Zijn veel mensen om u heen letterlijk zielloos (onbezielde lichamen)?

Filed in DE SIMULATIE by on 8 juli 2019 18 Comments

bron: svtstatic.se

Het is bijna niet voor te stellen, maar vraagt u zich wel eens af of sommigen om u heen eigenlijk wel een ‘ziel’ hebben? Je hoeft maar in het dagelijks leven om je heen te kijken en je treft wel eens mensen die heel goed in staat zijn om empathie te acteren, maar feitelijk totaal harteloos over anderen heen kunnen walsen of met een glimlach op het gezicht zaken te doen die elke ‘menselijkheid’ ondermijnen.

George Ivanovitsj Gurdjieff was een omstreden Grieks-Armeens filosoof, mysticus, schrijver, componist, choreograaf en handelaar. Heeft u daar onmiddellijk een antipathie tegen omdat u wellicht anti Grieks of anti Armeens bent, zet die voorgeprogrammeerde culturele input dan even opzij en lees deze uitspraak van de man: “Een aanzienlijk percentage van de mensen die we op straat ontmoeten zijn mensen die leeg zijn van binnen, dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk al dood. Het is een geluk voor ons dat we het niet zien en niet weten. Als we wisten hoeveel mensen eigenlijk dood zijn en hoeveel van deze doden ons leven regeren, moeten we gek worden van afschuw.

Zou het kunnen dat we dit meer letterlijk moeten nemen dan we denken? We kennen de films en series misschien inmiddels wel waarin we robots zien die in de nabije toekomst zo levensecht lijken dat je het verschil niet meer ziet. Robots die zelfs in staat zijn om menselijke emotie te herkennen en er op in te spelen. De Netflix serie ‘Real Humans’ was daar een goed voorbeeld van. Kijkt u voor een impressie onderstaand YouTube filmpje even (en lees daaronder verder).

De robot en de avatar

Nu is deze serie vooral een voorbeeld van een soort robot wat we wellicht op korte termijn in de maatschappij kunnen verwacht. Op de lange termijn moeten we eerder denken aan datgene wat de film Transcendence liet zien, waarbij de complete biologie via nanotechnologie nagebouwd kan worden. Israëlische wetenschappers hebben dit jaar al een orgaanprinter gebouwd die op basis van stamcelinformatie lichaamseigen cellen kan uitprinten tot bijvoorbeeld een hart (zie onderstaand filmpje). De wetenschap zal echter naar verwachting ook het moment bereiken dat biocellen in het lichaam vervangen kunnen worden door via nano-tech ontworpen cellen die elk foutje kunnen herstellen. Vindt u dat een bizarre onmogelijke gedachte? Denk dan even aan wat er gebeurt als u een wondje heeft en hoe het menselijk lichaam deze zelf-genezende eigenschap al heeft. (Lees verder onder het filmpje)

De orgaandonatiewet heeft er in Nederland alvast voor gezorgd dat organen in feite (juridisch gezien) staatsbezit zijn geworden. De Israëlische printertechnologie laat zien dat die wet feitelijk overbodig was; want in een land als Nederland met een adviesorgaan genaamd ‘de gezondheidsraad’ mag je er vanuit gaan dat men echt wel wist dat deze technologie eraan zat te komen en dat het dus veel veiliger is om in de nabije toekomst organen te printen. Deze geprinte organen zullen namelijk niet door het lichaam afgestoten worden en er hoeft dus geen medicatie geslikt te worden om deze afweer reactie van het lichaam te voorkomen. Het zijn immers op lichaamseigen DNA gebaseerde geprinte organen.

Het is sowieso interessant om te constateren dat het lichaam een vreemd orgaan geneigd is af te stoten. Ook is het interessant om te zien hoe mensen die bijvoorbeeld een gedoneerd hart ontvangen, soms karaktereigenschappen van de donor overnemen, maar dat terzijde.

De orgaandonatiewet heeft ervoor gezorgd dat de staat uw organen bezit en aan alles wat een staats-asset is, mag de staat (juridisch gezien) ongevraagd onderhoud plegen. Dat doet zij met haar gebouwen, met haar infrastructuur en in de toekomst dus mogelijk ook met die nieuwe assets: uw organen. Dat kan dan online via het 5G netwerk en de cloud-edit method genaamd CRISPR-CAS12 (zie onderstaande TED presentatie en lees daaronder verder).

Als u bovenstaande even tot u door heeft laten dringen, komt u wellicht tot de ontdekking dat het menselijk lichaam (en alle biologie) in de nabije toekomst een herschrijfbaar biosysteem geworden is, waarvan elke onderdeel vervangbaar en aanpasbaar geworden zal zijn.

Deze introductie was even nodig om u een beter begrip te geven van hoe de managers van de grote tech bedrijven denken en van waar zij zich zoal mee bezig houden. Google’s technisch topman, uitvinder en filosoof Ray Kurzweil stelt bijvoorbeeld dat we in 2045 onsterfelijk zullen zijn en in staat zullen zijn om in simulatieve werelden te leven die zo levensecht zijn dat we niet herkennen dat het een simulatie is. Ook stelt hij dat we nano-tech avatars en digitale avatars kunnen hebben en ons onszelf kunnen uploaden naar die avatars.

Wat is ‘bewustzijn’ of ‘de ziel’?

De grote vraag is dan: Wie of wat upload zich naar die avatars? Volgens transhumanisten als Ray Kurzweil is het bewustzijn datgene wat zich vormt als gevolg van het aantal neuronen in het brein. Als je als het ware een robot bouwt met voldoende nano-tech gebouwde receptoren (neuronen), die in aantal even veel zijn als die in het menselijk brein, zou zich bewustzijn vormen. Omdat de technologie nog niet zover is om het menselijk brein na te bouwen, werken bedrijven als Google alvast aan een cloud oplossing. Je zou kunnen zeggen dat het internet een prima tool is om vele computers onderling op een dusdanige manier te verbinden dat ze een virtueel brein kunnen vormen. Blockchain-technologie zou daarin een nuttige tool kunnen zijn. Hang je daarnaast ook nog eens kwantumcomputers in het netwerk, dan schiet het al aardig op. Door de grote tech bedrijven wordt druk gebouwd aan neural networks en de naam op zich is al een bewijs van wat het einddoel is.

Toch wil ik even een stap terug doen en even blijven bij dat onderwerp ‘bewustzijn’. Klopt de gedachte dat mensen bewust zijn omdat ze een neo-cortex hebben (en daarmee meer neuronen, zoals Ray Kurzweil stelt) in tegenstelling tot vele andere zoogdieren? Of is bewustzijn iets wat een hele andere oorsprong heeft?

bron: libertaddigital.com

Laten we er voor de redenatie eens vanuit gaan dat je je ‘bewustzijn’ rond 2045 naar een digitale wereld kunt uploaden; een simulatie die op bijvoorbeeld Google’s cloud platform voor virtual reality draait. En stel even voor het gemak dat Elon Musk’s bedrijf Neuralink in staat zal zijn om ons brein online te hangen. Dan kun je dus in het brein van ons ‘huidige originele lichaam’ allerlei zaken als tast, reuk, gehoor, zicht en gevoel (tast, zwaartekracht, enzovoort) prikkelen. Als Google dan een nieuwe aarde-simulatie bouwt, kunnen we dus op die aarde rondwandelen zoals Jake Sully dat deed in de blauwe Avatar wereld van die film uit 2009.

Onderstaande trailer van de film Surrogates is misschien een makkelijker voorbeeld om uit te leggen waar ik naartoe wil met mijn redenatie. Kijkt u die even en ontdek hoe er als het ware steeds een lijntje is tussen de ‘originele’ persoon en de ‘avatar’. Die film Surrogates is echter gebaseerd op ‘levensechte robots’ of ‘avatars’ zoals we die ook zien in series als ‘Real Humans’ op Netflix. Gaan we echter uit van een levensechte simulatie die compleet op een cloud-platform draait, waarbij zelfs de avatar digitaal is, dan bevindt de simulatie zich ‘buiten de tastbare wereld’. U kunt dan bijvoorbeeld op uw bed liggen met een brein-cloud interface en uw partner die naast u op bed ligt kan zich er totaal geen voorstelling van maken in welke realistische simulatie u zich op dat moment begeeft. Misschien is uw lichaam wel aan het schokken, omdat uw brein zich op dat moment in de simulatie in een heftig gevecht met de blauwe mannetjes bevindt. (Lees verder onder het filmpje).

Als het dan volgens wetenschappers als Google’s Ray Kurzweil en vele andere transhumanisten, in de nabije toekomst mogelijk wordt om in dergelijke levensechte simulaties te leven, zouden we ons dan niet de vraag kunnen stellen of we niet al in zo’n simulatie leven? Zijn wie niet al diegenen die in een soort cabine liggen en in een avatar-wereld meespelen? Als we die redenatie even vasthouden, dan komen we terug naar het begrip ‘bewustzijn’. Stel de toekomstige Neuralink brein connectie van Elon Musk is draadloos en verloopt via het 5G netwerk. U heeft dan via uw brein een draadloze verbinding met uw avatar in de simulatie op Google’s cloud platform. Diegene die dus de avatar in die simulatie aanstuurt is uw originele brein dat zich in deze huidige wereld bevindt in uw tastbare lichaam; diegene die u ziet als u nu in de spiegel kijkt. De avatar in de simulatie wordt dan dus aangestuurd door uw originele brein. De avatar is ‘bezield’ en kan binnen die simulatie worden beschouwd als een bezield persoon met een ‘bewustzijn’. Die bezieling is het draadloze lijntje met uw originele brein.

De simulatie

Als u bovenstaande tot nu toe heeft kunnen volgen, dan vraag ik u even goed op te letten voor de volgende gedachten-exercitie. U kunt zich er dus inmiddels een voorstelling van maken hoe het is om in een simulatie te leven en hoe die avatar in die simulatie dan aangestuurd wordt door uzelf en dat we die draadloze-breinconnectie via het 5G netwerk met de simulatie zouden kunnen beschouwen als de bezieling van de avatar in die simulatie.

Dan komen we nu op de vraag of u het zich kunt voorstellen dat uw huidige lichaam met brein mogelijk al een avatar in een simulatie is. Kijken we naar het double slits experiment van natuurkundige Niels Bohr, dan blijkt daaruit dat materie slechts en alleen bestaat als er een waarnemer is. In een aantal artikelen heb ik toegelicht waaruit blijkt dat we al “in een simulatie leven”. Een goede start maakt u als u dit artikel eens grondig leest, even onder het menu-item ‘simulatie’ kijkt of de term ‘simulatie’ in het zoekveld invult. Ik laat die introductie hier even achterwegen en beperk de redenatie tot de aanname dat we al “in een simulatie leven”. Ik zet dat bewust tussen aanhalingstekens, omdat je niet in een simulatie kunt leven, maar slechts de volledige overtuiging kunt hebben dat je erin leeft, maar feitelijk (van buitenaf) waarneemt en meespeelt.

Als het zo is dat we een simulatie spelen, dan moet er dus ergens een ‘zielsverbinding’ met de originele personage zijn, zoals er een 5G draadloze Neuralink verbinding met Google cloudplatform simulatie moet zijn als u in 2045 in een simulatie gaat deelnemen die levensecht lijkt. Die ‘zielsverbinding’ is dus de netwerkverbinding met de ‘originele persoon’ de persoon die op de stoel zit. Dat hoeft dus geen plug in het brein te zijn, zoals in de film ‘The Matrix’, maar kan een draadloze verbinding zijn. De avatar in de simulatie is dus ‘bezield’ en wordt extern aangestuurd. De avatar in deze simulatie kan ook extern aangestuurd zijn. Wellicht dat nu een beter beeld heeft bij het begrip ‘ziel’ of ‘bewustzijn’.

Zielloze avatars

In dit artikel heb ik toegelicht dat we waarschijnlijk getuige zijn van een virussysteem-simulatie. Daarin leg ik uit dat deze simulatie bedoeld is om ons origineel (onze ‘originele vorm’) te testen. De bouwer van de huidige simulatie lijkt te kunnen worden geïdentificeerd als Lucifer. Dat is dan wel een observatie gebaseerd op de waarneming vanuit deze “Sim’s wereld”, maar alles wijst erop dat de simulatie een bepaalde richting uitgestuurd moet worden. Als je als bouwer van een simulatie de ‘wet van de vrije wil’ moet respecteren, is er maar 1 manier om de uitkomst van het spel te kunnen garanderen.

De wetmatigheid van de vrije wil

Zonder vrije wil is een programma geen simulatie, maar is het eigenlijk een soort film waarvan de uitkomst al vast ligt. De essentie van een simulatie is echter dat je de spelers een uitdaging biedt en wilt testen hoe goed ze het spel spelen. Een vluchtsimulator bouw je bijvoorbeeld niet om het vliegtuig op de automatische piloot te laten vliegen en landen, je bouwt het om de piloot uit te testen. In een multi-player simulatie wil je bestuderen hoe de spelers zich individueel en collectief gedragen en kijken welke keuzes ze individueel en collectief zullen maken.

De enige manier om de uitkomst van een simulatie te garanderen, zonder de wetmatigheid van de vrije wil te ondermijnen, is dus door zoveel mogelijk NPC’s (Non Playing Characters) in het spel te plaatsen die door de bouwer van het spel aangestuurd worden. Deze NPC’s kun je bijvoorbeeld op prominente posities in de simulatie zetten en een script laten volgen; een script dat het de overige spelers vrijwel onmogelijk maakt om een andere richting in te slaan. Meer over het script dat we in deze simulatie kunnen herkennen, vindt u in dit artikel.

Stel dat er 1 bouwer van onze huidige simulatie is of stel voor het gemak even dat er in die “originele laag” een team van bouwers is, dan kun je binnen een simulatie maar een beperkt aantal NPC’s aansturen; NPC’s die het script in de simulatie volgen en de overige spelers een bepaalde richting uit proberen te coördineren (aangestuurd door het bouwers-team). Er is echter nog een andere methode om het script en de uitkomst te beïnvloeden, maar dan moeten we eerst even kijken wie alle spelers zijn en dus de vraag stellen waar al die ‘draadloze zielsverbindingen met de originele spelers’ vandaan komen; oftewel: hoeveel spelers zijn er die deze simulatie spelen?

Waar komen alle zielen vandaan?

Het aantal mensen op deze aarde begint de 8 miljard te benaderen. Gaan we uit van het simulatie model, dan zijn er dan dus ook 8 miljard spelers in de ‘originele laag’ nodig om dit spel te kunnen spelen. Feitelijk zou de echt kritische lezer mij die vraag allang gesteld moeten hebben: Waar komen al die zielen vandaan? We weten nu dat het begrip ‘ziel’ of ‘bewustzijn’ eigenlijk staat voor de verbinding met de originele laag; onze originele vorm buiten deze simulatie. Het staat als het ware voor de draadloze verbinding met ons originele zelf (zoals hierboven toegelicht). Er zouden zich dan dus bijna 8 miljard spelers in de originele laag moeten bevinden.

Ik vermoed dat er geen 8 miljard zielen zijn en dat er dus ook geen ‘soul splitting device’ is, zoals mensen als Wes Penre beweren (zie hier). Dat zijn in mijn optiek ongegronde fantasieverhalen. Veel realistischer is het om te kijken naar de hedendaagse stand van zaken op het gebied van technologie. Daarin zien we dat robots steeds autonomer worden en dat het streven is dat kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie en emotie kan imiteren. Als de bouwer (of het bouwers-team) van deze simulatie dus in staat is geweest om zelf-replicerende avatars te bouwen (ons menselijk lichaam), is het dus best aannemelijk te veronderstellen dat vele lichamen/avatars, die we om ons heen waarnemen, wel zelf-replicerend zijn, maar dat er geen externe aansturing plaatsvindt. Het zijn als het ware kunstmatig intelligente mens-avatars die geen externe ‘Jake Sully’ hebben en dus niet bezield zijn. Laten we deze groep voor het gemak even de zielloze-NPC’s noemen. Zielloze NPC’s zijn overigens niet gevoelloos en kunnen heel geïnteresseerd en empathisch overkomen. Dat is omdat we met geavanceerde AI (in een bio-brein) te maken hebben. De bouwers van deze simulatie hebben dus “best wel” geavanceerde bots ingezet.

Je hebt dan dus de NPC’s die aangestuurd worden door het team van bouwers van deze simulatie en de zielloze NPC’s die een ‘kunstmatige intelligent’ brein bezitten en voorgeprogrammeerd zijn om vooral het script te volgen. De eerste groep NPC’s is aangestuurd door de “archontische draadloze verbinding” met de bouwer (/het bouwers team) en stuurt het script. De tweede groep volgt het script zonder enige tegenstribbelen.

Wat is de functie van zielloze (zombie) NPC’s?

Allereerst kijken we dan even naar het effect. Als je een simulatie speelt en je bent omringt door zielloze NPC’s, die het script volgen, dan krijg je dus te maken met het begrip ‘groepsdruk’. Deze simulatie is ook nog eens zo levensecht dat je je er mee bent gaan vereenzelvigen.

het begrip ‘zielloos’

Overigens is het begrip ‘zielloos’ in deze context dus niets anders dan dat er geen externe ‘Jake Sully’ aan de knoppen van zo’n persoon zit.

Heeft u wel eens een gesprek met mensen die echt geen flauw benul hebben van het begrip ‘ziel’ of ‘bewustzijn’, anders dan dat ze de term wel eens uit religie of een spirituele stromingen opgepikt hebben? Persoonlijk ben ik mij vanaf het moment van mijn geboorte bewust van “het lijntje met buiten”. Ik beschouw mijzelf niet als diegene die ik zie als ik in de spiegel kijk. Ik ben me dus bewust van de ‘Jake Sully’ die mijn avatar in deze simulatie aanstuurt. Dat is altijd zo geweest. Mensen die dus zielloze NPC’s zijn (maar wel heel intelligent en sympathiek kunnen voorkomen) zijn niet bezield (hebben geen Jake Sully in de originele laag buiten deze simulatie) en kunnen zich dus ook totaal geen voorstelling hiervan maken. Het spreken over ‘ziel’ of ‘bewustzijn’ zal hooguit een soort ‘meedoen aan een trend’ zijn of een Robot Sophia-achtig praatje zijn; gebaseerd op ‘het oppikken van woorden’.

De functie van zielloze NPC’s is dus om de bezielde avatars (of liever gezegd: de originele spelers die via hun avatar aan deze multi-player simulatie deelnemen) te verleiden om het script te volgen. Zij moeten die bezielde avatars het gevoel geven dat zij in de minderheid zijn en dat verzet geen nut heeft. Zij moeten laten zien hoe leuk het wordt als je meedoet of hoe fout het gaat als je dwarsligt. Daarom hebben we de wereldbevolking de laatste decennia exponentieel zien groeien. Het is de ultieme truc van de bouwer van deze simulatie.

Er is ergens een omslagpunt bereikt waarbij het aantal NPC’s enorm is gaan groeien waardoor de bezielde spelers meer en meer het gevoel krijgen aan het kortste eind te trekken. We zijn zelfs geneigd om te vergeten dat het maar een spelletje is; dat we een simulatie waarnemen.

Het is dus zaak om weer te ontdekken wie we zijn en de aansturing van buiten te vertrouwen. Al die NPC’s in deze simulatie doen ons geloven dat we aan de verliezende hand zijn en dat we in de minderheid zijn. Dat is de illusie van de simulatie. Binnen de simulatie lijken er miljarden te zijn; daarbuiten is het waarschijnlijk een handje vol die de simulatie probeert te runnen. Onze lichaams-avatar-breintjes maken zich te druk om deze simulatie. Dat is slechts ons avatar-brein en haar emotie. We hebben last van de Babylonische spraakverwarringsafleiding binnen deze simulatie en moeten weer stil worden en luisteren naar wie we zijn. Herinner je je Jake Sully.

Bron linkvermeldingen: patreon.com

362 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (18)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Mocht u nu denken “Oh shit misschien ben ik wel een NPC!”
  Om te beginnen zat u dan waarschijnlijk niet op deze website, maar het kan ook dat de jarenlange programmering van uw avatarbrein ervoor heeft gezorgd dat u vergeten bent wie u bent.

 2. hans coudyser schreef:

  Toch reeds voorzichtig melding aan het maken dat er misschien meerdere bouwers van deze simulatie betrokken zijn… En waarom doen ze het?

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik meld niets voorzichtig Hans.
   Ik schets alleen de mogelijkheden en noem het het bouwersteam; zoals Ray Kurzweil de bouwer van een volgende simulatie zou kunnen zijn en een team van programmeurs inzet om de simulatiecode te prorgrammeren.

   Lees vooral de artikelen onder de linkjes ook even.

 3. Yuri Goosen schreef:

  De simulatie had ik al door als heeel klein kind maar de constante programmering en herhaling van zaken raak je besmet met het virus van volgzaamheid!
  Als kind voelde ik dat ik hier eigenlijk weg moest wezen en vroeg me af hoe zou zijn om te sterven om te kunnen voelen wat er dan was. Ik had geen dood wens vanwege niet willen leven maar van nieuwsgierigheid!
  Later in het leven vragen je ouders! wat wil je worden in je leven?Ik zei dan ik word helemaal niks en ga niet studeren want dat zijn dingen die mij niet boeien zei ik. Dan zeiden mijn ouders: maar je moet anders wordt je een nietsnut!
  Ik zei dan dan ben ik wel wie ik wil zijn en ga lekker zwerven.
  En achteraf had ik daar beter kunnen luisteren naar mijn gevoel want nu ben ik pas echt gevangen in het web van bullshit!

  Dus dank voor dit artikel! ik heb de koppeling weer even gevoeld met het echte wezen van bestaan!

 4. danny schreef:

  En wat vind je van het idee dat de onbezielden gedurende hun leven bezield kunnen worden door de bezielde mensen? Dus zeg maar inspireren.

  • Martin Vrijland schreef:

   Dan heb je het niet goed begrepen. Lees nog eens grondig.

   Kun jij als je een playstation game speelt een andere avatar overnemen?

   • danny schreef:

    Nee, niet over nemen.
    Maar als de andere avatar een brein heeft zou je die kunnen overreden.
    Of zou dat niet kunnen omdat hij/zij doelbewust de agenda van lucifer uitvoert?

    • Martin Vrijland schreef:

     Elke avatar heeft een brein en je kan met rede veel doen maar nooit ervoor zorgen dat er een zielsverbinding ontstaat.

     NPC’s in een Playstation game zullen nooit ineens spontaan iemand aan de knoppen krijgen.

 5. guppy schreef:

  Denk wel dat het mogelijk is om je ziel te verkopen aan onbezielde entiteiten. Betekent dat je jezelf verlaagd tot een elf (extreem low frequency) en je ziel connectie verliest. Je verkoopt je ziel om jezelf te verhogen te koste van anderen doormiddel van misbruik, doden en leugens verspreiden om je macht te behouden.

  Hoe verder je van huis bent des te moeilijker het is om terug te keren.

  Dit betekent niet dat ik zelf heilig ben maar er voor waak dat ik verantwoordelijk ben voor mijn acties. Mij ook niet inlaat met duistere verdraaide religieuse rituelen. Als je bewust bent van je orgineel dan wil je deze verbinding graag behouden en niet geupdate worden naar een lager niveau. Omdat we nu beseffen dat we dit al eens eerder gedaan hebben en ons vaak ver van huis voelen op deze planeet.

  Wat jij in dit artikel schrijft is waar het om draait, zien dat het om jou draait en onze reactie daarop.

 6. Zonnetje schreef:

  Goed artikel, zware materie.Waarschijnlijk niet voor de gewone bevolking daar is hun software niet voor gemaakt.
  Blijft de vraag wie deze maya, illusie, gemaakt heeft en wat wat wint hij daarbij. Misschien is de grote bouwer Lucifer wel, de ‘ lichtbrenger’, en met als medewerkers de jongens van het script die door hem beloond worden? ??
  Wat wint Lucifer bij dit bouwsel? Vermaakt hij zich ten kosten van ons, een groot theater voor hem? Is Lucifer misschien God???

  • Martin Vrijland schreef:

   Lees het gelinkte artikel over de stamcel even:
   https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/we-kunnen-de-problemen-in-de-wereld-niet-oplossen-vanuit-het-denken-en-praten-maar-wel-op-deze-manier/

   Lucifer is de bouwer van het virussysteem (de simulatie) dat (die) wij spelen. In dat artikel leg ik uit dat het de bedoeling lijkt het kwantumveld (“de stamcel”) te infecteren..

   Vandaar dat de god van elke religie ook heimelijk Lucifer is en door de kathokieke kerk inmiddels openlijk (als je even zoek op YouTube) vereerd wordt:
   https://youtu.be/7XH8PKK5wuU

   • Riffian schreef:

    In (door) mijn ogen is het ook het geleiden en oogsten ((recyclen)) van de energieën om deze controle matrix in stand te houden. Zie de verschillende aanwijzingen in den bijbel, het scheiden van het kaf en koren / geiten en bokken enz

    Gij zaait wat u zal oogsten, de quantum mechanische antwoord vanuit de ether.

   • Martin Vrijland schreef:

    Waarbij opgemerkt dat religie en het dualsime (god/satan model en alle overige vormen van dualisme, zoals christendom versus islam, links versus rechts, yin en yang, etvetera) onderdeel is van het Luciferiaanse script om de polariteit op te wekken die de gelijkstroom richting eindoel moet genereren.

    Het einddoel is dat de spelende zielen (dus uiteindelijk de originele jij – de vorm identiteit die stamceleigenschappen / scheppende kwaliteiten heeft) zich ten dienste stelt aan het virussysteem om zo de stamcel / het kwantumveld te infecteren en over te nemen.

    Daarom is het zaak om zowel religie als het transhumanistische pad richting de singulariteit (wat een-en-het-zelfde is als de belofte van ‘het eeuwige leven’ uit de religies) af te werpen / af te wijzen en je te herinneren dat je een (virus)simmulatie speelt.

    • Riffian schreef:

     idd er wordt hard gewerkt aan de slot op de deur van de kijkdoos.

    • Patricia van Oosten schreef:

     Geweldige analyses; hartelijk dank. Ik ben ook zo iemand die al vanaf dag een de waarneming heeft dat er vele zombies in het ‘spel’ zijn. De paar niet ‘zombies’ hebben me hier gehouden, anders was ik ‘weer’ gegaan, zonder goed te begrijpen wat er speelt. Je kunt je altijd eindeloos bezig houden met hoe het komt dat iemand bijv. niet doorheeft dat het weer wordt gemanipuleerd en jij wel. Of waarom, als je dacht in de pauze met de klas overeen te zijn gekomen dat de leraar moet worden geconfronteerd, deze hele groep het laat afweten op het moment dat je dat als held dan op je neemt. Het antwoord is de originele heeft een backup, een referentie met wat ‘origineel’ is, de zombie niet. Diens referentie is wat ie heeft geleerd, heeft overgenomen, aangenomen, ingeslikt, whatever. Meer heeft ie niet. Als zangdocent, met 30 jaar ervaring in lesgeven, weet ik dat er altijd een paar zijn die in staat zijn zelf contact te maken met zuivere, harmonische klanken. Het merendeel kan dat niet; kan slechts ‘na-apen’ en dat lukt nooit goed met zingen (zonder technische perfectionering zoals PA en microfoon). Zelf hoog virtuoze musici blijken fantastische kopieer-machines te zijn, niet in staat op dat moment te beleven en te scheppen; maar slechts ragfijn te reproduceren. Flinterdunne scheidingslijn, maar overduidelijk. Weerstand op onderzoek naar je ware natuur, je origineel is altijd een teken van ‘zombie-staat’. En inderdaad, ik heb nog nooit een zanger van zombie naar origineel weten te toveren. Never, ever nooit. De meesten houden het voor gezien bij mij; want ik refereer alleen aan de her-ontdekking met de originele blauwdruk van frequenties en harmonie. Behalve dan mijn groepslessen; dat blijft ook interessant voor de kopieer-machine. Kun je altijd meesurfen op de ‘rest’. Het scheelt heel veel lijden om deze analyses die je hier uiteenzet goed te begrijpen, en alleen al daarom is het goud waard. Maar het moedigt ook aan om tegen de druk in gewoon te blijven staan als origineel en je inderdaad niet in te laten met welk virus dan ook; en bijv. dus niet te vaccineren. Ik heb met m’n 57 jaar nooit never nooit me ermee ingelaten en kan zeggen dat er zeer goed voor mij is gezorgd vanuit het ‘origineel’. Mijn enige doel was dit keer, voordat ik er weer tussenuit ging, om het allemaal te doorgronden en dan in vrede vaarwel te zeggen tegen deze game. Mijn kinderen, die ook dezelfde bloedgroep hebben als ik, en die bloedgroep blijkt steevast ‘originelen’ op te leveren, dus dat is mijn volgende vraag, leer ik daarbij om het spel lekker te spelen, te genieten (als danser bijv.) en niet te lijden aan die zombies met hun geveinsde emoties en pogingen je in schuld te dwingen. Lukt ook heel goed. Hartegroet!

     • Martin Vrijland schreef:

      Dank je wel Patricia,

      En net als in jouw zangles komt dit artikel alleen aan bij de niet-zielloze, omdat het voor anderen slechts een interessant verhaal is wat niets prikkelt. Vandaar dat jij het goud vindt.

      Kunstacademies en muziek-conservatoria zijn prachtige plekken om hoogwaardige kopieermachines af te leveren en de weinig bezielde mensen in te kapselen tussen de kopieermachines. Bedankt daarom voor het delen van je praktijkervaring op het gebied van zangles.

      Alle antwoorden komen uit je draadloze verbinding met jouw origineel. Vandaar dat ik in het liedje ‘Babylonische spraakverwarring’ stel dat we stil moeten worden en weer gaan luisteren naar wie je bent.
      Groetjes

     • Pieter4151 schreef:

      De bloedgroep waar je over schrijft is dat -0 ?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten