De propaganda oorlog: ’Zenuwgas zat in bagage dochter Skripal’

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 16 maart 2018 15 Comments

De media hebben tot nu toe geen enkel bewijs getoond voor de beweringen van Theresa May dat er überhaupt sprake is van een moordaanslag op voormalig dubbel spion Skripal en zijn dochter Yulia. Ook is er geen enkel bewijs getoond voor het zenuwgas. We hebben wat mannen in groene pakken rond zien lopen met enorme jerrycans en wat mensen met beschermende pakken omringd door agenten zonder beschermende pakken. Wat er in de jerrycans zat en waarom daar mee gesleept moest worden: Joost mag het weten. De VN is bijeengeroepen; praktisch iedereen inclusief Donald Trump spreekt inmiddels zijn of haar steun aan Theresa May uit, maar er is nog niet eens een foto getoond van de slachtoffers op een bed in een ziekenhuis. We weten niets. Het zijn verhalen. En ondanks dat we nog geen enkel bewijs hebben gezien wordt het verhaal aangevuld met weer een volgend verhaal. De krantenkop in de Telegraaf van vandaag spreekt boekdelen: ’Zenuwgas zat in bagage dochter Skripal’. We zien hier het levende bewijs van riooljournalistiek in de mainstream media. Het verhaal onder de kop is als volgt:

De dochter van oud-spion Sergej Skripal heeft het middel waarmee zij en haar vader zijn vergiftigd, mogelijk nietsvermoedend meegenomen uit Moskou. De inlichtingendiensten denken dat het middel in de bagage van de vrouw is gestopt, zeggen bronnen tegen de Britse krant The Telegraph.

Anonieme bronnen zeggen tegen de krant ervan overtuigd te zijn dat het middel in de bagage van dochter Joelia zat. Uit onderzoek moet blijken of het middel was aangebracht in cosmetica, kleding of een cadeau. Dat kan vervolgens zijn opengemaakt in het huis van Sergej Skripal.

Eén bron opperde dat mogelijk is ingebroken in de woning van dochter Joelia in de Russische hoofdstad om het zenuwgas in haar bagage te plaatsen. De Russische autoriteiten ontkennen betrokken te zijn bij de aanslag.

Dit barst van de niet-onderbouwde stellingen. Om te beginnen staat er ‘inlichtingendiensten denken’. Inlichtingendiensten (George Orwell new speak voor ‘geheime diensten’; wat eigenlijk geen ‘dienst’ aan het volk is, maar slechts ten dienste staat van de machthebbers) zijn per definitie niet de partij die in de media hun verhaal gaan lopen doen, tenzij het een propagandistisch doel dient. ‘Anonieme bronnen zeggen tegen de krant’. Als ik hier zou stellen dat ‘anonieme bronnen’ mij een verhaal hebben verteld, zou u mij voor gek verklaren, maar als de mainstream media dat doen, gelooft de massa het onmiddellijk. Wederom is dit geen enkel bewijs. Er is dus een wereldwijde rel opgetuigd op basis van NUL getoond bewijs. Toegegeven: als er wel al beelden getoond worden moeten we nog steeds kritisch blijven, want wat Hollywood kan, kunnen geheime diensten en kunnen de media ook (zie dit verslag en dit verslag). En trouwens..

De gehele heisa rond Skripal gaat voorbij aan enkele belangrijke vragen, zoals de vraag: waarom zou Rusland Skripal überhaupt willen vermoorden en waarom zouden ze dat dan doen met een middel dat direct naar henzelf wijst? Skripal verliet de belangrijkste buitenlandse Russische inlichtingendienst in 1999 met een maximaal 10-jarig buitenland-reisverbod. Negen jaar later, in 2004, werd hij ingeruild voor Russische deep-cover agenten. Hij woonde sinds 2010 in Groot-Brittannië, wat betekent dat hij geen gevoelige informatie bezat met betrekking tot Russische inlichtingenactiviteiten. Anders ruil je zo iemand niet zomaar in, maar bezorg je diegene bijvoorbeeld een hartinfarct op eigen bodem. Hij zat 4 jaar in een Russische gevangenis. Als je vindt dat iemand cruciale informatie heeft, ruil je diegene niet zomaar in om hem 14 jaar later alsnog te vermoorden. Zolang ze leven worden voormalige agenten als Skripal gemonitord door lokale veiligheidsdiensten, die ervoor zorgen dat ze niet ontsnappen, zoals in het verleden is gebeurd. Dit betekent dat hij helemaal geen bedreiging voor Rusland vormde, omdat hij ofwel alles (adressen, wachtwoorden, safe houses) was vergeten of ze al lang geleden heeft onthuld. In bepaalde gevallen had hij de spionagediensten van Groot-Brittannië over bepaalde zaken van algemeen belang kunnen raadplegen, maar in het Westen, waaronder Groot-Brittannië, zijn er veel van dergelijke deskundigen. Waarom zou je in 2018 iemand willen vermoorden die al 14 jaar lang informatie had kunnen verstrekken als hij dat had gewild? En waarom zou je dat doen met het risico dat alle sporen naar jouzelf wijzen?

De Russische ambassadeur in het VK, Alexander Yakovenko, reageert inmiddels met verbazing en licht toe dat deze propaganda show mogelijk draait om het afwenden van de aandacht van de Brexit problemen (zie video). Mijn visie is altijd dat we onderscheid moeten maken tussen wat zich op het zichtbare toneel afspeelt en datgene wat achter de schermen bekokstoofd wordt en een vooraf bepaald script volgt. Wij zijn in de media getuige van relletjes en geruzie tussen landen, terwijl er achter de schermen een sturend krachtveld is. Alles wat we horen en zien draait dus om perceptie beïnvloeding van de massa, of te wel: propaganda.

Mijns inziens gaan we de komende tijd de val van Theresa May meemaken en zal ook de val van Donald Trump plaatsvinden. May zal in dat scenario het veld moeten ruimen vanwege deze zaak en het te snel de internationale alarmbel luiden. Dat zal tevens het einde van de Brexit in luiden. Ondertussen triggert de FED (de Federal Reserve) in de VS een financiële crisis die de Trump regering zal tackelen en tevens zijn effect op de gehele wereldeconomie zal hebben (lees hier en hier de onderbouwing). De Europese markt zal daardoor nog verder verzwakken en het oosten heeft zich al voorbereid op deze ineenstorting en zal dus overeind blijven. Dit alles is gepland en voldoet aan een master script waarbij de NAVO zal moeten verzwakken en Europa nog instabieler moet worden. Dan zal het Ottomaanse rijk in kracht kunnen rijzen en mogelijk een greep naar de macht in Europa doen. Dit alles is slechts het voorstadium voor de uiteindelijke strijd die moet losbarsten om de inname van Jeruzalem. Dat is een strijd die al honderden jaren geleden voorspeld is in de religieuze geschriften van de belangrijkste wereldreligies en dat is dan ook het script dat we kunnen herkennen als we goed opletten en ons niet laten misleiden door de propaganda. De 3e wereldoorlog zal draaien om Jeruzalem en zal niet uitbarsten tussen de NAVO en Rusland. Daar wordt nu alle aandacht op gefocust doordat de NAVO een raketschild heeft gebouwd rondom Rusland en doordat de westerse media keihard aan het Rusland bashen zijn. Daar wordt onze aandacht ook weer in deze zaak op gevestigd. En de recente aankondiging van Ruslands’ nieuwe wapenarsenaal doet eveneens vermoeden dat dit de oorlog is die op de loer ligt. Mijn gewaagde voorspelling (die ik hier al enkele jaren doe) is dat Turkije, net als Duitsland eind jaren ’30 deed, een greep naar de macht gaat doen middels een Blitzkrieg.

Bij een verzwakt Amerika, een verzwakt Europa (met interne grote relletjes en het vallen van de May regering) en een daarmee gepaard gaande verzwakking van de NAVO alliantie, zal Turkije (dat zowel economisch als militair en militair-industrieel als een speer groeit) ondertussen de islamitische wereld hebben verenigd en zal het toeslaan. Het Ottomaanse rijk is in de maak; de strijd om Jeruzalem is in de maak en aan alles wat zich nu aftekent in de propaganda media kun je het aflezen (mits je door de smoke screens heen prikt). Turkije mag kernmogendheid Pakistan al aan haar zijde rekenen en zo groeit de alliantie. Christen-zionisten website Xandernieuws begint ook door te krijgen dat Turkije in macht aan het groeien is en meldt deze week het volgende:

OIC: moslimcoalitie reeds in de maak

Dat de moslimcoalitie die Israël moet gaan aanvallen reeds in de maak is, bleek onder andere uit de verwijzing van Yeni Safak naar de topconferentie van de Organization of Islamic Cooperation, die eind december 2017 in Istanbul werd gehouden. ‘Binnen dit raamwerk wordt het duidelijke dat de (gezamenlijke) militaire kracht van de lidstaten die van Israël verre overtreft. Bovendien kan deze superioriteit in een mogelijke militaire operatie worden gerealiseerd door het opzetten van gezamenlijke militaire bases voor de grond-, lucht- en marine strijdkrachten.’

‘Een van de besluiten die op de OIC top kan worden genomen is de vorming van een Jeruzalem Taak Groep, die waarschijnlijk militaire stappen zal ondernemen. De (moslim) legers van Afrika tot Azië gaan Israël te boven, dus als een islamitische leger wordt geformeerd, zal Israël worden belegerd. In een mogelijke militaire operatie is de eerste stap het inzetten van 250.000 soldaten, het opzetten van gezamenlijke bases, en kunnen 500 tanks en pantservoertuigen, 100 oorlogsvliegtuigen, 500 aanvalshelikopters en 50 oorlogsschepen en onderzeeërs worden ingezet.’

‘Turkije hoofdkwartier, Pakistan belangrijk vanwege kernwapens’

‘Tijdens de militaire operatie zal Turkije als een belangrijk hoofdkwartier fungeren… Het Turkse leger, dat met groot succes Operation Eufraat Schild (in Syrië) heeft uitgevoerd, is nu het 7e sterkste leger ter wereld, en het 2e sterkste in de NAVO. Turkije heeft ongeveer 4000 tanks en 1000 gevechtsvliegtuigen en andere toestellen. De marine is de laatste jaren fors verbeterd, en heeft 194 schepen tot zijn beschikking.’

‘Als het enige land met kernwapens heeft Pakistan een belangrijke status binnen de 57 moslim (OIC) landen. Degenen die nu denken dat zij Jeruzalem bezitten zullen morgen geen enkele boom vinden om zich achter de verschuilen.’ Dit was een rechtstreekse verwijzing naar de Koran, waarin moslims een eindtijdoorlog tegen Israël wordt aangezegd, waarin alle Joden moeten worden uitgeroeid.

‘In recente jaren is Turkije met meerdere (OIC) lidstaten gaan samenwerken. De gezamenlijke militaire oefening met onze Iraakse buren… en nieuwe samenwerking met Qatar, Somalië en ander Golf- en Afrikaanse landen. In deze context moet worden onderstreept dat Turkije stappen neemt om het model van het ‘leger van islam’ te realiseren, zoals het vormen van allianties met veel moslimlanden…’

Bijbelse eindtijdprofetieën gaan in vervulling

Voor enkele kenners zijn al deze ontwikkelingen naadloos te plaatsen binnen de in vervulling gaande Bijbelse eindtijd profetieën, waarin –met de benamingen van toen- deze moslimcoalitie die Israël zal proberen te vernietigen met naam en toenaam wordt omschreven.

Helaas wordt er door politiek Europa nog steeds amper aandacht aan besteed aan Erdogans islamistische, imperialistische aspiraties, en zijn voornemen om de Derde Wereldoorlog te ontketenen – want dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren als Israël massaal wordt aangevallen. De Joden laten zich deze keer namelijk niet als makke schapen afslachten, en zullen –eveneens volgens genoemde profetieën- keihard terugslaan met hun volledige kernwapenarsenaal:

‘Dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond (= rondom Israël) verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’ (Zach.12:6)… ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en iedere ogen zullen wegteren in hun kassen…’ (Zach.14:12)

Het begint er steeds meer op te lijken dat de huidige generaties dit zullen gaan meemaken. Wanneer is natuurlijk nog niet duidelijk, maar Erdogan en zijn AKP noemen zelf al geruime tijd het jaar 2023 waarin het Ottomaanse ‘beest’, na precies 100 jaar ‘dood’ te zijn geweest, moet gaan herleven.

Omdat we hier echter met een christen-zionistische website te maken hebben, wordt deze zienswijze echter vooral gebruikt voor de steeds vaker zichtbaar wordende Hegeliaanse dialectiek van opgestookte tegenstellingen. De profetieën van de verschillende religies zijn juist bedoeld om die tegenstellingen aan te wakkeren en oorlogen op te kunnen tuigen. Al die religies willen immers hun profetie uit zien komen. En binnen die profetieën is er sprake van een eindstrijd. Helaas worden massa’s mensen gebrainwashed met dergelijke eenzijdige zienswijzen en van kinds af aan met religie geïnjecteerd. Religie is juist het medium dat gebruikt wordt om de oorlogen op te tuigen en de gewenste Luciferiaanse wereldorde te kunnen implementeren. These en anti-these leidt tot synthese. Alle aanhangers van religies zullen gedesillusioneerd achter blijven na een vernietigende laatste wereldoorlog, waarna de Luciferiaanse totalitaire wereldmacht zich zal vestigen en 1 wereldbestuur (gebaseerd op kunstmatige intelligentie) inclusief 1 wereldreligie (een nieuwe) zal implementeren. Dit master script ligt er al decennia en wordt bestuurd door het Vaticaan en de aristocratie onder de mantel van hun geheime genootschappen.

De Theresa May -Skripal rel is dus onderdeel van een groot en langgerekt master script.

Bron linkverwijzingen: telegraaf.nlsputniknews.com, alt-market.com, samaa.tv

84 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (15)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZandInOgen schreef:

  “Anonieme bronnen zeggen tegen de krant ervan overtuigd te zijn dat het middel in de bagage van dochter Joelia zat.”

  Wie zijn die anonieme bronnen Telegraaf, juist ja diezelfde inlichtingendiensten..

  Verder zijn de Turkse en Israëlische politieke leiders volksverraders en dienend aan het Vaticaan. Ze zullen zonder blikken of blozen medeplichtig zijn aan miljoenen doden. Wolven in schaapskleren…

  ISTANBUL — Abdullah Gül seems an odd candidate for the job of saving Turkey’s democracy.

  After all, he co-founded the ruling Justice and Development Party (AKP) alongside Recep Tayyip Erdoğan,
  https://www.politico.eu/article/with-friends-like-these-abdullah-gul-stands-up-to-erdogan-turkey-akp/
  http://www.abdullahgul.gen.tr/pages/visits/gb-exclusive/chatham-house/
  https:// http://www.zerohedge.com/news/2018-03-16/germanys-new-interior-minister-islam-does-not-belong-germany

 2. Iberi schreef:

  De Amerikanen en Turkije hadden liever niet gehad dat Rusland zich zou bemoeien met de oorlog in Syrie en de strijd om de Krim en Khazarie (Oekraine) zal escaleren. Het zou zomaar kunnen zijn dat met name Rusland is gaan afwijken van het script en dat is bij het vaticaan in het verkeerde keelgat geschoten.

  http://www.historien.nl/rusland-oekraine-en-krim-conflict/

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Turkse_Oorlog_(1676-1681)

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Turkse_Oorlog_(1768-1774)

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/03/False-flag-aanslag-op-spion-in-Engeland-volgende-stap-naar-WO-3-tegen-Rusland

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik weet inmiddels dat jij de Shoebat/Xander visie aanhangt, maar ik geloof niet dat er enige afwijking in het script is 😉
   Net zomin als ik overigens geloof in de Benjamin Fulford parabelen die velen in de alternatieve media aanhangen.
   Maar nogmaals: time will tell.

 3. Frescinho schreef:

  >>>Anonieme bronnen zeggen tegen de krant ervan overtuigd te zijn dat het middel in de bagage van dochter Joelia zat. Uit onderzoek moet blijken of het middel was aangebracht in cosmetica, kleding of een cadeau. Dat kan vervolgens zijn opengemaakt in het huis van Sergej Skripal.

  Eén bron opperde dat mogelijk is ingebroken in de woning van dochter Joelia in de Russische hoofdstad om het zenuwgas in haar bagage te plaatsen. De Russische autoriteiten ontkennen betrokken te zijn bij de aanslag.<<<

  Wat een bullshit! Slechte controles bij de luchthavens dan, want er zijn zelfs systemen beschikbaar die sporen van explosieven herkennen…..dus ook zenuwgas etc…Mocht het zo door de douane controles glippen, wat wordt dan de volgende aanslag?

  • Martin Vrijland schreef:

   Is toch logisch!? De Russen hebben het erin gestopt en de Russische douane heeft net gedaan alsof ze het niet gezien hebben. Maar goed dat ze het kadootje niet in het vliegtuig uitgepakt heeft 😉

   • Frescinho schreef:

    Owh dat verklaart alles, de Britse douane op de luchthaven zagen bij controle bij hun binnenkomst dat cadeautje in hun tas en dacht, laten we dat ook maar zitten en niet uitpakken…..dat doe je niet met cadeautjes van een ander 😉

 4. Bejaard schreef:

  We worden inderdaad hoe dan ook een oorlog ingerommeld. Fijn, bedankt.
  Kan dat aub na de pizza, vind ik net iets lekkerder als popcorn.

  Wat is er aan de hand. Er klopt iets niet, voor geen meter.
  De guide stones, het matrix verhaal. Onderduiken van de elite, religie? Noem het maar op.
  Is allemaal nutteloos uiteindelijk.
  Waarom dan al zo lang dat perceptie management, dat is echt niet van de laatste jaren.
  (het dualistisch denken verhaal, dat is echt grof om ons aan te smeren)
  Je sprak ooit eens over een bloedoffer.
  Wie of wat heeft dat nodig?En waarom?

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Kom op, David ook over deze poppenkast’

 6. Wilfred Bakker schreef:

  https://youtu.be/vALfTnd7rD4

  Waar eens de boterbloemen bloeiden
  Staat nu een maf paleis
  Waar al die leuke plantjes groeiden
  Zijn nu stenen doods en grijs

  Och, zal de mensheid ooit eens leren
  Te leven zonder bruut geweld?
  Zullen wij dan ooit waarderen
  Wat onze Schepper heeft besteld?

  Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
  Waar komt die rotzooi toch vandaan?
  Wat moeten wij met ons bestaan?
  De wereld is nog niet vergaan

  Waar eens mooie gebouwen stonden
  Is nu een grote troep
  Waar ooit het geld werd uitgevonden
  Trap ik nu in de poep

  Och, zal de mensheid ooit een leren
  Te leven zonder bruut geweld?
  Zullen we dan ooit waarderen
  Wat onze Schepper heeft besteld?

  Och, zal de mensheid ooit een leren
  Te leven zonder bruut geweld?
  Zullen we dan ooit waarderen
  Wat onze Schepper heeft besteld?

  Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
  Waar komt die rotzooi toch vandaan?
  Wat moeten wij met ons bestaan?
  De wereld is nog niet vergaan

  Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
  Waar komt die rotzooi toch vandaan?
  Wat moeten wij met ons bestaan?
  De wereld is nog niet vergaan

  Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
  Waar komt die rotzooi toch vandaan?
  Wat moeten wij met ons bestaan?
  De wereld is nog niet vergaan

  Omdat et weekeinde is

 7. danny schreef:

  Goed stuk weer, de wereldreligie van de nwo zal dan de ”new age” beweging zijn.
  Dat wordt nu al flink gepromoot met de ”law of attraction” enzo.

  Het probleem is dat veel newage dingen wel een kern van waarheid hebben en mensen er dus in mee gaan en blind worden voor de truc die er in verscholen zit.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten