Aangifte tegen wijkagent in de Romy en Savannah zaak

Hoewel politie in samenspel met media erg hun best doen Romy en Savannah schijnantwoorden te geven in de Romy en Savannah zaak en vooral de indruk wekken dat de zaken zo goed als opgelost zijn, is dit absoluut niet het geval. De jongen die Romy Nieuwburg zou hebben vermoord heeft volgens de media bekend en vervolgens komt een verhaal waarin een beeld neergezet wordt van psychopathische jongen. Het is een verhaal geschreven in NLP stijl, waarbij geen enkel bewijs geleverd wordt. De vermeende dader in de Savannah Dekker zou op beeld staan van beveiligingscamera’s, maar als je volledig geblurde beelden laat zien in de media en je omkleedt dat eveneens met een NLP verhaal, dan weet je dat het gros van de toehoorders het gelooft. Zonder de (ongeloofwaardige) beelden, zou het verhaal compleet ongeloofwaardig overkomen. Steeds worden beide verhalen onafhankelijk van elkaar in de media gebracht, om zo maar vooral vol te houden dat de zaken niets met elkaar te maken hebben. Dat is natuurlijk onzin, want als er 1 meisje rond 17:00 uur ‘s middags dood gevonden is en de ander is op dat moment nog vermist, is dat reden genoeg voor een amber alert en een grootschalige zoekactie met helikopter en speurhonden. Het argument dat politie niet zou weten waar te moeten zoeken is compleet kolder, want er is altijd de direct beschikbare optie van het pijlen van een telefoon. Uit de verhaallijn in de media is inmiddels duidelijk dat ze die bij zich zou hebben gehad.

Omdat er al enkele jaren een lastige luis in de pels is die onafhankelijk van de media en onafhankelijk van de alternatieve media, gewoon op onderzoek uit gaat en omdat die persoon, schrijvend onder de naam Martin Vrijland, maar niet stopt (ondanks de bewust verspreide smaad en laster door staatsmederwerker Jeroen Hoogeweij en meerdere sites die dat overnamen), blijft het lastig om dergelijke verhalen onbekritiseerd te verspreiden. De artikelen van Martin Vrijland worden bij dit soort gebeurtenissen al snel honderdduizend keer op 1 dag gelezen. En na enkele dagen heeft dat zich vrijwel over half Nederland verspreid. Dat is waarschijnlijk de reden dat zelfs een wijkagent uit Hoevelaken over bleek te moeten gaan tot het aanvallen van deze schrijver. Dit deed hij door te stellen dat ik smaad en laster zou plegen door over deze zaak te schrijven. Zie hieronder.

Iedereen die mij al een tijdje volgt weet dat ik in 2013 over de Anass Aouragh moordzaak schreef en bewust het schrijverspseudoniem Martin Vrijland koos, omdat ik toen al had opgemerkt dat er een x-aantal websites bestonden die structureel bezig waren iedereen die het aandurfde om kritiek te uiten op de officiële lezing in de mainstream media, een kopje kleiner te maken. Deze sites branden je volledig af en in mijn geval deden ze dan ook oproepen om mijn echte naam te achterhalen. Ook deden ze openlijk oproepen om negatieve informatie over mij aan hen door te spelen. De sites gooiden het hele internet vol met ongefundeerde smaad en laster aan mijn adres en ik deed hiervan in 2013 aangifte. Hoewel ik bij de aangifte een uitgebreid dossier met bewijs van smaad en laster inleverde en de feitelijke aangifte vele uren in beslag nam, heb ik nooit meer iets van de aangifte gehoord. Ik ontving zelfs geen schrijven noch enige andere vorm van reactie. Telefoontjes naar het politiebureau waar ik aangifte had gedaan, werden afgewimpeld met de opmerking “het ligt nog ter beoordeling”. Ik heb aan kunnen tonen dat al deze smaad en laster afkomstig was van staatsmedewerker Jeroen Hoogeweij en publiceerde zelfs diens rijkspas. Het mocht niets baten. Er is niets met de aangifte gebeurd en vandaag staat nog steeds het gehele internet vol met negatieve ongefundeerde verhalen. Dat heeft natuurlijk zijn effect. Niet alleen is het schadelijk voor mijn privé, maar het betekent ook dat ik bijvoorbeeld nooit meer een reguliere baan zou kunnen vinden. Een Google zoekactie doet een potentieel nieuwe werkgever onmiddellijk afhaken. Daarnaast worden nieuwe volgers van mijn site nog steeds bestookt met deze teksten. Hiervoor is zelfs een Facebook-pagina opgericht.

Hierom is deze Facebook-post van agent Erik Kluinhaar in de Romy en Savannah zaak dan ook extra beladen. De agent geeft de toch al ongefundeerde smaad en laster online, nog eens een extra impuls. Hoewel met de vorige aangifte niets gebeurd is en waarschijnlijk nooit zal gebeuren, blijf ik strijden voor het recht op vrijheid van meningsuiting. Hoewel die in Nederland officieel nog bestaat, is dus duidelijk dat de staat allerlei geraffineerde methoden toepast om iedereen die nog kritiek durft te uiten, een kopje kleiner te maken. Je zorgt gewoon voor keiharde beschadiging van de persoon, waardoor straks niemand het recht op vrijheid van meningsuiting meer durft te benutten. De opmerking van agent Kluinhaar is dan ook zeer schadelijk te noemen, met name omdat hij zegt dat ik smaad en laster pleeg. Dit terwijl ik niets anders doe dan mij te richten op het kritisch beschrijven van de Romy en Savannah zaak en niemand daarin besmeur of belaster.

In mijn eerste telefoongesprek met de politie werd gemeld dat ik geen aangifte kon doen tegen een agent. Vervolgens diende ik een klacht in. Pas vorige week werd er telefonisch contact met mij opgenomen. Tijdens dat gesprek werd gemeld dat ik toch wel aangifte kon doen. Die aangifte heb ik pas deze week kunnen doen, maar werd wel begeleid met de volgende tekst:

Er werd dus duidelijk een poging gedaan om de zaak een beetje te downplayen. Ik neem het echter wel serieus, omdat ik vind dat de staat geen smaad en laster tegen haar burgers mag plegen om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken en ik zal dus ook doorgaan tot zowel deze als de oude aangifte serieus genomen wordt. Daarom reageerde ik als volgt:

Goedemiddag heer ..,

De smaad en laster jegens mijn persoon is gepleegd op 13 juni 2017 te gemeente Nijkerk, online op de Facebook pagina van wijkagent Erik Kluinhaar.
U vindt een kopie hiervan onder deze link:
Hoewel de agent mijn volledige schrijverspseudoniem ‘Martin Vrijland’ niet gebruikt, maar slechts de naam Martin, is duidelijk dat hij het over mij heeft. Dit blijkt onder meer uit de reacties van alle mensen die hierop gereageerd hebben. Een opname van de reacties op de tijdlijn in der tijd vindt u in dit filmpje.
Mijns inziens is voldoende aangetoond dat de heer Kluinhaar smaad en laster pleegt, omdat hij vermelde dat ik ‘artikelen publiceer die vol smaad en laster staan’. Daarmee beticht hij mij letterlijk van iets waarvan nog geen juridisch vonnis ligt waaruit zou blijken dat ik smaad en laster pleeg. Dit betekent dat mijn artikelen en mijn werk dus op voorhand en publiekelijk veroordeeld worden op Facebook. Zonder enig vonnis of zonder duidelijke waarschuwing aan mijn adres, wordt ik publiekelijk beschuldigd van smaad en laster. Als ik bijvoorbeeld veroordeeld zou zijn voor smaad en laster, zou hij terecht een melding hebben geplaatst. Nu dit echter niet het geval was, noch dat ik enige waarschuwing of indicatie in die richting heb gekregen van politie en justitie, lijkt mij duidelijk dat dit (een dergelijke social media publicatie) onrechtmatig handelen is en dat dit mijn naam en reputatie aantast.
Al eerder deed ik in 2013 aangiftes bij de politie van online smaad en laster aan mijn adres tegen allerlei websites die dit pleegden en nog steeds online hebben staan. Ik heb nooit iets van deze (zeer gedetailleerde en uitgebreide) aangifte meer gehoord. Zelfs niet een brief waarin vermeld zou staan dat de aangifte niet behandeld wordt. Ik kan me voorstellen dat dit niet gebeurd is, omdat ik behoorlijk aannemelijk heb kunnen maken dat deze smaad en laster van een persoon afkomstig was die zelf voor de rijksoverheid werkte. Maar dat neemt niet weg dat dit totaal niet correct is. Deze aangifte had natuurlijk opgepikt en behandeld moeten worden. Het lijkt er dus op dat mijn naam publiekelijk besmeurd mag worden, zonder dat daar tegen opgetreden wordt. Wellicht komt dit omdat ik kritische artikelen schrijf die van het kaliber ‘ongewenst’ zijn. Dat neemt niet weg dat door dergelijke smaad en laster mijn gehele privé leven aangetast is en ik nooit meer een normale baan in de maatschappij zou kunnen vinden. Dat is het effect van smaad en laster. Dat de heer Kluinhaar dus een dergelijke opmerking plaats geeft nog een extra impuls aan mijn inmiddels toch al besmeurde online reputatie.
Ook als het door de heer Kluinhaar geplaatste of reacties daarop gewijzigd of verwijderd zijn, kan worden gesteld dat dit lang genoeg online gestaan heeft om mijn reputatie te schaden. Ik vindt het dan ook belangrijk dat deze aangifte opgenomen wordt en ook serieus behandeld wordt.
Met vriendelijke groet

Bovenstaande tekst werd verwerkt in de aangifte die ik na ondertekening terug gestuurd heb naar de contactpersoon. Ook stuurde ik een filmpje van de tijdlijn van de heer Kluinhaar mee, met daarin een opname van de post inclusief alle reacties. Ik was natuurlijk voorbereid op verwijdering van deze post of de reacties daaronder. Ook deze reacties lijken het werk van professionele “trollen”.

Het lijkt er dus sterk op dat de staat methoden toepast om kritiek op de officiële lezing in de media de kop in te drukken, die ronduit ongepast en schadelijk zijn. De gepleegde smaad en laster online loopt ronduit de spuigaten uit en mensen benutten deze ongefundeerde verhalen bij praktisch elke Facebook post. Dit moet ik dan steeds verwijderen uit de reacties op mijn tijdlijn, waardoor gelukkig niet iedereen met deze leugens geconfronteerd wordt, maar ook als mensen zelf iets van mij delen worden ze met deze teksten bestookt. De vanuit deze staatsmedewerker Jeroen Hoogeweij (en zijn medewerkers) verspreide smaad en laster over mijn persoon hebben dus een zeer groot bereik en een zeer negatief effect. Daarom is het belangrijk dat ik dus ook deze keer weer aangifte heb gedaan. Ditmaal tegen een agent. Ik blijf strijden voor het achterhalen van de waarheid en tegen de Machiavelli methodes waarvan de media gebruik lijken te maken.

Juist omdat ik enkele jaren geleden besloot te gaan strijden en omdat al deze smaad en laster mij zowel privé als financieel compleet geruïneerd heeft, roep ik u op om mij te steunen. Dit kan door lid te worden van deze site vanaf € 2 per maand of door een eenmalige donatie te doen. U kunt alle artikelen in de Romy en Savannah zaak onder deze link nog eens inhoudelijk goed lezen, zodat u begrijpt waarom ik zo door blijf speuren in deze zaak. Het is belangrijk dat u dat doet, want het wordt tijd dat het volk zich niet langer af laat schepen met verhalen en dat de staat ondertussen via de stelregel Problem, Reaction, Solution allerlei nieuwe wetgeving doordrukt, die steeds meer vrijheden afpakken. Ook deze zaak lijkt weer aan die stelregel te voldoen. Lees daarom de laatste artikelen in deze zaak. Juist omdat het zo belangrijk is dat de media niet maar alles kritiekloos kunnen brengen, is het belangrijk dat kritiek vanuit het volk blijft bestaan. Ondanks alle smaad en laster aan mijn adres, wil ik door blijven gaan. Omdat een kritisch geluid nodig blijft in een open maatschappij; omdat de vrijheid van meningsuiting bevochten moet worden en omdat ook u dit recht heeft; daarom doe ik een beroep op uw steun. Word daarom hier lid vanaf € 2 per maand of doe een eenmalig donatie.

188 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. brain schreef:

  Het is een compliment voor jou, jouw werkzaamheden, dat bepaalde instanties aandacht voir jou hebben. Het betekent dat je belangrijk werk verricht. Anders zouden ze je compleet negeren.

 2. ZandInOgen schreef:

  Van mijn tijd in NL heb ik één ding geleerd: “De meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt een daad.”

 3. Camera schreef:

  Het mag best gezegd worden dat het weerzinwekkend is, dat medeburgers door zo’n wijk agent in de maling genomen worden.
  Maar we moeten vooral niet vergeten dat het media volksverraad-tuig zoals de DWDD, Jinekshow, Pauw en consorte(redactie’s) er absoluut van op de hoogte zijn en het spel meespelen en dus medeplichtig zijn in de verwurging van de vrijheid van bevolking en journalistiek.

 4. Notis schreef:

  @Martin en @Allen Het tekent al dat deze ‘heren’ nog niet eens de beleefdheidsnormen in acht kunnen nemen en gewoon hun EPISTELTJES beginnen met:

  “Hallo heer” dat heer is dan nog wat, maar je begint niet met Hallo, Ja hallo bekijkt het maar ..:) 🙂 etc.
  Hoezo beleefdheid nooit geleerd?

  Nee tegenwoordig zie je dat steeds meer: NORMVERVAGING, VERLOEDERING en BAGGERPULP rotzooi op de TV vooral, maar zoals men ziet ook op Internet, Faecesbook, Twittwittwittwiter enz.

  Nee de juiste aanhef, aanspreektitel van een brief dus ook mail (want mail = brief !!!) is:

  “Geachte heer” of “Geachte mevrouw”

 5. Martin Vrijland schreef:

  Zo gaat dat dus

  https://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2017/09/aangifte-afgewezen.png

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten