De ultieme waarheid bestaat niet?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 18 mei 2019 6 Comments

bron: typepad.com

Volgens bekend radio host Max Igan (in onderstaande radio uitzending, zie YouTube video), kun je voor elke theorie bewijs vinden en heeft het eigenlijk geen nut om nog langer naar de waarheid te zoeken. Zo stelt hij dat voor de platte aarde wel bewijs te vinden valt, net als voor de holle aarde of de ronde aarde of voor het bestaan van aliens. In feite is zijn stelling dat je in principe bewijs kunt creëren rondom elke theorie. De video is de moeite van het luisteren in die zin waard, omdat hij nuttige dingen aanhaalt en laat zien hoe we steeds weer in nieuw ‘Alice in Wonderland konijnenholen’ gelokt lijken te worden.

Wat Igan naar mijn idee verzuimt te melden is dat de controle op informatie zo sterk is dat zelfs de ontdekking dat de alternatieve media geïnfiltreerd is door bijvoorbeeld de platte aarde ‘truth community’, weer een slimme manier kan zijn om mensen af te vangen richting een nieuw vangnet. Overheden beschikken over alle big data analyses die ze maar willen om te ontdekken waar er zich een gat in een vangnet vormt, zodat ze weer een nieuw vangnet op kunnen tuigen of een oude vangnetstrateeg een nieuwe richting kunnen doen inslaan om zo de ontsnappende vissen weer op te vangen.

Theorieën

Veel theorieën die op het internet rond spoken, worden bewust gelanceerd om de echte misleiding van politiek en media aan dergelijke stromingen te kunnen koppelen, zodat ze uiteindelijk de nek omgedraaid kunnen worden. Je laat de stroming groeien om uiteindelijk het bewijs te leveren dat bepaalde theorieën behorende bij een truth community nonsense blijken te zijn. Je kunt bijvoorbeeld een complot als 911 koppelen aan de ‘platte aarde beweging’. Als je vervolgens aantoont dat die platte aarde theorie keiharde nonsense is, kun je al het andere gelijktijdig afserveren. Het is de strategie van ‘bevuil het badwater’ zodat je uiteindelijk het kind met het badwater weg kunt gooien. Ook hebben we de methode gezien van het inbouwen van halve waarheden of bewuste leugens, gekoppeld aan echte onthullingen. Die halve waarheden of leugens bouw je in in de bodem van het vangnetschip om het bommetje op het juiste moment te activeren en de drenkelingen van het gezonken schip weer aan boord te kunnen hijsen. De echte onthullingen zijn dan zo bevuild en de groep die daar in geloofde is dan inmiddels zo half-verzopen dat ze hun vingers er nooit meer aan zullen willen branden; uitgehoond door de rest.

Geloofssystemen

Wat we op zijn minst zouden kunnen constateren, is dat we veelvuldig met geschiedvervalsing te maken hebben en dat we van veel historische bouwwerken geen idee hebben hoe ze gebouwd zijn (zoals Max Igan in onderstaande video benoemt). Feit is dat de meeste theorieën uiteindelijk op een geloofssysteem gebaseerd zijn. Wat Max Igan echter heel slim doet (met zijn bekende hypnotische spreekwijze), is uw aandacht vestigen op het vergaren van kennis over de oude historische bouwwerken en op de geschiedvervalsing. Die geschiedvervalsing is wat mij betreft echter slechts 1 onderdeel van de methode om grip op de massa te houden (vaak worden ook valse argumenten gebruikt). Als we gewoon de dagelijkse gang van zaken in de media volgen, komen we al snel tot de ontdekking dat niet alleen de geschiedenis aan de lopende band gemanipuleerd wordt, maar ook de actualiteit. Eigenlijk zou je zelfs tot de conclusie kunnen komen dat dit manipuleren van de geschiedenis ons juist extra stimuleert om maar te blijven graven.

Het is dus op zich een heel geloofwaardige analyse waar Max Igan mee komt, maar toch heb ik sterk het gevoel dat Igan gebruik maakt van hypnotische gesprekstechnieken, gecombineerd met de bekende flitsende beelden en dat hij eigenlijk een nieuwe strooppot/lokdoos neerzet.

Feitelijk zijn we al in de fase beland dat de ingebouwde bommetjes in de dubbele bodem van veel ‘truth communities’ reeds geactiveerd zijn. Veel mensen zijn er achter gekomen dat theorieën die ze volgden niet klopten en blijven zo gedesillusioneerd achter. Sommigen van die groep sluiten weer keurig aan bij de mainstream media en politiek omdat ze het gegraaf in de ‘rabbit holes’ zat zijn en steeds weer ontdekken dat er iets niet aan een theorie klopt. Anderen moeten worden opgevangen door de frontmannen die ze juist jaren lang geprikkeld hebben om deze ‘rabbit holes’ in te duiken (zoals Max Igan zelf).

Kennis

Igan wil graag dat we ons nu gaan focussen op de bedreiging van 5G netwerken, omdat we volgens hem toegaan naar een systeem waarbij alle kennis gecontroleerd wordt (waardoor we nooit meer de echte geschiedenis kunnen achterhalen). Dat is mijns inziens niet de ultieme dreiging achter de bouw van de 5G netwerken. Het gevaar van 5G is de combinatie met de brein-cloud interface en de mogelijkheid om het menselijk DNA via de CRISPR-CAS12 methode vanuit de cloud te manipuleren (zie deze belangrijke toelichting). Waar 5G netwerken ons volgens Max Igan zullen belemmeren ooit nog de ware geschiedenis van ons bestaan te achterhalen, focust hij daar onze aandacht dus op het vergaren van de ware kennis. De 5G netwerken zouden de ‘afsluiting van kennis voor bepaalde groepen’ bewerkstelligen. Het gaat mijns inziens juist niet om die kennis. Het gaat niet om de weggehouden-kennis over de geschiedenis van onze wereld.  Die zogenaamde ‘weggehouden echte geschiedenis’ is juist de stroop die u richting de strooppot van “de ware kennis” moet lokken. Die zogenaamde “kennis” die het internet ons biedt, is slechts de Apple uit de hof van Eden: de verleiding tot de boom van kennis (van goed en kwaad).

Het is de verleiding van ‘de kennis die het internet biedt‘, die ons de illusie moet wekken dat we ‘de verborgen gehouden kennis‘ terug kunnen vinden als we vrije toegang tot alle oorspronkelijke informatie zouden hebben (hetgeen Igan eigenlijk propageert). We zouden volgens Igan in feite de toegang tot alle kennis (via het internet) moeten kunnen krijgen. Feitelijk lijkt Igan ons te willen stimuleren om via het internet toegang te krijgen tot de gehele Apple van kennis in plaats van de kleine beet uit de Apple (zie het Apple logo) die we tot nu toe hebben mogen proeven. Sterker nog: we moeten toegang krijgen tot de gehele boom van kennis.

Als je echter het echte gevaar van 5G niet noemt en slechts stelt dat de straling gevaarlijk is en vervolgens zegt dat dit netwerk ons definitief af zal sluiten voor de “ware kennis”, benoem je niet het feit dat het internet in zijn geheel juist is opgetuigd om de situatie te bereiken waarin we nu bijna zijn beland. Het is de bedoeling dat we juist aan die boom van kennis gekoppeld (gestekt) worden. We moeten aan de boom van kennis verbonden worden, zoals je een stekje aan een boom verbindt. Het menselijk brein en het menselijk DNA moeten in the cloud komen te hangen.

De zoektocht naar “de ware geschiedenis” moet ons dus eigenlijk richting de Apple tree lokken, zodat we daar onlosmakelijk mee verbonden kunnen worden. Toch is de video van Max Igan de moeite van het kijken waard. Houdt echter in gedachten dat de zoektocht naar de ware (verborgen gehouden) kennis, juist de stroop is die u richting de boom van kennis moet trekken (u verleiden moet zich aan de boom te laten stekken). Igan vervult hier dus de rol van de slang uit het ‘Hof van Eden’ verhaal.

Ik schrijf het woord appel hierboven bewust als Apple, omdat u dan wellicht ziet waarom die naam gekozen is voor uw Apple iPhone

Manipulatie

Ik wil u voorts wijzen op de mogelijkheid dat er nog een groot onontdekte ultieme misleiding van de mensheid zou kunnen bestaan. Ook hiervan zou je kunnen zeggen dat het een zoveelste vangnet is. Als we echter kijken naar de geschiedvervalsing en hoe druk men bezig lijkt om de ware geschiedenis te verhullen, zijn we ons weer aan het focussen op een deelgebied. Als we ontdekken dat ook de actualiteit gemanipuleerd wordt (en dus niet alleen de geschiedenis gemanipuleerd is), zouden we ook kunnen concluderen dat de manipulatie veel alles omvattender is dan we al dachten. Ik wil u daarom toch nog eens de overweging meegeven dat onze gehele ‘realiteit’ een gemanipuleerde waarneming is. Als de kwantum fysica (via het double slits experiment) aantoont dat we in een simulatie leven, zou je kunnen stellen dat in een simulatie zowel de geschiedenis als de actualiteit real time gemanipuleerd kan worden. Ga je uit van een ‘multiplayer’ simulatie, dan moet je er wel voor zorgen dat je alle spelers gelijktijdig weet te overtuigen via dezelfde manipulatietechnieken.

Het idee dat we in een simulatie zouden kunnen leven, waarbij ‘de ziel’ de waarnemer/speler is (in een multiplayer game) zou u kunnen beschouwen als compleet gestoord of juist als een volgend dwaalspoor (een nieuw ‘rabbit hole’). Toch zou ik u erop willen wijzen, dat dit wel eens het antwoord zou kunnen leveren op al uw vragen en het einde zou kunnen inluiden van al uw zoektochten. Het is in ieder geval belangrijk dat we ontdekken dat we ons niet definitief aan de ‘boom van kennis’ laten stekken en dus is het belangrijk dat we niet steeds een nieuw ‘rabbit hole’ induiken.

Wie zijn wij?

Het double slits experiment laat zien dat er een waarnemer nodig is voordat de wereld zich materialiseert (voor ‘het oog’ van die waarnemer). Het is belangrijk om dit principe goed te begrijpen. De waarnemer bevindt zich dan namelijk buiten deze gematerialiseerde wereld (deze gemanipuleerde waarneming). Die waarnemer zouden we kunnen definiëren als de ‘ziel’ of hoe we het ook noemen willen. Het is datgene waarvan velen denken dat het reïncarneert en waarvan gelovigen van verschillende religies geloven dat het naar de hemel of hel gaat. Die externe waarnemer is dan als het ware degene die op de bank zit met de controller in de hand en de gematerialiseerde wereld is dat wat u op uw scherm ziet als u uw Playstation spel speelt.

Gaan we uit van het simulatiemodel, dan zijn er zowel de bouwer van de simulatie als de spelers. Een speler is degene die beslissingen neemt; diegene met de controller in de hand die de waarneming op het scherm ziet en het poppetje op het scherm aanstuurt. De broncode van het programma bepaalt de mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn vast gelegd in de wetmatigheden behorende bij de simulatie (gesteld dat we in een simulatie leven). Zo hebben we te maken met natuurwetten als zwaartekracht of de lichtsnelheid en worden we ouder, kunnen we ziek worden of doodgaan. Dat zijn de regels van het spel.

Als we dat gaan zien, komen we erachter dat we niet Jantje, Pietje, Marieke of wie dan ook zijn, maar dat ons lichaam en ons brein slechts het poppetje in het spel (een mutliplayer simulatie) vormen. Wie je dan feitelijk bent is een waarnemende (deelnemende/spelende) ziel in een simulatieve realiteit waarbinnen alles gemanipuleerd kan worden.

Get a grip

Wat ik zeker met Max Igan eens ben, is dat we zelf het heft in handen moeten nemen in ons leven. Het is dan wel zaak om eerst de essentie van onze realiteit te doorgronden. Ik raad daarom aan dit artikel eens grondig te lezen. Daarin licht ik het simulatiemodel uitvoerig toe en leg ik tevens uit waarom de wet van de vrije wil altijd moet blijven gelden. Als u hier echt eens even de tijd voor neemt, kunt u er achter komen dat uw keuzes van doorslag gevend belang zijn voor de uitkomst. Dat betekent dus dat u een (eventueel) passieve houding om moet zetten in een actieve houding. Nou ja, het moet niet, maar het zou “verstandig” zijn. Als u daarnaast ontdekt dat het van wezenlijke invloed is welke keuzes u in uw leven maakt, krijgt u ook de zin en wens om dat daadwerkelijk te gaan doen. Houdt daarbij wel steeds in uw achterhoofd wie u eigenlijk bent. U bent niet de mens-avatar die dit artikel nu op een stoel zit te lezen. Dat is slechts het door u (uw ziel) waargenomen poppetje in het spel.

Think about it and get a grip! Neem de leiding over uw leven en verwacht het niet langer ‘van boven’.

46 Shares

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (6)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. mb. schreef:

  Niet beginnen met de theorie, maar met de feiten.

 2. guppy schreef:

  Flat earthers komen inderdaad met goed onderbouwde theoriën. Ze praten alleen vrijwel nooit over atomen, protonen en neutronen die volgens mij gewoon rond zijn. Als ze vierkant waren dan zag alles er net als minecraft uit. De aarde en onze lichaamscellen bewegen zo snel dat we het in onze huidige toestand niet waar kunnen nemen. Als je een emmer met water rondslingerd dan blijft het water gewoon in de emmer.
  Daarnaast kunnen cellen alle vormen aannemen, gewoon de code aanpassen. Net als via de tv en internet kabel, we kunnen alle vormen waarnemen op het scherm.

  Hier sluit jou theorie dat we al eens eerder de apple gepakt hebben mooi op aan. Ik ben er ook van overtuigd dat we dit al een eerder hebben meegemaakt. Het was Atom and Eve, het begon met de snelheid van licht vertragen waardoor we nu deze material world (tijdelijk) waarnemen. Een horloge heet niet voor niets watch, tijd =kijken/waarnemen.

  Je hoeft dit niet te bewijzen, gewoon geloven.

 3. guppy schreef:

  Ben trouwens blij dat je doorgaat!

  Er zijn er maar weinig die de dingen bloot leggen wat er echt toe doet. Als mensen gaan begrijpen wat jij schrijft dan heeft het geen zin meer om voor je religie of wat dan ook te strijden. Dan doorzie je dat bepaalde kennis bewust weggehouden is om ons in een onbewust hokje te houden.

  Wij strijden niet tegen andere mensen maar tegen de onzichtbare simulatie bewaarders.

  Ze houden ons zoet en bij ons orgineel vandaan met wat je zegt Apple zodat we veranderen in een adroid en nog verder bij ons orgineel vandaan zijn. Als je live omdraaid krijg je evil.

  • Camera 2 schreef:

   @guppy

   Helemaal eens, jammer dat het onderwijs systeem en daarmee dus de
   opvoeding van bijna alle mensen op aarde gepaard gaat met opgelegde regeltjes. goed/slecht is het eerste wat je leert.
   We kunnen het niet recht praten helaas. De macht heeft het program van het onderwijs in handen en de mensen wachten toch weer op hun salarisstrookje van ministerie van onderwijs en wetenschappen en vertellen het kroost precies wat de macht hun voorschrijft, what to do?

   Maar interessant is we vechten “niet” tegen andere mensen maar tegen de onzichtbare simulatie bewaarders,
   Zijn die simulatie bewaarders nou mens of alien of ja waar vecht je dan tegen als het geen mensen zijn.

   • guppy schreef:

    Zelf denk ik dat Lucifer en zijn hulptroepen geesten zijn, ze aliens noemen wordt verkeerd opgevat. De kans is groot dat wij ons via deze onderwereld omhoog kunnen werken om het kwaad hier achter te laten. Lucifer kan alleen werken met onze handen en creativiteit. Als je jezelf tot zijn frequentie verlaagd fan zet je jezelf open om misbruikt te worden. We hebben niets te vrezen als we bezeffen dat we hier tijdelijk zijn en moeten inloggen op hogere frequenties. No Fear!

    Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien heeft het liedje ter ere van Lucifer gewonnen.

    Loving me is a loosing game. Hij zingt niet zelf maar laat Duncan dit doen, misschien heeft Duncan wel geen idee wat hij promoot.

    Hij geeft het zelf toe, als je koning if winnaar op deze Nederlanden bent betekend niet dat je los komt van deze onderwereld.

 4. guppy schreef:

  Alien is een ander woord voor buitenaards. Wij zijn buitenaards en Lucifer is aards.

  Alles draaien ze om!

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten