Door des Koningshuis Clingendael gelanceerde Thierry Baudet en de racisme kaart via Kajsa Ollongren

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 3 februari 2018 12 Comments

De apen blijven uit de mouw komen de laatste tijd en deze keer is het de door ons koningshuis eigen Clingendael instituut gelanceerde Thierry Baudet die gekoppeld mag worden aan extreem gedachtegoed. Vanaf dag 1 probeerde het Forum voor Democratie (FvD) zich via de Facebook tijdlijn van Martin Vrijland te lanceren en werd ik zelfs benaderd door iemand uit het team van Baudet om naar de bijeenkomsten te komen. Ik heb die boot steeds afgehouden, omdat mij wel duidelijk was dat Baudet een gecontroleerde pion was die als vangnet moest dienen.

Vangnetten die te veel aanhang krijgen moeten op zeker moment de nek omgedraaid worden. Daarvoor worden ze bedacht en opgericht. Hoewel Baudet veel scherpe dingen zegt, is dat precies ook de bedoeling van zijn vangnettaak. Big Data (data afkomstig van 24×7 monitoring van social media, e-mail, gesprekken, e.d.) zorgt ervoor dat de staat precies weet welk sentiment er onder het volk leeft en dus weet de macht ook hoe ze dat op moet vangen. Vandaar de naam ‘vangnet’. Als de groep die kritisch naar de staat is, groot gegroeid is, heb je een groot schip nodig. En als alle mensen dan op dat schip zitten, stuur je het schip de kant op die jij wilt.

Minister Blitzkrieg carrière Kajsa Bilderberg Ollongren mag de klus nu klaren, nu iemand uit het team Baudet, partijgenoot Yernaz Ramautarsing, kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, een racistische uitspraak heeft gedaan. Hij zou in 2016 gezegd hebben dat er een verband bestaat tussen ras en IQ. ‘Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden’, zei hij in een interview in televisieprogramma Brandpunt. ‘Maar het is niet zo.’ Een inkoppertje voor Kajsa, waardoor ze daarover het volgende kon zeggen (aldus de Volkskrant):

De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: Het praten over rassen in het politieke debat.

‘Volgens de minister ging Thierry Baudet deze week ‘opnieuw verder’. De FvD-leider nam in een debat geen afstand van uitspraken van partijgenoot Yernaz Ramautarsing, kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadverkiezingen in Amsterdam aanstaande maart.

Zo werkt dat dus met vangnetten. Je laat ze veel “waarheid” verkondigen; zaken die onderhuids leven bij het volk. Vervolgens koppel je ze aan iets extreems en voilà , klus geklaard. Iedereen die kritisch is had al het stempel complotdenker. Martin Vrijland was al online verguisd door staatsmedewerker Jeroen Hoogeweij (na medische ingrepen en hormoonbehandelingen inmiddels Naomi Hoogeweij genaamd); dus die lastpak is al grotendeels afgeserveerd. Maar er is blijkbaar vraag naar kritische denkers en dus kwam Clingendael met Baudet op de proppen. Paul Cliteur is een van de drijvende krachten achter het Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet samen met Clingendael spindoctors Adriaan Schout, die prominent aanwezig was bij de oprichting van het Forum en Peter van Ham.

Het Clingendael instituut werd – aldus Wikipedia – in 1983 opgericht door de Nederlandse minister van Defensie. Volgens Wikipedia is het instituut echter politiek onafhankelijk (u hoeft uw lachen niet in te houden). Het Clingendael instituut is totaal niet onafhankelijk, maar is een invloedrijk propagandistisch bureau, ingesteld door het koningshuis in 1982.

Wet van 29 december 1982, houdende machtiging tot mede-oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael”

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat overgaat tot mede-oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael” en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) machtiging bij de wet vereist is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Onze Minister van Defensie wordt gemachtigd mede op te richten de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael”.

Artikel 2
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3
Deze wet kan worden aangehaald als Wet Stichting Instituut Clingendael.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 29 december 1982
Beatrix
De Minister van Defensie,
J. de Ruiter

Uitgegeven de eenendertigste december 1982
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes;

In 2007 trad Baudet in dienst van de Universiteit Leiden. Als docent en promovendus was hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De Aanval op de Natiestaat, het proefschrift dat Baudet schreef onder leiding van Paul Cliteur en Roger Scruton, gaat over nationale identiteit, Europese eenwording, en multiculturalisme.” Ook die tekst kunt u gewoon online vinden (bron: Wikipedia). We kunnen dus wel concluderen dat Thierry opgeleid is door ons koningshuis’ eigen spindoctorsbureau. Hoe makkelijk is het dan om de racisme kaart op tafel te gooien (via pion Yernaz Ramautarsing) en het schip met opvarenden van de wal te sturen alvorens de kade instort? Heel makkelijk; het was al die tijd al het plan. Minister Kajsa mag de bal inkoppen.

De elite houdt de touwtjes stevig in handen. Misschien kunnen we zelfs nog een leuke troef verwachten van de nieuwe clown op het firmament: Rian van Rijbroek. Zij roept inmiddels dat er een Russische spion in de Tweede Kamer zit. Het laat zich raden wie dat zal zijn.

Wat kunnen we gaan verwachten? We kunnen natuurlijk veel drama en soap verwachten! Daarom noem ik politici al jaren lang ‘acteurs’. Zij voeren een real live soap voor u op die de illusie van democratie hoog houdt. U leeft niet in een democratie; u wordt geregeerd door de aristocratie achter het masker van democratie, waarbinnen alle spelers in het veld opgeleid zijn en gestuurd worden door diezelfde aristocratie.

Thierry heeft inmiddels aangifte gedaan en zal verdedigd worden door zijn meester pion Theo Hiddema. We gaan spektakel zien! Dat willen we en dat krijgen we. The show must go on!

Bron linkvermeldingen: volkskrant.nl, wikipedia.org, wikipedia.org, telegraaf.nl

263 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (12)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Mooie naam trouwens van die fvD politicus (acteur) met de racismekaart…misschien moet het subliminaal iets anders worden gelezen Yernaz Ramautarsing >> Ernaast Traumatizing

  Ach..dat is vergezocht 😉

 2. Martin Vrijland schreef:

  Ik heb er nog eens over nagedacht, maar het lijkt me evident dat Alexander Pechthold de Russische spion in de tweede kamer moet zijn…

 3. ZandInOgen schreef:

  Vergeet ook niet de link met Minerva Leiden waar Beatrix lid van is, dus ze hebben korte lijntjes met het elite fabriek waar ze hun acteurs en andere manipulatoren klaarstomen om de maatschappij te bespelen.

 4. ZandInOgen schreef:

  Die Ollongren is inprincipe jarenlang schaduw minister-president geweest van Nederland, zij is degene achter praatjesmaker Rutte en verlengstuk van de aristocratie (diepe staat). Ze was jarenlang secretaris-generaal op het ministerie van Algemene zaken, dus haar opkomst mag geen verrassing zijn. En haar ondergang straks ook niet, want hoeveel stemmen van het electoraat heeft ze nou eigenlijk?

  En dan zeggen dat Nederland een democratie is…

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Het volk(plebs) mag niet weten dat wij spirituele wezens zijn.
  De agenda is zo diep, daar lusten de honden geen brood van, wat kan ik nog meer doen dan te zeggen dat de waarheid diep binnen ons is.

  Ayahuasca Shamans

  In love

 6. ZandInOgen schreef:

  jonkvrouw Orwellogren en al dat elitaire wanabe tuig à la Jort Kelder zijn hard bezig hun eigen graven aan het maken.

  Ze deed mee aan de verkiezingen van 2006 waar ze nummer 5 was op een D666-lijst waarvan er maar 3 gekozen werden. Zelf haalde ze 3174 stemmen – krap 5% van een Kamerzetel en dan kun je uiteraard:
  – secretaris-generaal van Algemene zaken worden
  – wethouder Amsterdam
  – loco-burgemeester
  – minister van binnenlandse zaken (o.a. AIVD)
  – vice-premier
  – en natuurlijk Bilderberger

  Kabinet en AIVD misleiden burgers

  Vice-premier De Jonge en de AIVD geven foutieve informatie over de bevoegdheden van de AIVD. Ook andere voorstanders van de nieuwe afluisterwet als CDA-leider Buma en veiligheidsdeskundige Rob de Wijk vertellen onwaarheden. Zij zeggen dat de AIVD op dit moment “de kabel” niet mag afluisteren. Dat is pertinente onzin.
  https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3916/Kabinet_en_AIVD_misleiden_burgers
  https://www.meerdemocratie.nl/meer-democratie-sleept-ollongren-voor-de-rechter-wegens-afschaffing-referendum

  Iedereen die denkt dat de oplossingen zijn te vinden via de politiek en ambtenarij waar men trouw zweert aan God (welke?) en prins pils heeft het niet helemaal begrepen.

  Beatrix 80 dat moet gevierd worden 😀

 7. danny schreef:

  Wat ook interessant is, is dat Thierry een aanklacht doet onder de noemer ”laster”.
  Daar hadden wij het een tijdje geleden al over, ze spelen het over de laster weg om mensen de mond te snoeren.

  Anders gezegd; mensen moeten wennen aan het idee dat ze veroordeeld kunnen worden als ze per ongeluk iemand beledigen.
  Om zo de zelfcensuur onder de mensen aan te dikken.

 8. ZandInOgen schreef:

  Aristocraat met dubbele nationaliteit jonkvrouw Orwellongren blijft volharden in haar NWO Bilderbergaanpak. Ik moet het haar nageven ze is onvermoeibaar en niet te vermurwen in haar STASI strategie. Na East Stratcom gaan de hoofdredacteuren met haar praten, hoe objectief ben je dan nog als je spreekt over journalistiek. Heel alarmerend dit…:

  Genootschap en minister Ollogren overleggen over nepnieuws

  Dolf Rogmans — Geplaatst in Recht op dinsdag 6 februari 2018, 13:49

  NIEUWS Minister Kasja Ollogren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en drie leden van het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben maandagmiddag overlegd over nepnieuws en de gevolgen daarvan. Het doel was bijpraten. Conclusies zijn er niet getrokken, maar dat wat ook niet het doel, aldus genootschap-voorzitter Marcel Gelauff in een mail aan de leden van het genootschap.

  Gelauff ging langs samen met Hans Nijenhuis en Gert-Jaap Hoekman, respectievelijk hoofdredacteur van het AD en Nu.nl.

  Onder meer de Taskforce Nepnieuws van de Europese Commissie, het toenemende gebruik van het woord nepnieuws, ook in de bredere betekenis van het afwijzen van andere opinies dan de eigen en het effect daarvan op de journalistiek passeerden de revue.

  Verder het initiatief van Nu.nl, de Rijksuniversiteit Leiden en Facebook tegen nepnieuws, de positie en het doen en laten van bedrijven als Facebook en Google (louter een technisch platform of steeds meer ook de rol van uitgever), het belang van transparantie van de kant van de overheid (met als voorbeeld WOB-procedures rond de MH17), het effect dat het fenomeen nepnieuws de journalistiek ook aanzet tot nog meer interne discussie en reflectie en de noodzaak dat de journalistiek beter en scherper dan ooit zijn taak volbrengt.
  https://www.villamedia.nl/artikel/genootschap-en-minister-ollogren-overleggen-over-nepnieuws

  Nog altijd geen bewijzen ‘statelijke actoren’ volgens mij ben je zelf ook een statelijke actor..

 9. ZandInOgen schreef:

  Wat zijn ze weer lekker transparant in Brussel, walgelijk dit bah. Waar halen ze het lef vandaan om ff voor miljoenen mensen te gaan bepalen wat nieuws is. Oude tijden herleven…

  Name: High-Level Expert Group on Fake News (E03567) Active
  Date Title Open to public Web streaming
  07/02/2018 2nd meeting No No

  Meeting details
  Group/subgroups: High-Level Expert Group on Fake News (main group)
  Date/Time:07/02/2018
  Title:2nd meeting
  Place:Brussels
  Open to the public:No
  Web streaming:No
  Documents:There are no documents attached for this meeting
  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=1331

  • Martin Vrijland schreef:

   Ach ja, maar het hoort waarschijnlijk ook bij het gecontroleerd van de wal afsturen van het iets te snel groeiende schip. Het is eigenlijk een bekende methode als je in de geschiedenis van de afgelopen decennia kijkt.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten