De grote ommekeer: Martin Vrijland neemt het op voor de LHBTI gemeenschap!

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 23 december 2019 38 Comments

bron: nrc.nl

De afgelopen dagen heb ik dusdanig schokkende ontdekkingen gedaan dat ik een compleet andere kijk ben gaan krijgen op het feit dat kinderen op basisscholen al te horen krijgen dat ze hun geslacht nog kunnen kiezen. Er heeft zich namelijk een groot maatschappelijk probleem ontvouwd, waarvan we nu de resultaten steeds meer aan de oppervlakte zien komen. Mocht u nu van uw stoel vallen van verbazing, dan raad ik u aan dit artikel helemaal tot het einde te lezen, want ik ga niet alleen het verschijnsel toelichten, maar ook de potentiële (zeer waarschijnlijke) oorzaken.

Het verschijnsel is dat er steeds meer kinderen komen die in een jongenslichaam geboren worden, maar zich vrouwelijk voelen en andersom, maar ook zijn er meer intersekse kinderen. Dat woord ‘intersekse’ is een ander woord voor ‘hermafrodiet’ en betekent dat een kind met beide geslachtsdelen geboren wordt. Feitelijk hebben we het dan over fysieke tweeslachtigheid.

Als je vroeger tweeslachtig geboren werd, besloten kinderartsen in het ziekenhuis welk geslachtsdeel ze gingen verwijderen. Soms in overleg met ouders, maar meestal niet. Dan kon het zijn dat op latere leeftijd bleek dat het kind zich meer mannelijk bleek te gedragen, maar dat de chirurg juist dat mannelijk geslachtsdeel verwijderd had en het lichaam dus vrouwelijk was. Onderstaande documentaire van ruim 13 minuten brengt goed in beeld welke fysieke en psychologische effecten deze tweeslachtigheid en de vroegtijdige ingreep van chirurgen op een mensen leven hebben. Pure horror. Feitelijk ben ik er van overtuigd dat u na het kijken van deze documentaire begrijpt dat het verstandig is dat je even wacht met zo’n ingreep en dergelijke kinderen leert dat ze hun geslacht zelf mogen kiezen. Laat dat nu net zijn wat er op de basisscholen gebeurt.

Toch raad ik u aan na het kijken van de documentaire nog even verder te lezen, want ik wil een punt maken. (Lees verder onder het filmpje)

In bovenstaande documentaire ziet u de ernst van het geboren worden en leven als intersekse, van iemand bij wie de geslachtsdelen direct na de geboorte verwijderd zijn. Feitelijk zou je deze hermafrodiete mensen gewoon een leven als tweeslachtige moeten kunnen laten leiden. Daarmee breng je ze niet in conflict met de beide kanten die ze mogelijk fysiek en geestelijk in zich hebben.

In alle documentaires en documentatie die we over dit verschijnsel kunnen vinden, wordt meestal wel gekeken naar de fysieke en psychische gevolgen. Nooit wordt echter gesproken over de oorzaak. En als we die oorzaak gaan bestuderen, komen we tot schokkende ontdekkingen die ook de mensen met deze gender-identiteitsproblematiek ten zeerste aangaan. Als jij als man in een vrouwenlichaam geboren bent of andersom of je bent tweeslachtig of je hebt soms juist dat je je wel eens man of wel eens vrouw voelt, dan is het belangrijk om te gaan begrijpen waar dit vandaan komt en waarom jij afwijkt van de oude standaard van (laten we zeggen) enkele decennia geleden toen iedereen nog jongen of meisje was. Ook is het belangrijk om te begrijpen waarom datgene wat nu nog als afwijkend beschouwd wordt, in de nabije toekomst waarschijnlijk de norm wordt.

De oorzaak

Nu ben ik slechts onderzoeksjournalist en geen biowetenschapper of geneticus, dus ik moet het doen met de informatie die hierover te vinden is, maar u kunt het zelf verifiëren. En voordat u oordeelt in termen als ‘nepnieuws’ of ‘complotten’ raad ik u aan de officiële wetenschappelijke studies hierover eens te bestuderen. U kunt het allemaal zelf verifiëren.

IVF (in-vitro fertilisatie)

In een artikel in de New England Journal of Medicine van 1998 werd het effect van het inbrengen van meerdere bevruchte eicellen in een baarmoeder al aangekaart. Het artikel draagt de titel: A True Hermaphrodite Chimera Resulting from Embryo Amalgamation after in Vitro Fertilization en stelt ondermeer:

De toename van de frequentie van dizygotische tweelingen na in-vitro fertilisatie met een factor van ongeveer 33 impliceert een soortgelijk verhoogd risico op zeldzame tweeling-geassocieerde afwijkingen zoals chimerisme. De natuurlijke incidentie van chimerisme is onbekend. Fenotypes van XX / XY-chimeren variëren van normale vruchtbare mannen tot mannen met hypospadie of dubbelzinnige geslachtsdelen en hermafroditisme en vruchtbare vrouwelijke hermafrodieten tot fenotypisch normale, vruchtbare vrouwen

Daar wordt dus letterlijk gesteld dat in 33% van de IVF gevallen chimeren voorkomen. Een chimaera of chimeer is in de biologie een mengsel van twee soorten. In dit verband wordt dus gedoeld op de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in één persoon. Dat kan zich in verschillende variaties uiten.

De vragen die rijzen als we al deze informatie tot ons doorlaten dringen, zijn nogal zorgwekkend. Zou het kunnen dat de politiek, de farmaceutische industrie en de wetenschap in samenspel met de medische wereld bewust die bevruchte eicellen in de baarmoeder aanbracht waarbij het chimaera effect zich voordeed en zo een tsunami aan hermafrodieten onder de bevolking gecreëerd heeft?

Vaccins

De WI-38 cel lijn van een vrouwelijk foetus en de MRC-5 cel lijn van een mannelijk foetus worden beide al sinds de jaren 60 gebruikt om virussen voor vaccinaties te kweken. Vaccinaties worden dus geproduceerd met behulp van geaborteerde baby’s. Die baby’s kunnen van het mannelijk of het vrouwelijk geslacht zijn. Als je een pasgeboren meisje (XX chromosoom) injecteert met een vaccin dat gekweekt is op celmateriaal van een geaborteerd baby-jongetje (XY chromosoom), injecteer je daarmee een dus een meisje met het mannelijk chromosoom. Feitelijk ben je dan het pasgeboren kind aan het chimeren.

In deze PDF, ziet u Amerikaanse vaccins gebaseerd op ‘aborted fetus cellines’. Nu kunt u redeneren dat dit meestal geaborteerd dieren-foetussen betreft, maar dan moet u in gedachten houden dat ook daar sprake is van XX chromosomen en XY chromosomen, dus dezelfde stelregel blijft van kracht, namelijk dat wanneer je een vaccin kweekt op een mannelijk foetus, je het chimaera effect kunt verwachten als je dit vaccin bij een baby-meisje inbrengt.

De term chimaera wordt meestal toegepast voor een kruising van twee verschillende diersoorten, maar bij IVF treedt dit dus op tussen twee verschillende ingebrachte (bevruchte) eicellen. Nu is de wetenschap ook bezig bewust chimaera virussen te bouwen, zo getuige dit artikel in The Guardian.

Vorige week hebben onderzoekers onder leiding van de Spaanse wetenschapper Juan Carlos Izpisua Belmonte aangekondigd dat ze de eerste chimera-embryo’s van mensapen in China hadden gemaakt. Het doel van het experiment is manieren te onderzoeken om dieren te gebruiken om daarmee menselijke organen te kweken voor transplantaties. De organen kunnen genetisch worden gematcht door de cellen van de ontvanger te nemen en deze opnieuw in stamcellen te programmeren.

Chimeras kunnen helpen om ziekten te bestrijden. In 2017 creëerden Portugese onderzoekers een chimera-virus, een muisvirus met een menselijk viraal gen, waarmee ze nieuwe manieren kunnen onderzoeken om kanker te behandelen die wordt veroorzaakt door een infectie met het menselijk herpesvirus. Het team ontdekte dat wanneer het kankerverwekkende virus een eiwit verliest, LANA genaamd, het ook zijn vermogen verliest om kanker te veroorzaken.

De vragen die rijzen als we al deze informatie tot ons doorlaten dringen, zijn nogal zorgwekkend. Zou het kunnen dat de politiek, de farmaceutische industrie en de wetenschap in samenspel en bewust vaccins gekweekt op mannelijke virussen in vrouwelijke baby’s heeft geïnjecteerd en zo een tsunami aan hermafrodieten onder de bevolking gecreëerd heeft?

Plastics

Ook plastics in onze leefomgeving zijn blijkbaar van grote invloed, zo bleek uit een studie uit 2017 getiteld ‘Studie koppelt blootstelling aan gewone chemicaliën tijdens vroege zwangerschap aan gewijzigde hormoonniveaus bij foetus’. Een gedeelte uit dat rapport leest u hier:

Blootstelling tijdens vroege zwangerschap aan sommige ftalaten (door de mens gemaakte chemicaliën) die vaak worden aangetroffen in huishoudelijke kunststoffen, voedingsmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging, kan volgens een nieuwe studie onder leiding van Dr. Sheela Sathyanarayana (een specialist in kindergeneeskunde) een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van foetussen. Seattle Children’s Research Institute en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Washington.

De studie, gepubliceerd in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, toonde aan dat verhoogde blootstelling aan bepaalde ftalaten tijdens het eerste trimester van de zwangerschap geassocieerd was met hogere oestrogeenconcentraties en lagere testosteronconcentraties in de foetus, waardoor de kans op een genitale afwijking in mannelijke baby’s bij de geboorte.

De studie benadrukt dat sommige ftalaten hormoonontregelende chemicaliën zijn (EDC’s) en dat zij de concentraties van natuurlijk geproduceerde hormonen (die verschillende cellen en organen in het lichaam helpen reguleren en controleren) kunnen veranderen. Het eerdere onderzoek van Sathyanarayana heeft de blootstelling van de foetus aan diethylhexylftalaat (DEHP) rechtstreeks gekoppeld aan de ontwikkeling van genitale afwijkingen en een verhoogd risico op toekomstige problemen met de reproductieve gezondheid bij jongens.

De vragen die rijzen als we al deze informatie tot ons doorlaten dringen, zijn nogal zorgwekkend. Zou het kunnen dat de politiek, de plastics (lees ‘olie’) industrie en de wetenschap in samenspel bewust ons dagelijks leven overladen hebben met plastic verpakkingsmaterialen om zo een tsunami aan hermafrodieten onder de bevolking te creëren?

De schuldvraag

bron: pinterest.com

Natuurlijk zullen velen het wederom als complotdenken betitelen als je zou stellen dat er inderdaad sprake is van een bewuste inzet om meer hermafrodieten geboren te laten worden. Toch vallen enkele zaken op. Zo hadden wij in Duitsland in de jaren ’40/’45 iemand met de naam Josef Mengele die erg geïnteresseerd was in genetisch onderzoek naar eeneiige tweelingen. Nu blijkt bij IVF het chimaera effect alleen op te treden als er meerdere eicellen in de baarmoeder worden aangebracht; een soort tweeling-effect dus.

Dit IVF bijverschijnsel (of hoofdverschijnsel?) was al in 1998 bekend. In Nederland hadden we een geneticus die van 1993 tot en met 2003 bijzonder hoogleraar in de moleculaire microbiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar in de moleculaire genetica aan de Universiteit van Amsterdam was. Je mag aannemen dat deze Ronald Plasterk op de hoogte moet zijn geweest van alle hier boven genoemde verschijnselen of in iedere geval dat van IVF chimaera. Plasterk was ook adviseur van de Nederlandse gezondheidsraad. Dat is een orgaan dat dus de Nederlandse staat adviseert in haar beleid.

Kan het zijn dat we hier te maken hebben met de uitrol van een bewuste en geplande agenda van het bouwen aan een intersekse (hermafrodiete) bevolking? Stond Ronald Plasterk aan de wieg van een geplande en sterke stijging aan interseksen? Deze bijzondere hoogleraar was niet alleen adviseur van de Nederlandse staat, maar maakte ook een Blitzkrieg carrière als politicus. Out of the blue werd hij minister van onderwijs, cultuur en wetenschap onder Balkenende IV en vervolgens werd hij minister van binnenlandse zaken onder Rutte II. Wat moet een hoogleraar in de genetica in de politiek? Had de staat haar bevolking niet moeten waarschuwen voor deze verschijnselen? Had Ronald Plasterk dat niet als advies uit moeten brengen vanuit de gezondheidsraad?

De agenda

De afgelopen jaren heb ik veel geschreven over de regenboog-agenda met de daarbij behorende LHBTI propaganda, zoals ik dat noemde. Hier plaatste ik gister, naar aanleiding van bovenstaande ontdekkingen, een rectificatie op. Het lijkt er immers op dat we te maken hebben met een generatie kinderen voor wie dit geen propaganda is, maar voor wie dit een biologische realiteit is. Deze kinderen worden nu ogenschijnlijk warm omhelst door de LHBTI gemeenschap, waardoor het lijkt alsof ze in een warm bad van liefde en acceptatie belanden. Als u bovenstaande documentaire heeft bekeken, kunt u begrijpen dat empathie en begrip voor deze nieuwe hermafrodiete (intersekse) mensvorm en alle LHBTI gevoelens die daar bij kunnen horen, best op zijn plaats is.

Als we echter bedenken dat er mogelijk bewust chimaere eicellen in baarmoeders tijdens de IVF procedure zijn geplaatst en als er bewust vaccins met mannelijke chromosomen in meisjes zijn gespoten (of andersom) en als er bewust zoveel plastics in onze maatschappij zijn geïntegreerd, dan is het toch niet zo gek dat je je af gaat vragen of er een agenda achter schuil gaat? Dan kun je dat bijna geen complotdenken meer noemen, maar eerder ‘eens even goed kijken wat er nu eigenlijk gaande is’.

De regenboog

De regenboog is, zoals iedereen inmiddels wel weet, een prominent symbool voor de LHBTI community. We kennen de regenboog van de Pride Amsterdam en inmiddels hangt zo’n beetje op ieder voetbalveld of school wel een regenboogvlag. Je ontkomt er niet aan of je wordt met regenboogsymboliek geconfronteerd.

In mijn nieuwe boek licht ik toe hoe aan het symbool van de regenboog een Luciferiaanse ideologie ten grondslag ligt. In vele mythologische verhalen, maar ook in de bijbel en de koran is sprake van een zondvloed en ‘de ark van Noach’. Na deze grote overstroming van de aarde mocht Noach vanuit zijn ark weer nieuw leven op de aarde zetten. Los van de vraag of u deze religieuze verhalen nu wel of niet serieus neemt, staat dit verhaal synoniem voor de vernietiging van het oude leven en een nieuw begin.

De regenboog verscheen als teken God’s aan de lucht om te laten zien dat dit nooit meer zou gebeuren. In mijn boek ga ik verder in op dit onderwerp, maar belangrijk is dat die regenboog symbool lijkt te staan voor transformatie van de schepping. Ook als u zegt niet in een schepping, maar in een evolutie te geloven, is het handig om te weten dat het regenboogsymbool die oorsprong heeft.

In het laatste boek uit de bijbel, genaamd ‘Openbaring van Johannes’ is de regenboog opnieuw terug te vinden en is duidelijk te herkennen dat de regenboog staat voor de God van de bijbel. In Openbaringen 4 (zoals dat in bijbeltermen aangeduid wordt) zegt Johannes dat hij iemand op een troon in de hemel ziet zitten en dat er zich een regenboog rondom die troon bevindt. In Openbaringen 10 is er sprake van een regenboog rondom het hoofd van een machtige engel. De regenboog staat feitelijk symbool voor de hoogste macht en de aansturing door die hoogste macht. In mijn boek beredeneer ik waarom de regenboog symbool staat voor de nieuwe Luciferiaanse wereldregering en wereldreligie in de maak. In dit artikel licht ik toe dat deze wereldreligie geschoeid zal zijn op de steeds meer bekend wordende Kabbalah. Die Kabbalah is Luciferiaans in haar roots.

Lucifer en de Kabbalah

Om deze nieuwe wereldreligie te begrijpen, zal de wereldbevolking worden ontwaakt voor het idee dat we in een simulatieve realiteit leven, zoals in de film The Matrix getoond en zoals door een band als Muse bezongen wordt. Ook wordt dit idee meer en meer door wetenschappers benoemd. Zelfs Elon Musk is aanhanger van de simulatietheorie. In het gelinkte artikel licht ik toe waarom in die officiële uitleg van de simulatie, Lucifer feitelijk de bouwer is en als het ware als de man met de witte baard uit de filmtrilogie ‘The Matrix’ gezien kan worden. Dat is de verklaring van de Kabbalah en dat zal de basis leggen voor de nieuwe wereldreligie die door het Vaticaan en de VN geïmplementeerd zullen worden, waarbij zij zullen stellen dat Lucifer God is.

bron: wikipedia.org

Lucifer wordt aanbeden als een tweeslachtige godheid. Lucifer is dus een hermafrodiet. Baphomet, de tweeslachtige bok komt steeds weer terug als het beeld voor Lucifer. Als in de nieuwe wereldreligie Lucifer tot god verheven wordt en als in het scheppingsverhaal staat dat god de mens naar zijn beeld schiep, dan zou volgens die leer de eerste mens dus een hermafrodiet kunnen zijn.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, ondanks dat we het dan misschien geen LHBTI propaganda meer zouden moeten noemen, we hier toch een duidelijke agenda kunnen herkennen. Die agenda heb ik in mijn boek de Luciferiaanse agenda genoemd. De tweeslachtige mens zou daarin naar de gelijkenis van Lucifer her-ontworpen kunnen zijn. Als we bovenstaande eens goed tot ons door laten dringen, dan heeft het er alle schijn van dat daar hier inderdaad mogelijk sprake van is.

Als u mijn boek leest komt u tot de ontdekking dat deze agenda al heel lang gepland staat en dat het een wereldwijde agenda is. De mensheid wordt voorbereid op het transhumanisme via de weg van het transgenderisme. De mens moet eerst de (tweeslachtige / hermafrodiete / intersekse) gelijkenis van Lucifer aannemen om vervolgens in de Luciferiaanse AI op te gaan als transhumaan. Dit ligt ik uitgebreid toe in mijn boek. Als u doorziet wat er gaande is, is het belangrijk om dat boek eens te gaan lezen.

Empathie

Nu we tot de ontdekking zijn gekomen dat er eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar een onnatuurlijke oorzaak is voor het ontstaan van genderverwarring, kunnen we niet anders dan een enorme empathie uitspreken naar die kinderen die een product zijn van deze gevolgen van IVF, vaccins en plastics. Kijken we naar de enorme fysieke en psychische impact, dan is het belangrijk om die empathie ook te tonen.

bron: flickr.com

Toch moeten we dan ook nog even terug gaan naar de mogelijkheid en vraag of er sprake is van een bewust agenda, waarin iemand als Ronald Plasterk mogelijk een hoofdrol vervulde. Als het verschijnsel tweeslachtigheid (“intersekse”) een groeiend verschijnsel van de laatste decennia is en als deze geneticus in de gezondheidsraad van de Nederlandse staat zat, dan mag het bijna als onmogelijk worden beschouwd dat zo’n man daar niet van op de hoogte moet zijn geweest. En als dat het geval is, dan heeft het er alle schijn van dat er sprake is van opzet en planning.

Empathie voor de LHBTI groep, wil niet zeggen dat je de bewuste verandering van de menselijke biologie niet als misdadig kunt beschouwen. Dat zou kunnen worden beschouwd als een misdaad tegen de mensheid. Wat is uw mening? Los van de empathie die we voor alle LHBTI-ers moeten hebben: Is Ronald Plasterk een misdadiger tegen de mensheid?

 

 

Bron linkvermeldingen: cogforlife.org, theguardian.com, pulse.seattlechildrens.org

436 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (38)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. guppy schreef:

  Steengoed artikel die een hoek in gaat die had ik ook niet zien aankomen. Tel daar bij op dat de reset uit het Noach verhaal 3600 jaar terug is. Het komt er dus op neer dat er weer 3600 jaar voorbij is en dat betekent dat de nieuwe tijd gaat aanbreken. Zoals jij omschrijft kun je op je klompen aanvoelen/zien komen welke kant dat op gaat.

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd dacht dat de transgender/homo promotie in media een van de hoofdoorzaken was maar dat er al zo lang biologisch mee gekloot wordt is merkwaardig. Zo zie je maar dat de aganda en kennis ver voorloopt omdat zij uit een verborgen vaatje tappen.

 2. Riffian schreef:

  Laten we svp niet meer spreken over ‘transhumanisme’, alsof we als mensheid een ‘evolutionaire’ proces doormaken. Het is eerder subhumanisme, de unieke ervaring als man/vrouw en mens in het algemeen wordt opzettelijk onherroepelijke schade toegebracht

  usual suspect Plasterk heb ik nooit vertrouwd wat in dit artikel eens te meer bevestigd wordt. Gender X staat symbool voor de volgende stap in de synthese fase en dat is dat de zielloze robot erkend wordt als gelijke..Staatsburgerschap, nationaliteit kortom men sorteert voor.
  https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/gender-x-new-york-city-add-third-gender-option-birth-n909021

  Vergeet de Zohar niet, onderdeel van de zgn mystieke leer, wat als script wordt gebruikt door de welbekende usual suspects..

 3. guppy schreef:

  https://nos.nl/artikel/2315946-steeds-meer-kinderen-groeien-op-bij-een-ouder.html

  Dit past ook precies in het plaatje van de grote agenda. Arme een ouder zijn makkelijk te controleren door vadertje of moedertje staat.

  • Aubury schreef:

   Een van de hoofdoorzaken hiervoor is ‘de pil’ (anticonceptiepil) als je het mij vraagt. Door de synthetische hormonen en andere vuemicalie

   • Aubury schreef:

    Excuses voor de dubbele reactie, de mobiele versie is ietwat buggy…

    Een van de hoofdoorzaken hiervoor is ‘de pil’ (anticonceptiepil) als je het mij vraagt.

    Door de synthetische hormonen en andere chemicaliën wordt een klier in de hersenen van de vrouw aangetast, waardoor haar keuze voor een partner op een ander type man valt. Vaak een man met vrouwelijke kenmerken in gedrag of soms fysiek (zeker gezien langzamerhand het merendeel van de mannen vrouwelijke kenmerken vertoont door de blootstelling aan xeno-oestrogenen vanaf of zelfs voor de geboorte)

    Wat gebeurt er als een stel vervolgens kiest om een gezin te stichten en de vrouw van de pil af gaat? Juist, enkele maanden later is er geen enkele vorm van seksuele aantrekkingskracht meer en volgt er een scheiding. Zei iemand eenoudergezinnen?

 4. Riffian schreef:

  http://www.kabbalah.info/nl/de-zohar/5-dingen-die-je-over-de-zohar-moet-weten

  inversie = subversie, de totale degradatie van de mensheid is nabij

  • ZandInOgen schreef:

   Tja laat de vrijmetselarij nou ook verankerd zijn in dit soort luciferiaanse leer, het één leidt tot het ander. Ik vergelijk het altijd met een octopus, de netwerk van de usual suspects kent vele tentakels zeg vertakkingen. Genoeg bruikbare idioten (acteur,pop artiesten enz.) die inzetbaar zijn om de perceptie van de massa in te kleuren en de agenda ten uitvoer te brengen.

   Ze zeggen Verlicht te zijn, nou ik betwijfel het….

   “The theories of Qabbalism are inextricably interwoven with the tenets of alchemy, Hermeticism, Rosicrucianism, and Freemasonry”
   – Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

   “All truly dogmatic religions have issued from the Kabalah and return to it: everything scientific and grand in the religious dreams of all the illuminati, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint- Martin, and others, is borrowed from the Kabalah; all the Masonic associations owe to it their Secrets and their Symbols.”
   – Albert Pike, Morals and Dogma

   https:// freemasonry.bcy.ca/texts/kabbalah.html

  • Martin Vrijland schreef:

   Toch vertelt Icke niet het gehele plaatje…
   Daarom raad ik iedereen aan echt even dat boek te lezen en dan lid te worden, zodat de Luciferiaanse aard van de agenda duidelijk wordt en ook de oplossing te begrijpen wordt.
   We zijn getuige van een Luciferiaanse virus dat de originele simulatie binnengedrongen is en op jacht is naar de broncode. Dat leg ik uit in mijn boek.

 5. Martin Vrijland schreef:

  Ik ben al jaren gefascineerd door de foto’s van Josef Mengele en Ronald Plasterk.
  Het opvallende is dat ze best veel op elkaar lijken.
  Kijk je naar de neus, de oren, de mond, naar de kleedstijl en het hoedje, plus naar de kennis van genetica, dan wordt het bijna eng.

 6. Martin Vrijland schreef:

  Was David Bowie ook een chimea, net als deze “dame”? En betekent dat ook dat er sprake was van tweeslachtigheid? Was het daarom dat Bowie er soms als man en dan weer als vrouw uit kon zien?

  https://taylormuhl.com/blog/?p=180

 7. Camera 2 schreef:

  chemicaliën maar ook 5G niet te vergeten
  Waarom is er toch geen milieu groep die zich tegen de 5G verzet en al die dect apperaten etc

  Het lijkt allemaal met elkaar te maken te hebben.

  https://www.gelderlander.nl/arnhem/dna-schade-geheugenverlies-en-kanker-door-5g-voor-en-tegenstanders-van-5g-zullen-elkaar-niet-vinden~aa6a517e/?referrer=https://nl.search.yahoo.com/

  https://www.5gexposed.com/2019/08/05/compromised-or-dreaming-greenpeace/

 8. Perry Winkel schreef:

  Dag Martin, je zegt dat het aantal gevallen van interseksen (hermafrodieten) de laatste tijd is toegenomen. Wat is je bron waar je dit vond? Perry

  • Martin Vrijland schreef:

   Een goede vraag. In principe keer ik de vraagstelling liever even om:
   Als het een marginaal verschijnsel zou zijn, waarom dan op alle scholen enorme budgetten uitgeven voor LHBTI campagnes; waarom dan ‘paarse vrijdag’?

   Het is niet alleen de hermafrodie die als verschijnsel op kan treden. Ik had in het artikel wellicht iets duidelijker moeten duiden dat het je man voelen in een vrouwen lichaam ook een gevolg kan zijn van IVF en de XX / XY-chimeren die kunnen ontstaan. Dat impliceert dan ook (in dit voorbeeld) dat je daardoor als man, seksueel gezien, eerder op een man zult vallen; je bent immers met een vrouwelijke geest in een mannenlichaam geboren.

   Ik schreef in bovenstaand artikel:

   Fenotypes van XX/XY-chimeren variëren van normale vruchtbare mannen tot mannen met hypospadie of dubbelzinnige geslachtsdelen en hermafroditisme en vruchtbare vrouwelijke hermafrodieten tot fenotypisch normale, vruchtbare vrouwen

   Dat betekent dus dat een fenotype XX/XY-chimeer er in het dagelijks leven als man uit kan zien, maar genetisch gezien fenotypisch XX/XY-chimeer is. In dat geval is het dus mogelijk dat de man zich vrouwelijk van geest voelt en dus op mannen valt (maar een mannen lijf heeft). We zouden dit voorbeeld van XX/XY-chimeer fenotype dus kunnen omschrijven als homoseksueel.

   Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal transgenders omdat nergens staat geregistreerd wie transgender is, te meer omdat de term geen duidelijk afgebakende groep definieert. Wel is het aantal wettelijk vastgelegde geslachtsveranderingen bekend. Volgens het CBS hadden eind 2009 in totaal 900 personen in heel Nederland sinds 1995 hun geslachtsverandering via de rechtbank vastgelegd (CBS 2011). Kuyper komt met behulp van het onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland in 2011 tot de berekening dat 0,6% van de mannen in Nederland en 0,2% van de vrouwen een ‘ambivalente of incongruente genderidentiteit hebben, onvrede over het eigen lichaam en een behandelwens’ (Kuyper 2012). Het zou gaan om 48.000 Nederlanders
   (Bron: https://www.ois.amsterdam.nl/downloads/nieuws/14251_fact%20sheet%20LHBT'ers%20in%20Amsterdam_def.pdf)

   Volgens officiële cijfers is ongeveer 4 tot 6% van de Nederlandse bevolking lhbt’er.
   In 2017 werden in Nederland 755 lesbische huwelijken (2016: 771) en 620 homohuwelijken (2015: 665) geregistreerd. In 2017 gingen 356 lesbische paren (2016: 330) en 316 homoparen (2016: 286) een geregistreerd partnerschap aan. Tussen 1995 en 2015 wijzigden 1.960 burgers het geslacht op hun geboorteakte. Dat aantal steeg aanzienlijk na de inwerkingtreding van de Transgenderwet in 2014

   SCP 2016b: 42; Rijksoverheid 2018b: 3. Op een totaal van 17 miljoen is dat 680.000 tot 1 miljoen personen LHBT’er. Het aantal transgenders wordt geschat op 48.000 en het aantal interseksuelen op 80.000,

   Rijksoverheid 2018b: 3. Vgl. ook Dalia Research 2016.
   (Bron: https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-netherlands-dutch-translation-/168094c8f5)

   Officiële cijfers zijn dus moeilijk te vinden, maar kijken we naar alle media-propaganda en de grote hoeveelheden geld die uitgegeven worden aan de LHBTI gemeenschap, dan mag het toch wel duidelijk zijn dat er sprake van een stijgende lijn moet zijn.

   En last but not least zou ik zeggen: kijk gewoon eens om je heen een zie hoe de jongste generatie fysiek erg veranderd is. Ze zijn vaak kleiner en qua bouw zijn jongens vrouwelijker geworden en meisjes “minder rond”.

   • Perry Winkel schreef:

    Dag Martin,

    Dankjewel voor je respons. Je zegt in je antwoord: “Ik had in het artikel wellicht iets duidelijker moeten duiden dat het je man voelen in een vrouwen lichaam ook een gevolg kan zijn van IVF”.

    Heb je daar gegevens van? Zijn mensen geboren door IVF vaker homoseksueel en/of transgender?

    Perry

    • Martin Vrijland schreef:

     Ja, dat blijkt uit dat onderzoek en staat hier:

     De natuurlijke incidentie van chimerisme is onbekend. Fenotypes van XX / XY-chimeren variëren van normale vruchtbare mannen tot mannen met hypospadie of dubbelzinnige geslachtsdelen en hermafroditisme en vruchtbare vrouwelijke hermafrodieten tot fenotypisch normale, vruchtbare vrouwen

     Dat betekent dus dat wanneer het mannen van het XX/XY-chimeer fenotype betreft, zij tweeslachtig van fenotype zijn, maar het lichaam zich meer tot de mannelijke kant ontwikkekd heeft. Qua fenotype zijn ze echter nog steeds tweeslachtig.

     Het is dus een kwestie van goed lezen wat er staat.

 9. XanderN schreef:

  (Ik plaats het even hier, maar het past ook bij het vorige artikel):

  Dat ook de islam wordt klaargemaakt voor de regenboog/transgender wereld, bleek bijv. in 2016, toen het lievelingetje van de moslimwereld, Recep Tayyip Erdogan, een ramadan maaltijd had met de Turkse transgender celebrity Bülent Ersoy (‘De Diva’). Enige hypocrisie kon Erdogan niet worden ontzegd, want slechts een paar uur eerder had hij een pro-LGBTI demo in Istanbul door de politie uit elkaar laten slaan.

  Erdogan heeft de transgender agenda van meet af aan grotendeels gesteund. Trouwens, het Ottomaanse Rijk dat hij wil wederoprichten legaliseerde homoseksualiteit al in 1858.

  De islam staat weliswaar niet toe dat hetero’s zich als homo’s gedragen, maar biedt wel ruimte aan Mukhannathun (enkelvoud: mukhannath), dat zijn ‘verwijfde’ mannen die van meet af aan vrouwelijke kenmerken vertonen. Daar kun je ook de huidige transgender (/ travestiete / hermafrodiete) gemeenschap onder scharen, zoals in het streng islamistische Pakistan, waar transgenders officieel zijn erkend als derde gender.

  Dezelfde (opzettelijke) verwarring en tegenstrijdigheid tussen iets streng verbieden maar tegelijkertijd toch toestaan en soms zelfs promoten vind je ook in de Bijbel terug, waar homoseksueel gedrag in enkele teksten streng wordt verboden, maar waar tegelijkertijd letterlijk staat dat de ‘uitverkorenen’ (in Openbaring) zich ‘niet bevlekt (bevuild) hebben met vrouwen, zij zijn nog maagd.’ Tegelijkertijd is het de ‘heilige’ opdracht om te trouwen en kinderen te krijgen… Ja, wat is het nou? Wat wil deze God / Allah etc. nu eigenlijk?

 10. Camera 2 schreef:

  Kan geen toeval zijn inderdaad als het tegenwoordig veel meer voorkomt dan vroeger.

  De promotie van de regenboogvlag loopt dus parallel met de seksuele anatomie van baby’s

  Er is dus (waarschijnlijk) doelbewust gesleuteld,

  https://www.todaysparent.com/baby/baby-health/intersex-when-a-baby-isnt-quite-boy-or-girl/

 11. Camera 2 schreef:

  Al maar liefst Acht jaar geleden gaven ze toe gezellig aan de avatar’s (kindeke’s op aarde) te sleutelen.

  Die Joseph Mengele was een beul.
  Nu pakken ze dat anders aan(nieuwspraak ;-), vanwege de climatechange zijn we volledig gemachtigd
  om experimenten uit te voeren. Goed voor het millieu zullen we maar zeggen, alles is dan geoorloofd.

  https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/how-engineering-the-human-body-could-combat-climate-change/253981/

 12. XanderN schreef:

  Ik vernam net dat de nieuwe vegan-whopper van Burger King 18.000.000 x meer oestrogeen bevat dan de originele beef burger. Regelmatig zo’n vegan-burger nuttigen zou volgens sommige experts genoeg moeten zijn voor mannen om borsten te kweken… Dure transgender operaties voortaan onnodig!

 13. Martin Vrijland schreef:

  De komende tijd ook maar eens onderzoek doen naar deze man:

  Hans Galjaard

  Geboortedatum 8 april 1935
  Geboorteplaats Leiden
  Nationaliteit Nederlandse
  Werkzaamheden
  Vakgebied humane genetica
  Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
  Soort hoogleraar gewoon hoogleraar
  Portaal Portaalicoon Onderwijs
  Hans Galjaard (Leiden, 8 april 1935) is een Nederlandse emeritus hoogleraar humane genetica. Hij is een arts en onderzoeker die ook bij het grote publiek door geregelde tv-optredens bekendheid geniet.

  Galjaard studeerde geneeskunde aan de Leidse universiteit en promoveerde (cum laude) in 1962. Na een periode van onderzoek in de radiobiologie in Harwell (Engeland) en bij het het Medisch Biologisch Laboratorium RVO/TNO te Rijswijk werd hij in 1965 betrokken bij de oprichting van de Medische Faculteit Rotterdam onder leiding van prof.dr. Andries Querido.

  Van 1968 tot 1993 was Galjaard hoogleraar en afdelingshoofd Celbiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze periode richtte hij zijn aandacht op de prenatale diagnostiek, waarbij ziekten of afwijkingen reeds bij het ongeboren kind kunnen worden vastgesteld. Later werd hij afdelingshoofd Klinische Genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Daarnaast was hij lid van de Commissie Bio-ethiek van UNESCO en nam hij zitting in de Commissie Terlouw over genetisch gemodificeerd voedsel. Ook vertolkte hij zijn wetenschappelijke rol in televisieprogramma’s zoals Willen wij weten (NCRV, 1981), Erfelijkheid en jij: Een film over erfelijkheid en aangeboren afwijkingen (1990) en Alle mensen zijn ongelijk (VARA, 1994).

  In 1997 ontving hij de Van Walree Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

  In 2000 werd aan Galjaard de Van Oldenbarneveltpenning toegekend; dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad Rotterdam. Zijn afscheidscollege gaf hij in 2001.

 14. Martin Vrijland schreef:

  Even los van het rechts labelen om iedereen die kritisch is aan het nazisme te koppelen en naar de goelags te brengen: wat valt het meest op aan de interviewer

 15. Martin Vrijland schreef:

  In ancient Greek mythology, Chimera was a hybrid creature merging goat, lion, and snake body parts into a new whole. Today, Chimera is a term that describes a single organism with multiple, genetically-distinct cell lines. From bacteria and viruses in vaccines, horse urine in some birth control and hormone therapies, and the possibilities of pig and primate organ transplants, human and animal bodies are increasingly integrated in medical, pharmaceutical, and biotechnological realms. Chimeras is a group exhibition that explores the boundaries between these socially-constructed categories.

  Hoe duidelijk wilt u het hebben?

  https://www.bemiscenter.org/art/exhibitions/chimeras.html

 16. bcmerlin schreef:

  Ik moest meteen denken aan de -reeds jaren geleden- door Doreen Virtue geintroduceerde en in de new age zo geroemde nieuwetijdskinderen: Indigo-, kristal- en… je raadt het al, ‘regenboogkinderen’. https://www.nieuwetijdskind.com/regenboog-kinderen/. Het is een mooi verhaal, maar wanneer je de layer van eugenica erover heen legt, creëert het wel enige vraagtekens.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten