Directe democratie de shortcut uit de lockdown en herstel van de economie

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 15 mei 2020 24 Comments

bron: fvvd.nl

Directe democratie is de oplossing uit de huidige horror waarin de Nederlandse regering ons land heeft gestort. Het is een vorm van democratie waarin het volk via online (beveiligd) stemmen direct haar volksvertegenwoordigers kiest. Mensen met reorganisatie- en leiderschap kwaliteiten worden omhoog gestemd. Diegene met de meeste stemmen wint de ministerspost. Dat zelfde geldt voor een minister president.

Wetten moeten worden herzien en in heldere eenvoudige terminologie aan het volk worden voorgelegd ter goed- of afkeuring. Wetten krijgen een houdbaarheidsdatum en kunnen bij verloop van die datum worden weggestemd of automatisch worden verlengd. Een goede wet blijft. Een slechte wet verdwijnt.

Directe democratie kun je opbouwen terwijl de zittende regering er nog is. Het is een slimme vorm van verzet die direct concreet kan worden. Een stille en snelle revolutie. Je wacht niet op verkiezingen, maar organiseert zelf je verkiezing direct online.

Het kan direct concreet worden, omdat je bestaande maatschappelijke structuren in tact houdt, maar de leiders via online stemmen vervangt. Marionetten van de kroon worden vervangen door managers uit het volk.

Stemsystemen die veiligheid bieden en die de kandidaatverkiezingen kunnen regelen bestaan. Ideaal zou zijn om dit via de blockchain of via koppeling aan je DigiD te doen, maar omdat we niet van de zittende regering moeten verwachten dat zij mee zullen werken kunnen we dit zelf alvast regelen. De FVVD levert hiervoor alvast het platform (www.fvvd.nl).

Onderstaande brief legt het haarfijn uit en is een kettingbrief die u direct zou kunnen sturen aan uw vrienden of kennissen:

Hi,

Even over de huidige regering en de “intelligente lockdown” waar we het over hadden.

Zo langzamerhand beginnen in mijn omgeving steeds meer mensen te zien dat de regering de hele maatschappij blijvend wil veranderen. Die “intelligente lockdown” gaat langzaam getransformeerd worden naar een permanente, waarbij je je vrijheid moet terugkopen. Het nieuwe normaal wordt de anderhalve meter samenleving en die moet je zelf betalen. Ik baal daar van.

Moet je horen..Bedrijven kunnen nu dure consultants inhuren om zich te laten adviseren over hoe ze hun bedrijf op de anderhalve meter kunnen inrichten. Reken maar dat daar een prijskaartje aanhangt; een prijskaartje voor het bedrijf (omdat ze waarschijnlijk officieel goedkeuring moet krijgen voor 1,5 meter maatregelen) en een prijskaartje voor de klant (omdat iemand die verplichte anderhalve meter en de inkomstendaling moet ophoesten).

Waarschijnlijk gaat dat aanstaande covid-19 vaccin ook gewoon verplicht worden. Wat vind jij daar nou van?

Wat denk jij..Even los van de vraag of zo’n vaccin nou wel of niet grondig genoeg getest is en even los van de vraag of we die anderhalve meter inrichting van de maatschappij nu wel of niet willen. Volgens mij is Rutte onvermurwbaar en gaan ze daar in Den Haag echt niet naar het protesterende volk luisteren.

Ik weet niet hoe jij er over denkt, maar vermoedelijk zal technologie gebruikt worden om al die maatregelen te monitoren. Die technologie en big data gaan er gewoon komen, want er zijn te veel bedrijven die daar weer een interessante snabbel mee kunnen verdienen. Of zie jij dat anders? Te veel mensen werken volgens mij al voor grote bedrijven die ICT oplossingen leveren of voor overheidsinstanties die zorgen dat ze hun huis kunnen blijven betalen en hun gezin kunnen blijven onderhouden. Die mensen zullen mogelijk wel zien dat er iets niet klopt, maar als het erop aan komt te moeten kiezen, kiezen de meesten er toch voor eigen huis en tuin.

Jij en ik weten echt wel hoe die nieuwe maatschappij eruit gaat zien. De media en staat blijven dat verkopen als noodzakelijk en de wijze waarop het geïntroduceerd wordt is stap voor stap, zodat de massa blijft geloven dat het echt nodig is om het coronavirus in te dammen. Ik word daar niet blij van.

Was jij dat die dat zei? Dat het proces zal verlopen in golfbewegingen van ‘aanspannen van de broekriem’ tot ‘even de teugels laten veren’ en dan komt de volgende golf. De media, de experts (de cijferproductie van het RIVM) en de politiek zullen ons vast, na een periode van gewenning aan de anderhalve meter en iets meer bewegingsruimte, een heropleving van het coronavirus laten zien, waarna de introductie van het volgende deel van het pakket door het volk omarmd zal worden.

Nou ja, ik weet niet meer of jij dat zei, maar steeds meer mensen ontdekken informatie over hoe we bespeeld worden (even los van al het nepnieuws). We kunnen veel vinden over hoe gevaarlijk vaccins zijn, hoe een Microsoft patent ons een digitaal vaccincertificaat wil geven, hoe Bill Gates investeert in de media en in de vaccinindustrie, hoe apps gebruikt kunnen worden om ons te monitoren. We worden volgens mij in rap tempo in een totaal digitaal controlesysteem gedrukt. Die informatie is volgens mij super belangrijk, want als je niet weet welk gevaar er op je afstormt spring je niet op tijd opzij. Er moet echter wel een vervolgstap komen. We moeten met oplossingen komen.

Ik denk dat als jij en ik niets doen, we toe gaan naar een maatschappij waarin geen contant geld meer is, een maatschappij waarin apps, camera’s en big data precies weten waar we zijn of we wel de juiste temperatuur hebben (geen covid-19) en met wie we allemaal contact hebben. De volgende stap is koppeling van al die gegevens aan een soort score systeem. Ik zit daar niet op te wachten, jij wel? Bij wel of niet voldoende score mag je dan wel of niet naar buiten, met de trein of op het vliegtuig of iets dergelijks. Dat wordt een gekkenhuis! De koppeling van al die gegevens aan een eventueel digitaal merkteken en de koppeling aan je digitale banksaldo is helemaal leuk. Een soort open gevangenis.

Volgens mij worden we een web in gedreven en China levert het voorbeeld van hoe je als staat af kunt dwingen dat mensen zich eraan houden. Ik wil niet in China leven. China laat ook zien hoe de enkeling die in verzet komt, simpelweg buitengesloten wordt. Dat is het automatische effect van zo’n systeem. Of zie jij dat anders? Uiteindelijk zal de massa er dan ook wel weer voor buigen, mede omdat velen in de maatschappij zelf werken voor onderdelen van ‘het systeem’. Heb je een baan in de ICT en lever je databasesoftware of lever je camerasystemen, werk je als opsporingsambtenaar of als politieagent, dan kies je toch voor je inkomen. Zo gaat dat toch.

Laatst zei iemand: “Dan gooi ik mijn smartphone wel weg, zodat ik uit het systeem stap“. Maar we gaan naar een tijd waar zonder digiD of zonder eHerkenning (voor bedrijven), deelnemen aan de samenleving praktisch onmogelijk wordt. Dat is nu al zo. Datzelfde zal gaan gebeuren met de nieuwe corona-technologie. Heb je je smartphone weg gegooid, dan kom je simpelweg straks de supermarkt niet meer in. Dan ben je gewoon de klos.

Denk jij dat het zover zal komen? Volgens mij wel… En dan kun je alleen nog overleven als je je eigen volkstuintje hebt, maar dan moet je daar wel ook je eigen zaden uit halen, want ook die zelfvoorzienendheid zal vermoedelijk op termijn verboden gaan worden. Nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar daar heb ik geen tijd voor en geen zin in.

De volgende stap zal denk ik zijn dat je je niet meer in openbare ruimtes mag begeven als je geen vaccin hebt gehad. En ook daarin zal die “big data” vast weer een rol spelen. Als zo’n app straks zegt dat je wel een vaccin hebt ontvangen, laat het toegangspoortje van de supermarkt je wel binnen; anders niet. In de laatste fase zal zo’n app waarschijnlijk vervangen worden door een digitaal kenmerk dat aan je lijf gekoppeld is ofzo. Ik weet het niet, je hoort dat Microsoft daar mee bezig is met een patent of zoiets (is geen complot, las ik op Google patent site). En het wordt pas echt compleet als ze straks ook nog je banksaldo aan dit alles koppelen. Brrrr.. Er is straks geen ontkomen meer aan, tenzij je ervoor kiest om ‘into the wild’ te gaan leven, maar doei..

We kunnen roepen wat we willen; we kunnen schreeuwen dat we het allemaal niet willen, maar het is als een roepende in de woestijn. De meerderheid is afhankelijk van ‘het systeem’. Ik denk dat het tijd is na te denken over: If you can’t beat ’em, join ’em.

We moeten denk ik met concrete oplossingen komen die ook door diegenen omarmt kunnen worden die voor ‘het systeem’ werken. We moeten met concrete en uitvoerbare oplossingen komen die er voor zorgen dat mensen geen zekerheden verliezen, maar wel inspraak krijgen. We zijn nu nog volledig afhankelijk van de opgelegde beslissingen van boven. Het huidige politieke systeem dwingt ons die beslissingen te accepteren zonder enige vorm van inspraak. Dat kan volgens mij anders. Dat moet nu echt een keer anders. Ik wordt daar echt boos van.

Ik las over een mogelijkheid om met diezelfde technologie van nu de zaak eenvoudig om te draaien, zonder dat dit de gehele maatschappij op zijn kop hoeft te zetten. Er is geen grote volksopstand of revolutie voor nodig. Iedereen kan gewoon blijven doen wat hij doet. Ik wil graag weten wat jij daar nou van vindt, omdat ik je mening altijd waardeer.

Het enige wat verandert is de beslissingsstructuur. Ministers en ambtenaren die nu rapporteren aan de kroon en zonder directe instemming van het volk wetten doordrukken moeten gaan rapporteren aan het volk. Ministers moeten worden vervangen door direct verkozen volksvertegenwoordigers (die echt het volk vertegenwoordigen in plaats van de kroon). Directe democratie noemen ze dat. Dat wordt zelfs door Elon Musk (van die Tesla auto’s) gepromoot. Dat is toch geen domme jongen…

Als dat kan via directe democratie en als dat snel geïntroduceerd kan worden, moeten we dat volgens mij gaan doen en gaan promoten. In zo’n directe democratie kiest het volk de volksvertegenwoordigers online. Je kunt dus zelf kandidaat worden of kandidaten aanreiken en het stemsysteem zorgt voor selectie en groei in aanhang. Een beetje zoals stemsystemen als bij Holland’s Got Talent en andere tv programma’s. De technologie is er. Wat ik er van begrijp is dat het direct realiseerbaar is.

Dus direct verkozen volksvertegenwoordigers moeten wetten vereenvoudigen en ter goedkeuring of herziening bij het volk voorleggen. Van duizenden wetten, naar overzichtelijkheid, van kwantiteit naar kwaliteit. Directe inspraak van het volk. Ik denk dat dat heel slim is.

We kunnen wachten tot het moment dat verplichte vaccinatie wetgeving ons voor de keuze stelt om het vaccin te nemen of naar het digitale gevang te gaan of we kunnen het moment aangrijpen. We moeten volgens mij deze crisis aangrijpen om de verandering door te voeren. Verandering zoals wij die willen! Een directe democratie kan binnen enkele maanden de bestaande machtsstructuur vervangen via een online stemsysteem. Nou: Eindelijk iets concreets in plaats van al die wollige ideeën overal op het internet.

Ik wil echt even weten hoe jij er over denkt! Volgens mij is nu het moment om daar draagvlak voor te creëren. Laten we het daar eens persoonlijk over hebben. We kunnen het opbouwen zoals we met z’n allen Facebook groot gemaakt hebben. Dat doe je gewoon door te delen..mensen in je omgeving erop te wijzen. Daarom dacht ik, ik neem even contact met je op.

Kijk hier even, daar wordt het goed uitgelegd: https://www.fvvd.nl/ en je kunt meteen een petitie tekenen die laat zien dat we dit echt met z’n allen willen gaan doen. Dat moet pas viraal gaan als je het mij vraagt.

Nou, ik hoor het wel van je.

Groetjes
(PS misschien een idee: stuur deze mail even door aan onze andere vrienden)

Er zijn veel vragen over hoe zo’n politieke systeem zal gaan werken, maar de essentie is:

 1. dat het snel implementeerbaar is
 2. dat het de meest eerlijke vorm van democratie is
 3. dat je het financiële systeem weer solide kan maken

Dit laatste kan door bijvoorbeeld een digitale (en eventueel papieren) gulden te introduceren. Die gulden is dan gedekt door een standaard die de geldontwaarding van nu tegengaat. Die koppeling vormt de nieuwe “goudstandaard”. Dat kan fysiek goud zijn of dat kan de bitcoin zijn. Digitaal geld kunt je snel creëren en de koppeling met bitcoin (als “goudstandaard”) is eveneens snel gelegd. Voor alles geldt steeds: het volk kiest.

De meerderheid bepaalt! En dat is het mooie van directe democratie. Directe democratie zou vroeger nooit mogelijk zijn geweest, omdat het simpelweg te veel tijd zou kosten. Met de technologie van nu, kun je mensen snel inspraak geven. Middels een app en een druk op de knop stem je op een kandidaat en met één druk op de knop keur je voorstellen goed of af.

Ja, maar dat kan niet daar is wetgeving veel te complex voor en daar zijn veel te veel wetten voor!” Precies en dat is exact wat er veranderen moet. De nieuwe leiders moeten dus kunnen vereenvoudigen, moeten helder kunnen communiceren en moeten het volk overtuigen. De meerderheid is altijd doorslaggevend.

Laat het eens indalen, denk er eens over na, maar doe daar niet te lang over. We moeten snel uit de huidige situatie komen en we moeten snel zorgen dat de mensen die ons nu regeren, het pand verlaten. Lees meer op www.fvvd.nl en stel uw vragen onder ‘vraag&antwoord’.

“..and if you tollerate this then your children will be next”

bron foto’s: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/

211 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  ANP: Peiling: VVD groeit naar 43 zetels door corona-aanpak

  Kiezers waarderen de corona-aanpak van het kabinet en dat levert vooral de grootste coalitiepartij VVD steun op, blijkt uit de jongste peiling van I&O Research. De liberale partij kan op 43 virtuele zetels rekenen, terwijl alle andere partijen onder de 16 zetels blijven steken.
  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/peiling-vvd-groeit-naar-43-zetels-door-corona-aanpak/ar-BB146PUE

  • Martin Vrijland schreef:

   ANP John de Mol…betrouwbare peiling of propaganda? Des te meer tijd om het tegendeel te bewijzen.

   • ZalmInBlik schreef:

    het hele stemsysteem is niet te vertrouwen als ze zeggen 43 zetels ga er maar vanuit dat ze in staat zijn om het aantal zetels op 43 krijgen. De meeste inwoners van madurodam geloven nog in het stemproces en de stembusgang.

    Nou ik kan je uit betrouwbare bron vertellen dat er stembusfraude voorkomt en dat het allemaal niet beter is dan de gemiddelde bananen republiek. ANP is tevens betrokken bij het tellen van de stemmen

    “De gemeenten geven het totaal van de sneltellingen door aan het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Op basis van die stemtotalen presenteert de NOS op de avond van de verkiezingsdag voorlopige uitslagen.”

    “Gemeenteambtenaren tellen de stembureau-uitslagen bij elkaar op. Dit doen ze op basis van de processen-verbaal van de stembureaus. De uitslagen worden getotaliseerd met behulp van een rekenhulpmiddel (veelal Ondersteunende Software Verkiezingen), zowel op partijniveau als op kandidaatsniveau.”
    https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen#timeline-minor-event-164003508-1242824934

    https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/223651/zo-werkt-het-softwaresysteem-dat-onze-stemmen-telt

   • Zonnetje schreef:

    Volgens mij is de Mol nog een vriendje althans zakenpartner van Berlusconi. Vrijmetselaars onder elkaar, bouwen gezamenlijk een fijne toekomst voor zichzelf en hun broeders, niet voor de mensheid.

    • ZandInOgen schreef:

     idd het benne kabbalisten, van Berlusconi is bekend dat hij lid is van de infame PII lodge. Dezelfde lodge die betrokken was bij het plannen van de Gladio operaties in Italië waarbij tientallen doden zijn gevallen onder het mom van de “Rode Brigades”. Ze weten het altijd goed te verpakken en te verkopen de usual suspects.

     • Riffian schreef:

      Freemasonry Has Doomed Western Society

      Many important Western decision makers, politicians, economists, and military officers are either members of a secret society or are influenced and often dominated by such members… This is the same globalist satanic structure which we detect in some lodges of Freemasonry, such as the PII Lodge involved in the Calvi Affair in Italy in the early seventies – secrecy, duplicity, the exercise of undue influence, infiltration, corruption of officials and, where necessary, it seems, even assassination.
      https://www.henrymakow.com/2016/01/Freemasonry-has-doomed-western-society.html#sthash.9nnq1e52.dpuf

     • ZandInOgen schreef:

      Verkiezingen?! Gewoon uitstellen, Trollongren heeft de smaak weer te pakken

      Kabinet (vd koning): uitstel van verkiezingen vanwege coronavirus niet uitgesloten

      “Ook stemmen per brief is ‘theoretisch denkbaar’, aldus Ollongren.” hahahaha
      https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5130286/kabinet-uitstel-verkiezingen-briefstemmen-niet-uitgesloten

      Lees trouwens het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake aardgasvrije woningen, wat een teringzooi heeft die Trollongren er weer van gemaakt. Het mag wat kosten…er wordt genoeg madurodam belastinggeld doorheen gejaagd

      Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om wijken aardgasvrij te maken. De minister van BZK heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt.
      https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/nieuws/2020/05/20/aardgasvrije-wijken-te-hoge-verwachtingen-gewekt

     • Analyze schreef:

      zeg ho eens even..het gaat wel gewoon door. Van het gas af, moet dat niet lachgas zijn?

      Minister Ollongren onderzoekt anderhalvemeterstembusgang
      De COVID-19-pandemie vormt momenteel nog geen reden om de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 niet te kunnen organiseren of uit te laten stellen, maar kan wel zorgen dat de stembusgang er anders uit gaat zien. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft vrijdag in een Kamerbrief dat ze hier onderzoek naar doet. Dit geldt niet alleen voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook voor de verkiezingen voor de eilandraad van Sint Eustatius en enkele gemeentelijke stembusgangen die in de tweede helft van 2020 gaan plaatsvinden.

      Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat een scenario uitwerken voor hoe de verkiezingen eruit moeten gaan zien als de stembusgang moet worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld een herinrichting van stemlokalen zijn. Minister Ollongren noemt ook de mogelijkheid van briefstemmen als het echt niet anders kan. Hier voegt ze wel aan toe dat dan het stemgeheim en de stemvrijheid niet even goed kunnen worden beschermd als bij de normale manier van stemmen op locatie.
      https://www.nu.nl/coronavirus/6036016/minister-ollongren-onderzoekt-15-meterstembusgang.html

 2. guppy schreef:

  Als je leider over een grote groep wilt zijn dan doe je dat belangenloos en niet voor (digitale) currency. Zodra geld om de hoek komt dan gaat het mis. Huidige regeringen doen net alsof ze niet veel verdienen maar via de achterdeur is het een heel ander verhaal.

  Mensen gratis geld geven gaat ook niet helpen, geld geeft energie waar tijd in gestoken in. Ze zullen als jonge volgeltjes schreeuwen om meer.

  Alles in dit universum groeit gratis en de natuurwetten zijn voor iedereen gelijk. De grootste gedeeltes van mensheid en de leiders hebben deze wetten vervangen door egowetten.

  Iedereen op deze wereld heeft recht om een stuk grond te bezitten en daarop te verbouwen. Er zal zoveel voedsel zijn dat er teveel is en niemand honger hoeft te lijden.

  Er hoeven geen bossen gekapt te worden voor economische groei. Wil je een keer naar een ander land dan maak je een deal om te ruilen voor een tijdje. Economische groei is bullshit, economische groei is egoïsme.

  Iedereen heeft er belang bij dat dit blijft werken want we weten wat er gebeurd als we het uit handen geven.

  O shit dit is al eens eerder gebeurd 😉

 3. danny schreef:

  Dit is volgens mij een briljant idee., steun het van harte.

  Heb wel twee vragen:
  Kun je dit systeem ook niet toepassen voor directe democratie door middel van referenda?
  En hoe weet je zeker dat dit systeem betrouwbaar is en niet gemanipuleerd wordt?

  Verder ben ik ook geen voorstander van digitaal geld of verdere digitalisering van de maatschappij in algemene zin.
  Zou dit systeem ook op een meer ”analoge” manier toegepast kunnen worden?

 4. marcos schreef:

  Allemaal goede en waardevolle observeringen in de reacties. Echter zijn er ook reacties od de brief zioals geschreven in dit artikel en is de brief reeds gekopieerd en door verstuurd naar anderen? Heb je andere suggesties of met betrekking tot de brief of tot het bereiken van de doelgroep schroom dan niet om deze te delen. Dit is een kleine activiteit en zoals een het virus zich exponentieel verspreidt kan deze boodschap zich ook exponentieel xerspreiden. Vele reacties op andere (controlled oposition sites) laten zien dat de onderbuikgevoelens vam velen verandering willen. Daarom is het nu tijd om deze groep af te vangen van de andere kanalen. De brief kopieeren en verspreiden met de vraa om verder te delen is een manier. Zo is ook “de andere krant’ op bevrijdingsdag verspreid wat zelfs een gedrukte versie was. Ik hoop van harte dat de 930 mensen die de petitie hebben ondertekend ook deze brief hebben gekopieerd en verspreid naar anderen.

