De “Ik heb het aan het universum gevraagd” trend

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 22 augustus 2018 5 Comments

bron: sciencealert.com

Je hoort het steeds meer mensen zeggen: “Ik heb het aan het universum gevraagd”. Waar die trend vandaan komt? Joost mag het weten, maar het is wel een soort hype. De moderne mens gelooft toch blijkbaar in een soort goddelijke kracht van het universum. De meeste Nederlanders geloven echter in de evolutietheorie en daarin begon alles met een grote oerknal, waarna er een reeks toevalligheden leidde tot de uiteindelijke complexiteit waarin we nu zijn beland. Dus dan geloof je eigenlijk niet in een God en dus zou je kunnen stellen dat het universum ook geen goddelijkheid in zichzelf is, dus de vraag is wat dan je verwachting is als je iets aan ‘het universum’ vraagt?

Je zou kunnen zeggen dat je net zo goed iets aan de bakstenen in je straat kunt vragen. Je gelooft niet in een hogere kracht die alles gemaakt heeft, maar gelooft wel dat dat niet-geschapene in zichzelf iets goddelijks heeft. Dat klinkt als kolder. Dus waarom steeds meer mensen zeggen dat ze het ‘aan het universum gevraagd hebben’ en dan hopen op een antwoord is misschien wel meer absurd dan wanneer je overduidelijk in een schepper gelooft en er dus vanuit gaat dat je die creator ook misschien wel een vraag kunt stellen.

In de religie bestaat daar een term voor: ‘bidden’. Als je in de toevalligheid van het ontstaan van alles, met als oorsprong ‘de oerknal’ gelooft, geloof je dus niet in iets goddelijks, dus waarom zou je dan tot het universum bidden. Het universum is dan niets meer dan een gevolg van een reeks toevalligheden en heeft niets goddelijks in zich, dus cut the crap!

Maar ik begrijp het wel hoor. Er zit toch iets in ons DNA dat – ondanks dat we op school leren dat we via evolutie ontstaan zijn – onze hersenpan wil doen geloven in een hogere kracht. We houden bijvoorbeeld wel van paranormale of onverklaarbare zaken. De meeste vrouwen lezen bijvoorbeeld toch dagelijks even een horoscoop of hebben een tarotkaart-appje op hun iPhone. Het maakt eigenlijk niet uit of het logisch is binnen ‘het aangenomen geloofssysteem’; het is gewoon spannend en het geeft misschien toch een soort hoop of houvast. Nou ja, ‘aangenomen geloofssysteem’ is misschien niet de juiste formulering. Dat wat we geloven (zoals bijvoorbeeld de evolutie en de big bang) is ons zo verteld via onderwijs, tv enzovoort en dus is dat de waarheid.

Voor de meeste mensen zijn de basis-set aan ‘waarheden’ ook gewoon de echte en onomstotelijke waarheid. Dat dit simpelweg een gevolg is van programmering op scholen, komt bij de gemiddelde persoon niet eens in de gedachten op. Je gaat een aantal dingen die gewoon ‘feit’ zijn en al door heel veel anderen zijn onderzocht, toch niet in twijfel trekken? Nee, dat klopt! Dat is precies de bedoeling van het programmeringsproces. Je leert dat je bepaalde zaken niet in twijfel moet willen trekken. Toch kom je er op zeker moment in je leven wellicht achter dat die basis-waarheden-set niet altijd helemaal steek houdt. Als die prikkel ergens een keer opduikt, ben je misschien op het moment aanbeland dat je toch eens verder gaat kijken dan je neus lang is.

De belachelijkheid van de grote religies is eigenlijk dat hun scheppingstheorie haaks lijkt te staan op de evolutietheorie, waarin alles uit een oerknal voorkomt. Maar de grote vraag die de meeste mensen zichzelf niet stellen is de vraag hoe ‘niets’ zoveel complexiteit, diversiteit, intelligentie, het leven en het universum heeft voort kunnen brengen. We focussen ons op wetenschappelijke onderzoeksresultaten, waarin bewijs gebaseerd op bepaalde natuurkundige hypotheses als bewijs wordt gezien. Maar bewijs gebaseerd op een basis-set van aannames, zal altijd het bewijs opleveren dat behoort bij die aannames. Iedereen die eens echt serieus onderzoek doet naar nieuws of geschiedvervalsing, kan hebben ontdekt dat datgene waarvan degenen in de belangrijke posities anderen vaak van beschuldigen, zij zichzelf  veelal schuldig maken.

We leven in een tijd waarin sprake is van datgene dat in het boek 1984 van George Orwell omschreven werd als ‘double speak’ of ‘newspeak’. Veel termen hebben de betekenis gekregen van hun inverse. Vrijwilligerswerk is meestal totaal niet vrijwillig en hulpverlening is bijvoorbeeld in sommige gevallen een ander woord geworden voor verplichte opname. Zo kun je een hele waslijst maken van zaken die omgekeerd worden. Zo zou je eigenlijk kunnen stellen dat het meeste nieuws feitelijk nepnieuws is, gecreëerd door een propagandistische media. We zijn echter zo geprogrammeerd dat we het nieuws vertrouwen. Bovendien hebben “ze” gezorgd voor de lancering van websites die bewust en makkelijk te bewijzen desinfo verkondigden, zodat ze met de vinger naar die zelfgeschapen nepnieuws sites konden wijzen. Nieuws, geschiedenis en wetenschap zijn kneedbaar door de heersende kliek. De vraag is of u die stelling eens in overweging durft te nemen. De grote vraag is dus of u een kritisch wilt kijken naar hoe uw geloofssystemen zich hebben ontwikkeld.

Geschiedkundig gezien zitten we met een paar enorme tegenstrijdigheden in de evolutietheorie. Zo is er nooit sprake van een geleidelijke reeks bewijsmateriaal in gevonden restanten in de trapsgewijze overgang van ééncellige wezentjes richting de mensaap tot de mens. Laat staan voor alle overige diersoorten en al het overige wat leeft. Er is steeds sprake van plotselinge overgangen in de fossiele vondsten. Is de rest van het bewijsmateriaal dan weggespoeld of verstopt in onontdekte grondlagen of de ijskappen op de noord- en zuidpool? Het simpele feit dat de wetenschap onderzoek doet naar het kleinste deeltje materie in de Large Hadron Collider te CERN Zwitserland en dit deeltje dan ‘the god particle’ noemt, naast de officiële naam vernoemd naar de onderzoekers Peter Higgs (het Higgsboson deeltje), zou te denken moeten zetten. Ook daar blijkt het toch weer in de genen van de onderzoekers te zitten om iets goddelijks toe te kennen aan het onverklaarbare. Waar we ook kijken: hetzij met onze microscopen of onze telescopen of de meest geavanceerde supermachines als CERN: we komen er niet uit! En toch kennen we er iets goddelijks aan toe.

Veel mensen die de alternatieve media volgen zijn inmiddels wel tot de conclusie gekomen dat het de moeite waard is om verder te kijken dan de programmering. Velen belanden daarmee tevens op een spiritueel pad, dat vaak net zoveel weg heeft van religie als de oude religies, maar dan in een nieuw jasje. Waar je in de kerk, de collecte zaak vulde en lid werd van de kerk, zodat de dominee je iedere week weer een preek kon geven, gaan velen nu naar lezingen, meditatie-trainingen of yoga. De spirituele commercie heeft zich verlegd van de kerk naar de zaaltjes, maar de mind control lijkt er niet minder om. We zijn via het geloof in God en Jezus, beland in het geloof in het AL en het geloof in ‘mede-scheppers van het universum zijn’. Dat verklaart dan ook een hoop over de opmerking waarin het universum iets gevraagd wordt; de nieuwe variant van ‘bidden’. Er is een nieuwe schepper van het universum. Dat universum is wel goddelijk, maar wij zijn daarin zelf wel ‘mede-god’! Zo’n universum kun je dus best wat vragen stellen. Dat wordt dan allemaal ondertussen vaak nog wel gecombineerd met een geloof in evolutie en een big bang, dus het lijkt een beetje op een soort meng-geloof met ook weer de nodige tegenstrijdigheden.

Kijken we echter gewoon naar waar de mensen die aan de top van overheden, wetenschappelijke instituten en alle overkoepelende instanties staan, dan kan iedereen die zelf wat onderzoek gepleegd heeft, tot de conclusie zijn gekomen dat er sprake is van geheime genootschappen en ridderordes, waarbinnen deze machtselite zich heeft georganiseerd. Ook kun je dan hebben ontdekt dat daarbinnen sprake is van het geloof in een schepper; een ‘grote architect’. Je zou dus kunnen zeggen dat de mensen aan de top de resultaten van hun eigen wetenschappelijke instituten willens en wetens tegenspreken. Hoe kun je nou in een schepper geloven als je eigen wetenschap- en onderwijsinstituten de evolutietheorie en de big bang verkondigen?

Wie dus echt door alles heen, verder kijkt dan de voorgeprogrammeerde kaders, kan sowieso tot de ontdekking komen dat de wereld-elite (om ze maar even zo te noemen) de voorkeur geeft aan het principe van een bouwer van het universum. Daarmee geloven ze dus in iets wat volledig haaks staat op datgene wat alle wetenschappelijke instituten verkondigen, namelijk dat alles via toeval en evolutie uit een big bang voortgekomen is. Is dat niet een bewijs in zichzelf dat er ergens sprake moet zijn van misleiding? Zoals Steve Jobs zijn kinderen niet toestond een iPad te gebruiken, staat de wereld-elite zichzelf niet toe om hun eigen wetenschappelijke vindingen te geloven.

Bent u in uw zoektocht op zeker moment toch op het punt beland dat u ontdekt heeft dat er sprake moet zijn van een ‘bouwer’ van het universum, dan zijn we beland op het punt waar de eigenlijke zoektocht kan beginnen. Wie was dan die bouwer? Is het de god van de bijbel, de god van de koran, de god van welk ander religieus boek of de god van de vrijmetselaars? Wie is dan die grote architect? Dat is de speurtocht die hier op de website heeft geleid tot enkele interessante resultaten. In die speurtocht blijkt ineens elke religie en elke gebeurtenis inclusief het functioneren van het gehele universum verklaard te worden. Het vergt echter een nieuwe vorm van waarneming; een waarneming die u het beste kunt vergelijken met waarneming in het kijken van een film of het spelen van een Playstation game.

Sommige mensen gaan bij het kijken van een film als het ware ‘in de film’; sommige mensen gaan bij het spelen van een game als het ware ‘in de game’. Ze voelen zich de hoofdrolspeler in de film of de avatar in de game. Ik heb mensen uren en dagen achtereen Playstation games zien spelen en kunnen waarnemen hoe ze zich vereenzelvigden met de speler in het spel. Sommige online gamers spenderen inmiddels meer tijd in de game-realiteit online, dan dat ze zich in de echte wereld bewegen. We zijn nu in een tijd beland waarin virtual reality en augmented reality, via VR-brillen of een Google glass of Microsoft Hololens de grens tussen echt en realiteit doen vervagen. Zodra de technologie zover komt dat onze neuronen rechtstreeks kunnen communiceren met een centrale server, zouden we dus kunnen gaan beleven dat alle zintuigelijke waarneming, direct vanuit de centrale server in the cloud, rechtstreeks in ons brein geprikkeld kan worden. We kunnen dan levensechte simulatieve werelden gaan beleven, die qua gevoel niet te onderscheiden zijn van de echte wereld. Je kunt je dan goed voorstellen dat die Playstation spelers die nu soms al 10 uur per dag achter hun scherm zitten, dan pas echt lang online zullen blijven. De Netflix serie Black Mirror seizoen 4 aflevering 1 geeft hier een prima voorstelling van, maar we hebben natuurlijk ook nog altijd the good old filmtrilogie The Matrix als ouderwets voorbeeld.

Wat blijkt nu uit onderzoek hier op de site uitgewerkt? Onze ‘realiteit’ zoals we die kennen, vertoont alle kenmerken van een multiplayer online game, waarbij zelf het uit ‘superpositie’ komen van informatie en het verschijnsel van de materialisering van de realiteit door de eerste waarnemer, vastgelegd in het kwantumfysische verschijnsel ‘kwantumverstrengeling’, terug te vinden is in Google’s augmented reality online platform voor ontwikkelaars voor multiplayer games (in Google’s cloud anker techniek).

Het double slits experiment waarbij materie pas materialiseert als gevolg van waarneming, staat eigenlijk aan de kern van deze speurtocht. Dat experiment haalde zelfs de theorieën van Einstein onderuit, namelijk dat de lichtsnelheid een begrenzing is voor informatieoverdracht. Kwantumverstrengeling toont aan dat deeltjes lichtjaren van elkaar verwijderd kunnen zijn en toch gelijktijdig van positie kunnen veranderen. De conclusie van mijn onderzoek is dat we inderdaad in een gecreëerd universum leven, waarbij er sprake is van een ‘grote architect’. Er is dus sprake van wat in religie ‘schepping’ genoemd werd. Het sporenonderzoek, dat leidt tot deze conclusie, kent meerdere paden, maar het belangrijkste begint bij het double slits experiment.

Leest u de gehele reeks artikelen via deze link. Als u dan eenmaal tot de ontdekking gekomen bent dat u waarnemer bent van een multiplayer simulatie, waarvan de architect ook het universum dat u waarneemt, ontworpen heeft, dan komt u niet alleen tot de conclusie dat wanneer u iets aan ‘het universum gevraagd heeft’, u dan feitelijk de architect van de simulatie een vraag stelt, maar ook komt u tot de conclusie dat u een ziel bent die zich (te veel) is gaan vereenzelvigen met het poppetje in een spel. U gaat dan alle problemen en ontwikkelingen binnen deze ‘realiteit’ vanuit een compleet ander perspectief zien.

Waar de “grote architect” van dit virtuele universum dan weer vandaan komt en wie dan de oorspronkelijke ‘intelligentie’ vormt, is stap 2 in het onderzoek. De eerste stap is dat we deze ‘realiteit’ en haar functioneren volledig gaan doorzien.

Bron linkvermeldingen: imdb.com

 

45 Shares

Tags: , , , ,

About the Author ()

Comments (5)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Maasland schreef:

  G’n avond Martin,
  Het percentage “èchte raszuivere atheïsten” is (zoals je wellicht weet) bijzonder laag.
  En ….daar komtie weer….ook in de Bijbel staat opgenoteerd dat ieder mens in z’n basis-natuur (hoe actief ook in z’n leven bewust ondergesneeuwd….) een ingeschapen Gods-kennis bezit.

  En inderdaad, heb summiere “toegeven” is in de achterliggende artikelen al waarneembaar: er moet toch een Wezen zijn die aanzet gaf c.q. besloot tot die “start big-bang”?

  • Martin Vrijland schreef:

   Ja, het is logisch dat de schepper van deze simulatie in de code van de avatars in zijn game het godsbesef heeft ingecodeerd. Sterker nog; dat is een zeer noodzakelijke programmering voor zijn spelletje waarin hij de dualiteit van religies gebruikt om de ziel in de singulariteisval te lokken.

 2. K Capone schreef:

  Martin,
  Denk jij dat we ook nog ergens als ‘batterijen’ fungeren? Is dit nog ergens een ultimate goal van de architect, of zijn partners/belanghebbende? Je weet wel, ala golden web en de Matrix? Zou het sterrenstelsel niet nog meer intelligentie hebben die ons ergens daarin domineren, of is het sterrenstelsel ook alleen maar screenplay?

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik zal dat eens proberen in een artikel nader toe te lichten.
   Maar inderdaad de batterijfunctie is een marginale doch toepasselijke beeldspraak voor waartoe de simulatie bedoeld is.
   Het universum zoals wij dat waarnemen is onderdeel van de simulatie. Dat wil niet zeggen dat er geen originele vergelijkbare versie van bestaat.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten