Tag: UE

Mae gwladwriaeth heddlu sy'n waeth na'r Almaen Natsïaidd yn ehangu fel blaidd mewn dillad defaid ac nid ydych chi'n ei weld

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 14 Tachwedd 2019 19 Sylwadau
Mae gwladwriaeth heddlu sy'n waeth na'r Almaen Natsïaidd yn ehangu fel blaidd mewn dillad defaid ac nid ydych chi'n ei weld

Rydym ar ein ffordd i wladwriaeth heddlu lle rydym yn gorfodi cyfreitheg yn gyntaf trwy weithredu, ac yna'n addasu'r gyfraith yn unol â hynny. Mae rhai cyfreithwyr PsyOp yn trosglwyddo i ochr arall […] ar ôl gyrfa o gydweithredu mewn gweithrediadau seicolegol (fel amddiffynwr yr actorion a ganiatawyd i gyfrannu at y ddeddfwriaeth newydd honno)

Parhau Darllen »

Syria sarhaus Twrcaidd yn harbinger i Ewrop

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 10 Hydref 2019 6 Sylwadau
Syria sarhaus Twrcaidd yn harbinger i Ewrop

Roedd hi ychydig yn hurt sut ymatebodd gwleidyddion o’r Iseldiroedd ddoe i’r ymosodiad Twrcaidd yng Ngogledd Syria. Roedd wedi bod yn y wasg ryngwladol ers dyddiau bod Twrci wedi gwneud bargen gyda’r Unol Daleithiau a bod Trump wedi tynnu ei filwyr yn ôl i ildio i gyrch Twrci. 'Mwstard ar ôl prydau bwyd' […]

Parhau Darllen »

Mae etholiad yr Iseldiroedd yn arwain at fisoedd 4 o'r dde i'r chwith i Timmermans? Mae pleidleiswyr yn twyllo!

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 27 Mai 2019 4 Sylwadau
Mae etholiad yr Iseldiroedd yn arwain at fisoedd 4 o'r dde i'r chwith i Timmermans? Mae pleidleiswyr yn twyllo!

Sut mae hynny'n bosibl? Mewn misoedd 4, mae'r cyfan o'r Iseldiroedd wedi newid yn llwyr o bleidleisio yn bennaf i PVDA ar ôl! Nid yw'r gwyrthiau allan o'r byd! Gallwn alw hyn yn “Effaith Carpenter” neu weld bod etholiadau yn dwyll pur. Rydym yn gweld twyll etholiadol yma! Mae'n ymwneud â gwthio […]

Parhau Darllen »

Gwleidyddiaeth a chyfryngau yn poeni am y bobl sydd â chanlyniadau etholiad ffug Etholiadau'r UE (PVDA yn ennill yn sydyn)

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 25 Mai 2019 9 Sylwadau
Gwleidyddiaeth a chyfryngau yn poeni am y bobl sydd â chanlyniadau etholiad ffug Etholiadau'r UE (PVDA yn ennill yn sydyn)

A oes unrhyw un sy'n meddwl tybed sut y gallai'r PVDA ennill allan o'r glas yn sydyn? Ah, wrth gwrs, oherwydd y partïon asgell dde VVD ac FvD yn unig (Mark Rutte a Thierry Baudet) a gafodd ddadl fawr ar y teledu! Mae hynny, wrth gwrs, yn dibynnu ar y pleidleiswyr yn dod drwy'r ddadl hon […]

Parhau Darllen »

Mae'r ddadl rhwng Mark Rutte a Thierry Baudet yn profi na ddylech chi bleidleisio

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 23 Mai 2019 6 Sylwadau
Mae'r ddadl rhwng Mark Rutte a Thierry Baudet yn profi na ddylech chi bleidleisio

Yn fy marn i, roedd y darn actio (y cyfeirir ato hefyd fel dadl) a gydlynwyd gan Jeroen Pauw yn y Red Hat yn Amsterdam rhwng Mark Rutte a Thierry Baudet, yn brawf mawr ein bod yn delio ag actorion gorau. Yr actorion gorau sy'n cau eich llygaid yn broffesiynol. Yn y ddadl gwelsom ddau wneuthurwr sgwrsio wedi'u hyfforddi'n dda sydd […]

Parhau Darllen »

Yr etholiadau Ewropeaidd a'r rhwyd ​​ddiogelwch FvD ('esgeulustod gan enghraifft mewnfudwyr')

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 20 Mai 2019 sut 1
Yr etholiadau Ewropeaidd a'r rhwyd ​​ddiogelwch FvD ('esgeulustod gan enghraifft mewnfudwyr')

Yn eich llygaid efallai nad yw o bwys, ond i mi, mae'r fideo a bostiodd Thierry Baudet ar ei Twitter y bore yma, yn bropaganda pur gyda gwaelod dwbl. I ddechrau, rwy'n credu bod y bobl yn y fideo yn ymwneud â phobl drawsrywiol ac rydym yn cydnabod (fel y soniwyd yn gynharach ar y safle) […]

Parhau Darllen »

Donald Tusk, 'tensiwn hyblyg' o ffordd smart o orfodi'r DU yn ôl i mewn i'r UE neu ffug?

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 5 Ebrill 2019 15 Sylwadau
Donald Tusk, 'tensiwn hyblyg' o ffordd smart o orfodi'r DU yn ôl i mewn i'r UE neu ffug?

"Byddai'r unig ffordd resymol allan yn oedi hir ond hyblyg," mae'n dyfynnu uwch-swyddog o'r UE, Donald Tusk. “Hoffwn ei alw'n estyniad hyblyg. Sut byddai hynny'n gweithio'n ymarferol? Gallem roi estyniad blwyddyn i'r Deyrnas Unedig, gyda therfyniad awtomatig unwaith y bydd y Cytundeb Tynnu'n Ôl yn cael ei basio gan Dŷ'r Cyffredin […]

Parhau Darllen »

Brexit a'r anhrefn a gynlluniwyd ar gyfer Ewrop

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 29 Mawrth 2019 22 Sylwadau
Brexit a'r anhrefn a gynlluniwyd ar gyfer Ewrop

Heddiw, bydd y ty is ym Mhrydain yn pleidleisio ar y cytundeb ymadael o'r cytundeb Brexit â'r UE. Mae rhaff wleidyddol y rhyfel wrth gwrs ar gyfer y llwyfan, gan fod y darllenydd ffyddlon yn gwybod fy mod i'n ysgrifennu o'r Brexit o'r cychwyn cyntaf i fethu. Mae'n rhaid i mi boeni hynny, oherwydd mewn gwirionedd y Brexit yw […]

Parhau Darllen »

O hyn ymlaen ar hanes Twrcaidd Atatürk ysgolion Iseldiroedd: oherwydd bydd yr Undeb Ewropeaidd yn ymgorffori'r UE yn fuan

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 18 Chwefror 2019 9 Sylwadau
O hyn ymlaen ar hanes Twrcaidd Atatürk ysgolion Iseldiroedd: oherwydd bydd yr Undeb Ewropeaidd yn ymgorffori'r UE yn fuan

Am sawl blwyddyn rwy'n rhagfynegi atgyfodiad yr Ymerodraeth Otomanaidd. Yn ddiweddar, gwelsom negeseuon o'r Almaen ynghylch cynnig i ddisodli gwers Saesneg mewn ysgolion cynradd gyda gwersi Twrceg. Heddiw, mae'r Telegraaf yn adrodd bod rhaid i'r wers hanes yn yr Iseldiroedd hefyd fod yn ymwneud ag Atatürk, sylfaenydd Twrci. Wel, yn enwedig y [...]

Parhau Darllen »

Donald Tusk "Tybed beth yw'r lle arbennig yn uffern yn edrych ar gyfer y rhai sydd wedi hyrwyddo'r Brexit"

Filed yn ANALLIAETHAU NEWYDDION by ar 6 Chwefror 2019 5 Sylwadau
Donald Tusk "Tybed beth yw'r lle arbennig yn uffern yn edrych ar gyfer y rhai sydd wedi hyrwyddo'r Brexit"

Yn yr araith isod, dywed Donald Tusk: "Tybed beth yw'r lle arbennig yn uffern yn edrych ar y rhai sydd wedi hyrwyddo'r Brexit, heb hyd yn oed gael braslun o gynllun ar sut i wneud hyn" (3: 32 min.). Mae iaith Ferme ac yn yr araith gyfan mewn gwirionedd yn glir bod [...]

Parhau Darllen »

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

Mae'r gosodiadau cwci ar y wefan hon wedi eu gosod i 'ganiatáu cwcis' er mwyn rhoi'r profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwcis neu os ydych chi'n clicio ar "Derbyn" isod, rydych chi'n cytuno â y lleoliadau hyn.

cau