Donald Trump en de profetie uit Daniël 7:25 ‘the calm before the storm’ Stormy Daniels connectie

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 1 november 2018 30 Comments

bron: joemygod.com

Bij Donald Trump’s aantreden als president maakt hij een opmerkelijke opmerking richting de fotografen: “You guys know what this represents? Maybe it’s the calm before the storm“. Niet veel later kregen we de mediahype over Trump’s vermeende affaire met Stormy Daniels. Deze affaire werd wereldwijd tot grote hoogten opgeblazen en zelfs Twan Huys nodigde de pornoster uit tijdens 1 van zijn eerste optredens in RTL Latenight.

Plots moest ik vorige week denken aan een mogelijk profetische connectie met de oudtestamentische profeet Daniël (zie deze en deze reactie). Daarbij dacht ik specifiek aan het zevende hoofdstuk: Daniël 7. Enkele dagen later werd de link met een specifieke bijbeltekst uit Daniël 7 gelegd door een reactie van lezer (zie hier) en bleek dat Donald’s Trump Tower op nummer 725 gevestigd is. Ik wilde dit eens bij u voorleggen om te kijken of dit allemaal vergezocht is of dat we inderdaad de link kunnen leggen tussen Trump’s stormy connection met de profeet Daniël.

Zijn we mogelijk getuigen de vervulling van een oudtestamentisch profetie (oudtestamentische profetieën zijn overigens voor alle grote Abrahamistische wereldreligies hetzelfde)? Hebben we hier een zoveelste indicatie dat onze realiteit zich ontwikkelt volgens een voorgeprogrammeerd script? Kunnen we hierin weer een zoveelste bewijs van de simulatietheorie terugvinden (zie hier en hier)? Laat ik eens een poging wagen uit te leggen waar ik op doel.

Daniël was niet alleen de droom-vertaler voor de Babylonische heerser Nebukadnezar, maar hij had zelf ook ‘dromen’. Nu blijft de bijbel een boek en wel een zeer oud boek. Wat er dus allemaal van waar is of niet en of er mogelijk geschiedvervalsing heeft opgetreden is mijns inziens van ondergeschikt belang aan het feit dat alle grote wereldleiders grote waarde hechten aan religie en aan de religieuze geschriften. In ieder geval hangen miljarden mensen deze geschriften aan. Ik stel me op het standpunt dat er, ondanks de vaak onmogelijk te begrijpen teksten, vermoedelijk sprake is van de weergave van een script. Religieuze geschriften zijn scripts die de chronologische ontwikkeling (het tijdspad) van de virtuele realiteit (het spel) verwoorden.

Profeten zijn, in het uitgangspunt van mijn simulatietheorie, vermoedelijk avatars-in-het-spel die informatie binnen krijgen om deze informatie vervolgens door te geven. Daarom schreven zij hun visioenen op. Dat is wat ze als het ware opgedragen werd. Vergelijk dat een beetje met hoe een bouwer van een game een input in de game kan geven. Je kent ze wel, die Playstation spellen waarin je tegen figuranten aanloopt die jou als speler een boodschap doorgeven. Een vaak mysterieuze boodschap, waarvan je pas gedurende het spel de context en betekenis begint te doorzien. Het klinkt wellicht vreemd in uw oren om onze realiteit te vergelijken met een Playstation game, maar ik daag u uit eens de moeite te nemen om de simulatietheorie echt grondig te bestuderen. In het geval van de religieuze profeten ging dit ‘doorkrijgen van informatie’ veelal gepaard met grote schrik van de profeet in kwestie. Dit psychologische effect ontstond waarschijnlijk omdat zo’n man totaal geen idee had waar de informatie vandaan kwam. Daarom werd de input, bij gebrek aan beter, betiteld als droom of visioen. In onze huidige tijdperk zou een augmented reality input wellicht een beter vergelijk zijn.

De vraag is nu waar het visioen, beschreven in Daniël 7, dan concreet over ging en of hier echt sprake is van een profetie die betrekking heeft op de huidige tijd. In ieder geval is er in vers 2 van zijn visioen sprake van een storm vanuit alle vier windstreken van de aarde:

In mijn nachtelijke droom zag ik de winden uit alle vier de windstreken losbarsten in een hevige storm die de grote zee geselde. Vier grote dieren rezen op uit het water, alle vier verschillend.

Nu wil ik niet te veel verzanden in een poging om profetieën uit te leggen, maar ik probeer alleen de mogelijke (wellicht in de ogen van de lezer ietwat vergezochte) kruisverbanden te leggen en te kijken of we straks getuige zijn van de uitkomst van een script. Toegegeven, de taal van die visioenen is veelal compleet niet te vatten; ‘wartaal’ zou een passende betiteling zijn. Toch reken ik erop dat het ook weer het nodige stof tot nadenken oplevert.

U kunt het gehele visioen hier nalezen: Daniël 7

In het visioen is in ieder geval sprake van 4 beesten, waarvan je de indruk zou kunnen hebben dat dit beeldspraak is voor de 4 militaire grootheden van vandaag de dag. De leeuw met arendsvleugelen zou zomaar de VS kunnen zijn en de beer doet natuurlijk meteen aan Rusland denken. Wellicht dat u zelf nog een stukje verder komt in het plaatsen van puzzelstukjes.

Het blijft in zeker zin allemaal koffiedik kijken en speculatie, maar het zou dus mogelijk zijn dat het gedoe rondom Stormy Daniëls een subliminale verwijzing is naar de storm beschreven in Daniël 7 en dat het adres van de Trump Tower verwijst naar Daniël 7:25. Wie zien die bijbeltekst namelijk steeds weer ergens opduiken (zie onderaan het scherm in dit voorbeeld). Wat staat daar dan in dat stukje tekst? Het is nuttig om dan de voorgaande teksten er even bij te plaatsen, zodat het niet uit zijn verband getrokken wordt:

23 ‘Dat vierde dier,’ vertelde hij mij, ‘is de vierde wereldmacht die de aarde zal regeren. Het zal verschillen van alle andere. Het zal de hele wereld verslinden en alles vertrappen en vernietigen. 24 Zijn tien horens zijn tien koningen die in dat rijk zullen opstaan. Dan zal er nog een koning opstaan die verschilt van de anderen en drie van hen ten val zal brengen. 25 Hij zal tekeer gaan tegen God, de Allerhoogste, en zijn heiligen achtervolgen. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. 26 Maar dan zal er een rechtszitting zijn en hem zal zijn macht ontnomen worden, hij zal voor eeuwig vernietigd worden. 27 Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren en alle machthebbers zullen Hem dienen en gehoorzamen.’

Dat duidt dus op een soort eindtijd profetie. Het opmerkelijk hiervan is dat Daniëls profetieën overeen lijken te komen met die van het laatste boek uit het nieuwe testament van de bijbel van de profeet Johannus. Dat kunt u na lezen onder deze link.

Zonder nu alles helemaal van a tot z uit te melken, zit de relevantie erin dat vele christenen in de VS president Trump als de zogenaamde langverwachte anti-christ beschouwen (zie hier). En die anti-christ is de personage die gekoppeld kan worden aan de zogenaamde ‘eindtijd’ uit de profetieën. Daar zou dus de koppeling liggen. Als Daniël 7 overeenkomsten vertoond met de eindtijd profetieën van het boek Openbaringen, dan is dat een teken dat vele christenen dit boek erg serieus zullen nemen en tevens een teken dat het zeer belangrijk voor ze is. Het vormt een bevestiging van de vermeende ‘eindtijd’ waarin we ons nu volgens vele christenen zouden bevinden.

Als Trump dus via de ‘calm before the storm‘ opmerking, via Stormy Daniëls en via het adres van de Trump Tower, gekoppeld kan worden aan Daniël 7, dan zijn we nu wellicht in de fase beland dat het vierde beest aan bod is. Dat zou dus betekenen dat het Amerikaanse rijk zal moeten gaan vallen. En dat is weer wat ik hier op de site al weer een tijdje voorspel.

Het is belangrijk om nog eens duidelijk te stellen dat de grote wereldreligies in hun profetieën (vanaf de jaartelling na Christus) zowel overeenkomsten als contradicties vertonen. Dit is mijns inziens noodzakelijk om de religieuze aanhang te kunnen motiveren tot de gewenste oorlogsvoering ten bate van de opkomst en val van de grote rijken. Dit dient de noodzaak aan these en anti-these in het Hegeliaanse spel. Mijns inziens moet er nog een grote strijd om Jeruzalem komen en zal er nog een soort messiasfiguur ten tonele moeten verschijnen. Dit zullen dan allemaal tekenen zijn dat de profetieën uit komen en dat in zichzelf is wat mij betreft het grote bewijs dat we leven in een voorgeprogrammeerde simulatie. We zijn getuige van een zich ontvouwend script.

Alle artikelen ter onderbouwing van de simulatietheorie vind u hier en hier. Mijn advies is om ze, voor een goed begrip, in chronologische volgorde te lezen.

Bron linkvermeldingen: biblegateway.comwogim.org

39 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (30)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Hoe christen-zionisten het zien:

  • ZalmInBlik schreef:

   Op 1:19 (911) hebben we de 777 gematria connectie met Trump/Drumpf. Tevens hebben we de Chabad connectie via Kushner/Nethanyahu (Milikowski)
   https://countdowntozerotime.com/2016/11/04/trump-prophecy-the-donald-trump-777-presidential-inauguration-prophecy-2017/

    • ZalmInBlik schreef:

     Openbaring 2:9
     Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

     Openbaring 3:9
     Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

   • Martin Vrijland schreef:

    Oh ja en (niet te vergeten): de geplande wederopbouw van de tempel in Jeruzalem zal natuurlijk ook een rol spelen in de vervulling van het script…

    • adelaar schreef:

     Wat belangrijker is, dat zijn de meer dan 300 profetieën die in vervulling zijn gegaan door de komst, lijden en sterven van de Here Jezus. We leven idd in het vierde Rijk en het zal zijn loop hebben. Ook Zijn wederkomst staat opgetekend in Zacharia 14. Johannes, die ook de Openbaringen heeft opgetekend schrijft in het eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie: Maar allen,die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. ( eind citaat) Het kennen van God door Jezus Christus is de essentie van het leven. Je moet een onderscheid maken tussen naamchristenen, die met hun daden Christus verloochenen, en echte christenen. Ga eens kijken in de Basilek in Veenendaal. Voorganger: Kees Kraaijenoord.Als je het nieuws moet geloven dan loopt de kerkgang dramatisch terug, maar niet overal. Het is een Gemeente met twee diensten op zondagochtend. Allebei de diensten zijn vol met circa 1500 mensen. Daar zie je dat mensen wakker zijn en de tijd verstaan waarin ze leven.

     • Martin Vrijland schreef:

      Kijk, ik had niet anders verwacht dan de aanmoediging tot bekering tot het ‘ware christendom’, maar als je eenmaal de simulatie doorziet, zie je ook in dat de god van deze matrix diezelfde god van de bijbel en alle andere religies in een Hegeliaans jasje is.
      Ik moedig dus alle kerkgangers aan om de simulatietheorie (die feitelijk geen theorie is, maar zuivere wetenschap) te bestuderen.

     • adelaar schreef:

      Hai Martin, Simuleren is “doen alsof”.Terwijl de profetieën voor je ogen worden vervuld. Zijns gelijke is er niet. Geen één boek ter wereld van geen één religie. Er is dus geen sprake van simulatie, maar woorden worden werkelijkheid. We keren daarom niet terug naar fictie, maar leggen de Bijbel naast de krant en volgen de gebeurtenissen. Idd de tempel wordt herbouwd. Raad eens uiteindelijk voor wie?

     • Martin Vrijland schreef:

      Voor de messias avatar input van de bouwer van deze simulatie.
      Als je je er niet in verdiept blijft het een discussie met dovemansoren.

     • ZalmInBlik schreef:

      @adelaar, een klassiek zionistisch antwoord. De fysieke tempel wordt herbouwd op basis van een leugen, dus de terugkeer van de zogenaamde joodse messias zal de anti-christ zijn in persona/avatar.

     • ClairVoyance schreef:

      Hou vol, hou vol, hou vol, hou vol, hou vol .
      Het liedje is vanwege de herhalingen van zinnen een beetje erg lang, maar dan heb je ook wat.

     • Riffian schreef:

      @Zalm, de Openbaringen sluiten weer aan bij wat deze getuige cq ervaringsdeskundige ervaart. De meeste van deze israeli import slaven zijn niet eens verwant aan het gebied wat men zogenaamde claimt. Het is een satanische cult, dit wordt met de dag duidelijker
      https://www.henrymakow.com/2018/11/israeli-comes-out.html

      3. Israeli racial makeup: Despite what some would like you to believe, Jews are NOT a racially homogeneous group of people in the same sense that Chinese or Japanese. There’s no such a thing as a “Jewish race” or Jewish people in the biological sense. Most (90%) of Jewish people in the world today are converts or the descended from converts historically. DNA has proven this point. Also one doesn’t need DNA testing to see that Jews comes from all races, shapes and colours. The only thing one needs is to open their eyes and see that modern Jews cannot be regarded as a race. One CANNOT join a race which means Judaism isn’t a race.

      Israel’s mixed racial character and my sense of lack of true racial brotherhood have had an impact on my decision to move with my wife to Russia.

  • Martin Vrijland schreef:

   Tja, nog een interessante blik op de zaak:

  • Martin Vrijland schreef:

   Voor alle duidelijkheid, ik deel de christelijke levensvisie niet, maar vindt het wel erg interessant om de profetieën te analyseren en te kijken hoe religieuze aanhangers ze zien. Dit omdat het mijns inziens te meer bewijst dat we in een gescripte simulatie leven.

   • Camera 2 schreef:

    Wow, thats’s a mind breaker

    Zou goed zijn als meerdere mensen dit kleine filmpje eens kijken en luisteren.
    Eeen journaal op de TV heeft in 1 jaar niet zoveel mogelijkheden genoemd

 2. ZalmInBlik schreef:

  Ze vertegenwoordigen allemaal het 666 systeem, dus ook zo’n Zuckerberg, Musk of Thiel die allemaal tot doel hebben de mensheid verslaafd te maken aan technologie..

 3. ZalmInBlik schreef:

  Anglicisation of names
  The anglicisation of personal names is the change of non-English-language personal names to spellings nearer English sounds, or substitution of equivalent or similar English personal names in the place of non-English personal names.

  Ashkenazi surnames

  Drumpf/Trumpeldor: Trump
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anglicisation_of_names#Ashkenazi_surnames

 4. ZalmInBlik schreef:

  De lobby is een belangrijke instrument in het behalen van hun doelen..

 5. Martin Vrijland schreef:

  Voor iedereen die nog twijfelt of Infowars geen controlled opposition is…

 6. ZalmInBlik schreef:

  Wat predictive programming… 😉

 7. Riffian schreef:

  wat er allemaal moet wijken voor een hoopje stenen en hoeveel bloed er vergoten moet worden..ongelooflijk!!

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten