Martin Vrijland

feed rss

Swyddi Diweddaraf Martin Vrijland

Mae Rhyfel Cartref yr Unol Daleithiau a ragwelir yn ymddangos yn agosach ac yn agosach: milisia BLM yn gorymdeithio yn Georgia

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 6 Gorffennaf 2020 0 Sylwadau
Mae Rhyfel Cartref yr Unol Daleithiau a ragwelir yn ymddangos yn agosach ac yn agosach: milisia BLM yn gorymdeithio yn Georgia

I'r rhai sy'n dal i feddwl bod y mudiad Black Lives Matter wedi cael adfywiad dros dro oherwydd llofruddiaeth George Floyd a'r terfysgoedd ledled y byd a'i hachosodd, fe'ch cynghorir i edrych ar y delweddau isod. Roedd hynny ar Ddiwrnod Annibyniaeth, Gorffennaf 4ydd. Yn y cyfamser, merch wyth oed â du […]

Parhau Darllen »

Coronavirus covid-19: nad ydym yn clywed Maurice de Hond a Willem Engel yn ei gylch

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 2 Gorffennaf 2020 6 Sylwadau
Coronavirus covid-19: nad ydym yn clywed Maurice de Hond a Willem Engel yn ei gylch

Pan edrychwn ar yr adroddiadau rhyngwladol, mae'n ymddangos mewn gwirionedd bod ail don o coronafirws ar ei ffordd. P'un a yw hynny'n wir yn don coronafirws neu'n don o rifau a delweddau cyfryngau arddull Hollywood o ICs llawn yw'r cwestiwn o hyd. Y cwestiwn sut mae'r coronafirws covid-19 yn lledaenu […]

Parhau Darllen »

Llyfr newydd Martin Vrijland o'r enw 'Coronavirus covid-19 ble mae hyn yn dod i ben?' ar gael nawr

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 30 Mehefin 2020 4 Sylwadau
Llyfr newydd Martin Vrijland o'r enw 'Coronavirus covid-19 ble mae hyn yn dod i ben?' ar gael nawr

Yn ddiweddar rydw i wedi bod yn gweithio'n galed ar lyfr newydd o'r enw 'Coronavirus covid-19 ble mae hyn yn dod i ben?' Yr achos coronafirws covid-19 oedd y pandemig a ragwelwyd a ddaeth yn wir, ynghyd â chyflwyniad yr adnoddau technoleg yr oeddwn yn eu rhagweld. Mae'r llyfr yn esbonio'n fanwl pa brif sgript sy'n datblygu a sut rydw i'n gwneud hyn […]

Parhau Darllen »

Grisiau Escher Penrose yr wrthblaid FvD, Willem Engel a Maurice de Hond

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 29 Mehefin 2020 sut 1
Grisiau Escher Penrose yr wrthblaid FvD, Willem Engel a Maurice de Hond

Mae grisiau Penrose yn rhith optegol neu'n wrthrych amhosibl a ddyfeisiwyd gan y mathemategydd a'r ffisegydd Prydeinig Roger Penrose ym 1958. Cafodd yr un grisiau ei genhedlu o'r blaen gan yr arlunydd o Sweden Oscar Reutersvärd, ond nid oedd yn hysbys y tu allan i Sweden. Ar y grisiau mae'n ymddangos yn bosibl gallu cerdded i fyny (neu i lawr) i fynd yn ôl ar yr un gris grisiau. Yn […]

Parhau Darllen »

Arddangosiad dydd Sul Mehefin 28 Malieveld rhwyd ​​ddiogelwch cariad, amynedd ac ymddiriedaeth Virus Madness

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 26 Mehefin 2020 20 Sylwadau
Arddangosiad dydd Sul Mehefin 28 Malieveld rhwyd ​​ddiogelwch cariad, amynedd ac ymddiriedaeth Virus Madness

"Cariad, amynedd ac ymddiriedaeth". Roeddwn i'n 10 oed pan wnes i bigo trwy gariad yr Eglwys a deall y byddech chi'n cael eich caru pe byddech chi ddim ond yn troi at yr Arglwydd. Pan benderfynais i beidio, trodd cariad yn gosb yn gyflym. Yr un llysnafedd ag y gwnes i […]

Parhau Darllen »

Beth sydd gan frechlynnau Black Lives Matter, LGBTI a brechlynnau gorfodol Covid-19 yn gyffredin?

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 24 Mehefin 2020 6 Sylwadau
Beth sydd gan frechlynnau Black Lives Matter, LGBTI a brechlynnau gorfodol Covid-19 yn gyffredin?

Beth sydd gan frechlynnau Black Lives Matter, LGBTI a brechlynnau gorfodol Covid-19 yn gyffredin? Yn y pen draw, mae'n ymwneud â thrawsnewid pobl yn bobl niwtral, lliwgar, trawsrywiol o ran rhyw. Gadewch imi egluro. Caewch eich gwregysau diogelwch! O'm rhan i, mae'n amlwg iawn mai'r llinellau gwaed aristocrataidd gwyn sy'n gyfrifol am ganrifoedd o ormes y […]

Parhau Darllen »

Arddangosiad Mehefin 21, Willem Engel, Mordechay Krispijn, Jeroen Pols, gwallgofrwydd firws a beth fydd yn digwydd nesaf?

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 23 Mehefin 2020 17 Sylwadau
Arddangosiad Mehefin 21, Willem Engel, Mordechay Krispijn, Jeroen Pols, gwallgofrwydd firws a beth fydd yn digwydd nesaf?

Ddoe disgrifiais yr arddangosiad ddydd Sul 21 Mehefin yn yr Hague. Efallai eich bod wedi gweld y delweddau yma ac acw ac yn ôl pob tebyg hefyd wedi darganfod bod y cyfan wedi'i drefnu'n “broffesiynol” iawn. Rydych hefyd wedi darganfod bod terfysgwyr wedi dod allan o faniau'r heddlu. Gellir dadlau bod […]

Parhau Darllen »

Arddangosiad Ffiws delfrydol yr Hâg mewn ceg powdr a'i dorri'n fyr i wahardd ffilmio heddlu

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 22 Mehefin 2020 10 Sylwadau
Arddangosiad Ffiws delfrydol yr Hâg mewn ceg powdr a'i dorri'n fyr i wahardd ffilmio heddlu

Yn y dyddiau o ffrydio trwy fideos Facebook a YouTube a lled band uchel trwy 5G, gallwch nawr gerdded yn fyw mewn arddangosiad fel ddoe yn yr Hague a darlledu a recordio popeth. Roedd y terfysgwyr angenrheidiol ac mae undeb yr heddlu bellach yn cael ei ddefnyddio i roi'r heddlu yn rôl y dioddefwr. […]

Parhau Darllen »

Martin Vrijland yn ôl o gyfnodau gorffwys, adleoli ac ymosodiadau DDoS: byddwn yn parhau!

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 22 Mehefin 2020 5 Sylwadau
Martin Vrijland yn ôl o gyfnodau gorffwys, adleoli ac ymosodiadau DDoS: byddwn yn parhau!

Soniais amdano eisoes mewn post ar Facebook yr wythnos diwethaf. Roeddwn i angen seibiant. Daeth yr ysgrifennu bron yn ddi-stop ers mis Tachwedd 2017 a'r newidiadau angenrheidiol, ynghyd â digwyddiadau treisgar y cyfnod diweddar, ar ei draed. Weithiau mae angen amser arnoch i ddal eich gwynt. Yn ogystal, roedd yn rhaid i mi […]

Parhau Darllen »

A fydd y system yn cwympo ar ei phen ei hun, hyd yn oed os na wnawn ni ddim o gwbl?

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 9 Mehefin 2020 26 Sylwadau
A fydd y system yn cwympo ar ei phen ei hun, hyd yn oed os na wnawn ni ddim o gwbl?

Gall pawb gydnabod y brif sgript sydd bellach yn datblygu ar gyflymder uchel. Mae'n ymddangos bod corffluoedd lled-fyw fel Henry Kissenger a hen ddwylo eraill mewn gwleidyddiaeth yn dal i ymwneud â llwyddiant Gorchymyn y Byd Newydd ac yn dal i godi llais, hyd yn oed gydag un goes yn y bedd. […]

Parhau Darllen »

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

Mae'r gosodiadau cwci ar y wefan hon wedi eu gosod i 'ganiatáu cwcis' er mwyn rhoi'r profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwcis neu os ydych chi'n clicio ar "Derbyn" isod, rydych chi'n cytuno â y lleoliadau hyn.

cau