Coronavirus, treksprinkhanen-plagen en andere profetische gebeurtenissen die uitkomen

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 8 juli 2020 10 Comments

bron: laprensalatina.com

Het lijkt soms alsof we getuige zijn van profetische gebeurtenissen, zoals in het geval van de treksprinkhanen die nu op 3 continenten grote akkers vol kostbaar voedsel kaalvreten. Het coronavirus heeft wereldwijd grote impact op de economie gehad, waarvan hier al veelvuldig is uitgelegd dat het lijkt alsof het coronavirus slechts een alibi was om een grote verandering naar een technocratische communistische regiem door te kunnen voeren en om verplichte vaccinatieprogramma’s wereldwijd door te voeren.

Nu ben ik zelf overtuigd a-religieus, maar dat neemt niet weg dat we religies en profetieën wel serieus zouden moeten bestuderen, omdat de gehele wereldpolitiek er op gebaseerd is. De coronavirus pandemie lijkt volledig te passen in die profetieën en dus in het (door mij zo vernoemde) master-script en dat script wordt door vele wereldleiders ingevuld naar hun geloof in diezelfde profetieën en hun geloof in de komst van een messiaans figuur.

Bron: brightspotcdn.com

In een passage uit het boek ‘1 en 2 Kronieken’, een Hebreeuws tekstproza uit het Oude Testament van de bijbel, vinden we een verhaal van Adam, enkele leringen van Jezus en een verhaal over de geschiedenis van het oude Juda en Israël, tot en met het uitroepen van Cyrus de Grote tot koning. Opmerkelijk daarin is dat Donald Trump door vele christenen wordt gezien als de hedendaagse koning Cyrus. Dat is dezelfde zionistische stroming die de tempel van Salomo in Jeruzalem wil laten herbouwen en die een munt liet drukken met daarop de afbeelding van Donald Trump samen met koning Cyrus (lees hier meer).

In datzelfde ‘1 en 2 Kronieken’ vinden we (in 2 Kronieken 7: 12-14) het volgende stukje tekst:

Toen verscheen de Heere ‘s nachts aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Volgens diezelfde christelijke stroming die geloven in de wederopbouw van de tempel van Salomo in Jeruzalem (en die Trump dus als de tweede koning Cyrus zien) zou dat een stukje tekst uit het oude testament zijn, dat verwijst naar een vergelijkbaar stukje tekst uit het Bijbelboek Openbaringen, waarin de eindtijd en de wederkomst van Jezus voorspeld wordt. Het is interessant om dat ook nog even te bestuderen, want vergis u niet; allerlei gebeurtenissen op het politieke wereldtoneel zijn hier volledig aan gerelateerd. Dus laten we even kijken naar dat stukje tekst in Openbaring 6:8.

En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Als u geen doorgewinterd christen bent, is dat misschien allemaal een beetje vaag, maar opgeleide dominees en bijbel-geleerden koppelen het eerste stuk tekst, afkomstig van de profeet Ezra, aan het tweede stuk tekst, afkomstig van de profeet Johannus (schrijver van het boek Openbaringen). Dat zou niet interessant zijn, ware het niet dat die geleerden daaruit halen dat we in een zogenaamde “eindtijd” leven. Dit zou af te lezen zijn aan onder meer de treksprinkhanen-plaag, de zonsverduistering enkele weken geleden, de coronavirus pandemie, etcetera.

Interessant om in dat kader te bekijken, is deze video van de Amerikaanse dominee Paul Begley. Hij legt goed uit waar dat allemaal in die Bijbelse profetieën past. Het zou echter kortzichtig zijn om alleen de christelijke visie te bekijken, want als je ook de islamitische en Judaïstische kant van het verhaal bekijkt, dan lijken ook daar de profetieën de (terug)komst van Jezus en een eindtijd te voorspellen. Voor christenen en moslims is dat de zogenaamde wederkomst van Jezus en voor Joden is dat de komst van de messias. Op 14 januari 2020 lichtte ik het belang van deze messiaanse verwachting toe:

Er staat nog een derde wereldoorlog gepland en daarvoor is een sterk islamitisch machtsblok nodig. Het is echter wel belangrijk dat dit machtsblok het script dient en dat, als het eenmaal zover is, de Mahdi voor de islam samen met Isa (Jezus in het christendom) verschijnt om en de messias voor de joden (de antichrist voor het christendom en de Dajjal voor de islam) te verslaan (zie deze toelichting). Die antichrist of Dajjal, die voor de judaïstische joden dus de messias is, zal ten tonele verschijnen in de tijd dat de tempel van Salomo herbouwd zal worden.

U begrijpt nu wellicht waarom ik u op deze religieuze zaken wil wijzen. Vele profetische tekenen die we nu zouden kunnen waarnemen, worden door politieke leiders als Donald Trump, de Turkse president Erdogan, maar ook de Russische president Putin, volledig serieus genomen. Sterker nog: zij handelen er in al hun beslissingen naar. Vladimir Putin is bijvoorbeeld overtuigd Russisch Orthodox christen. Erdogan heeft zijn militair adviseur Adnan Tanriverdi opdracht gegeven de komst van de Mahdi voor te bereiden en Donald Trump zit volledig in de stroming van de herbouw van Salomo’s tempel in Jeruzalem (af te lezen aan Mike Pompeo’s bezoek aan de makette van deze tempel, Trump’s herkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en aan zijn Jared Kushner “vredesplan”). Lees verder onder de video..

Een volgende profetische teken zou te vinden zijn in het Bijbelboek Ezechiël 38-39, waarin staat beschreven hoe Turkije een militaire alliantie zal gaan vormen met andere islamitische landen en met Rusland. Ook dat is wat we zich nu zien ontvouwen, zoals nader toegelicht in mijn boek.

Als dus al die grote wereldleiders overtuigd zijn van dergelijke eindtijd profetieën en er tevens naar handelen, dan kunnen we op zijn minst concluderen dat zij hun politieke en militair-strategische keuzes hierop aanpassen. Dat blijkt inderdaad uit de observatie.

Als Donald Trump als koning Cyrus wordt beschouwd en als dat boek van de profeet Ezra (1 en 2 Kronieken), dat gaat over die koning, gelegd wordt naast dat andere boek (Openbaringen) dat zou verwijzen naar het hier en nu, dan zouden we dat, samen met alle andere gebeurtenissen op het wereldtoneel, kunnen beschouwen als tekenen aan de wand. Betekent dit dan dat u zich dan maar snel moet bekeren tot één van de grote religies naar eigen smaak en inzicht (omdat u anders “verloren” gaat) of betekent dit dat we hier iets anders uit kunnen halen?

In mijn boek geef ik een samenvatting van wat ik hier op de website verspreid over meerdere artikelen vertel. Daarin leg ik uit dat we wat mij betreft steeds een herhaling van de geschiedenis zien. We zijn getuige van een master-script dat zowel ‘voorspelbaar’ als ‘een cyclus’ is. Vandaar dat mensen als Nostradamus zaken konden voorspellen en vandaar dat Bijbelse profeten gebeurtenissen konden voorspellen. Vandaar ook dat de voorspellingen uit de Oudtestamentische boeken te leggen zijn naast die van het Nieuwe testament. Vandaar ook dat ik hier op de website inmiddels vele voorspellingen heb kunnen doen; voorspellingen die al zijn uitgekomen of die zich nu ontvouwen.

Bent u nieuwsgierig naar die cyclus, dan moet u eerst de aard van het systeem waarin we ons bevinden leren herkennen. Bovenal moet u dan gaan herkennen wie uzelf bent. Dat licht ik in mijn boek uitgebreid toe en valt als volgt samen te vatten:

U bent zuiver bewustzijn en uw lichaam, gedachten en emoties zijn slechts onderdeel van de (externe) waarneming van dit systeem.

In het boek beschrijf ik het universum zoals we dat waarnemen als een virus-kopie van het originele universum. Een virus heeft het kenmerk dat het geen originele scheppende kracht heeft. Het heeft een gast-cel nodig om zich te repliceren. Het bouwt steeds een kopie van zichzelf via de stamcel-informatie van de gast-cel.

Het virussysteem dat wij nu waarnemen heeft een einddatum. Vandaar dat de religieuze profetieën ook spreken van een eindtijd. De komst van de messias figuur die de gelovigen zal redden, is beter te omschrijven als de poging om de stamcelinformatie van de bewustzijnsvormen die u en ik zijn, te kapen om het virussysteem te kunnen herbouwen (de nieuwe hemel en nieuwe aarde – een nieuw virussysteem – te scheppen). Dat past volledig in de lijn van het transhumanisme en de push van mensen als Elon Musk om ons te doen samensmelten met AI. De aanstaande gedwongen vaccinatieprogramma’s zullen hierin bijdragen, net als de razendsnelle uitrol van 5G netwerken en het volpompen van de ruimte met hoog-bandbreedte internet satellieten (door diezelfde Elon Musk).

In dit artikel geef ik alvast een korte samenvatting van deze agenda. Voor een volledig beeld is het echter aan te raden mijn boek te lezen.

De messiaanse figuur die alle grote wereldleiders en vele christenen, moslims en joden van allerlei stromingen verwachten is iets om niet lichtzinnig of lacherig opzij te schuiven. We kunnen namelijk constateren dat miljarden mensen, inclusief de politieke wereldleiders, hier volledig van overtuigd zijn. Begrijpen we de aard van de realiteit waarin we ons (denken te) bevinden, dan kunnen we ook begrijpen hoe er zich onverwachte of wonderbaarlijke gebeurtenissen van grote impact kunnen ontvouwen. Ook gaan we dan zien wat ons nog te wachten staat en waar de oplossing ligt van ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen in de toekomst en in het hier en nu. Vandaar het boek.

uw boek

Bron linkvermeldingen: nu.nl, duvarenglish.com, books.google.de, express.co.uk

76 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Dus voor wie het doorziet…

 2. Maasland schreef:

  Hi Martin, ik mis in je duidingen de sprinkhanen-kwestie. Waar komen die ineens vandaag? wie regelt deze grote hoeveelheden? etc

  • Martin Vrijland schreef:

   Hoi Arie,

   Lang niet gezien hier. Ik denk zelf dat het de sprinkhanen God is. Ik zou het anders niet weten!
   Wat denk jij? 😉

  • Martin Vrijland schreef:

   Maar zonder gekheid..want ik weet dat je het serieus bedoeld..
   Als je de aard van deze realiteit doorziet, dan is dat natuurlijk de script-master achter deze virussimulatie; diegene die in de verschillende religies de dualistische rol van zowel God als Satan vervult, ook wel Lucifer genoemd.

   Nogmaals de vraag: wat denk jij?

   • Maasland schreef:

    Hi Martin, Sprinkhanen heb jij in de titel gezet, evenals de andere zaken. De andere zaken ga op door door de aannames die daaromheen “gemaakt” worden een plek te geven. Maar nu juist dat tastbare (overdadige sprinkhanen), wat niet zo gemakkelijk zomaar door de mens, conform een script, uit een potje kan worden getoverd (om invulling aan dat script te geven)….daar ga je niet op in hoe dat zou kunnen ontstaan binnen de “uitvoerende strategieën”.
    Inderdaad is er nog steeds een God via Wiens wetmatigheden allerlei zaken in gang kunnen worden gezet. Of nu deze specifieke sprinkhanenplaag de vervulling zijn van de profetieën…..ik vind het wat vroeg. Overgang naar een aion-van-herstel verwacht ik tussen 3024 en 2037 met 2 x 3,5 jaar daarvoor zeldzame chaos, en de hunkering naar en effectuering van een wereldleider. Tot aan die tijd zullen we “speldenprikken” hebben zoals nu.
    Deze sprinkhanen kunnen wellicht biologisch/klimatologisch geduid worden….dat neemt niet weg dat een niet alledaags verschijnsel is waar we meer van zullen gaan merken

    • Martin Vrijland schreef:

     Hoi Arie,

     Sprinkhanen staan ook in het artikel..lees nog een keer.
     Verder ben ik het niet met je eens, maar dat wisten we al.

     • Maasland schreef:

      Misschien ben ik wat beperkt…..maar Trump is er (en dat iemand hem als tweede koning Cyrus ziet moet hij/zij weten), maar ik lees niet waar nu ineens (vlgs jou) die bergen sprinkhanen vandaan komen (het kan wel overeen komen met een bepaalde profetie, maar “hoe komt die voorraad?”

     • Martin Vrijland schreef:

      Natuurlijke reproductie in combinatie met het creëren van de juiste klimaatomstandigheden (HAARP), in combinatie met het stoppen met sprayen van de nodige chemicaliën om de boel te doen afsterven wellicht (Monsanto/Bayer)?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten