Als profetieën in vervulling gaan is dat dan bewijs dat jouw geloofsovertuiging de waarheid is?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 17 juni 2019 24 Comments

bron: wordpress.com

Vele lezers zien in het in vervulling gaan van profetieën een teken dat hun geloofsovertuiging het bij het juiste eind heeft. Voor diegenen die niet geïnteresseerd zijn in religie wil ik zeggen: think again, want de gehele wereldpolitiek draait op religieuze overtuigingen. Als je dat niet ziet, heb je simpelweg niet op zitten letten. Waarom werd de staat Israël opgericht, waarom zijn veel joden naar Palestina getrokken, waarom verklaarde Trump afgelopen jaar Jeruzalem tot de hoofdstad van Israël en waarom stelde hij dat de Golan hoogten tot Israël behoren? Om religieuze gronden en niets anders. Religieuze drijfveren zijn verweven in alle grote politieke stromingen wereldwijd.

Als iets dan de rode draad vormt in grote processen, ben je dus eigenlijk niet echt slim als je die rode draad niet wilt zien of zelfs ontkent. Religie is iets waar we serieus aandacht aan moeten besteden, omdat het de sturende factor vormt in de wereldpolitiek. Het vormt de aorta van alle politieke processen die we dagelijks om ons heen kunnen waarnemen. U mag zelf dan misschien besloten hebben niet religieus of gelovig te willen zijn, maar het ontkennen van het belang van religie op het wereldtoneel is zoiets als het ontkennen dat 70% van de aarde bedekt is met water.

Als u dus uw kop uit het zand gehaald heeft aangaande de belangrijke invloed van religie op de wereldpolitiek, dan kunnen we gaan kijken wat die rol dan is. Als u er dan echt eens serieus studie van maakt, kunt u er achter komen dat veel van uw collega’s, buren of kennissen waarde hechten aan profetieën; welke geloofsovertuiging zij ook aanhangen. Dit betekent dat we kunnen constateren dat mensen heilig overtuigd zijn dat deze profetieën of al uitgekomen zijn of nog uit gaan komen. Als dus miljarden mensen in zoiets geloven, moet je er misschien toch eens aandacht aanbesteden, want als jij dat niet doet, behoor je simpelweg tot de minderheid. Miljarden mensen geloven dat er een messias komt, dat er een anti-christ komt en dat er een eindtijd strijd om Jeruzalem zal komen. Alleen dat al wetende kunt u gaan begrijpen waarom bijvoorbeeld Jeruzalem zo belangrijk is op de agenda van zoveel politieke stromingen. Het is een andere kwestie als u niet de tijd neemt om zich in die zaken te verdiepen, omdat u zich liever bezighoudt met uitgaan, werken, rekeningen betalen, brood en spelen, enzovoort. Mijns inziens is het de moeite waard (of liever gezegd: essentieel) om je wel in dit soort zaken te verdiepen. Waarom? Omdat je dan begrijpt wat er gaande is en waar ‘het naartoe gaat’.

Zowel uit de christelijke als islamitische hoek krijg ik veel reacties dat bepaalde gebeurtenissen bewijs vormen voor het in vervulling gaan van hun profetieën. De vraag die ik aan die mensen zou willen stellen is de volgende: is het feit dat er een kip rond loopt het bewijs dat het ei er als eerste was? Dat mag u een vreemde vraag vinden, maar wat ik bedoel is dat het feit dat profetieën uitkomen, niet per definitie het bewijs levert dat jou religie de waarheid is. Misschien moeten die lezers zichzelf eerst eens de vraag stellen of zij niet bewijs zoeken voor datgene waarvan ze van kinds af aan mee groot gebracht zijn. Ik ben ook met christelijke dogma’s groot gebracht, maar als je echt eens het lef hebt om buiten je kaders te denken blijf je niet in je vooraf geschapen bubbel hangen. De angst voor het verlaten van jouw christelijke bubbel of de angst voor het overstijgen van jouw islamitische bubbel is gebaseerd op de angst voor de straf van de hel en het missen van de hoofdprijs in het hiernamaals. Mijn excuus, maar iedereen die niet het lef heeft om ooit even buiten die basiskaders te denken is mijns inziens een angsthaas.

Als profetieën uitkomen zien velen daarin het bewijs voor hun geloof. Klik bijvoorbeeld op deze link om te zien hoe jehova’s getuigen bepaalde gebeurtenissen zien als het in vervulling zijn gegaan van profetieën. Onder deze link vindt u een korte samenvatting van hoe de christelijke visie is op de profetieën die nog uit gaan komen; daarbij opgemerkt dat je weer verschil hebt tussen allerlei ‘christelijke stromingen’. De evangelische of baptisten stroming denkt weer anders over de tijdlijn van gebeurtenissen dan gereformeerde christenen en zo kan je een hele waslijst van verschillen in opvattingen maken, gebaseerd op het verschil in bijbel interpretaties. Datzelfde zien we aan de islamistische kant en zo zie je feitelijk in alle grote wereldreligies overeenkomstige en conflicterende standpunten. Vervolgens zijn er vele overeenkomsten tussen zowel de islam, het judaïsme en het christendom. De overige grote wereldreligies laat ik hier nog even buiten beschouwing, maar in principe zien we overal dezelfde basisprincipes in een ander jasje. De drie genoemde zijn echter allen Abrahamitische geloofssystemen. De islamieten vinden echter dat hun geloof dat van het christendom corrigeert en christenen vinden dat de islam het geloof van de valse profeet vertegenwoordigt.

Heel kort door de bocht zijn dit de essentiële verschillen tussen de islam en het christendom (waarbij je kunt zeggen dat het christendom sterk aan het judaïsme gelieerd is, omdat het als het joodse geloof als het ware onderdeel uitmaakt van het eindtijd plan van christus):

De Islam gelooft op grond van de Koran en de Soenna (Hadith):
In de komst van de Mahdi (‘de beloofde’, ‘de brenger van vrede’ oftewel ‘de twaalfde imam’ oftewel ‘de verborgen imam’.)
In de komst van Isa (Isa is Arabisch voor ‘Jezus’.)
In de komst van de Dajjal. ‘de grote verleider, die komen zal op een muilezel’.

Christenen geloven op grond van de Bijbel:
In de komst van de antichrist
In de komst van ‘de valse profeet’
In de komst van Jezus Christus, die een nieuw wereldrijk stichten zal.

Beide religies geloven in de terugkomst van Jezus en ook beide geloven in de komst van een anti-christ; die in de islam Dajjal heet. Kijk bijvoorbeeld eens dit filmpje om hier een beeld van te krijgen.

Wat ik middels mijn artikelen probeer te doen, is de lezer te prikkelen om eens na te denken over de vraag of profetieën en het uitkomen daarvan niet een teken zijn dat er sprake is van een groot script. Ook daar willen de gelovigen van de verschillende religies nog wel in mee gaan. Zij maken hier dan echter van dat het script aangestuurd wordt door hun god; dan wel de god van de bijbel of Allah (in het geval van de islam). Ik probeer de lezers er echter toe aan te zetten er eens over na te denken of het simpele feit dat we getuige lijken te zijn van een script, er niet op wijst dat het gehele programma vooraf geprogrammeerd is en dat we dus in een simulatieve realiteit leven (in een simulatie dus). Zou het kunnen dat het uitkomen van profetieën er niet simpelweg op wijst dat jouw specifieke god de enige ware is, maar juist vooral dat er wel een ‘god’ moet bestaan? Zou het kunnen dat deze god het script bewust zo gebouwd heeft dat er meerdere religies nodig zijn om de plus en min polen te creëren die juist die eindtijd strijd in vervulling moeten doen gaan? Zou het kunnen dat het script zo gebouwd is dat in alle aspecten van de maatschappij steeds dualisme nodig is om een de stroom in 1 richting te stuwen (zoals bij een gelijkstroom uit een batterij met een plus- en minpool)? Zou het kunnen dat die religieuze bewijslast die jij denkt te vinden voor jouw geloofssysteem uit jouw heilige boek nodig is om je onderdeel uit te laten maken van één van die tegenpolen?

Als de kwantumfysica al laat zien dat er een observator nodig is en als meerdere kwantumfysische ontdekkingen een indicatie geven dat er een observator nodig is om de materiële wereld te doen ontstaan, is dat dan niet samen met die religieuze profetieën een indicatie dat we juist in een simulatie leven? Ik schreef hierover een uitgebreide artikelen reeks die u hier en hier vindt. Het is prima te verklaren dat er een god is vanuit het simulatie model. Dat is dan namelijk de bouwer van deze simulatie. Het is ook prima te verklaren dat er profetieën zijn die al uitgekomen zijn en die nog uit zullen moeten komen. Dat is namelijk het script of de broncode van de simulatie. Als we er even van uitgaan dat het een multi-player simulatie is, dan is gelijkwaardige waarneming nodig voor alle deelnemers (de Mount Everest moet voor iedereen op dezelfde plek staan). Dat wordt verklaard door de kwantumverstrengeling uit de kwantum fysica en dat basisprincipe vinden we ook terug in Google’s cloud anker techniek op haar platvorm voor simulaties (augmented reality). Er zijn dus vele indicaties dat we in een matrix-achtige realiteit leven en dat het een multi-player game is. Je kan dus of tot de conclusie komen dat je op basis van je geloofsovertuiging het script van jouw religie moet blijven volgen of je kunt tot een veel slimmere conclusie komen.

De definitie van god is: God is de bouwer van de simulatie

Wat is dan die veel slimmere conclusie? Daarvoor moet u echt eerst even mijn artikelen reeks over de simulatie lezen. Als u dan echt gaat zien dat het redelijk aannemelijk is dat we in een simulatie leven, dan kunt u ook begrijpen dat een simulatie altijd de vrije keuze moet respecteren. Dat zou je ‘de wet van de vrije wil‘ kunnen noemen, want zonder vrije wil is een programma geen simulatie, maar is het eigenlijk een soort film waarvan de uitkomst al vast ligt. De essentie van een simulatie is echter dat je de spelers een uitdaging biedt en wilt testen hoe goed ze het spel spelen. Een vluchtsimulator bouw je bijvoorbeeld niet om het vliegtuig op de automatische piloot te laten vliegen en landen, je bouwt het om de piloot uit te testen. In een multi-player simulatie wil je bestuderen hoe de spelers zich individueel en collectief gedragen en kijken welke keuzes ze individueel en collectief zullen maken. Wel kun je non-player karakters in de simulatie plaatsen die een bepaald script volgen en de spelers in het spel proberen te overtuigen dat script ook te volgen. Herkennen we daar misschien de rol van de politieke en religieuze wereldleiders? Ja, wat mij betreft wel.

Wat nu als de bouwer van de simulatie hoopt dat de spelers zich vrijwillig aan een bepaalde einddoel overgeven? Dan moet hij de non-player karakters in het spel dus op belangrijke posities zetten en er voor zorgen dat de spelers die het script niet volgens de regels van de non-player avatars (die hij in het spel geplaatst heeft) spelen, minder punten verdienen in het spel. Zo maakt de bouwer van de simulatie het dus onaantrekkelijk om het spel niet volgens de regels te spelen. Zou het kunnen dat hij een bepaalde uitkomst wil bewerkstelligen die gunstig voor hem is, zonder de wet van de vrije wil te overtreden? Stel dat we via een goede teaser movie naar deze simulatie zijn verleid, maar pas binnen de simulatie tot de ontdekking komen dat het allemaal minder leuk en plezierig is; dat we ziek kunnen worden, oorlog voeren, moeten werken, door kunnen gaan en zo voort? We moeten het spel misschien wel uitspelen, omdat we er contractueel voor getekend hebben het spel uit te spelen. Als de bouwer van de simulatie ons echter getruct heeft en nog steeds truct om binnen de simulatie ons vrijwillig ten dienste van hem te stellen, dan respecteert hij nog wel de vrije wil, maar moeten we misschien alert worden en ons afvragen of hij geen slechte intenties heeft.

Mijns inziens wordt deze simulatie door (door de bouwer bediende, non-player karater) -avatars in een bepaalde richting gestuurd. Zij proberen het script in een bepaalde richting te sturen via religieuze en politieke processen gebaseerd op dualiteit (want dualitieit geeft een gelijkstroom in een vooraf gewenste richting). Het einddoel is mijns inziens overgave aan de samensmelting met het AI systeem van de bouwer; anders gezegd: diepere verzinking in de simulatie. In religies vinden we dit terug in het ‘eeuwige leven’. In het transhumanisme (zie Google’s topman Ray Kurzweil) heet dit de singulariteit. De komst van een anti-christ of messias achtige figuur vanuit de lucht (the cloud) is vrij eenvoudig te realiseren. Zo kan een game bouwer vrij eenvoudig een avatar in het spel op laten duiken. Als u het allemaal vanuit dat perspectief gaat zien, begint u door te krijgen dat het echt een soort hyper realistische Sony Playstation spel is, waarbij materie, gevoel, gedachten en alles wat u waarneemt door uw ziel (de waarnemer/speler) waargenomen wordt via uw avatar in het spel (uw lichaam). Het is daarom essentieel dat u het ‘double slits’ experiment goed begrijpt.

Als u dus gelooft dat u het eeuwige leven kunt winnen door u aan de god van uw religie over te geven, maakt u op 2 vlakken een essentiële denkfout. Om te beginnen leeft u al eeuwig en bent u slechts speler in een multiplayer simulatie. En punt twee bent u zich dan ten dienste aan het stellen van het script dat juist ten doel heeft u nog definitiever te verbinden aan de bouwer van deze simulatie. Nu kunt u zeggen: “Ja, maar mijn god heeft alleen maar goede intenties!” Nou, dan was al die moord en doodslag, ziekte, werken voor geld en slavernij niet nodig geweest. U geeft zich over aan een dualistisch systeem met positieve en negatieve aspecten. De bouwer van deze simulatie heeft duidelijk slechte intenties; namelijk die waarbij we ons over moeten geven en steeds meer afhankelijk worden. Dit probeert hij te bereiken via het script en de richting-stuurders van dit script; de door hem in deze simulatie geplaatste avatars (door hem aangestuurd) op topposities. Iedereen die zich ten dienste stelt aan deze avatars via management posities en alle rangen daaronder draagt dus bij aan de vervulling van het slavernij-script. De enige manier om het script dus niet die uitkomst te geven die de bouwer van de simulatie wil, is door niet langer aan het script mee te werken. Lees hier verder hoe u dat kunt doen.

Bron linkvermeldingen: jw.org

113 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. danny schreef:

  Zoals David Icke het een keer omschreef:
  Dat mensen een bepaalde geloofsovertuiging hebben komt in 99,9 procent van de gevallen omdat hun ouders en hun omgeving/cultuur die geloofsovertuiging hadden.
  Niet omdat ze alle religies hadden vergeleken en zo hebben geconcludeerd welke ”de beste” religie is.

  Verder geloof ik zelf ook dat doordat mensen geloven dat profetieën in vervulling gaan dit daardoor ook gebeurd en bekrachtigd wordt.
  Zeg maar een soort wet van aantrekking (gedachten/overtuigingen creëren werkelijkheid).

 2. ZalmInBlik schreef:

  Inzichtelijk artikel, ik heb altijd al gezegd dat dit een zelf vervullend script is een programmering wat door de goedgelovigen tot uitvoer wordt gebracht. Lucifer zij al ik hoef niets te doen, ik presenteer keuzes en de zielen komen als vliegen op het valse licht af..

  self-fulfilling

  (of an opinion or prediction) bound to be proved correct or to come true as a result of behavior caused by its being expressed.
  expecting something to be bad can turn out to be a self-fulfilling prophecy

  Het enige juiste antwoord is niet meespelen 🙂 #noncompliance

 3. guppy schreef:

  Zo is het helemaal Martin!

  Als het allemaal zo makkelijk was geweest dan was er ook geen reet aan.

  Ben het ook met Danny eens, de eerste 7 jaar van je leven wordt je geprogrammeerd. Als je hier los van wilt komen moet je jezelf herprogrammeren. Dit gaat je niet lukken als je in je vertrouwde box blijft.

  Als mensen of groepen allemaal in hetzelfde script geloven dan gaat het daadwerkelijk gebeuren.

  Ik geloof er zelf ook in alleen ga ik niet tot in de eeuwigheid op deze aardkloot blijven.

  Ik ga via de angst/dood weer terug naar mijn orgineel.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Reacties van lezers die hier voor het eerst opduiken en die er blijk van geven dat men niet de moeite heeft genomen de onderliggende (gelinkte) artikelen te lezen en die er blijk van geven dat men niet verder wenst te kijken dan het “vertrouwen in de heer en het geloof” (oftewel lekker makkelijk bij het oude vertrouwde gevoel te blijven) worden niet doorgelaten.

  Ik steek erg veel tijd in mijn artikelen en ga niet reageren op Febo snackers.

  • johnberrevoets schreef:

   Dat is jammer daar reacties van allerlei pluimage vaak een beter beeld geven van waar mensen staan in het artikel wat jij hebt geschreven. Ze zijn als het ware de spiegel van jou artikel. Door alleen maar meningen door te laten die het gehele artikel bevatten is de spiegel vrijwel bedekt. Bovendien heeft FEBO hele goede sateh kroketten.

   • Martin Vrijland schreef:

    Allerlei reacties op internet geven geen juist beeld meer, omdat het online barst van de bewakers van de agenda; al dan niet verscholen achter een deepfake Facebook profiel met een deepfakes sociaal netwerk.
    Kun jij onder de Telegraaf propaganda artikelen reacties achterlaten? Nee.
    Als mensen niet fatsoenlijk de moeite nemen mijn artikelen goed te lezen en de onderbouwingen te bestuderen, ga ik dergelijke reacties niet doorlaten. Wie beheert deze website? Jij of ik?

 5. Zonnetje schreef:

  Goed artikel. Ik vraag mij af of alle lezers begrijpen wat je bedoelt. Dat is nog maar de vraag.

 6. guppy schreef:

  Dat legt precies de zwakte blood van de religies in de huidige staat. Als je met een duidelijk verhaal komt stapt men over op, kom spoedig weer verlosser en leggen het weer buiten zichzelf neer.

  Je kunt ze ook doorverwijzen naar het geloofsforum van xandernieuws 😉

 7. guppy schreef:

  Of was het bloot, moet wel een beetje aan mijn Nederlands blijven werken 😊

 8. Maasland schreef:

  OK, behoorlijk gravende uiteenzettingen. Gesteld wordt dat velen in hun bubbel zitten, en er niet uitkomen. Echter, sommige mensen worden bevrijd uit hun bubbel….maar die dan vervolgens niet vanzelfsprekend “terecht komen” bij de visie zoals door jouw (en in comments) omschreven (= ook toch eigenlijk een bubbel? Maar een ander type bubbel?).

  Noem het religie, of noem het “waarheid buiten onszelf”….maar
  – Je hoeft helemaal niet extra je best te doen voor een goede hiernamaals-bestemming; dat streverige is typisch voor religieuze denominaties, en versterkt het machts-denken
  – Er bestaat helemaal geen hemel of hel. Nee, er komt een vernieuwde/herstelde Aarde
  – Bezie de visies achter het artikel, en bezie dan zo objectief mogelijk waar je méér geloof voor nodig hebt en aannames voor moet doen…. De Bijbel, of die genoemde visies?
  – Er bestaat een “Universele waarheid” buiten onszelf, uiteindelijk niet gestuurd door Lucifer-in-een-simulatie.
  – Er ÌS een God Die een Plan-van-Tijdperken heeft gemaakt.
  – Ondanks de vele aantoonbare fouten in vertalingen en samenstelling en bijverzinsels in een der heilige boeken kun je weten dat we nu in de middelste van 5 tijdperken zitten. De 2 tijdperken hierna zijn voor opbouw en herstel !!
  – Dus jullie zijn van mening dat voor de huidige “boze aion” er “onzichtbare lieden” het script schreven en invullen? En al zou het een simulatie zijn, dan zouden er “mens-type” achtige wezens moeten zijn die de stuurknuppel in handen hebben? Hoeveel “geloofs-aannames” zitten er al in dit scenario….
  – Nee, zegt de bedoelde God, goed en kwaad hebben in deze aion beiden hun rol….en met een doel.

  Alles bestuderend, emotie en “bevinding” uitschakelend, kom ik tot de conclusie dat er, t.o.v. de vele genoemde “varianten” (dus ook jouw uitgangspunten Martin), voor de waarheid van Één God’s-Wezen Die vòòraf geheel alleen was en daarna een plan-van-tijdperken bedacht waarin de mens en goed en kwaad etc. een plaats heeft om vervolgens (dus deze God) te worden van alles-in-Zichzelf tot alles-in-allen middels een opbouw daar naar toe door die tijdperken-planning heen…., minder aannames cq geloof noodzakelijk is dan alle andere varianten die niet op een Bijbel gebaseerd zijn.
  Ik draai dus de vraag voor jullie om: Zou het kunnen dat er één Waarheid (een God) is Die mensen aanstuurt om Zijn Plan/script ten uitvoer te brengen? Dus een Waarheid (een Norm) die tijdloos en buiten onszelf is? Een God-Waarheid die alles ten goede naar Zijn Beeld zal herstellen?

  Of hebben jullie 100,0% sluitende feiten dat in ieder geval dàt nooit het geval kan zijn?

  • Martin Vrijland schreef:

   Die nieuwe hemel en aarde is de nieuwe simulatie (binnen deze simulatie) waarin de bouwer van deze simulatie (Lucifer) ons wil trekken.
   Er is geen sprake van een theorie. De kwantumfysische experimenten tonen aan dat we in een simulatie leven. Dat is ook geen kwestie van interpretatie of geloof.
   Maar jij blijft maar vasthouden aan God en Jezus. Waarom? Omdat je bang bent dat je anders de nieuwe hemel en nieuwe aarde mist? Nou ik zou zeggen: sluit je aan bij Ray Kurzwel, Elon Musk en alle pionnen die ons richting de singulariteit pushen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aard zijn de singulariteit (de belofte van het “leven in” een nieuwe simulatie).

   • Maasland schreef:

    Dank voor je reactie Martin.
    Als je jezelf (net als ik, zoals je aangeeft) niet wil losmaken uit zgn “deze simulatie” dan ga je over naar een volgende simulatie, zoals je aangeeft (de voorgehouden nieuwe hemel en nieuwe Aarde). Gaan de Luciferiaanse-beheerders van die simulatie dan nooit ’n keer dood? Of hebben ze goede opvolgers? En “volharders” zoals ik gaan toch ook een keer dood? Of is doodgaan een ander proces?
    Hoe eindeloos is onze huidige simulatie?

    Toch weer dezelfde vraag: waarom zit jij, en de acceptors van je schrijven (zie comments) er nog steeds in? Da’s toch ook niet slim?

    Is “jouw alternatief” (wanneer stap jij dààr in) eeuwig-durend? Of wat gebeurt daar? Gaan jullie (t.z.t., als je daar bent) ook een keer dood? Of is doodgaan daar niet aan de orde?

    • Martin Vrijland schreef:

     Je begrijpt denk ik niet wat ik bedoel.
     Doodgaan binnen een simulatie is te vergelijken met het poppetje op het scherm van een Playstation spel dat doodgaat. De ziel gaat niet dood.
     Je lijkt vast te zitten in een voorgeprogrammeerd concept dat er een goedaarige god moet zijn. De bouwer van de simulatie die jij en ik nu spelen kan worden geïdentificeerd als Lucifer (althans vanuit onze avatar positie bekeken). Dat kan gewoon de Mark Zuckerberg van de bovenliggende laag (wellicht de originele) laag zijn.
     De vraag wie heeft dan de originele laag gebouwd en of dit een eenpersoons godheid is of dat alles uit een soort alles omvattende datastroom komt, kun je vanuit de simulatie/avatar-positie (van binnen in het spel) niet beantwoorden. Dan doe je het met de boeken en informatie die in het spel beschikbaar is gesteld (zoals de bijbel). Wie zegt dat dieninfo klopt?
     Het enige wat we kunnen doen zijn experimenten die leiden tot een analyse vanonze situatie. Die kwantumfysische experimenten bewijzen dat we in een simulatieve realiteit leven (waarnemers/spelers zijn). Nogmaals: dat is geen theorie, het is een stapsgewijze proefondervindelijke methode om de essentie van ons bestaan hier te achterhalen.

  • guppy schreef:

   Waarom zegt Jezus in de bijbel ‘bouw niet je huis op deze aarde’? Dit betekend simpelweg dat dit een tijdelijke plek is. Andere woorden verlies je ziel hier niet op deze aarde. Hij zegt ook ‘het is volbracht’ en niet het is pas volbracht als jullie elkaar bijna afgemaakt hebben in naam van god. Je zit niet voor niets op deze site en toch kun je nog steeds in Jezus geloven. Wil je dat Jezus terug komt op aarde dat moet je zorgen dat jezelf Jezus worden. Martin zegt hetzelfde als Jezus en helaas wordt je dan nog steeds door de meeste mensen uitgekotst.

   Als je het woord Jezus in de bijbel omwisseld voor christ-consiousness, het unieke bewustzijn binnenin jezelf dan ben je heel ver.

   Jezus trok zich niets aan wat anderen zeiden en vertelde wat voor informatie hij van binnenuit ontving. Dat betekent dat je boven deze wereld en haar wetten uitstijgt. De wereld zal je dan haten omdat ze geen invloed heeft.

   Jezus ging tegen de god van deze dualistische wereld in wat betekent dat Lucifer de god van deze wereld is.

   Lucifer is de halfgod die zichzelf afgescheiden heeft, aan ons de keuze of we ons ook afscheiden.

   • Maasland schreef:

    Hi Guppy,
    Dit zijn mooie zaken die je noemt; vlgs mij verschillen onze zienswijze minder dan je denkt.
    Maar zoals ik aan Martin ook reageer: ook jij “zit” nog hier. Beetje niet-slim toch? Jezus of niet, chris-consiousness of niet….In dit tijdgewricht lukt het ons niet om naar die volgende fase te gaan (anders zijn jullie wel kwadratisch sympathiek dat je jezelf in dit tranendal houdt om aan ons te “evangeliseren”….).
    Op z’n minst kun je tot de conclusie komen dat er “een Leider” is als we het “intelligent design” in de schepping zien. Welaan, het is dan ook veel aannemelijker dat deze Leider ons zal brengen in die volgende fase (in stappen van herstel).
    En wat ik bedoel voor te houden Guppy, is dat je je afvraagt: voor welk scenario heb je meer geloof en aannames nodig?
    Fijn dat je nog in deze simulatie blijft…..kunnen we tenminste van gedachten wisselen over deze zaken.

    • Martin Vrijland schreef:

     Als je mijn artikel goed gelezen had, heeft het meespelen in deze simulatie niets met sympathie te maken als je een contract getekend hebt om deze simulatie uit te spelen. Ik wil me echter niet in de volgende simulatie laten leiden en vallen voor de avatars van de bouwer van deze simulatie (zoals de avatar Jezus) en zeker niet blind vertrouwen op een paar prachtige boekwerken (als de bijbel) die zijn opgesteld door avatars van de bouwer van deze simulatie.
     Het gaat erom dat je je herinnert dat je niet je avatar, maar je ziel bent. Dat blijkt namelijk uit de kwantumfysische experimenten.
     Ik begrijp best dat het makkelijk is om op Jezus te gaan zitten wachten en dan hopen op een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nou en? En dan? Onder de slavernij van diezelfde tirane god leven? Wat wil je al die tijd gaan doen op die nieuwe hemel en aarde? Je tuintje schoffelen? Of samen met Jezus regeren vanaf de troon in Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk? Regeren over wie? Daar zit iets elitairs in (zo van…”haha, ik mag lekker met Jezus gaan regeren over de rest van het gepeupel”).

 9. guppy schreef:

  Ik denk dat je net zo vaak reïncarneerd totdat je door hebt dat dit een illusie is. Dit is ook de ideale tijd om daar achter te komen met alle informatie die ondanks alle sensuur beschikbaar is.

  Dit is de laatste ronde voor Martin en mij en vele anderen. Als je macht en roem wilt mag je hier blijven (tot in eeuwigheid) maar als je niet doorhebt dat het een illusie is dan heeft het niet echt diepgang.

  Je bent hier om de zeven zegels te openen, zeven chakra’s, om zo boven Lucifer uit te steigen. Dit ga je niet redden met new age religies en yoga elke week. Dit ga je redden door out of the box te gaan en informatie te verzamelen die er toe doet. Dit hebben we onze vorige levens niet voor elkaar gekregen, daarom zijn we hier nog.

  We hebben alle tijd om te leren, want tijd bestaat niet.

  Daarnaast moeten we beseffen dat ons ego (van onze avatar) zo groot is, dat we hier heel graag willen blijven.

  Ik denk dat je alleen kunt gaan als je echt wilt loslaten.

  Dat is al een hele grote uitdaging.

 10. Maasland schreef:

  Martin / Guppy, dank voor de diverse invalshoeken. Ik ga dit vooralsnog even parkeren.
  Naar mijn mening hebben jullie onvoldoende besef hoeveel aannames jullie eerst zelf moeten poneren om vervolgens jullie visie in stand te houden; alleen het stukje “fysica-bewijs” is nog niet voldoende om het gehele verhaal te doen kloppen.

  E.e.a. kunnen jullie ook zeggen van “de-leer-van-herstel-van-alle-dingen”.
  Hoewel ik nu niet alles paraat heb weet ik dat veel zaken zoals ik die “aanhang” ook empirisch aan te tonen zijn. Daarnaast kun je vanuit heel andere invalshoeken de grote lijn in de Bijbel aantonen (denk aan ‘n zuivere vorm van gematria / schrift-met-schrift vergelijk bij onafhankelijk bronnen / geschiedschrijving van andere volken etc..)

  Voor jullie fijn dat dit jullie laatste ronde is. Ik weet niet hoeveel rondes ik nog zal meemaken voordat ik jullie zal ontmoeten. Vanuit mijn visie zullen wij elkaar zeker “binnen afzienbare tijd zien”.
  Martin, jouw laatste reactie zakt ietwat in peil…. (schoffelen / tirannie etc…); Op z’n minst concludeer ik dat er nog ruimte is voor ontwikkeling in het bestuderen van deze zaken.

  Goede reis saam !!

  • Martin Vrijland schreef:

   Nee hoor, ik zak niet in peil. Ik refereer naar de bijbelse profetie van het duizendjarig vrederijk.
   Het is de profetie van het duizendjarig vrederijk, waarbij Jezus met zijn bruid (of te wel alle gelovigen, zijn kerk, “de gemeente”, of hoe je het ook noemen wil) zal regeren.
   Dat betekent dat christenen zich als uitverkorenen zien. Welnu; ik geloof dat dit precies in vervulling zal gaan als we het script blijven volgen en in de transhumanistische fase belanden waarbij iedere Lucifer aanhanger (gelovige in de here Jezus, Lucifer’s avatar) een nieuw lichaam zal krijgen (een nanotech gebouwde avatar).
   Dat is echter nog maar het begin. De gehele simulatie zal een transformatie ondergaan (de nieuwe hemel en nieuwe aarde profetie).

   Je hoeft van mij je geloof niet los te laten hoor, maar ik vind het zo krampachtig dat jij (en vele anderen) zich er zo aan vastklampen. “De redder komt van boven”. Het zou mooi zijn als je doorkrijgt dat je geloof onderdeel uitmaakt van het dualisme dat nodig is ter vervulling van datzelfde eindtijdscript (en alles wat daarop volgt – zoals dat vrederijk, etc.). Je hebt wel een erg blind vertrouwen in die wrede god die zo nodig bloed moest zien om zonden te vergeven. Het was best aardig dat hij zijn eigen zoon dan maar opofferde (een avatar in de simulatie); maar come on..maak het even simpel voor jezelf. Hoe lang blijven mensen nog achter dat verhaal aanhobbelen?
   Welke god wil persé bloed zien? Wees niet zo bang om uit je christus bubbel te komen.

   Het kwalijke is dat geloofsovertuiging het script in stand houdt. Vandaar dat ik daarop blijf hameren.

   • Maasland schreef:

    Martin, ik heb respect voor je analytisch vermogen wat achter je artikelen schuil gaat. Maar rondom het christendom kom je niet verder dan de kennis zoals die ook door “95%” van de christenen “gebezigd” wordt. Maar vele “grondslagen” in de Bijbel liggen toch echt anders.

    Nog even over jouw visie: die Luciferianisten reïncarneren die steeds mee? Blijven zij in hun rol als machthebbers?
    En waar kom jij terecht na je 85e? En wat is daar je dagbesteding?

    • ZandInOgen schreef:

     Begin anders een website waar we je interessante invalshoeken kunnen lezen, je hebt kennelijk veel wijsheid in pacht en het zou zonde zijn deze verloren te zien gaan. Ben benieuwd…

    • guppy schreef:

     Die vragen die je stelt zijn niet zo gek, heb ik mijzelf ook gesteld. Om antwoorden te krijgen is niet zo makkelijk en ik kreeg pas antwoord toen ik leerde buiten de box te denken.

     Waarom denk jij dat alle wereldleiders hun vermogen in de familie willen houden? Daarnaast houden ze de bloedlijn in stand omdat hun dna geprogrammeerd is om deze wereld te laten draaien zoals die nu doet.

     Ons dna moet ook hersteld worden door afscheiding van het orgineel.

     Deze wereld is een kopie en om op jou vraag antwoord te geven wat doe je zoal op hoger niveau: hetzelfde als hier werelden scheppen doormiddel van gedachten. Maar om deze verantwoordelijk te hebben zul je eerst moeten afdalen naar het laagste niveau. Dit is de enige manier om je niet te verliezen in egoïsme zoals de god van deze wereld ook gedaan heeft. Hij zegt niet voor niets ‘ Er is maar 1 god en je mag buiten mij geen enkele andere god lief hebben’.

     De leiders van deze wereld hebben deze eigeschappen overgenomen en geloven echt dat zij de enigen zijn die deze wereld kunnen en mogen besturen.

 11. Christian van Offeren schreef:

  Hallo Martin,
  Zou je kunnen uitlichten (of verwijzen) als je het er al over gehad hebt.
  Hoe het “oneness concept” hier bij insteekt? (wat veelal in de spiritual community verspreid word)

  In de simulatie theorie word dus gesproken over een “origineel”
  In het eenheid concept word veronderstelt dat iedereen een deeltje is van de “grote bron”. En er dus eigenlijk geen “origineel” is..? The all is one and the one is all? Is dit het geloof wat word aangesproken in het script om iedereen onder 1 hoed te krijgen.

  Ben benieuwd hoe jij dit zou verwoorden.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten