Coronavirus lockdown: spoedwet, grondwet en grondrecht, wat u moet weten, wat u mag doen (de noodverordeningen zijn ongrondwettelijk)

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 april 2020 16 Comments

bron: politie.nl

Wist u dat we tijdens deze lockdown coronavirus noodtoestand vijfentwintig superburgemeesters hebben die niet meer gecontroleerd worden door de gemeenteraad? Zij hebben dus een soort dictatoriale macht over de zogenaamde veiligheidregio’s. Alleen de tweede kamer kijkt nog mee, maar die heeft ook niet zoveel te zeggen tijdens een noodverordening.

In die gemeentewet staat expliciet dat noodverordeningen in tijden van crisis alle rechten mogen beperken, behalve de rechten die in de Grondwet verankerd zijn. Welke rechten staan zoal in die grondwet verankerd en welke worden dan ook on-legitiem overschreden tijdens deze coronacrisis? Laten we daar eens naar kijken.

Ongrondwettelijk

De eerste wet die ongrondwettelijk is, is die van de anderhalve meter social distancing. In de grondwet staat dat u recht heeft op vereniging. U mag dus bij elkaar komen. Dat betekent dat u ook mag demonstreren en ook dat hele anderhalve meter afstand houden staat simpelweg haaks op de grondwet.

De gehele lockdown en het verplicht thuiszitten staat haaks op het grondwettelijke recht op vereniging. De lockdown is ongrondwettelijk.

Het andere wat de politie gewoon doet, is huizen binnenvallen. En hoewel de media uw aandacht focussen op overbelaste IC’s en cijfers en Robert Jensen uw aandacht ook slechts daar op focust, maar dan zegt dat het allemaal wel meevalt, is er niemand die u wijst op het schenden van de grondwet.

De superburgemeesters “hebben” dus het recht om politie woningen of bedrijven binnen te laten vallen. Dat laten de media ons niet zien. Zij laten ons alleen zien dat de parken en wegen weer vol beginnen te stromen. Het leed in de maatschappij wordt buiten beeld gehouden. Waarom weten we dan toch dat dit gebeurt? Welnu, dan moeten we tussen de regels door lezen. Zoals in dit artikel van Trouw:

De hoogleraren staatsrecht Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) en Jon Schilder (Vrije Universiteit) merken dat juristen én handhavers zich ongemakkelijk beginnen te voelen bij de in de haast geschreven teksten van de noodverordening.

“Dat is nadrukkelijk benoemd. Wat in deze crisis gebeurt, is dus illegaal”, zegt Schilder. “Met het binnentreden van woningen en bedrijfsgebouwen worden het fundamentele recht op privacy en het huisrecht geschonden. Mocht je willen dat dit wél mogelijk moet zijn, dan moet het parlement de wet aanpassen.”

Nu wordt de grondwet niet alleen tijdens deze coronacrisis lockdown noodverordening overtreden, ook met de wet verplichte gezondheidszorg (de WvGGZ) die op 1 januari 2020 in gegaan is, heeft de staat zichzelf het recht toegeëigend om mensen uit hun huizen te halen, omdat ze vinden dat ze geestelijke of fysieke gezondheidszorg nodig hebben. Ook dit is ongrondwettelijk.

U heeft namelijk in alle bovengenoemde gevallen het grondwettelijke recht op privacy en dat wordt in alle boven genoemde gevallen getreden.

In de praktijk kan het u dus overkomen dat wanneer u bijvoorbeeld bepaalde ideeën aanhangt, waarvan de staat nu vindt dat die een bedreiging zijn voor uw omgeving, u meegenomen kunt worden.

Dus stel u vindt dat de coronacrisis een hoax of een PsyOp is, dan kan de staat straks besluiten dat u daarmee een bedreiging vormt voor anderen, omdat u zich mogelijk niet aan de anderhalve meter “regel” (die ongrondwettelijk is) dreigt te gaan houden. Dat kan ook betekenen dat wanneer de staat vindt dat u mogelijk coronavirus onder de leden heeft, maar u niet aan een test mee wenst te werken of niet de aanstaande verplichte apps gebruikt, u eveneens een gevaar voor uw omgeving vormt en u dus “verplichte zorg” opgelegd kunt krijgen.

Wetswijziging

En dus moet er snel een wetswijziging komen, voordat het gepeupel erachter komt dat de burgemeesters en hun schildknapen geen juridische basis hebben. Vermoedelijk zal dit om een grondwetswijziging gaan of om een vage omschrijving in de vorm van een nieuwe wet die de grondwet probeert buitenspel te zetten of middels vage omschrijvingen probeert te omzeilen.

Begrijpt u nu ook waarom de rechtbanken dicht moesten? Met gesloten rechtbanken en vonnissen die telefonisch afgehandeld worden, heeft iedereen die tegenstribbelt weinig tot geen kans op een weerwoord. De volkskrant meldt bijvoorbeeld:

‘Er zijn zaken die al een tijd liggen te wachten op een vonnis. Die worden nu in hoog tempo afgedaan.’

Het is belangrijk dat u weet wat uw grondrechten zijn en het is belangrijk om te weten hoe die met zevenmijlslaarzen getreden worden. Maar veel belangrijker is het om u te gaan beseffen dat de wetten en verordeningen, inclusief te grondwet, niet op u van toepassing zijn. De grootste programmeringsleugen die u vanaf de wieg ingeprent is, is dat er iemand is die autoriteit over u heeft. Er is niemand die autoriteit over u heeft. Dat zit zo:

We hebben in Nederland (zoals in elk land) wetten en deze wetten worden ondertekend door ‘de kroon’. Dat heet ‘de kroon’ omdat dit in Nederland twee personen zijn: koning Willem Alexander en koningin Maxima. Die kroon is de eigenlijke macht. Zij verschuilen zich achter politieke marionetten die van jongs af aan zijn opgeleid om het volk de illusie van democratie voor te schilderen via verschillende politieke smaakjes.

Al die politici zweren echter trouw aan de kroon. Dat wil zeggen dat elke wet er alleen komt als de kroon de handtekening zet. Dat kunt u misschien niet direct te geloven, omdat u van jongs af aan geprogrammeerd bent om in de schijn van democratie te geloven, maar kijkt u maar eens met welke tekst elke wetswijziging begint:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is.. en dan volgt de omschrijving van de wetswijziging

Het is heel moeilijk om uw programmering te overstijgen en Robert Jensen zal u hier nooit op wijzen, want die gebruikt elke uitzending de ‘soldaat van Oranje’ tune. Dat heb je met gecontroleerde oppositie pionnen. Zij moeten u afvangen door uw kritiek te kanaliseren, om er zo voor te zorgen dat u het gevoel heeft dat het wel voor u geregeld wordt. Nee, u moet het zelf doen en u moet niet dom en passief gehouden worden. U moet volledig door uw programmering heen drillen! Tot op de bodem!

En wat is die programmering dan? Leest u nog een keer waarmee die wet aanvangt: Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden.

Waarom ‘wij’? Daarmee wordt verwezen naar ‘de kroon’. Maar wat veel belangrijker is om even goed tot u door te laten dringen, is het volgende:

Niet alleen zijn de noodverordeningswetten ongrondwettelijk, het gehele principe van wetten en grondwetten is ongrondrechtelijk.

Het is gebaseerd op een leugen. Het is gebaseerd op de grootste volksverlakkerij aller tijden. Ik weet het, dat leidt vermoedelijk tot cognitieve dissonantie in uw brein en u kunt eigenlijk simpelweg niet geloven. Iedereen gelooft er immers in. Ja, iedereen om u heen is net zo diep geprogrammeerd als u! Maar ik herhaal het nogmaals: Alle wetten zijn gebaseerd op een leugen.

Ongrondrechtelijk

Het gehele machtsblok van overheden, rechters advocaten, justitie en politie is gebouwd rondom diezelfde leugen. Zij zweren allemaal trouw aan de kroon en handhaven die wetten namens de kroon. Waar is die machtsbasis van de kroon echter op gebaseerd? Op het niet te bewijzen idee van ‘de gratie Gods’. Het staat er gewoon hoor. Lees nog maar eens: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

U bent dus vrij! Niemand heeft het recht om u op welke wijze dan ook in uw vrijheid te beroven. Dat er toch bepaalde mensen in uniform zijn die denken dit te mogen doen; die zich bewapenen en u uw vrijheid denken te mogen te ontnemen; dat er toch rechters zijn die u iets opleggen omdat zij allen trouw zweren aan de kroon, is volledig ongrondrechtelijk.

Ik gebruik bewust niet het woord ongrondwettelijk, maar: ongrondrechtelijk.

Het is uw waarachtige recht als mens om u te beroepen op uw soevereine grondrecht. Het enige wat u tegen de schildknapen van de kroon (de uniform dragers) hoeft te zeggen is het volgende:

“Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt waarop de kroon haar macht en haar wetten die u handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

Laat bovenstaande eens goed tot u doordringen. Lees het nog eens een paar keer en leest u ook mijn boek om te ontdekken hoe de realiteit zoals wij die denken waar te nemen, volledig ingekleurd wordt: van wieg tot graf. Ontdek alle lagen van programmering, inclusief het masterscript dat zich nu in sneltreinvaart onder uw ogen ontvouwt.

uw boek

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org, trouw.nl, das.nl, binnenlandsbestuur.nl, volkskrant.nl

2K Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (16)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Spoedwet voor noodmaatregelen in de maak
  Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat melden bronnen in Den Haag aan NRC.

  De nieuwe wet moet een einde maken aan de, volgens juristen, ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen. De daarin vastgelegde maatregelen als het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden, raken de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs. En dat de politie te volle huizen binnengaat, schendt het recht op de persoonlijke levenssfeer.

  Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet. Hiertegen ingaan is alleen toegestaan wanneer dit wettelijk vastgelegd is. Bij noodverordeningen is dit niet het geval. De nieuwe wet moet dat beter regelen, waardoor burgerrechten (tijdelijk) ingeperkt kunnen worden.

  De wet moet ook zorgen voor betere democratische onderbouwing. Over verordeningen kan niet gedebatteerd en gestemd worden door politici. Dan kan met de spoedwet, die naar verwachting tot 30 september geldt, wel.

  Bron:
  https://nos.nl/liveblog/2331851-johnson-weer-aan-het-werk-nieuw-zeeland-heeft-virus-een-halt-toegeroepen.html

 2. Martin Vrijland schreef:

  Als u berichten leest als deze over een Duitse advocate (Beate Bahner) die in een psychiatrische kliniek is opgesloten omdat zijn de ongrondwettelijkheid van de coronavirus maatregelen bestreed, houdt u er dan rekening mee dat dat een PsyOp is die u bang moet maken dat u uiteindelijk toch niet in uw recht staat:

  https://detheorist.nl/nieuws/duitse-advocaat-opgesloten-in-psychiatrische-afdeling-nadat-ze-had-opgeroepen-tot-verzet-tegen-ongrondwettelijke-covid-19-lockdown

  U STAAT IN UW GRONDRECHT DUS LAAT U NIET AFSCHRIKKEN

  • Frans Jansen schreef:

   Dat zou heel goed kunnen. Ze stond een dag later voor de rechter en is vrijgesproken.

   • jupasch schreef:

    Ik zeg altijd dat de kinderen de baas over zichzelf zijn.
    Wat heb je nodig, wie wil je zijn?
    Als iemand over je grenzen heen gaat mag je hier (zonder schuldgevoel!) Iets van zeggen.

    Maar hoe ik de opvoed en hoe ik ze hun eigen keuzes kan laten maken, kan nog wel eens tegen me gebruikt gaan worden..

    OMG!
    Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe vorm van gezag over een minderjarige, het deelgezag. De deelgezagdrager krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om met de gezagdragende ouders en voogden dagelijkse beslissingen te nemen over de verzorging en opvoeding van een kind. Voor het kind biedt deelgezag meer duidelijkheid over de rol van deze derde en waarborgen voor behoud van contact met deze persoon of personen.

    https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag

    • Martin Vrijland schreef:

     Ze rammen er met sneltreinvaart even een paar wetten doorheen tijdens deze “noodtoestand”. Alles lijkt geoorloofd en natuurlijk geen advocaat (zweert trouw aan de kroon) die er tegen in verzet komt. Allemaal toga priesters van de Salomo tempel.

 3. Martin Vrijland schreef:

  Het is belangrijk om te doorzien dat de gecontroleerde alternatieve media de belangrijkste onderwerpen altijd vermijden of doodzwijgen zodat u als lezer denkt “Nou, als die Vrijland de enige is die dat schrijft zal het wel niet kloppen”.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Neem mensen hun speelgoed af en ze buigen wel. Nee het is geen strafbaar feit volgens de grondwet, maar bovenal is elke maatregel ongrondrechtelijk.

  https://m.hln.be/nieuws/binnenland/wie-coronamaatregelen-niet-respecteert-riskeert-smartphone-kwijt-te-spelen~a011809e/

 5. Waarom wil je dit weten? schreef:

  Het laatste deel van je artikel kan ik me helemaal in vinden: niemand heeft autoriteit over iemand!

  En wie denkt dat de grondwet hen wel zal beschermen:

  “Artikel 8: Vrijheid van vereniging
  Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.”

  Die laatste toevoeging, “…in het belang van de openbare orde.” zegt genoeg. Wat is openbare “orde”? Wie bepaald wat “orde” is? Met zo’n omschrijving kan datzelfde “recht” je altijd ontnomen worden.

 6. Camera 2 schreef:

  Wat zegt die UN ervan
  De rechten volgens de (new WO/oldOrder) UN

  Article 1.
  All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

  Art 10: Schildknapen mogen je voor het “onpartijdig tribunaal slepen”

  maar wie kiest dat onpartijdige tribunaal?

  https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

  • Martin Vrijland schreef:

   We hebben geen VN nodig om voor ons te bepalen dat we vrij en onafhankelijk geboren zijn. We zijn vrij en onafhankelijk.
   Er is geen enkel instituut dat door jou persoonlijk verkozen is dat je namens jou wetten op mag leggen.
   Tenzij je natuurlijk naar de stembus gaat. Daarom moet je ook niet stemmen, want dan geef je legitimiteit aan je eigen gevangenis.
   Maar sowieso kies je in Nederland dan slechts voor een kabinet en dat kabinet zweert geen trouw aan het volk, maar zweert trouw aan de kroon en die kroon is “aangesteld door God”. Dat laatste valt echter niet te bewijzen en dus geldt nog steeds het volgende:

   “Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt waarop de kroon haar macht en haar wetten die u handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

  • Siep schreef:

   Toch een slap aftreksel van de rechten uit 1789: Van bij hun geboorte zijn en blijven mensen vrij en gelijk in rechte.

   Art.2.(1789): Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud van de natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens; deze rechten zijn de vrijheid, de eigendom, de veiligheid en het verzet tegen onderdrukking.

   Weinig van terug te vinden in het uvrm.

 7. Martin Vrijland schreef:

  Heb je dus een boete gekregen voor het niet houden aan de lockdown (binnen blijven) of aan de anderhalve meter, dan is die voor alsnog ongrondwettelijk en kun je dus een bezwaarschrift indienen en gewoon niet betalen.

  Natuurlijk zal men dat tegen proberen te werken, maar zolang de nieuwe wet die de grondwet bjuitenspel wil zetten er nog niet is, kan dat

  De media kleuren ons beeld van de (valse) realiteit in en laten ons doen geloven in onze programmering, maar u kunt het echt gewoon zeggen:

  “Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt waarop de kroon haar macht en haar wetten die u handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

 8. Bommeldinges schreef:

  Beste Martin,

  Ik begrijp dat dit rechtelijk allemaal zo in elkaar zit dat wat men doet niet mag. Maar ook hier is het principe van toepassing dat achter het gezegde “schelden doet geen pijn”, of de duidelijkere Engelse versie “sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me” verborgen zit. Namelijk dat woorden net als wetten geen pijn kunnen doen. En daar ligt het probleem, want de handhavers gebruiken geen wetten en woorden, maar hun geweldsmonopolie.

  Wat ik daarmee bedoel te zeggen, is dat het nogal waarschijnlijk is dat als je in een situatie komt waarin je geconfronteerd wordt met dit ongrondrechtelijk handelen door handhavers, het vragen naar het aantonen van de handtekening van God eerder met hoongelach zal worden ontvangen, dan met respect en terugdeinzen. Die woorden mogen waar zijn, maar hebben totaal geen fysieke kracht of macht.

  Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet bang maar wel realistisch. Gezien de steeds lager wordende eisen aan de intelligentie van handhavers zoals politie en leger, denk ik niet dat je ver komt met die woorden. Eerder zal men je in de boeien slaan en met het nodige geweld afvoeren…

  Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Als je opgepakt wordt omdat je je boete niet betaalt en voor een rechter staat die je rechten van tafel veegt, doet het er niet echt toe dat ze geen handtekening van God kunnen tonen en de wetten eigenlijk nietig zijn, want als zij toch handelen naar hun eigen wetten dan heb je weinig keus…

  Desondanks dank voor het delen van deze kennis. Ik hoop van harte dat zo weinig mogelijk van ons allen in een situatie komen waarin deze informatie gebruikt moet worden…

  Groet,
  Willem

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik begrijp de scepsis en ik begrijp ieders twijfel.
   Toch heb ik in de praktijk zo al menig zaak van tafel geveegd.
   Dus ik zou zeggen: probeer het eens. Probeer het niet: doe het!

   Ja, ze zullen proberen je bang te maken. Maar ze mogen je niets aandoen als je je daarop beroept.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten