De oorlog in Syrië en de aankomende wereldoorlog

[restrict]

Inleiding

Dit Ebook gaat over de oorlog in Syrië, de reden van die oorlog en de partijen die er allemaal een rol in spelen. Om een goed beeld te krijgen van de oorlogssituatie is het niet alleen nuttig een klein beetje historie te kennen, maar ook en vooral te leren luisteren naar ‘common sense’ of te wel je boerenverstand of intuïtie. Daarbij is het vooral de kunst om door de propaganda en verdraaide beeldvorming van de mainstream media heen te prikken.

Ik zal stap voor stap wat zaken belichten waarvan ik denk dat ze nuttig zijn en ik hoop dat ik de alles enigszins correct en accuraat weet te verwoorden, omdat ik geen historicus ben, maar de informatie vergaar door graafwerk. De officiële geschiedenis is veelal herschreven door de overwinnaars, waardoor het per definitie lastig is om de juiste versie te achterhalen.

Aan het eind van mijn praatje zal ik pogen de chatoptie aan te zetten, zodat mensen vragen kunnen stellen.

De oorlog in Syrië

De oorlog in Syrië begon maart 2011. Dit zou een voortvloeisel zijn van ‘de Arabische Lente’ als gevolg de daad van één man: in Tunesië stak een straatverkoper zichzelf in brand uit protest tegen allerlei misstanden: armoede, werkloosheid, corruptie, onderdrukking. Dat werd het begin van protesten in heel Tunesië, die oversloegen naar andere landen in de regio, overal met als doel de autoritaire leider, die als schuldige voor die misstanden werd gezien, te verdrijven. Na Tunesië kwam Egypte, toen Jemen, Libië en vanaf half maart ook Syrië. Dat is althans de officiële lezing. In dat kader is het nuttig om iets meer te leren over hoe geheime diensten als de CIA werken in de manier waarop ze revoluties bouwen. Oekraïne is daar een mooi voorbeeld van, maar eigenlijk begon het al in de jaren ’90 in Joegoslavië. En waarschijnlijk is het trucje al zo oud als de weg naar Rome.

Op Beyond The Matrix en martinvrijland.nl heb ik veel gesproken over de revolutie managers van Optor. De methode waarmee deze revoluties in verschillende landen gebouwd worden, wordt wel de Gene Sharp methode genoemd. Dat is overigens de methode die nu ook zeer waarschijnlijk toegepast wordt om in Europa onrust te stoken m.b.t. de opbouw van de Pegida en de Antifa bewegingen. Een filmpje dat goed laat zien hoe deze methode werkt is onderstaand filmpje, vanaf 3:18 min. Laten we even een klein stukje kijken hoe deze revolutiemanagers de opstand in Egypte orkestreerden.

De methodes die worden toegepast en het arsenaal aan propagandamiddelen waarover degenen beschikken die een regime willen doen vallen zijn legio. Zo kunnen ze werken met ‘valse vlag’ aanslagen, complete in scene gezette situaties (ook wel hoax genoemd) of ‘inside jobs’, waarbij gladio-achtige agenten aanslagen plegen op eigen volk om vervolgens de schuld van die aanslag bij een andere groep neer te leggen (waarmee als het ware de vlag van dat land of die groepering op die aanslag geplaatst kan worden en het dus een ‘valse vlag’ aanslag is die van binnenuit – inside job – gepleegd is). Hier kom ik later nog even wat meer in detail op terug.

Ik wil hier niet al te veel ingaan op het ontstaan van de oorlog in Syrië, want die heeft iedereen wel kunnen volgen, maar wat wel duidelijk moet zijn is dat de geschiedenis heeft laten zien dat er steeds argumenten verzonnen lijken te worden om een regime als slecht en kwaadaardig neer te zetten. Zo zou Sadam Hoessein ‘weapons of mass destruction’ hebben, maar die zijn nooit gevonden. Tony Blair moest hier later bijvoorbeeld nog zijn excuses voor aanbieden aan het Britse parlement (zie hier). In Nederland is er geloof ik niet zo’n ophef over geweest, maar misschien zijn Nederlanders makkelijker in het ophalen van de schouders (of ik heb het gewoon gemist). Ondertussen was het Westen wel al over Irak heen gewalst en werd Saddam Hoessein onthoofd. Natuurlijk had Sadam Hoessein ogenschijnlijk vreselijke dingen gedaan, zoals de aanvallen op de Koerden in de stad Halabja in het Noorden van Irak, maar de vraag is of het Westen daar toen zo rauwig om was, want feitelijk was Hoessein toen de patsy van voormalig minister van buitenlandse zaken van de VS, Henry Kissinger, die Iran een kopje kleiner moest maken. Maar toen Sadam het veld moest ruimen werd hij dus met een leugentje om bestwil opgeruimd. In 2003 viel het Westen Irak binnen met als reden dat Sadam Hoessein terrorisme zou steunen. Inmiddels mag misschien duidelijk zijn dat Irak een noodzakelijk gebied was voor de huidige situatie in en rondom Syrië.

Bij aanvang van de oorlog in Syrië werden er ook allerlei situaties bedacht om een reden te hebben Syrië binnen te vallen. Een echte reden is er eigenlijk nog steeds niet, want elke verzonnen drogreden is al eens ontkracht. Zo zou ook Syrië over gifgas beschikken, maar dat werd al snel onderuit gehaald. Zelfs de Israëlische website Shoebat liet augustus 2013 zien dat het de rebellen waren die gifgas hadden gebruikt en niet het Assad regime. Uiteindelijk moest de Westerse imperialistische grootmacht een andere reden vinden om oorlogsactiviteit in Syrië te ontplooien. Nog steeds is niet echt duidelijk bewezen waarom Assad zo’n slechte leider zou zijn en waarom hij het veld zou moeten ruimen.

Opmerkelijk is dat de opkomst van ISIS ongeveer dateert uit die periode nadat alle valse voorwendselen om Syrië binnen te vallen mislukten. Niet dat dit ongewild is geweest. De periode voor 2014 is in mijn optiek slechts de opwarmfase geweest. Opmerkelijk is in dat kader te zien hoe de opkomst van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ongeveer in dezelfde periode lag als de opkomst van ISIS. Beide in 2014. Erdogan werd tot president verkozen in augustus 2014 en ISIS kwam rond juni 2014 op. Tel daar de verkiezingsperiode van Erdogan bij op en er lijkt een verband te kunnen zijn.

Overigens moet ik erg opletten wat ik over Turkije of Erdogan zeg, want zodra ik ook maar het woord Turkije of Erdogan in de mond neem, staan heel veel Turken op hun achterste benen. Of dat ingehuurde agenten van de MIT (Turkse geheime dienst) zijn die hier in Nederland de gemoederen moeten bewaken of dat het gewoon nationalistische Turken zijn die simpelweg niet 1 kritisch geluid wensen te horen, is natuurlijk de vraag.

Ik ben van mening dat er een verband lijkt te liggen tussen de opkomst van Erdogan en de opkomst van ISIS. Dat verband moet veel breder getrokken worden en daarom is het nuttig om eerst eens de geschiedenis in te duiken.

De geschiedenis van Turkije en het Ottomaanse rijk

Voor alle duidelijkheid is het nuttig om eerst eens naar de geschiedenis van Turkije te kijken. Het Ottomaanse rijk besloeg op zijn top een gebied dat strekte van gebieden in Oekraïne tot grote delen van Noord Afrika, Egypte, en Saoedi Arabië. Zelfs het huidige Israël viel onder het rijk. Laten we eerst eens Google maps erbij pakken om te kijken waar Syrië precies ligt en door welke landen het omringt wordt. Dat zal bij de meesten wellicht wel al bekend zijn, maar het is toch goed om het even op uw netvlies te hebben: Google maps.

Onderstaand kaartje laat het Ottomaanse rijk op zijn top zien.OttomanEmpireIn1683

Onderstaand filmpje dat ik op YouTube vond geeft mooi kort en bondig weer welke rijken er de afgelopen 2000 jaar zo’n beetje opgekomen en weer verdwenen zijn.

De weergave is niet helemaal correct, want deze kaart en tijdlijn geeft alleen de opkomst van nieuwe rijken weer, maar niet het inkrimpen van de rijken vanaf de periode dat ze op hun top waren. Het Byzantijnse rijk was eigenlijk een gevolg van de opsplitsing van het Romeinse rijk in 395 na Christus in het West en Oost Romeinse rijk. Het Oost Romeinse rijk werd het Byzantijnse rijk, dat steeds verder slonk en werd geregeerd vanuit Constantinopel, het huidige Istanbul. Rusland heeft grote betrokkenheid gehad met het voormalig Oost Romeinse rijk (of te wel het Byzantijnse rijk), want in juni 860 voeren 200 Russische schepen de Bosporus op om Constantinopel te veroveren. De YouTube presentatie die ik in dit verslag als link achterlaat geeft een goed overzicht van de geschiedenis van de opsplitsing van het Romeinse Rijk en de grote invloed van het Byzantijnse rijk en de relatie met Rusland. Die ga ik hier echter nu niet laten zien, omdat dat het mijn verhaal te complex zou maken. Voor de goede orde: de naamgeving Constantinopel van het huidige Istanbul is afkomstig van de keizer van het Oost Romeinse rijk, keizer Constantijn. Voordien hete de stad Byzantijn. Daar is de naam van het Byzantijnse rijk dus van afgeleid.

Belangrijk om te onthouden is dat in 1054 na Christus de kerk van het Romeinse rijk werd opgesplitst in de kerk onder Rome en de Kerk onder Constantinopel. De Roomse kerk hing de paus (de patriarch / opperpriester van Rome) aan, met Latijns als voertaal. De kerk van het Oost Romeinse of liever gezegd Byzantijnse rijk hing de patriarch (of te wel opperpriester van Constantinopel) aan en had Grieks als voertaal. Daar begint u al een beetje de relatie met Rusland te ontdekken, want waar bevindt de patriarch zich op dit moment? Juist ja. In Rusland. Moskou om precies te zijn. De bemoeienis van Rusland met het Byzantijnse rijk begon al vroeg en dat had alles te maken met handel via het water. De Zwarte zee speelde hierin een belangrijke rol. Het Byzantijnse rijk was overigens heer en meester op zee (met name de Middellandse zee), omdat ze een wapen hadden waarmee ze andere schepen met vuur konden bestoken via een goedje waarvan nu nog steeds niet bekend is wat het was, maar dat ‘het Griekse vuur’ werd genoemd. Ze hadden betere zwaarden en betere bescherming dan wie dan ook op dat moment.

Bij de opkomst van de het Ottomaanse rijk, verliest het Byzantijnse rijk aan macht en grondgebied. Ze doen een beroep op Rome en dat luidt naar verluidt de start van de Kruistochten in. Constantinopel blijft dan nog ongeveer 200 jaar in handen van het Byzantijnse rijk, om dan alsnog in handen van de Turks islamitische strijders uit Aziatische gebieden te vallen. Deze hernoemen de stad tot Istanbul.

Gelijktijdig met het afbrokkelen van het Byzantijnse rijk is Rusland aan het groeien. Dat Russische rijk bestaat eigenlijk uit Slavische mensen die zich op de steppen vestigen dat zich strekt van Oekraïne tot meer oostelijk gebied, waaronder ook Moskou valt. Nu begrijpt u wellicht ook de historische band tussen Rusland en Oekraïne. Belangrijk in dat kader waren de grote rivieren die aansluiten op de Zwarte zee, waardoor handel met de Byzantijnen mogelijk werd. De Russen verzorgden eigenlijk de handel tussen de Vikingen (misschien wel de Friezen) en de Byzantijnen over hun grondgebied. De feitelijke roots van Rusland liggen zelfs in Kiev (hoofdstad van het huidige Oekraïne).

Al met al beginnen u er nu misschien wat kwartjes te vallen. Wat hebben we de afgelopen decennia gezien? We begonnen met de Joegoslavië oorlog in Servië. Daarna kregen we de financiële crisis in Griekenland en recentelijk in 2014 begon er een oorlog in Oekraïne. Wat valt daarin op? Welnu, Servië is sterk aan Rusland gelieerd vanwege het Russisch orthodoxe geloof (wat eigenlijk het Oost Romeinse of Byzantijnse geloof is); Kiev is de originele vestigingsstad van het Russische rijk en Griekenland is gelieerd aan Rusland vanwege het oude Byzantijnse geloof waarin Grieks de hoofd-voertaal was. Alle drie de landen waarin dus “problemen” zijn ontstaan hangen erg aan Rusland. Moskou is feitelijk de plaatsvervangende vestigingsstad geworden van het Russisch orthodoxe geloof; wat eigenlijk het Grieks Orthodoxe geloof is of liever gezegd het oude Oost Romeinse geloof. Het geloof dat zijn oorsprong vind in Rome, maar van Rome wilde afsplitsen, omdat Rome te veel aan beeld aanbidding deed. Kortom: Servië, Griekenland en Oekraïne hingen erg aan Rusland. Begint u de ‘dots’ te ‘connecten’? Begint u een beetje te zien wat er gaande is? Mooizo, dan hebben we een begin. Maar er is nog veel meer.

Het einde van het Ottomaanse rijk en het ontstaan van Saoedi Arabië

Het afbrokkelen van het Byzantijnse of Oost Romeinse rijk heeft de opkomst van het Ottomaanse rijk ingeluid of liever gezegd andersom. Dat Ottomaanse rijk hield pas op te bestaan met de eerste wereldoorlog. Die eerste wereldoorlog is ongetwijfeld veel besproken, maar wat ik eigenlijk maar weinig gehoord heb, is de rol van het zionisme daarin en tevens het ontstaan van Saoedi Arabië. Overigens kom ik later nog terug op dat West Romeinse rijk en het Oost Romeinse rijk, want het heeft er alle schijn van dat we nu een opleving zien van die twee oude rijken, waarbij u zich moet voorstellen dat de hoofdstad van het Oost Romeinse rijk zich na de val van Constantinopel heeft verplaatst naar Moskou. De Russische adel adopteerde namelijk in der tijd van het Byzantijnse rijk (of te wel het voormalig Oost Romeinse rijk) hetzelfde geloof, omdat dit gunstig was voor de handelsbetrekkingen. Herinnert u zich recent nog de gesprekken tussen paus Franciscus en de Russische patriarch Kirill? Kijkt u maar eens even naar dit filmpje:

U ziet dat ze op 1:13 min. een soort overeenkomst lijken te tekenen. Zou dit iets te maken kunnen hebben met het samenvoegen van de twee oude rijken; het Westelijke en Oost Romeinse rijk? Tja, als u nu denkt: “Daar hebben de kerken toch geen invloed meer op. Dat wordt toch meer bepaald door overheden en legers“, dan zou u het wel eens mis kunnen hebben.

Kijken we dus naar het spanningsveld tussen Turkije en Rusland, dan is nu te begrijpen dat de Turken die eigenlijk het overblijfsel zijn van het Ottomaanse Rijk, eigenlijk een vijand hebben aan Rusland. De Russen waren immers de zakenpartners van de Byzantijnen en daarnaast hebben ze hun geloof geadopteerd. Rusland is feitelijk het nieuwe Oost Romeinse of het nieuwe Byzantijnse rijk. Moskou is het Rome van het huidige Oost Romeinse rijk.

Het lijkt erop dat binnen het West Romeinse rijk eveneens een machtsverschuiving heeft plaatsgevonden van – eerst naar Londen – en vervolgens naar Washington D.C. Maar misschien kunnen we wel stellen dat Rome nog steeds het machtscentrum vormt, alleen dat het financiële centrum zich naar Londen heeft verplaatst (en laten we Zwitserland niet vergeten in dat kader) en het militaire machtsblok naar Washington D.C. Het West Romeinse rijk heeft zich als het ware enorm uitgebreid. Althans in dat perspectief zou je het kunnen zien. Het is wat kort door de bocht, wat je hebt binnen dat rijk ook nog wel wat machtsstrijd gehad, zoals tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Maar laten we even inzoomen op het Ottomaanse rijk voordat ik probeer hier de hele wereldgeschiedenis in een nutshell samen te vatten. Het Ottomaanse rijk werd eigenlijk pas onderuit gehaald in de eerste wereldoorlog. Onderstaand filmpje is in dat kader nuttig om even naar te kijken. Ik hoop dat uw Engels een beetje redelijk is, zodat u mee kunt kijken (kijk tot ongeveer 2:20 min.)

Het hele bestaansrecht van Saoedi Arabië en dat “koninkrijk” valt terug te herleiden aan het omkopen van Ibn Saud, een Wahabistische Emir die na de Balfour-declaratie het bestuur kreeg over het oostelijk deel van het Arabische schiereiland als dank voor zijn steun aan de Britten. In 1916 ontleende de Arabische gewesten hun bestaansrecht aan het Sykes-Picot akkoord met Groot Brittannië en Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog. Dit luidde het einde in van het Ottomaanse rijk; zoals het rijk van de Turken voor de eerste wereldoorlog feitelijk heette. De Emirs van de Arabische gebieden wilden onder de heerschappij van de Ottomanen (Turken) uit en sloten feitelijk een deal met de Engeland en Frankrijk. De Ottomanen op hun beurt werden gesteund door Duitsland en vice versa. Omdat de Emir van het westelijk deelgebied (de in het filmpje genoemde Hoessein Bin Ali) van het westelijk Arabisch schiereiland, zich weigerde neer te leggen bij het zionistisch plan van het reserveren van grondgebied voor de oprichting van een natie voor de joodse gemeenschap in Palestina, werd Ibn Saud (van het oostelijk Arabisch gebied) ingehuurd om het dwars liggende westelijke gebied (dat van Hoessein Bin Ali) in te veroveren.

Kortom: eerst werden alle Arabische stammen ingehuurd om het Ottomaanse rijk eruit te bonjouren en vervolgens werd die Arabische Emir gesteund die het zionistische plan van het reserveren van grondgebied in Palestina voor de staat Israël, bereid was te steunen, om de andere Emir (die daar niet mee instemde) een kopje kleiner te maken. De ingehuurde Ibn Saud veroverde dus het westelijke deel van het schiereiland en mocht zich als beloning sindsdien koning noemen. Het Saoedisch koningshuis heeft haar bestaansrecht dus feitelijk volledig te danken aan het meewerken aan het toen al bekende plan van de oprichting van de staat Israël. Of te wel: het koningshuis van Saoedi Arabië bedankt haar bestaansrecht aan het zionisme! Onthoud dit, want dit wordt verderop nog erg belangrijk.

Het Ottomaanse Rijk koos bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog dus de Duitse zijde. Het Ottomaanse Rijk was al geruime tijd aan het verzwakken, maar wist tijdens de Eerste Wereldoorlog zich kranig te verdedigen tegen de geallieerden. Toch lukte het hen niet om de oorlog te winnen en dus viel het eeuwenoude rijk na de oorlog uiteen. Het rijk werd in 1299 door Osman I gesticht en viel uiteen op 29 oktober 1923, maar eigenlijk lag het einde van het Ottomaanse rijk al vast met het opstellen van de Balfour-declaratie in 1917 (die u straks nog in een filmpje zult zien) Al in de achttiende eeuw brokkelde de macht van het Ottomaanse Rijk langzaam af waarna de Eerste Wereldoorlog de doodsteek werd voor het machtige rijk. De verhouding tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk was al tijden lang gespannen, tijdens het bestaan van het Ottomaanse Rijk zijn er maar liefst elf Ottomaans-Russische oorlogen geweest. Een oud spanningsveld dus.

De eerste wereldoorlog begon overigens met de moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. In 1915 maakt ene Alexander Parvus samen met de Duitse geheime dienst plannen voor de illuminati Bolsjewistische coup in Rusland (zie hier). Hiervoor ontving Parvus 7 miljoen Duitse mark van het Duitse ministerie van financiën. U moet zich dan voorstellen dat de waarde van een miljoen nu minstens een duizendvoud is van wat dat toen waard was. Parvus ontmoette Vladimir Lenin in 1915 in Zürich om zijn plannen te bespreken. Alexander Parvus was duidelijk een insider, want hij voorspelde al in 1904 dat er een wereldoorlog zou komen tussen de geïndustrialiseerde landen.

Tijdens de rechtszaak van de moordenaars Gavrilo Princip en Nedelko Cabrinovic kwam naar voren dat de Franse vrijmetselaars van de Grand Orient achter de moordplannen zaten. De Serviërs kregen echter de schuld en er werd een enorme massaslachting aangericht onder de Serviërs (zie hier). Dit was het begin van de ontketening van een wereldoorlog, omdat de Russische Tsaar niet wilde dat de Serviërs zouden buigen voor de Oostenrijks-Hongaarse druk. Servië werd alle militaire steun toegezegd door Rusland, Frankrijk en Engeland als zij niet toe zou geven aan eisen van Oostenrijk. De Franse vrijmetselarij heeft dus aangestuurd op een bewust conflict dat moest uitmonden in een wereldoorlog. Zij wisten natuurlijk dat Rusland het Servische volk, waar zij een sterk historische band mee hadden, niet zouden laten barsten. Oostenrijk zoog Duitsland mee de oorlog in en zo ontstonden de twee grote kampen, waarbij het Ottomaanse rijk en de reservering van het grondgebied in Palestina dus duidelijk 1 van de beoogde doelen was. Het gebied werd immers veroverd met behulp van de Arabische stammen op de Ottomanen en de Saouds mochten het huidige Saoudi Arabië veroveren. Dit alles gefinancierd met Rohtschild geld (zo blijkt zo meteen als u de Balfourd declaratie in het eerst volgende filmpje zult zien).

In diezelfde periode werd een coupe gepleegd in Rusland. De tweede Bolsjewistische revolutie werd voorbereid door deze Alexander Parvus in 1916 voor. Hij zorgde ervoor dat Lenin al het benodigde geld voor deze coupe tot zijn beschikking had zie hier). Het J.P. Morgan concern bestond voornamelijk uit joodse zionisten. Met name Jacob en Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome J. Hanauer, Alfred Milner en de koper familie Guggenheim financierde de Bolsjewistische partij van Lenin. De Schiff familie en de Rothschild familie bezaten sinds de 18e eeuw een gezamenlijke onderneming in Frankfurt. Jacob H. Schiff was een afstammeling van een rabbijnen familie. Hij vertrok in 1860 naar New York en werd opgeleid door Rothschild. Schiff kocht zichzelf in de investeringsbank Kuhn, Loeb & Co. in met Rothschild’s geld. Paul en Felix Warburg werden ook mede-eigenaren van Kuhn, Loeb & Co. Al deze investeerders samen zorgden voor het benodigde kapitaal voor de geplande coup. Tsaar Nicolaas II deed op 2 maart 1917 afstand van de troon.

Het woord Tsaar is overigens afgeleid van het woord Cesar, wat staat voor keizer. De Russische tsaren waren dus eigenlijk de keizers van het Oost Romeinse rijk, met het geadopteerde Byzantijnse (Oost Romeinse) geloof. Maar goed. Belangrijk om te weten is dus dat een grote vijand van het Ottomaanse rijk, maar tevens potentieel aasgier van grondgebieden van het rijk, tijdens de eerste wereldoorlog feitelijk overgenomen werd door de Rothschild zionisten met Lenin als frontman. Vanaf dat moment is Rusland dus feitelijk Rothschild gebied onder leiding van eveneens het zionisme. Dat is voor velen misschien een brug te ver, maar ik daag u uit tot research.

De financiering van en de opkomst van Erdogan

Wie is Recep Tayyip Erdogan eigenlijk? Wat weten we van hem? Erdogan is eigenlijk een Georgiër, die onderdeel uit zou maken van de Khazaarse elite. Er wordt veel gesproken over een machtsstrijd tussen de Khazaarse elite (of Khazaarse mafia) en de illuminati e.d. door mensen als Benjamin Fulford, maar ikzelf zie dat als disinfo, bedoeld als vangnet voor mensen die weten welke machtsgroepen er zijn. Door de indruk te wekken dat deze onderling strijd voeren, waarbij 1 groep de New World order wil ondermijnen wekken zij mijns inziens valse hoop. Desalniettemin is Erdogan een Ottomaan in zijn roots, afkomstig uit een gebied dat buiten de grenzen van het huidige Turkije ligt. Van 1994 tot 1998 was Erdogan de burgemeester van Istanboel, en van 14 maart 2003 tot 28 augustus 2014 was hij de 25e premier van Turkije. Eigenlijk dus de op 1 na hoogste positie van het land. Hij stichtte de AKP partij in 2001, waarvan hij leider bleef tot na de presidentsverkiezingen van 2014. Die presidentsverkiezingen won hij met exact 51%. Een opmerkelijke overwinning die bijna doet denken aan verkiezingsfraude. In 2013 en 2014 braken er flinke protesten uit tegen Erdogan, waarbij hij hard ingreep en 22 doden vielen. Een corruptieschandaal in de overheid waarbij 100 miljard betrokken was leidde in 2013 tot de arrestaties van (volgens de mainstream media) nauwe bondgenoten van Erdoğan. Erdogan noemde het onderzoek echter een “staatsgreep” en een “complot”. Zijn regering reageerde met omstreden hervormingen van de rechterlijke macht en de veiligheidstroepen. Turkije blokkeerde Twitter, Facebook en YouTube nadat Erdoğan werd beschuldigd in een opname vrijgegeven op het internet. Het echte verhaal achter dit alles krijgen we niet te horen, maar mijn visie hierop is dat de schandalen misschien juist wel gebouwd zijn om juist lastige tegenstanders van Erdogan uit de weg te ruimen, om zo ruim baan te maken voor een totalitaire dictatuur.

De relatie van Erdogan met Fethullah Gülen is ook erg interessant. Deze Gülen woonde jaren in Amerika en onderzoeker Henry Makow refereert in een verhelderend artikel naar de schrijver/onderzoeker genaamd Bortecine. Deze stelt dat Gülen een crypto jood is die voor de CIA werkt. Een crypto jood is iemand die bijvoorbeeld een andere nationaliteit of religie aanneemt, maar feitelijk het judaïsme aanhangt. Makow stelt [citaat] The whole “Arab Spring” Islamist movement is modelled on Turkey, a Mossad-CIA state, run by crypto Jews. Bortecine, a Turkish patriot, recounts the consequences for investigating the Illuminati Jewish-controlled agencies behind terror and assassinations in Turkey.

Gulen_benedictOp deze foto zien we Gülen de hand schudden van afgetreden paus Benedictus. Ze doen dit middels een vrijmetselaar handdruk, waarbij de duim tussen duim en wijsvinger gedrukt wordt.

Het is interessant het stuk van Makow eens goed te lezen, maar ik citeer nog een stukje van deze meneer Bortecine [citaat] Fethullah Gülen has been working for the CIA since 1964 when American diplomat Graham Füller created him and financed him using drug money. He is believed to have amassed $25 billion from heroin. The Gulen movement “forms the apex of a huge conglomerate that includes NGOs, firms, newspapers and college dormitories in Turkey, plus schools across the world.”

Several journalists who have tried probing Gulen have found themselves prosecuted or jailed. He has hundreds of schools around the world. These schools are financed by CIA drugs. And these schools act like CIA & MOSSAD offices. If he doesn’t die in a few years, Jews will anoint him as the Caliph of the Muslim World. What is Caliph? The master spiritual leader of the Muslim World. The UNIQUE LEADER. A kind of Judaist Muslim Pope.

Within the Arab Spring in Egypt, Morocco, Algeria, Syria, Tunis, Libya, Yemen and Turkey, tens of “Justice and Development Parties” were established. In the Middle East, these parties were supported by the Illuminati Jew-controlled Muslim Brotherhood.

Ook legt Borcetine uit dat Gülen achter de oprichting van de AKP partij van Erdogan zit en verantwoordelijk is voor vele false flag aanslagen. Het document is zeer de moeite van het lezen waard en maakt meteen duidelijk dat de vermeende ruzie tussen Erdogan en Gülen waarschijnlijk bedoeld is om zand in de ogen van de massa te smeren. Natuurlijk is Google gewillig en hebben mensen deze ontmaskering van de relatie Erdogan/Gülen kunnen lezen. Er moest dus iets gebeuren om Erdogan de onafhankelijke sterke leider te doen lijken en er moest iets gebeuren om de indruk te wekken dat de CIA/Mossad geen grip meer op Erdogan had. De ruzie tussen Erdogan en Gülen is dus wat mij betreft een ruzie voor de bühne, zodat Erdogan in geloofwaardigheid kon groeien. Bovendien voorkwam dit gekissebis de toetreding tot de EU. De elite had ook hele andere plannen met Turkije, namelijk het herstel van het Ottomaanse rijk. Althans Erdogan moest het Turkse volk de worst voor gaan houden dat hij het Ottomaanse rijk zou gaan herstellen. Deze trots – of liever gezegd nationalisme – is immers een perfecte drijfveer om mensen gemotiveerd te krijgen in het voeren van strijd; het oppakken van de wapens ‘so to say’.

Iedereen die niet gelooft of roept dat het onzin is dat Erdogan het Ottomaanse rijk zegt te willen herstellen, heeft zich simpelweg niet goed genoeg verdiept of heeft nationalistische oogkleppen op (of is een betaalde trol ingehuurd om in Nederland, namens de MIT de social media te bewaken). Een simpele Google zoekactie levert genoeg resultaten op. Nee bijvoorbeeld dit artikel in de Washington post; toch een mainstream kanaal. Als die het al verkondigen, moet je op gaan letten. Onderstaande foto spreekt op zichzelf al boekdelen, omdat Erdogan hier paradeert tussen soldaten gekleed in traditionele Ottomaanse legerkledij.

erdogan_ottomaanse-leger-kledij

Naast dat Erdogan flink gefinancierd is met CIA geld via de Gülen beweging, speelt Saoedi Arabië ook een grote rol. Keep in mind dat dit land feitelijk ook gecontroleerd wordt door het zionisme / de CIA / Mossad, zoals ik eerder uitlegde. U weet wel; Saoedi Arabië bedankt zijn bestaansrecht immers aan medewerking aan het zionistisch plan via Ibn Saoud. Kortom, waar het geld ook vandaan komt: alle wegen leiden naar Rome. Het Westelijk Romeinse rijk in dit geval. Onder leiding van de paus, maar met allerlei aftakkingen zoals de tak die de militaristische zaak runt vanuit Washington D.C.

Nog even terug komend op het Ottomaanse rijk. In onderstaande video ziet u uitgelegd hoe in de Balfour-verklaring feitelijk al de grondvesting van de staat Israël gelegd werd. Daar duikt ook de naam op van Lord Walter Rothschild, een bekende rijke oorlogsfinancier en zionist. Dit duidt op een duidelijke zionistische planning achter de eerste wereldoorlog en de opsplitsing van het Ottomaanse rijk. En zoals we eerder zagen zat er ook een zionistisch krachtveld en Rothschild geld achter de coupe in Rusland tijdens de Bolsjewistische revolutie in 1917. Het is dat het maar even duidelijk is en daarom herhaal ik het nog maar eens. We kijken nu vanaf 6:30 min tot 10:34 min. (de rest kunt u zelf later verder bekijken).

We weten inmiddels dat Ibn Saoud gebruikt werd om Hoessein Bin Ali te veroveren nadat de Ottomanen waren verslagen. De Saouds of te wel Saoedi Arabië en dus het koningshuis van Saoedi Arabië werd gebruikt om de Emir, die niet wilde instemmen met het zionistisch plan van reservering van grondgebied voor vestiging van de staat Israël (wat in 1948 gebeurde na de tweede wereld oorlog, denk aan Albert Pike), af te zetten. Welnu uit die hoek, dus uit de hoek van Saoedi Arabië blijkt ook financiering van Erdogan te hebben plaats gevonden. Ja, dat wordt interessant vindt u niet?

Dus ook daar zien we zionistisch geld richting Erdogan stromen. Was het eerst al CIA geld (wat feitelijk hetzelfde is) via Fethullah Gülen; is het nu Saoedisch geld. Via wie dan? Deze keer via iemand die – interessant genoeg – ook achter de financiering van Al Qaïda zat!

F. William Engdahl schreef  in een artikel voor de New Eastern Outlook [citaat] Volgens een goed geïnformeerde Turkse politieke bron die ik in 2014 sprak en die betrokken was als onderhandelaar aan vredesbesprekingen tussen Assad en Erdogan, werd de eerste campagne voor de presidentsverkiezingen van Erdogan in augustus 2014, “gesmeerd” met een gift 10 miljard dollar van de Saoedi’s. William Engdahl is strategisch risico adviseur, docent en afgestudeerd politicoloog aan de Princeton Universiteit. Daarnaast is hij best-selling auteur over olie en geopolitiek.

Hij stelt [citaat] Na zijn overwinning in de gekochte presidentsverkiezingen, zetten Erdogan en de door hem persoonlijk uitgekozen minister-president Ahmet Davutoglu, de deuren wagenwijd open voor het opzetten van geheime trainingscentra voor wat nu ISIS genoemd wordt. Onder begeleiding van Hakan Fidan, het door Erdogan aangestelde hoofd van de geheime dienst (MIT), zette Turkije trainingskampen voor ISIS en andere terroristische groeperingen op en zorgde het voor de bevoorrading van deze groeperingen in Syrië. De financiering van de Turkse ISIS operatie werd blijkbaar geregeld door een nauwe persoonlijke vriend van Erdogan genaamd Yasin al-Qadi, een Saoedische bankier en naaste van het Saoedische koningshuis, lid van de Moslim Broederschap, financier van Osama Bin Laden en Al Qaeda sinds Afghanistan in de jaren ’80.

Begint u de grote verbanden te zien? Connecting the dots? Ik hoop dat het plaatje een beetje helder wordt zo.

De financiering, opkomst en bewapening van ISIS en de bewijzen voor Turkse samenwerking met ISIS

Bovenstaande toelichting moet u toch wel hebben verduidelijkt dat Saoedi Arabië onderdeel uitmaakt van een groot zionistisch krachtveld. De term zionisme is eigenlijk ook maar onderdeel van een veel groter plan. De stroming is als het ware een afdeling binnen het grote bedrijf dat de wereld bestuurt en dat uit is op een totalitair gecentraliseerd wereldregime. Vooropgesteld moeten we steeds in gedachten houden dat zowel Saoedi Arabië als de APK partij als het Moslim Broederschap gefinancierd zijn met zionistisch geld. Althans linksom of rechtsom kunnen we het zionistisch geld noemen, want Amerika is een vazalstaat van het zionistisch plan; de militaire tak van dat plan. Maar eigenlijk is dat zionistisch plan een ‘wereld orde’ plan gerund door de Westelijke en Oostelijke Romeinse rijken. En zit ook niet het Oostelijk Romeinse rijk in de zak van het zionisme? Was ook niet de bolsjewiekse revolutie gefinancierd door het zionisme?

Ook moet nu wel duidelijk zijn dat het er alle schijn van heeft dat de Saoedische bankier Yasin al-Qadi mogelijk een dikke vinger in de pap heeft in de oprichting en financiering van ISIS vanuit Turkije. Maar waar is het bewijs daarvoor dan? Welnu dat bewijs werd recentelijk geleverd door opgenomen telefoongesprekken, die door de Turkse krant “Cumhuriyet” werden gepubliceerd, bewijzen dat het Turkse leger samenwerkt met de terreurorganisatie ISIS (zie hier vertaling van een artikel in Contra Magazine).

Eerder liet ik al zien hoe Turkije zwaar in de oliehandel met ISIS leek te zitten. De website RT.com presenteerde op 2 december 2015 de bevindingen van de Russische minister van defensie Anatoly Antonov, die stelt dat de familie Erdogan zwaar betrokken is in de oliehandel met ISIS [citaatVolgens onze gegevens is de hoogste politieke leiding van het land – President Erdogan en zijn gezin – betrokken bij deze criminele business. Er zou sprake zijn van een smokkelwaarde van 3 miljoen dollar per dag. Op 30 november jl. kwam de website Zerohedge.com al met een verhaal waaruit zou blijken dat Erdogan’s zoon, Bilal Erdogan, zwaar in de oliehandel met ISIS zou zitten. Laten we even kijken naar onderstaand YouTube filmpje dat bewijzen van het Russische ministerie van defensie toont aangaande de oliesmokkel van Turkije. We kijken niet het hele filmpje, want dat duurt 23 minuten, maar beginnen voor een voorbeeld op 12:00 min.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=626&v=nMA4B2ZnQ2o

Een ander teken dat het wel moet kloppen dat er Arabisch en dus zionistisch (en dus Rothschild) geld achter de opkomst van ISIS zit vinden we in opgenomen telefoongesprekken, die door de Turkse krant “Cumhuriyet” werden gepubliceerd. Het transcript van dit telefoongesprek staat bijvoorbeeld op de website Shoebat.com. Ik kan het wel even voorlezen (klik op de link). Een Turkse militaire official zou gesprekken voeren met ISIS. Het is alleen een beetje een vaag bericht, want als je dan een opname hebt, publiceer dan gewoon het geluid en niet een vaag stukje tekst. Echt betrouwbaar is dat dus niet.

Gister verscheen nog een opmerkelijke foto op het internet die wel heel erg veel zeggend is. Op de foto ziet u ISIS strijders in terroristenkamp in Latakia te Syrië. Aan de vlaggenmasten hangen zowel een ISIS vlag als de Turkse vlag. Hoe duidelijk wilt u het hebben?

ISIS-en-Turkse-vlag-samen2

We kunnen dus wel stellen dat de signalen zich opstapelen en dat het bijna niet te ontkennen valt dat Turkije de drijvende kracht achter ISIS is; gefinancierd met Arabisch geld. En van Saoedi Arabië hebben we hierboven wel bewezen dat het een zionistische vazalstaat is. Kortom Diegenen die zeggen ISIS te bestrijden, gebruiken het feitelijk als huurlingenleger en zijn de drijvende kracht erachter.

Welk doel dient deze oorlog dan als het allemaal georkestreerd wordt door hetzelfde machtsblok?

Voordat ik verder ga met de bespreking van welke partijen er allemaal actief zijn in Syrië en op welke terreinen we de oorlog zich allemaal zien aftekenen, is het nu misschien eerst nuttig om de vraag te stellen: “Wat is het doel van deze oorlog als jij beweert dat het georkestreerd is vanuit 1 en dezelfde elitaire groep?” Het doel is wat mij betreft in 1 volzin samen te vatten. Het doel is om via vermenging van volkeren, rassen, en religieuze stromingen te zorgen voor een wereldwijde chaos onder de bevolking, zodat vanuit die chaos het Westelijke en Oostelijk Romeinse rijk weer samengevoegd kunnen worden en de wereld bestuurd zal worden onder 1 regime, met 1 wereldleider en 1 führer. Ein volk, ein Reich, Ein Führer. Voor de nieuwe hoofdstad van het Romeinse rijk staat Jeruzalem op de planning. De islam wordt helaas slechts gebruikt om dit plan mee te doen helpen vervullen. Het is als het ware onderdeel van de verdeel en heers strategie om de islam tegen het christendom op te zetten. De vluchtelingenstroom naar Europa is onderdeel van dat plan. Daarvoor moest de oorlog in Syrië opgetuigd worden. Met behulp van deze vermenging, wil men binnenlandse strijd en onrust scheppen en als er dan ook nog een economisch probleem bijkomt, dan zal er een tijd aanbreken waarin mensen gaan schreeuwen om hulp van bovenaf. Die hulp zal dan geboden worden door de planners van deze chaos. Ze maken gebruik van de stelregel Problem, Reaction, Solution.

Er zullen wellicht mensen zijn die nu denken: “Wat zit je nu stom te bazelen Vrijland. Het Romeinse rijk is volledig in elkaar gestort (zie dit plaatje)“. Het Westelijk Romeinse rijk zou in 467 na Christus uit elkaar gevallen zijn. Wat nu als we juist op dit terrein te maken hebben met de grootste geschiedvervalsing ooit en dat het rijk helemaal nooit opgehouden heeft te bestaan, maar het slechts een nieuw pad heeft bewandeld. Wat nu als in der tijd gebleken was dat het grote rijk onhandelbaar begon te worden vanwege nationalistische trots van volken en de elitaire groep in zag dat het beter was om zelf grip op deze situatie te krijgen door de volkeren hun eigen sterke leiders te geven die elkaar onderling bestreden, maar wel hun belasting aan Rome betaalden? Hoe houd je soldaten gemotiveerd als ze als huurlingen voor een groot leger ergens aan de grenzen van het Romeinse rijk moeten strijden? Dat lukte Rome op zeker moment niet meer. Het roer moest misschien wel simpelweg om. Misschien was het beter om soldaten voor eigen volk en vaderland te laten strijden in plaats van voor het grote rijk waar ze nauwelijks binding mee hadden. En als je alle spelers op het veld in je zak hebt, maakt het niet uit wie er zo nu en dan sterker is of aan terrein wint op de ander. Ze vallen allemaal onder jouw hoede. En dat is in mijn optiek vermoedelijk wat er gebeurd is, waardoor de macht dan weer in Parijs, dan weer in Londen, dan weer in Berlijn en uiteindelijk in Washington D.C. kwam te liggen. Per saldo rapporteren ze allemaal aan Rome.

Niet voor niets komen alle wereldleiders bij de paus op bezoek om hem te overladen met cadeau’s. Zie bijvoorbeeld hieronder hoe koningin Elizabeth en prins (nazi) Philip bij de paus op bezoek komen. En zo kunnen we elke wereldleider de moeite zien nemen om de leider van het West Romeinse rijk te bezoeken. Het Britse koningshuis nam trouwens de naam Windsor aan, om hun Duitse roots te verhullen. Eigenlijk is hun achternaam ‘huis van Saksen-Coburg en Gotha‘. Ook deze naamswijziging werd opmerkelijk genoeg in het jaar 1917 doorgevoerd. De faraonische bloedlijnen weten zich steeds te vermommen en diegenen die de macht hebben, kunnen de geschiedenis aanpassen.

In mijn optiek is het Romeinse rijk nog springlevend en heeft het nooit opgehouden te bestaan. De afgelopen eeuw heeft de zionistische tak van dit rijk ook het Oost Romeinse rijk weer in haar greep gekregen via de coupe op de Russische tsaar (lees ‘Cesar’, lees ‘keizer’) en de installatie van Lenin.

Welke grote kampen kunnen we onderscheiden?

Het is erg nuttig om te zien welke kampen er allemaal actief zijn in de oorlog in Syrië. Om te beginnen moet duidelijk zijn dat de oorlog een vooropgezette oorlog is, net als de eerste en tweede wereldoorlog. Denk ook aan de brief van 33e graad vrijmetselaar Albert Pike aan Giuseppe Mazzini uit 1871 – waarvan door velen de echtheid ontkent wordt (maar dat gebeurt wel meer als het slecht uitkomt) – dan zien we dat de eerste en tweede wereldoorlog daarin correct voorspeld werden. Feitelijk kunnen we stellen dat er twee kampen zijn die tegen elkaar strijden (maar achter de schermen samenwerken, omdat ze dezelfde agenda dienen). Dat zijn het oude West Romeinse rijk tegen het Oost Romeinse rijk. Amerika, de NAVO en alles daar aan gelieerd vormt dus het Westelijke kamp; Rusland, China, Iran en alles daaraan gelieerd het Oostelijk Romeinse rijk. De islam kan worden opgesplitst in twee hoofdstromingen die respectievelijk aan de zijde van oost en west strijden. De Soennitische islam strijd aan de zijde van het Westelijk Romeinse rijk en de Sjiitische islam aan de zijde van het Oostelijk Romeinse rijk. Hoewel de moslims de indruk wordt gewekt dat ze vanuit hun religieuze overtuiging een kans maken op de vestiging van een islamitische staat, is dit slechts een worst voor de neus die hen moet motiveren de wapens op te pakken. Ook het herstel van het Ottomaanse rijk dient als die worst. Helemaal nu we weten dat Erdogan een patsy van Fethullah Gülen is (hoewel ze voor de bühne ruzie hebben) en tevens door Arabisch geld gefinancierd is. Ook Europa pompt trouwens voldoende geld in Turkije. Erdogan houdt zijn volk dus de worst voor van het zich oprichtende Ottomaanse rijk, maar ondertussen dient hij zijn landheren. De islamitische staat zal er nooit komen. Jeruzalem zal dienen als zetel voor de New World Order. De islam draagt slechts bij in de agenda van verdeel en heers. Het Westelijke en Oostelijke Romeinse rijk vliegen elkaar in de haren, maar achter de schermen ligt allang vast dat er een wereldregering gaat komen. Misschien begrijpen we nu de vriendelijkheid tussen paus Franciscus en de Russische Patriarch Kirill iets beter. Misschien begrijpen we nu ook waar zij hun handtekening onder hebben gezet.

Alle groeperingen die we kunnen onderscheiden in de strijd in Syrië kunnen we dus scharen onder de twee genoemde grote kampen. Sterker nog. De hele wereld is tussen die twee kampen verdeeld. Je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen: “Waarom zouden ze strijd moeten voeren en oorlogen op moeten tuigen om een wereldregering te vestigen als ze achter de schermen allemaal door hetzelfde krachtveld aangestuurd worden?” Dat heeft er mee te maken dat dit een hoger doel dient, waarbij het offeren van bloed via oorlogen een belangrijk element vormt. Althans, dat is mijn mening. “Ja, maar..” zult u misschien denken.. “dan kun je er toch ook gewoon een paar bommen op gooien en dan heb je toch ook slachtoffers en kun je meteen de zaak centraal regelen.” Nee, het gaat erom dat ze het overtuigend brengen en op een dusdanige manier dat het volk de nieuwe wereldregering niet zal zien als een machtsblok dat door genocide en geweld aan de macht gekomen is, maar juist door de roep vanuit het volk. Ze willen ‘orde uit chaos’ scheppen, met de wetenschap dat het volk er zelf om geschreeuwd heeft. Het volk dat al die tijd onwetend is dat dit zelfde machtsblok heimelijk verantwoordelijk voor die chaos van waaruit zij roepen om verlossing uit de ellende. Men werkt toe naar een totaal controle systeem, waar tegen die tijd het volk op geen enkele manier meer aan lijkt te kunnen ontsnappen. Ook technologie moet ze daarin ondersteunen. Vandaar ook het internet en de steeds verdere invoering van digitaal geld en chips in alles waar maar een chip in past. Vaccinatieprogramma’s en dergelijke moeten de mens als androïde bestuurbare slaven aan het controle systeem hangen. Daarin spelen hun technologiebedrijven als Facebook en Microsoft een grote rol, maar ook organisaties als de NSA.

Het is erg belangrijk om te weten dat het netwerk van geheime genootschappen als een soort piramide model is opgebouwd. Binnen die piramide zijn verschillende fracties te onderscheiden die allemaal een verschillende rol en taak vertegenwoordigen. Helemaal aan de top staan wat mij betreft de aristocratische bloedlijnen die afstammen van de Egyptische farao’s en andere halfgoden. Het begrip ‘halfgod’ zal ik hier maar niet verder gaan toelichten, omdat we dan op een heel ander terrein komen, namelijk die van andere dimensies en entiteiten uit die andere dimensies. Toch is het wel belangrijk voor het grote plaatje om ook daar meer van te weten. Misschien wijd ik er nog eens een webinar aan. De illuminati, de jezuïeten, de ridderordes, de zionisten, de nazi’s etc., vervullen allemaal hun rol in dit piramidemodel dat nog zo solide is als ’t maar kan. Dit zeg ik bewust, omdat er mensen zijn als Benjamin Fulford en Thomas Williams (bekende onderzoekers in de alternatieve media) die zeggen dat er strijd gaande is tussen deze verschillende groepen en dat het plan van de vestiging van de New World Order daarmee wankelt. Ik denk dat dat disinformatie is om valse hoop te geven. Volgens mij is het idee hierachter dat bepaalde fractie zich laten aansturen voor ‘buitenaardse groepen’ die de mensheid zouden willen redden. Hiermee wordt in mijn ogen als het ware een soort van nieuwe religie gecreëerd waarin niet Jezus de verlossing biedt, maar de goede aliens. Nee, in mijn optiek is de agenda van de vestiging van de wereldorde rock solid, in volle gang en is er niets wat dit krachtveld lijkt te kunnen stoppen. De verschillende fracties binnen het piramidemodel van genootschappen werken nog volledig samen. Dus het zionisme, de jezuïeten en het nazisme zijn niet met elkaar in strijd, maar treden simpelweg steeds meer naar buiten. Voor de bühne acteren zij soms onderlinge strijd, zoals in het geval van Erdogan en Fetullah Gülen. Zo zou de terugtrekking van Jeb Bush misschien voor mensen als Benjamin Fulford een teken dat de nazi’s terrein aan het verliezen zijn, maar niets is minder waar. Het nazisme heeft nooit opgehouden te bestaan en de militaire tak van het nazisme heeft zich simpelweg voortgezet in de NAVO. Mensen als Thomas Williams beweren dat de zionisten de nazi’s uit zouden willen schakelen. In mijn optiek is dat onzin. Ze dienen dezelfde belangen en dezelfde agenda. Zogenaamde tekenen van onthullingen over de Bush clan, de Clinton clan en Obama zouden signalen zijn dat de nazi’s terrein aan het verliezen zijn. Tuint u alstublieft niet in die disinfo. Dat soort disinfo (waarin doorgaans heel veel waarheid onthuld wordt) is bedoeld om verwarring te zaaien en u te trekken in de richting van de ‘verlossende aliens’- agenda.

De financiële tak van dit piramide stelsel wordt ingevuld door de families als de Rothschilds en Rockefellers en de bankaire systemen. De oprichting van de BRICS-bank is niets anders dan een bank die het Oost Romeinse rijk van haar middelen moet voorzien. Aan het einde van de rit (na wereldoorlog 3) zal alles samengevoegd worden. Men is nu bezig de twee grote kampen op te tuigen met alle mogelijke middelen van geld, wapens en manschappen.

De religieuze tak van dit piramide model is opgesplitst in verschillende grote wereldreligies. Deze zijn allen opgericht door deze groep die de wereld al millennia bestuurt. Zij zijn in het leven geroepen om mensen onder controle te houden via de angst voor de hel en het ‘zonde’-principe. De verschillende grote religieuze worden slechts gebruikt als manier om mensen in de grip van de gevestigde orde te houden. Wat werkt er beter dan de eerbied voor een God en de angst voor de verdoemenis; waarbij je strenge regels implementeert die mensen makkelijk te besturen maken. Dit geldt voor alle grote religies. De toplagen van de religies zijn dan ook onderdeel van het piramidemodel van de machtsstructuur van de betreffende faraonische halfgod bloedlijnen. Dit maakt ze net zo bestuurbaar als landen en overheden vanuit de verschillende fracties. Kortom het zionisme, nazisme en dergelijke zitten in alle religieuze stromingen verweven en sturen ze aan. Het doel is het vestigen van een wereldregering via het script van ‘orde uit chaos’. Bloedvergieten is een belangrijk subdoel, zo niet hoofddoel van de aristocratische faraonische halfgod bloedlijnen. Dit heeft in mijn optiek alles te maken met energetische consumptie dat dit bloedvergieten in een hoger dimensionaal veld oplevert. Dat is alleen een stelling die misschien wat ver gaat voor dit verhaal. In ieder geval volgt deze aristocratie een script dat voldoet aan religieuze profetieën. Deze religieuze profetieën geloven allen in een verlosser die vanuit een hogere dimensie neer zal dalen op aarde. Dit zal voor al deze religies plaatsvinden in de stad Jeruzalem. Daarom is dat gebied al zolang zo belangrijk. En daarom draait uiteindelijk alle strijd in de wereld om dat gebied, om Jeruzalem. In het geval van de huidige oorlog in Syrië en bijvoorbeeld Oekraïne lijkt dit nog niet aan de orde te zijn, maar het uiteindelijke doel is ‘orde uit chaos’ en de vestiging van de wereldregering in Jeruzalem met de verwachting van de afdalende godheid/verlosser.

Ik zal hier misschien nog een keer een webinar aan wijden, maar ik wilde het nu vooral even noemen om toe te lichten dat alle religies slechts en alleen gecreëerd zijn als massa-controle-systeem. De verschillende religies zijn bedoeld om de eeuwig durende strijd richting totale wereldheerschappij te vervullen volgens een vooraf vastliggend script via veel bloedvergieten en de stelregel ‘orde uit chaos’. Hoe gek dat ook klinkt. Het lijkt er duidelijk op dat deze scripts gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld zou blijken uit de voorspelling van de terugkeer van Joden naar het land Israël in het boek Jesaja [citaat]: Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde. (Jesaja 43:5-6)

Natuurlijk zal dit ongetwijfeld vele van mijn islamitische lezers tegen de borst stuitten, want zij vinden dat hun religie onvervalst is en dat de koran bewezen altijd correct overgedragen is aan volgende generaties. En ik wil geen enkele religieuze stroming beledigen, maar ik scheer ze dan ook allemaal over 1 kam en zeg dat ze allemaal gecreëerd zijn door de faraonische bloedlijnen; dus ook de religies van de Roomse kerken. Toen recentelijk een Koran gevonden werd waarvan het papier ouder bleek te zijn dan de profeet Mohammed, ontstond er misschien toch een klein beetje ophef. De betreffende Koran, die bestaat uit perkament van dierlijke huid, is volgens wetenschappers van de Universiteit van Birmingham tussen de 1448 en 1371 jaar oud. Experts van de Oxford-universiteit hielpen bij het onderzoek door een koolstofdatering uit te voeren. De fragmenten zijn geschreven tussen de jaartallen 568 en 645, terwijl profeet Mohammed zou hebben geleefd van 570 tot 632. Historici zeggen dat de traditionele verhalen over de oorsprong van de islam onbetrouwbaar zijn. De vondst zou volgens historicus Tim Holland dan ook niet zonder gevolgen zijn. Het ontwricht het idee dat we iets met zekerheid kunnen zeggen over hoe de Koran is ontstaan. Dat heeft gevolgen voor de geschiedenis van Mohammed en zijn volgelingen, aldus onderzoeker Holland. Volgens de traditie ontving profeet Mohammed de openbaringen die de Koran vormden tussen de jaren 610 en 632, het jaar van zijn dood, aldus professor David Thomas van de Universiteit van Birmingham.

In dat kader wil ik onderstaande video laten zien die 13 minuten duurt. Het is Engelstalig, maar ik denk dat het nuttig is om de gehele video te bekijken. Maar eerst kort dit filmpje. Zoekt u ook eens op YouTube of Google naar de onthullingen van jezuïeten priester Alberto Rivera, die onthulde dat de islam door Rome gecreëerd werd. De man moest het bekopen met de dood na vergiftiging. Leef bijvoorbeeld dit artikel op BeforeItsNews.com.

https://www.youtube.com/watch?v=nRFxk9MhEsE

Wat blijkt uit bovenstaand filmpje? Zowel Rome als de islam aanbidden Ishtar of ISIS. De heilige maagd Maria is eigenlijk ISIS. Het vrijheidsbeeld in Washington D.C. is eigenlijk ISIS. Zij vereren allen dezelfde godheid Saturnus. Het zijn de oude Babylonische faraonische bloedlijnen die de tent runnen en alle religies bevatten dezelfde symboliek verwijzende naar dezelfde goden. Het gaat me te ver om daar nu in deze presentatie dieper op in te gaan, maar neemt u het mee in uw overwegingen. Het is zeer nuttig om het grote plaatje te leren te doorzien.

Welke groeperingen zijn actief in Syrië?

Met al deze kennis in het achterhoofd is het eigenlijk heel makkelijk om het wereldwijde schaakbord te doorzien en te overzien. Je hebt allerlei splintergroeperingen die feitelijk allemaal of voor het ene grote kamp of voor het andere grote kamp werken. Zonder dat zij het weten dienen zij allemaal dezelfde agenda. Alleen de grote leiders aan de top weten dit. Ik hoop dat u het nu ook begint te doorzien. De splintergroeperingen veranderen soms van naam of vlag, maar in feite is dat niet zo relevant. Vroeger had je de Moedjahedien Al Qaïda en you name it. Tegenwoordig heten ze Al Nusra en ISIS of noem ze maar op. Het is ook steeds de kunst van de gevestigde orde om een mistlaag van schimmigheid te creëren. En wat ze vooral doen is ‘doen alsof hun eigen huurlingen de vijand zijn’. Dus ISIS is zogenaamd de vijand van het Westen. Maar ook van Rusland. Huh? Juist ja. Verwarring zaaien is de kunst. Inmiddels weten we vrij zeker dat ISIS gecreëerd is met zionistisch Arabisch geld, gesteund door de man die eveneens zijn positie kon verstevigen met Arabisch geld en ooit in het zadel geholpen werd met CIA (drugs) geld, Tayyip Recep Erdogan. Vervelend voor de mee luisterende Turken, maar ik kan niet anders concluderen. En dat heeft niets te maken met ‘haat tegen Turken’, nee want ik ben net zo duidelijk over de andere machtsblokken. Ik ben dus niet voor Rusland of tegen Turkije. Nee, ik ben tegen deze New Word Order oude Babylonische faraonische bloedlijnen die het volk de ogen dichtsmeren met nationalistische gevoelens, maar die alle spelers (ik herhaal ALLE SPELERS, dus ook Poetin) in hun zak hebben.

Onderstaand youtube kanaal geeft regelmatig gedetailleerde informatie over het strijdtoneel in Syrië.

Belangrijk om te onthouden is wat mij betreft dat deze gehele oorlog (zoals die er nu voor staat) slechts bedoeld was om vluchtelingenstromen richting Europa te sturen om daar de gewenste agenda van de vermenging te realiseren. De vermenging die moet leiden tot chaos. De groepen in Syrië strijden ondertussen een beetje om hier een heuveltje en daar een stadsdeel. Er wordt een hoop bloed vergoten, maar het schiet maar weinig op. De echte grote strijd moet nog los gaan barsten. Dit gaat gebeuren wanneer de aristocratische bloedlijnen groep besluit groen licht geven de wereldoorlog te starten. Dan barst op meerdere fronten een grootschalige oorlog los. In Syrië zullen de Arabieren (de Saouds) en hun bondgenoten de grens overtrekken. Dit zal reactie uitlokken van het andere kamp inclusief Iran en China.

Opmerkelijk is dat Saoedi Arabië recentelijk nog een oefening hield (of deze nog steeds houdt) met een flink aantal bondgenoten. Hier zijn ze: Jordanië, Bahrein, Senegal, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Soedan, Koeweit, de Maldiven, Marokko, Pakistan, Tsjaad, Tunesië, de Comoren, Djibouti, Maleisië, Egypte, Mauretanië en Mauritius nemen deel aan de oefeningen. De oefening kreeg de titel ‘Northern Thunder’ en is volgens Saoedische media “de grootste ooit in de regio”. De genoemde landen zijn voor een groot deel landen die ooit onder het Ottomaanse rijk vielen. Dat Ottomaanse rijk, dat de Saouds zelf ooit mee om zeep hielpen. Het lijkt er op dat de Moslim Broederschap al deze landen verenigd heeft om mee te strijden aan het kamp van het West Romeinse rijk. Maar er bevinden zich ook landen in deze oefening waarvan je je af zou kunnen vragen: “Huh, wat hebben die daar te zoeken?“, zoals bijvoorbeeld Djibouti, Maleisië, Mauritanië en Mauritius. Laten we ze er eens bij zoeken op Google maps. Alleen dit al toont wel aan dat we met een wereldoorlogssituatie te maken hebben.

Zal deze aankomende wereldoorlog beginnende bij Syrië, uiteindelijk resulteren in een overwinning van kamp West of kamp Oost? En wie zitten er allemaal in kamp West en Oost? De ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill doet vermoeden dat het allemaal achter de schermen allang beklonken is. Eerst chaos, dan orde. Er komt geen overwinning van welk kamp dan ook. De uitslag ligt al vast. Er is maar 1 groep die wint en dat is de groep die alles opgetuigd heeft. Die zelfde oude bloedlijnengroep. Zij scheppen deze oorlog zelf om uiteindelijk een totalitair wereldregime te vestigen. Er zal een grote leider opstaan die alle landen verenigt. Deze messias zal gaan zetelen in de nieuwe hoofdstad van het Romeinse, Babylonische Faraonische rijk: in Jeruzalem.

Welke landen en groeperingen zijn of raken betrokken en welke gebieden in de wereld kunnen worden beschouwd als oorlogsterrein?

1. De Krim met de Tartaren die aan Turkije hangen

De Krim is ooit onderdeel geweest van het Ottomaanse rijk. Een bevolkingsgroep die een minderheid vormt, maar een Turks-etnische groep is. Hieronder ziet u welk deel van de bevolking zij in 2001 omvatten. n augustus 2015 verscheen dit bericht dat de er zich trainingskampen voor Tataarse militanten in Oekraïne zijn. Dat mag een teken aan de wand zijn dat het Westen en Turkije nog niet klaar zijn met de stille annexatie van de Krim door Rusland

krim-tataren

2. Oekraïne

Van Oekraïne weten we inmiddels wel dat dat een heftig strijdtoneel is tussen kamp West en kamp Oost. Als de wereldoorlog oplaait, zal ook in dit land de zaak alleen maar verder exploderen

3. Griekenland

De Griekse/Turkse eilanden waar F16’s achter elkaar aanjagen (olievelden en oude strijd tussen Turken en Grieks-Byzantijnse link)

4. Servië

Hoewel het lijkt alsof er niet zoveel gebeurt in Servië, zal Servië scherp in de gaten gehouden worden door de NAVO. De watersnoodramp zoals die in 2014 plaatsvond zou wat mij betreft kunnen worden beschouwd als een poging het land kort te houden. Europese hulp was er niet of nauwelijks. Alle daadwerkelijke hulp kwam vanuit Rusland. De Serven zijn nu eenmaal broeders van de Russen en dat heeft weer met dat Russisch orthodoxe geloof en het Byzantijnse rijk te maken. Iedereen die nog niet van het bestaan van HAARP en weersbeïnvloedingstechnieken afweet, zou zich daarin eens serieus moeten verdiepen. Al in de Vietnam oorlog was men in staat overstromingen te realiseren door de lucht te sprayen met metaal deeltjes om zware wolkvorming en uiteindelijk wolkbreuken te realiseren. Mijns inziens was de overstroming van mei 2014 van dat kaliber. Servië kreeg de valse vlag moord op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand in de schoenen geschoven, wat de start van de eerste wereldoorlog inluidde en uiteindelijk de weg baande voor onder meer de Russische coupe op tsaar Nicolaas II. Je wilt geen strijdlustig volk binnen de grenzen van het West Romeinse gewest Europa als je de kampstrijd met het Oost Romeinse rijk aan wilt gaan. Let wel het zijn alleen de heren aan de allerhoogste top die weten dat West en Oost uiteindelijk zullen samensmelten. De uitvoerende politieke en militaire top heeft hier geen weet van.

5. De Oeigoeren zijn tevens een Turks etnische groep woonachtig in het Xinjiang gebied in China. Nu begrijpt u wellicht ook dat China automatisch meegezogen zal worden in dit conflict. Hoewel het een volk is van een kleine 9 miljoen, zijn zij zeer strijdlustig en hun militante beweging heet ‘de Grijze Wolven’. De Grijze wolven zouden regelmatig aanslagen plegen in China, maar bijvoorbeeld ook Thailand. De Thaise regering neigt steeds sterker naar China vanwege de grote investeringen in het land door China. Laten we even op Google maps kijken waar dat gebied zich bevindt.

6. De Tjetjenen vormen een (in de ogen van Rusland) terreurgroep die het de Russen al jaren lastig maakt. Wie herinnert zich niet de in het in het Doebrovkatheater in Moskou uit 2002. Russen spetsnaz grepen na tweeënhalve dag genadeloos hard in en spoten verdovingsgas via het ventilatiesysteem naar binnen. De meeste mensen in het gebouw overleefden dit niet. Tjetjenië ligt aangrenzend ten oosten van Georgië, het land van herkomst van de Turkse president. Het hele gebied van Georgië, Tjetjenië, Armenië en Azerbaijan vormt natuurlijk een soort brug richting Rusland en ligt dus strategisch erg belangrijk. Vandaar ook dat Rusland de laatste Olympische Winterspelen in Sochi hielden, omdat dat een mooi alibi vormde voor een flinke troepenmacht in dat gebied. Een logische keuze was het namelijk niet, want Siberië is van nature toch een stukje kouder.

5. De Koerden. Van de Koerden moge duidelijk zijn dat zij de kant van het Oost Romeinse rijk kiezen.

De bekenste Koerdische strijdersbeweging is natuurlijk de PKK. Duidelijk is dat die aan het Oostelijke kamp strijden, omdat de Turken en Koerden elkaar al sinds mensenheugenis in de haren vliegen.

6. De Turkmenen

De Turkmenen zijn een van de grondleggers van het Turkse/Ottomaanse rijk. Alhoewel Wikipedia in mijn optiek nu niet bepaald als de meest zuivere bron voor geschiedkundige feiten kan gelden, meldt het [citaat] In de 11e eeuw trok een aantal Tukmenen onder leiding van de clan der Seldjoeken naar Perzië (Iran) en Klein-Azië. In Klein-Azië traden zij op als ghazi’s ( =strijders voor het geloof). Het Byzantijnse gebied, het huidige Turkije, werd door hun toedoen geïslamiseerd en geturkificeerd. Zo legden zij de grondslag voor het rijk van de Osmanen. In de 15e eeuw werd het westen van Perzië overheerst door twee Turkmeense dynastieën, de dynastie van het Zwarte Schaap (Karakoyunlu) en die van het Witte Schaap (Akkoyunlu). De Perzische dynastie van de Safawiden (1501–1722), hoewel zelf waarschijnlijk van Koerdische herkomst, steunde op een confederatie van Turkmeense groepen, die voor de sjiitische richting in de islam waren gewonnen. Een van deze groepen was die van de Kadjaren, die Perzië van 1794 tot 1925 regeerden. De sjiitische stroming onder de Turkmenen in het Osmaanse Rijk werd bloedig onderdrukt door sultan Selîm I (1512–1520). De Turkmenen in Centraal-Azië bleven trouw aan de soennitische islam. Van de 16e tot de 19e eeuw werden de oostelijke gebieden van Perzië voortdurend geplaagd door Turkmeense roofovervallen. Hieraan kwam pas een einde door de inlijving van hun woongebieden bij het Russische Rijk in 1885. Ruim de helft van de Turkmenen woont op dit moment in Turkmenistan, waar zij tijdens het sovjetbewind tot een sedentaire leefwijze werden gebracht; of te wel gedwongen werden zich tot dat leefgebied te beperken. Turkmenistan ligt ten Noorden van Iran. Ook wonen er nog Turkmenen in Oost-Turkije, Noord-Iran en Noordwest-Afghanistan. Kortom, met de Turkmenen heeft Turkije een strategische partner die voor Iran min of meer een bedreiging aan de noord-oost zijde kan gaan vormen.

7. Thailand, vanwege het steeds meer naar China neigende regime. Dit haalde ik net al even aan met betrekking tot de Grijze wolven of te wel Oeigoeren die in Thailand aanslagen zouden hebben gepleegd.

8. Overige landen

De spanningen tussen Japan en China in de Zuid-Chinese zee lopen ook op en eigenlijk kunnen we wel stellen dat het spanningsveld tussen het West- en Oost Romeinse rijk voelbaar is tot in Australië, die natuurlijk het Westen steunt. Tussen Zuid Korea en Noord Korea zijn de spanningen nooit weg geweest en hier en daar een rakettestje met een waterstofbom in Noord Korea draagt daar flink in bij. Ook in Zuid Amerika is de spanning voelbaar, zoals in Venezuela, waar het Westen ook geprobeerd heeft het Russisch minnende regiem via de Geen Sharp methode af te zetten. In Argentinië lijkt Amerika al de nodig grip te hebben, maar Argentinië is ook een oud nazi-bolwerk. Vele nazi’s werden naar dat land vervoerd na de tweede wereldoorlog en leefden daar nog jaren ongehinderd. Afrikaanse landen waarin China enorm geïnvesteerd heeft en waar veel grondstoffen te halen zijn, zijn al onderdeel van het strijdtoneel, maar dat wordt ook weer flink buiten de media gehouden of vooral foutief belicht. In Mali woedt al jaren een grondstoffen oorlog en in de landen waar het Ebola virus geconstateerd zou zijn bleek toevallig ook erg veel te halen op het gebied van natural resources. China had behoorlijk in die landen geïnvesteerd. Eerde gaf ik al een keer een YouTube presentatie waarin ik toelichtte hoe het er alle scijn van had dat de Ebola hype gecreëerd was als alibi om troepen te kunnen sturen naar landen waar China iets te veel voet aan de grond gekregen had.

False flag aanslagen / inside jobs / hoaxes en terugkerende jihadisten

Om dit verhaal niet al te langdradig te maken wilde ik nog even kort ingaan op false flag (valse vlag) aanslagen, inside jobs en hoaxes. Beide fenomenen zou u eens serieus moeten bestuderen. Het is voor veel mensen bijna niet voor te stellen dat overheden in staat zijn om aanslagen te laten plegen door agenten uit eigen gelederen, maar na bovenstaande uitgebreide toelichting, moge toch duidelijk zijn dat iedere aanslag gepleegd door een ISIS terrorist, in feite een aanslag is, gepleegd door iemand die opgeleid is in een land waar CIA- en Arabisch geld verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze terreurgroep. Kortom, het Westen heeft deze terreurgroep zelfgeschapen.

We kunnen drie soorten in scene gezette aanslagen onderscheiden. Een valse vlag aanslag is een aanslag gepleegd op een doelwit om iemand anders de schuld in de schoenen te schuiven. De gifgas aanvallen in Syrië van een paar jaar terug waren daar een mooi voorbeeld van. Men wilde Assad beschuldigen van gifgasaanvallen, maar dit viel simpelweg niet hard te maken. Een inside job is een aanslag gepleegd uit eigen gelederen met bijvoorbeeld het doel onrust en angst onder de bevolking te zaaien. De terreuraanslagen in Parijs zijn daar een mooi voorbeeld van, maar het mooiste voorbeeld is misschien wel 911. Van de terreuraanslagen in Parijs kunnen we overigens misschien ook wel zeggen dat het hoaxes zijn. Kortom, compleet in scene gezet en nep. U hoeft maar een YouTube zoekactie te doen naar bijvoorbeeld ‘Charlie Hebdo hoax’ of ‘Paris attacks hoax’ en u vindt voldoende overtuigend materiaal om te ontdekken dat er heel veel niet klopt. Verdiept u in dat kader ook maar eens in het begrip ‘crisis acteurs’. Zelf denk ik dat de MH17 vliegramp een complete hoax is geweest, zoals ik op martinvrijland.nl in dit dossier heb toegelicht. Het is bijna niet voor te stellen dat regeringsleiders en overheden in staat zijn om leugens van dit kaliber te fabriceren, maar Hitlers minister van propaganda Goebbels zei al: “Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.” Niet voor niets kreeg de MH17 Onderoekscommissie OVV afgelopen jaar de Machiavelli-prijs. Machiavelli die in zijn boek Il Principe stelde dat regenten list en bedrog toe mogen passen om hun positie te verstevigen.

Conclusie

De aankomende wereldoorlog is in mijn optiek al ver van te voren gepland geweest en heeft ten doel een wereldregering te vestigen en gebruikt religieuze profetieën als script, mede om strijders te motiveren. De vestiging van deze wereldregering zal plaatsvinden in Jeruzalem. Wat ik nog niet besproken heb in deze presentatie is dat men de tempel van Salomo zal proberen te herstellen. Dit is eigenlijk niets anders dan een vrijmetselaars- of satanistentempel (Saturnus tempel) en is in feite de zetel voor Lucifer. Toelichten hoe dat allemaal in elkaar steekt, gaat mij te ver voor dit webinar, maar daar zal ik zeker nog een keer op terug komen. Men is nu bezig wereldwijde chaos te creëren volgens een nauwkeurig geregisseerd plan en een nauwkeurige tijdlijn. Het resultaat zal zijn een totalitair wereldregime met 1 wereld religie opgelegd door de het dan inmiddels weer samengesmolten West en Oost Romeinse rijk.

Ik zou me voor kunnen stellen dat moslims zich onderschat of ondergewaardeerd voelen in dit verhaal en dat er gedacht wordt dat zij alleen gebruikt worden voor de agenda van de elite. Dat is dan een misvatting, want ook de Romeinse rijken en hun religies worden misbruikt voor hetzelfde doel. Feitelijk wordt de gehele mensheid gebruikt voor de doelstellingen van deze relatief kleine heersende bloedlijnengroep.

Wat kunnen we er aan doen?

De belangrijkste vraag die waarschijnlijk bij iedereen leeft is: Wat kunnen we doen om dit te stoppen? Om dat te kunnen vertellen moet ik eerst de essentie van onze realiteit uitleggen; de essentie van de matrix waarin we leven. Dat is weer een heel onderwerp op zich en daaraan wil ik een volgend webinar wijden.

 

Bron linkvermeldingen: nrc.nl, isgeschiedenis.nl, shoebat.nl, wikipedia.org, youtube.nlmartinvrijland.nl, henrymakow.com, wahingtonpost.com, shoebat.com, beforeitsnews.com, Wikipedia.org, gianalytics.org, martinvrijland.nl, globalresearch.ca, beyondthematrix.nl, martinvrijland.nl, beyondthematrix.nl

[/restrict]

AVG Toestemming

Per 25 mei 2018 moeten wij u op de hoogte stellen van de nieuwe EU regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees de privacy verklaring en voer uw toestemmingsinstellingen in of pas deze aan.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten