Coronavirus: waar komen virussen vandaan en hoe vermenigvuldigen en verplaatsen ze zich?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 1 april 2020 53 Comments

bron foto: cdc.gov

Ondanks de grote angst in de maatschappij en de grote hoeveelheid desinformatie die overal verspreid wordt, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien en strategisch terug gedreven worden naar “de experts” van de mainstream media en de politiek, wil ik u oproepen toch even een positieve switch te maken. Die moeite lijkt mij de inspanning waard, omdat duidelijk is dat we in een soort Chinees model controle systeem gedreven worden; een systeem dat als geweldige oplossing gepresenteerd wordt. En zo ziet het er ook uit als je ervan overtuigd bent dat het coronavirus een massamoordenaar is, maar het is wel een oplossing die waarschijnlijk nooit meer weg gaat.

Als u een paar weken in uw huis opgesloten heeft gezeten en helemaal gek begint te worden en als uw bankrekening de bodem raakt of uw bedrijf op omvallen staat, bent u waarschijnlijk bereid elke oplossing te aanvaarden, zolang u maar weer de deur uit kan en aan de slag kan. Ik zou zeggen: wacht daar even mee. Kijk eerst even goed. Beseft u dat de massa mogelijk, met een eeuwenoude methode, bespeeld wordt. Een methode waarbij eerst een probleem van enorme omvang geschapen wordt (Problem), dan de paniek uitgelokt (Reaction) wordt via politiek, media en alternatieve media die voor informatie chaos zorgen, om vervolgens de oplossing aan te reiken die het beoogde einddoel definitief maakt (Solution). Die stelregel heet ‘Problem, Reaction, Solution‘.

De oplossing is altijd: meer politiestaat en meer centralisering van de macht. Het wordt u alleen gebracht als heel slim en heel positief. Dat ziet u in onderstaande propaganda film die op Facebook gepost werd door iemand werkzaam bij de Verenigde Naties.

Als we dus blindelings al dat soort technologie omarmen, moeten we ons misschien eerst eens afvragen of we wel terecht in een lockdown zitten. Hoewel de media en Robert Jensen u focussen op cijfers en de media zeggen dat het exponentieel zal groeien terwijl Jensen zegt dat het allemaal wel mee zal vallen (en Trump ons zal redden), blijven dat cijfers die niemand kan checken.

Kom op Vrijland! De ziekenhuizen geven die cijfers door en het RIVM houdt dat bij en daar wordt echt niet over gelogen. Dat is complotdenken“, zult u dan wellicht denken.

Antwoord: Als vele radartjes in een klokwerk niet het grote plaatje overzien, maar net zo weinig weten als u en ik (en simpelweg opdrachten uitvoeren), lijkt het misschien alsof iedereen de waarheid vertegenwoordigt. Als radartjes in het systeem kunnen ze echter zelf ook niet het geheel overzien.

Nu wil ik niet de wijsneus uithangen. Ik vraag u alleen om echt eens na te denken over de vraag of het goed is om al uw vrijheden definitief op te geven voor iets waar u alleen kennis van heeft via “de experts” van de media (radio, tv, krant) of van “gerenommeerde websites”. “Nou moeten we jou dan geloven Vrijland?” Ik weet dat het staats-social-media-leger mijn reputatie flink heeft zwart gemaakt, maar stel uzelf eens de vraag: Hoe kon ik, Vrijland, voorspellen dat er zo’n pandemie aan zat te komen en dat de economie zou crashen?

Ik wil u echt gewoon aan het denken zetten over de vraag ‘of u dit totale controle systeem wel wilt hebben.’ Daarom is het misschien nuttig om stap voor stap alle facetten van alle maatregelen rondom het coronavirus eens door te nemen. Mijns inziens begint dat bij de vraag wat een virus nu eigenlijk is en hoe je nu eigenlijk besmet kunt raken met zo’n virus. We moeten nu immers allemaal binnen blijven en 1,5 meter afstand van elkaar bewaren: “anders worden we besmet of besmetten we anderen.”

De werking en vermenigvuldiging van virussen

Om te beginnen zijn virussen op zichzelf niets meer dan een pakketje data in de vorm van RNA of DNA strings. Dat zijn enkelvoudige of dubbele spiraalvormige moleculen die in feite een set aan code/informatie/data representeren. Als je die code dus eenmaal weet, kun je een virus gewoon in een lab nabouwen. Dat kan omdat we in een tijd van nanotechnologie leven en een tijd waarin DNA en RNA feitelijk informatie of data zijn. Zo kun je dus zaken in een lab bouwen. Daar heb je bedrijven voor die zich gespecialiseerd hebben in het synthetisch bouwen van DNA strengs op bestelling. Zo werd in 2017 bijvoorbeeld een volledig synthetische versie van het paarden-pokkenvirus nagebouwd op basis van de genetische code van dat virus, aldus de website livescience.com:

Wetenschappers hebben in het lab een familielid van het pokkenvirus opnieuw gemaakt.

Dit virus, het paarden-pokkenvirus, is niet schadelijk voor mensen, maar de nieuwe bevindingen suggereren dat het mogelijk is voor mensen om het dodelijke pokkenvirus in een laboratorium te maken. Dat virus werd in 1980 uit de wereld uitgeroeid, volgens het tijdschrift Science.

Het opnieuw maken van het paarden-pokkenvirus was geen triviale prestatie, maar het vereiste ook geen uitgebreide middelen. De onderzoekers bestelden de DNA-fragmenten die ze gebruikten om het virus te maken van een bedrijf dat DNA-stukjes voor onderzoekers maakt, met op bestelling gemaakte sequenties, en stuurt ze via de post. In totaal kostte het project $ 100.000 en duurde zes maanden, meldde Science.

In onderstaande video van de online Kahn university ziet u haarfijn uitgelegd hoe een virus werkt. Als u die video eens goed bekijkt wordt duidelijk dat een virus op zichzelf niets doet. Helemaal niets. Het is namelijk geen levend organisme; het is slechts een informatiepakketje dat pas actief wordt als het zich aan een levende cel hecht of ingekapseld wordt. Ook wordt duidelijk dat een virus zich uit zichzelf niet kan vermenigvuldigen (repliceren). Maar er is meer (onder de video)..

Er bestaat ook een theorie dat virussen eerder bestonden dan levende organismen en zich (miljoenen jaren geleden) wel zelf konden repliceren zonder gastheer-cel. Ze zouden die functionaliteit uiteindelijk verloren zijn. Maar ook als je die theorie bestudeert lijkt dat wel een beetje een gefabriceerde theorie ter voorbereiding op wat we nu meemaken. Feitelijk is de definitie van een virus dat het een gastheer-cel nodig heeft. Anders is het een bacterie. Een bacterie is dus wel een levend organisme en kan zichzelf wel via celdeling vermenigvuldigen.

Kan een virus buiten het lichaam overleven?

Als we de media, de politiek en de experts moeten geloven kan het coronavirus buiten het lichaam overleven en kan het zelfs door de lucht zweven via hoestdruppeltjes. Ook zou het via aanraking of op metaal of contant geld overleven en dat kan dan zo lang duren dat je besmet kunt raken. De vraag is nu echt even of dit logisch is en klopt. Is het waarheid? Ik weet het: we zijn er door de media en Mark Rutten & Co. zo van overtuigd dat dit echt het geval is, dat we het eigenlijk wel moeten geloven, maar – zoals Joseph Goebbels in ’40/ ’45 al zei – hoef je iets maar vaak genoeg en op grote schaal te herhalen en iedereen zal het vanzelf geloven. Maar laten we er even vanuit gaan dat wij in Nederland en de rest van de wereld niet onderhevig zijn aan propagandamethodes. Laten we eens stellen dat politici en media wereldwijd volledig betrouwbaar zijn. Dan moet het toch op zijn minst overeenkomen met hoe het mechanisme van een virus werkt?

Een virus is dus niets meer dan een pakketje DNA en of RNA verpakt in een proteïne (een omhulsel), zo hebben we hierboven geleerd. Een virus kan van zichzelf niets; het heeft een gast-cel nodig. Zonder zo’n gast-cel is het niets meer dan een sticky dat niet in de computer zit: er staat data op, maar het doet en kan niets. Nu hebben menselijke (of dierlijke) cellen stamcelinformatie in zich en kunnen zij zich vermenigvuldigen. Doordat een virus door een levende cel binnen in het lichaam opgenomen wordt (zoals uitgelegd in bovenstaande video van de Kahn academy), kan het gebruik maken van het vermenigvuldigingsmechanisme van de gast-cel en zo kan het bijvoorbeeld de originele cel kapen. Dat laatste kan volgens sommige verklaringen (zie hier) weer nodig zijn voor het schoonmaken van ongewenste (afval) cellen in het lichaam. De vraag of dat klopt laten we even in het midden.

Een virus is van zichzelf dus niets meer dan “een sticky die niet in je pc zit”. Het is dode info. Er stroomt als het ware niets. Het heeft geen levensadem; het heeft geen stroompje dat het op gang brengt (om in beeldspraak te spreken). Een virus is alleen iets als het opgenomen wordt door een gast-cel. De informatie/data van het virus wordt pas actief “als het sticky in de computer zit”. De grote vraag is dus of een virus op een beetje longvocht, op de huid, op metaal of op contant geld, in leven kan blijven.

Het officiële antwoord wordt ons door de media en politiek vertelt via de experts:

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Het coronavirus kan een paar uur (zelfs dagen) op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …) overleven. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Maar we hebben net geleerd dat een virus niet leeft. Het heeft gastcellen nodig om te overleven. Zonder die gastcellen is het niets. Alleen bacteriën leven buiten het lichaam. Een virus is slechts een informatiepakketje. Bovenstaand stukje, in dit geval van de Belgische overheid, wekt de indruk dat het coronavirus gevaarlijker is dan andere virussen (want het zou langer overleven). Maar een virus leeft niet; het heeft een gast-cel nodig om actief te worden. De indruk wordt echter gewekt dat het virus zelfstandig in staat is om als levend organisme buiten het lichaam te bestaan, maar daar is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor. Het zijn hooguit wat kreten die populair wetenschappelijke YouTube kanalen verkondigen of die de bekende “experts” bij Jeroen Pauw & Co aan tafel verkondigen.

Als een virus op metaal zou overleven, zou het zich bijvoorbeeld in een levende huidcel moeten bevinden. Maar die huidcel is dood. Als een virus via hoesten overgedragen wordt op dat metaal of op contant geld, dan is daar levend organisme voor nodig om het virus te laten leven. Dat zou dan op zijn minst bloed moeten zijn. Is het slijm, dan zou dat slijm een levend organisme moeten bevatten dat het virus in stand houdt. Als je niest komt er slijm uit je longen of neus. De vraag is dus of dat slijm de levende organismen bevat waarop een virus kan overleven.

Veel belangrijker is het dan echter om te ontdekken dat wanneer een virus een gast-cel nodig heeft en het bij niezen of ademdamp overdraagbaar zou zijn, dat dit voor elk virus hetzelfde zou moeten zijn. Laat dat nog even tot u doordringen.

Veel belangrijker is het dan echter om te ontdekken dat wanneer een virus een gast-cel nodig heeft en het bij niezen of ademdamp overdraagbaar zou zijn, dat dit voor elk virus hetzelfde zou moeten zijn.

Het is feitelijk niet het virus dat bepaalt hoe lang het besmettelijk is. Een virus is immers (zoals we nu weten) niets meer dan een sticky dat niet in de computer zit. Het heeft geen power. Het heeft een levende host nodig. Dat moet dan iets van een bacterie in het hoestslijm zijn. Dat bepaalt de levensduur van het sticky. Zolang het sticky (het virus) stroom krijgt, kan het opgepikt worden. Als het sticky uit de computer gehaald wordt, is het weer dode info. Als dus het (eventueel) dragende bacterie in de nies-vocht dood is, is het virus ook inactief. “het krijgt geen stroom meer”. Dat is gewoon zuivere logica.

Een virus is van zichzelf een dood informatiepakketje en kan niet leven zolang er geen levende cellen zijn om het te dragen. Als de gast-cel sterf is het virus inactief.

Het ene virus kan in principe niet langer leven dan het andere, want het hangt allemaal af van de gast-cel en dat heeft in beide gevallen de zelfde levensvatbaarheid/levensduur.

Het idee dat het ene virus langer kan leven dan het andere, wekt de indruk dat een virus van zichzelf leeft. Dat doet het niet. Het leeft alleen zolang de gast-cel leeft. Een virus kan een gast-cel niet zomaar langer doen leven. Dus lijkt de overdraagbaarheidsangst op basis van ‘langere levensduur van het coronavirus’ een fabeltje te zijn.

Waarom raken dan zoveel mensen besmet en vallen er zoveel doden?

Als u bovenstaande eens goed tot u door laat dringen en gewoon puur de logica bestudeert, dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat we vooral bang gemaakt worden. Nu kan ik me ook voorstellen dat u het eng vindt om Mark Rutte of het RIVM niet te geloven. Dat zijn toch zulke keurige en betrouwbare heren, vindt u niet? En Jeroen Pauw zal toch ook niet een potje zitten te liegen? Het kan toch niet zo zijn dat zoveel mensen ons in de maling nemen? Houdt in gedachte welke belangen er spelen en wat het salaris van Jeroen Pauw is of wat de opbrengsten voor Ab Osterhaus zijn als zijn vaccin firma op volle toeren kan gaan draaien. Houdt in gedachte dat miljardair John de Mol niet alleen het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) bezit, maar ook een hele kluit werknemers en filmstudio’s tot zijn beschikking heeft die allemaal van hem afhankelijk zijn.

Alles wat u denkt te weten, te horen en te zien, haalt u uit de media of de alternatieve media en social media. Wie denkt u wie die alternatieve media in hun zak hebben? Of dacht u dat het grote geld die kant van de medaille ongemoeid zou laten? Waarom? Omdat ze met webcams werken en thuis achter een bureautje via Skype met elkaar bellen? Dacht u dat social media een ongemoeid terrein is? Wat dacht u van het bestaan van hele legers Inoffizieller Mitarbeiter (IMB’ers, zie hier)?

Alle getallen die we zien en alle beelden die we zien zijn afkomstig uit de media en de politiek (en hun “experts”). En alle radartjes in het uurwerk achter die zichtbare klok-wijzerplaat hebben echt het grote plaatje niet. Ook zij halen hun informatie net als u en ik uit de krant, van tv enzovoort. Ook die hard werkende verpleegkundigen. We weten alleen dat ze hard werken en het druk hebben op IC’s omdat de media ons dat tonen. We horen en zien een werkelijkheid die niet te checken valt, tenzij we er zelf naartoe gaan; maar dat doen we niet, mogen we niet, kunnen we niet; want we zitten in lockdown en vertrouwen blindelings op wat de tv ons toont.

Waar komen virussen vandaan?

Die vraag is erg belangrijk, maar kan eigenlijk door niemand echt eenduidig beantwoord worden. Sommigen beweren dat ze er altijd zijn geweest; anderen beweren dat we zelf virussen aanmaken als noodzakelijk mechanisme ter opruiming van afvalstoffen in ons lichaam. Virussen zouden in die theorie dus gewoon onderdeel van ons pakket aan DNA uitmaken en waar nodig, wordt dan als het ware het juiste “schoonmaakmiddel geproduceerd”.

Tom Barnett is naar eigen zeggen holistische arts. Hij studeerde biomedische wetenschappen voordat hij de leer van natuurlijke geneeskunde, voeding, fysiotherapie, hoogwaardige conditionering en psychologie in stapte. Hij is een aanhanger van die “schoonmaak theorie” (zie onderstaande video)

Als je dagen en weken studeert op alle informatie op het internet kom je er nog steeds niet uit. Feitelijk is er geen eenduidigheid in opvatting over de oorsprong van virussen. De werking van virussen lijkt echter wel vooral in het plaatje van de politiek en mainstream media, plus “experts” als vaccinproducent Ab Osterhaus, te worden gematcht.

Kunnen virussen uit zichzelf muteren?

Het lijkt erop dat virussen wel uit zichzelf kunnen muteren, maar in alle gevallen hebben ze daar “gestolen code” van de gast-cellen voor nodig. Die mutaties kunnen nooit buiten het lichaam optreden, want zoals gezegd zit “het sticky dan niet in de computer en heeft het dus geen stroom”.

Nu het coronavirus zich – volgens de media – zo snel al gemuteerd lijkt te hebben, komt sowieso de vraag op of dat niet een fabeltje is of dat we misschien dan toch met een bio-wapen te maken hebben. Echter als we rekening houden met de redenatie dat een virus eigenlijk niet of nauwelijks buiten het lichaam kan overleven (zoals boven uitgelegd), dan is de bio-wapen optie misschien ook toch wel vergezocht (hoewel ikzelf die optie hier op de site ook bekeken heb).

Is dan ook dat muteren een fabeltje of is alleen de overdracht (met alle maatregelen van dien) een fabeltje? Of is wat politiek en media u vertellen toch gewoon compleet waar? U kunt het aan “de experts” vragen.

Oké en nu? Wat moeten we dan doen?

Als u dan mogelijk tot de conclusie komt dat de werkelijkheid anders is dan dat we die waarnemen, zult u wellicht denken: “Oké, mooi klote! Maar wat nu? We zitten in lockdown en als ik niet gehoorzaam, ben ik de klos.” Ik heb al veelvuldig aangeraden mijn boek te lezen en de aanvullingen op dat boek hier op de website te lezen. Dat is nog steeds erg belangrijk. Slechts enkele mensen hebben de aanvullingen gelezen, waardoor ik me kan voorstellen dat ik die vragen blijf krijgen.

Ontwaken begint bij het beseffen dat de werkelijkheid zoals we dachten dat die bestond, heel anders is dan we waarnemen. Persoonlijk heb ik mij meer dan 7 jaar ingezet om heel Nederland te waarschuwen voor wat nu gaande is. Velen hebben gedacht dat dit complotdenken was, totdat dit jaar al mijn voorspellingen uitkomen. Ik vraag dan ook uw geduld. Trouwe volgers zagen wat er ging komen; anderen stonden in de feestzaal van de Titanic en geloofden niet dat het schip tot zinken zou kunnen worden gebracht. Misschien denkt u nog steeds dat het wel mee zal vallen. Misschien denkt u dat die digitale controlesystemen best handig en nuttig zijn. Tegen u zeg ik: Als al mijn voorspellingen uit zijn gekomen, is het misschien echt tijd om te ontdekken dat het schip op zinken staat. Wachten tot de feestzaal weer opengaat is een optie. Een betere optie is: ren naar het reddingsvlot.

Er is goed nieuws en er is lastig nieuws. Het lastige nieuws is dat u moeite moet doen. U kunt niet verwachten dat wanneer u jaren gefeest heeft en de waarschuwingen genegeerd heeft, dat het reddingsvlot zich zelf aandient. U moet uw weg vinden, door de rook en de vlammen van de Titanic en het kost inspanning. Het goede nieuws is dat wanneer u het reddingsvlot eenmaal ziet en u weet hoe het te openen, u kunt instappen en veilig thuis kunt komen. Dat moet u zelf doen. De engel die u uit de feestzaal naar het reddingsvlot draagt bent uzelf. Ik heb de handrijken gegeven in mijn boek; een samenvatting van 7 jaar artikelen. Het is de routekaart richting het reddingsvlot. Vindt uw weg en stap in.

uw boek word lid

Bron linkvermeldingen: livescience.com, info-coronavirus.be, imoparty.com

206 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (53)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. marcos schreef:

  sterftecijfers zijn nog wel te checken alhoewel deze komende tijd wellicht ook gemanpuleerd gaan worden zoals de meeste statistieken tegenwoordig leugenachtige informatie verschaffen. Voor de daadwerkelijke gebruikers zoals actuarissen zal er een andere set met geschonde informatie zijn terwijl dit voor de “openbaarheid” als waarheid gepresenteerd wordt.. Zie Euro Mortality Monitoring

  European mortality bulletin week 12, 2020
  Link to printable version
  Pooled estimates of all-cause mortality show, overall, normal expected levels in the participating countries; however, increased excess mortality is notable in Italy.

  Data from 24 participating countries or regions were included in this week’s pooled analysis of all-cause mortality in Europe.

  The number of deaths in the recent weeks should be interpreted with caution as adjustments for delayed registrations may be imprecise. Furthermore, results of pooled analyses may vary depending on countries included in the weekly analyses. Pooled analyses are adjusted for variation between the included countries and for differences in the local delay in reporting.

  Note concerning COVID-19 related mortality as part of the all-cause mortality figures reported by EuroMOMO

  Over the past few days, the EuroMOMO hub has received many questions about the weekly all-cause mortality data and the possible contribution of any COVID-19 related mortality. Some wonder why no increased mortality is observed in the reported mortality figures for the COVID-19 affected countries.

  The answer is that increased mortality that may occur primarily at subnational level or within smaller focal areas, and/or concentrated within smaller age groups, may not be detectable at the national level, even more so not in the pooled analysis at European level, given the large total population denominator. Furthermore, there is always a few weeks of delay in death registration and reporting. Hence, the EuroMOMO mortality figures for the most recent weeks must be interpreted with some caution.

  Therefore, although increased mortality may not be immediately observable in the EuroMOMO figures, this does not mean that increased mortality does not occur in some areas or in some age groups, including mortality related to COVID-19.

  website https://www.euromomo.eu/

 2. marcos schreef:

  Martin, dat beweer ik niet. Wat ik wil aangeven is dat er tot op heden geen noemenswaardige veranderingen in de sterftecijfers te zien zijn als gevolg van de extra sterfte door het corona virus. Het antwoord van Euro MoMo is nietszeggend en ik verwacht dus binnenkort grafieken te zien welke een (gemanipuleerde) opwaartse trend laten zien. Valse informatie dus.

 3. Zonnetje schreef:

  Exact, bij alles wat de overheid beweert, moet je altijd je vraagtekens plaatsen. De overheid is namelijk niet neutraal en heeft een eigen agenda. Altijd moeten wij, gewone burgers, om bewijs kunnen vragen en moet de overheid dan dat bewijs leveren. En wij als gewone burger moeten dat bewijs, de feiten, kunnen controleren.
  Dat kunnen en mogen wij natuurlijk niet en degenen die daar staatsrechtelijk voor aangewezen zijn of vanuit hun beroep zouden moeten doen zijn gecompromitteerd. Zij houden deze matrix van de jongens van het script in stand. De slaven vinden het prima en zijn misschien eigenlijk nog enger dan hun meesters. Wanneer gaan mensen zich afvragen of hun gedachten hun eigen gedachten zijn in plaats van opinies en meningen van de overheid, vrienden, kennissen enz. Denk authentiek met gebruik van je ratio en als kompas do the right thing.
  Dat zit er bij de slaven echt niet in, helaas.

 4. Schoen Veter schreef:

  Mocht je op de een of andere manier in contact komen met een inactief virus via aanraking op een oppervlak, kan deze dan niet weer actief worden zodra deze zich weer in jouw stamcel bevind?

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat zou dan voor elk virus moeten gelden. Als een virus dagen lang op een oppervlak zou kunnen overleven (wat dus slechts en alleen kan als het levend is, maar dat is het niet, dus kan het alleen als de gast-cel nog leeft en dus is het voor elk virus gelijk), dan zou het weer actief kunnen worden zodra het in het lichaam komt.
   Dan moet je wel echt bijna iemands handen vol met spuug af gaan likken. Of iemand moet je recht in het gezicht spugen.

   De indruk wordt nu gewekt dat een virus om het minste geringst in je lijf komt. Dat gebeurt via dit soort bangmaakfilmpjes die de indruk wekken dat de virus bijna als een direct overdraagbaar elektrisch stroompje overstroomt op de volgende. Het is ronduit absurd dat dit soort pulp wel op Facebook en YouTube rond kan blijven gaan en op zichzelf al een indicatie dat we grootschalig in de maling genomen worden.

 5. Future schreef:

  Martin je link bij het woord hier is alweer verwijderd van FB. Of iniedergeval niet te zien. Filmpje van Tom is al niet meer te zien via je site.er staat uiteraard. Video niet beschikbaar Video bestaat mogelijk niet meer, of je hebt geen recht om deze te bekijken. Gaat het zo snel?

  • Martin Vrijland schreef:

   Ja dat filmpje van Tom Barnett is waarschijnlijk iets te duidelijk en hij is nadrukkelijk en expliciet in zijn uitspraken. Dan wordt je er op gegeven moment afgegooid door de censuurmonsterscripts van social media.

   • Future schreef:

    Weten we wel gelijk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat dat geen nep nieuws was. Gevonden hopelijk blijft hij het doen.

    https://youtu.be/SaclYxjmsxo

    • Martin Vrijland schreef:

     ja, ik heb alleen een andere gebruikt, want die party reclame is een psychologische methode om het ongeloofwaardig te maken en de indruk te wekken dat het een scam is.

     • Future schreef:

      Oke dat heb ik zo snel niet gezien. Was het eerste waar ik weer dit filmpje vond. Maar goed het lijkt mij dat Tom zijn dagen wat anders moet gaan indelen. Laten we het niet hopen. Want hij heeft wel heel erg gelijk gezien de moeite die men neemt. Om dit uit de media te houden. Of zou dat ook al weer bij het spel horen. Filmpjes aanlokkelijk maken. En dan vervolgens verwijderen en later inderdaad al in de val geloot tactiek gebruiken?

     • Martin Vrijland schreef:

      Zou kunnen. Zoals ik al zei: sommige pionnen mogen datgene roepen wat anderen niet kunnen om vervolgens de boel eraf te knallen.
      Wat overigens ook gewoon de reden zou kunnen zijn is dat hij clips gebruikt heeft in zijn video en meestal krijg je dan een rechtenclaim (omdat de scripts die herkennen) en wordt je video verwijderd.
      Dat is dus geen slimme keuze geweest.

 6. Mindsupply schreef:

  Nobody even knows what a virus is..

  +

  Rap song predicts the pandemic in 2013

  • Martin Vrijland schreef:

   Waarom zijn er niet genoeg maskers voor gewone mensen en werken ze alleen voor de verzorgers? Waarom een terkort aan maskers? Omdat het zo moeilijk is die dingen te maken? Of omdat de gezichtsherkenningscamera’s niet werken als je zo’n masker op hebt? En is het wel handig dat we in de media beelden juist niemand echt herkennen?

 7. Martin Vrijland schreef:

  De krant die in ’40/ ’45 voor een onverwacht opgekomen totalitair regiem schreef, meldt vandaag in een premium artikel (wat inmiddels niet meer te openen is in Incognito modus en ik ga niet betalen voor die n-krant):

  “Anderhalve meter is niet genoeg moet 6 zijn!”

  We are probably being plaid… voorbereiding Chineesmodel systeem..of Singapore model (nog erger)

  • Harry vries schreef:

   Zo wordt alles omdat deskundige virologen waar we allemaal naar moeten luisteren want die weten het en die willen echt alles doen om ons te redden langzaam steeds strenger. En dit wordt dan eerst in land A (bijv VS of VK) uitgerold om vervolgens overgenomen te worden door andere landen. En de bevolkingen pikken het hook, line en sinker omdat het voor onze veiligheid en redding is want we moeten echt doodsbang zijn voor het verschrikkelijke virus en voor de IC dreiging want de IC’s raken overal overvol en we komen voor de verschrikkelijke keuze te staan dat meneer of mevrouw A wel gered wordt en meneer B niet.

   Social distancing is één van de dingen die uiteraard steeds verder zal gaan en steeds meer maatregelen zal eisen die daarna steeds verder zullen gaan.
   Ik had al verwacht dat de anderhalve meter straks steeds verder zal worden uitgebreid totdat we misschien zelfs niet meer bij elkaar in de buurt mogen komen vanwege het gevaar.

   Ook met elkaar praten wordt steeds meer als een gevaar gezien, dus daar zullen ook wel maatregelen voor komen. Misschien mogen we straks alleen nog via Whatsapp, wechat, Telegram etc met elkaar communiceren, ook als we in dezelfde ruimte zitten op de vereiste 6 meter van elkaar.

   Vandaag een leuk incident bij de Action. Ik liep de action binnen en kreeg een nat doekje aangereikt waarmee ik mijn handen schoon moest maken. Er stond een (letterlijk) zeer gewichtige dame IMB werknemer bij de winkelmandjes die toezag of je wel het doekje aannam en je handen en het aangereikte winkelmandje schoonveegde.

   Ik maakte daar een grapje en zei dat het echt wel meeviel met de corona en dat de maatregelen wat overdreven waren. Gewichige dame reageerde direct vol woede. “meneer als u het niet eens bent met de maatregelen dan ROT U MAAR OP”. Dit inccident gebeurde vlak voor de kassa’s.

   Affijn ik liep door met mandje en deed mijn boodschappen. Toen ik bij de kassa kwam en ging afrekenen zei de kassa dame. “U gelooft zeker niet in corona, want ik zag dat u grapjes maakte bij mijn collega van de mandjes?” . Ik zei “Ik geloof er heel erg in hoor het is verschrikkelijk en de corona is heel erg, nee hoor ik geloof heel erg”. Ze keek heel erg kwaad en geloofde mij niet.

   Ik denk dat je binnenkort ook in Nederland strafbaar zou kunnen worden gesteld wanneer je het gevaar van corona openlijk bagataliseert, grappen maakt of de maatregelen niet serieus neemt of weigert.

   Je zal dan niet alleen toegang tot de winkels geweigerd worden maar het kan zomaar dat de winkelmedewerkers je dan als een winkeldief gaan behandelen, dus vastnemen, politie bellen en je vervolgens meegeven met de politie, die je dan een zware straf kunnen laten opleggen.

 8. Marianne schreef:

  Tijdens de Spaanse Griep hebben ze testen gedaan door besmette mensen te laten niezen, dit op te vangen en bij anderen in te spuiten. Zonder resultaat. Ook hebben ze dit met paarden gedaan, dit is zakken gedaan en over de snuit van gezonde paarden te trekken. Ook zonder resultaat. Saillant detail mss: radiogolven/radar etc zijn getest samen met een vaccin. Waarom worden we gedwongen ri vaccins? Daarbij zijn ze heel erg druk 5G te installeren. Maar ach dat zal ook wel weer complotdenken zijn.

 9. Faek Nousbaster schreef:

  Beste Martin,

  ik ben een volslagen leek op het gebied van virussen; excuses als blijkt dat ik een en ander niet goed begrepen heb. Ik vroeg mij af in hoeverre een bacterie zou kunnen optreden als drager / overbrenger van een virus.* Zou er bij het ‘coronaprobleem’ sprake kunnen zijn van een combinatie van een virus met een tamelijk resistente bacterie? Terwijl een besmetting met het coronavirus bij velen tot relatief milde griepachtige symptomen zou kunnen leiden, zou de virus-bacteriecombinatie funest kunnen zijn voor een groep mensen met een bepaald ziekte- en medicatieverleden (antibiotica / vaccinaties). Het coronavirus dient bij deze personen dan als test-marker en focus van de behandeling, die daardoor mogelijk deels verkeerd gericht kan zijn.

  Hoe kom ik op dit idee? In Asterix 37: Asterix en de race door de laars (Astérix Tome 37: Astérix et la Transitalique, 19-10-2017) van tekenaar Didier Conrad en scenarist Jean-Yves Ferri nemen Asterix en Obelix als vertegenwoordigers van hun dorp deel aan een race door Italië. Het doel van de race is het bewerkstelligen van de eenheid van de volkeren in Italië. In het verhaal zitten allegorische elementen. Zo is er ook een vierspan met de gemaskerde menner Coronavirus, schuilnaam voor de Siciliaanse slechterik Testus Sterone, en zijn metgezel Bacillus. De race brengt Italië van noord tot zuid in rep en roer. Ik vroeg mij af wat de combi Coronavirus – Bacillus te betekenen zou kunnen hebben.

  * Hiermee samenhangend de vraag: Op welke wijze wordt vastgesteld of er sprake is van een bacteriële of een virale meningitis?

  • Martin Vrijland schreef:

   Er is nergens ook maar iets in de mainstream uitleg te vinden over de combinatie met een bacterie. Er wordt simpelweg gesteld dat het virus op zichzelf leeft.
   Dat kan dus niet. Levende virussen bestaan niet; levende bacteriën wel.

   Gesteld dat de bacterie in longslijm de drager zou zijn, dan is dus de vraag of een virus dat menselijke cellen infiltreert (welke? witte of rode bloedcellen? andersoortige cellen?) ook instaat is om door cellen van een bacterie te worden opgenomen.

   Omdat we nergens ook maar de melding van samenwerking met een bacterie zien is het sowieso allemaal zeer onwaarschijnlijk. Kortom: het is zeer onwaarschijnlijk dat een virus (welk virus dan ook) buiten het lichaam nog tot iets in staat is.

 10. EenOogOpen schreef:

  Veel belangrijker is het dan echter om te ontdekken dat wanneer een virus een gast-cel nodig heeft en het bij niezen of ademdamp overdraagbaar zou zijn, dat dit voor elk virus hetzelfde zou moeten zijn. Laat dat nog even tot u doordringen.

  Opvallend, want virussen blijken dus verschillend gedrag te hebben en besmettelijkheid. Hoe kan het zo zijn dat een soort coronavirus, influenzavirus of rhynovirus via hoest en niesdruppels via de lucht en materialen iemand zou kunnen besmetten en in leven blijft buiten het lichaam, dat gaat gemakkelijk dan. Waarom heeft Hiv, Ebola of knokkelkoortsvirus zoveel moeite om over te springen? Dat gaat alleen via direct contact zoals bv bloed, sperma en vaginavocht, dat zit blijkbaar niet in hoestniesdruppels en lucht.
  Vele geruchten gingen in de jaren 90 bij junkies dat je aids niet eens kreeg van een aidspatient het glas te drinken. Knokkelkoorts is niet eens overdraagbaar van mens op mens. Dus de luchtwegvirussen zijn ineens wel via lucht, hoest en nies besmettelijk. Of is een verkoudheidje eerder een bacterie? Het lijkt zich toch eerder als een bacterie te gedragen een “virus” dat via druppels, nevel en lucht kan verplaatsen en leven buiten het lichaam.

 11. Future schreef:

  Zelfde geldt voor deze, herpes gaat ook niet door de lucht. Alleen ga je als niet deskundig arts nooit voor elkaar krijgen dat mensen dit gaan aannemen. Altijd hoe dan waarom dan wat is de reden dan, hoe weet je dat. Kan je dat bewijzen, waarom zouden ze dit dan willen. Heb je betrouwbare bronnen, nee ok dan geloof ik je sowieso niet. Raar deze vragen worden nooit gesteld als men autoriteiten ziet spreken. De 2e kamer artsen deskundigen etc. Niets neemt men zomaar aan. Behalve als het in het journaal is of in de bekende kranten staat.

  https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/herpes-genitalis

 12. Abderrazak Samir schreef:

  Here is een heel interessant video

 13. Future schreef:

  En door, Ik weet het nog niet 100% zeker met haar. Maar ze legt iniedergeval wat bloot Onder controle of niet?

 14. Martin Vrijland schreef:

  Als we deze video moeten geloven leeft het virus toch echt op de huid en in je hoest…

  https://www.youtube.com/watch?v=wzI_SKNF6YI

  Klinkt erg geloofwaardig, met verdedigingscellen (The natural killer cellen) enzo. Cellen van de tweede verdedigingslinie? Killer T-cellen? Commandanten van die verdedigingscellen..
  Nog nooit eerder van gehoord! Maar ik ben ook geen “expert”!

  Goed dan is dus al het andere nepnieuws, inclusief het omschrevene in mijn artikel hierboven…

  Dan moeten we vanaf nu toch maar gewoon naar de “experts” luisteren en hopen dat er snel een vaccin komt om ons te helpen uit deze bittere ellende! Is het niet?

  Waarom werd dit jaren geleden niet door universiteiten verkocht? Omdat virussen ineens anders werken of omdat er nu ineens killer cellen en T-cellen bestaan? Is het niet een prachtig mooi verzonnen verhaal? Of is het gewoon echt waar?

  “Luister naar de experts!”

  Het blijft de vraag hoe een virus “in leven kan blijven” als een virus eigenlijk niet leeft. Het heeft dus dragende levende cellen op de hand of in een hoestbui nodig.
  Er wordt in feite gedaan alsof een virus een levend organisme is (zoals een bacterie dat is)..maar dat is het niet.

  Nu, dan moeten we toch maar gewoon met z’n allen in lockdown blijven. Dan moeten we toch maar aan de Chinese apps en het totalitair systeem. Er zit niets anders op. En maar wachten tot dat vaccin er snel komt! De verlossing komt gelukkig wel als we wachten op Mark Rutte. Ik denk dat we een standbeeld moeten verheffen in Den Haag als dit alles voorbij is. Wat een held!

  • Future schreef:

   Shit man, doen we hier met z’n allen ons stinkende best. En jij al helemaal Martin. Samen met de makers van de filmpjes. Zitten we niet eens ook maar een paar procent in de buurt van de waarheid. Denk dat ik binnenkort eens naar wat boeken ga zoeken. Wellicht staat daar nog wel iets over virussen, wat deze zijn en hoe deze nu daadwerkelijk werken. Uiteindelijk hebben artsen het zo geleerd uit een boek. Of sturen ze nu gelijk overal IMBers op af. Aangezien die smeerpijpen hier ook ideetjes overnemen. Jongens en meisjes alle land en mensheid verraders allemaal op jacht en snel.

   Oh shot dat kunnen jullie niet, want dan moeten jullie naar buiten. En daar is het levensgevaarlijk Covid-19 gedeeld door 3= 6+6+6 33 6;33.

 15. Helios schreef:

  Zou het kunnen dat virussen helemaal niet bestaan? Dat is de theorie van dr stefan lanka. Die een 100.000 bounty uitgezet had voor bewijs hiervan. Ze konden niet 1 single paper produceren die onomstotelijk het bestaan van virussen aantoonde.
  http://wissenschafftplus.de/uploads/article/Dismantling-the-Virus-Theory.pdf
  Interessante read.

  Daarbij als ik verder denk, zou het mogelijk zijn dat we met een niet organisch iets te maken hebben bijv nanobots die geprogrammeerd zouden zijn tot wat wij als dit Covid zouden moeten herkennen? Wat als er dan een vaccin zou komen die een receiver/transceiver gedeelte inlaad voor 5g. Welcome to the cloud? Met die nanobots kunnen ze een geprogrammeerde ‘oplossing’ brengen.. En wie weet wat nog meer…

 16. Harry vries schreef:

  “if you repeat a lie often enough, people will believe it and you will even come to believe it yourself”.

  Nieuwsuur en NOS journaal (maar ook alle andere Mainstream and meeste alternatieve media) volgen de leer van Goebbels precies. of het nu om de klimaatsveranderings psyop gaat of om de coronapsyop.

  En dit is een wereldwijde propaganda, indoctrinatie, hersenspoel campagne.

 17. Martin Vrijland schreef:

  How to convince a nation, or a world, or a coronavirus infected world? Must watch…
  Let wel..natuurlijk wordt
  DIT ABSOLUUT niet TOEGEPAST IN DE CORONAVIRUS UITBRAAK.

 18. Camera 2 schreef:

  Technocratie:

  nul persoonlijkheid meer
  nul inlevings vermogen meer
  nul menselijkheid meer
  nul eigen verantwoording meer
  nul eigen keuzes meer
  nul vrijheid meer

  Er zijn zeventien wachtenden voor u
  ……..
  Er is 1 wachtende voor u

  Heeft u voor mij de uitslag van mijn Corona test?

  druk 1 voor nederlands, druk 2 voor Engels

  tuuut tuuut tuuut ttuuut

 19. EenOogOpen schreef:

  Ik ben al sowieso geneigd de mainstream en de officiële bronnen niet te geloven anders was ik hier niet.

  Feitje is als je aids/hiv hebt het meestal via bloed of seks van mensmens overdraagbaar is. Dat gaat niet via een hoest of niesbui. Leeft je snot? Zodat het virus evt uren tot dagen daarop kan gedijen, denk van niet. Snot is een afscheiding van slijm uit je lichaam dat leeft niet, alleen als er eventuele bacteriën in zitten die zelf leven. Waarom kan je Ebola niet via snot overbrengen influenza wel dat snap ik niet. Dus zodra een virus uitgehoestniest wordt dan is het inactief omdat ie de gastcellen verlaat. En actief zodra het een gastcel binnendringt zoiets ofzo. Net als het PS4 dvdtje pas actief wordt als je de speler aanzet en inactief is bij uitschakeling. Ik heb nooit gehoord dat je een cocktail bacteriële-virus infectie kan krijgen en die beide tegelijk op één plaats in het lichaam. Of is een virus zo intelligent?

  3 jaar geleden was ik verkouden door het influenza of een “virus” waar je volgens de “experts” ziek van wordt, dat is een feitje wat je al jaren hoort. Dat ging over op bloedhoesten, wel vreemd dat ik voor een virus uiteindelijk antibiotica kreeg. Omdat het ineens een acute bacteriële infectie was. Was dat virus ineens verslagen en de bacteriën niet zodat ik toch antibiotica nodig had?

  Ik geloof dat een virus een anorganisch iets is. Leefloos strengetje DNA RNA wat niets kan. Het kan niet kruipen delen, lezen of schrijven of toch wel? Ja pas als die diskette in de computer zit blijkt ie een functie te hebben.

  • Martin Vrijland schreef:

   Precies, dus de vraag is of het virus nadat het uitgeniest is (als dat al kan) in een ander lichaam weer in cellen opgenomen kan worden.
   Waarom krijg je het HIV virus dan niet via niezen?

   Als een virus niets meer dan een data-drager is, te vergelijken met een sticky of een CD-rom dan maakt het niet uit of er een lachfilm of een horrorfilm (qua data) op die CD rom staat. Het gaat erom of je m in de afspeler van je buurman kan krijgen.

   Kortom: Als niezen het ene virus overdraagt, waarom dan niet het andere?

   Kan een virus überhaupt in longvocht terechtkomen? Zo ja, door welk mechanisme wordt via de longen het virus overgegeven op het slijm em door welk mechanisme kruipt een virus terug in de neus van een ander?

   Van zichzelf kan het niet in de neus komen (het kan niet kruipen, is geen bacterie). Of nemen huidcellen het virus op?

   Nu is de stelling wellicht dat het ene virus een andere vorm heeft dan het andere waardoor het wel of niet door een levende cel opgenomen wordt.

   Eigenlijk is de hoofdvraag of een (informatiepakketje en dus niet van zichzelf levend) virus door huidcellen opgenomen wordt. De veronderstelling van de officiële uitleg, dat bij aanraking van het gezicht, het virus in de neus terecht kan komen veronderstelt dat een virus kan kruipen als een bacterie. Dat kan het niet. Het is slecht een CD-rom

   Dus als het virus niet door de huid heen kan komen als het op je handen zit, waarom dan op je gezicht wel? Is dat een ander merk huidcel? Met dat feitje, verraden ze feitelijk hun leugen.

   • EenOogOpen schreef:

    Idd, kan een virus wel uitgehoest niest worden? En als het slijm bacteriën bevat waar dat virus op gefixeerd is kan het dan zo even intelligent veranderen en overlopen op een mensenhuid of zelfs binnendringen in een ander lichaam en zichzelf even gauw aanpassen? Oh maar natuurlijk dit virus muteert zo snel. Het kan alles je kan het in elke dvd speler afspelen. Oh maar het is blue-ray mijn dvd speler is net te oud om dat te lezen.

    Dood anorganisch spul leeft niet. Of gaat het precies zonder huidcontact met de luchtstroom van de adem je neus in? Oh ja sommige virussen hebben stekels misschien graven die wel een gat in je huidcellen. Maar dat coronavirus zag er niet zo stekelig uit die kan vast niet graven. Hoe doet zo’n virus dat bij gezichts aanraking, heeft het ledematen om te kunnen graven in je huidcellen?

    En dat bedoel ik nou hetgeen wat mij opviel is dat ze zichzelf tegenspreken en liegen over de werking van virussen. Die officiële mainstream bronnen doen alsof de anorganische luchtwegvirussen levende bacteriën zijn. Alleen dan kan je middels hoesten niezen gemakkelijk besmet raken met bacteriën. Alleen Hiv, Ebola en nog een paar voldoen aan de criteria van een virus. De luchtwegvirussen z.g.n aan bacteriën zo te zien.

 20. marcos schreef:

  stuitte op het boek Dissolving Illusions van Suzanne Humphries en een klein voorbeeldje:
  Looking at the data from the United States starting from 1900, the measles
  mortality rate had declined by more than 98 percent before the introduction of the vaccine! Even
  more shocking was that the same data revealed that whooping cough mortality had declined by
  more than 90 percent before the DTP vaccine was introduced! I was stunned that no one I knew,
  including my sons’ doctors, had carefully examined this fundamental belief that vaccines were
  responsible for the massive decline in deaths from measles and whooping cough.

 21. marcos schreef:

  en nog een kleine bijdrage over vaccinaties en de geschiedenis.
  https://drsuzanne.net/dr-suzanne-humphries-vaccines-vaccination/

 22. Mijnbrein schreef:

  Maar een virus deeltje kan zich ook vastzetten op een bacterie (levend) die wij vervolgens wel kunnen “oplopen”.

  Een virus die een gast (bv een bacterie) infecteert heeft twee voortplantingsstrategieën. Het virus kan zich voortplanten via de lytische fase en via de lysogene fase. Bij voortplanting in de lytische fase bouwt het virus virusonderdelen met behulp van de eiwitmachinerie van de gast. Bij het vrijkomen van de virussen sterft de cel. In de lysogene fase bouwt het virus zijn DNA in in het DNA van de gast. Elke keer als de gast zich mitotisch deelt wordt het DNA van het virus ook gekopieerd. De gast heeft geen last van het virus. Een virus in deze fase heet een pro-virus.

  Bron: https://biologielessen.nl/index.php/a-17/1915-virus-levenscyclus

  Je boek gelezen! Heel verhelderend. Top! Dankjewel..

 23. Ben schreef:

  The Nano In Paper Purchased for this crisis…back in 2012
  https://www.minds.com/newsfeed/1090485702882103296

 24. Camera 2 schreef:

  aanrader. Ook eerder op deze site geweest in YT-film

  Wolfgang epidimioloog, viroloog
  en Manuel Elkin uitvinder Malaria vaccin

  google vertaal helpt,

  https://www.infobae.com/america/opinion/2020/03/27/la-histeria-interminable/

  En vooral uitspraak van Viroloog Prof
  Karin Molling : Corona is voral bangmakerij op die site van Wodarg

  https://www.wodarg.com

 25. Roos schreef:

  Ik zou jullie graag willen aanraden om de biologische natuurwetten van dokter Geert Ryke Hamer onderwezen door Biologika Nederland te bestuderen. Hij heeft uitgelegd hoe ziekten ontstaan door psychische conflicten en hoe het lichaam op een biologische manier helpt om het conflict op te lossen door aanpassingen: celvermeerdering, celafname of functieverlies van het desbetreffende orgaan. Het herstel van deze aanpassingen met behulp van micro-organismen ervaren wij als ziekte. Micro-organismen zijn er om ons te helpen niet om ons aan te vallen.
  Als je deze ziekteleer begrijpt dan kom je tot de conclusie dat besmetting zoals ze ons leren niet klopt. Collectief beleefde conflicten en collectief ziek worden bestaat wel. De natuur doet er altijd alles aan om te overleven. Als een conflict echter te lang duurt of te heftig is dan blijf je ziek of overleef je het niet. Survival of the fittest.
  Je kunt deze ziekteleer zelf checken. Je hoeft niet blindelings te vertrouwen op een arts of een andere autoriteit. Gewoon zelf je gezonde verstand gebruiken.

  https://www.biologikanederland.nl/

  https://www.google.com/search?q=paradigma+biologische+natuurwetten&rlz=1C1CHNY_nlNL887NL887&sxsrf=ALeKk03MFB-a2CEqv2cr160IEITNty5-PA:1585996321370&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjat-bayM7oAhVLy6QKHSfjCaYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=u9yaPn0EyhiX_M

  https://www.google.com/search?q=paradigma+biologische+natuurwetten&rlz=1C1CHNY_nlNL887NL887&sxsrf=ALeKk03MFB-a2CEqv2cr160IEITNty5-PA:1585996321370&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjat-bayM7oAhVLy6QKHSfjCaYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=qMSDXJrNgzgzbM

 26. Chantal74 schreef:

  Hi Martin, heb je dit artikel ook in het engels want ik wil dit graag doorsturen naar mensen uit het buitenland.

  Vriendelijke groet,

  Chantal

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten