CETA deal gaat door na enig tegenstribbelen van het Belgische Wallonië

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 oktober 2016 12 Comments

cetaDe CETA deal gaat door ondanks enig tegenstribbelen van de Belgische deelstaat Wallonië. Ach, we kennen het inmiddels wel. Bij iedere overeenkomst moet er altijd een EU-partner een beetje dwarsliggen. Je huurt wat protestgroepjes in die je goed gedrukte spandoeken en een megafoon mee geeft en neemt Rockefeller’s Greenpeace in de arm om de schijn van weerstand te wekken. De beste manier om oppositie het hoofd te bieden is door er zelf leiding aan te geven. Dan laat je de media het plaatje van voor- en tegenstanders tonen en wordt iedereen vanuit zijn luie stoel bediend met het gevoel dat zijn of haar stem voldoende vertegenwoordigd is. Het CETA handelsakkoord is dan wel goedgekeurd met aangehechte verklaring waarin de Belgen tegemoet gekomen wordt, maar dat zal vast niet het gehele contract ondermijnen.

CETA is een zoveelste weg richting globalisering en richting wereldregering. Het is een soort TTIP verdrag tussen Canada en Europa. Iedereen die zich er een beetje in verdiept weet dat deze overeenkomsten eigenlijk vooral in het voordeel werken van big corporate. Ik bespaar u de details. We kunnen wel bedenken dat het allemaal de voorbode van globalisering is. De feitelijke definitieve en solide vestiging van die wereldregering zal nog wel een wereldoorlogje op zich laten wachten, maar juridische kaders en samenwerking tussen overheidsinstanties worden alvast opgetuigd. Dat roept bij sommige lezers misschien de vraag op: “Wat is er eigenlijk mis met zo’n wereldregering?“. Waarom zouden we ons inderdaad druk maken over dergelijke verdragen en de voorbereidingen die we getroffen zien worden om de wereld centraal te gaan regeren?

Aan de vraag “Wat is er mis met een centrale wereldregering?” kan misschien nog wel worden toegevoegd: “Er zijn toch ook veel simpele mensen die nu eenmaal leiding nodig hebben. Is het daarom niet handig dat je gewoon wereldwijd dezelfde regels hebt?” In principe plausibele vragen, zou je zeggen. Er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die zeer intelligent zijn en een uitermate goede opleiding hebben, die mensen met een aversie tegen een wereldregering als ‘complotdenkers’ of ‘anarchisten’ zien. Onder verschillende categorieën mensen van verschillende intelligentie en allure zullen er waarschijnlijk velen zijn die alleen maar voordeel zien in centralisering van macht, heldere regels, orde en structuur. Tenslotte heb je met een groeiende wereldbevolking nu eenmaal een goed werkend systeem van regels en afspraken nodig. En nu de wereldbevolking alsmaar verder groeit en ook het milieu wereldwijd bedreigd wordt (zo zal de algemene consensus zijn) en er in vele landen oorlogsdreiging of oorlog is, is het idee van een wereldregering misschien zo gek nog niet.

En weet u wat? Deze gedachte is heel goed te begrijpen! Wat is er ook mis met het idee? Zou het bovendien in het omgekeerde geval niet een utopie zijn te stellen dat decentralisering van macht verbetering op zou kunnen leveren? Welnu, als we uitgaan van de huidige mentale een geestelijke ontwikkeling van de mensheid en de maatschappij, zou dat inderdaad een behoorlijke utopie zijn. Stel je eens voor zeg dat we bepaalde regels af zouden gaan schaffen of dat een dorp of stad weer zijn eigen groente en fruit zou moeten gaan verbouwen. Nee, kom op zeg, centralisering is handig en goed. Het is nu eenmaal handig om allemaal dezelfde wetten te hebben, zodat iedereen weet wat wel en niet kan of mag. En als je dat op Europees niveau of zelfs wereldwijd regelt, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Toch?

De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit inderdaad allemaal vrij plausibel klinkt en er zijn ongetwijfeld honderden redenen te noemen waarom centralisering en globalisering goed zou zijn. Echter zijn er ook meerdere redenen te noemen waarom er iets mis is met het idee. Daarvoor is het niet alleen verstandig om eens te kijken naar de vraag bij wie de macht ligt en wat voor soort mensen dit zijn, maar ook naar de geheimen en symboliek waarin zij zich hullen. En ook daarvan zou je kunnen zeggen: “Ja, maar op zo’n hoog niveau mogen er ook best wat geheimen zijn. Het is nogal wat waar ze verantwoordelijk voor zijn. En als deze mensen zo nu en dan psychopathische trekjes lijken te hebben is dat misschien ook wel een eigenschap die noodzakelijk is op zo’n positie.” Nog steeds ga ik met de redenatie mee en klinkt het allemaal prima.

Gaan we het verhaal echter vanuit een compleet ander perspectief zien, dan kan misschien een beetje duidelijk worden waarom het allemaal minder rooskleurig is dan het lijkt. Voor een beetje begrip van dit artikel raad ik aan de film Lucy eens te bekijken. Hoewel de film uitgaat van het verder benutten van onze hersencapaciteit, geeft het een mooie illustratie van de werkelijke capaciteit van de mens. Echter wordt dit dan nog wel beschouwd binnen de matrix-realiteit (zoals ik die pleeg te noemen). Maar dat laatste gaat een gemiddelde nieuwe lezer van deze site wellicht al te ver. Laten we dan beginnen met eens de vraag te stellen hoe onze maatschappij is opgebouwd en welk deel van onze hersenen domineert in het reilen en zeilen van de maatschappij. In principe kunnen we met een gerust hart stellen dat onze maatschappij voldoet aan de regels en structuur die passen bij onze linkerhersenhelft-denkpatronen. Ook dit zal door velen als een logisch en noodzakelijke ordening worden gezien. Maar wat nu als de mens veel meer is dan structuur, orde en logica? Wat nu als de mens niet alleen veel meer in zijn mars heeft, maar ook geen leiding, aansturing of regels nodig heeft? “Ach, nee joh, hou op met je wilde fantasieën, dan wordt het een zootje op de wereld.” Wat nu als de hele maatschappij gebaseerd is op een destructief piramide model dat steeds verder uitputting van mens, milieu, energie, en noem maar op met zich mee brengt? Is wat wij vooruitgang noemen wel daadwerkelijk vooruitgang?

Op die laatste vraag hoor ik al onmiddellijk een stortvloed aan argumenten opkomen: “Nou, de ontwikkelingen op het gebied van technologie hebben ons computers, smartphones, auto’s, betere medische zorg en een hogere welvaartstand gegeven en daarnaast wordt de mens gemiddeld veel ouder.” Dus dat is vooruitgang? Heeft het de mensheid dichter bij zijn diepste wezen gebracht of zijn we daarvan juist verder verwijderd? “Ach, hou toch op Vrijland, dat doet er toch allemaal niet toe. Het gaat er toch om dat we erop vooruitgaan, goed en welvarend oud kunnen worden en een lekker leven kunnen leiden!” Maar wat heeft dat je gebracht als je bijna honderd bent en je kan nog nauwelijks een hap door je keel krijgen en weet dat je binnenkort dood gaat? Zijn al die goede herinneringen dan niet slechts herinneringen in de tijd, die je je graf niet mee in kunt nemen? Is bezit dan nog van waarde? Is wat je allemaal gedaan en bereikt hebt dan nog van waarde? Is het niet eens zinvol om over de vraag na te denken ‘wie wij in essentie zijn’ en ‘wat de zin van het leven en alle welvaart of technologische ontwikkeling is’? Wie is de mens en wat is het waard om structuur, luxe, welvaart, technologie, regels, en ‘you name it’ te hebben? Denk eens terug aan het laatste leuke reisje of feestje dat je had. Is het niet inmiddels niets meer dan een herinnering? Is niet alles in het leven uiteindelijk slechts een herinnering? Vraag je eens af wie je werkelijk bent en wat je hier doet.

Als jij je gaat beseffen wie je in diepste wezen bent, gaan alle begrippen als ‘maatschappij’, ‘economie’, ‘technologie’ en ‘welvaart’ een andere betekenis krijgen. Dan ga je inzien dat ze opgebouwd zijn volgens een machtsstructuur en een piramidemodel bedoeld om de mensheid machteloos en afhankelijk te houden van een systeem en dat dat systeem juist zo is ontstaan vanwege de drang om de mensheid in afhankelijkheid te drukken. Dat systeem is inmiddels zo groot en alles omvattend geworden dat het inderdaad lijkt alsof het niet anders kan en zelfs goed is dat de macht verder centraliseert, maar dat is zo omdat het systeem zich zo gevestigd heeft en van wieg tot graf opdringt dat het inderdaad lijkt niet anders meer te kunnen. Kijken we naar de werkelijke essentie van wie we zijn, namelijk ‘bezield’ of ‘ziel’, dan ontdek je dat die ‘rat race’ van wieg tot graf je eigenlijk bij je ware essentie vandaan houdt. “Ja, je kan mooi lullen, maar we leven nu eenmaal in de maatschappij en daar moet ik het toch echt mee doen.” Ja, maar sta eens even stil bij hoeveel mensen niet depressief of ongelukkig zijn binnen die maatschappij. Er zijn er ook genoeg die wel gelukkig zijn en met volle teugen genieten, maar in beide gevallen staan de meeste mensen niet in contact met de werkelijke essentie van wie we zijn. Dat besef komt misschien pas als we oud worden en de dood in de ogen kijken, maar voor velen zelfs dan wellicht nog niet. De essentie van wie we werkelijk zijn bewust gaan ervaren is een kunst op zich, maar als je dat gaat zien, zie je ook dat ‘de maatschappij’ zoals die nu draait je bij je essentie vandaan houdt.

Dat jij niet je lichaam, je gedachten en je ervaringen in de maatschappij bent, is een ontdekking die je misschien niet wilt doen. Maar dat is ook de reden dat de maatschappij zo is opgebouwd dat je in je linkerhersenhelft chronologische ervaringsrealiteit leeft. Tijd is net zo’n illusie als je hele maatschappelijke beleving in deze wereld. Je hele lichamelijke ervaring is niets anders dan een beleving van je ziel binnen deze matrix-illusie. Ik noemde het eerder de Saturnus-matrix, omdat er een cult is die laat zien dat ze de planeet Saturnus vereren. Zij zitten aan de top van de piramide waarmee de maatschappelijke structuur is opgebouwd. Zij zijn er bij gebaat dat jij niet beseft wie je in essentie bent en dus houden ze je van wieg tot graf zoet met de maatschappelijke, economische, welvaart en andersoortige beleving. Geef het volk brood en spelen en houdt ze kort met continue dreiging van angst. Alles in de maatschappij is door deze groep ingericht om je bij je werkelijke essentie vandaan te houden. Zelfs religie is bedoeld om je bij je werkelijke capaciteit vandaan te houden en je op basis van angst en ‘vooruitzicht op redding door een hogere macht‘ hoop te geven. In werkelijkheid ben jij in essentie niet je lichaam, maar is je lichaam een bio-avatar die bezield is en ben jij in feite je ziel. Je ziel beleeft een stukje leven binnen deze realiteit of illusie (hoe je het ook noemen wilt). Je werkelijke essentie ligt buiten deze illusie en is verbonden met de goddelijke bron.

Dus op de vraag ‘Wat is er mis met het idee van een centrale wereldregering?‘ is het antwoord eenvoudig. In diepste wezen is alle externe macht (en in feite de gehele maatschappij) bedoeld om jou bij je bewustzijn met betrekking tot je werkelijke essentie vandaan te houden. Deze matrix-realiteit wordt gerund door een cult die er op uit is jouw ziel te oogsten zoals wij varkens houden in een stal voor de slacht. De varkens beseffen zich dit niet, want ze krijgen te vreten en worden vet. Wij beseffen het ons niet, want we hebben brood en spelen en worden oud (en misschien vet). De matrix-illusie is niets anders dan een zielenstal of een zielengevangenis. Lees daarover meer in dit artikel. Door bewust te worden van wie we zijn, kunnen we weer in contact komen met de essentie van ons bestaan, namelijk met onze ziel. We zijn geen machteloze wezens die leiding nodig hebben. Echter door de ‘dumbing down of humanity’ zijn veel mensen dit besef kwijt geraakt. Je bent in feite ook geen mens, je bent oneindig bewustzijn en een ziel in connectie met de goddelijke bron die slechts een mensbeleving ervaart binnen deze zielengevangenis. Ontwaak uit die illusie en kom in connectie met je essentie via de liefde, de kwantumverstrengeling met de goddelijke bron!

Bron linkvermeldingen: activistfacts.com, telegraaf.nl

154 Shares

Tags: , , , , , ,

About the Author ()

Comments (12)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

 2. Wilfred Bakker schreef:

  Deze is op zijn minst even een goede bijlage, filmpje.

 3. Wilfred Bakker schreef:

  Heerlijk dit weer van onze medemens.

  • Wilfred Bakker schreef:

   Een Griek klaagt tegen een andere Griek: ‘De slaaf die je me verkocht hebt is dood!’ ‘Bij de goden!’ reageert de andere, ‘Dat deed hij nooit toen ik hem nog had.’

 4. Averroes schreef:

  CETA is TTIP door de achterdeur..

  ACTA Lives: How the EU & Canada Are Using CETA as Backdoor Mechanism To Revive ACTA
  July 9, 2012

  Last week, the European Parliament voted overwhelmingly to reject ACTA, striking a major blow to the hopes of supporters who envisioned a landmark agreement that would set a new standard for intellectual property rights enforcement. The European Commission, which negotiates trade deals such as ACTA on behalf of the European Union, has vowed to revive the badly damaged agreement. Its most high-profile move has been to ask the European Court of Justice to rule on ACTA’s compatibility with fundamental European freedoms with the hope that a favourable ruling could allow the European Parliament to reconsider the issue.
  http://www.michaelgeist.ca/2012/07/ceta-acta-column/

 5. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Maar wat belangrijker is (ahum); Wat vind Jan Roos van de nog niet bestaande partij ”Voor Nederland” hiervan? Geen mening over dit onderwerp of zo ?
  Opmerkelijk hoe een niet bestaande partij al mee telt in het perceptie management. zie vandaag weer op msn.com.

  • Averroes schreef:

   Een goed artikel, vooral de laatste zin duidt aan dat het ten koste gaat van een prijs (bloed) om onze vrijheid terug te winnen:
   “We can argue about what comes next after we have removed our heads from the guillotine.”

   De volgende alinea’s laten zien dat het ‘verdeel en heers’ principe nog steeds wordt gehanteerd en dat het populisme, als een gecreëerd mechanisme, de boventoon voert in het publieke debat.

   This has led not so subtle propaganda meme that cultures that value sovereignty over globalism are somehow seething cauldrons of potential evil. Today, with the rising tide of anti-globalist movements, the argument in the mainstream is that “populists” (conservatives) are of a lower and uneducated class and are a dangerous element set to topple the “peace and prosperity” afforded by globalist hands. In other words, we are treated like children scrawling with our finger paints across a finely crafted Mona Lisa. Once again, Carroll Quigley promotes (or predicts) this propaganda decades in advance when he discusses the need for “working within the system” for change instead of fighting against it:

   “For example, I’ve talked about the lower middle class as the backbone of fascism in the future. I think this may happen. The party members of the Nazi Party in Germany were consistently lower middle class. I think that the right-wing movements in this country are pretty generally in this group.”- Carroll Quigley, from Dissent: Do We Need It?

   Wilders en consorten maken in de politiek hier gretig gebruik van om de macht en controle uit te breiden. Men gebruikt hier de middenklasse voor, zie ook de Dresden Bilderberg agenda. Het baart tegelijkertijd veel zorgen, omdat de cycli van oorlog en vrede (dualiteit) niet doorbroken kan worden. Want wat is er nog over van de wereld als we eindigen met een nucleaire climax?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten