Coronavirus covid-19 lockdown update: Als je wakker wordt en je beseft dat je gevangen zit, wat kun je dan doen?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 24 maart 2020 17 Comments

bron: lithub.com/

Toen het jaar 2020 begon voelde ik dat het een heftig jaar zou worden. Dat we nu de laatste schreden richting een volledige coronavirus covid-19 lockdown zien, geeft sommigen de hoop dat het snel voorbij is. Op oudjaarsdag schreef ik: “Het jaar 2020 wordt wat mij betreft het jaar van de stroomversnellingen en een hypersonisch tempo aan veranderingen. Veranderingen die we in de geschiedenis niet eerder hebben gezien. De tijd voor de heersers van deze aarde dringt. Ze hebben nog slechts 25 jaar tot de valse singulariteit.”

In mijn boek van eind 2019, voorspelde ik dat er nog een pandemie moest komen en laat ik zien dat we getuige zijn van een alles omvattend virussysteem. Reeds op 24 februari schreef ik een artikel, waarin ik aangaf dat het tijd was om te hamsteren. Dat was weken voordat er nog maar sprake leek van een noodsituatie in Nederland. Het beeld dat de media schetste van de (vermoedelijk) IMB’ers die toiletpapier hamsterden, was wat mij betreft vooral een slimme media-programmeertruc om de aandacht af te leiden van datgene wat je juist zou moeten inkopen: houdbaar eten, blikvoer, water enzovoort. Gelukkig waren de lezers hier ruim op tijd, voordat de paniek uitbrak.

De hoop dat “de cabal” wordt opgeruimd

Veel meer correcte voorspellingen volgden de afgelopen weken en ik zag aankomen welke maatregelen er zouden volgen. Vandaar dat mij nu veel gevraagd: “Wat moet ik nu doen?”, “Hoe moet ik met alle maatregelen omgaan?”

Op social media zien we nu filmpjes als van Janet Ossebaard rondgaan. Zij zet Donald Trump neer als de redder van de mensheid en kijkers worden opgeroepen zich vooral lijdzaam te onderwerpen aan alles wat ze overkomt. Haar filmpjes proberen mensen ervan te overtuigen dat we bespeeld worden, maar we zien hier duidelijk de dubbelrol van gecontroleerde oppositie. Janet Ossebaard probeert mensen in het Q-Anon vangnet te drijven. Zij stelt dan ook dat Donald Trump bezig is ‘de cabal‘ op te ruimen en dat het coronavirus hierin een rol speelt.

Wat mensen niet doorhebben is dat vele alternatieve media in het leven geroepen zijn om dergelijk dubbelspel te spelen. Zij geven u hoop op reddende buitenaardsen of op de val van de cabal (met Trump als redder). Ik moet die mensen uit de droom helpen: Er komt geen val van de cabal.

De kijkers van haar filmpjes worden in de passieve modus gezet. Tegen hen zeg ik:

U wordt in de passieve modus gedrukt door mensen die achter een camera zitten en u het gevoel geven dat zij het wel voor u regelen. Het is een illusie dat Q-Anon, de geheime club van mensen rondom Trump is die de rijkdom bij de 1% weg wil halen. Zij komen u niet redden! Helaas. Teleurstellend. Dat is valse hoop.

Trump is de cabal. Trump implementeert net zo hard lockdown maatregelen. Het geschetste beeld dat de tienduizenden Defender 2020 militairen klaar staan om ‘de cabal’ in Europa op te ruimen is valse hoop.

Janet Ossebaard roept u op dat u rustig binnen moet blijven zitten als deze militairen aan de slag gaan om de elite op te ruimen. Get the picture?

Financiële reset

Ook zegt Janet Ossebaard dat er een financiële reset gaat komen waarbij de welvaart die nu bij de rijke 1% zit, terugvloeit naar het volk. “Ook dat gaat de grote verlosser Trump voor u regelen.” Nee, dat gaat hij niet. Wat hij wel gaat doen (net als de Europese leiders) is u voorzien van een basisinkomen en waarschijnlijk zullen omvallende grote multinationals, banken en pensioenfondsen genationaliseerd worden. Weet u hoe dat heet? Communisme.

We gaan toe naar een communistische systeem. In sneltreinvaart. Ik beschreef dat uitgebreid in dit artikel.

We zijn dus inderdaad getuige van een financiële reset, maar een ander soort dan Q-Anon en Janet Ossebaard u voorhouden. Dat zo’n reset er moest komen stelde ik hier op de site al jaren (zie hier). Het coronavirus vormt nu een prima alibi. Dat de massa dus mogelijk op een-of-andere-manier bespeeld wordt, is best aannemelijk, maar het Janet Ossebaard verhaal zit vol bewuste nepnieuws valstrikken (zoals hier uitgelegd)

Het communistische systeem dat Janet Ossebaard en vele andere nu zo verheerlijken, terwijl ze u oproepen rustig achterover te leunen, heeft echt een keerzijde. Het zal namelijk een totalitair technocratisch communistisch regiem zijn.

Dat er mogelijk best wat politici het veld zullen ruimen, valt te verwachten. Dat komt dan waarschijnlijk vooral omdat het handig is de pionnen die dit totalitair proces in werking hebben gezet, te vervangen door nieuwe pionnetjes met ‘schonde handen’. Laat u niet misleiden door het idee en de berichtgeving in de alternatieve media dat enkele bekende CEO’s ontslag hebben genomen. Dat is onderdeel van het Q-Anon vangnetspel.

Een technocratisch communistische systeem betekent waarschijnlijk dat u wel basiszekerheden krijgt (inkomen, woonruimte, etcetera), maar dat u door technologie gemonitord zal worden.

Elke beweging die u maakt zal worden gemonitord door de big data systemen. De coronavirus uitbraak zorgt ervoor dat extra technocratische middelen in rap tempo doorgevoerd kunnen worden. Daarbij moet u denken aan een onuitwisbaar digitaal ID, waarin bijvoorbeeld geregistreerd staat welke virussen u heeft gehad; of u genezen ben; welke medicatie en vaccinatie u heeft genomen en uw gezondheid kan waarschijnlijk real time vanuit de cloud gemonitord worden. U bent dan onderdeel van de 5G internet of things.

Als je wakker wordt

Als je dus wakker wordt en ziet dat ook de alternatieve media je met halve waarheden, vermengd met leugens, probeert in de passieve modus te houden en met valse hoop helpt het communisme te omarmen, besef je dan dan dat zij u niet wijzen op het technocratisch gevaar dat op de loer ligt. Zij willen dat u binnen blijft zitten en leger en politie gewoon hun gang laat gaan. “Die komen immers de cabal opruimen”. Nee, hooguit zal de media melding maken van een pionnetjes wisseling in Den Haag of Brussel; hooguit zullen zij de daadwerkelijke horror u niet tonen. Dit schaakspel houdt rekening met uw verwachtingspatronen, zodat u de narrative blijft aanhangen.

Als je echt wakker wilt worden dan moet je dus door valse illusies als Q-Anon en Donald Trump verhalen heen prikken. Als je echt wakker wilt worden moet je zien wat er gaande is en je beseffen dat zich een totalitair regiem ontvouwt. Dat totalitaire regiem gaat niet meer weg. Nooit meer. De vrijheden die u mocht genieten gaan alleen weer terugkomen als u ‘het merkteken’ ontvangt. Doet dat denken aan een Bijbelse profetie? Ja, dat doet denken aan een Bijbelse profetie:

En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft” (Openbaring 13:16-17)

In mijn boek licht ik toe dat we ons in de profetische eindtijd bevinden. Hoewel velen religie tegenwoordig liever negeren en hoewel ik zelf niet religieus ben, herken ik wel dat wereldleiders de religieuze agenda’s volgen. Niet voor niets verklaarde Trump Jeruzalem tot hoofdstad van Israël en niet voor niets wil men de tempel van Salomo herbouwen. In mijn boek licht ik toe hoe de wereldleiders een ‘masterscript’ volgen. Dat masterscript is zich nu heel duidelijk en in rap tempo onder onze ogen aan het ontvouwen.

en je beseft dat je gevangen zit

We komen er straks massaal achter dat we totaal opgesloten zitten. Ik vermoed dat het nog heel lang gaat duren. De schrik moet er zo in zitten bij het volk, dat ze draconische maatregelen zullen accepteren. Velen zullen vanachter hun ramen of vanaf het balkon kunnen toekijken hoe mensen weggevoerd worden. Weggevoerd omdat zij mogelijk besmet zijn of omdat zij ‘niet naar de instructies’ luisterden. En omdat iedereen in zijn eigen huisjes zit, is er niemand die helpt.

De media zullen ons blijven vertellen dat u getuige bent van een keurige klinische en noodzakelijke operatie en niemand zal ooit weten hoeveel mensen er richting de goelags zullen verdwijnen. Dankzij Janet Ossebaard wacht u rustig af; in vertrouwen “dat Trump de cabal aan het opruimen is”.

Waarschijnlijk krijgen we nog wel razzia’s op mensen die vanwege uitputting en honger toch de straten opgaan en dus ‘niet naar de instructies luisteren’. Daarvoor staat Defender 2020 waarschijnlijk echt klaar (niet om “de cabal” op te ruimen).

Dan zal er na verloop van maanden of misschien wel een jaar een beetje hoop op verlichting geschetst worden door de politiek.

De hoop die media en politiek dan uiteindelijk zullen schetsen, zal eerst zijn dat er een virus-remmend medicijn is en vervolgens zal er een vaccin worden aangeboden. En het laat zich raden dat dit gecombineerd zal worden met de introductie van een digitaal systeem (zoals hierboven omschreven), waarbij van iedereen altijd en overal duidelijk is waar hij of zij zich bevindt en welke medicatie hij of zij ontvangen heeft, inclusief real time monitoring van de gezondheid (en inclusief de CRISPR-CAS12 lees en schrijf functionaliteit).

Dan kunt u weer gaan reizen. Wel van zone tot zone en niet langer met al die open grenzen, maar de zone-grensposten zullen digitaal en in aantallen heel omvangrijk zijn. We krijgen verschil in mensen die bepaalde zones wel in mogen en anderen die daar niet in mogen. We gaan toe naar een totalitaire technocratische “heilstaat”.

wat kun je dan doen?

Wat kunnen we dan doen? Moeten we ons met hand en tand verzetten? Mijns inziens is er een basis mensenrecht dat nooit geschonden mag worden, en dat is vrijheid. Nu wordt dit al sinds mensenheugenis geschonden en tegen een politiestaat kun je je eigenlijk niet fysiek verzetten. Sterker nog: elke vorm van verzet zal keihard onderdrukt worden. Zelfs als je je op social media of in je woonkamer (waar Siri meeluistert) uitspreek dat je het allemaal maar belachelijke maatregelen vindt, kun de je klos zijn in een totalitaire staat.

Iedereen die een bedreigend element vormt kan en zal waarschijnlijk weg gestopt worden. Dat zal allemaal plaatsvinden onder het mom van ‘indammen van het coronavirus’, want mensen die zich niet aan de instructies houden of mogelijk zelfs anderen op ideeën zouden kunnen brengen zich niet aan de instructies te houden, zijn een gevaar voor de maatschappij.

Heb ik dan echt geen praktische tips in wat u kunt doen. Ja wel, maar dat gaat over een bewustzijnsshift en een totale andere houding dan de passieve houding waarin media en alternatieve media u nu stoppen. Dat gaat over het activeren van wie u werkelijk bent. Dat gaat over het activeren van een scheppend krachtveld en uw originaliteit. Dat klinkt zweverig, maar dat is het niet. Ik leg het u eenvoudig uit, dat beloof ik.

Doordat ik het masterscript doorzie en zo correcte voorspellingen kan doen, moge duidelijk zijn dat dit een belangrijke stap is in de richting van echte verandering. Ik heb vaak gezegd dat 1 artikel hiervoor te kort is. Daarom heb ik lang gewerkt aan een helder en goed leesbaar boek. Dat moet u dus eerst gaan lezen Het is echt belangrijk nu! En daarna leest u de aanvullingen op dat boek, hier op de website.

We zijn zeer krachtige wezens en het wordt tijd om uit de passieve modus te komen. U bent veel groter dan u beseft! Tijd om het te ontdekken.

uw boek

Vervolg op dit artikel: lees hier

Born linkvermeldingen: valcabal.nl

824 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (17)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Alie Muana schreef:

  Om niet hebt u ontvangen, om niet zult u geven…
  Waarom geeft u uw oplossing niet vrij uit?
  Ik krijg een gevoel van gemanipuleerd worden om uw boek te kopen om uw oplossing te weten te komen.

  Dat stroookt naar mijn idee niet met de openbaringen die u bloot geeft.
  Of zie ik dat verkeerd?

  • Martin Vrijland schreef:

   Als u naar de boekwinkel gaat voor een bijbel krijgt u die dan gratis?
   Als u naar de bakker gaat voor een brood krijgt u die dan gratis?
   Als u naar de tv kijkt heeft u dan geen betaald abonnement?
   en zegt u “Om niet hebt u ontvangen, om niet zult u geven…”

   Om niet doe ik dit al ruim 7 jaar alles gratis, maar ik kan de drukker niet vragen mijn boek gratis te drukken.

   Het boek geeft een samenvatting van al die 7 jaar en alles wat in het boek staat is dus vrij en gratis leesbaar hier op de site te vinden. Dan moet je alleen even zoeken en van artikel naar artikel klikken. Het boek geeft echter een zeer compacte samenvatting en is om die reden gemaakt; op verzoek van vele lezers.

   Uw steun en waardering wordt gewaardeerd. Het hoeft natuurlijk niet. Het mag.

   • Esmeevd schreef:

    Ik heb jou boek net gekocht! Laat mij al jaren inspireren. Het enige war nog goed en vetrouwd voelt aan informatie dat ben jij!

    Ik niet alleen meer mensen waarvan ik het vernomen heb.
    Mijn vraag luid als volgt.
    Hoe lanf kunnen ze ons opsluiten? Bedoel met kinderen etc kan dat niet heel lang duren toch? Los van dat en alle bewust zijn die jij hebt! Ben je niet bang dat ze je op pakken en of laten verdwijnen waar dat ook mag zijn (vraag mij wel eens af waar) bedoel alles valt natuurlijk te lezen op internet. En kan het zo ver komen als er te zien is wie het boek heefr gekocht? Dat ze daar al op gaan handelen je op te pakken. Ik ga uiteraard je boek met aandacht lezen. Liefs en take care.
    Een bezorgde moeder op het moment, maar wetend dat wij veel meer en krachtiger zijn dan we denken! Maar hoe is de vraag nog..

  • Zonnetje schreef:

   Je reactie naar Martin toe is niet netjes. Laat ik
   het daar maar bij houden.

   • Martin Vrijland schreef:

    Het zijn meestal nooit eerder verschenen namen (u weet inmiddels hoe dat werkt..trollen, nepprofielen, bots..maar vooral de IMB’ers) die reageren ten tijde dat het er om gaat dat social media volledig op de hand van het staats-gedachtegoed blijft.

 2. ZalmInBlik schreef:

  Dit is inderdaad de agenda van de usual suspects, non-compliance do not consent!

  THE CURE FOR COMMUNITARIANISM
  https://newswithviews.com/Raapana/niki10.htm

  https://www.technocracy.news/?s=communitarianism

 3. Camera 2 schreef:

  Greta Thunberg heeft zich tijdens het buitenspelen met andere kinderen
  blijkbaar niet geheel aan de handerhalvemeter afstand gehouden 😉

  Of is ze snachts in de lente in nederland gaan slaapwandelen en heeft ze kou gevat met -6 graden celcius in de lente

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1948164918/zieke-greta-thunberg-in-quarantaine

 4. Harry vries schreef:

  Ik heb geleerd dat hoe dieper je het konijnehol induikt en wanneer het je lukt de juiste bronnen te vinden (volgens mij is deze site in Nederland de beste bron) het steeds makkelijker wordt het kaf (gecontroleerde alternatieve sites) van het koren (legitieme alternatieve informatie) te scheiden.

  Je intuïtie word dan ook steeds beter. (ik dacht een paar jaar terug ook nog dat Baudet en bijv. nigel farage echt anders waren). In ieder geval geloof ik nu voor de volle 100%

  99% of meer van de alternatieve sites zijn gecontroleerde oppositie
  100% van alle politici wereldwijd worden volledig gecontroleerd door (werken voor) de elite. (er is niet één die niet gecontroleerd word).

 5. Camera 2 schreef:

  Wouw!!! Eindelijk Basisinkomen(neehee, lees het artikel van heer Vrijland november 2019)

  Heel veel mensen zijn heel erg blij dat de staat hun tegemoet zal komen met geld!
  Geld waarvan we afhankelijk zijn gemaakt door diezelfde zittende staat.
  Geld dat we nodig hebben, waarvan ze(usual suspects) heeel veel hebben en wij heeel weinig, het zijn nu alleen maar nulletjes en eentjes waar Wij geen toegang toe hebben.

  Maar wij worden weer blij gemaakt met geld, Martin heeft al eerder, veel eerder daar een artikel aan gewijd, de hond krijgt af en toe een brokje en voor de rest braaf zijn, apport, Zit, Lig, Pak, Braaf

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/kapitalisme-en-schijndemocratie-de-langzame-weg-richting-communistische-fascisme/

  Het pakket is netjes, Braaf

  https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-zzp-ers-vragen-massaal-bijstand-aan-het-pakket-is-netjes~ba8f97c9/

  • Harry vries schreef:

   In amerika willen ze dus een soort introductie op het basisinkomen doen (3000 usd per gezin geloof ik). Dit zal hoogstwaarschijnlijk uitmonden in een zogenaamd tijdelijk basisinkomen (tijdelijk is newspeak voor permanent) in de VS.

   Het schijnt dat dit basisinkomen alleen betaald gaat worden in virtuele valuta (een soort FED bitcoin) tenminste dat heb ik vernomen. Dus alvast de hele bevolking laten wennen aan de nieuwe One World Electronic currency.

   Uiteraard zal dit dan wereldwijd worden uitgerold.

   Het schijnt dat men in de VS en Azië (maar dit heb ik ook maar van horen zeggen) nu supersnel bezig is 5G uit te rollen (zonder pushback omdat de bevolking nu met andere zaken bezig is). Ik denk dat dit in de rest van de wereld ook zal gebeuren.

   In afrika waar vele landen nog op 3G zitten weet ik niet hoe men dit gaat doen.

   Er wordt zelfs al over 6G technologie gesproken, ik weet niet wat voor horror dat gaat brengen. De nieuwe technologie gaat zo snel dat dingen elkaar inhalen terwijl het vorige nog niet eens is ingevoerd.

   • Martin Vrijland schreef:

    Elon Musk heeft een paar beautifull rockets waarmee hii tientallen naar verluidt 5G sattellieten de lucht in gaat schieten voor wereldwijde dekking.
    Hoe dat technisch precies zit vraag ik ke af, want voor de 5G frequentie zou weinig afstand nodig zijn, maar dit is wat je in de media vindt..

 6. Analyze schreef:

  As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK.
  https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#status-of-covid-19

  ..behalve in Madurodam 🙂

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat komt omdat Trump, Bolsonaro en Johnson allemaal hetzelfde merk vertegenwoordigen: het merk rechts
   En zoals ik al heel vaak in vele artikelen geschreven heb, moeten mensen als Robert Jensen, Alex Jones en dergelijke rechtse spreekbuizen een groot vangnet vormen. Zij moeten vele volgers winnen die kritisch zijn op de mainstream media en op de mainstream poliiek. Zij moeten dat merk helpen opbouwen en duidelijk een bepaald gedachtegoed aan dat merk koppelen. Zij moeten dat merk tevens duidelijk koppelen aan het kamp Trump (Trump, Bolsonaro, Johnson).

   Dan wordt dat (duidelijk geprofileerde) merk collectief opgeblazen. De weg die daarvoor nu gekozen is, is de weg van het “Zij doen alsof het wel mee valt met die coronavirus pandemie”. Het merk rechts wordt dus gekoppeld aan ‘coronavirus-crisis-ontkenners’.

   Vervolgens laat men de zaak volledig uit de klauwen lopen. Dan moeten Trump en Bolsonaro en Johnson (einde Brexit) het veld ruimen en neemt de linkse oude politieke kliek het weer overl gaan de critici de cel in; mag niemand ooit meer twijfelen aan de mainstream media.

   Resultaat: een totalitaire technocratische communistische “heilstaat” inclusief gedachtepolitie.

 7. Lydia Roosje schreef:

  Dank je wel Martin voor je inzichten. Ik heb je boek als pdf gekocht omdat ik niet wist of de totale lockdown zou komen, maar zo ver is ‘t nog niet, wij “slimme” Nederlanders kunnen een “intelligente lockdown” aan. Ik moet zeggen dat ik ooit ben afgehaakt omdat ik het onterecht vind dat je allerlei mensen als controlled oppostion bestempelde, maar ik zie nu dat je meer gelijk had dan ik toen dacht. Ik ben sinds Charlie H elke rabbithole -een term die ik overigens liever niet meer gebruik omdat ik nu weet dat het een metafoor is voor pedofiele sodomie – ingedoken en inderdaad bleken daar een heleboel doodlopende paden met opzet ingericht te zijn. Ik ben verbijsterd over hoe gemakkelijk een hele wereldbevolking als makke schapen zich door angst in lockdown en social distancing laat leiden. Aangezien taal een vorm van spellcasting zijn, hebben deze twee termen meer reikwijdte dan je op t eerste gezicht zou denken. Een slogan met fysiek afstand maar sociaal nabij oid had een heel andere impact gehad. En lockdown verwijst natuurlijk naar de lockdown van onze ziel of totipotente stamcel zoals jij dat noemt.
  Bill Wesick van occultscience101, niet meer op YT maar wel playlists te vinden, en nu op theocs101ark.com is een kei in het ontcijferen van de saturnaliaanse luciferiaanse codetaal die de geïnfecteerden door het echte virus bezigen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Helaas ziet 99% van ons sheeple het niet.
  Ik heb buikpijn als ik eraan denk wat de mensheid te wachten staat, maar doe mijn best me te blijven verbinden met mijn eigen originele broncode. Veel anders rest mij niet…

 8. Martin Vrijland schreef:

  De razzia’s zijn begonnen. Verplichte GGZ opname verpakt in een mooi lief propaganda verhaal:

  https://www.ad.nl/binnenland/ambulancepersoneel-stuit-op-ander-coronaleed-verwaarloosde-en-verwarde-patienten~a3068eec/

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten