Erthyglau diweddar

Gwrthryfel Difodiant a'r alwad am drethi uchel a rheolaeth lwyr dros bob manylyn o'ch bywyd

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 14 Hydref 2019 4 Sylwadau
Gwrthryfel Difodiant a'r alwad am drethi uchel a rheolaeth lwyr dros bob manylyn o'ch bywyd

Mae Gwrthryfel Difodiant a'r arddangoswyr hinsawdd yn galw arnoch chi i gael mwy fyth o arian allan trwy gyflwyno system dreth fyd-eang. Lle yn Tsieina ac India nid ydyn nhw'n cymryd rhan yn y gwallgofrwydd hinsawdd ac mae pŵer glo China yn gweithio'r pridd y mae 3x yn cynhyrchu cymaint o drydan na chynhyrchiad trydan cyfan […]

Parhau Darllen »

Cyfarwyddwr Gwrthryfel Difodiant Margaret Klein Salamon: "Y cam nesaf yw esgus bod y gwir yn real"

Cyfarwyddwr Gwrthryfel Difodiant Margaret Klein Salamon: "Y cam nesaf yw esgus bod y gwir yn real"

Y tu ôl i'r Gwrthryfel Difodiant mae sefydliad proffesiynol fel rydyn ni'n ei wybod o'r chwyldroadau lliw y mae'r CIA wedi bod yn eu defnyddio ers degawdau i ddiswyddo "unbeniaid" a gosod fersiwn Americanaidd democratiaeth. Mae'n ddull o 'arddangosiadau heddychlon' mewn naws Nadoligaidd debyg i ddiwrnod brenhinol gyda llawer o gerddoriaeth a chyfarfodydd atgofus cydymdeimladol, lle […]

Parhau Darllen »

Syria sarhaus Twrcaidd yn harbinger i Ewrop

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 10 Hydref 2019 sut 1
Syria sarhaus Twrcaidd yn harbinger i Ewrop

Roedd hi ychydig yn hurt sut ymatebodd gwleidyddion o’r Iseldiroedd ddoe i’r ymosodiad Twrcaidd yng Ngogledd Syria. Roedd wedi bod yn y wasg ryngwladol ers dyddiau bod Twrci wedi gwneud bargen gyda’r Unol Daleithiau a bod Trump wedi tynnu ei filwyr yn ôl i ildio i gyrch Twrci. 'Mwstard ar ôl prydau bwyd' […]

Parhau Darllen »

Gwrthryfel Difodiant grŵp o weithredwyr taledig

Gwrthryfel Difodiant grŵp o weithredwyr taledig

O wel, does dim rhaid i chi ddweud ychydig wrth unrhyw un sydd wedi pigo trwy'r cyfryngau a gemau gwleidyddol. Mae protestiadau Gwrthryfel Difodiant, na chyhoeddwyd trwydded ar eu cyfer o gwbl, yn cael eu trechu’n daclus gan griwiau camera’r cyfryngau ac nid yw’r arestiadau yn ddim mwy na sioe gamera. Yn llythrennol mae'n llond llaw o […]

Parhau Darllen »

Y brand 'iawn' a'r strategaeth farchnata stigma a gynlluniwyd yn ofalus

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 4 Hydref 2019 4 Sylwadau
Y brand 'iawn' a'r strategaeth farchnata stigma a gynlluniwyd yn ofalus

Mae gangiau beic modur troseddol peryglus yn lladd pawb, Mocro Mafia, yn ymosod ar Parool a Telegraaf (o leiaf, rhaid i'r delweddau wneud inni gredu). 'O'r UE a gwrth-globaleiddio' yn erbyn 'nwy llawn ymhellach tuag at ganoli'. Gwadwyr hinsawdd yn erbyn 'byddwn yn mynd i mewn iddo o fewn blynyddoedd 12'. Cenedlaetholwyr yn erbyn Islamization. Credinwyr cyfryngau yn erbyn cyhuddwyr newyddion ffug. Rydym yn dystion o […]

Parhau Darllen »

Mae'r stigma 'gwadwyr hinsawdd' yn gysylltiedig â damcaniaethau cynllwynio, gwleidyddiaeth asgell dde a theimlad perfedd

Mae'r stigma 'gwadwyr hinsawdd' yn gysylltiedig â damcaniaethau cynllwynio, gwleidyddiaeth asgell dde a theimlad perfedd

Mae'r stori 'cynhesu byd-eang' yn gêm a luniwyd yn ofalus iawn lle mae gwleidyddiaeth, y cyfryngau a ffigurau amlwg yn chwarae rhan flaenllaw. Ni ellir gwadu bod y cyfryngau a gwleidyddiaeth wedi cysylltu'r symudiadau gwleidyddol asgell dde â'r stigma 'gwadwyr' (gwadwyr) ac â chefnogwyr theori cynllwyn. Rydyn ni'n galw hyn yn 'adeiladu brand' neu'n 'frandio'. Bod […]

Parhau Darllen »

Mae beirniaid Greta Thunberg yn llwfrgi plant-anghyfeillgar sy'n fethdalwr moesol-ymatebol yn foesol ': diwedd rheswm

Mae beirniaid Greta Thunberg yn llwfrgi plant-anghyfeillgar sy'n fethdalwr moesol-ymatebol yn foesol ': diwedd rheswm

Mae stori Greta Thunberg yn dod yn ffordd gliriach a chliriach o ddileu unrhyw fath o feirniadaeth ar sail rheswm, ond ar sail teimlad perfedd. Y penwythnos hwn, postiais neges ar fy llinell amser Facebook breifat a chefais wybod bod fy mhostio ymhell y tu hwnt i derfynau ymddygiad derbyniol. A […]

Parhau Darllen »

Text To Speach (TTS) a hologramau lifelike gyda Microsoft Hololens 2

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 27 Medi 2019 4 Sylwadau
Text To Speach (TTS) a hologramau lifelike gyda Microsoft Hololens 2

Efallai y bydd llawer yn dal i fod yn amheugar ynghylch y syniad y gallwn fyw mewn bydoedd rhithwir yn y dyfodol. Lle rydyn ni'n dal i ddefnyddio ein sianeli mewnbwn lled band araf ar gyfer ein hymennydd, fel y llygaid, y clustiau, y trwyn, y tafod, y cyffyrddiad ac ati, bydd y BCI (Rhyngwyneb Cyfrifiadurol yr Ymennydd) o Neuralink (un o gwmnïau Elon Musk) eisoes yn [ ...]

Parhau Darllen »

Mae'r Pab Ffransis yn galw arweinwyr y byd i'r Fatican ar 14 ym mis Mai 2020 am gytundeb byd-eang

Mae'r Pab Ffransis yn galw arweinwyr y byd i'r Fatican ar 14 ym mis Mai 2020 am gytundeb byd-eang

Galwodd y Pab Ffransis, yr Jesuit Saint Nicholas heb farf ludiog, dirprwy Iesu Grist ar y ddaear, ar 2 holl arweinwyr y byd wythnosau yn ôl i ddod i'r Fatican ar 14 ym mis Mai 2020 i gael 'Cytundeb Byd-eang' (cytundeb byd-eang). Mae dwy eitem bwysig ar agenda'r cyfarfod hwn lle mae'n rhaid i bawb ddod. Y cyntaf yw […]

Parhau Darllen »

Llyfr "Y realiti fel rydyn ni'n ei weld" mae llyfr Martin Vrijland ar gael nawr

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 25 Medi 2019 4 Sylwadau
Llyfr "Y realiti fel rydyn ni'n ei weld" mae llyfr Martin Vrijland ar gael nawr

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gofynnwyd i mi yn aml pam nad wyf yn cyhoeddi llyfr. Roeddwn eisoes yn gwybod bod y llyfr ar fin dod, ond roedd y llun yn dal i ffurfio. Efallai mai'r ffordd orau o ddisgrifio hynny yw aros am gwblhau lawrlwytho ffeil ar eich […]

Parhau Darllen »

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

Mae'r gosodiadau cwci ar y wefan hon wedi eu gosod i 'ganiatáu cwcis' er mwyn rhoi'r profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwcis neu os ydych chi'n clicio ar "Derbyn" isod, rydych chi'n cytuno â y lleoliadau hyn.

cau