  • Martin Vrijland schreef:

   Meen eens, het wordt nu echt tijd om zelf in actie te komen en dit actief te gaan promoten. We komen hier niet uit door alleen maar te reageren op artikelen, maar door echt concreet mensen aan te sporen.

 5. Future schreef:

  Hier maar even neerzetten, je zit juist met je chimeer effect, maar dat wist je al. Zie hieronder.

  Coronavirus Vaccine Patent https://patents.justia.com/patent/10130701 for Attenuated Coronavirus to be used as a Vaccine. Chimera Protein Patent https://patents.justia.com/patent/8828407 Chimera Lion head, Goat body, Dragon tail “She-Goat” literally means “Winter Season” aka Capricornus the Saturnian Goat of Winter; a Chimera is deadly animal created from other animals, precisely what a Vaccine is.

  Verder is Gilead uiteraard weer iets wat is versleuteld uit hebrew. Het schijnt het volgende te betekenen.

  Gilead ( is de maker van de remdisivir, het vaccin waar Trump er 300 miljoen van wil laten brengen door het leger. Dus u bent de klos, want nergens op gestest, en ook zeker niet met de beste bedoelingen gemaakt. Zie de bedrijfsnaam. Vertaald en verwijzend naar hieronder.

  Heap of witness a chaldee a name equivalent to Galeed in Hebrew. Both marking the scene of convanent between Jacob and Laban. Gen 31:47 ( is niet om mensen de bijbel aan te raden, maar om te duiden)

  Pope Francis Encyclical Laudato Si (teaching paper) Calls for slaughtering 6 billion people;

  The induvidual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it excists. Sodomite, Phedophile, 33 degree Freemason. J Edgar Hoover, FBI director.
  What conspiracy?

  Alter is waar ze u willen brengen, en niet om te trouwen.

  Zo is dus goed te merken hoe evil die mensen, als je ze zo kan noemen zijn.

  Bron theocsark101.

 6. marcos schreef:

  Zoals in Nederland “De Andere Kranr” als gedrukt exemplaar is verschenen en verspreid, is er ook in Duitsland een krant verschenen waarin een tegengeluid is te lezen over de huidige maatregelen.

  Zie https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/d1f86eb0-fa6b-4b76-b38f-f601c46f8e77/03_Widerstand_2020_05_01_klaus_doerr.pdf

  Het verspreiden van dit soort nieuws zal er zeker aan bijdragen dat meer mensen minder last gaan hebben van peer pressure wanneer zij hun onderbuik gevoelens bevestigd zien in een grotere omvang dan zij in eerste instantie dachten. Natuurlijk kan dit ook weer een kanaal zijn voor het afvangen van deze groep mensen, echter er leeft wel iets onder een groeiende groep mensen. Daarom is het nu noodzakelijk om een initiatief van directe democratie onder een grotere groep mensen bekendheid te geven. Dat vraagt van een ieder die hier mee leest om de brief te kopieren en door te sturen naar bijvoorbeeld 10 adressen in je primaire kring met de vraag of ook zij de brief willen doorsturen. Wanneer dit gebeurd wordt dit een exponentiele groei aan bekendheid van een verandering / alternatief als directe democratie. Bekendheid met is de eerste stap naar actie van de mensen, zoals vele marketeers zullen kunnen beamen.

  Let wel, het terugverlangen naar het oude normaal zou niet meer mogelijk moeten zijn simpelweg omdat dat systeem de mogelijkheid heeft geboden om de samenleving in een situatie te manouvreren waarin we ons nu bevinden. Dus zet deze gedachte alstublieft uit uw hoofd. De keuze is derhalve het accepteren van het nieuwe normaal waarmee we nu kennismaken en kunnen lezen in de msm of een alternatief omarmen en danser nummer 5, 15, 500, 50000 of 1 mln van “how to create a movement” te zijn.

  Doe een kleine actie vandaag en zie hoeveel mensen u kunt bereiken. Doe het voor de jongere generatie en hun toekomstige kinderen en kleinkinderen!!! Dus: https://www.fvvd.nl

 7. ZandInOgen schreef:

  ff voor de duidelijkheid

  Wie tekent de wetten en Koninklijke Besluiten?
  Wetsvoorstellen die door het parlement zijn aanvaard en Koninklijke Besluiten worden door de Koning en daarna door de verantwoordelijk minister of staatssecretaris mede-ondertekend (gecontraseigneerd). Daarna treden zij in werking. Het contraseign toont aan dat niet de Koning maar de minister (politiek) verantwoordelijk is

  https://www.kabinetvandekoning.nl/veelgestelde-vragen/wie-tekent-de-wetten-en-koninklijke-besluiten

  dat heeft Willy tog maar weer lkkr voor elkaar…

  • Zonnetje schreef:

   Precies, dat hebben Zij met elkaar heel slim in de grondwet laten opnemen, geadviseerd door dezelfde jongens uiteraard.
   Ze hebben elkaar over en weer nodig en werken ook samen maar dat wordt de gewone bevolking natuurlijk niet verteld. zij hebben een speciale sterke band met elkaar.
   Waar de een is, is de ander. Toch lekker als koning geen belasting betalen, kapitaalsvermeerdering en macht, en ook nog je functie vererfbaar. Solliciteren hoeft niet waardoor betere kandidaten geen kans krijgen. Dan ook nog bevoregd om benoemingen te beslissen waardoor de benoemden feitelijk zijn agent zijn, dienstbaar aan hem zijn. wie controleert de koning in zo’n situatie? Daarom zijn er zoveel oranje fans. Tja het loont om oranje fan te zijn. Vroeger was oranje een politieke partij wat ze ook heel slim hebben gedaan afgeschaft zodat de koning onpartijdig zou zijn. Of dat zo is?? . Feodale stelsel in de 21e eeuw. Weg ermee. Teken de petitie nu!

 8. Bommeldinges schreef:

  Dit zou inderdaad een snelle manier zijn om in te grijpen – mits voldoende medestanders gevonden worden. En volgens mij is daar meer voor nodig dan het gestelde doel van de petitie.

  Feit is wel dat ook dit zich weer baseert op de schijn van meebeslissen. Democratie onderdrukt hoe dan ook altijd de minderheid die niet zijn “zin” krijgt. Daarnaast is directe democratie ook gevaarlijk als de media niet neutraal is. En dat laatste is in Nederland nou niet bepaald het geval.

  Een illustratie van hoe het mis kan lopen is te zien in de serie “The Orville” seizoen 1 aflevering 7. Dat het een “main stream” serie is betekent niet dat er geen nuttige boodschap in kan zitten…

  Ook ik betwijfel of de machtsmachine zo maar gaat meewerken als er voldoende stemmen voor opgaan, maar goed. Niet geschoten is zeker mis. Toch voelt het raar, een petitie tekenen. Het is toch het gevoel dat je erkent dat men macht over je heeft en je zonder hen eigenlijk niets kan. Als je dat toegeeft, waarom zou men dan gehoor geven aan je petitie…..

  • Martin Vrijland schreef:

   De petitie is niets meer dan een peiling van hoeveel mensen er bereid zijn zelf aan de slag en zelf inzet te tonen. Die wordt natuurlijk aan neiamdn uit de huidige politiek aangereikt, maar bij voldoende ondertekening is het een signaal van: “En nu wegwezen” richting de zittende politieke orde.

   Het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is een keiharde herziening van wat er op de buis getoond wordt. Dat is lastig, want je neemt mensen tegelijk hun verslaving af, maar het is nu of nooit en we zullen zien hoeveel mensen bereid zijn om echt tot de bodem te gaan voor verandering

   Je kunt voorkomen dat het mis gaat. Voorbeeld: verplichte vaccinatie. Stel dat een meerderheid verplichte vaccinatie zou willen, omdat ze nu eenmaal door de media beïnvloed zijn en er zelfs in zijn gaan geloven dat dit goed is. Die wet druist in tegen de grondwet. Die grondwet kent enkele basisregels gebaseerd op vrijheid en recht op zelfbeschikking. Je mag dus geen (wat met de huidige wetgeving wel gebeurt) wetten aannemen die de grondwet (gebaseerd op humaan grondrecht) ondermijnen of proberen te omzeilen.

 9. marcos schreef:

  Voor degene die hier meelezen en daadwerkelijk een verandering willen voor onze kinderen en hun kinderen. Waarschijnlijk hebben jullie de petitie getekend, maar dat wil absoluut niet zeggen dat dat de verandering is. Zijn jullie bereid daadwerkelijk iets te doen en niet alleen artikelen en videos te delen welke min of meer alleen een bevestiging zijn wat eigenlijk al bekend is. Is het mogelijk om “de beweging” wat mer inhoud te geven door bijvoorbeeld het opzetten van een videochat waarbij dingen direct bespreekbaar gemaakt kunnen worden en waarbij we bijvoorbeeld taken verdelen om daadwerkelijk dingen te doen welke de echte verandering in gang doet zetten. Of zijn er andere suggesties om een grotere doelgroep te bereiken. Er zijn in de videos vele moedige mensen (inclusief Martin) getoond die het lef hebben om dingen te benoemen. Het is tijd dat wij ons gaan spiegelen aan die mensen en de handschoen mee op gaan pakken. Zij verdienen steun en dat vereist het verlaten van de passieve houding. Ik geef dus als suggestie aan om een video chat te doen, echter z2 vragen:
  * wie zijn er bereidwillig om mee te doen
  * zijn er andere suggesties

  we lezen wel wat de reacties zijn

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik hoop inderdaad dat mensen initiatief gaan nemen. Een video-chat is misschien wat onpraktisch, omdat je dan gelijktijdig online moet zijn, maar je kunt wel een beweging creëren door zelf op te staan en duidelijke statements te maken. Je kunt inderdaad een video maken en deze hier posten. En dan richten we ons natuurlijk even niet tot het staats social media leger (ook wel ‘trollenleger’ genoemd). Kom maar op met ideeën en vooral concrete actie.

   Een belangrijke begin zou zijn als mensen de website gaan delen en echt proberen bij te dragen anderen te overtuigen.

  • Camera 2 schreef:

   @Marcos

   Klinkt super, wij zijn juist geen vijanden van het volk zoals men dat onder Stalins bewind omschrijven.
   We “zijn” het volk. Wij moeten dus niet naar de goelag en hoeven daar niet bang voor te zijn, wij zijn met het volk voor het volk
   Ook weer uiterst geraffineerd is dat je een mensenhater bent als je geen mondkapje wilt dragen, weer onder het mom van vijand des volks, ze hebben er goed over nagedacht toen onder Stalin en nu op wereld niveau. Hoop dat er mensen met initiatieven komen. Je zal hunnie tegen hunnie krijgen dus eerst bewustmaken, exposen van de media etc, mijn stem heb je

   Een mens die de medemens bewust maakt is geen vijand des volks maar “vriend des volks” , dus niet naar de Goelag
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Goelag

   • marcos schreef:

    Iemand van de lezers bog suggesties om een grotere doelgroep te bereiken of voorbeelden van activiteiten die herhaald kunnen worden om de doelgroep breder te maken. Nogmaals het delen van findings op het internet draagt niet bij voor het behalen van de doelstelling van directe democratie. Als voorbeeld verwijs ik op de sites welke ik regelmatig bezoek naar de http://www.fvvd.nl Zijn er meer die dit doen? Zijn er lezers die activiteiten buiten het internet om doen om de bekendheid met het concept directe democratie en de bijbehorende site te promoten. Zo ja, deel het en andere kunnen het waarschijnlijk overnemen. Ik zie dat het aantal mensen die getekend hebben op 1181 staat (alvast bedankt voor deze actie) en dat moet dus zeker vele malen hoger. Zoals ik al eerder schreef, dit is het moment omdat peer presure aan het wegvallen is. Mensen hebben onderbuik gevoelens and zoeken naar een alternatief. Kan iemand zich nog de polsbandjes van Lance Armstrong herinneren? Zoiest sloeg ook vele malen meer aan dan op voorhand ingeschat. Ook zoets zou een suggestie zijn, maar ik weet zeker dat er onder de 1100 mensen die getekend hebben vast en zekerveel betere ideeen ziijn. Laat het anderen horen.

 10. bertusjanssen schreef:

  Jullie weten hoe het met al-Qadhafi afgelopen is ?Ivm eigen munteenheid opzetten en de enige die bereikt worden zijn gelijkgezinden , om mensen over de streep te trekken geef je ze vaste grond onder de voeten door te verklaren dat het huis waarin ze wonen hun eigendom word of is en verklaar ze schuldenvrij .Ik ben van FB af en dat zouden er meer moeten doen , succes met de onderneming .

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten