De slang, Kundalini, Eva, de liefde en de verlichting

Filed in DE LIEFDE by on 6 januari 2016 11 Comments

adamenevaVoor een goed begrip van dit artikel is het nuttig dat u enige religieuze kennis heeft. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om het scheppingsverhaal uit de bijbel te kennen. Het verhaal van Adam en Eva komt hier in een heel ander daglicht te staan en lijkt meer te zijn dan zomaar een religieus fabeltje uit een stoffig boek wat door bijna niemand begrepen wordt. Met enige voorzichtigheid plaats ik hier een documentaire die u enig inzicht moet geven in de daadwerkelijke betekenis van de slang in de Hof van Eden. De documentairemaker is in mijn optiek dan wel een evangelist van New Age achtige spirituele opvattingen, maar in de analyse van de betekenis van de slang zitten zeer goede verklaringen. Bovenal wordt duidelijk dat alle religies wereldwijd slechts en alleen heimelijk aansturen op “Kundalini verlichting” en een creatie zijn van geheime genootschappen die de tempel van Salomo (de Kundalini verlichte mens) willen bouwen. Ik raad u dan ook aan deze documentaire eerst te kijken alvorens u dit artikel leest.

De slang uit het scheppingsverhaal representeert in mijn optiek eigenlijk de gesplitste (originele) DNA streng (of liever gezegd ‘kennis’), waarbij Eva, die als rib (DNA streng / opgesplitste kennis) onttrokken uit Adams lijf, de rol van verleidster kreeg. Niet alleen de rol van verleidster, maar ook als degene die Adam weg kon houden bij de werkelijke kennis van ‘goed en kwaad’; wat in feite de werkelijke kennis van de matrix en het overstijgen van die matrix (de werkelijke verlichting) representeert. De creatie of afsplitsing van Eva uit Adam, representeert dus in feite de ontwrichting van de toegang tot de daadwerkelijke kennis. De slang representeert het afgesplitste DNA (kennis), net als Eva zelf. De appel waaruit Adam een hap moest nemen representeert als het ware het ‘toehappen’ op de verleiding van Eva om herstel in de toegang tot de hoogste kennis te verkrijgen. Het representeert de verleidende rol die Eva tot taak kreeg. Zij moest de opgesplitste mens (opgesplitst qua toegang tot de allerhoogste kennis) weghouden bij die kennis. De appel is als het ware de ‘worst voor de neus’ van Adam in het kader van: “Kom hier en neem een hap en je kunt weer bij de hoogste kennis waar je ooit toegang toe had toen ik nog niet van je afgesplitst was“.

Op de achtergrond tijdens de documentaire hoort u hier en daar (als ik het goed gehoord heb) de band Tool, die hun muziek doorspekt hebben met kennis over de (valse) Kundalini verlichting. De vrijmetselarij en cults als O.T.O. zijn volledig ingewijd in de mysteries van de Kundalini. Eigenlijk kan dit worden gesteld voor alle geheime genootschappen. In het teken (zie onder) van de Kundalini energie ziet u twee slangen. Dat is als het ware de verbasterde versie van de originele Adam DNA (informatie/kennis) streng. Toen Eva uit Adam gemaakt werd, werden de twee slangen als het ware gesplitst. Kundalini ervaringen moeten de slangen als het ware weer bij elkaar brengen. Hieronder zult u echter ontdekken dat Eva (de vrouw) de daadwerkelijke sleutel in handen heeft tot de werkelijke spirituele ontwaking; een ontwaking die veel verder gaat dan de Kundalini verlichting. Wat yoga, tantra, meditatie en dergelijke ten doel hebben, is de mens langzaam introduceren in de Kundalini methodieken. De oefeningen behorende tot yoga, meditatie en dergelijke zijn feitelijk introducties in het proces richting de Kundalini ervaring of de ‘verlichting’. De Kundalini ervaring is echter een “verlichting” die de mens via haar derde oog afstemt op de zender/ontvanger van de bouwer (de grote architect van de geheime genootschappen) van deze matrix-realiteit. De originele kennis van de mens (Adam) wordt daarmee niet hersteld, maar de hogere kennis (dus van bijvoorbeeld hogere dimensies e.d.) wordt wel toegankelijk. Het blijft echter beperkt tot de hogere kennis binnen de matrix-gevangenis. Het verlichte gevoel en alle bijbehorende voordelen van maatschappelijke successen en voorspoed in je leven zullen ongetwijfeld op je af vloeien als je je inlaat met de energieën/entiteiten van de heerser van deze matrix. Je stelt je als het ware volledig open of ‘ten dienste van’ dat krachtveld.

chakras_kundalini

De ogenschijnlijk meest effectieve weg richting de Kundalini ervaring lijkt te verlopen via de seksuele energie die in ultieme vorm opgewekt wordt bij sodomie; oftewel anale seks en daarbij behorende ejaculatie. Alle overige wegen leiden wellicht ook naar Rome, maar diep in de cults is dit de meest geprefereerde methode.

De scheiding van man en vrouw door de creatie van de vrouw (Eva) uit de rib (DNA streng) van Adam moet (via een nagebootste schijnoplossing) ongedaan gemaakt worden en de mens moet toe naar een gemanipuleerde hermafrodiete status, waarin de Kundalini energie eenvoudiger gerealiseerd kan worden. De Kundalini energie moet de mens weer in een betere zender/ontvanger status brengen voor de afstemming op de goddelijke energie van het universum; oftewel op de Saturnus energie. Ayahuasca ervaringen, meditatie, sodomie (Kundalini ervaring), magick (Aleister Crowley), tantra seks e.d. kunnen nu al helpen in de verhoging van deze zender/ontvanger status (in afstemming op de Saturnus matrix). De agenda van de hermafrodiete gemodificeerde hercreatie van de mens moet dit proces versnellen. De mensheid moet weer volledig afgestemd worden op Saturnus. De originele status van de menselijke ziel gaat ‘Beyond The Matrix’ van deze Saturnus beïnvloeding. Die kennis is de ware onderdrukte kennis. Het inzicht in die kennis was waarschijnlijk de reden dat God (Satan, Saturnus) Eva schiep (Adams DNA/informatie/kennis afsplitste). Zij moest Adam vervolgens verleiden en de Apple geven (de worst voorhouden), om weer bij de hogere kennis (die voorbij gaat aan de Saturnus matrix beperking) te kunnen komen, waar hij, voordat Eva geschapen werd (zijn DNA afgesplitst werd), vrijelijk toegang toe had. Waarschijnlijk was dit (de toegang tot de kennis of zender/ontvanger functionaliteit die voorbij ging aan de frequentie van de matrix) een ontwerpfout van de Saturnus (Satan, Lucifer) in de mens avatar Adam die hersteld moest worden. De Adam moest worden opgesplitst in man en vrouw, waarmee de kennis buiten hemzelf geplaatst werd in de vrouw (of liever gezegd ‘verdeeld werd tussen man en vrouw’). De vrouw die via verbondenheid aan de man hem de beyond the (valse) Kundalini-verlichting ervaring kan geven. Daarmee bestaat er dus in feite een afhankelijkheid tussen man en vrouw. De vrouw als poort richting de kennis ‘beyond the matrix’. De andere (valse) poort is te vinden binnen de geheime genootschappen en binnen de New Age-achtige stromingen, namelijk door de weg van de genoemde technieken (meditatie, sodomie, Aleister Crowley’s magick, tantra seks e.d.). De vrouw heeft dus erg veel macht over de man. Homoseksuele- of sodomie-ervaringen, maar ook meditatie e.d. kunnen de mens dan wellicht wel een Kundalini ervaring geven (waarmee hij volledig afgestemd wordt op Saturnus), maar nooit de ervaring van ‘beyond the matrix’ geven, omdat hij daarvoor verbonden moet zijn met Eva.

Het begint erop te lijken dat dit de reden is dat de traditionele man/vrouw verbondenheid in de maatschappij kapot gemaakt moest worden. De relatie tussen Adam en Eva geeft de man (en de vrouw binnen de relatie, beide) toegang tot de verbinding met de informatiestroom die de Saturnus matrix overstijgt. Is dat de daadwerkelijke drijvende kracht achter het emancipatieproces van de vrouw?

apple-logoDe i-Phone en de technologie van Steve Jobs en consorten zijn de nieuwe Apple van Eva die ons weg moet blijven houden bij de werkelijke spirituele ontwaking. We moeten hunkeren naar Eva om bij die hogere kennis te mogen komen, maar de Apple die ons aangeboden wordt zal ons nooit dichterbij brengen. Alleen maar verder weg. Eva of Apple houden ons steeds de worst voor als verleider in de trant van “Jij wilt als mens toch bij dat hogere bewustzijn of bij je originele zielsbron kunnen? Nou kom dan! Hier is de appel met die kennis. Neem een hap and keep on searching“. De reden dat de Eva van tegenwoordig moest emanciperen ligt verscholen in het feit dat Eva niet daadwerkelijk verbinden mag met Adam, want dan herwint de mens zijn kracht en kennis. De vrouw moet zich ontkoppelen van de man. De introductie van de Apple technologie heeft dezelfde doelstelling. De man moet weg gehouden worden bij de ‘ware belangrijke kennis’, namelijk de kennis van de matrix en het bewustzijn van de opgelegde beperkingen van die matrix; waarmee hij dus in staat is ‘beyond the matrix’ te gaan. Is de vrouw daarmee dan de ultieme verleidster die Adam de worst voor zijn neus moet blijven houden om hem nooit toegang tot die kennis te laten krijgen? Nee, juist in haar eenheid met de man zullen zij gezamenlijk toegang hebben tot die kennis. Die herstelde eenheid (de rib/DNA uit Adams lijf, het herstelde DNA) geeft toegang tot de hoogste kennis (beyond the Saturn matrix). Man en vrouw moeten dus beide het belang van het herstel van die eenheid onderkennen en de (aller hoogste) waarde er van in gaan zien. Daarmee transformeert de vrouw van verleidster die Adam weghoudt bij de hoogste kennis (en leidt in de richting van de valse Kundalini verlichting), naar een waardevolle eenheid met de man die ze gezamenlijk bij de allerhoogste kennis (beyond the Saturn matrix) brengt. Er ligt dus een zeer waardevolle en belangrijke sleutel in de man/vrouw liefdesrelatie. Die eenheid leidt tot de daadwerkelijke ontluiking van de zielsverbondenheid met de kennis ‘beyond the matrix’.

Stapt de vrouw van tegenwoordig uit haar rol van de Delila die Simson verleidde en die hem uit zijn kracht haalde en in haar rol van complementaire partner van haar man, dan kan zij niet alleen zelf ontwaken tot de volledige kennis, maar ook haar man. Sterker nog, zonder elkaar kunnen zij dit beide mogelijk niet eens bereiken. En met ‘volledige kennis’ doel ik dan op de kennis die voorbij gaat aan de opgelegde beperking van de kennis van de Saturnus matrix. De radio gaat zo van het ontvangen van slechts 1 kanaal (de Saturnus WiFi zender) naar het ontvangen van alle kanalen van buiten die matrix. De Kundalini ervaring zal u slechts en alleen die ene zender bieden. Bij het herstel van de eenheid van man en vrouw gaan alle zenders als het ware pas echt open. Hoe belangrijk is de zuivere, herstelde en blijvend trouwe liefdesband tussen man en vrouw dus in dat kader? Dat is andere koek dan de ‘vrije liefde’ die tegenwoordig gepropageerd wordt. De tantra seks methoden zijn niets anders dan een voorportaal richting de Kundalini verlichting; die niets anders is dan een schijnverlichting, waarbij de menselijke ziel slechts afgestemd wordt op Saturnus. Maar natuurlijk blijft de mens hunkeren naar de toegang tot hogere kennis. En omdat wij die drive in ons hebben is de verleiding van dat alternatief zo groot. Als je nu via meditatie, yoga en heimelijke introducties op het pad van de Kundalini ervaring, toch bevredigd wordt in de behoefte aan toegang tot een zekere mate van hogere kennis, dan is dat toch een mooi alternatief? Dat zou je inderdaad denken en de verleiding is erg groot.

conchita

Op de foto ziet u Eurovisie (de visie van Europa) Songfestival winnaar van 2014, Conchita Wurst, afgebeeld als een Jezus-figuur. Sowieso zal de christelijke gemeenschap ongetwijfeld redelijk gechoqueerd zijn door deze afbeelding. Veel gechoqueerder zullen ze zijn als ze de diepere boodschap achter de afbeelding van Conchita Wurst ontdekken. In een eerder artikel legde ik al uit dat niet alleen de naam, maar ook de transgenderstatus van Conchita Wurst wijst op tweeslachtigheid; ook wel hermafrodiet genaamd. Rechts bovenin de foto ziet u de tweeslachtige Baphomet, het symbool van de Satan. Hoewel veel katholieke gelovigen dit niet weten verwijst ook de Jezus afbeelding in de katholieke kerk hiernaar. Dat is altijd de reden geweest van het lange haar plus baard (tweeslachtigheid) op de afbeelding van Jezus. De zonnecirkel om het hoofd van Jezus verwijst naar de zonaanbidding. We hebben het dan echter over de “verdreven zon” Saturnus en dus wederom over Satan. Ziet u het Kundalini teken in de schoot van de Baphomet? De nieuwe worst voor de neus van de mensheid voor toegang tot ‘hogere kennis’ (de kennis waar Adam/’de mens’ zo naar terug verlangt) is de worst van de Kundalini verlichting.

Het handgebaar van de linker hand van Conchita wordt ook veel gebruikt binnen het satanisme. Het is een onnatuurlijke houding van de vingers. De twee buitenste vingers zijn gespreid van de twee middelste. Dit is het zogenaamde ‘M-teken’ en staat symbool voor Merovingiaanse bloedlijn. De Merovingiaanse bloedlijn is waarschijnlijk de familielijn die Prinses Diana ritueel vermoordden. Herinnert u zich nog de opmerking aan het slot van het optreden van Conchita Wurst “We are unstoppable” (uitzending gemist 3.28.42 uur). Daar verwees hij/zij waarschijnlijk naar ‘we’ van de satanische cult die hij/zij mogelijk representeert. De illuminatie vrijmetselaars (de toplaag van de vrijmetselarij) zijn ook degenen die feitelijk de wereld besturen vanuit een satanische (Saturnus) grondslag. Het ‘M-teken’ wordt dus ook gebruikt door de Freemasons (vrijmetselaars) als zijnde het Masonic-sign. Het is dus het teken van de Merovingiaanse vrijmetselarij, de satanische cult die de wereld in haar greep houdt.

Deze Saturnus/satanische cult is bepaald niet onschuldig. We zijn beland bij het ‘hart teken’ dat u zowel afgebeeld ziet bij Conchita als op de Jezus-afbeeldingen in de Katholieke kerk. Het ‘hart teken’ staat namelijk voor het ritueel offeren van mensen (bij voorkeur kinderen) door het uitrukken van het kloppende hart. De vlam is een teken van het wegrukken van de ziel. De Azteken uit Zuid Amerika aanbaden in feite ook Saturnus in hun aanbidding van de androgyne (tweeslachtige) slangengod Quetzalcoatl. Hierbij pleegden zij rituele offers te doen waarbij het kloppend hart van hun levende slachtoffer werd uitgerukt. Het hart op al deze Jezus-afbeeldingen refereert hier dan ook naar. Dat mag voor vele gelovigen een lugubere en niet te behappen constatering zijn, maar na enig onderzoek kunnen we helaas niets anders concluderen.

hartuitrukken

Er zijn nog veel meer tekenen te vinden in de afbeelding van Conchita, zoals de messteken in de handen. Om een volledig beeld te krijgen zou u eigenlijk de tijd moeten nemen om deze YouTube presentatie eens uitvoerig te bekijken (geluid is onplezierig). Feitelijk moeten we tot de zure conclusie komen dat de wereld compleet in handen is van genootschappen die aan Saturnus(Satan)-aanbidding doen en die dit overal waar ze maar kunnen, duidelijk zichtbaar laten zien.

Het is dus zaak om door alle verleidelijke wegen naar de (Kundalini) “verlichting” heen te prikken. De agenda van het transformeren van de mens naar een ideale ‘Kundalini ready’ status, drijft de originele Adam (mens) nog verder vandaan bij de allerhoogste kennis. De Kundalini verlichting brengt je namelijk alleen maar in diepere connectie met de matrix. De daadwerkelijke verlichting ligt ‘Beyond The Matrix’. Daar waar Lucifer, Satan of Saturnus geen grip meer op de ziel heeft. Kundalini ervaringen zijn niet de weg tot herstel. De sleutel ligt in het herstel van de eenheid van Adam en Eva. Pas als mensen er achter komen dat de mildere varianten van de introducties op het pad van de Kundalini verlichting een voorportaal zijn van veel duistere methodes, zou dit mogelijk tot ontwaken kunnen leiden. Als je bijvoorbeeld ontdekt dat bepaalde rituelen binnen cults – die stimulerend zouden moeten werken op het bereiken van deze Kundalini-verlichting – nogal choquerend zijn, dan moeten de ogen toch open gaan. Omdat de massa echter slechts de mildere en ‘feel good’ varianten aangereikt krijgt, zal deze ontwaking nog wel even op zich laten wachten en vormen stromingen waarin meditatie, yoga, tantra en andere technieken gepropageerd worden een verleidelijk vangnet richting de ontwaking van de allerhoogste verlichting, namelijk de verlichting of verlossing uit deze matrix zielengevangenis.

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (11)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Funky schreef:

  Close, but no cigar. Met de technieken die je noemt, kun je ook voorbij “de Saturnus-matrix” reiken. De Saturnus-matrix is geen gevangenis; het is een filter. Saturnus werpt de vraag op hoe zuiver je zelf bent, en hoe zuiver de liefde is tussen de man en de vrouw die hun tantra bedrijven. De gevangenis zit in je eigen ziel.

  Mensen die slechts geïnteresseerd zijn in aardse macht (en dat zijn er heel veel), blijven “hangen” in de Saturnus energie, omdat ze ervaren hoe ze met hun verworven vaardigheden/inzichten hier de dienst uit kunnen maken. De dood en de vergankelijkheid van ons bestaan (=saturnus) jaagt ons allen angst aan, so better be a King on Earth than a slave in heaven. Mensen die leven met het oog op de eeuwigheid, en hun Saturniale angsten kunnen pareren met hun onwrikbare vertrouwen in de Liefde van de Ene, zijn in staat de Saturnus-matrix te ontstijgen. Met exact dezelfde technieken.

  Dat de heersers van deze planeet vanuit de Saturnus-matrix de boel hier verneuken met hun lagere magie, wil niet zeggen dat Saturnus niet deugt, of dat tantra-ervaringen verdacht zijn. Het wil zeggen dat ze de ladder tot halverwege hebben beklommen, niet verder durven/kunnen klimmen, en hun positie handhaven door vanuit hun hogere positie naar beneden te trappen. Maar dat ligt niet aan de ladder.

 2. boterbloem schreef:

  Ontwaken en verlichting

 3. boterbloem schreef:

  Why do we worry so much .

 4. Kingdom schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=B1ZkK9hfKMw

  https://www.youtube.com/watch?v=dIh7fkxw9co

  Eva als manipulerende verleidster is de ´occulte´ (tempel) prostituee en de kennis van dood is als een slang die de mens zal uithollen, aantasten en opvreten. Door verspilling van ‘kracht’ van de man, daar leeft de prostituee van, energetisch slurpt ze de ‘verstandeloze man en animal’ leeg. Zo zijn er ook veel ‘tempel/Arena’ voetbalprostituees&idolen die de wereld vermaken met hun voetbalkunsten en zo zijn er legio s ‘moderne’ tempels van vermaak, het enige wat ze nodig hebben is je aandacht, wat hun de energie geeft je te vermaken in ruil voor money, waardoor ze zich kunnen verrijken de voetbalprostituees. Eva als Moeder der levenden is de heilige en wijze vrouw en de ‘goede’ moeder, wie zo n vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden.

  • Kingdom schreef:

   De ‘Occulte’ Moeder en al haar kinderen als prostituees hebben geen mededogen of zijn barmhartig door liefde bewogen, ze helpen alleen maar tegen betaling en/of ze vermaken je in ruil voor money, zouden zij er baat bij hebben als er een hemel op aarde zou zijn? Een wereld van comercie heeft er geen baat bij als er niets ‘verkocht’ kan worden. Boven hun matrix van comercie uitstijgen betekent tevens de instorting van diezelfde matrix, als voldoende mensen het geld van de illuminati gebruiken voor nobele doeleinden, als dat al een bedreiging voor ze.

 5. Hans schreef:

  Martin,

  Interessant voer en invalshoek inzake dit onderwerp..

  http://www.metahistory.org/gnostique/archonfiles/KundaliniForce.php

 6. Analyze schreef:

  @Martin, prachtig esoterisch stuk dit sluit aan en geeft antwoord waarom al die ellende heden ten dage aan onze ogen voorbij trekt. De aarde kan het paradijs zijn, maar de duistere krachten hebben duizenden jaren (tot op de dag van vandaag) vat op haar. Dit sluit ook perfect aan bij jouw vorige artikel over olie en de parasitaire elite, olie (zie ook black goo) is het bloed van de aarde.
  Het wordt nog tastbaarder als je het exoterische benaderd, bijvoorbeeld als je onderzoekt op welke gronden het hoofdkantoor van het VN in New York staat en welke familie die gronden aan deze (satanische) entiteit geschonken heeft. De VN satanisch? Zie onderstaande docu en denk na wat er gebeurt als het wereldwijde mandaat bij deze sekte komt te liggen:

Leave a Reply

AVG Toestemming

Per 25 mei 2018 moeten wij u op de hoogte stellen van de nieuwe EU regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees de privacy verklaring en voer uw toestemmingsinstellingen in of pas deze aan.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten