De regenboog staat voor een fanatieke religie terwijl de aanhang denkt voor ‘diversiteit en inclusiviteit’ te strijden

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 14 augustus 2019 26 Comments

bron: nieuwwij.nl

In mijn vorige artikel lichtte ik toe waar de regenboog als symbool vandaan komt. Kort gezegd staat de regenboog van origine symbool voor de nieuwe aarde na de zondvloed. God toonde een nooit eerder vertoonde regenboog aan de lucht als teken aan de mens. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Het is dus een religieus teken en is tevens een gevolg van het breken van licht in de atmosfeer. In dat artikel gaf ik aan dat Lucifer de God in vermomming van alle religies is. Lucifer wordt ook wel de lichtdrager genoemd en dus is het breken van licht in alle kleuren van de regenboog een zoveelste indicatie die refereert naar een symbool met een religieus tintje.

Het is nuttig om eens te kijken of de regenboog alleen in het christendom die betekenis heeft of ook in andere culturen en religies, zodat we er geen misverstand over krijgen dat het daadwerkelijk een religieus symbool is; ondanks het feit dat het de laatste jaren gebracht wordt als symbool voor ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’. Ook zal ik daarna aantonen dat die laatste twee woorden eigenlijk Orwelliaanse nieuwspraak zijn voor precies het omgekeerde, namelijk ‘eenheidsworst’ en ‘uitsluiting’ (van de heteroseksueel om precies te zijn).

De regenbogen volgens de Vikingen

De Vikingen kenden meerdere interessante mythes over de natuurlijke wereld. Volgens de Noren vormt de regenboog een brug tussen 2 rijken van de hemel genaamd Midgard en Asgard. Asgard is het huis van de Goden en de regenboog was ontzettend belangrijk omdat hierdoor gecontroleerde toegang tot deze heilige plaats mogelijk was. De regenboogbrug wordt door de Noren Bifrost genoemd en wordt soms aangeduid als een brandende regenboogbrug. Alleen goden en krijgers die in de strijd gestorven zijn kunnen de brug over steken.

De Aboriginal regenboog mythologie

De Australische Aboriginals zagen de regenboog als een slang, die de schepper was van alle het aardse. Het heeft verschillende namen gekregen en is sterk afhankelijk van welke groep Aboriginals je spreekt, maar het is altijd een slang die in de verhalen van `de Dreaming ` verschijnt. Dit is de periode waarin, volgens de Aboriginals, alles werd geschapen. De regenboog slang is onsterfelijk, een beetje zoals een god en is veel groter dan een gewone slang. Er wordt aangenomen dat de slang regen veroorzaakt door water uit poelen op te zuigen en uit te spugen op het land. Als gevolg van dit geloof wordt het gezien als een symbool van vruchtbaarheid. Ook wordt de slang geëerd, omdat die verantwoordelijk is voor het maken regen maar verantwoordelijk is voor twijfel en het leed dat met uitblijven van dergelijk evenement gepaard gaat.

Chinese Regenboog Mythologie

De Chinezen hebben ook een afbeelding van een regenboog slang of een draak. Dit wezen heet Hong. Hong heeft twee koppen; één aan elk uiteinde. Het woord Hong betekent regenboog in het Chinees. Het wordt beschouwd als een slecht voorteken te wijzen op een regenboog, omdat een regenboog bedoeld is om aan te geven dat een vrouw zwanger is. De goden vinden volgens de Chinezen dat dit niet behoorde te gebeuren. Een regenboog zou een teken van disrespect van de hemel zijn en de boog geeft in deze context de zwellende buik van de zwangere vrouw weer.

Er zijn nog veel variaties van regenbogen in de oude Chinese cultuur, maar de meeste van hen geven negatieve associaties.
De maker van de Chinese mythe, Nuwa, wordt ook geassocieerd met regenbogen. Er wordt gezegd dat de regenboog door Nuwa zijn gemaakt. Dit deed hij door met verschillende gekleurde stenen een ​​scheur in de lucht te veroorzaken die door een andere god, Gong Gong, via de op het water een regenboog vormde.

Het samengaan van Yin en Yang wordt ook beschreven in een regenboog. De rode en blauwe kleuren lopen in elkaar over en zijn eensgezind. Regenbogen zijn in de chinees cultuur een symbool van bruiloften geworden.

Hindoe regenboog mythologie

Voor de Hindoes is een regenboog letterlijk een boog die door de god van de oorlog en de donder, Indra, wordt gebuikt om pijlen op een demon te schieten in een poging om het te doden voordat het de aarde vernietigt en al zijn de bevolking
De oorsprong van Indra´s boog is een verhaal op zich. Er wordt gezegd dat hij een timmerman vroeg om hem een ​​nieuwe boog te maken nadat zijn oude gebroken was. Zodra de timmerman zijn werk had gedaan vroeg Indra een kunstenaar om zijn nieuwe boog te schilderen met kleuren die nog nooit eerder waren gezien. Bij een regenboog wordt gesuggereerd dat Indra zijn boog heeft opgehangen om te drogen na gebruik.

Bovenstaande tekst is afkomstig van wetenschap.infonu.nl en laadt duidelijk zien dat in eigenlijk alle culturen wereldwijd de regenboog een religieus symbool is. Even los van de vraag of deze samenvatting een juiste historische beschrijving is, is het in ieder geval een zoveelste teken dat de regenboog overal te wereld sinds mensenheugenis een religieus symbool is. Waarom zouden we dan nu ineens moeten geloven dat het vooral een symbool is dat enkele decennia geleden herleefde met Greenpeace als teken voor de strijd voor een beter milieu en nu ineens staat voor de LHBTI beweging? Het feit dat de regenboog als een soort keiharde onmiskenbare propaganda dagelijks in ons gezicht gedrukt wordt en het feit dat het voor de LHBTI beweging als een soort militaristische symbool gedragen wordt, is een teken dat we daar best eens serieus naar mogen kijken. Het fanatisme waarmee de vlaggen gewapperd worden en de regenboogkleuren overal aangebracht worden, doet denken aan een periode waarin de swastika net zo fanatiek gepromoot werd.

In het laatste boek uit de bijbel, genaamd ‘Openbaring van Johannes’ is de regenboog opnieuw terug te vinden en is duidelijk te herkennen dat de regenboog staat voor de God van de bijbel. In Openbaringen 4 (zoals dat in bijbeltermen aangeduid wordt) zegt Johannes dat hij iemand op een troon in de hemel ziet zitten en dat er zich een regenboog rondom die troon bevindt. In Openbaringen 10 is er sprake van een regenboog rondom het hoofd van een machtige engel. De regenboog staat feitelijk symbool voor de hoogste macht en de aansturing door die hoogste macht; waarbij ik even een zijsprong maak naar de in eerdere artikelen uitgelegde verklaring dat ‘engelen’ inputs in de simulatie zijn, die worden aangestuurd door de bouwer. “Simulatie? Wat bedoel je simulatie?” Ja, als u nieuw op deze site bent, zult u wellicht nog niet weten dat ik mij op het standpunt stel dat u en ik “in een simulatie leven”. Dat zet ik tussen haakjes, omdat je niet in een simulatie kunt leven, maar slechts waarnemende-speler kunt zijn. Het is belangrijk om daar meer over te lezen in deze artikelen reeks, want dan begrijpt u ook waarom ik stel dat Lucifer de bouwer van deze universum-virus-simulatie is.

De regenboogvlag

Heeft u dus ooit een regenboogvlag in huis gehaald, omdat u gewoon houdt van de LHBTI-beweging; zich best kan inleven in de variërende seksuele voorkeuren of gewoon gelooft in verandering van de maatschappij naar een iets minder patriarchale, dan is dat misschien de propaganda van die stroming die u wil doen geloven dat u voor iets ‘goeds’ strijd. Vermoedelijk weten velen in de LHBTI stroming niet eens dat ze een religieuze symboliek aanhangen en dat er feitelijk ook echt sprake is van een religie. Ja, ja, ja, echt waar u bent in een religieuze stroming beland die net zo fanatiek (of misschien zelf nog fanatieker) is als die van de oude kruisvaarders en die van de jihad. “Ja, maar voor mij is het geen religieus symbool en staat het gewoon voor vrijheid en emancipatie“. Dat mag u graag geloven, maar het is een oeroud religieus symbool en het is het symbool voor de entiteit die deze wereld geschapen heeft en tevens het symbool voor verwoesting (milder uitgedrukt: ‘verandering’).

In dat kader is het best interessant om dat bijbelboek Openbaringen eens te lezen. Het heeft veel weg van een soort psychedelische trip van die zogenaamde profeet Johannes en het gaat voornamelijk over een God die erg van verwoesting houdt (en een paar uitverkorenen spaart voor zijn vernietigingsdrang). Eigenlijk vinden we in alle religies terug dat die Godheid helemaal niet zo’n lieverdje is. Ook wordt duidelijk dat hij controle heeft over goed en kwaad en ‘Satan’ loslaat wanneer hij wil. Wie nou eens niet naar al die wollige religieuze predikers met hun verklaringen luistert en zo’n boek eens helemaal vers leest, herkent gewoon een wreed wezen die gebruik maakt van dualiteit om uiteindelijk zijn eigen schepping weer te vernietigen en een doorstart te maken in iets nieuws.

De verbouwing van de mensheid naar de ‘hermafrodiet’

De regenboog stond dus als symbool voor de grote vloed (in de bijbel de ‘zondvloed’ genoemd) en staat dus ook symbool voor de goddelijke macht in de “psychedelische trip” van de profeet Johannes (zoals ik het voor de aardigheid maar even noem). Mijns inziens heeft Johannes gewoon een fast-forward van het simulatie-script gezien, maar die opmerking begrijpt u wellicht beter na het bestuderen van de genoemde artikelenreeks.

Ik blijf herhalen dat de regenboog staat voor Lucifer; de bouwer van deze universum-simulatie. Dat is slecht nieuws, want die bouwer is tevens een vernietiger. Vandaar dat ik ook steeds spreek over een virus-simulatie. Die vernietigingsneiging vinden we bijvoorbeeld terug in dat bijbelboek Openbaringen. Als u dus de regenboogvlag in uw woonkamer heeft prijken, dan heeft u het symbool van Lucifer en het symbool van vernietiging in huis gehaald; terwijl u dacht dat u gewoon vooruitstrevend was en staat voor emancipatie van andere seksuele voorkeuren of meer vrijheid van mensen met een andere seksuele geaardheid.

Pas als u doorkrijgt dat die LHBTI-propoganda (zoals ik het toch nog maar even noem) plaatsvindt onder dat dekmantel van ’emancipatie’, maar feitelijk een diepere betekenis heeft, gaat u ook doorkrijgen dat het het symbool van de vernietiging van de mens is; de vernietiging van de mens zoals wij die nu al eeuwen kennen. U vindt dat ik doordraaf en echt niet weet waar ik over praat? Zet uw boosheid even opzij en analyseer met mij mee.

In meerdere artikelen heb ik toegelicht dat de LHBTI stroming mijns inziens niet is opgetuigd voor ‘diversiteit en inclusiviteit’. De diversiteit die zogenaamd gerepresenteerd wordt in de diverse seksuele voorkeuren, is het voorstadium voor het samenvoegen van al die seksuele voorkeuren in één persoon. In die zin is ‘inclusiviteit’ dan weer wel een juiste omschrijving, omdat ze allemaal samengevoegd (included) zullen gaan worden. Het doel is echt de heteroseksueel te doen verdwijnen en dus is die seksuele voorkeur dus eigenlijk ‘excluded’. Vandaar dat de H voor ‘heteroseksueel’ ook niet in de afkorting LHBTI terug te vinden is. Die H staat voor ‘homoseksueel’. In die zin is er dus sprake van ‘uitsluiting’ of ‘exclusiviteit’ en dat is de reden dat ik aan het begin van dit artikel zei dat we hier te maken hebben met de door George Orwell in zijn boek 1984 beschreven ‘nieuwspraak’ (waarin de betekenis van woorden wordt omgedraaid). Het woord exclusiviteit kennen we ook terug van de ‘apartheid’ in Zuid Afrika en is feitelijk een vorm van fascisme.

Voordat u denkt dat ik doordraaf door de term ‘fascisme’ te gebruiken, wil ik toch nog even herinneren aan het fanatieke vlaggen-gewapper en het ‘in your face’ pushen van symboliek. Dat zagen we ook in de jaren 30 van de vorige eeuw bij onze Oosterburen en toen wilde ook niemand het zien. Ik herken toch een soort fanatisme bij de regenboogaanhangers die daar aan doet denken. En diezelfde regenboogaanhangers hebben opnieuw niet door dat ze het symbool van vernietiging promoten. Ik herhaal het nog maar even: de regenboog staat voor ‘de lichtdrager’, diegene die het licht van de simulatie aanzette; voor Lucifer; voor de vernietiger van de mensheid. Na de vernietiging verschijnt de regenboog aan de hemel.

bron: wikipedia.org

We staan aan de vooravond van de vernietiging van deze wereld zoals wij die kennen, inclusief de mens zoals wij die kennen. In dit artikel lichtte ik uitgebreid toe hoe de mensheid omgebouwd gaat worden naar de tweeslachtige hermafrodiet, verdekt achter de term ‘gender-neutraal’. Dat wil zeggen dat het oude seksuele basisprincipe waarbij de man en vrouw op elkaar moesten vallen voor de voortplanting, als eerste moest verdwijnen. Daarom zijn we eerst getuige geweest van (wat ik voor het gemak maar even noem) homopropaganda, om zoveel mogelijk mensen op hetzelfde geslacht te doen vallen. Het uiteindelijke doel is dat al die seksuele neigingen zich binnen één persoon moeten gaan afspelen. Dit omdat de twee geslachten letterlijk in één persoon zullen worden samengevoegd, zodra de verbouwing van de mens naar de hermafrodiet, geslaagd is. De mensheid moet worden omgebouwd naar het symbool voor de bouwer van deze simulatie: Baphomet, de tweeslachtige bok (Lucifer dus).

De vernietiging van de mensheid

U hoeft de bijbelboeken er maar even op na te lezen om te ontdekken dat de God (van welke religie dan ook) altijd uit is op vernietiging. Natuurlijk worden er wel een paar zieltjes gered, maar die ‘worst voor de neus’ dient ertoe mensen als aanbidders in het gareel te krijgen. Het is als het ware de oudste ‘Problem, Reaction, Solution‘ formule-toepassing die we kennen. Lucifer is uit op vernietiging van de mensheid, omdat de mensheid met die dreiging van de vernietiging, bereid gemaakt wordt om zich klaar te maken voor de ark. De nieuwe ark van Noach is de ‘redding’ via het transhumanisme en de overgang naar “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde” die gerealiseerd zal worden middels de samensmelting met Lucifers AI. Google’s topman Ray Kurzweil noemt dat moment de singulariteit (zie hier).

De mensheid wordt op dit moment eerst verbouwd naar ‘Gods beeld’. Het oude beeld van de bijbel was de yin-yang dualiteitsgod; de god die zich presenteerde als God en Satan. Daarom werd de mens in het bijbelboek Genesis daadwerkelijk geschapen naar God’s beeld. En daarom zegt de God van de bijbel “Laat ons mensen maken naar ons beeld”. Dat is Lucifer die zich uitdrukt als dualiteitsvorm “ons”. Die dualiteit was nodig om de spelers van deze simulatie via de wet van de vrije wil in de gewenste gelijkstroom richting het einddoel te krijgen (zoals plus en minpool op een batterij een gelijkstroom opleveren). Na de komende regenboogperiode (vandaar het symbool), waarbij de oude schepping overspoeld zal worden en de nieuwe al klaar staat, kan de bouwer van deze simulatie zich als ‘tweeslachtige in één’ presenteren, omdat we dan al vrijwillig besloten hebben ons met zijn AI-cloudsysteem te verbinden. Ja, ik heb het dan letterlijk over een AI computersysteem. We moeten opgaan in ‘the cloud’. Vandaar dat de messias in de bijbel ook uit de wolken zal neerdalen. Dat is ‘the cloud’.

De mensheid wordt dus alvast herschapen naar Lucifers tweeslachtige beeld. Na die geslachtsverandering, zal de mensheid getransformeerd worden naar de transhumaan. De digitale slaven zijn dan klaar gemaakt om zich over te geven aan het AI-systeem en op te gaan in ‘the cloud’ om de nieuwe simulatie (“de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”) te kunnen gaan ervaren. Dit is de verleidingstruc die nodig is om de oorspronkelijke ziel (bewustzijnsvormen) zich te doen overgeven aan Lucifer’s AI systeem.

De gehele biologie zoals wij die nu kennen zal dus ophouden te bestaan (net zoals in de tijd van Noach). Begrijpt u nu de regenboogsymboliek ook iets beter? Het heeft allemaal met elkaar te maken.

Nu zou u nog kunnen denken: “Ach, wat is daar eigenlijk mis mee? Misschien is het wel een prachtige vooruitgang en een mooie verandering! Ik vertrouw die Lucifer eigenlijk best wel“. Die gedachte begrijp ik wel. Tenslotte staan de Lucifer-aanbidders in de maatschappij doorgaans voor veel rijkdom en succes. Je hoeft alleen maar even naar de muziekindustrie te kijken, waarin mensen als Miley Cyrus (en vele anderen) openlijk spreken over Lucifer-aanbidding. Wat er mis mee is, is dat u over het hoofd ziet dat Lucifer niets meer of minder is dan wie u van origine bent en dat u zich overgeeft aan een AI-virussysteem. U bent namelijk van origine zelf een scheppende bewustzijnsvorm. De Lucifer simulatie is een virussimulatie die de stamcel van het ‘originele veld‘ (het alles omvattende scheppende data-veld waaruit uw scheppende bewustzijnsvorm ontsprong) wil binnendringen. Lucifer heeft een reputatie van vernietiging en dat is ook het doel van een virus.

Als je er eenmaal achterkomt dat we “in een simulatie” zitten en een beetje realistische kijkt naar de wereld zoals wij die kennen, dan is de grote rode draad: dood en verderf. Ook de regenboog staat symbool voor dood en verderf. Is het dan niet eens verstandig om die groep vaarwel te zeggen en juist te kiezen voor ‘terug naar het origineel’ in plaats van ons mee te laten sleuren in de weg die nog dieper in Lucifers simulatie-valstrik leidt? Onthoud: de regenboog staat symbool voor vernietiging van de oude aarde; een oude neiging van de bouwer (ook wel ‘God’ genoemd) van deze simulatie, Lucifer. Tijd om die regenboogvlag te verbranden.

54 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (26)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Camera 2 schreef:

  Dat de popmuziek er al jaren en jaren mee doorweekt is van de Luciferiaanse
  aanbidding is al lang geen geheim meer.
  Het valt wel op dat een ieder die zich in die showbizz begeeft, het kapitaal
  voor het opscheppen heeft, een goede beloning krijgt, prachtige Rewards krijgt

  Micky van de Stones zei zelfs indertijd dat hij Lucifer genoemd mag worden.

  https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/rolling-stones-sympathy-for-the-devil-mick-jagger-anniversary-satanism-a8668551.html

  • Ben schreef:

   3:48 As heads is tails, just call me Lucifer

  • Mireille van den Enk schreef:

   Ik vind het bizar dat veel popsterren uit mijn tijd inmiddels zijn overleden. (geen toeval)
   Deze muziek gaf echt energie. Naarmate ik ouder werd veranderden de teksten aanzienlijk. In mijn tijd had je The Cure, dat vond ik al heel donker. Maar dat is tegenwoordig zoetjes.

   Maar nu mis ik steeds vaker die positieve frequentie van vroeger,

 2. “De mensheid wordt dus alvast herschapen naar Lucifers tweeslachtige beeld. Na die geslachtsverandering, zal de mensheid getransformeerd worden naar de transhumaan.”

  Dat is precies wat ze hebben laten zien met het neerhalen van de Twintowers en deze vervangen met het nieuwe ene gebouw de ‘One World Trade Centre’.
  Los van de symboliek van II etc. is de vorm van dit gebouw een injectie-naald. Wat wijst op bewuste manipulatie van het DNA. Verder is het gebouw een langgerekte anti-prisma, dat de kwaliteit heeft om de regenboogkleuren door een twist om te zetten in één bundel wit licht….
  Die bundel straalt uit de top en veroorzaakt blitsemflitsen.

  Het is namelijk zo dat de elite gewoon elektriciteit uit de ether haalt, terwijl wij allemaal duur aan hun olie, gas en elektriciteit zitten. De oude Romaanse/Tartaarse wereld zoals die was, met vrije energie door piramiden, kerken en moskeën, hebben zij verwoest. De kennis over de ether achtergehouden en daar doen ze nu hun AI, DEW, EMF en Cloud dingen mee. Het blauw van het UN-teken is de kleur van de vlag van Israël; het ultieme doel; een eigen land van waaruit de rest van de wereld wordt geregeerd.

  Dit brengt je vanzelf op de leugen van de bolaarde en zwaartekracht. Hoe het ook zit, de ether en het frequency-veld dat erdoor gedragen wordt, wordt verzwegen en vertaald in lucht en gassen.
  Omdat ze alles hierover achterhouden wordt 5G ook niet daadwerkelijk gemeten op de natuur; welke een directe ontkrachting is van ieders eigen electro-magnetisch veld is; en bomenkap en bosbranden nodig heeft, want die werken de korte maar keiharde zuustofopslurpende frequencies tegen; met als gevolg ook enorme verzwakking van ons lichamelijk functioneren. Samen met de slappe mannen die ze kweken en het afnemen van de laatste wapens is de weg naar overheersing een eitje.

  De regenboog bestaat uit zeven kleuren; en volgens deze Sabbateaanse club, want dat is het, moet er aan de LHBTI nog P toegevoegd worden. Nee niet voor Pan, maar voor pedo. En daar zijn ze nu versneld mee bezig.

  Last but not least; de zeven Noahide Joodse wetten zijn door Trump inmiddels getekend. Die gaan van kracht zodra “Martial law” wordt geactiveerd (als er nog wat false vlaggen plaatsvinden). Deze 7 wetten zijn talmoedische wetten voor de Goyim (de rest). Voor de Joden gelden nog 662 andere wetjes, die hoeven wij dombo’s niet te weten; die gaan zij wel toepassen nadat de ‘overname’ heeft plaatsgevonden in Israel.
  Dus vind je de regenboog al als symbool voor de Noahide wetten. Je kunt ze overal vinden op internet.
  Hier van alles over die griezelwetten: https://www.eyeopeningtruth.com/the-un-is-not-your-friend-part-2-noahide-laws/

  Het zeer verontrustende hieraan is dat als je je niet aan die wetten wenst te houden, onthoofding volgt.
  De belangrijkste is het verbod op Idool verering; dus een andere waarheid/God/verering, dan die van hun Lucifer die ze vrouwelijk zullen maken; zoals Madonna heeft voorbereid, leidt tot veroordeling.

  Als je dus stelt; zout op met je onzin, ik volg mijn origineel, mijn hart, en niet jullie geintjes, ben je in weze de klos. Zo gevonden met de led-lampen, smart-meter, 5g-netwerk en je mobiel en wie weet chip.
  Als je de chip weigert, dan kwalificeren zij je tot Christen overigens, want het nieuwe testament spreekt daar van het ‘beest’ als het teken op je hand of voorhoofd, van 666; wat nu al de bar-code is op artikelen; altijd 666 erin. Ook dan volgt veroordeling en dwang tot.

  Ik ontdekte gisteren dat Trump zijn neus heeft verbouwd. En niet blond/rossig is. Hij is dus gewoon een van hen, een Sabbatean sowieso, maar ook een Khazaar-Askhenazi-Nazi-Zionist. Hij speelt het spel van deception als een grote clown en heeft zijn best gedaan om alle laatste deuren in de duwen, alvorens martial law kan worden geactiveerd.

  Bushes zijn ook Askhenazi’s; Hillary ook, Obama’s moeder was er een (ze hebben al haar gegevens uit de schoolarchieven meegenomen vlak voor Obama president werd) en nu Trump dus ook; terwijl we denken dat hij een gezellige Schot is.
  Hier de ontwikkeling dat de Cloud vanuit Israël zal worden bediend: https://www.abeldanger.org/israel-takes-over-cloud-computing-for-the-pentagon/?fbclid=IwAR1qBRnYvp5Tjx8PuY5dEb2kiBu6L7naCONoXclbgFSxXTA2KUOuBYYyswU

  Hier de link naar de laatste stap van pedofilie; die diep verankerd ligt in het Talmudische Jodendom (welke alle rabbi’s omarmen en geheim gehouden is totdat internet hier een einde aan maakte). Dit vormt de basis van iedere MK-Ultra programmering van zeer jonge kinderen. En hoe ze de wereld gegijzeld hebben met sex als chantagemiddel voor topfuncties.
  http://www.come-and-hear.com/editor/america_2.html?fbclid=IwAR3gCONkCkr5kFlTwyNMyZ3iBGkQEQN8J2-kF72xuAaE8BoVAewWAEKARig

  Het ziet er verdomd eng uit zo…en bijna niemand heeft het door…

  • Ben schreef:

   This was over 2 years ago, and it seems to have been right on target.

   Trump Noahide Laws

  • Mindsupply schreef:

   En inderdaad de kleine kliek gebruikt allemaal symbolen die iedereen gebruikt om hen in het zadel te houden. Want de gewone mens weet niet wat ze echt betekenen.

   Neem bijv. het zogenaamde “Peace Sign”, je weet wel dat ronde symbool met verticale streep en onderaan twee pyramides (links en rechts). Dat heeft niets met Peace te maken.

   De originele betekenis van dit symbool is ‘Misery and Despair”.

   De originele betekenis geldt altijd! (natural law).

   Miljoenen mensen lopen er mee rond op t-shirts, stickers, buttons en posters thuis..

   En je dan afvragen waarom er zoveel ellende is.. ; )

  • bartelo schreef:

   Ik geloof inderdaad dat straks de P voor pedo toegevoegd zal gaan worden. Dit jaar heeft de eerste pedoclub met de onthutsende naam het “kinderbevrijdingsfonds”, zich aangemeld als deelnemer voor de botenparade tijdens Gay Pride in Amsterdam. Ze vinden dat ze erbij horen omdat het immers om een geaardheid gaat. En als niet praktiserende pedo zou je er eenmaal bij moeten mogen horen. De eerste stap is dus al gezet.
   En dan nog wat (ben trouwens zelf homo en heb altijd afgevraagd waarom de roze driehoek werd vervangen voor de regenboogvlag, maar bovenstaande lijkt een hoop te verklaren), de volgende slogan of leus: :”Dare to be Different” is toch ook raar. Je wordt aangemoedigd om ánders te zijn.. Maar daar gaat het toch niet om, het zou moeten zijn: “Dare to be Yourself”. Dat is naar mijn idee een hele andere boodschap en lading om jezelf te zijn, dan de aanmoediging om anders te zijn. Het is allemaal heel misleidend.

 3. Zonnetje schreef:

  Mooi artikel weer. Tja, als het goed is weten de meesten inmiddels wel wie die personen zijn die al dat ‘moois’ in de samenleving brengen als social engineers, de wereldverbeteraars althans volgens hun eigen visie.
  Treurig js dat die personen met naam en toenaam niet genoemd kunnen worden want helaas wij leven in een stille, subtiele, sneaky dictatuur. Door hen te benoemen kan er aan dat probleem gewerkt worden. Maar helaas, de gewone bevolking, the perfect slaves,vindt alles prima dat een vijandige allochtone ‘ elite’ de dienst uitmaakt. Zelfs de allochtonen in dit land, de ruwe diamenten’ die voor regime change , nieuw elan,zouden kunnen zorgen hoor je na een korte tijd niet meer. Dat zij opgenomen worden als perfect slaves schijnt hen mogelijk ook te bevallen. Jammer, een gemiste kans.

  Ik stop even met reageren. Neem even een siesta. Kan niet wennen aan the perfect slaves en hun domme gelatenheid waar geen passie en bezieling in zit. Sic transit gloria mundi. Kuch.

 4. hen3 schreef:

  🤔 Kan er in iets goeds kwaad zitten ? En visa versa? Als het antwoord op deze vraag nee is, hoe kun je dan zeggen dat God (jezus) en luicifer de zelfde persoon is. luicifer is satan een schepsel dat het goede (Het Licht) de rug toe gekeerd heeft, omdat deze zich boven God wilde plaatsen.

  Een schepsel kan nooit de meerdere van zijn maker worden. Deze persoon (entiteit) is zo duister hij wil de schepping die God gemaakt heeft vernietigen, dat is, wat we nu meemaken.

  De hoeksteen vd samenleving is het gezin, hoeveel traditionele gezinnen zijn er nog ?

  Tot slot,

  Alles wat zich nu en binnenkort gaat afspelen is allemaal voorzegt, in wat de mensen tegenwoordig een ‘sprookjesboek’ noemt.
  Daarom lees ik ook graag de artikelen op deze site. Want dit is nog maar het begin ‘we haven’t seen nothing yet’.

  Want er staat geschreven “in het einde der dagen zal hij ‘satan’ rondgaan als een briesende leeuw zoekende om te verslinden die hij verslinden kan

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat is het verhaal volgens de bijbel.
   Mijnsinziens vertegenwoordigt Lucifer inderdaad het “goed” en het kwaad, dus zowel “God” als “Satan” (let wel Satan is niet Lucifer): het dualisme dat nodig is om de spelers van het spel een gewenste richting op te duwen.

   De God van de bijbel is eigenlijk een heel moordlustig persoon. Hij wil bijvoorbeeld bloed zien voor de zogenaamde zonde. Dus hoe “goed” en liefdevol die God nou eigenlijk echt is valt te betwisten. Dat hij dan volgens het verhaal zijn eigen zoon maar opgeoffers heeft, maakt hem nog steeds tot iemand die bloed wil zien. Je kan ook gewoon zeggen: “Okay jongens, weet je wat ik vergeef gewoon als die zonden en klaar is Kees. Laten we gewoon lekker gezellig met zn allen een biertje drinken in de hemel en zand erover”. Maar nee hoor..er moet bloed vloeien.

   De dualistische rol van Lucifer: de God en Satan van een boek dat waarschijnlijk niets meer dan een mindcontrol script is.

   • Mindsupply schreef:

    Inderdaad, elke religie is een mindcontrol script. En zo goed gemaakt, indien je dat script van jongsafaan met de paplepel in je strot geduwd hebt gekregen, zal het gross het tot de dood toe verdedigen (uitzonderingen daar gelaten (he Martin? :).

    En dat ondanks de vele argumenten en feiten (of logisch nadenken) dat het allemaal onzin is en gereedschap voor bangmakerij en totale controle. En dat gereedschap is erg handig voor de kleine kliek die de scripts geschreven hebben (your slave masters).

    Je zou er bijna de pet voor afnemen.. ; )

  • Martin Vrijland schreef:

   “Een schepsel kan nooit meerdere van zijn maker worden”.

   Wrong. Als Elon Musk straks een simulatie bouwt en jij via je Neuralink die simulatie gaat spelen is Elon misschien de God van jouw simulatie (gezien vanuit je avatar in de simulatie), maar diegene die nog op de bank zit en het spel speelt (je origineel) hoeft Elon maar even een knal voor zijn kop te geven en hij ligt knock out.

 5. Mindsupply schreef:

  En inderdaad de kleine kliek gebruikt allemaal symbolen die iedereen gebruikt om hen in het zadel te houden. Want de gewone mens weet niet wat ze echt betekenen.

  Neem bijv. het zogenaamde “Peace Sign”, je weet wel dat ronde symbool met verticale streep en onderaan twee pyramides (links en rechts). Dat heeft niets met Peace te maken.

  De originele betekenis van dit symbool is ‘Misery and Despair”.

  De originele betekenis geldt altijd! (natural law).

  Miljoenen mensen lopen er mee rond op t-shirts, stickers, buttons en posters thuis..

  En je dan afvragen waarom er zoveel ellende is.. ; )

 6. hen3 schreef:

  Als je met die ‘link’ verbonden bent wel ja. Maar ik heb een andere provider 😉

  “Een schepsel kan nooit meerdere van zijn maker worden”.

  “Wrong” wat zal de schepper doen ? Hij zal de stekker eruit trekken. Zowel in de virtuele wereld als in de echte wereld.

  • Martin Vrijland schreef:

   Lucifer is slechts een schepper op een veel lager niveau dan de originele bron. Zet even je oude geloofsovertuigingen in de wacht en neem even de moeite om de artikelen over de simulatie te bestuderen. Jouw concept van ‘God’ hang je volledig op aan dat ene boek. Geloof je nu echt dat dat boek nog zou bestaan als het vol waarhied zou zitten?

 7. hen3 schreef:

  Geloof je nu echt dat dat boek nog zou bestaan als het vol waarhied zou zitten?

  Ja Martin dat doe ik wel. Dat heet geloof. Zonder regels en rituelen.

  Ook al ben ik het niet altijd eens met jouw redenaties en zienswijze, interessant is het zekere zin wel. Het overgrote gedeelte is nog realiteit ook. Alleen heel veel mensen willen of kunnen het niet zien. Je haalt ze uit hun comfort zone.

  Waarheid in zekere zin maakt kwetsbaar. En toont aan, dat de mens naakt staat.

  Zo zul je het ook niet eens zijn met mijn zienswijze, als we elkaar de ruimte maar geven.

 8. Christian van Offeren schreef:

  Martin heb je deze documentaire wel eens bekeken, zoja wat vind je hiervan? eens “Europa the Last Battle – one of the best Truth Documentaries out there: Parts 1 – 10”

 9. Christian van Offeren schreef:

  Is dat een ja of nee?
  Of bedoel je te zeggen dat je het gekeken hebt, maar niet kan zeggen of dit de waarheid is.

 10. Martin Vrijland schreef:

  Kijk even hoe dit nepnieuws a la de Poelenburgs vloggersrel (nepnieuwsproductie) Powned-style in elkaar gedraaid is..nepnieuws LGTB-regenboogpropaganda.
  Pure subliminale programmering met zogenaamde (actie voerende) nepchristenen (je reinste acteerwerk). Het gehele filmpje draait om regenboogpropaganda, waarbij de regenboog continu in beeld wordt gebracht. Nep protest en neparrestatie. Media zijn grote nepnieuwsproducenten die het volk programmeren.

  https://youtu.be/1Ae2YVpMz3o

 11. Agnes Jonckheere schreef:

  Dat de regenboogvlag van de LGTB-lobby staat voor het wegwassen van alle normale normen en waarden, een nieuwe stortvloed spreekt wel tot de verbeelding.
  Men gaat terug een ziekte (differentiatiestoornissen) normaliseren (interseksualiteit) en dit in de wetgeving vastleggen om wat meer cassussen te krijgen voor de genderdysforie. Maar weet dat het aantal onder de 1% ligt!!! De meeste gevallen die zich aangeven zijn cultureel of psychologisch bepaald en niet biologisch. Het is nu als meisje ‘in’ om je met een jongen te vereenzelvigen.
  https://www.bezorgdeouders.be/2019/06/27/interseksualiteit-europa-en-belgie-willen-de-bladzijde-van-de-pathologie-omslaan/

  Dr. van den Aardweg ziet het niet uitgroeien tot je ware geslacht (psychisch) als een gevolg van kwetsuren in de kinder en jeugdjaren.
  http://www.profamilia.nl/uploads/1/1/7/7/11776288/49-geaardheid_of_scheefgroei2.pdf

  Verder let op met die profetieën want er is daar veel discussie over en het zijn de christen zionisten die hier het sterkst mee voor de dag komen. Nu niet de groep die het allemaal zo duidelijk ziet…

 12. Camera 2 schreef:

  Kijk even goed naar de foto die de telegrf geplaatst heeft. Vooral naar de armen, dat noem je (Branweermanwijf)

  Het schijnt dat voetbalvelden en scholen de regenboogvlag op het terrein niet mogen weigeren, dat heet dan dus verplichting.

  De Brandweer mannen, uh wezens doen vrolijk mee met het spel, van boven opgelegd natuurlijk, overheidsbaan(obey)

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/907111170/zo-ziet-de-brandweer-er-straks-uit

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten