De bijbel is al genderneutraal gemaakt, maar ook aan de genderneutrale koran wordt gewerkt

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 15 december 2019 31 Comments

bron: wordpress.com

Als u de bijbel en koran een beetje heeft onderzocht, kunt u hebben ontdekt dat het scheppingsverhaal redelijk eenduidig is. Dan kunt u ook hebben ontdekt dat God de mens ooit genderneutraal schiep. Dat deze mens in de bijbel Adam genoemd wordt, klinkt u dan misschien mannelijk in de oren, maar dat is een misverstand. Adam was een mens. Uit die mens besloot God op zeker moment Eva te vormen. Eva was letterlijk een rib uit Adam’s lijf (als je het star-letterlijk neemt). In feite zou je kunnen zeggen dat het originele ontwerp van de mens genderneutraal was en dat God opgegeven moment besloot de dualiteit in de voeren en het man-vrouw model op te tuigen. (Nee: dat is niet mijn opvatting. Lees daarom nog even verder)

In mijn boek leg ik uit dat we op de snelweg richting een Luciferiaans wereldbestuur zitten en dat het symbool van die beweging de regenboog is. Let wel: dit is een agenda die op wereldschaal gepusht wordt en gedragen wordt door de katholieke kerk en de VN.

In de artikelen van de afgelopen week heb ik die agenda veelvuldig uitgelegd en in mijn boek geef ik een samenvatting van de agenda en de weg er naartoe. Het wordt tijd dat we niet langer op onze lauweren rusten en rustig leunend achterover hangen en wachten tot het zich allemaal ontvouwt of zich vanzelf oplost. De houding van ‘het gaat zoals het gaat’ of ‘dat heet ontwikkeling’ is een wel heel erg gemakzuchtige en dat geeft regiems de kans om het volk als marionetten te bespelen. U kunt namelijk wel iets doen!

Gelovigen van zowel christelijke als islamitische achtergrond hebben er blind vertrouwen in dat hun God het allemaal al voorzien heeft en gaan er dan ook vanuit dat het zich allemaal wel keurig volgens de profetieën ontvouwt. Ook dat bespreek ik in mijn boek, waarin ik toelicht hoe juist die profetieën onderdeel van het masterscript van de Luciferiaanse agenda zijn. Beide gelovige stromingen geloven dat zij het enige juiste geloof aanhangen en beide beroepen zich meestal op de originaliteit en het onvervalst zijn van hun geschriften. Dat je geschriften redelijk makkelijk kunt aanpassen en een nieuwe generatie toch het gevoel kunt geven dat het een makkelijker leesbare versie van het origineel is, is in de afgelopen eeuwen wel gebleken. De macht bepaalt in welke versie van uw heilige geschrift u gelooft, omdat de macht u ermee opvoedt. In het geval van religie spreken we dan over de kerkelijke of islamitische organisaties die de volgelingen via de predikers indoctrineren.

We zijn nu beland in de fase waarin de transgender en LHBTI propaganda openlijk plaats vindt. Positiviteitsgoeroe Emiel Ratelband mocht al een voorzetje geven in het gedachtegoed, waarbij je zelfs je leeftijd mag kiezen. Dat lag volledig in de lijn van het kiezen van je geslacht en ras. Dit compleet onlogische, maar steeds breder gepropageerd “nieuwe normaal”, wordt in zeer rap tempo tot norm verheven en het promoten van de genderneutraalspraak en de zogenaamde ‘inclusiviteit’ is al op EU niveau afgesproken. Als je bij wet kunt afspreken dat je zowel je geslacht als kleur kunt kiezen en tevens je leeftijd zelf mag bepalen, dan heb je dus automatische pedofilie goedgekeurd (inclusief gemaakt). Stel immers dat iemand seksueel misbruik wil plegen met een minderjarige jongen, dan kan diegene zich beroepen op de stelling dat deze jongen heeft gezegd dat hij een achttienjarig meisje is. De jongen had immers zelf zijn geslacht en leeftijd gekozen; niets aan de hand.

Alles waarvan u nu nog denkt dat dat extreme voorbeelden zijn, zijn dat slechts omdat u niet de moeite genomen heeft om te zien wat er gaande is. Lees bijvoorbeeld eens dit artikel.

Het scheppingsverhaal zal als belangrijkste alibi gebruikt worden om de mensheid in rap tempo te transformeren naar de (zo zal men zeggen) originele mens. De mensheid moet weer naar Gods beeld hervormd worden. Het is de moeite waard om in later stadium uitgebreider naar dit onderwerp te kijken en te analyseren wie dan die ‘godheid’ (of ‘goden’) is (of waren) die de mens zo nodig moest verbouwen naar man-vrouw. Let op mijn woorden als ik zeg dat we verklaringen zullen zien opduiken, die er uiteindelijk op uit zijn om te stellen dat religies gekaapt zijn en dat de enige echte god Lucifer is. Lucifer werd al in 2014 door de katholieke kerk uitgeroepen tot God. En we zullen zien dat er op wereldschaal toegewerkt zal worden naar dit nieuwe concept. En daarin past dan ook dat zal worden gesteld dat de mensheid weer terug getransformeerd (of ‘hervormd’) moet worden naar dat eerste mens-model: de genderneutrale Adama.

We zien de tekenen duidelijk aan de wand en dat zien we niet alleen in het christendom. Ook in de islam zal deze verschuiving gaan plaatsvinden. De Arie Boomsma’s die de christenen overtuigd hebben de LHBTI agenda te accepteren, zullen ook in de islamitische wereld opduiken. Dat is slechts een kwestie van de juiste propaganda toepassen en met een goodlooking boy heb je het vrouwelijke deel van de gelovigen zo op je hand. Zij zijn tenslotte toch nog voornamelijk de opvoeders van kinderen in de islamitische wereld.

Het gender neutraal maken van de bijbel is al in vergevorderd stadium. Ook naar het genderneutraal maken van de koran is al studie gedaan. Kijkt u eens naar een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Saoedische koningshuis:

Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on Translation No.4 May, 2015

Traces of Ideology and the ‘Gender Neutral’ Controversy in Translating the Qurān: A Critical Discourse Analysis of Three Cases
Abdunasir I. A. Sideeg
De partment of Applied Linguistics
Yanbu University College
Royal Commission-Yanbu Colleges and Institutes,
Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:

This research article aims to explore and critically examine the controversy of ‘neutral gender‘ language in the context of translating the Qurān into English. It investigates three different cases in which ‘gender neutral‘ translation is explicitly or implicitly involved. The article attempts to answer questions pertinent to the nature of traces of ideology that produce ‘neutral gender‘ translations of the Qurān in English and the effect of this type of translation on shaping the Qurānic message. It employs a critical qualitative framework that allows for the researcher‘s subjective interpretations of relevant texts. Critical Discourse Analysis (CDA) is used for the analysis of data. In this article, three texts across fourteen versions of the Qurān in English are investigated. A control version is used to check the three cases sampled. The ‘gender neutral‘ language in translating the Qurān reflects complex traces of ideology as it is not motivated by the feminist agenda alone. The case of Helminski, for instance, shows how cultural and linguistic  backgrounds, Sufi doctrines, and feminist agendas combine to produce a radical reading of the Qurān in English. Plus, the ‘gender neutral‘ approach may contribute to the unjustified loss of core stylistic and discoursal features that are peculiar to the SL text. However, ‘gender neutral‘ translation is not all ‘evil‘ as it might in particular few cases broaden understanding of some Qurānic verses in translation.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Feminist agenda, Gender-neutral language, Ideology, Qurān translation

Nu kan ik me voorstellen dat er lezers zijn die denken: “Ja, dat is Saoedi Arabië, die zijn sowieso aan het zionisme gelieerd en dus onbetrouwbaar”. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Turkse lezers zullen denken dat ze hier dus niets mee te maken zullen krijgen. Dan wil ik benadrukken dat het toch echt tijd wordt dat u gaat doorzien dat we getuige zijn van een masterscript op wereldniveau en dat achter de schermen alle politici en religieuze leiders dezelfde agenda uitrollen. Dit gebeurt echter in het zichtbare veld via de weg van tegenpolen en schijnbare tegenstellingen. Daarom wil ik iedereen die de noodzaak wegwuift om mijn boek te lezen toch nog even aansporen om die scepsis af te werpen. Het is essentieel om te gaan zien dat de wereld in sneltreinvaart getransformeerd wordt naar Lucifers beeld. Dat wil zeggen: de genderneutraal (na de transformatie van de gender, of te wel ‘transgender’).

In mijn boek laat ik zien dat deze transgender mens het voorstadium vormt voor de transhumane mens; de cyborg. Van Android naar transhumaan die volledig op zal gaan in ‘the cloud’. De mensheid wordt klaargestoomd voor de samensmelting met computercode. En daarachter zit nog een veel belangrijker en groter doel. Feitelijk hebben we het hier over het definitieve einde van de mensheid binnen nu en 25 jaar. Het is dus belangrijk om niet langer op onze lauweren te rusten en echt mensen bewust te maken van wat er gaande is. Het is belangrijk om iedereen bewust te maken van wat ik in dat boek omschrijf. Dat kun je niet in één artikel stoppen. Daar heb ik 148 pagina’s aan gewijd en dat leest iedereen in 1 dag uit. We moeten echt ontwaken en niet half slapend de Luciferiaanse valse singulariteit in geleid worden. Het wordt tijd om ook ook de jongste generatie te vertellen wat er gaande is, maar daarvoor moeten we het wel eerst zelf gaan zien.

 

uw boek

 

Bron linkvermeldingen: kwing.christiansonnet.org, researchgate.net, xandernieuws.net

365 Shares

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (31)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Als mensen reageren met “je verwijst naar een onderzoek gebaseerd op Soefisme”, dan verwijs ik naar onder meer dit artikel waaruit blijkt dat de islamitische wereld zich zal verenigen onder leiding van Erdogan. De lijn der verwachting is dan ook dat ook de islam de LHBTI norm in de nabije toekomst aan zal passen

  https://www.dailysabah.com/politics/2019/11/27/erdogan-urges-islamic-world-to-unite-forces-to-overcome-problems

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik wijs dan metname even op het woord ‘xenophobia’ in dat artikel. Bekijk dan vooral de definitie van xenophobia eens:

   Xenophobia is the fear or hatred of that which is perceived to be foreign or strange. Xenophobia can involve perceptions of an ingroup toward an outgroup and can manifest itself in suspicion of the activities of others, and a desire to eliminate their presence to secure a presumed purity and may relate to a fear of losing national, ethnic or racial identity

   En onder ‘racial identity’ komt dan straks ook de LHBTI identiteit te vallen

  • Martin Vrijland schreef:

   En dan zullen sommigen weer zeggen: nee dat gaat over xenofobie tegen de islam.
   Ik kan alleen zeggen: let op, zodra de transformatie van bovenaf gepredikt en via tv-shows en series gepropageerd wordt is ook de islam heel snel getransformeerd.

   Ik begrijp dat de gelovigen graag anders willen geloven, maar kijk dan even naar het feit van in hoeveel jaar tijd het christendom getransformeerd werd.

 2. XanderN schreef:

  Voordat gelovigen gaan sputteren: het klopt wat Martin schrijft over de eerste mens. In Genesis 1:27 staat: ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’ Kijk je naar de Hebreeuwse grondtekst, dan staat er het volgende: ‘Hij schiep hem man en vrouw Hij schiep hen.’ De vertalers konden niet begrijpen dat die eerste mens zowel man als vrouw was, en plaatsten een punt-komma om het voor hen logisch te maken, wat resulteerde in een verkeerde voorstelling van zaken. Er staat namelijk duidelijk dat God HEM ‘man en vrouw’ schiep, en dat Hij daarna ‘hen’ schiep. Deze volgorde wordt bevestigd in Genesis 2, waar eerst een heel relaas over de schepping van Adama en diens taken in de hof staat, alvorens gesproken wordt van de creatie van Eva.

  Overigens klopt ook de vertaling van ‘rib’ niet. Letterlijk staat er ‘zijde’ of ‘zijkant’ (/ zijvertrek, als in zijkamer). Men nam aan dat in de ‘zijde’ van de mens ribben zitten, dus maakte men er maar ‘rib’ van. Het is echter de enige tekst in de hele Bijbel waar dit Hebreeuwse woord met ‘rib’ is vertaald. Letterlijk staat er dus dat God ‘de zijkant’, dus feitelijk de helft ‘uit’ de oorspronkelijke mens nam, de mens in tweeën splitste, in een man en een vrouw. De eerste mens werd pas toen een man, niet eerder. Dat dit perfect past in het streven naar een genderneutrale mensheid zal duidelijk zijn.

  Daar wordt niet alleen met propaganda naartoe gewerkt. Zaken zoals (straks verplichte) vaccinaties, EMF (en zeker 5G) en chemische toevoegingen in voedsel en drank resulteren al tientallen jaren in een forse daling van de kwaliteit van mannelijk zaad en daarmee de vruchtbaarheid (overigens ook van vrouwen).

  Koppel dat aan het voortdurende gedram over overbevolking, het moeten verminderen van onze ecologische ‘voetafdruk’, geboortebeperking en –ontmoediging, gezinsdestructie via politiek beleid, complete gebieden die door klimaatverandering zogenaamd onbewoonbaar zouden worden, plus natuurlijk de onophoudelijke LGBT+ propaganda waar Martin al vaak op gewezen heeft, en je hebt flink wat ingrediënten om zo’n genderneutrale, zich niet langer voortplantende mensheid af te dwingen.

  Vanaf dat punt zal het een koud kunstje zijn om de mensheid te reduceren naar de gewenste maximaal 2 miljard (en volgens de bekende ‘Georgia Guidestones’ slechts 500 miljoen). De geplande Derde Wereldoorlog zal in ieder geval alvast een flinke hap uit de huidige 7,75 miljard nemen. Die oorlog veroorzaakt meteen een ‘handige’ internationale milieucrisis, waardoor alle maatregelen er nog sneller doorgedrukt kunnen worden.

  • Martin Vrijland schreef:

   En dan hebben we nog de Trans Torah..het laat zich raden wie de grote drijvende kracht achter dezee transgender hype is.

   Bron: http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2019/11/a-torah-lesson-on-gender-reincarnation.html

   https://1.bp.blogspot.com/-Rsra3vdN9HM/XPmhJfSWL2I/AAAAAAAAP50/K0FJctaN5GYG0-oUvuEkkjzhQ4d-Ru33QCLcBGAs/s1600/Dk6_PPNXoAEzKoi.jpg

   https://1.bp.blogspot.com/-GUOnsuqHo_U/XPmhLZhn_5I/AAAAAAAAP54/6V5pqO1ffk8TP0DGHqEJjjlem5BpWy9cACLcBGAs/s1600/Dk6_Pu3X0AAGEVt.jpg

   https://1.bp.blogspot.com/-_vhEU08piCw/XPmhM_P5moI/AAAAAAAAP58/OsA2VAEuB70gBzkddmXW6Ym5oPgZ3SevQCLcBGAs/s1600/Dk7AQwSX0AERG1I.jpg

   https://1.bp.blogspot.com/-8NT9QWj663M/XPmhOeBlC2I/AAAAAAAAP6A/Lo5JfRzMhU4mACHJVAMc54fkCqQdseuJgCLcBGAs/s1600/Dk7A2IAXcAAEfkq.jpg

   En nog veel meer op http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/

  • Martin Vrijland schreef:

   the name of Cabala [Kabbalah], it represented the spiritual traditions transmitted from the earliest ages, although mingled in the course of time with impure or foreign elements.”
   The Jewish Encyclopedia observes that:

   “The Cabala [Kabbalah] is not really in opposition to the Talmud … Many Talmudic Jews have supported and contributed to it.”
   Adolphe Franck (1809-93) in his book La kabbale ou la philosophie religieuse des Hebreux (1843) describes the Kabbalah as “the heart and life of Judaism.” The Jewish Encyclopedia in its article on the Kabbalah tells us that:

   “The greater number of the most eminent rabbis of the seventeenth and eighteenth centuries believed firmly in the sacredness of the Zohar and of the infallibility of its teaching.”

   The Kabbalah was in fact a relatively modern expression of the Gnostic wisdom gifted to mankind by the Dark God, Lucifer and who the Secret Masters of the Dark Empire of Secret Societies, the true Lords of Power on Earth, worship as one of their gods. The Jewish Encyclopedia tells us that the Kabbalah, Cabbala or Cabala, was a Jewish:

   “… esoteric or mystic doctrine concerning God and the universe, asserted to have come down as a revelation to elect saints from a remote past, and preserved only by a privileged few. [The] Cabbala comprised originally the entire traditional lore, in contradistinction to the written law [or Torah, which is the first of three divisions of the Hebrew Scriptures comprising the first five books of the Old Testament, considered as a unit]. And therefore included the prophetic and hagiographic books of the Bible, which were supposed to have been “received” by the power of the Holy Spirit rather than as writings from God’s hand.”

   Bron: http://www.overlordsofchaos.com/index.php/joomla-pages/jewish-conspiracy/738-jewish-conspiracy-25-1

   • Martin Vrijland schreef:

    ‘The Repair of the Zohar’
    The Pave the Way Foundation has presented a replica of the Tikkunei Zohar to the Vatican Library. On hand for the special ceremony on November 4, 2019, were Gary L. Krupp, the organization’s founder and president, and board member Vincent D. LeVien, as well as the replica’s creator, artist Sandra Gering. The Tikkunei Zohar was written in Aramaic and loosely translates as “the repair of the Zohar,” with the Zohar itself translating as “splendor” or “radiance.” concerning the mystical aspects of the Torah and provides the basis for the study of the Kabbalah. Ms. Gering describes the text as “70 corrections to soul must journey through life to reach the highest level of love and unity with all mankind.” Her replica prints the words of the Tikkunei Zohar on silver paper bound into a book, which she considers to be a manifestation of the sacred text. Bringing such an object to the Vatican, where it will remain close to the gap between religions and conflicts through cultural, technological and intellectual exchanges.
    Pave the Way Foundation Presents Replica of Tikkunei Zohar to Vatican Library, Zenit, 4 November 2019

    Today, on the New Moon it Scorpio, which according to the Zohar is the most powerful day of the year, Sandra personally gifted the Pope the first English translation of the Tikunei Zohar published by The Kabbalah Centre!

    null

    Bron: http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2019/11/dreams-do-come-true.html

    • Martin Vrijland schreef:

     Several extra-biblical books are attributed to Solomon, (though it is highly unlikely that he is the author), including Key of Solomon, Seal of Solomon, and Testament of Solomon, and all propound doctrines found in later systems such as in Gnosticism, paganism, Wicca, witchcraft and various mystical religions.

     These, of course, are all derived from the consciousness gifted to humanity by Lucifer and are therefore Luciferian in nature. Whether or not Solomon actually wrote them is a moot point since his reign and person are central to the mythos of the mystery tradition, but especially Freemasonry.

     Modern Freemasonry attributes Hiram Abiff, the master builder of Solomon’s Temple as father of “Masonic mysteries” and, together with Solomon, considered to have been master of the mysteries of life. Moreover, that the peculiarly Jewish Theosophy attributed to him has evolved over the many centuries and has contributed significantly in what we now know as Novus Ordo Seclorum or the New World Order.

     The Gnostic and therefore Luciferian nature of the Kabbalah is easily discerned when the inner tenets of the system are perused. As is the case here: from the Teachings given at Ommen, August 1927 as published in Star Review Magazine, Paris September 27, 1927:

     “The purpose, the manner of attaining this happiness, of gaining this Liberation, is in your own hand. It does not lie in the hand of some unknown god, or in temples or in churches, but in your own self. For temples, churches, and religions bind, and you must be belong all dreams of God in order to attain this Liberation. There is no external God as such who urges us to live nobly, or to live basely; there is but the voice of our own intuition … When that voice is sufficiently strong, when that voice – the result of accumulated experience, is obeyed, and you yourself become that voice, then you are god … So the most important thing is to uncover this god within each one of you. That is the purpose of life; to awaken the dormant god [latent sex-energy; “Kundalini”] to give life to the spark which exists in each one of us, so that we become a flame [Illuminised], and join the eternal flame of the world [the universal life-force or aether] … In the permanent is established, is seen, the only god in the world – yourself that has been purified.”

     The Creed of the Kabbalistic Jews is aired. The inner doctrine of the “God within,” the “Deified Man,” is exposed, which is the origin of Humanism that is at the heart of all the New Age Religions and cults and whose ultimate source is Lucifer.

     The Dark God who the pagan cults of antiquity had sought out for their inspiration and whom Freemason really seeks when he searches for the “Light.” That is, the Light of Illumination … the Light of Lucifer.

     Bron: http://www.overlordsofchaos.com/index.php/joomla-pages/jewish-conspiracy/738-jewish-conspiracy-25-1

     • Martin Vrijland schreef:

      By now, most of us have heard about the powerful words shared by Pope Francis at the Domus Sanctae Marthae. As Vatican Radio summed up, the Pope shared that “‘doing good’ is a principle that unites all humanity, beyond the diversity of ideologies and religions, and creates the ‘culture of encounter’ that is the foundation of peace.”

      This is an idea that at first sounds simple enough. After all, who among us doesn’t want to support unity, peace, and personal redemption? Who doesn’t want to end the hatred and chaos that exists in the world, whether it is between brothers, friends, peoples, or nations?

      But the real question is how are we going to make this happen?

      To get to that answer, I believe we first need to ask ourselves the big why: Why should we work for peace in the first place? Can these ideas of “oneness” and “doing good deeds” be something beyond nice, moral concepts?

      Interestingly, this idea of a universal platform upon which all of humanity can unite is also the basis of Global Spirituality, a concept coined and described by Rav Ashlag, the founder of the Kabbalah Centre.

      The defining principle of life, according to this paradigm, is that each and every one of us — no matter what our religion, race, nationality, political affiliation, belief system, or manner of worship — has the Light of God within.

      Bron: https://www.huffpost.com/entry/why-pope-francis-was-righ_b_3580599?guccounter=1

     • Martin Vrijland schreef:

      Hiermee is dus duidelijk bewezen dat paus Francis(en dus het Vaticaan) de kabbalah aanhangt en dus Lucifer als God beschouwt. Vandaar dat ook gesproken wordt over het ‘licht van God’. Licht verwijst naar Lucifer, de lichtdrager.

      Het Vaticaan wil dus het transgenderisme stimuleren om de mens te hervormen naar het beeld van Lucifer (de hermafrodiete – tweeslachtige – bok).

     • Martin Vrijland schreef:

      Oh ja en niet te vergeten. De VN promoot ook deze Kaballah leer van de ‘goodwill’. Daarvoor hebben zij hele hordes ‘goodwill’ ambasadeurs over de gehele wereld uitgezonden. Dat zijn dus feitelijk de missionarissen die de Luciferiaanse leer van de Kabalah moeten verspreiden (inclusief dus het transgenderisme).

   • XanderN schreef:

    In de Talmud kun je nog een moderne ‘trend’ die je in je artikel noemt terugvinden: het uitwissen van de verschillen tussen de leeftijden, met als uiteindelijk doel het acceptabel maken van pedofilie. Hoe kun je het anders interpreteren dat in de Talmud seks met zeer jonge meisjes, peuters nog, wordt goedgekeurd.

    Dan kun je zeggen: ja maar dit was slechts de mening van wat gestoorde rabbijnen. Ja, maar je vindt de invloed van hun leringen in de hele Bijbel terug. Hun god vond het geen enkel probleem dat zowel David als Salomo honderden vrouwen (meestal meisjes nog) hadden, en David zich aan het einde van zijn leven liet ‘warm houden ‘door diverse vrouwen/meisjes tegelijk. En kijk bijv. in Hooglied, dat door Salomo geschreven zou zijn. Daarin verbaast niemand zich erover dat een man (vermoedelijk Salomo zelf) naar de hand dingt van ‘een meisje dat nog geen borsten heeft’.

    Oké, alle volken uit de oudheid leefden volgens de biologische natuur, dus werden meisjes al vanaf hun 12e uitgehuwelijkt. Dat doen we tegenwoordig niet meer? Nou, in de islam nog wel. Er zijn invloedrijke imams die net als de Talmudische Joden beweren dat leeftijd niets uitmaakt, en een man zelfs met een peutertje kan ‘trouwen’. In een aantal moslimlanden, zoals Afghanistan en Pakistan, zijn vooral pederastische praktijken schering en inslag.

    In de jaren ’70 lukte het de linkse-liberale elite in Nederland (met bekende PvdA’ers en ook VVD’ers, zoals Ed Nijpels) net niet om de age of consent flink te verlagen naar 12 jaar (ook voor porno). Sommigen wilden zelfs helemaal geen grens meer. Veel van deze mensen bekleden nog altijd invloedrijke posities in onze samenleving, en zijn nu via allerlei omwegen, zoals de transgender / LGBT+ agenda, gekoppeld aan het importeren (en proberen te verwestersen) van de islam, bezig om alsnog hun zin te krijgen.

 3. Martin Vrijland schreef:

  Hermafrodiet Conchita Wurst

  Op de foto ziet u Eurovisie (de visie van Europa) Songfestival Conchita Wurst afgebeeld als een Jezus-figuur. Sowieso zal de christelijke gemeenschap ongetwijfeld redelijk gechoqueerd zijn door deze afbeelding. Veel gechoqueerder zullen ze zijn als ze de diepere boodschap achter de afbeelding van Conchita Wurst ontdekken. Eerder legde ik al uit dat niet alleen de naam, maar ook de transgenderstatus van Conchita Wurst wijst op tweeslachtigheid; ook wel hermafrodiet genaamd. Rechts bovenin de foto ziet u de tweeslachtige Baphomet, het symbool van de Lucifer. Hoewel veel katholieke gelovigen dit niet weten verwijst ook de Jezus afbeelding in de katholieke kerk hiernaar. Dat is altijd de reden geweest van het lange haar plus baard (tweeslachtigheid) op de afbeelding van Jezus. De zonnecirkel om het hoofd van Jezus verwijst naar de zonaanbidding. We hebben het dan echter over de “oud zon” Saturnus en dus wederom over Lucifer.

  Meer over Saturnus in mijn boek.

  • Martin Vrijland schreef:

   Het ‘hart teken’ dat u zowel afgebeeld ziet bij Conchita als op de Jezus-afbeeldingen in de Katholieke kerk. Het ‘hart teken’ staat namelijk voor het ritueel offeren van mensen (bij voorkeur kinderen) door het uitrukken van het kloppende hart. De vlam is een teken van het wegrukken van de ziel. De Azteken uit Zuid Amerika aanbaden in feite ook (de vlees geworden manifestatie van) Lucifer in hun aanbidding van de androgyne (tweeslachtige) slangengod Quetzalcoatl. Hierbij pleegden zij rituele offers te doen waarbij het kloppend hart van hun levende slachtoffer werd uitgerukt. Het hart op al deze Jezus-afbeeldingen refereert hier dan ook naar. Dat mag voor vele gelovigen een lugubere en niet te behappen constatering zijn, maar na enig onderzoek kunnen we helaas niets anders concluderen.

   https://www.martinvrijland.nl/archief/wp-content/uploads/2014/05/hartuitrukken.jpg

   • Martin Vrijland schreef:

    Odin en Quetzalcoatl
    Odin (uit de Noordse mythologie) en Quetzalcoatl, oostingang van de Library of Congress John Adams Building in Washington

    Odin, Quetzalcoatl, Jezus..allemaal verschillende benamingen voor (de vlees geworden manifestatie van) Lucifer in verschillende belevingen van de simulatie (lees: het Lucifer virus dat de originele simulatie geïnfecteerd heeft).

    Lucifer daalde af in de materiële wereld (in de simulatie) in de vorm van de genoemde personages. Vandaar dat hij ‘zoon van God’ genoemd werd. Net als Neo in de matrix eigenlijk de zoon van (de creatie van) de man met de witte baard (Lucifer) was die de matrix in ging als ‘the one’.

    ‘Zoon van God’ betekent dus: ‘avatar’ van Lucifer in het spel. Rechtstreeks aangestuurd door Lucifer.

    • Martin Vrijland schreef:

     De Turkse onderzoeker M. Kemal Irmak beweerde in 2014 dat de moeder van Jezus een hermafrodiet was die zichzelf bevruchte. Vandaar dat Jezus uit een maagd geboren zou zijn.

     “Maagd Maria is een representatie van het type 46, XX / 46, XY als gevolg van de fusie van twee embryo’s van verschillende sekstypes en beide ovariële en testiculaire weefsels ontwikkelen zich in haar lichaam zoals te zien in een prachtige plant.”

     Nog zoiets:

     Dr Susannah Cornwall zegt dat we nooit met zekerheid kunnen stellen dat Jezus compleet man was in de moderne en traditionele zin van het woord. Jezus was immers ongetrouwd en had geen kinderen en ook nergens staat vermeld dat hij seks had met afijn… Het is in feite alleen maar een goede gok om te stellen dat Jezus man was. We kunnen geen lichaam meer onderzoeken: de Heer is immers waarlijk verrezen. Maar omdat intersekscondities vrij vaak voorkomen, kan dat bij Jezus ook het geval zijn geweest.

     Cornwall vraagt zich terecht af of vrouwen die uiterlijk vrouw zijn, maar genetisch man zijn (ongevoelig voor testosteron) niet in de katholieke kerk ook bisschop of zelfs paus zouden kunnen worden. Bovendien stelt zij terecht vraagtekens bij de specifieke rollen die de bijbel oplegt aan vrouwen en mannen in het licht van intersekscondities.

     Er gaan dus meerdere geluiden op dat Jezus hermafrodiet was. Het zou dus kunnen dat Lucifer zijn avatar-representatie in deze wereld “naar zijn beeld schiep” (denk ook aan boven geplaatst voorbeeld van Conchita Wurst).

     Jezus was zonder zonde, dus je zou kunnen zeggen dat hij niet de dualistische strijd, die veelal tussen de twee seksen heerst, kon ervaren, omdat hij twee in één was (hermafrodiet).

     Ik heb echter nog nooit gehoord van een hermafrodiet die zichzelf zwanger kon maken, dus hier zien we wat mij betreft geraffineerde trucs in werking om de bijbel genderneutraal te maken.

     Dat is het Luciferiaanse virus in optima forma in werking.

     Als we de bijbelverhalen dus even een beetje anders gaan lezen, zou je kunnen stellen: Jezus was het poppetje dat Lucifer in zijn eigen simulatie plaatste om tegen de andere poppetjes in het spel te zeggen: “Je kunt zoeken tot je een ons weegt om uit deze simulatie te komen, maar niemand komt tot mijn vader (Lucifer) dan door mij”.

     Lucifer heeft ons dus al die tijd de leugen voorgehouden dat hij zijn verlosser zond en dat we tot hem moesten komen. Nee: er ligt nog een originele versie op ons te wachten buiten deze virus-simulatie waarin Lucifer ons probeert te houden (toelichting zie mijn boek).

     • Martin Vrijland schreef:

      Opmerkelijk feitje:

      De regisseurs van de film The Matrix ondergingen een geslachtsverandering.
      Alle tekenen staan dus aan de wand.

      De film The Matrix is in feite de kabbalah in filmvorm uitgelegd. Een Luciferiaanse misleiding die dichtbij de waarheid komt, maar net niet helemaal..dan zou immers iedereen wakker worden en dat wil je niet.

     • XanderN schreef:

      Martin, als Jezus dan ‘Lucifers poppetje’ was, hoe zie jij dan (er even vanuit gaande dat de Bijbel een redelijk accurate weergave van zijn woorden weergeeft) de basis boodschap van Jezus over liefde en vergeving? Daar is op zich toch weinig mis mee? Wat is er dan precies vals aan zijn boodschap?

      Moet overigens wel denken aan iets waar ik wel genoeg theologische, maar nooit een logische verklaring voor heb gelezen, nl. dat zowel Lucifer (in Jesaja 14:12) als Jezus (in Openbaring 22:16, 2 Petrus 1:19) de ‘morgenster’ worden genoemd. Dezelfde naam voor twee tegengestelde, vijandige wezens?

      En wat dan te maken van Openbaring 2:27-28, waar de trouwe gelovigen van Tyatira wordt beloofd dat zij ‘de morgenster’ zullen krijgen, en ‘de heidenen’ met een ‘ijzeren staf’ zullen hoeden en zullen ‘verbrijzelen als aardewerk’. Deze morgenster vergeeft dus niet, maar verplettert, wat inderdaad meer overeen lijkt te komen met jouw visie. Welke gelovige zit erop te wachten in ‘het koninkrijk’ hele volken te onderdrukken en uit te moorden, enkel omdat ze niet het juiste geloof hadden? Moeten we er naar uitzien heilige massamoordenaars te worden in een soort oneindige inquisitie? Terwijl ons eerst is geleerd om hier onze vijanden te vergeven? (Je gaat bijna denken dat de metal klassieker ‘Painkiller’ van Judas Priest profetisch was).

      Het zijn een paar van de vele, vele tegenstrijdigheden in de Bijbel, die voor nog veel meer tegenstrijdigheden en kromme leringen in het christendom hebben gezorgd. Mede daardoor is er van de basis boodschap van Jezus (hoe je hem dan ook zou moeten plaatsen) bitter weinig terecht gekomen.

     • Martin Vrijland schreef:

      Je zou de vraag nog verder kunnen trekken: Als God liefde is, waarom zou hij dan een bloedoffer willen zien voor de vergeving van zonden? Wie heeft dat bedacht?

      Een God die ieder jaar lammetjes geofferd wil krijgen en dan (omdat dat toch wel een jaarlijks terugkerende bloederige toestand is) maar zijn eigen zoon zendt als ultiem ‘lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt’.
      Wat klopt er eigenlijk van het hele concept ‘zonde’ en ‘zondeval’?
      Ik zou de definitie van de term Liefde nog wel eens onder de loep willen nemen.

      Okay..het verhaal is dat de mens had gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Mmm..zou dat kunnen betekenen dat de mens erachter kwam dat de schepper van de kopiesimulatie een oplichter was en dat er daarom zoveel geofferd en gestraft moest worden? “Vanaf nu is iedereen bij erfenis zondig en dus moet er bloed vloeien”.

      Als je er gewoon even goed over nadenkt, heeft dat toch niets met liefde te maken.
      En natuurlijk droeg Jezus die “liefdesboodschap” ook uit. Eigenlijk was dat al de eerste ‘George Orwell newspeak’.

      Toen ik als 10 jarig jongetje op christelijk jeugdkamp ging en de kampleiding mij in driedelig grijs pak in de caravan riep (waar iedere jongen een voor een werd opgeroepen), werd mij gevraagd: “Geloof je dat je een zondaar bent en dat je zonder de kruisiging en wederopstanding van de Here Jezus verloren gaat”, antwoorde ik “Nee”.
      Ik was blijkbaar de enige van de ruim 300+ jongens die dat (ook na 3x herhaling) bleef volhouden. Voor straf moest ik buiten op het veld slapen.

      Dat lijkt me toch geen liefde..

     • Martin Vrijland schreef:

      Dat Lucifer zelf het ‘zonde virus’ in de mens gepland heeft, wil niet zeggen dat ons originele bewustzijn slecht is.
      Vergeving gaat uit van fouten maken en slecht zijn. Vergeving gaat uit van zonde.
      Dat bloed moest vloeien voor de zondeval van de mens. Maar misschien hield die zondeval wel gewoon in dat de mens zag wat er gaande was en bracht Lucifer dualiteit (verdeel en heers) in zijn simulatie en implementeerde hij het ‘slecht kunnen doen’ virus in de mens-avatar.

     • Martin Vrijland schreef:

      Dus kortom: Jezus was de oplossing in Lucifers ‘Problem, Reaction, Solution’ spelletje.

      Problem: Het zelfgeschapen probleem van de zonde
      Reaction: best wel vervelend al die lammetjes de nek door moeten snijden ieder jaar weer
      Solution: ik stuur mijn eigen zoon (mijn eigen avatar) en wek de indruk dat daarmee de schuld afgekocht is…maar dan moet je wel je hart (je zielsverbinding met je origineel) aan mij uitleveren.

     • XanderN schreef:

      Dit is iets is waar ik heel lang mee geworsteld heb, en ik moet je hierin gelijk geven. Christenen moeten hun vijanden vergeven (moeten vergeven, weer zo’n Bijbelse paradox / oxymoron, net als Gods bevel ‘je MOET van me houden’), zelfs de moordenaars van hun kinderen, maar God gooit hen straks alsnog in de hel? Of worden straks in een theocratisch ‘vrederijk’ gedwongen te buigen en al hun rijkdom aan de heersers van dat rijk te geven (Jes.60, Opb.21:24+26)? (what else is new…)

      Dat niet alleen, want mensen die het niet lukt om hun vijanden te vergeven –stel dat je een Syrische christen bent en je hebt je hele gezin voor je ogen op gruwelijke wijze zien afslachten door ISIS- lopen zelf ook het grote risico samen met hun vijanden in de hel te moeten branden. Is er dan geen vergeving voor degenen die niet kunnen vergeven? Het lijkt wel of God aan ons mensen veel hogere eisen stelt dan aan zichzelf.

      Erfzonde, inderdaad ook al zo’n wrang concept. Door de eerste fout van twee mensen werden naar schatting inmiddels meer dan 100 miljard mensen tot een zwaar en vaak ellendig bestaan veroordeeld, met de dood als ultieme straf. Is dat nu rechtvaardigheid? Waar was de vergeving na die allereerste fout? Is dat nu het handelen van een wezen dat zichzelf de allerhoogste liefde noemt?

      Die bloedoffers heb ik ook altijd weerzinwekkend gevonden. Bij de inwijding van de eerste tempel werden er 142.000 dieren afgeslacht als ‘vrede offer’. ‘Nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving ‘ (Hebr.9:22). Van Jezus kun je nog zeggen dat hij een vrije keus had. Abraham hoefde dan nèt niet zijn zoon te offeren, maar werd wel lang in de waan gelaten dat hij dat moest doen. Pas toen hij klaarstond met het mes geloofde God dat Abraham van hem hield. Had hij daarvoor niet gewoon in Abrahams hart kunnen kijken (zoals christenen zeggen dat hij doet)?

      Dus wat jou als 10 jarig jongetje overkwam valt eigenlijk precies in de lijn dat je die liefde en vergeving MOET aannemen, deze ‘vrije gift van genade’ zoals het christendom dat al eeuwen noemt, maar als je die gift afwijst, je zelf zal worden afgewezen en je uiteindelijk de toorn, wraak en eeuwige straf over je afroept. Dat is geen vrije liefdevolle gift, geen genade, maar met een pistool tegen je voorhoofd gedwongen worden een bekentenis te ondertekenen, en na afloop nog eeuwig dankbaar moeten zijn ook, want anders komt die kogel alsnog.

     • Martin Vrijland schreef:

      Precies. Goed verwoord!
      De liefde van de Heer, is niets anders dan de inverse van liefde. Het is “geef je over of ik schiet!”

     • Kornikov schreef:

      Martin en Xander,

      Ik zit de discussie even mee te lezen, maar ben verbaasd over de vele gekke aannames die gedaan worden. De bril waardoor de katholieke kerk naar Jezus heeft gekeken, de mensen die jou hebben beschadigd, de schilderijen die mensen van Jezus hebben gemaakt, is blijkbaar doorslaggevend voor jullie mening over Jezus? Waarom laat je het boek niet voor zichzelf spreken, zonder bril op, zonder al die gekke mensjes die menen dat zij precies weten hoe het zit, zonder al die luciferiaanse wolven die hun stempel op dat boek hebben proberen te drukken? Geen geloof is méér misbruikt dan het christendom. En dát zou wat moeten zeggen. Waarom eigenlijk? Wat is er zo bijzonder aan dat geloof? Waarom vloeken mensen nooit met allahverdomme? Met “oh my vishnu”? Waarom vluchten demonen alleen in Jezus’ Naam?

      Dan die verwarring over de morgenster en de Blinkende Morgenster, Xander. Ik denk dat ik in deze zin al meteen aangeef waarom daar een verschil in zit. Lucifer probeert alles na te apen. Jezus is de Blinkende Morgenster, maar Lucifer wilde ook een morgenster zijn. Jezus is de ruiter op het witte paard met een zwaard en vele diademen (Op. 19:11-15), satan wil ook graag op een ruiter op een wit paard lijken, maar heeft een boog (waar zijn de pijlen? is dit soms een hint naar de regenboog?) en een kroon (een ander woord in het Grieks) in Openbaring 6:2, en bovendien 3 heel gemene buddies. Die naäperij doortrekt heel de Bijbel. Dat is de grote psyop die satan probeert te plegen.

      Opgedrongen liefde. Ja, die heb ik vaker gehoord. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik vind dat persoonlijk een nogal zwartgallige benadering. Kijk je naar een halfvol glas of een halfleeg glas? Ja, God is liefde. Maar juist daaróm moet Hij zonde bestraffen. Anders zou Hij inconsequent zijn, en dus niet rechtvaardig. Omdat Hij van Zichzelf zegt dat Hij nooit liegt, moet alles dus met elkaar kloppen. Tegelijk houdt Hij zóveel van ons dat Hij genadig wil zijn. Een impasse. Want genade en rechtvaardigheid zijn in principe tegengesteld. Als God genadig wil zijn voor ons zondige mensen, dan is Hij niet rechtvaardig, omdat Hij dan een oogje dicht moet knijpen. Als Hij rechtvaardig wil zijn, dan moet Hij ons straffen en dat wil Hij nu juist niet. In Johannes 3 staat het zo mooi verwoord; dat Hij ons juist níet wil straffen maar juist dat alle mensen gered worden. Hoe moet dat dan? Dat kan maar op 1 manier. Door Zélf die plek in te nemen. Door te incarneren als de mens Jezus en aan het kruis te sterven voor alle zonden. Omdat de dood de straf is op de zonde (Rom. 5:12), en door 1 persoon (Adam) de wereld in is gekomen, kan die ook door 1 Persoon (Jezus) weer de wereld uit geholpen worden. Maar zo’n substitutie moet natuurlijk wel wederzijds zijn. Als iemand bijvoorbeeld terdoodveroordeeld is en hij vrijgesproken wordt, maar die uitslag niet accepteert, dan gaat hij alsnog voor de bijl. Voorbeelden zat:

      https://deathpenaltyinfo.org/executions/executions-overview/execution-volunteers

      Dat is wat er aan de hand is. Niet een God Die je het mes op de keel zet en zegt: “Repent or die!” Dat is wel een heel verwrongen beeld van de Bijbel. Ik moet toegeven dat ik dat soort christenen helaas ook ben tegengekomen en de dominees bij mij in de kerk vroeger ook weleens zulke dingen vanaf de kansel riepen. Dat helpt niet echt mee voor de beeldvorming. Ik ga jullie niet vertellen wat jullie moeten geloven. Jullie zijn slim zat. Maar ik hoop dat jullie je visie nog eens willen heroverwegen en de Bijbel zonder die gekke brillen van katholicisme, new age, luciferianisme of calvinisme willen lezen. 🙂

     • Martin Vrijland schreef:

      Okay, goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen zin heb om dat onsamenhangende en veelal tegenstrijdige warrige boek (samengesteld en geredigeerd door wie?) nog een keer van kaft tot kaft te lezen, maar ik kijk er nog regelmatig in omdat het een goed beeld van het masterscript geeft. Daarnaast is het ook interessant om de koran er naast te leggen.
      Op zeker moment ontdek je de kabbalistische grondbeginselen die achter deze religies schuilgaan.
      Als jij dan belooft mijn boek te lezen, begrijp je wellicht beter waar ik over spreek.

     • XanderN schreef:

      Een ‘theologisch correct’ antwoord wat ik eerlijk gezegd 10 jaar geleden ook zo had kunnen schrijven. Het staat bomvol aannames die enkel in de eigen kring voor ‘bewezen’ worden geacht, maar waar geen enkel extern bewijs voor is. Ik heb er diep in gezeten, en kan het weten: bijna het hele christelijke wereldje hangt van dit soort aannames, giswerk, kromme vertalingen en uitleggingen, niet onderbouwde ‘feiten’ en vaak gewoon regelrechte sprookjes (zoals dat de Bijbel nooit veranderd zou zijn) aan elkaar.

      Nochtans kunnen christenen –waarvan het leeuwendeel bar weinig kennis van hun eigen ‘heilige boek’ heeft- bij de eigen theologen navragen dat bijvoorbeeld de 613 ‘wetten van Mozes’ in de loop van ca. 500 jaar zijn ontstaan, en bijna allemaal de boeken van Mozes zijn ‘in geschreven’, alsof het wetten van God waren. Dat noemen we tegenwoordig valsheid in geschrifte, fraude. In die tijd was dat echter de gewoonte van de rabbi’s en profeten die verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van het bizarre, bloeddorstige Oude Testament.

      Lucifer ‘aapt alles zo goed na’ dat hij en die God één en dezelfde lijken te zijn. Misschien is dat ook wel zo? Want wie heeft besloten dat de dood door één persoon in de wereld moest komen? God. Vind je het echt het toonbeeld van het zogenaamd almachtige en meest liefdevolle wezen ooit dat, zodra zijn kroon van de schepping de eerste de beste fout maakt, hij niet alleen hem/hen, maar ook hun inmiddels dik 100 miljard nakomelingen tot een vaak ellendig bestaan met als ‘kroon’ de dood veroordeelt? Jij moet zelfs je vijanden vergeven, maar hij doet dat niet eens met zijn allereerste eigen kinderen?

      En dan zou de zonde door één persoon, Jezus, de ‘tweede Adam’, weer uit de wereld zijn geholpen. Waar zie jij dat dan? Want de straf op de zonde was de dood. Bij mijn weten gaan ook christenen nog gewoon dood, zondigen ze niet meer of minder dan de rest, en hebben ze niets meer dan een belofte op een eeuwig leven na die dood, waar verder nog nooit iemand van is teruggekeerd. Objectief gezien is er na Jezus’ dood en opstanding dus helemaal niets veranderd, niet aan de zonde, niet aan het lijden, noch aan de dood. Het is dus enkel een kwestie van ‘geloof’ – geloof in een soort magische oplossing, maar wel geloof zonder een flintertje hard bewijs dat het ook maar iets aan dit bestaan heeft veranderd.

      Toen Paulus met dit dualisme werd geconfronteerd, stond hij met een mond vol tanden en kwam hij met de grootste kulverklaring ooit, namelijk dat het geloof zèlf het bewijs is ‘van de zaken die je niet ziet’. Dat vat de logica (of beter gezegd: het gebrek eraan) in het christendom (en de andere religies) aardig samen, want er zijn miljarden mensen die iets totaal anders geloven dan jij. Als geloof dus ‘bewijs’ is van het juiste geloof, dan is geloof an sich feitelijk flauwekul, en zul je uit je eigen beperkte ‘box’ moeten stappen om proberen te ontdekken hoe de werkelijkheid dan wel in elkaar zit.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Ik zou zeggen: lees vooral om te beginnen eerst even mijn boek, omdat ik daarin uitleg wie de god van deze wereld is en hoe we deze wereld / dit universum moeten beschouwen

  • Martin Vrijland schreef:

   Goed, ik ga sowieso nog een aanvulling of vervolg op het boek schrijven waarin ik het eureca moment nog iets zorgvuldiger en uitvoeriger beschrijf.

   • guppy schreef:

    Ik moet zeggen dat jij talent hebt voor het schrijven. Het is niet makkelijk om moeilijke onderwerpen te verwoorden en het voor de lezers begrijpelijk te houden. Hoop dat je er veel verkocht hebt, het is zeker de moeite waard.

 5. Zonnetje schreef:

  De bijbel is bijeengeraapt en gestolen van andere culturen, met mythen en sagen, en in elkaar geflanst door ,,,,,,De “elite”van hen noemt zich “Christen”in het openbaar, om de gewone bevolking te misleiden en te onderwerpen al meer dan 2000 jaar. Thuis is deze “elite ” “Christen “met een andere “God” bezig Dat wordt niet aan de gewone bevolking verteld, secret, hidden.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten