. Smatram da takva zbunjenost huškanje gluposti u istoj kategoriji kao i vuneni dosadne priče Martijn van Staveren. I woolly neprozirnost pogoduje lijepo za obuke, jer želite da ga razumiju toliko, ali nikad vidjeti na sve: koji je dodijeljen samo na nastavnika.

   Zovem to komercijalnu duhovnost. Na kraju krajeva, moramo nešto učiniti i uvek je zabavno prisustvovati onim meditativnim kursevima. Počeli smo da volimo naše duhovne vežbe i takođe daje grupni osećaj. Ovde pevajte, tamjana. I jedan je još dalji od drugog; jedan ima još interesantnije vunene tračeve nego druge. Pentekostalna crkva u drugoj jakni. Postao je oblik igre crkve i ljudi su spremni za to platiti.

   Svest o tome ko smo mi i kako stvarnost funkcioniše lakše je shvatiti nego što nam ova čarlota čini da razmišljamo. Vodili su vam labirint, gde osećate da se morate približiti krajnjoj tački, ali uvek morate platiti strelicu.

   • Martin Vrijland napisao:

    Imajući u vidu da sam ja neko vreme bio osjetljiv na te teorije, jer je sve tako lijepo opisano na tom pergamentu u napisima Nag Hammadi. Ali to nije ništa drugo do još jedna varijanta religioznog sranja koja je vezana za ovu simulaciju. Archons, džinovi, demoni ..
    Ako želite da verujete u energetske parazite, vi ćete ih ponuditi u ovoj simulaciji. Ako želite da vjerujem da mogu biti ispunjen Svetim Duhom, koji možete dobiti potvrdu od mesta gde su slava Gospodu u vazduhu sa rukama i govore u jezicima. Nešto za sve u ovoj igri.

    Vrijeme je da vidite kroz ono što je stvarno i ko je na dugmadima.

Ostavite odgovor

Nastavljate da koristite sajt, slažete se da koristite kolačiće. više informacija

Postavke kolačića na ovoj web stranici postavljene su na 'dozvoljavaju kolačiće' da bi vam omogućilo najbolje iskustvo pretraživanja. Ako nastavite da koristite ovu web lokaciju bez promene postavki kolačića ili ako kliknete na "Prihvati" ispod, slažete se sa ova podešavanja.

Zatvori