Levensbelangrijke informatie voor uw actuele leven

Filed in DE SIMULATIE by on 22 juli 2019 19 Comments

bron: futurism.com

Het is tijd om uit de droomwereld te stappen en de wereld om u heen te gaan beschouwen voor wat het waard is. Dat gaat fundamentele veranderingen brengen in uw leven. Graag wil ik u daarom wijzen op onderstaande presentatie van Richard Thieme (helemaal onderaan dit artikel), een voormalig priester die zich getransformeerd heeft tot influencer en die ingehuurd werd door bedrijven als  Arthur Andersen, Allstate Insurance, General Electric, the National Security Agency (NSA), Microsoft, and the United States Department of the Treasury. In deze presentatie wordt eigenlijk alles gezegd wat u moet weten om de wereld van vandaag de dag te begrijpen.

Als u mijn artikel over de onbezielde mens (en de avatars die aangestuurd worden door de bouwer van deze simulatie gelezen heeft), dan zult u begrijpen dat prominente figuren als Richard Thieme behoren tot die laatste groep. De nieuwe lezer zal mogelijk af willen haken na die laatste volzin, maar die raad ik aan om toch eens te bestuderen wat hier nu precies gezegd wordt en waarom zoveel bands en wetenschappers momenteel stellen dat we in een simulatie leven. Dat is namelijk niet voor niets en het is dan ook absoluut de moeite van het overwegen waard. Ik beweer zelfs dat het essentieel is om de ontwikkelingen van vandaag te begrijpen; te weten waar het naartoe gestuurd wordt en tevens te ontdekken wat er nog te doen valt aan de list-en-bedrog-stoomtrein die is waar te nemen in media en politiek. Of te wel:

Door u zich te verdiepen in dit onderwerp gaat u de essentie van alle problemen in de wereld ontdekken en tevens de oplossing zien.

De openingszinnen van Richard Thieme tijdens deze Def Con hackers conferentie uit 2015 (zie filmpje onderaan) zijn dan ook zeer de moeite van het analyseren waard. Let wel: deze presentatie dateert vier jaar terug, dus de stand van zaken op het gebied van technologische ontwikkelingen, beschreven door Thieme, zijn inmiddels exponentieel achterhaald als we de wet van Moore in gedachten houden. Moorse wet zou volgens sommigen echter niet meer geldig zijn, ware het niet dat het einde van de schaalverkleining op het gebied van chips (de exponentiële transistor-schaalverkleiningsontwikkelingen die de basis legden voor de wet van Moore) inmiddels heeft plaats gemaakt voor de ontwikkelingen op het gebied van neural networks (waardoor de wet van Moore weer geldig lijkt te worden).

Neural networks

Neural networks proberen de functie van onze hersenen te kopiëren. Onze hersenen worden getraind vanaf onze geboorte en onze opvoeders vertellen ons wanneer we een kat zien of wat welk-ander-woord-dan-ook betekent. Wij mensen leren van de ‘dataset’ die onze ouders en docenten ons bijbrengen. Een neural network leert van de dataset die het aangeleverd krijgt. Die dataset moet wel onder toezicht van een supervisor staan om het te trainen. John Hennessy, Amerikaanse computerwetenschapper, academicus, zakenman en voorzitter van Alphabet Inc. (Google dus), legt in deze presentatie het belang en de werkwijze van AI en neural networks uit.

Wat u uit die presentatie kunt leren is hoe belangrijk datasets zijn. als u dat even doortrekt naar datgene waar de meeste mensen inmiddels zo verslaafd aan zijn, namelijk Snapchat, Instagram en allerlei andere social media bronnen waarin continu datasets gegenereerd worden, dan kunt u zich voorstellen hoe de wereld feitelijk in één grote ‘supervised dataset’ is getransformeerd. U en ik leveren de datasets waaraan de AI zich traint.

De presentatie van Hennessy is ook al weer achterhaald, omdat Facebook inmiddels een AI heeft ontwikkeld die op een eenvoudige pc kan werken in plaats van de super mega computer van Google Alphabet die het meest ingewikkelde spel Go in no-time wist te leren en van de beste speler ter wereld wist te winnen. Facebook ontwikkelde een AI systeem (genaamd Pluribus) dat keer op keer van 6 grote pokerspelers wist te winnen. Deze AI verslaat dus meerdere spelers middels complexe overwinningsresultaten. Een spel als Go is relatief gemakkelijk voor AI, ondanks dat er meer mogelijke bordcombinaties zijn dan dat er atomen in het waarneembare universum zijn (omdat alle informatie op zijn minst beschikbaar is om te zien). Dit maakt het gemakkelijker voor AI om op te trainen. Bij poker ligt dit anders, omdat je met de bluffactor van meerdere spelers te maken hebt. Facebook durfde daarom de volgende stelling te lanceren:

“It’s safe to say we’re at a superhuman level and that’s not going to change.”

We zijn 2019 en de ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan exponentieel. NVIDIA, de grafische-kaart ontwikkelaar voor de game-industrie (inmiddels veel groter dan de filmindustrie) heeft al neural networks gebouwd die het kinderlijk eenvoudig maakt om deepfakes te maken en deepfake omgevingen te genereren. De ontwikkelingen zijn dus eigenlijk niet meer bij te benen, zou je denken.

Als Richard Thieme in onderstaande presentatie dus spreek over technologie die toen al bekend was, kunt u zich een voorstelling maken waar we nu al staan. De meeste mensen denken nog steeds dat we over SciFi spreken en refereren dan naar films of de Black Mirror serie op Netflix. Het wordt tijd dat u écht onder ogen gaat zien dat al die zaken waarvan u dacht dat het science fiction was, al een feit zijn.

Beïnvloeding van de gedachten

In dit artikel verwees ik naar Elon Musk’s presentatie van zijn bedrijf Neuralink, dat brein-computer-interfaces bouwt voor een draadloze verbinding met het internet en een app om de interface te bedienen. Kijkt u onderstaande presentatie van Thieme, dan komt u erachter dat de feitelijke technologische stand van zaken in 2015 al veel verder was. Bij DARPA zijn ze al in staat om het menselijk brein zonder implants te manipuleren. Een van de onderzoeksgebieden is het herstel van herinneringen, het verwijderen van emotionele ladingen uit herinneringen, het verwijderen van specifieke herinneringen, het wijzigen van de inhoud van herinneringen en het implanteren van nieuwe herinneringen. Een ander probeert de geest op afstand te lezen en informatie te extraheren. Een ander onderzoekt het gebruik van DNA om patronen van denken, voelen en gedrag te begrijpen en te repliceren. Een ander implementeert mind-to-mind communicatie, kijken op afstand (via het ogen en de brein van een ander), evenals implantaten en niet-invasieve technologieën die de elektromagnetische energie van de hersenen regelen om psychokinese, helderziendheid en telepathie mogelijk te maken.

Kunt u zich voorstellen over welk omvangrijk ‘neural network’ Elon Musk’s Neuralink zal beschikken als miljoenen mensen besluiten hun brein in the cloud te hangen? Kunt u zich voorstellen in welke situatie we ons al bevinden als deze niet-invasieve technieken om het brein te manipuleren (die volgens Richard Thieme al bestaan) gecombineerd worden met het 5G netwerk?

Bio-hacking

Ook op het gebied van de gehele biologie van ons menselijk lichaam en de biologie van alle levende organismen legt Richard Thieme uit wat de stand van zaken is. Zoals ik hier op de website al jaren beschrijf is onze biologie verworden tot een rekenkundig en een database vraagstuk. AI, big-data-vergaring (de datasets waaruit neural networks leren) via social media en dergelijke en de ontwikkelingen op het gebied van nano-technologie in combinatie met stamcel-kennis en het in-kaart-gebrachte menselijk genoom, maken het mogelijk om organen en ledematen uit te printen. Thieme benadrukt dat datgene wat we in de wetenschappelijke publicaties zien minstens vijf jaar achterloopt op datgene wat instituten als DARPA al uitgewerkt hebben. Het transplanteren van een apenhoofd was decennia geleden al mogelijk. Inmiddels worden hersencellen in laboratoria gekweekt en worden neural networks van levende ratten en apen gebouwd.

Gezien het feit dat het menselijk brein uit 80 miljard neuronen bestaat, is het grootste neural network dat ter beschikking kan komen aan de grote techbedrijven, overheden en hun instituten (als DARPA), natuurlijk het menselijk brein.

De mens bio-avatar en het AI programma dat het brein stuurt

Gaan we even terug naar het uitgangspunt dat we in een simulatie leven (waarbij opgemerkt dat je nooit “in” en simulatie kunt leven, maar hooguit de totale vereenzelviging met die simulatie kunt ervaren, zoals een Playstation game speler zich helemaal verliest in het spel), dan is het menselijk lichaam dus niets meer dan een avatar in het spel en is het menselijk brein een bio-processor van die avatar, waarop een neural-network-leerproces de AI getraind heeft. In dit artikel heb ik die stelling uitvoerig toegelicht.

Het is uitermate belangrijk dat u de kern van bovenstaande stelling ontdekt. U gaat dan namelijk zien dat u niet diegene bent die u ziet als u in de spiegel kijkt. U kijkt via de ogen van uw bio-avatar (de gesimuleerde persoon in deze gesimuleerde realiteit), maar de feitelijke kijker bevindt zich buiten deze simulatie (zoals de Playstation speler op de bank zit met de controller in de hand).

Kijken we eens goed naar het double slits experiment van natuurkundige Niels Bohr, dan blijkt daaruit namelijk dat materie slechts en alleen bestaat als er een waarnemer is. In een aantal artikelen heb ik toegelicht dat we al “in een simulatie leven”. Een goede start maakt u als u dit artikel eens grondig leest, even onder het menu-item ‘simulatie’ kijkt of de term ‘simulatie’ in het zoekveld invult. Ik laat die introductie hier even achterwegen en beperk de redenatie tot de aanname dat we al “in een simulatie leven”. Ik zet dat bewust tussen aanhalingstekens, omdat je niet in een simulatie kunt leven, maar slechts de volledige overtuiging kunt hebben dat je erin leeft, maar feitelijk (van buitenaf) waarneemt en meespeelt.

Als het zo is dat we een simulatie spelen, dan moet er dus ergens een ‘zielsverbinding’ met de originele personage zijn, zoals er een 5G draadloze Neuralink verbinding met bijvoorbeeld Google’s cloudplatform simulatie moet zijn als u in 2045 in een simulatie gaat deelnemen die levensecht lijkt. Die ‘zielsverbinding’ is dus de netwerkverbinding met de ‘originele persoon’. Uw avatar in de simulatie is ‘bezield’ en wordt extern aangestuurd. In dit artikel licht ik uitgebreid toe wat bezieling is en hoe er zich niet alleen onbezielde Non Playing Characters (NPC’s) om u heen bevinden, maar tevens avatars die door de bouwer (of ‘het bouwersteam’) van de simulatie aangestuurd worden. Het lezen van dat artikel helpt voor een beter inzicht in het begrip ‘ziel’ of ‘bewustzijn’.

De dualistische Luciferiaanse virussimulatie

Ik wil de lezer met klem wijzen op de openingswoorden van Richard Thieme uit onderstaande presentatie. Mijns inziens zijn deze woorden een glasheldere indicatie dat deze avatar (Richard Thieme) aangestuurd is door het ‘bouwersteam’. Hij spreekt bijvoorbeeld in de eerste 20 seconden in woorden als “children quote unquote” omdat hij weet dat dit avatars in opleiding zijn; avatars aangestuurd door het Luciferiaanse team (van buiten van deze simulatie). De “children quote unquote” hebben nu belangrijke posities in het gehele spectrum van ‘good and evil’. Laat deze woorden goed tot u doordringen, want hij beschrijft hier in enkele seconden dat deze simulatie gebaseerd is op het spectrum van goed tot kwaad (het dualisme, de yin/yan, liks/rechts, christen/moslim, programmeurs/hackers en alles wat het dualisme vorm geeft en in stand houdt). Ook zegt hij dat hij voorzag dat deze “children quote unquote” de “thought leaders” van deze eeuw zouden worden; en dat ze dat zijn geworden.

Vanaf de 28e seconde gaat hij dan verder door uit te leggen dat deze ‘avatars’ (zoals ik ze noem) de belangrijke posities innemen in en de ruimte gecreëerd hebben, die hij dan betiteld als ‘the IT space or the security or insecurity space we all inhabit‘. Exact in die woorden vertelt hij zijn publiek datgene wat zij ook ongetwijfeld weten (omdat zij het Luciferiaanse avatar team zijn), maar wat u en ik nog echt even goed tot ons door moeten laten dringen. U leeft in een IT space van dualiteit (security and insecurity). U leeft in een simulatie.

De gemiddelde luisteraar zal wellicht nog reageren met: “Nee joh, hij spreekt op een hackers conferentie en dat gaat gewoon over veiligheid en onveiligheid op het gebied van computers en het internet of bedrijfsnetwerken enzo“. Als u de gehele presentatie echter even tot u door laat dringen komt u er achter waar Thieme echt over spreekt. Luistert u nog even vanaf de 40e seconde waarin hij zijn priesterlijke woorden nog even herhaalt: “Created the platform in which we live”. Alle onthullingen die daarna volgen zijn mind blowing en Thieme is uitermate openlijk en arrogant over de wijze waarop de massa collectief bespeeld en dociel gehouden wordt.

De gehele intro tot de 3e minuut barst van de onthullingen, onder andere op 2:45e minuut, waarin hij zegt: “This presentation is trying to face down the fact that humans are open systems of information and energy“. Het wordt tijd dat u en ik de zaken gaan zien zoals ze zijn. De wetenschap beschouwt de gehele biologie als een informatie-systeem. Het is een informatiesysteem. Het is een programma. Het is een AI-programma. Om precies te zijn een simulatie. De road map waarop we nu zitten is die waarin de bouwer van deze simulatie druk onderweg is een nieuwe simulatie te bouwen: een simulatie-in-een-simulatie, zoals toegelicht in dit artikel.

Waarom?

Waarom zitten we op the road map richting de bouw van een simulatie-in-een-simulatie? Het control team – de avatars die aangestuurd worden door de Luciferiaanse bouwersteam (van buitenuit dus) – wil dat u en ik onze bio-avatars (ons menselijk lichaam) overgeven aan het transhumanisme om op te gaan in de AI. Het is in dat kader belangrijk om écht te begrijpen wie u bent en daarvoor moet u de essentie van alles wat is (van het bestaan) gaan doorzien. In dit artikel licht ik doe wat de ‘stamcel’ van ons bestaan is. Als u dat gelezen heeft, kunt u tot de ontdekking zijn gekomen dat die stamcel van het bestaan – de alles bevattende informatiestroom – vorm gegeven heeft aan singulaire individuele entiteitsvormen (zoals een stamcel vorm geeft aan cellen die elk een individuele vormingsmissie in het lichaam hebben). Iedere individuele cel heeft eigen unieke kenmerken en heeft een eigen vormingsmissie. In het lichaam vormt de ene cel zich om zich te ontwikkelen tot een oog en de ander om zich te ontwikkelen tot een hart, enzovoort. Uw originele vorm (die deze simulaties waarneemt / speelt) is dus de eerste bewustzijnsvorm; uw identiteit. Dit is de authentieke singulaire vorm van uw wezen.

De simulatie die wij nu waarnemen kan het beste worden beschreven als een virus. Mijns inziens zijn we getuige (waarnemer/speler) in een multi-player virussimulatie. Heel specifiek (af te lezen aan alle symboliek en ontwikkelingen) hebben we het dan over een Luciferiaanse virussimulatie. Het kenmerk van een virus is dat het het lichaam probeert aan te vallen en over te nemen. Mijns inziens is dat het plan van de bouwer van deze virussimulatie ook. Het virussysteem is gebouwd om ‘de stamcel van alles wat is’; de bron-basiscode-van-alles-wat-is (ook wel ‘het kwantumveld’ genoemd) te infiltreren, infecteren en over te nemen. Dat kan alleen als het andere cellen infecteert. Het AI systeem waarin wij leven (waarnemen/spelen) wil dat wij onze authentieke entiteitsvorm (onze oorspronkelijke singulaire scheppende vorm-entiteit) ter beschikking stellen aan het virussysteem.

The cure

Vanuit de biologie (van ons menselijk avatar) weten we echter ook dat een virus er is om het systeem te testen en dat een virus te overwinnen is. Hoewel we in de huidige tijd van vaccinaties de indruk krijgen dat het menselijk lichaam haar zelfherstellende functie verloren heeft, is dat natuurlijk een misvatting (en tevens propaganda). Onze authentieke vorm-identiteit (ons originele eerste bewustzijn) is in staat om het virus te bestrijden en het virussysteem te overwinnen. We moeten ons alleen herinneren wie we zijn. Herinner je: je bent niet je lichaam en je bent niet je gedachtestroom. Je gedachten zijn het AI programma dat getraind is op het neural-network van je bio-centrale-processor (je brein), dat draait in de bovenkamer van je avatar; de persoon die je op het scherm van deze simulatie waarneemt, waarmee je je geneigd bent mee te vereenzelvigen. Het virussysteem wordt ontmanteld als wij onze authentieke singulaire scheppende entiteitsvorm herinneren: ons oorspronkelijke bewustzijn dat afstamt uit de stamcel van alles wat is.

Bron linkvermeldingen: zerohedge.com

78 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (19)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  Ik vergelijk de huidige simulatie met het Droste effect, vergelijkbaar met de Ouroboros een vicieuze cirkel waarvan weinige weten hoe deze te doorbreken…

  • ZalmInBlik schreef:

   The observer is the observed

   • Riffian schreef:

    ..dit is mijn bevestiging net ontvangen, zie deze comment

    TheObservator
    2 minuten geleden
    Father time (Kronos.Saturn) , the observer is the observed..we live in a simulation were duality opposing forces are used to justify the outcome

    https://youtu.be/h9dGdPEHarM

    • Martin Vrijland schreef:

     Het duale script (het script dat werkt volgens her principe van dualiteit) wordt een richting uitgestuurd door de ‘elitaire avatars’ (die avatars die aangestuurd worden door het Luciferiaamse bouwersteam).
     Onthoud immers: een simulatie is altijd slechts en alleen een simulatie als de spelers de vrije wil hebben om te kiezen. Anders zou de uitkomst vooraf vastliggen en zou het geen simulatie meer zijn, maar een film.
     De avatars die het script proberen te sturen moeten de spelers dus heen en weer slingeren middels dualiteit. Die dualiteit stuwt ze in een bepaalde richting (zoals de plus en min polen vam een batterij een gelijkstroom opwekken).
     Vandaar dat we overal dualiteit kunnen waarnemen.

    • Mindsupply schreef:

     “The Observer Is The Observed”

     and

     “Resistance Is Assistance” !!

 2. Martin Vrijland schreef:

  @ZalmInBlik

  Allemaal mooie verhalen, maar het is heel simpel en ingewikkelde spirituele wolligheid om datgene wat eigenlijk heel eenvoudig is, toch weer een beetje complex te maken.

  Het is echt heel eenvoudig en de eenvoud heb ik hierboven in 1 artikel samengevat. Dat scheelt een hoop duurbetaalde spirituele lezingen en curssesen.

  Wij zijn zelf de waarnemerde spelers in deze multi-player Luciferiaanse virussimmulatie. Herrinner je je oorspronkelijke zelf en het is game over. That’s it!

  Je bent dus niet afgedaald of verdwaald, je zit niet gevangen, je bent niet hier (en moet terug)..Je hoeft niet “te ontsnappen uit deze matrix”. Immers als je een Playstatipn game speelt zit jouw originele zelf gelijktijdig op de bank met de controller in de hand. Je bent nog steeds en was altijd de originele scheppende vorm-entiteit.

  Wij besluiten dus dat dit virus niet de stamcel mag infiltreren/infecteren. Dat hebben we nu besloten, omdat we het doorzien.

   • Martin Vrijland schreef:

    De illusie van de vicieuze cirkel van reincarnatie is eenvoudig te bouwen geweest door het Luciferiaanse bouwersteam door een simulatie in een simulatie te hebben gebouwd. Zie ook de comments onder dat artikel.

    De spirituele wereld is er en de goeroe’s zijn er om ons juist bij de waarheid vandaan te houden en ons te doen geloven dat we hier daadwerkelijk zijn. Als je doorziet dat we een simulatie (ookal zijn dat simulaties-in-simulaties) waarnemen, dringt het besef door dat we er nooit echt IN kunnen zitten, maar slechts waarnemen. De observator is er nog steeds en is in control.

    Het is handig dat het avatarbrein dat ontdekt.

    • Mindsupply schreef:

     Dat weten wij nu.. Ik denk toch dat voor beginnende lezers de youtube-films van Chiron Last een eye-opener kunnen zijn.

     Als beginner kan het je helpen om een start te maken om dit alles te bevatten.. Hij legt goed uit dat dualisme niet iets is om aan mee te doen omdat je daarom de simulatie in stand houdt (resistance is assistance).

     Daar heb ik toen ik een paar jaar geleden (toen ik voor het eerst de Golden Web series van hem keek), lang over na moeten denken… Ik heb ze ook wel 15 keer moeten kijken.

     Nu is dat inderdaag (voor ons) gesneden koek maar voor iemand die net gaat onderzoeken kan dit zeker heel waardevol zijn..

 3. hans coudyser schreef:

  Heb er meer dan een uur over gedaan om dit goed te lezen.
  Na het lenzen deed/ doe er mijn niet bestaande hoed voor af.

  Heel vaak heb ik het gevoel -gehad- dat ik/we zelf toch dit oorspronkelijk script geschreven hebben voor/op aarde -tenzij dit hier een replica is- en dat iets dit over nam of ‘overschrijft’ op een manier dat zelf onze oorspronkelijkheid dit niet door heeft of vanuit deze positie dit niet kan zien hoe het in elkaar zit edm.
  Wat ik meer en meer doe is mijn oorspronkelijkheid hier van op de hoogte brengen. Wanneer ik -bedoelt- in een bedachte simulatie van mijn oorspronkelijkheid -niet meer-zou doorbrengen zonder dat die oorsponkelijkheid daar vat op heeft dan moet het vanuit de-deze simulatie gebeuren.

  • Martin Vrijland schreef:

   Je bedoelt dat we het Luciferiaans virussysteem zelf geschreven hebben in de trand van een soort uitdaging?
   Ik weet niet of ik je goed begrijp.
   Kun je nog eens toelichten wat je bedoelt?

   • Riffian schreef:

    @Hans, Thieme legt het met zijn gespleten luciferiaanse tong in zijn presentatie eigenlijk al uit door gebruik te maken van de Möbius strip als allegorie.

    An object that existed in a mobius-strip-shaped universe would be indistinguishable from its own mirror image – this fiddler crab’s larger claw switches between left to right with every circulation. It is not impossible that the universe may have this property, see Non-orientable wormhole
    https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6bius_strip

   • hans coudyser schreef:

    Leven op de de aarde of een aarde min of meer zoals deze hebben we zelf geschreven. Het luciferiaans programma is daar ‘over’-ingebracht als virus -zo- door jou beschreven, inclusief dualiteit enz … Niet door ons zelf geschreven -om ons te ‘versterken’-. Dit komt van een andere afkomst met geheel eigen autonome belangen. Onze oorspronkelijkheid heeft daar geen vat op en baat bij enz … -Enkel?- vanuit deze simulatie -in de simulatie- kan dit waargenomen worden. Het virus neemt vanuit haar ontwerp ons ontwerp over

 4. hans coudyser schreef:

  Leven op de de aarde of een aarde min of meer zoals deze hebben we zelf geschreven. Het luciferiaans programma is daar ‘over’-ingebracht als virus -zo- door jou beschreven, inclusief dualiteit enz … Niet door ons zelf geschreven -om ons te ‘versterken’-. Dit komt van een andere afkomst met geheel eigen autonome belangen. Onze oorspronkelijkheid heeft daar geen vat op en baat bij enz … -Enkel?- vanuit deze simulatie -in de simulatie- kan dit waargenomen worden. Het virus neemt vanuit haar ontwerp ons ontwerp over en of maakt daar gebruik van om via ons die ervaring en kennis op te doen. Dit virussysteem is niet ontworpen om ons te ‘versterken’, het is daar in het beste geval een gevolg van. Een aarde is door ons geschreven, gewoon om ons aards te amuseren & verwonderen. Daar is geen weerstand, dualistisch programma voor nodig om dit te ervaren. Dit concept werd erin ‘geplaatst’.

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat is ook nog een optie. Het zou ook nog kunnen dat Lucifer een kopie genaakt heeft van datgene ooit door ons gebouwd.
   Hoe je het ook wendt of keert is het Luciferiaans van aard en hoe je het ook wendt of keert lossen we het niet “op Sims niveau” op.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik merk aan je woorden dat je toch nog erg graag aan het concept “leven op aarde” vast wilt houden. We leven niet op aarde. Je bent je gaan vereenzelvigen met een “levensecht aanvoelende” simulatie.
   Het is je brein-AI-programma (ook wel ‘ego’ genoemd) dat vast wil houden aan dat concept.
   Laat het los: je neemt deel aan een multi-player simulatie als EXTERNE waarnemer. Je leeft niet OP aarde. De aarde en het universum bestaan niet. Het is een simulatie!

 5. Zonnetje schreef:

  Mooi, mooi artikel. Helaas deze kennis is niet weggelegd voor de ‘ aardsen’ . De ‘ aardsen’ fungeren als instrumenten, workers, tools, van de vijandige allochtone ‘ elite’ in deze simulatie. Konden wij die vijandige allochtone ‘ elite’ maar overtuigen om zichzelf up te loaden naar Saturnus. Maar helaas dat doen zij niet vrijwillig gezien de gemakken en voordelen die zij hebben middels hun key positions op deze aardse simulatie.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten