De regenboog, het ‘I Am’ in ‘I Amsterdam’, LHBTI’s en de verbintenis tussen die 3

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 2 augustus 2017 25 Comments

Wie herinnert zich niet onderstaande scene uit de eerste film van de filmtrilogie The Matrix. De regisseurs van de filmreeks, waren de Wachowski Brothers. De twee filmregisseurs hebben inmiddels een geslachtsverandering ondergaan. Eerst liet Larry zich verbouwen tot Lana en daarna volgde Andy die zichzelf nu Lilly noemt. Deze transgender keuze past volledig in de boodschap van de film, maar lijkt tevens een eerbetoon aan de Luciferiaanse macht die de wereld bestuurt. Die boodschap zat ook al verborgen in de filmreeks. Het wordt tijd om het grote plaatje volledig te gaan doorzien en u er bewust van te worden wat de verbintenis is tussen dit transgenderisme (of de genderneutraal trend via de LHBTI-beweging, die de regenboog als symboliek draagt), het Luciferianisme en het transhumanisme.

Vooral in deze tijd van de Gay Pride (of Pride Amsterdam, zoals het nu heet), is dit een interessant onderwerp waarvan u zult ontdekken dat het niets met emancipatie of acceptatie van homo’s, lesbo’s of transgenders te maken heeft, maar met een globale push richting het Luciferianisme dat vorm zal krijgen in het transhumanisme. De verering van Lucifer is te vinden in de betekenis van de woorden ‘I Am’ (terug te vinden in ‘I Amsterdam’), de regenboog en de genderneutraal- of transgendertrend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regisseurs van de film die de Luciferiaanse machtsstructuur toonde, hun werk bekroond hebben met een transgender-geslachtswisseling. De verbanden zullen u hieronder duidelijk worden. Het belang van dit inzicht zal u ook steeds duidelijker worden.

Waarom wijs ik u met name op onderstaande scene uit de eerste film uit de Matrix trilogie? Welnu, we leven in een tijd dat kunstmatige intelligentie en nanotechnologie nogal een quantum leap in de technologische ontwikkelingen teweeg zullen brengen. Mensen als Google’s technisch topman Ray Kurzweil vertellen ons dat we in de nabije toekomst virtuele werelden kunnen creëren die niet van echt te onderscheiden zijn. Om dat te kunnen begrijpen, is het handig om kennis te nemen van hoe dit zich ongeveer zal ontwikkelen. Stel u voor dat de breinconnectie van Elon Musk’s bedrijf Neuralink al snel een feit wordt (zoals hier op de site al zoveel beschreven); dan wordt het dus mogelijk om virtual reality met de echte wereld te vermengen. Augmented reality noemen we deze technologie. Pokémon Go is daar nog maar een heel simpel voorbeeld van. Google investeerde in 2015, 700 miljoen in het bedrijf Magic Leap; een bedrijf dat nieuwe vormen van augmented reality aan het maken is. Er kan dus over een paar jaar al een virtuele laag over de echte waargenomen wereld gelegd worden. Google glass kon dit al, maar met een breinconnectie wordt het mogelijk een bypass aan de ooglens te doen voor deze visuele waarneming. Je projecteert de beelden als het ware direct in het brein. Is dat een SciFi gedachte? Ja, dat denken we, maar Google investeert er niet voor niets in en Ray Kurzweil verkondigt dergelijke zaken; niet Martin Vrijland. Laat u het stempeltje ‘complottheorie’ dus maar even achterwege. (Artikel vervolgt onder het filmpje)

Maar het gaat nog verder. Zet uw voorstellingsvermogen even volledig aan. Kijken we naar de natuurkundige beschrijvingen van kwantumfysica (ook geen ‘complottheorie’, maar zuivere wetenschap), dan bestaat materie pas als je het waarneemt. Ik lichtte dat eerder al toe in mijn artikel over het ‘double slit experiment‘. Het is de moeite van het lezen zeker waard om daar kennis van te menen. Ondertussen zien we dat de nanotechnologie feitelijk elk atoom en elke cel kan reproduceren. Ray Kurzweil voorspelt dan ook dat we op grond van die technologie het menselijk lichaam onsterfelijk kunnen maken; voor 2045 zo gezegd. Dit komt omdat reparaties aan het menselijk DNA mogelijk worden en ook bijvoorbeeld ziektes onschadelijk kunnen worden gemaakt, door op celniveau aanpassingen te doen. Kankercellen kunnen in de nabije toekomst bijvoorbeeld door nanobots worden benaderd en worden opgeruimd. Kurzweil gelooft niet alleen dat we ons eigen lichaam onsterfelijk kunnen maken, maar ook dat we levende avatars kunnen maken, waardoor we in meerdere (nanotechnologische nagebouwde) personen tegelijk kunnen leven. Ook kunnen we virtuele werelden creëren die niet van echt te onderscheiden zijn. Wetenschapper en futurist Michio Kaku (bekend van Discovery Channel) voegt nog een stukje gedetailleerde (ogenschijnlijke) SciFi informatie aan dat verhaal toe. Hij denkt zelfs dat er replicators zullen komen die de atomen van materialen kunnen ontmantelen en gebruiken als bouwmateriaal voor nieuw materie. We kennen dit uit de SciFi serie Startrek. Dat dematerialiseren en vervolgens weer materialiseren zou kunnen impliceren dat we ons menselijk lichaam in de toekomst kunnen ontmantelen en weer kunnen laten materialiseren. Dat maakt het mogelijk om elke vorm aan te nemen. Ook kunnen je dan van een steen een brood maken. Zal het zo gek worden of zijn het “idiote ideeën van een doorgeslagen futurist” als Michio Kaku? (Artikel vervolgt onder het filmpje)

Wel als we nog een stap verder gaan. De kwantumfysica leert immers dat materie pas “bestaat” bij waarneming. Dat zou kunnen betekenen dat materie slechts ‘informatie’ is die materialiseert als het waargenomen wordt (the double slit experiment). Informatie is overdraagbaar via licht of geluidsgolven of welk informatiedragend medium dan ook. Kwantumverstrengeling zorgt er zelfs voor dat informatie lichtjaren ‘in a split second’ kan overbruggen. Dat zou kunnen betekenen dat de informatie van het menselijk lichaam ‘in a split second’ naar een andere plek in het universum kan worden overgezonden en daar weer materialiseren. De eerste gedachte is dat er dan een replicator op die andere locatie zou moeten staan (in de lijn van de theorie van Michio Kaku), maar ga je uit van de kwantumfysica, dan hoeft er slechts sprake te zijn van waarneming.

Begint het u al te tollen voor de ogen en vraagt u zich af wat dit alles met de titel van dit artikel te maken heeft? Lees toch nog even verder, want het hierboven beschrevene is belangrijk voor het begrip van de situatie waarin we nu zitten. Ga je er vanuit dat het ‘double slit experiment’ klopt, dan is er dus slechts waarneming nodig voor het materialiseren van alles en iedereen om ons heen. Kortom de waarneming maakt dingen tastbaar. Zetten we tegenwoordig een VR-bril op dan zien we een redelijk echt ogende virtual reality. Trek dit idee eens een stap door en bedenkt u eens dat augmented reality in uw brein geprojecteerd kan worden of dat er replicators zouden bestaan. Hoe tastbaar wordt Virtual Reality dan? Bedenkt u eens de situatie dat Google in staat is virtuele werelden te creëren die niet van echt te onderscheiden zijn en waarin waargenomen zaken, materialiseren zodra u de waarneming doet? U kunt dingen dus virtueel als levensecht beleven; echte materie zien en voelen; echte bossen, zeeën, rivieren, bergen en levende wezens zien rondlopen. U kunt horen ruiken en voelen en alles lijkt levensecht. Doet u dat aan een film denken? Juist ja: The Matrix. Wat nu als u al waarnemer bent in een virtual reality waarin dingen materialiseren als zijnde levensecht? Vindt u dit een rare gedachte, de gedachte dat u een virtuele realiteit waarneemt die zich materialiseert door uw waarneming? Niet getreurd; zelfs de wetenschap houdt zich met dit vraagstuk bezig. Kijkt u onderstaande docu eens, om nog even geprikkeld te worden iets verder over deze mogelijkheid na te denken. Zelfs nobelprijs winnaar George Smoot deed tijdens een Ted X talk zijn publiek nadenken over de hypothetische mogelijkheid dat we in een simulatie leven. (Artikel vervolgt onder het filmpje)

In de filmtrilogie The Matrix zien we op zeker moment dat Neo zich in een cyclus blijkt te bevinden. In de eerste film zagen we nog dat hij ontdekte dat hij de regels van de natuurwetten kon overtreden, door zich te beseffen ‘there is no spoon’. Kortom; hij ontdekte dat ook de natuurwetten als zwaartekracht maar onderdeel van de simulatie waren. Iedereen die wel eens de filmpjes van illusionist Dynamo bekeken heeft, zou bijna gaan denken dat dit in deze wereld ook tot de mogelijkheden behoort. In de vervolg films uit The Matrix trilogie worden enkele vrijmetselaarsgeheimen onthult die ik later nog een keer bespreek, maar de belangrijkste onthulling is die van het bestaan van ‘de grote architect’; de man met de witte baard. Het blijkt dat Neo de hele ontdekking en zijn gehele ontwakingsproces van de eerste film al honderden keren heeft beleefd. We weten dat in de vrijmetselarij ook gesproken wordt van ‘the master builder’ of te wel ‘de grote architect’. In mijn vele besprekingen over de farao-bloedlijnen en de Saturnusverering die waarneembaar is op wereldschaal (waardoor ik dit ook wel de Saturnuscult heb genoemd) kan worden geconstateerd dat er sprake is Lucifer aanbidding. Lucifer als de grote architect van de tijdsillusie (simulatie). Chronos, Saturnus, wordt ook wel de ‘keeper of time’ genoemd. Ik vergelijk dat wel eens met een CD-Rom waarop een game gebrand staat. Je kunt de CD in de speler doen en de game spelen en allerlei avonturen beleven, waardoor je het spel chronologisch beleefd. De gehele code van het spel staat echter al op de CD-Rom gebrand. De man met de witte baard uit de filmtrilogie The Matrix, zou dus zomaar de Ray Kurzweil van de toekomst kunnen zijn (Google als bouwer van nieuwe virtuele werelden); de man met de witte baard zou zo maar eens Lucifer van onze huidige virtuele wereld kunnen zijn. De ‘chronos’, de ontwikkelaar van de game (die zich aan ons chronologisch ontvouwt, maar die al “volledig op de CD-rom gebrand staat”).

Stel u hebt in de nabije toekomst een breinconnectie van Elon Musk’s bedrijf Neuralink en Google biedt u een nieuwe virtuele realiteit aan, waarin u alles tastbaar en mooi kunt beleven en waarin u tevens onsterfelijk bent. U kunt uw originele lichaam laten afsterven, want uw geest is geüpload naar Google’s nieuwe wereld. Stel uzelf dan eens de vraag wie de ‘Source Code’ en wie de supercomputers waarop deze simulatie draaien, beheert? Juist ja: Google. Ik stel dit slechts hypothetisch, om u te leiden naar de volgende vraag. Stel uw ziel is al “geüpload” naar een virtual reality die niet van echt te onderscheiden is en waarin alles zo tastbaar is als het maar kan. Is dat mogelijk niet al de realiteit waarin u nu leeft? En stel dat de Ray Kurzweil (of de Google) van die wereld de naam Lucifer draagt? Zou dat een hypothetische gedachtesprong kunnen zijn die u kunt maken? Anders gezegd: volgt u mij nog? In principe is er namelijk geen breinconnectie van Elon Musk’s Neuralink voor nodig. Dat is slechts een technologische tussenfase. De kwantumfysica leert dat de materie pas materialiseert bij waarneming. Als uw ziel dus de waarnemer is van Lucifer’s virtual reality, materialiseert het universum (en alles en iedereen) zich om u heen binnen de spelregels van Lucifer. “The Matrix is a construct“. Daarom noemde ik eerder de realiteit waarin wij leven een zielengevangenis.

Bestudeert u de symboliek en de road map van alle wereldreligies richting samensmelting in 1 wereldreligie ter ere van Lucifer, dan kunt u niet anders dan concluderen dat Lucifer de grote naam van deze “virtual reality” is (lees hier). Een zeer belangrijk symbool van Lucifer is de regenboog. Mensen met een christelijk achtergrond herinneren zich vast wel de ‘Er is hoop’ stickers. Ik wel in ieder geval, want mijn vader plakte die altijd op zijn auto en ik rukte ‘m er weer vanaf. De regenboog is ook het symbool van Greenpeace en inmiddels natuurlijk ook vooral van de LHBTI-scene en de Gay Pride. Maar waar staat de regenboog nu feitelijk voor? Iedereen kent het verhaal van Noach uit de oudtestamentische geschriften wel. Dit verhaal komt niet alleen in het christendom voor, maar eigenlijk in alle grote wereldreligies en mythologie. Plaatsen we het verhaal van Noach in het licht van de Sumerische kleitabletten en de her-studie daarvan door mensen als Wes Penre (van wie ik overigens niet alle visies beaam), dan begrijpen we ineens waar de regenboogsymboliek voor staat.

Wes Penre legt in zijn studies (zie hier en hier) uit dat de Sumerische kleitabletten, die bestudeerd en beschreven werden door Zechariah Sitchin, aan dezelfde hegeliaanse dialectiek onderhevig is als die we tegenwoordig met geschiedvervalsing en perceptiemanagement in de media kunnen waarnemen. Kortom; Sitchin nam de kleitabletten letterlijk en mensen als Wes Penre wezen op de verstandige keuze om ‘read between the lines’ te doen in plaats van alles letterlijk voor ‘waarheid’ aan te nemen wat op die kleitabletten stond. Wes Penre begreep het principe van Winston Churchill, namelijk dat de geschiedenis door de overwinnaars geschreven wordt. Zo gold dat volgens hem ook voor de Sumerische kleitabletten. Het gaat te ver om hier de exacte details van zijn studie te herhalen, maar waar het op neer komt is dat de Enki uit die kleitabletten verantwoordelijk was voor de schepping van het werkras de mens. Dit was eerst een androgyne (geslachtsloze) mens; een mens die zich niet voort kon planten (daar herkennen we de eerste tekenen van de huidige trend van ‘genderneutraliteit’). Voor de reproductie van die eerste mens werden draagmoeders van ‘de goden’ gebruikt. Later besloten de ‘goden’ dit werkras te reconfigureren tot een soort die zichzelf kon voortplanten. Daar refereert ‘de rib uit Adam’s lijf’ uit het bijbelse boek genesis naar. Wes Penre stelt nu dat de originele ziel van de mens oorspronkelijk als het ware buiten (zoals ik het noem) deze simulatie ligt. Het experiment van de mens binnen deze simulatie en op de gematerialiseerde “virtual reality” waarneming, genaamd ‘aarde’, zou worden beëindigd door een grote natuurramp. Hoe deze natuurramp volgens deze Sumerische kleitabletten en de vertaling van Wes Penre werd veroorzaakt, laat ik even buiten beschouwing, maar we kennen in ieder geval allemaal het verhaal van de grote hoeveelheid water die de aarde zou hebben overspoeld. De ark van Noach zou het menselijk DNA en het DNA van alle levende wezens geconserveerd hebben. Degene die verantwoordelijk was voor deze conservatie, waarvoor de halfmens-god (zoon van Enki) Noach gebruikt werd, was Enki; de Sumerische naam voor Lucifer. En het symbool van die zondvloed is de ‘regenboog’. De regenboog staat dus symbool voor het behoud van het genetisch experiment genaamd ‘de mens’ en het behoud van de Luciferiaanse simulatie (door mij zielengevangenis genoemd).

Hét grote symbool waarin alle drie Luciferiaanse facetten samenkomen is het I Amsterdam logo. Daarin zit namelijk de term ‘I Am’ verweven met de regenboogkleuren. I Am kennen de mensen met een christelijke opvoeding misschien wel. I Am, staat voor YHWH of te wel Yehova; de god van de bijbel. De bijbel is eigenlijk een best wel onbegrijpelijk boek als je geen studie hebt gemaakt van de Sumerische kleitabletten en bijvoorbeeld het werk van Wes Penre. Als je die namelijk bestudeert hebt, kom je er achter dat teksten als ‘God zeide laat ons mensen maken naar ons beeld‘ ineens duidelijk worden. Hoe kan een god tegen zichzelf spreken? Welnu, de kleitabletten verklaren dat er sprake was van meerdere “goden”. De god van de bijbel is dus niet 1 god, maar er wordt eigenlijk steeds verwezen naar verschillende personages (die wel in de kleitabletten naar bovenkomen). De bijbel is dus een mengelmoes van verhalen en personages die op 1 hoop gegooid zijn. De god van de bijbel is feitelijk de Enki van de Sumerische kleitabletten en Satan (de slang uit de hof van Eden) is Enki’s zoon Marduk. Zonder daar verder over uit te wijden, is het belangrijk om te weten dat ‘I Am’ staat voor de god van het begin en het einde; de alfa en de omega; of te wel de gehele CD-rom van de virtual reality; Saturnus (Chronos, de tijdsillusie); de ‘you are the great I Am’ van de christelijke liederen (zie filmpje onder); de ‘ik ben’ uit de bijbel: Lucifer.

De regenboog is dus het symbool van Lucifer; het ‘I Am’ staat voor Lucifer en het ‘transgenderisme’ of de ‘genderneutraliteit’ staat voor Lucifer. Niet alleen was dat (de geslachtsloosheid) de sekse-status van het eerste schepsel van ‘de goden’, maar ook staat het voor de hermafrodiete Baphomet; de bok met borsten en een mannelijk geslachtsdeel. Ook de Gilette/Macumba staat voor Lucifer en wordt vooral vereerd in Zuid Amerika. Het merk Gilette laat mannen hun lichaamshaar afscheren. De man moet in het Luciferianisme weer verschuiven richting vrouw (en dus ontharen) en de vrouw richting man. Dit alles heb ik al een keer toegelicht in mijn artikelen over Conchita Wurst (de winnaar/winnares transgender van het Eurovisie Songfestival 2014). Lees in dit artikel hoe ik uitgelegd heb dat het transgenderisme (de regenboog LHBTI-beweging) het voorstadium is voor het transhumanisme, met als uiteindelijk doel de singulariteit: de samensmelting van de mens met kunstmatige intelligentie. De faraonische-babylonische elite die in al haar symboliek aan verborgen Saturnus-verering doet, is de drijvende kracht achter deze Luciferiaanse road map. De propaganda van de regenboogmaffia is dus bedoeld om de volgende generatie klaar te stomen voor Lucifers matrix 2.0.

 

77 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (25)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZandInOgen schreef:

  Dus als ik het goed begrijp Martin, wil Lucifer de navelstreng (kwantumvestrengeling) definitief doorknippen en ons gevangen houden in een gecomprimeerde één dimensionale realiteit, waar de mens een drie dimensionale realiteit waarneemt?

  Tussenstappen:
  – feminisme, kapotmaken van het gezin (jaren 50, 60 en 70)
  – homorechten, opmaat naar transhumanisme (jaren 80 en 90)
  – transgender, geslachtverandering man/vrouw en vice versa (huidige millenium)
  – androïde mens is geboren en kan geïmplementeerd worden in Googles universum (in progress…2030-45?)

  • ZandInOgen schreef:

   Het is ook frappant dat de naam Google een afgeleide is van ‘Googol’
   Googol is de wiskundige term voor een 1 met 100 nullen, oftewel: 10¹°° maw oneindig veel mogelijkheden..

   Ben je bekend met de ‘eed van Nimrod’ hij wordt nl. gezien als de eerste vrijmetselaar? :

   The truth is that Freemasonry has always very closely identified itself with the first great post-flood rebel against God. Nimrod was a tyrant and a purveyor of false religion. Elements of the religious system which Nimrod helped establish can be found in virtually every major world religion. Some of our most cherished “holiday traditions” can be directly traced back to ancient Babylon and to Nimrod. Once you learn to identify the elements of the ancient Babylonian mystery religion, you quickly recognize that they are virtually everywhere in the modern world.

   From the very moment that initiates take the “Oath of Nimrod”, Masons are plunged into a very powerful dark world based on the ancient Babylonian mystery religion. The truth is that Freemasonry does not have anything to do with the God of the Bible.

   Instead, it has everything to do with the “New World Order” that Nimrod originally wanted and that Lucifer is still attempting to bring into existence today.
   https://futurestorm.blogspot.nl/2009/12/freemasonry-and-oath-of-nimrod-masonic.html

   • ZandInOgen schreef:

    Nimrod werd volgens de overleveringen geboren op 25 december (Kerstmis), zijn symbool = X

    • Martin Vrijland schreef:

     Let’s backtrack and take a look. If we start with Nimrod—who was this man? The Bible, which is a rewrite of old ancient texts (which, in turn, are rewrites of even older texts) tells us that Nimrod was the great-grandson of Noah. This would make him a hybrid king, wouldn’t it? Half En.ki blood and half human, if we take it for granted that Noah’s sons and grandsons kept the bloodline “clean.” Assumingly, this was what they did. The question is, was Nimrod really Noah’s great-grandson?

     If we look in the records, we also see that it’s often repeated that he was a “great” or “mighty hunter,”[27] which are titles for Ninurta and the Mother Goddess. We know that none of the two were here at the time—instead, we understand that Ea took on multiple personae when he had scribes rewrite history in Babylon. Ea took on the characters of both Ninurta and the Goddess at times, and often called himself the “great hunter.” Also, Nimrod is depicted in the “Tanakh” (the Jewish “Oral Torah”) as a man of power “in the earth.”[28] The man of power “in the earth” (the Underworld) was Nergal/En.ki. Then, Shinar, over which Nimrod was supposed to have been the King, was, according to the records, some unspecified region of Mesopotamia,[29] so, in other words, he was a Sumerian King.

     This put together sounds mysteriously similar to the Orion god Ea. The “hints” are still there in the records, as we can see, but they are overridden by newer information, including Nimrod being Noah’s descendent, and hence, a hybrid king. Therefore, the Tower of Babel incident is blamed on a hybrid who never existed in the form described, and the “God” of the Bible was blamed for being the furious one who separated people with different languages.

     How about if, before the Flood, everybody spoke the same language, which still was the Orion language (and in some cases, telepathy) taught to the Primordial Namlú’u by Ninurta and Khan En.lil? After the Flood, building a new mankind, whom he wanted total control over, wouldn’t it be easier for the controller if he made sure that there was a language barrier between different people and different nations so that they couldn’t join together as easily? Then, if we look at the indicators, suggesting who King Nimrod may have been, we have a certain scenario played out before us.

     The whole Tower of Babel metaphor could then, hypothetically, if we are to believe these findings, be Ea playing both sides of the coin and confusing the languages in people, who started becoming a little too smart and too close to the gods when it came to knowledge. An adjustment of the DNA would be appropriate for Ea, in order to resolve that problem. After all, who was it that became overly furious when people started building the Tower for the purpose of being like the gods? Well, according to the Old Testament, it was God himself who became furious, and his solution was to confuse the languages. Then, who was the “God” of the Old Testament? Exactly, it was Lucifer/En.ki/Ea!

     The consort of Nimrod was said to be Semiramis[30], and if we research her, it says that her consort was King Ninus of Assyria. Consequently, who was King Ninus? When I looked, I found that in some records, Ninus is the same person as Nimrod,[31] who certainly seems to have been En.ki himself (more syncretism).

     BUT there is more. Let’s not forget about Semiramis. Who was she? I bet that very few readers have heard of her. Now, if we conclude that King Ninus is Nimrod, and Nimrod is En.ki, then Semiramis must be either Ereškigal, Queen of the Underworld, or Isis/Inanna/Ishtar because these two goddesses were his main consorts, as we have discovered earlier.

     (gebruik de zoekterm in je brouwser om het woord ‘Nimrod’ in te vullen in onderstaand artikel)

     http://wespenre.com/4/paper15-postdiluvian-times-lucifer-building-his-plans.htm#iv.v

   • Camaron schreef:

    Tijdens het lezen van dit artikel kwam de Babylonische grootmeester Nimrod ook bij mij op. De vrijmetselaars-zoon-Tammuz, de op schrift gestelde personage Jezus (Kaiser/Farao) die natuurlijk als hoofd een lichaam heeft die bestaat uit mensenbloed drinkende en mensenvleesetende satanisten hebben een duister plan gesmeed. En die personage is de inmiddels beruchte lucifer en schepper gaan heten die alles ‘nieuw’ zal maken om de blauwdruk en origineel van de schepping te vervangen en ze hebben er hard aan gewerkt. Die ‘oude’ wereld ordening en schepping werd in hun optiek niet voor niets gekruisigd en voor de occulte groep ingewijden is hun rolmodel (Kaiser/Christus) de ideale creatie, zonder vrouw en kinderen, afgedaald in de dood (afgesneden) om tot ‘nieuw’ (heel profetisch artificieel) leven te worden gewekt. Naderhand kon die personage verschijnen (materialiseren) en verdwijnen (dematerialiseren).

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat lijkt me een goede samenvatting ja

   • ZandInOgen schreef:

    @Martin, dan is Nimrod de vermenselijking/verwezenlijking van Lucifer/Satan op aarde de zwarte ziel en zal de komende ‘messias’ cq valse verlosser de ‘reïncarnatie’ zijn van Lucifer op aarde. Verwijs je naar het einde van I PET GOAT II. Het verhaal van de herrijzenis zie je ook terug in het verhaal sprookje van Osiris..

 2. ZalmInBlik schreef:

  Men blijft die transgender propaganda rotzooi maar pushen…gadverdamme 🙁
  En zelfs het EK voor dames is weer een platform wat weer mooi samenvalt met het de GAYlgbtq (!?) pride, toeval dacht t niet. kortom walgelijke toestanden in Holland (dus niet Nederland) 😉

  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/transgender-krijgt-eerste-biologische-kind-we-zijn-dolgelukkig
  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/jongens-uit-de-kast-korte-film-in-a-heartbeat-wordt-massaal-gedeeld
  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/krachtig-mooi-en-sensueel-voetballeeuwin-shanice-van-de-sanden-heeft-het-allemaal

 3. ZalmInBlik schreef:

  De Duitsers kennen de naamvallen voor de duiding van onzijdig ‘Das’ ..het kan me verder jeuken wat ze allemaal verzinnen

 4. Riffian schreef:

  Binnenkort ook lkkr virtueel bbq’en in 020 en je hebt ook de keuzen uit rare, medium en well done…lkkr man 😛 Laat die 5g maar komen

 5. brain schreef:

  Indien de ontwikkelingen zo hard gaan, kunnen de babeloniers zichzelf uploaden naar hun schepper Lucifer als kinderen van lucifer. Het zou wel mooi zijn dan zijn wij eindelijk hopelijk van ze af.
  Ik geloof niet dat de babeloniers de onsterfelijkheid van de sheeple voor ogen hebben. Het is nog maar de vraag of de sheeple belang heeft bij onsterfelijkheid als zij eeuwig de babeloniers zouden moeten dienen door in leven te blijven.

  • Martin Vrijland schreef:

   De onsterfelijkheid is de worst die iedereen voorgehouden zal worden en vervult tevens de religieuze profetieën (maar dan net iets anders, omdat die juist weer de Hegeliaanse dialectiek dienen). Lucifer zal zich presenteren als de messias en de onsterfelijkheid zal de mensen aan hem binden en ze tevens de singulariteit in trekken.

  • Camera schreef:

   @JorisTruth

   Goed gesproken , bedankt, de wind vandaag was ook niet iets dat “normaal” is en de rest van jou weer opvatting helemaal mee eens en iedereen maar denken dat CO2 het probleem is, ha ha, klimaat verandering? door co2, de grapjassen

   In IAM STERDAM gaan ze er prat op om bij geboorte van nieuw kindje aangifte geen geslacht meer te vermelden.

 6. Martin Vrijland schreef:

  Vooruitgang!

  De Amerikaanse transgenderman Trystan Reese en zijn partner Biff Chaplow zijn de ouders geworden van een gezonde jongen.

  VOORBEREIDEN OP ZWANGERSCHAP
  Trystan, nu 34 jaar, werd geboren als meisje. Tien jaar geleden begon hij met een hormoontherapie, maar zijn oorspronkelijke anatomie hield hij intact. Zo kon Trystan toch zwanger worden.

  http://www.mamaplaats.nl/blog/bijzonder-vader-bevalt-van-baby

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten