ടാഗുചെയ്യുക: M.

ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അഴിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള മിനിയാപൊളിസ് ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയ്ഡ് പോലീസ് കൊലപാതക രീതി?

ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അഴിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള മിനിയാപൊളിസ് ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയ്ഡ് പോലീസ് കൊലപാതക രീതി?

മിനിയാപൊളിസിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഡെറക് എം. ച uv വിൻ ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയ്ഡ് എന്ന കറുത്ത മനുഷ്യന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അത് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം മന ib പൂർവ്വം ആരംഭിച്ചതാണെന്ന ധാരണ നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നത് വളരെ ഹ്രസ്വമായിരിക്കും […]

വായന തുടരുക »

പീറ്റർ എം. (ആ വിശ്വാസ്യതയുള്ള സഹോദരി യെറോൺ പൗവിൽ നിന്ന്) വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു

പീറ്റർ എം. (ആ വിശ്വാസ്യതയുള്ള സഹോദരി യെറോൺ പൗവിൽ നിന്ന്) വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു

ജറോൺ പോവുമൊന്നും, നെതര്ലാന്റിനുമൊപ്പം ടേബിളിനൊപ്പമുള്ള നൂതനമായ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയെ അനുവദിക്കുക. പീറ്റർ എം. ജനന സമയത്ത് ഓക്സിജൻറെ അഭാവം കാരണം മരുന്ന് ഇല്ലാതെ അമ്മയ്ക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എങ്കിലും എന്റെ സഹോദരി എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്രോസിനെ സമീപിക്കുന്നു, കാരണം അവിടെ [...]

വായന തുടരുക »

സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം അംഗീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രൗസിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്നതിന് 'കുക്കികൾ അനുവദിക്കുക' എന്നതിലേക്ക് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം.നിങ്ങളുടെ കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാതെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയോ താഴെയുള്ള "അംഗീകരിക്കുക" ക്ലിക്കു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ.

അടയ്ക്കുക