Coronavirus de shortcut richting een technocratische communistische politiestaat, Dr. Shiva Ayyadurai

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 14 april 2020 10 Comments

bron: techstartups.com

Dr. Shiva Ayyadurai heeft onder meer een MIT PhD in Biological Engineering en weet dus waar hij over praat waar het gaat om virussen. Hij komt met keiharde kritiek op Dr. Anthony Fauci, de man die feitelijk leidend is in de aanpak van de coronavirus uitbraak in de VS. Dr. Ayyadurai is kandidaat senator voor de 2020 verkiezingen en is duidelijk aanhanger van de ‘deepstate theorie’. Daarin zou Fauci onderdeel zijn van de “linkse deepstate” die Trump wilde doen vallen middels de gefaalde impeachment en nu de coronavirus uitbraak gebruikt om Trump te ondermijnen en weer grip op hem te krijgen.

Ik ben het niet met deze theorie eens, maar toch zegt Ayyadurai rake dingen over het coronavirus. Bekijkt u het interview met Dr. Shiva Ayyadurai en lees daaronder verder om mijn uitgebreide analyse tot u te nemen.

De schijndeepstate en de opbouw van het merk ‘rechts’

In mijn visie zijn we hier getuige van het oppositiespel dat we nu veel verkondigd zien worden door mensen als Alex Jones en Robert Jensen. Het is het verhaal dat steeds de dualiteit in de politiek gebruikt voor het creëren van twee kampen; het verhaal van de schijndeepstate die links versus rechts kampen creëert. Ik stel mij op het standpunt dat het links versus rechts paradigma een schijnvertoning is. Mijn stelling is dat alle politieke leiders wereldwijd onderdeel zijn van een wereldwijde deepstate en dus niet slechts die schijndeepstate die Donald Trump zou willen ondermijnen; waarbij Trump de redder van het merk ‘rechts’ is.

De echte deepstate is er eentje van de lange termijn planning, waarbij Obama het script mocht uitrollen van meer macht richting China door verplaatsing van productie en door intellectueel eigendomsoverdracht. Trump was de held die dat terug moest draaien.

Trump is het gezicht van het zorgvuldig opgebouwde merk ‘rechts’, wat staat voor ‘nationalisme’, ‘klimaatontkenners’, ‘schijndeepstate geloof’, ‘kritisch denken met het stigma complotdenken’, ‘onderschatters van het coronavirus’ en nog enkele stigma’s.

Deze hele coronavirus uitbraak is mijns inziens lang voorbereid en gepland. Niet voor niets kon ik mijn boek de voorspelling doen dat er nog een pandemie uitbraak moest komen.

Dus als Dr. Shiva Ayyadurai min of meer stelt dat Trump gekaapt is door de deepstate waartoe Dr. Fauci behoort, dan zeg ik u: dat is een schijnvertoning behorende bij de Alex Jones, Robert Jensen, brand-building van het valse links versus rechts paradigma. Schijnbare tegenstellingen in de politiek zijn er slechts om het volk de valse hoop op redding te geven en om de illusie van democratie hoog te houden.

Als u het mij vraagt zeggen al deze mensen die het merk ‘rechts’ en het idee van de schijndeepstate helpen hooghouden allemaal hele rake dingen. Ze komen met zeer veel terechte kritiek, maar zoals ik laat zien in het filmpje hieronder, is het de bedoeling dat al die terechte kritiek straks opgeblazen kan worden door in één klap het vangnetschip van het zorgvuldig opgebouwde merk rechts te doen afzinken. Kijkt u deze eenvoudige schets die ik afgelopen zondag op mijn telefoon maakte om een samenvatting van dit principe te geven (ik beschik niet over budgetten om daar een professionele animatie van te maken). Lees verder onder het filmpje…

Het is dus de bedoeling dat het merk rechts al die mensen die nog hun “common sense” gebruiken en kritiek op staatsbeleid hebben, straks als drenkelingen in het water drijven en dan wel richting de heropvoedingskampen kunnen verdwijnen of gedesillusioneerd weer keurig in lijn bij de mainstream politiek en media zullen aanschuiven. Zij zullen worden uit-gehoond als de media en politiek straks met een tweede ronde komen en een tsunami aan sterfgevallen zullen tonen. Of dit nu wel of niet waar is, dat weten we niet, want alle media en 99% van alle alternatieve media zijn in handen van de echte deepstate.

Twee machtsblokken creëren

We gaan dus toe naar een gecontroleerde en lang geplande, goed voorbereide crash van het oude systeem. We zijn getuige van het einde van de democratie en het begin van een technocratisch wereldbestuur. In dit proces zullen zich waarschijnlijk eerst nog twee kampen vormen, waarbij de planning mijns inziens is, dat er eerst nog opstanden en chaos gepland staan. In Europa zal die chaos starten in Italië en Duitsland en zich als een olievlek uitbreiden. Dan zal vermoedelijk Turkije (volgens master script) met harde hand in komen grijpen, omdat de saamhorigheid in Europa een wassen neus is gebleken tijdens deze “pandemie”. Bij een tweede uitbraak-golf zal Turkije (dat mogelijk als eerst een vaccin zal zeggen te hebben) dus vermoedelijk orde op zaken komen stellen.

Hoe die opkomst van Turkije (het herrijzende Ottomaanse rijk) zich mogelijk vorm zal geven en waarom dit mijns inziens onderdeel is van het masterscript (van de echte deepstate), licht ik uitgebreid toe in dit artikel. Het is aan te raden dat artikel nog eens te lezen. Ook voorspel ik daarin al de afschaffing van contant geld en de introductie van verplichte vaccinatie. Dat voorspel ik hier op de site echter al ruim 7 jaar en beschreef ik nog eens nader in mijn boek.

Het is allemaal onderdeel van het masterscript, waarbij we een messiasfiguur aangereikt zullen zien krijgen. Dat zuig ik niet uit mijn duim, dat is het masterscript dat is te herkennen in de grote wereldreligies. Ik verwijs daarin nogmaals naar mijn boek, waarin ik dit toelicht.

De toekomst is een technocratisch en fascistisch communistisch regiem

Onderstaande video is van een dame uit India, genaamd Vandana Shiva. Zij heeft zich erg verdiept in de werkwijze van Monsanto en van Bill Gates. Zij legt uit hoe Bill Gates in feite al jaren bezig is om de gehele biologie digitaal te patenteren. Waar je vroeger bedrijven had die genetische gemodificeerde zaden patenteerden (zoals Monsanto), heb je nu Bill Gates die de genetische code van alles wat leeft in een database vastlegt en die gedigitaliseerde genetische code patenteert. Lees verder onder het filmpje…

U moet zich er bewust van zijn dat wanneer u een coronavirus test ondergaat, Bill Gates (de mijns inziens grote drijvende kracht achter deze wereldwijde coronavirus PsyOp, als pion van de echte deepstate) uw DNA letterlijk van u afschraapt. Dat wil zeggen dat Bill Gates de genetische code van u als persoon, volledig in een database kan vangen. De kans is groot dat hij dit dan gaat patenteren en een volledig digitale versie van u in the cloud opslaat. Die digitale avatar-versie van u kan dan in een door kwantumcomputers gegenereerde simulatie gebruikt worden om een avatar versie van u in een real time aarde-simulatie te laten draaien.

Stoort u zich in onderstaand video’s even niet aan gecontroleerd oppositie pionnen als Alex Jones (denk ‘veel waarheid + vangnet schip’), maar kijkt u even naar de inhoud. Waar het namelijk om gaat is dat wanneer Bill Gates uw DNA heeft, hij uw digitale versie kan patenteren en dus eigenaar is van de digitale versie van u in de aarde simulatie die de grote tech bedrijven in samenwerking met D-Wave (bouwer van de eerste kwantumcomputers) aan het bouwen zijn. Kijk na onderstaande video’s en lees daaronder verder…

Iedereen die mijn boek gelezen heeft, weet dat ik uitleg dat we al in een simulatie leven (waarnemer zijn van) en als u onderstaande presentatie Geordie Rose (oprichter van D-Wave) bekijkt, dan ziet u dat hij uitlegt dat er al sprake is van meerdere parallellie universa. Lees verder onder het filmpje…

In mijn boek leg ik uit dat we getuige zijn van een virussimulatie; een Luciferiaanse virussimulatie. Nu is de eigenschap van een virus dat het een levende gastheer-cel nodig heeft. Mijn stelling is dan ook dat wij in het hier-en-nu getuige zijn van een virussimulatie. Het huidige universum dat wij waarnemen is als een virus-cel ingekapseld in het originele universum (zie uitleg aanvulling boek).

Een virus kan alleen meerdere cellen vormen (aan celsplitsing doen) als het gebruik maakt van de “stamcel code” van de gastcellen van het originele universum (u en ik, ons originele bewustzijn). De parallellie universa waar Geordie Rose overspreekt zijn daarin de andere Luciferiaanse viruscellen die het originele universum (waarvan wij de co-scheppers zijn) dreigen volledig te infecteren.

Het doel van het in kaart brengen en patenteren van uw DNA is dat men uiteindelijk uw bewustzijn (de origine van wie u bent) wil proberen te laten samensmelten met de Luciferiaanse software die de huidige Luciferiaanse virus simulatie runt. Dat heb ik uitgebreid toegelicht in mijn boek. Het is belangrijk om dit te gaan onderzoeken en te doorzien.

De reden dat we worden gestuurd richting een technocratisch regiem, waarbij elk verzet tegen verdere samensmelting met technologische (AI) oplossingen moet worden gebroken (fascisme = opruimen dissidenten), is omdat men de gehele mensheid wil doen samensmelten met AI. We worden dus meer en meer gedwongen richting apps, smartdevices en digitale certificaten. Het communistische idee van het basisinkomen en de milieu-reddende facetten van de Green New Deal, zijn de worst voor de neus die ons moeten verleiden toe te happen in tijden van diepe nood en crisis.

Heeft Bill Gates eenmaal uw DNA, dan hebben we in Nederland ook nog eens de orgaandonatie wet, die de Nederlandse staat feitelijk (juridisch gezien) eigenaar van menselijk lichaam heeft gemaakt. Van uw organen (en dus uw lijf) is dus eigenlijk een ‘staats-asset’ gemaakt. En aan datgene wat van de staat is, mag je als staat ook onderhoud plegen.

Daar komt de echte dreiging van het 5G netwerk om de hoek, want via de CRISPR-CAS12 methode wordt het online editen en modificeren van uw DNA mogelijk. Bill Gates kan dan als gecertificeerd eigenaar van uw genetische kaart, niet alleen uw avatar in de universum-simulatie beheren, maar kan die avatar tevens linken aan uw echte lijf en aanpassingen naar wens doen. U wordt dan dus online modificeerbaar en volledig slaaf van ‘the machine‘.

Dat is de laatste stap richting het gewenste einddoel, van het kapen van het originele bewustzijn, waarmee sommige Playing Character (zie uitleg boek) bezield zijn. Lucifer is op jacht naar uw bewustzijn, om de scheppende stamcelcode te kunnen benutten en het originele universum te kunnen overwoekeren als een kankergezwel.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Als u dus het interview met Dr. Shiva Ayyadurai, met al die ogenschijnlijk terechte kritiek op de coronavirus pandemie nog even in gedachten neemt, bedenk u dan dat u afgeleid wordt met het valse politieke paradigma’s van ‘links’ versus ‘rechts’, Trump versus de schijndeepstate, etcetera. Het is onderdeel van het dualistische spelletje, waarin we de Luciferiaanse handtekening kunnen herkennen. De massa wordt zoet gehouden met politiek getouwtrek op de bühne van deze virussimulatie.

Wat ons echt te wachten staat is een technocratisch wereldbestuur dat voorbereid wordt door Bill Gates, de grote tech-bedrijven en wereldwijde PsyOp’s (via media en politiek). Mijn voorspelling is dat ons daarin nog 1 wereldoorlog te wachten staat.

Dan gaan we toe naar het tijdperk van de Mahdi (voor de moslims) en de ‘antichrist’ voor de christenen en daarna is de tijd rijp voor de volledig installatie van een wereldregering, waarbij de mensheid zal worden gedwongen richting samensmelting met AI.

De religieuze belofte van ‘een nieuwe hemel en nieuwe aarde’ kunt u dan plaatsen in de Luciferiaanse plan om het menselijk bewustzijn te doen opgaan in de door D-Wave, Facebook, Elon Musk en Google & Co. gebouwde universum-simulatie. Bill Gates vervult dus een centrale rol in de voorbereiding van dit alles.

Voordat we die oorlog ingaan zal elke vorm van democratie al vervangen zijn door een meer technocratisch communistische model. We gaan de push van de Green New Deal, en de push van technologische controle middelen zien en de lekkernij van het basisinkomen en vrij-reizen-onder-technologisch-toezicht, zijn de sales triggers.

Bill Gates en de grote tech-bedrijven bouwen ondertussen achter de schermen steevast verder aan de universumsimulatie en aan het in kaart brengen (en patenteren) van uw DNA, zodat de laatste drempel tegen de tijd van de komst van de ‘messias’ laag genoeg is om u te overtuigen uw bewustzijn te doen opgaan in Lucifers AI systeem.

En wat is dan de oplossing, hoe stoppen we dit?“, zult u nu wellicht vragen. Dat beschrijf ik uitvoerig in dit artikel.

Het wordt dus tijd om u te gaan verdiepen in wat komen gaat en het wordt tevens tijd dat u zich op uw soevereiniteit gaat beroepen, zoals uitgelegd in dit artikel. Lees daarom het boek plus de aanvullingen op het boek, zodat u volledig op de hoogte bent van wat u te wachten staat.

uw boek

155 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Let wel de meeste van dit soort video’s zijn afkomstig van vangnet-kanalen, maar dat wil niet zeggen dat er geen waarheid verkondigd wordt (denk ‘vangnetschip + afzinken’ via de in mijn artikel genoemde strategie).

  • gt1987 schreef:

   Kan het zijn dat dit nu al gebeurd, op grote schaal of op kleine schaal?
   5g, biowapens, vaccinatie gebeuren. Allemaal afleiding van het roven van het DNA. Het is dus niet noodzakelijk om een chip te ontvangen?!
   het dna is genoeg. Nu is er bij elke nieuwgeboren kind iig in nederland dna afgenomen. dan hebben ze nu geen nieuwe test nodig zou je zeggen.
   Of verandert je DNA door de jaren heen op het moment dat je je bewustzijn ontwikkelt?

 2. Future schreef:

  Hier een ouder filmpje, over wat bovenstaande dokter zei over aids.

  https://youtu.be/jw_PJPqVk0o

  En hopelijk laat je deze zien. Deze vent heeft een kijk vanuit het geloof. Ik weet dat jij daar niet van bent, ik ook niet.
  Maar geeft wel een grappige kijk, van die kerel op de situatie. Maar laat ook wel zien dat die doc Fauchi er zeker wel 1 van de Masons is. En hij ziet er ook niet best uit. Kijk zelf maar. Filmpje ter vermaak.

  https://theocs101ark.com/2020/04/11/vampires-with-aids-lol/

 3. guppy schreef:

  Is wel een beetje toevallig dat ze allebei Shiva heten 🤔

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Shiva

 4. marcos schreef:

  Aboriginals kunnen nog steeds communiceren via telepathy, wat mijn inziens op dezelfde wijze gaat zoals in de videos uitgelegd wordt. Allles wordt dus gecommuniceerd via electrische pulses, ook communicatie.

 5. Riffian schreef:

  interessante wetenschappelijke studie waarin bewezen wordt dat degene die de griep vaccin hebben gekregen 66% (2×33) meer kans hebben op de Corona-virus!

  Table 5. Respiratory viruses and odds ratios by vaccination status.

  Virus Vaccinated (%) Not Vaccinated (%) OR (95% CI) P-Value
  Coronavirus 507 (7.8) 170 (5.8) 1.36 (1.14, 1.63) <0.01

  The study found influenza vaccination was not associated with detection of non-influenza respiratory viruses [12]. Additionally, the laboratory data in our study showed increased odds of coronavirus and human metapneumovirus in individuals receiving influenza vaccination. The study finding similar results to our study found no association between influenza vaccination and RSV, adenovirus, human metapneumovirus, rhinovirus or coronavirus [12]. The same study did find a significant association between parainfluenza and influenza vaccination, but the association was in opposite directions when comparing children and adults [12].

  Conclusions
  Receipt of influenza vaccination was not associated with virus interference among our population. Examining virus interference by specific respiratory viruses showed mixed results. Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus and human metapneumovirus; however, significant protection with vaccination was associated not only with most influenza viruses, but also parainfluenza, RSV, and non-influenza virus coinfections.
  https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.005

 6. sjonkok1976 schreef:

  Gedeeltelijk kan ik het betoog wel volgen: het merk rechts mag opkomen en wordt dan vernietigd. Er moeten dan wel zaken aan rechts gekoppeld kunnen worden. In Nederland is dat nog niet het geval. Alle politiek hier is een variant van links, behalve dan misschien Baudet.
  Mijns inziens duurt het wel even (lees: enkele jaren) voordat rechts definitief vernietigd kan worden.
  De huidige maatregelen rondom het coronavirus (lockdown, eventuele introductie van apps) dienen er volgens mij voor om te zien hoe mensen hierop reageren. Later kan een en ander dan onder dwang aan je opgedrongen worden, omdat uit wetenschappelijk onderzoek zal blijken dat een grote meerderheid in de proefperiode positief op de apps reageerde, en de lockdown eigenlijk niet zo erg vond.
  Volgens mij heeft de NOS in januari nog bericht over het Poolse leger, dat nu vooral op vrijwilligers draait en niets voorstelt. Duitsland viel 80 jaar geleden toch als eerste Polen binnen? Als er Turkse tanks Europa binnen rollen zal dat volgens mij via Oost-Europa gebeuren. En niet binnenkort, want in Spanje, Frankrijk etc. laten leger en politie hun spierballen zien en zijn ze overal op voorbereid. In 2023 is de 100 jaar (vanaf 1923) voorbij en loopt het verdrag van Lausanne af. Zelf denk ik dat de Turkse overname dichter bij 2023 gezocht moet worden. In de tussentijd zal rechts nog verder opkomen in Europa.
  Een noot tussendoor: de privacy kan alleen gewaarborgd worden als de overheid de gegevens van de apps vrijgeeft (“open source”). Met andere woorden: als de mogelijkheden van tracking er überhaupt niet in zitten en dat dat ook extern geverifieerd kan worden. Of: als alle gebruikers van de app hun locatiegegevens niet delen op de mobiele telefoon. Want als ik mijn locatiegegevens niet deel, maar iemand met wie ik spreek wel, dan kan men alsnog mijn locatie achterhalen.
  In de komende jaren zal er verder gewerkt worden aan de gezichtsherkenningssoftware (dat is mijns inziens de echte reden dat we niet te dicht op elkaar mogen lopen en geen mondkapjes mogen dragen) en zal dit geintroduceerd worden als oplossing voor een zelfgeschapen probleem. In werkelijkheid (en dat weet ik uit eigen ervaring) gebruikt Engeland al 15 jaar gezichtsherkenningssoftware. Sinds enkele jaren wordt gezichtsherkenningssoftware ook gebruikt bij het reizen met de Eurostar naar Londen. Je scant je paspoort en moet dan naar een camera kijken, en je kunt doorlopen.
  Het samensmelten met AI doet mij denken aan de door Steven Spielberg geregisseerde film Ready Player One uit 2018. Die film gaat over 2045, waarin het op Aarde niet goed toeven is. Geld bestaat niet meer. In de virtuele wereld, Oasis, kun je geld verdienen door met de door jou gekozen avatar opdrachten uit te voeren of andere spelers te verslaan. De maker van Oasis heeft drie opdrachten uitgeschreven en de hoofdrolspeler moet zijn angsten en conventionele methoden/gedachten uit de echte wereld in de virtuele wereld overwinnen en alleen dan kan hij de opdrachten afronden en de bijbehorende sleutels claimen. Met drie sleutels kan hij de laatste opdracht voltooien en controle over Oasis claimen. Gebeurtenissen/beslissingen in beide werelden hebben dus over en weer een effect.
  Ook heb ik in Engeland zelf een VR-bril op mijn hoofd gehad, waardoor je een andere omgeving te zien krijgt. Loop je vooruit, dan loop je in de virtuele omgeving vooruit. In Ready Player One heeft de hoofdrolspeler ook een VR-bril op. Hij kan ook dingen aanraken en voelen die er in de echte wereld niet zijn.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik ben met je eens dat het mogelijk iets langer uitgesmeerd gaat worden.
   Mijn vooruitziende blik gaat soms iets sneller dan de uitvoerders van het script het in de praktijk brengen.
   We zullen zien.2023 is idd de hier reeds lang benoemde streefdatum.

   • Future schreef:

    Martin ik ben echt benieuwd waar jij de kracht vandaan haalt. Als heel de wereld tegen je is, ff zwart wit. Groot respect iniedergeval, ik irriteer mij nu al dood, dat mijn mond gesnoerd wordt als ik een andere mening heb. En deze onderbouw, wordt je voor vanalles uitgemaakt. Want allemaal niet waar en complotten.

 7. Camera 2 schreef:

  Vandaag Media bericht, te veel geweld naar politie

  Wat doe je als het geweld door krankzinnige door de strot gedrukte maatregelen toeneemt omdat de politie deze idiootie moet handhaven? Dan?
  Moet er meer handhaving komen en met meer slagkracht natuurlijk.

  Wie weet gaat de politiemens op straat het nog eens inzien en gooien ze hun uniform in de bosjes en gaan ze opkomen voor hun medemens, hun buurman, hun naaste hun volk.

  https://www.nu.nl/coronavirus/6050648/geweld-tegen-politieagenten-toegenomen-sinds-start-van-coronacrisis.html

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten