بی احتیاط

برای ادامه فوری پشتیبانی شما لازم است. با پیوستن به این سایت ، شما با کمک مالی از کار مارتین وری لند پشتیبانی می کنید. اگر شما همچنین می خواهید میلیون ها نفر هر ساله اخبار مختلف را بخوانند ، از حمایت شما استقبال می شود. این بستگی به شما دارد که چقدر می خواهید اهدا کنید. با پیوستن به شما به من کمک می کنید تا زنده بمانم و در کنار هم برای آزادی خود می جنگیم.

ثبت نام جدید

سطح عضویت خود را انتخاب کنید

روش پرداخت خود را انتخاب کنید

بستن
بستن

با ادامه استفاده از سایت، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید. اطلاعات بیشتر

تنظیمات کوکی در این وبسایت به «اجازه کوکی ها» اجازه می دهد تا بهترین تجربه مرور را برای شما به ارمغان بیاورد. اگر همچنان از استفاده از این وب سایت بدون تغییر تنظیمات کوکی خود استفاده کرده یا با کلیک بر روی «پذیرش» در زیر، این تنظیمات

نزدیک