Coronavirus COVID-19 pandemie: virus, biowapen of hoax voor financiële reset en totalitaire controle?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 11 maart 2020 18 Comments

bron: persgroep.net

De definitie van een ‘hoax’ is dat media een hoofdrol spelen in het zaken tot grote hoogten hypen en volledig in scene te zetten. Van een ‘valse vlag operatie’ is sprake als een land of pact zelf de veroorzaker van een probleem is en het in de schoenen van de vijand schuift. Is het Coronavirus COVID-19 een authentiek virus, is het een biowapen of zijn we getuige van een valse vlag of juist hoax?

Het lijkt erop dat we de optie ‘valse vlag’ wel kunnen vergeten. Er zijn feitelijk geen overheden meer die tegenstrijdige belangen hebben. Er is alleen nog de schijn van tegenstrijdige belangen; uitgespeelde schijnbare tegenstellingen tussen gewesten en overheden om gezamenlijk een wereldregering en totalitaire macht over de massa te realiseren. Het heeft er alle schijn van dat de coronavirus gekte bijdraagt in het realiseren van dit masterscript.

U zou zich op het standpunt kunnen stellen dat het niet zo bijzonder was dat ik in mijn boek voorspelde dat er nog een wereldwijde pandemie nodig zou zijn om verplichte vaccinatie wereldwijd te introduceren. Toch was het een voorspelling die zich nu ontvouwt. Het coronavirus zal echter niet alleen voor het doel van wereldwijde vaccinatieverplichting worden gebruikt. Het zal tevens worden gebruikt voor de val van de dollar en om de val van het West Romeinse rijk te realiseren. Het zal daarnaast tevens de opkomst van het Oost Romeinse rijk helpen versnellen.

Het coronavirus is als het ware de catalysator in vele processen die wereldwijd moeten leiden tot de vestiging van één wereldregering (volgens Chinees model). Tevens wordt het gebruikt om nu al de systemen te testen om de massa in een virtuele digitale gevangenis te zetten (onder het mom van quarantaine en pandemie beheersing). Last but not least is het de short cut naar de snelle afschaffing van contant geld.

Biowapen of hoax?

Het lijkt er sterk op dat het coronavirus dan wel een biowapen is om deze doelen te realiseren, maar het zou net zo goed een psychologische operatie (PsyOp, ook wel ‘hoax’ genoemd) kunnen zijn (zie hier). Zou het kunnen dat we bespeeld worden met beelden in de media? Zou het kunnen dat er bewust massahysterie aangewakkerd wordt door overheden in samenwerking met de media?

In China is de media staatseigendom en in het Westen zijn het enkele multi-miljardairs die het circus runnen. John de Mol is een goed voorbeeld van zo’n miljardair. Hij beschikt niet alleen over de duurste tv studio’s en alles wat nodig is voor deepfake en nepnieuwsproducties, maar is tevens eigenaar van het Algemeen Nederlands Persbureau. Rupert Murdoch was de oprichter, grootste aandeelhouder en CEO van News Corporation, een van ‘s werelds grootste en invloedrijkste media-conglomeraten. En dat is nog maar het tipje van de sluier.

Het zijn maar een paar grote jongens die ons beeld van de werkelijkheid inkleuren. Natuurlijk zou je kunnen stellen dat er dan wel mensen binnen al die organisaties moeten zijn, die (in geval van een hoax) op de hoogte zouden moeten zijn. Het punt bij grote organisaties is echter dat de meeste mensen slechts een klein radartje in het grote geheel zijn en dus het totale plaatje niet overzien.

Als we Telegraaf berichtgeving van de afgelopen week bekijken, dan begint er zo langzamerhand wel een luchtje van nepnieuws op te stijgen.

Laten we er voor het gemak eerst maar even vanuit gaan dat het net zo makkelijk is om zo’n virus in een laboratorium te ontwikkelen en her en der een uitbraakje te realiseren. Laten we er voor het gemak ook maar even van uit gaan dat er echt mensen ziek worden en echt mensen sterven. Dat wil niet zeggen dat er geen mechanisme en sturing achter kan zitten. De vraag ‘biowapen’ of ‘hoax’ laten we dus maar even in het midden; het kan een beetje van beide zijn. Kortom: een losgelaten-virus in combinatie met hoog opgeblazen effecten daarvan in de media.

China, Italië en Iran lijken tot noch toe het meest getroffen. Als we naar de effecten en doelen kijken, waarvan ik denk dat die uitgespeeld worden, dan is het niet zo gek dat die landen een hoofdrol vervullen. Laat ik ze eens opsommen.

Financiële reset

In meerder artikelen hier op de site voorspelde ik al enkele jaren dat er een economische crash moet komen. Dat ik het woord ‘moet’ gebruik, komt omdat de oneindige berg bijgedrukt geld al die tijd een indicatie was. Feitelijk is de basis gelegd voor een totale crash van het financiële systeem, waarin ook nog eens de val van de dollar zal optreden. Dat heeft alles te maken met de val van het West Romeinse rijk, dat ik definieer als zijnde de NAVO alliantie onder leiding van de VS.

Het vastlopen van het financiële stelsel en het crashen van de economie heeft daar alles mee te maken. Het is tevens een manier om van die enorme schuldenberg af te komen. Centrale banken zullen zich afkeren van de Amerikaanse Federal Reserve (de FED) en we zullen zien dat landen als Rusland, China en Turkije onderling in hun eigen munteenheden (of een nieuwe gezamenlijke munt) gaan handelen en de dollar simpelweg zullen laten vallen. Dit proces is inmiddels opgestart met het duidelijke signaal van Rusland om niet langer mee te doen aan de OPEC afspraken over olieproductie en olieprijzen.

In onderstaande video ziet u hoe het voorspellen van een financiële crash niet zo ingewikkeld was als je begrijpt dat je niet onbeperkt geld kunt bijdrukken. De video spreekt van een zogenaamd ‘zwarte zwaan’ evenement. Kijkt u die video en lees daaronder verder, want we zijn er nog niet.

Centrale banken hebben de laatste tien jaar een enorme berg aan geld bijgedrukt en dit geld vervolgens weg gegeven als steunpakketten met de mooie titel ‘quantitative easing’. Dit was niets meer dan het weggeven van gratis geld aan grote multi-nationals. Daarmee hebben ze feitelijk grote bedrijven de slagkracht gegeven om omvallende concurrenten op te kopen en tegelijk hun eigen aandelen op te kopen, zodat daarmee de aandeelkoersen van hun bedrijven kunstmatig positief bleven op de beurzen (de schijn van economische groei). De werking van dit principe lichtte ik toe in dit artikel.

Afschaffing cash geld

Al jaren wordt er wereldwijd gewerkt aan de afschaffing van contant geld. In Nederland wordt daarom al enkele jaren gewerkt met John de Mol nepnieuws over plofkraken, om zo het beeld te schetsen dat je dat contant geld niet meer wilt. Het is immers roversgoed en leidt tot gevaarlijke ontploffingen in bewoonde gebieden. Het coronavirus zorgt ervoor dat John de Mol wat minder nepnieuws hoeft te produceren, want dat gevaarlijke virus op dat contante geld betekent dat we heel snel af moeten van al dat papier. Bovendien scheelt dat natuurlijk de nodige bomenkap.

bron: fozine.net

Waarom willen overheden af van contant geld? Nou, dat heeft alles te maken met ‘the internet of things’ en de wens om iedere transactie van ieder persoon wereldwijd te kunnen traceren en er tevens belastingen over te kunnen heffen.

In de ‘internet off things’ heeft elk product een draadloos zendertje en code en met een digitaal saldo (liefst een blockchain munteenheid) kun je precies zien wie naar wie geld overmaakt voor welk product of dienst. Zonder cash geld in de maatschappij heb je dus volledig grip op alles en kun je niet alleen direct je belastingen incasseren, maar kun je bijvoorbeeld ook meten of iemand drinkt of rookt (en hoeveel) en de verzekeringspremies opschroeven.

In China is dit ook nog eens gekoppeld aan het zogenaamde ‘sesame credit’ systeem, waarbij je punten opbouwt. Je puntensaldo is afhankelijk van goed of slecht gedrag en kan worden beïnvloed als je omgaat met mensen met “slecht gedrag”. Heb jij iemand in je kennissenkring (social media vriendenlijst) die slecht scoort, dan krijg jij automatisch ook minder punten. Dat verhoogt de sociale druk nog eens extra.

Internet off things 5G en quarantaine

Het coronavirus levert de ideale testcase op voor 5G en digitale quarantaine. In China werd bijvoorbeeld een app gelanceerd door een dochteronderneming van Alibaba. Er gaan veel geluiden op dat 5G kan worden ingezet voor crowd control vanwege de frequentie waarop het netwerk opereert (zie hier). Dat blijft een onderwerp wat in de categorie ‘complotdenken’ zou kunnen worden geplaatst. Toch is de bandbreedte die het netwerk biedt op zijn minst in staat om al die big data van alles en iedereen real time met grote bedrijven en overheden te delen. In dit artikel alles over die Chinese app.

Feitelijk bied het 5G de bandbreedte om precies te zien wat iedereen exact doet: waar over gesproken wordt, welke informatie iemand tot zich neemt, welke bewegingen hij of zij maakt, welke producten hij of zij koopt of verplaatst en waar iemand zich begeeft. Het is een totaal digitaal controle systeem, waarbij de technische mogelijkheid om mensen in hun eigen huis of in een bepaald gebied te gijzelen steeds dichterbij komt. Met de toekomst van zelf-rijdende auto’s kun je mensen zelfs ergens afleveren of simpelweg in hun eigen auto opsluiten als je ze wilt isoleren.

Vaccinatieverplichting wereldwijd

De (al dan niet hoax) coronavirus COVID-19 uitbraak heeft wel laten zien dat er in verschillende landen verschillend beleid gehanteerd wordt in hoe met het indammen van een virusuitbraak omgesprongen wordt. Dat is natuurlijk een prachtige indicatie dat we onderweg zijn naar wereldwijd beleid. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zal straks bij de VN aandringen voor het opleggen van eenduidigheid in de aanpak van pandemieën en het in quarantaine stellen van gebieden en individuen.

Ook zal het de roep aanwakkeren voor verplichte vaccinatie. Daarbij is het waarschijnlijk dat we de rol van Bill Gates zullen gaan zien. Er zal waarschijnlijk een vaccin komen dat voor elk toekomstig virus een oplossing biedt. In dit artikel (en in het boek) leg ik uit dat zo’n vaccin vermoedelijk een enzym zal bevatten dat niet alleen virussen vanuit de cloud kan ‘herprogrammeren’, maar dat het “bijverschijnsel” is dat uw eigen DNA overschreven kan worden (de CRISP-CAS12 methode).

In mijn boek voorspelde ik dan ook dat er nog een wereldwijde pandemie zou moeten komen om de mensheid klaar te maken voor het transhumaniseringsproces. Om de mens te kunnen transhumaniseren is het niet alleen noodzakelijk dat het menselijk brein in the cloud komt te hangen (zie hier), maar ook ons DNA vanuit die cloud overschreven kan worden. Lees mijn boek voor meer informatie.

Twee machtsblokken creëren

Wat ik eveneens uitleg in mijn boek, is dat we getuige zijn van een masterscript. Dat masterscript spreekt van twee grote machtsblokken die elkaar in de haren zullen vliegen over Jeruzalem. Daarna zal er een soort messiaanse figuur uit ‘the cloud’ verschijnen die een wereldbestuur zal vestigen. “Onmogelijk“, denkt u? Kijkt u dan bijvoorbeeld eens naar de film Transcendence uit 2014 om een idee te krijgen van wat mogelijk wordt (en de technologische stand van zaken is verder dan velen durven te vermoeden).

Het is een script dat zich over eeuwen gespreid heeft en waarin zowel de eerste als tweede wereldoorlog voorspeld zijn en zijn uitgekomen.

De eerste wereldoorlog moest nieuwe machtsblokken realiseren en oude doen vallen (de Russische Tsaar en het Ottomaanse rijk), maar had tevens ten doel om, via de Balfour verklaring, grond in Palestina te reserveren voor de oprichting van de beoogde staat Israël.

De tweede wereld oorlog moest de grote diaspora van joden naar die gereserveerde grond bewerkstelligen en droeg tevens bij aan de oprichting van de staat Israël (vlak na die oorlog) en de sterke machtstoename van de VS en de hegemonie van de dollar. Lees dit artikel voor meer toelichting.

In de opmaak van de voorspelde derde wereldoorlog moet dat, iets te machtig geworden West Romeinse rijk, een beetje aan macht inleveren aan het oude Oost Romeinse rijk (het voormalige Byzantijnse rijk). Dit zal verlopen via het herrijzen van het Ottomaanse rijk, dat de sjiitische en soennitische islamitische wereld zal verenigen en zal samenwerken met Rusland. De hoofdstad van dat nieuwe Byzantijnse blok (Ottomaanse islamitische rijk samen met het Russisch orthodoxe blok) is het voormalig Constantinopel; het huidige Istanboel.

We zullen gaan zien dat het West Romeinse Rijk nog dit jaar aan macht in zal boeten en de NAVO uit elkaar zal vallen. Europa zal Turks (Ottomaans) grondgebied worden. Italië zal zich vermoedelijk afsplitsen van de EU en zich naast Turkije scharen en Griekenland zal vermoedelijk als eerste slachtoffer worden van een Turkse Blitzkrieg. Wat dan nog over is van het West Romeinse rijk, zijn de VS en Israël.

Het Oost Romeinse rijk, of te wel het Ottomaanse rijk plus haar nieuwe Russisch Orthodoxe partner (Rusland), zal de eindstrijd om Jeruzalem aangaan met het resterende West Romeinse rijk.

Die eindstrijd is in vele religieuze profetieën in verschillende varianten terug te vinden, waarbij ik me op het standpunt stel dat die verschillende versies de dualiteit bieden die nodig is om beide partijen (hun legers) strijdvaardig te maken. Het volk en de soldaten zijn de slachtoffers in het masterscript. De regenten sturen het script via geplande dualiteit tussen Oost en West richting de gewenste wereldregering.

Voor het herrijzen van het Ottomaanse rijk (en daarmee dat Oost Romeinse rijk) is het dus noodzakelijk dat de sjiitische en soennitische partijen zich verenigen. Van dit proces lijkt nu sprake met de oprichting van een islamitische militair pact dat de NAVO doet verbleken. Erdogan is initiatiefnemer van dit ASSAM project. De signalen dat dit project wel eens zou kunnen slagen licht ik toe in dit artikel en dit artikel.

Het masterscript

Het coronavirus maakt mijns inziens onderdeel uit van dit masterscript. Het zorgt namelijk voor de versnelde val van de dollar. Dat die val er zou gaan komen, voorspelde ik eveneens correct. Het ineenstorten van de beurzen wereldwijd, laat precies zien welke richting het opgaat.

Wilt u exact begrijpen welke agenda zich onder uw ogen ontvouwt, dan begint dat met het doorzien dat niets toeval is en alles voldoet aan het grote masterscript. Als u dat masterscript doorziet, wordt het doen van voorspellingen steeds eenvoudiger. Wat het vooral doet, is dat het u inzicht geeft in wie er op wereldschaal aan de touwtjes trekken en welk einddoel er gerealiseerd wordt.

In mijn boek laat ik zien dat het einddoel het volgende is: het volledig onder één bestuur brengen van de wereldbevolking om diezelfde bevolking als genderneutrale (transgender) transhumaan te laten samensmelten met the cloud (AI).

Klinkt dat u nu nog ver gezocht in de oren, houdt dan in gedachten dat ik hier op de site alles correct voorspeld heb en dat alles waarvan u dacht dat het vergezocht was, zich stap voor stap onder uw ogen ontvouwt. Daarom is het belangrijk te gaan doorzien dat de wereld in een bepaalde richting gestuurd wordt. Daarom is belangrijk dat u het leest. We worden niet opgegeten door het coronavirus, maar zijn getuige van een heel ander soort virus. Lees daarom hier en haal nu..

uw boek

Lees ook hoe een lezer van martinvrijland.nl een enorme heldendaad verrichtte tijdens al deze coronavirus gekte: lees hier

5K Shares

Tags: , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (18)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Zonnetje schreef:

  Wat we eigenlijk zouden moeten weten js hoeveel mensen jaarlijks aan griep overlijden in Nederland en dat vergelijken met de corona -virus gevallen, uiteraard onder verdeeld naar leeftijd en sociale omstandigheden.
  Ook is het verstandig om te weten of de corona virus test wel betrouwbaar zijn en slechts voor een uitleg vatbaar is. Anders bestaat de mogelijkheid dat wat als als corona virus wordt beschouwd een gewoon griep virus is of verwant. Ik hoor de ‘ onafhankelijke deskundigen’ niet, tja bang voor hun baantje. Las net dat in 2018 80000 americanen aan de griep zijn overleden. Toen werd niet zo’n hysterie opgevoerd. Cui bono? Ik weet het, weet u het ook geachte lezer.

 2. Riffian schreef:

  De normale influenza uitbraak wordt aangegrepen door de usual suspects om hun agenda te bevorderen, alles onder het mom van de corona (kroon) wat al aangeeft wie hier achter zitten. Nog los van het feit dat technologie zoals 5G (EMV) aangewend kan worden voor experimenten waarvan de symptomen geschaard worden onder corona. Bekend is dat langdurige blootstelling aan EMV griepachtige verschijnselen kan veroorzaken bij mensen waarvan de weerstand lager is en dus vatbaar zijn.

  Non-compliance, do not consent: laat je niet lek prikken, blijf contant aftikken..kortom blijf uit de buurt van de roverheid

  • Zonnetje schreef:

   Het is wel duidelijk dat Italie een van de vele landen is waar de jongens van het script samen met hun vrijmetselaars broeders de dienst uitmaken. De echte Italianen hebben geen flauw idee en denken dat de regering hun belangen beschermt. Italie is altijd een route geweest tussen het “oosten” en het westen. Wat een mooie uitvinding was dat, “het christendom”. Wie zou dat nu uitgevonden hebben?
   Ik hoor Matteo Salvini trouwens niet. Leeft hij nog of wacht hij op instructies van zijn meesters?
   Ik hoor Le Pen ook niet, allemaal controlled opposition, gestuurd door de veiligheidsdiensten.

 3. Analyze schreef:

  deze operaties hebben vaak meerdere doelstellingen en één daarvan is de vaccinatie agenda icm nano tech. Hier twee interessante artikelen:

  Invisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been Vaccinated
  The technology embeds immunization records into a child’s skin

  By Karen Weintraub on December 18, 2019

  Keeping track of vaccinations remains a major challenge in the developing world, and even in many developed countries, paperwork gets lost, and parents forget whether their child is up to date. Now a group of Massachusetts Institute of Technology researchers has developed a novel way to address this problem: embedding the record directly into the skin.

  >>The work was funded by the Bill & Melinda Gates Foundation and came about because of a direct request from Microsoft founder and philanthropist Bill Gates himself
  https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/
  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5050637/angst-voor-prikken-lasterstraal-prikangstpoli

 4. Martin Vrijland schreef:

  Interessant is ook de link tussen het boek ‘the eyes of darkness’ van Dean Koontz, waarin hij spreekt over een Wuhan-400 coronavirus en het getal 400 in onderstaande video

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/boek-uit-2016-the-eyes-of-darkness-spreekt-van-een-wuhan-400-virus-biowapen/

 5. Martin Vrijland schreef:

  De Luciferiaanse wereldregering zal volgens Chinees model worden geïmplementeerd. Dit alles werd getoond tijdens de opening van de wereld-militaire Olympische spelen in (u raad het nooit) Wuhan in 2019.

  Alle symboliek is aanwezig inclusief de regenboog als symbool voor het Luciferiaans wereldregeringsysteem. Meer over de regenboog in dit artikel:

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-regenboog-staat-voor-een-fanatieke-religie-terwijl-de-aanhang-denkt-voor-diversiteit-en-inclusiviteit-te-strijden/

 6. Harry vries schreef:

  Het duizelt je als je beseft welke (vaak al lang) door mainstream media, overheden, artiesten gepushte zaken de elite met het coronavirus versneld kan invoeren zonder pushback van de bevolkingen. Als het coronavirus niet was uitgebroken en niet zo was gehypt om de wereldbevolking in een staat van angst en paniek te brengen waren deze zaken nooit zo makkelijk in te voeren geweest. Met name niet in democratieën omdat hier de “soft hand” van overheden nodig is om zaken die de machtselite wenst in te voeren want er moet altijd binnen een democratie een schijn van vrijwilligheid en ongedwongenheid zijn om zaken in te voeren. Impopulaire maatregelen moet altijd via Problem, reaction, solution in Het Westen worden ingevoerd omdat de bevolkingen anders misschien in opstand zouden kunnen komen.

  In landen als China, (en in iets mindere mate) Rusland, maar er zijn vele voorbeelden, kunnen overheden impopulaire maatregelen veel makkelijker gedwongen en met dreiging van zware straffen invoeren, omdat bevolkingen van zulke landen al gewend zijn aan een totalitaire manier van regeren.

  Het coronavirus is echt een natte droom voor overheden en hun puppetmasters de machtselite die achter de schermen alle overheden wereldwijd onder volledige controle heeft en tot in detail oplegt wat, hoe, waar, wanneer ze bepaalde belangrijke zaken/maatregelen/wetten moeten (proberen) in te voeren of op te leggen aan de bevolking in hun land. Dat de elite hierbij werkt volgens een eeuwenoud masterscript is heel erg plausibel, van generatie op generatie is heel geduldig naar het einddoel gewerkt, misschien is dit al duizenden jaren geleden in gang gezet, waarbij uiteraard vaak in de geschiedenis de nodige pushback is geweest waarbij de elite het momentum verloor, maar de elite heeft zich nooit laten ontmoedigen en altijd weer de draad opgepakt.

  Nu lijkt het erop dat het einddoel bijna bereikt is voor de elite, deze corona uitbraak kan zoveel agenda’s versneld laten invoeren dat het je welhaast duizelt: om enkele te noemen:

  1) uitbannen cash geld
  2) Opleggen van vrijwillige “social distancing” aan mensen in democratieën, in China etc wordt dit gedwongen opgelegd.
  Social distancing heeft een heel scala aan voordelen voor de elite en het pusht een heel groot aantal agenda’s die de elite graag wil invoeren en die centralisatie en een totalitaire wereldstaat wel heel erg gediend zijn.

  Social distancing betekent onder andere:
  a) Mensen moeten thuis werken en niet meer samen op kantoor;
  b) geen evenementen, beurzen, concerten, bijeenkomsten, festivals, kerkdiensten, etc, etc meer maar mensen moeten alles vanuit huis doen;
  c) kinderen moeten thuisles krijgen (uiteraard wel via bijv. skype of facetime van een leraar want hersenspoeling moet wel gewoon doorgaan)
  d) zelfquarantine bij het minste hoestje
  e) niet meer via openbaar vervoer reizen (reizen zal zowiezo sterk beperkt worden)
  f) geen vliegreizen meer voor de gewone man (uiteraard wel voor Royalty, CEO’s en politici die worden uitgezonderd hiervan)
  g) autorijden en familiebezoek zal alleen nog via skype, facetime of andere apps mogelijk zijn;

  Als je mensen vrijwillig of gedwongen thuis kunt houden en zo weinig mogelijk kunt laten reizen/vliegen, en niet met elkaar in contact laat komen (misschien alleen nog via social media), thuis laat werken, kinderen thuis laat leren (uiteraard niet via home schooling maar skype of iets dergelijks met een leraar).
  Iedereen zal dan uiteraard verplicht “google home”, een smartphone en verplichte “apps” die je dan moet downloaden zodat de overheid je constant thuis in de gaten kan houden. De hele wereldbevolking is dan effectief een gevangene in zijn of haar eigen huis.
  3) klimaatsverandering nog meer gepusht; er wordt zelfs al gezegd dat het coronavirus door klimaatsverandering ontstaan is, dit zou nog verder gepusht kunnen worden zodat klimaatsverandering als nog ernstiger en gevaarlijker wordt beschouwd als nu.
  4) gedwongen vaccinatie voor de gehele wereldbevolking;
  5)Buiten social distancing, geen lichamelijk contact meer tussen mensen, overheden kunnen hier steeds verder in gaan tot de situatie in Orwell’s 1984 is bereikt, zodat mensen op termijn niet meer in elkaars buurt mogen komen, elkaar niet meer mogen aankijken, geen lichamelijk contact mogen hebben enzovoorts.

  Ik ben zeker nog tig agenda’s vergeten, misschien kan zelfs de trans agenda hiermee nog gediend zijn, Martin heeft hier vast nog wel een suggestie voor.

 7. guppy schreef:

  Er is maar een anti-virus en dat is ongehoorzaam zijn.

  ●Niet meer vechten voor overheden en religieuze leiders.
  ●Lekker betalen met cash
  ●Niet bang zijn, er kan niets gebeuren. Hooguit dood gaan, maar dan ga je uit de tijd terug naar je orgineel.
  ●Groepsvorming en veel menselijk contact.
  ●Kont afvegen met de krant.
  ●Niet meer naar onzin op tv kijken, laat de kijkcijfers maar historisch laag worden.
  ●Vertel je kinderen dat we niet van deze wereld zijn en dat wij boven deze aangeprate ellende staan.

  Ik geloof dat wij de circel kunnen breken, zodat de voorspellingen onverwacht niet meer uitkomen.

  Fuck WW3

  https://youtu.be/dxk3c_SbWMg

  • Martin Vrijland schreef:

   Groepsvorming…mmm nee, dat is precies wat men wil. Groepen zijn namelijk makkelijk te infiltreren en zijn gevoelig voor groepsdruk (denk aan sesame credits).
   Social media en smart apparaten zijn daarnaast erg belangrijk om te minimaliseren. Zij monitoren namelijk fulltime jouw gedrag en kunnen zo heel nauwkeurig je psychische toestand bepalen en analyseren waarvoor je gevoelig bent. Die big data gegevens worden gebruikt door overheden, bedrijven als Google en Facebook om je te manipuleren via het aanbieden van content, maar ook via bots die bijvoorbeeld reageren in social media discussies.

   Onderstaande twee heren (van de video als u klikt op onderstaande wired link) zijn beide vermoedelijk van een niet nader te noemen afkomst. Beiden stimuleren de mensheid om groepen op te zoeken.
   De ene, genaamd Tristan, is een expert in ‘human pursuasion’ (en heeft gewerkt voor Google om deze kennis om te zetten in technologie). Hij was dus een soort Victor Mids of Derren Brown en weet alles van hoe je mensen dingen kunt laten doen die ze nooit zouden doen in bewuste status. De ander schrijft boeken waarin hij aandringt tot (wederom) een wereldwijd beleid aangaande ethiek in de ontwikkeling van AI. Opvallend is dat Yuval aandringt tot een persoonlijke AI assistent die jouw gedrag monitort en je op je vingers tikt. Een AI die jouw dus ethisch bewaakt. Dat wordt interessant!

   https://www.wired.com/video/watch/yuval-harari-tristan-harris-humans-get-hacked

   Nog opvallender is dat zij spreken over ‘human animals’. Dat mag niet verbazen als we notie nemen van het feit dat mensen van deze specifieke etnische groep doorgaans gedachtegoed aanhangen dat goed samengevat wordt in onderstaande video. ‘Human animals’ is een andere term voor ‘gentiles’ of ‘goyim’.

   https://www.youtube.com/watch?v=-zMDaDeJjYU&feature=emb_logo

   Het beste advies is om social media en sensoren van smart apparaten te mijden en echt te analyseren of jouw denkwijze een gevolg is van de ‘human persuasion’ methodes van de content die Google, Facebook, media, etcetera je voeden (precies datgene in de ontwikkeling waarvan Tristan Harris bijgedragen heeft bij diezelfde grote tech bedrijven). Kortom: wees vooral veel stil en ontdek de kracht van jezelf. Ontdek wie je in diepste wezen bent.

   In diepste wezen ben je namelijk geen ‘human animal’, maar bewustzijn (zoals ik uitleg in mijn boek)

 8. Zonnetje schreef:

  Goed advies aan de lezer, wees stil en onderzoek of je meningen en gedachten de jouwe zijn, de echte jou of dat je ze hebt aangenomen omdat je bang bent om alleen te staan. Wees een individu en sta ergens voor. Verlos je van de conditionering door de overheid en denk na.
  Make a difference als individu en bespreek dit een op een met gelijkgestemden. Dit voel je aan. Doe dit niet ongericht in een groep waarvan je de individuen niet kent en waarbij door groepsvorming al gauw groepsdruk ontstaat. Er zijn genoeg personen in Nederland die voelen en weten dat er iets niet goed pluis is in dit land en dit met gelijkgestemden zouden willen bespreken maar niet weten hoe. Volg je intuitie ook met mensen en test ze eventueel. Succes aan de lezer.

 9. Knuckles schreef:

  Geweldig artikel Martin,

  Ik ben het bijna helemaal met je eens.

  John McAfee (Antivirus oprichter MCAFEE) zegt iets soortgelijks…

  https://twitter.com/officialmcafee/status/1237997512369352705

 10. Martin Vrijland schreef:

  Tom Hanks en zijn vrouw hebben het coronavirus. Oh wacht even..ze zijn acteurs, dus ze kunnen het ook spelen om de hype te helpen pushen. Want we moeten toe naar een totalitair systeem onder de dekmantel van ‘quarantaine’. De film Inferno met Tom Hanks gaat over een man-made virus..toeval? Het is al zo oud als de weg naar Rome waar de melaatsen buiten de stad gegooid werden en mensen met een grote boog om ze heen liepen. Corona vormt het perfecte alibi om de gehele wereldbevolking onder een digitaal controle systeem te hangen: the internet of things. 5G levert de bandbreedte. Afschaffing cash geld, digitale quarantaine, verplichte vaccinatie, financiële reset en natuurlijk gaat er een machtsverschuiving optreden. Er moet nog een wereldoorlog komen, maar op alle fronten zal de bevolking meer en meer knel gezet worden. Het bizarre is echter dat hoe vaak je mensen ook gewaarschuwd hebt en hoe het zich ook onder hun ogen ontvouwt, ze toch in de media blijven geloven en in plaats van iets te denken in de trant van: “Hey, die Martin Vrijland was zo gek nog niet dat hij het allemaal al jaren aan zag komen, laten we hem eens steunen en laten we die media nou eens niet meer serieus nemen”. Wakker worden mensen! Ga naar de website martinvrijland.nl (link niet geplaatst ivm Facebook censuur) en lees! Gooi die tv en Telegraaf, Volkskrant, Trouw, Parool en gecontroleerde pulp de deur uit. Zet je radio uit. Laat je niet meer bespelen en besef dat Tom Hanks een acteur is. Zijn vrouw is actrice. Hun vak is? Juist: acteren (in ruil voor geld). Het coronavirus wordt gehypet voor de genoemde doelen die het volk klemzetten. Is het coronavirus echt? De film Inferno gaat over een man-made virus. Tom Hanks is er ziek van..
  https://www.telegraaf.nl/entertainment/1569830509/tom-hanks-en-zijn-vrouw-besmet-met-coronavirus

 11. Harry vries schreef:

  China wordt nu geprezen door de machtselite via de WHO omdat daar zogenaamd het virus in bedwang is en het aantal besmettingen niet meer toeneemt. Nu pleit de WHO (een van de organisaties en een der spreekbuizen van de satanistische of luciferiaanse elite) voor het invoeren van autoritaire en totalitaire maatregelen in de zogenaamde “democratische” landen. omdat het aantal besmettingen sterk toeneemt in Het Westen (omdat in het Westen willens en wetens er alles aan wordt gedaan om het aantal besmettingen te laten toenemen, ofwel de cijfers over nieuwe besmettingen zijn fake). Er wordt uiteraard gezegd dat dit komt omdat er niet streng genoeg wordt opgetreden om besmettingen te containen.

  Er wordt nu gezegd dat de chinese aanpak wereldwijd moet worden ingevoerd, dit betekent dus volledige totalitaire controle wereldwijd.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten